De Boomklever December 2001

Page 22

SCHREEUWAREND TE TOURINNES-LA-GROSSE Herwig Blockx WANNEER, WAAR EN HOE? Op 20 oktober 2001 stond ik alleen op "mijn" telpost. Om 10.20 u werd ik "gered" door een groep scholvers want daarvoor was het niet veel soeps geweest. Ik dacht het net op te geven...Om 11.25 u. een eerste verrassing: een groep jagers jaagt vlakbij mijn staanplaats een Velduil op... Om 11.45 u. zie ik in de richting van Beauvechain een Buizerd met een grotere roofvogel. Ik vang ze even in de telescoop, genoeg om een rood lampje te doen branden "was dat geen . . ?, maar ik verlies ze achter een boomgroep. Na wat .

koortsachtig zoeken vind ik ze een minuut later terug: het is inderdaad een arend!!! De vogel blijft tot 12.08 u. in zicht, komt echt niet kortbij (enkele honderden meters van de telpost) en cirkelt verschillende malen samen met 1 of meer Buizerden en ook met een kraai. Hij verdwijnt tenslotte in actieve vlucht achter de kerk van Nodebais. Hieronder volgen mijn VELDNOTITIES zoals ik ze ter plekke opschreef: - spanwijdte ongeveer 1 , 5 maal die van Buizerd - "dikke" roofvogel met zwaar lichaam en "kop in kas": arendpostuur - opvallende witte "stuit''vlek die ook zichtbaar blijft in achteraanzicht als de vogel pal van mij wegvliegt - minder opvallende "vleugelvlekken" (basis van handpennen) - cirkelt met ongeveer horizontale arm en "hangende hand": vleugels wegen te zwaar - korte "vierkantige" staart, minder lang dan de vleugelbreedte - onderaan uniform donker (waarschijnlijk wegens afstand en deels door tegenlicht) - opvallende lange "arend"vingers - de armdekveren vertonen een lichte veeg en zijn niet egaal donker - de arend zoekt actief naar thermiek maar slaagt daar niet echt in; in actieve vlucht onverwacht snelle vleugelslagen onderbroken door glijvluchten - "zeker geen Bastaardarend": gelijkt sprekend op alle Schreeuwarenden die ik tot nu toe gezien heb - een aantal schetsen die ik deels achteraf maakte, maar het geheugen durft in zulke gevallen wel eens verstek laten gaan, zeker met niet-alledaagse soorten Uit het voorgaande kan je afleiden dat dit een adulte Aquila pomarina of Aquila

clanga moet geweest zijn SCHREEUWAREND/BASTAARDAREND Waarom opteert hij nu voor een Schreeuwaren en niet voor (de nog zeldzamere .. ) Bastaardarend ? Uitstekende vraag, geachte vogelkijker want de twee soorten gelijken zeer sterk op elkaar. In de Biebrzavallei (Polen) sprak ik trouwens met een locale vogelkenner

die

bij

hoog

en

bij

120

laag

volhield

dat

in

dat

gebied


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.