De Boomklever Juni 2003

Page 10

Planten

Akkergeelster na 75 jaar herontdekt in Bertem In 2001 meldde Steven Bouillon op het e-mail netwerk Dijleland het voorkomen van een Geelster, mogelijk Weidegeelster, op het akkerplateau van Bertem. Er kwam weinig reactie . .. Slechts het volgende jaar werd deze plant weer ge­ zocht en uiteindelijk gedetermineerd als Akkergeelster. Gezien deze soort uit­ gestorven werd gewaand in Vlaanderen, is dit wellicht een van de belangrijkste recente botanische vondsten uit de regio. In 2003 werd er gezocht naar meer vindplaatsen in de buurt; 1 zekere en 2 mogelijke bijkomende vindplaatsen werden gevonden.

Beschrijving De Geelsterren

( Gageo) zijn een plantengeslacht van de Leliefamilie (Uliaceae),

met wereldwijd een honderdtal soorten. Het zijn bolgewassen met smalle lijnvormige bladeren en langgesteelde bloemen in een open scherm. De bloem­ dekbladeren zijn geel met aan de buitenkant een groene middenstreep en spreiden zich tijdens bloei min of meer stervormig uit. Alle Belgische soorten zijn voorjaarsbloeiers en de bovengrondse organen van de plant zijn tegen eind mei al bijna verdwener\ In België komen 4 soorten Geelster voor: Akkergeelster (Gogea vil/osa), Schede­ geelster (G. spothaceo), Weidegeelster (G. pratensis), en Bosgeelster (G. lutea). Akkergeelster is te onderscheiden van de andere Geelsterren aan de behaarde bloemsteeltjes en gewimperde stengelbladen.

Verspreiding De Akkergeelster komt voor in Midden- en Zuid-Europa, aangrenzend Zuidwest­ Azië en het A tlasgebied. Vlaanderen ligt aan de NW-grens van het versprei­ dingsgebied. In de Belgische plantenatlas uit 1979 [2] wordt de verspreiding van de Akker­ geelster weergegeven door

110"

voor waarnemingen van voor 1930 en "x" voor

waarnemingen van na 1930. De kaart vertoont enkel wat o's en een enkel x'je in het uiterste Zuiden van Belgie. Voor Vlaanderen zijn er slechts 14 uurhokken (4x4 km) met waarnemingen van voor 1930 weergegeven. De historische ver­ spreiding concentreerde zich in Midden-België (leemplateaus), enkele hokken in de Lesse-valleL en in het uiterste Zuiden van België (Gaume). In Midden­ . België was de soort blijkbaar niet echt zeer zeldzaam. De "Ge illustreerde Flora voor België" vermeldt in de 9de druk uit 1950 [3] nog dat de soort 11Vrij alge­ meen" was. (Dit is wellicht een overblijfsel van de eerste druk uit 1892, want in 1950 was de soort ook al geruime tijd niet meer gevonden in Vlaanderen en 40


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.