De Boomklever Maart 2003

Page 30

Zoogdieren

Zoogdierwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving •

Juni- december 2002 Dit overzicht van opmerkelijke en interessante zoogdierwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode juni - december 2002. De bestreken regio omvat de gemeenten Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. Vanaf heden zullen de bijzonderste waarne­ mingen van zoogdieren in de vorm van jaaroverzichten gepubliceerd worden. De volgende rubriek zal dan 2003 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 maart 2004 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t:

0486/

125877, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be.

Bever Castor fiber Na de lente van 2002 werd nog slechts één indicatie voor het voorkomen van deze soort in het Dijleland opgetekend. Het ging hierbij om vraatsporen die op 21/07 werden gevonden te Sint-Agatha-Rode (K. Moreau).

Eikelmuis Eliomys quercinus 13/08

1 dood jong te Terlanen (H. Roosen)

Wezel M ustela niva/is 12/05

1 ex. in tuin te Overijse/Schransdreef (P. Nuyts)

28/09

1 ex. over de baan Bertem - Korbeek-Dijle (K. Moreau)

Hermelijn M uste/a erminea 15/08

1 ex. te Leefdaal/telpost (F. Fluyt, K. Van Scharen,

J.

Menten)

Bunzing M ustela putorius 02/06

1 ex. met dood jong konijn te W inksele/Delle (M. Depauw)

01/08

1 ex. te Bertem/plateau (De Delle), agressief beest dat zich, na in een groep wielertoeristen terecht te zijn gekomen, vast bijt in de broek van de waarnemer (zieke/verzwakte Bunzing, Fret of Bunzingfret?) (S. Bouillon)

19/08

1 ex. te Holsbeek/Gasthuisbos (W. Rommens)

02/09 17 /09 10/10

1 verkeersslachtoffer te Haasrode/Expressweg (K. Moreau) 1 ex. te Heverlee/Abdij van P ark (K. Moreau)

28

1 verkeersslachtoffer op de E40 ter hoogte van Meerbeek

( J. Cuppens)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.