De Boomklever Maart 2004

Page 20

Vogels

De sneeuwgors van Leefdaal Op 30 januari 2004 had ik me voorgenomen de akkers op het plateau af te schuimen op zoek naar wintergasten. Aan de blikvanger besloot ik te voet te gaan en systematisch de velden af te speuren. Er vertoefden vooral veel Veld­ leeuweriken en Vinken. Bijna aan de trektelpost van Leefdaal aangekomen zag ik een klein bruin vo­ geltje op de weg zitten en merkte meteen dat dit wel eens iets speciaals kon zijn. Ik probeer het dier zo dicht mogelijk te benaderen. Tot mijn verrassing lukt het me zelfs om tot 5 meter te naderen. Zodoende kon ik de vogel met zeker­ heid determineren tot wat ik al vermoedde: een lste winter vrouwtje Sneeuwgors. De waarneming werd diezelfde dag nog bevestigd door Maarten Schurmans en Kelle Moreau. De volgende dag zat de vogel nog steeds op dezelfde plaats. Op l februari vond Kelle Moreau de Sneeuwgors terug op de mesthopen langs de baan Bertem-Korbeek-Dijle. Daarna is de vogel spoorloos. Het is van 1962 geleden dat er nog een exemplaar werd gezien in het Dijleland. De Sneeuwgors van Leefdaal betreft tevens het eerste geval in februari voor Vlaams-Brabant.

Sneeuwgorzeninflux? De Sneeuwgors van Leefdaal was geen solitair geval deze winter in het binnen­ land. Naast het lste winter mannetje te Wavre vlakbij onze streek, daar aanwe­ zig van 14 december tot 2 januari, werden in dit winterhalfjaar op tal van an­ dere plaatsen deze prachtige vogel waargenomen: 2ex overtrekkend te Oud­ Turnhout (Antw.) op l0 okt, 2ex te Lommel (Limb.) op 13 nov, Brecht-Groot Schiet­ veld (Antw.) 2ex op 16 nov en lex op 30 nov, lex te Antwerpen (Antw.) op 16 nov, 26 ex te Stuivekenskerke(West-VI.) op 21 nov,3ex in Kallo (Oost-VI.) op 28 nov, Tongeren (Limb.) op l dec, lex te Zonhoven (Limb.) op 7 dec, 2ex te Gent (Oost-VI.) op l 0 dec, lex te Boneffe (Nam.) op 2 jan en 3ex in Doornzele (Oost­ VI.) op 17 jan. Er zijn dan ook mensen die spreken van een sneeuwgorzeninflux deze winter. Er zijn wel een paar argumenten die wijzen in deze richting, ook al kan ik maar vergelijken met de vorige 2 winters. De grootste groep aan de kust deze winter telde 55 ex tegenover 42 ex in de winter 2001-2002 en 17 ex in de winter 20022003. Het aantal waarnemingen vooral van de 3de decade van oktober tot en met de lste decade van december waar meerdermolen per week hoge aan­ tallen op verschillende plaatsen werden gezien lijkt me ook hoger te zijn dan de vorige 2 winters. Ook het hoge aantal binnenlandwaarnemingen (14) tegen­ over vorige jaren 2001-2002 ( l) en 2002-2003 (3) is beduidend hoger. Bovendien trokken de vogeltjes ver het binnenland in met Tongeren en Boneffe als verste plaatsen van de kust verwijderd. Ook in Zuid-Europa was het sneeuwgorzenpret met 8 exemplaren in Spanje, waaronder waarschijnlijk een eerste geval voor Extremadura, en 5 exemplaren in Italië. 18


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.