De Boomklever December 2001

Page 25

ORNITHOLOGISCHE WAARNEMING:pT.:>EPT-OKT-NOV 2001 IN DE REGIO TIENEN, WEBBEKOM (Demervallei) EN TERVUREN (Dijleland) P aul Herroelen en Jos Cuppens Dodaars: Tienen 4-5 ex in okt, St.Joris-Winge-Gemp 13 okt 4 ex, 17 nov 1 ex, Tervuren-park

01 okt en 27 nov 1 ex; Webbekom-Broek

20-21 okt 1-2 ex

(CUJ, H EP, R EA, CLW). Fuut: Tervuren-park

19 nov record aantal (alle vijvers) 62 ex, waarvan 55 ex

samen op Vossemvijver (R EA); Roosbeek (onvolledig) 13 okt 3 ex, St. Joris­ Winge-Gemp tot eind okt 10 ex (6 eerstejaars), in nov 6-7 ex, St.Pieter s-Rode­ Horst 09 nov 2 ad voederen 3 grote jongen, en 1 ad op tweede vijver (GUR, LIP, LUJ, H EP). Aalscholver: in

"

Tervuren-park

in sept tot 09 okt 1-2 ex, vanaf 15 nov

aangroeiend van 4 ex naar 11 ex op 27 nov; Tienen 1-2 ex in sept-oktober. Losse trekwaarnemingen in oktober in de regio Opvelp-Beauvechain-Korbeek-Lo totaal 307 ex met op 05-06 okt 173 ex, 20 okt 75 ex. en 30 okt 32 ex. Opvelp8/auwschuurbroek: doortrek van 17, 4, 94, 273, 11, 40 en 54 ex respect. op 04, 05, 10, 12, 15, 18 en 20 oktober; 01 nov Korbeek-Lo 112 ex (VAJ & GRJ). Pleisterende vogels aan visvijvers of natte gebieden: Roosbeek 30 sept 15 ex, St-Joris-Winge-Gemp 13 okt 15 ex, 27 okt 20 ex, 17 nov 25-28 ex.; Miskom­ wachtbekken 17 nov 4 ex, 24 nov 2 ex ( REA, CUJ, BLH, LAJ, GUR, VEF, LIP, LUJ, H EP, HUR, COP, CO E). Roerdomp: 19 nov Tienen 1 ex pleisterend (HOE), te vergelijken met 11 nov 1998 , 05 nov 1999 en 24-25 nov 2000 alle te Tienen. Kleine Zilverreiger: 28 okt 16.1O uur Tienen 1 ex samen mer roepende Blauwe Reiger naar ZW ( CUJ). Blauwe Reiger: in sept-okt-nov aanwezig in groepen van 2-6 ex, behalve 8 ex op 18 nov te Vissenaken en Bunsbeek en 14 ex (verstoord door jagers) op dezelfde datum te Roosbeek (CUJ, LUJ, BLH, GUR, LIP, COE, COP, LAJ). Ooievaar: 26 sept 18.40 uur Heverlee 1 ex op verlichtingspaal E-40 en 1 ex aankomend (CUJ); 15 okt Opvelp-Blauwschuur 1 ex op doortrek (VAJ), 18 okt Halen-Loksbergen (L) 1 ex (L. Van Cauwenbergh). Knobbelzwaan: St. Joris-Winge-Gemp in okt-nov 2 ex, Tienen ganse periode 2 ex (17 nov 3 ex), Neervelp-Molensteen 13 okt en 18 nov 7 ex, Roosbeek 13 okt 7 ex; Tervuren-park sept-nov 2 ad aanwezig behalve op 27 nov: 3 ad , imm (CUJ, H EP, GUR, LIP, LUJ, COE, COP).

+

1

Gans spec: 16 nov Webbekom 8 ex naar N (CLW). Rietgans: 29 okt Opvelp-Blauwschuurbroek 23 ex op doortrek (VAJ & GRJ) Kolgans: Heverlee 22 nov een groep naar Z, 24 nov 60 ex in V-vorm naar ZW, 29 nov 65 ex naar W (CLW). Grauwe Gans: doortrek 15 okt Opvelp 4 ex , 01 nov Korbeek-Lo 34 ex , nov Webbekom 6 ex (VAJ, CLW). 123

16