De Boomklever December 2003

Page 14

Onge wervelden

Ontdekking van de Spaanse vlag in het Dijleland

-

een nieuwe vlindersoort voor Vlaanderen

Eind juli 2003, meldde Bram Markey het voorkomen van de Spaanse vlag Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761) aan de geologische groeve aan de Kesselberg te Kessel-lo. De waarneming werd op 2 augustus bevestigd door Eddy Macquoy, digitaal vastgelegd en via het internet verspreid. In de vlindercatalogus van De Prins

( 1998) wordt

de soort niet vermeld voor Vlaanderen of Brabant (op dat ogenblik nog niet gesplitst in een Vlaams en een Waals gedeelte). Met uitzondering van Henegouwen werd de soort wél

in

alle

andere

Waalse

provinc ies

genoteerd. Vo or het opstellen van deze catalogus werden alle oude literatuurgegevens en alle gekende verzamelingen van Belgische vlinders grondig uitgekamd. In 2001 werd de soort te Ottignies in Waals-Brabant ontdekt door R. H. Nyst. De waarneming van de Kesselberg is de eerste gedocumenteerde en beschreven waarneming voor Vlaanderen. We kunnen met gerust gemoed stellen dat de Spaanse vlag in Vlaanderen, indien niet afwezig, dan toch zeker beperkt aanwezig geweest is. Het is een vrij grote, opvallend rood-wit-zwart gekleurde vlinder en bovendien overwegend dagactief. De Beervlinders

(Arct1idae), waartoe de Spaanse vlag behoort, zijn

omwille van hun schitterende kleur en tekening ook altijd sterk in trek geweest bij verzamelaars. Even nader kennismaken:

Naamgeving: Zoals vaak het geval is met insecten vind je in de literatuur verschillende wetenschappelijke namen voor de soort: naast

Euplagia wor den ook

Callimorpha en Panaxia als geslachtsnaam genoemd. Een greep uit de volksnamen: Nederlands: Spaanse vlag, Duits: Russischer Bär, Spanische Flagge, Römerzahl Frans: Callimorphe, Écaille chinée, Spaans : Calimorfa, Engels : Jersey Tiger.

Verspreiding De soort heeft een zéér groot verspreidingsgebied, van het Iberische schiereiland in het Westen tot ver in Rusland in het Oosten en van Turkije in het Zuiden tot Zuid-Scandinavië in het Noorden. In Nederland is de soort enkel gekend van de Sint Pietersberg en in Engeland komt de soort beperkt voor aan de kust in South Devon. 116