De Boomklever Maart 2002

Page 10

De Boom.k/ever

1102

Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving December 2001

-

februari 2002

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode december 2001- februari 2002. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg, Overijse en Tervuren. De volgende rubriek zal de periode maart-mei 2002 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 juni 2002 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 20, 3001 Heverlee, t: 048612 58 77, e: kelle.moreau@bio.kuleuven.ac.be. Voor het meest recente uitgebreide natuurnieuws uit het Dijleland kan je ook terecht op de website van Natuurstudiegroep Dijleland (http://members.tripod.lycos.n l/ Wielewaal_Leuvenl).

Klimatologisch gezien waren de eerste 18 dagen van december 2001 (hoofdzakelijk continentale luchtstromingen) normaal te noemen. Vanaf 19/12 veroorzaakte toestromende polaire lucht temperaturen die wat lager waren dan in een gemiddelde winter. Het kwik dook tot maximaal een tiental graden onder nul en de maand december telde in totaal 18 vorstdagen (min. T < 0°C) en 3 winterse dagen (max. T < 0°C). De eerste helft van januari 2002 werd gedomineerd door koude continentale luchtstromingen terwijl de tweede helft eerder door zachtere maritieme lucht werd beïnvloed. Zodoende was ook deze maand niet afwijkend van een gemiddelde januari. Februari 2002 zorgde dan weer voor het sneuvelen van een aantal weerrecords. De maand werd gekenmerkt door een zéér uitzonderlijk (eens in de 100 jaar) neerslagtotaal, een uitzonderlijk (eens in de 30 jaar) hoge gemiddelde windsnelheid en een zeer abnormaal (eens in de 10 jaar) hoge gemiddelde temperatuur (tot 3,5 à 4,5°C hoger dan normaal). Zachte maritieme luchtstromingen lagen aan de basis hiervan. Dat de winter in het Dijleland een populair seizoen is in het plaatselijke vogelkijkersmilieu, werd bewezen door het recordaantal waarnemers dat voor de periode december 2001 - februari 2002 hun waarnemingen inzond. Voor het eerst werd de kaap van 70 medewerkers bereikt. Uiteraard resulteerde deze activiteit dan ook in een enorm aantal opmerkelijke waarnemingen, zodat voor dit verslag een verregaande selectie moest worden doorgevoerd. Soorten als Blauwe Kiekendief, Slechtvalk, Witgat, Bokje, Watersnip, Pontische Meeuw en Waterpieper zijn tegenwoordig erg regelmatige wintergasten en konden dan ook de volledige periode verwacht worden. Ook jaarlijkse aanwezigen op het winters Dijlevallei-soortenmenu zijn T jiftjaffen, die in december en januari meermaals werden opgemerkt. Opmerkelijke eendachtigen als Kolgans, Casarca, Witoogeend, Topper, Brilduiker, Grote Zaagbek en Nonnetje werden allen vastgesteld. Vanaf half februari kon er weer van geprofiteerd worden om in Meerdaal- en Mollendaalwoud naar Middelste Bonte Spechten te gaan zoeken, binnen V laanderen een specialiteit van de bossen uit onze regio.

8