De Boomklever Maart 2002

Page 20

De Boom.klever 1102

Trekvlinders in het Dijleland in 2001 Sinds 1983 worden in België op min of meer systematische wijze trekkende dag- en nachtvlinders geteld. Ikzelf werk ondertussen ook al een jaar of zes mee aan dit onder­ zoek dat gecoordineerd wordt door bet Belgisch Trekvlinderonderzoek (BTO). Er wor­ den momenteel een 50-tal soorten gevolgd, waaronder niet enkel echte trekvlinders, maar ook een flink aantal dwaalgasten en zwervers.

Trekvlinders

Trekvlinders zijn afkomstig uit het Middellandse-Zeegebied of de subtropen en zelfs de tro­ pen. Ze worden regelmatig of toevallig in onze contreien opgemerkt. Ze kunnen doorgaans in geen enkel stadium onze winter overleven. Ze moeten bijgevolg ieder voorjaar opnieuw naar ons land vliegen. De volgende soorten werden waargenomen in het Dijleland in 2001: Atalanta Vanessa atalanta (Atalanta): Normaal de meest talrijke trekkende dagvlinder en dat was ook dit jaar weer het geval. Van

eind augustus tot eind september werden flinke aantallen vlinders gezien op hun terugtrek naar het zuiden, onder andere tijdens de vogeltrektellingen langs de Bredeweg in Leefdaal. Kris Van Scharen meldde op 1 November nog een tiental exemplaren in zijn tuin te Leefdaal, meteen de laatste waarneming die doorgegeven werd. Distelvlinder Vanessa cardui

. Frederik Fluyt en Steven Bouillon namen op 28 September een exemplaar waar dat duidelijk naar het Zuiden trok. Ipsilonuil Agrotis ipsilon

Deze grote, mooie uil is een regelmatige trekker die elk jaar gezien wordt. In 2001 kwamen in augustus 3 exemplaren naar mijn lichtval in de tuin te Heverlee. Gamma-uil Autographa gamma

De G amma-uil is na de Atalanta onze bekendste trekvlinder. Het volwassen dier kan ook overdag aangetroffen worden en is tegen valavond uitdrukkelijk aanwezig rond a11erlei bloeiende planten. In 2001 noteerde ik in totaal 36 exemplaren tussen begin juli en midden september. Koolmotje Plutella xylostella Het Koolmotje is een minuscuul motje, niet groter dan een mug. De soort komt ieder jaar voo� maar wordt door de meeste mensen niet herkend. De soort was dit jaar niet talrijk aan­ wezig, met slechts 10 exemplaren voor het ganse jaar. Interessant was wel het exemplaar dat op 27 december naar de eetkamerverlichting kwam gevlogen. Als rupsje met snijbloemen mee binnen gebracht? 18