Page 25

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMING:pT.:>EPT-OKT-NOV 2001 IN DE REGIO TIENEN, WEBBEKOM (Demervallei) EN TERVUREN (Dijleland) P aul Herroelen en Jos Cuppens Dodaars: Tienen 4-5 ex in okt, St.Joris-Winge-Gemp 13 okt 4 ex, 17 nov 1 ex, Tervuren-park

01 okt en 27 nov 1 ex; Webbekom-Broek

20-21 okt 1-2 ex

(CUJ, H EP, R EA, CLW). Fuut: Tervuren-park

19 nov record aantal (alle vijvers) 62 ex, waarvan 55 ex

samen op Vossemvijver (R EA); Roosbeek (onvolledig) 13 okt 3 ex, St. Joris­ Winge-Gemp tot eind okt 10 ex (6 eerstejaars), in nov 6-7 ex, St.Pieter s-Rode­ Horst 09 nov 2 ad voederen 3 grote jongen, en 1 ad op tweede vijver (GUR, LIP, LUJ, H EP). Aalscholver: in

"

Tervuren-park

in sept tot 09 okt 1-2 ex, vanaf 15 nov

aangroeiend van 4 ex naar 11 ex op 27 nov; Tienen 1-2 ex in sept-oktober. Losse trekwaarnemingen in oktober in de regio Opvelp-Beauvechain-Korbeek-Lo totaal 307 ex met op 05-06 okt 173 ex, 20 okt 75 ex. en 30 okt 32 ex. Opvelp8/auwschuurbroek: doortrek van 17, 4, 94, 273, 11, 40 en 54 ex respect. op 04, 05, 10, 12, 15, 18 en 20 oktober; 01 nov Korbeek-Lo 112 ex (VAJ & GRJ). Pleisterende vogels aan visvijvers of natte gebieden: Roosbeek 30 sept 15 ex, St-Joris-Winge-Gemp 13 okt 15 ex, 27 okt 20 ex, 17 nov 25-28 ex.; Miskom­ wachtbekken 17 nov 4 ex, 24 nov 2 ex ( REA, CUJ, BLH, LAJ, GUR, VEF, LIP, LUJ, H EP, HUR, COP, CO E). Roerdomp: 19 nov Tienen 1 ex pleisterend (HOE), te vergelijken met 11 nov 1998 , 05 nov 1999 en 24-25 nov 2000 alle te Tienen. Kleine Zilverreiger: 28 okt 16.1O uur Tienen 1 ex samen mer roepende Blauwe Reiger naar ZW ( CUJ). Blauwe Reiger: in sept-okt-nov aanwezig in groepen van 2-6 ex, behalve 8 ex op 18 nov te Vissenaken en Bunsbeek en 14 ex (verstoord door jagers) op dezelfde datum te Roosbeek (CUJ, LUJ, BLH, GUR, LIP, COE, COP, LAJ). Ooievaar: 26 sept 18.40 uur Heverlee 1 ex op verlichtingspaal E-40 en 1 ex aankomend (CUJ); 15 okt Opvelp-Blauwschuur 1 ex op doortrek (VAJ), 18 okt Halen-Loksbergen (L) 1 ex (L. Van Cauwenbergh). Knobbelzwaan: St. Joris-Winge-Gemp in okt-nov 2 ex, Tienen ganse periode 2 ex (17 nov 3 ex), Neervelp-Molensteen 13 okt en 18 nov 7 ex, Roosbeek 13 okt 7 ex; Tervuren-park sept-nov 2 ad aanwezig behalve op 27 nov: 3 ad , imm (CUJ, H EP, GUR, LIP, LUJ, COE, COP).

+

1

Gans spec: 16 nov Webbekom 8 ex naar N (CLW). Rietgans: 29 okt Opvelp-Blauwschuurbroek 23 ex op doortrek (VAJ & GRJ) Kolgans: Heverlee 22 nov een groep naar Z, 24 nov 60 ex in V-vorm naar ZW, 29 nov 65 ex naar W (CLW). Grauwe Gans: doortrek 15 okt Opvelp 4 ex , 01 nov Korbeek-Lo 34 ex , nov Webbekom 6 ex (VAJ, CLW). 123

16

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever December 2001  

De Boomklever December 2001  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded