De Boomklever Maart 2004

Page 13

Vogels

Historische en recente gegevens over de Grauwe Klauwier Lanius collurio in Vlaams-Brabant Toen de Grauwe Klauwier nog broedvogel was

Halfweg en op het einde van de 19de eeuw waren een aantal (nu zeldzame en/of verdwenen) vogelsoorten goed bekend bij sommige eierverzamelaars die hun "eierschalen" verkochten aan het Belgisch Natuurhistorisch Museum van België te Brussel (nu KBIN). Het oudste 5-legsel werd op 29 mei 1858 te Sint-Pieters-Woluwe verzameld. Ruim 35 jaar later was er een zekere A. Spas die in de streek van Aarschot in 1892, 1893 en 1894 57 onvolledige en volledige legsels van de Grauwe Klauwier verzamelde, die in de collecties van het KBIN geregistreerd staan. Dit zijn gegevens die in de algemene literatuur over de vogels van België geen plaats kregen, maar dit is niet het opzet van deze bijdrage. Mijn eerste Grauwe Klauwier, een M, zag ik op 9 mei 1944 te Boutersem­ Willebringen en 20 dagen later was ik getuige van een paring te Boutersem­ Bost. In dat jaar vond ik te Lubbeek op 2 juni een nest dat 6 eieren bevatte en 11