De Boomklever Maart 2001

Page 3

Opmerkelijke waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving .

oktober 2000-februari 2001

Dit overzicht van opmerkelijke en interessante waarnemingen in de Dijlevallei en omgeving beslaat voornamelijk de periode oktober 2000-februari 2001. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode maart-mei 2001 omvatten. Waarnemingen worden voor 10 juni 2001 verwacht bij Kelle Moreau, Kerspelstraat 36, 3001 Heverlee, t: 0486 12 58 77, e: kelle.moreau@student.kuleuven.ac.be Met ingang van dit nummer hebben we een aantal wijzigingen doorgevoerd aan de opzet van deze rubriek. Kelle Moreau neemt de taken over van Maarten Hens en staat vanaf 2001 in voor het beheer van het waamemingenarchief en de samenstelling van de diverse waarnemingsoverzichten

(De Boomklever, website, ... ). Een tweede wijziging betreft de

periodiciteit van de overzichten. Tot op heden werd gewerkt volgens een indeling van het kalenderjaar

Uanuari-maart,

april-juni, juli-september,

oktober-december).

De nieuwe

indeling volgt de meteorologische seizoenen: december-februari (winter), maart-mei (lente), juni-augustus (zomer), en september-november (herfst) en beoogt een snellere publicatie van de verzamelde gegevens. Bovendien sluit deze indeling nauwer aan bij de 'vogelseizoenen' op het terrein en hanteren we hiermee hetzelfde systeem als

Oriolus. Deze rubriek vormt de

overgang tussen beide systemen en omvat de periode oktober 2000-februari 2001. Tot slot willen we vanaf 2001 deze overzichten ruimer opvatten en ook gebruiken om waarnemingen van zoogdieren en insekten te verspreiden. Gegevens van deze taxonomische groepen werden in het verleden reeds opgenomen in het archief, doch niet systematisch gepubliceerd. Alle waarnemingsoverzichten worden Wielewaz.1

tevens

gepubliceerd

op de website van

afdeling Leuven (http://members.tripod.lycos.nl/Wielewaal_Leuven/), waar Je

terecht kan voor het meest recente natuurnieuws uit het Dijleland. Waarnemingen van ondermeer Zwarte Zwaan, Canadese Gans, Krakeend, Slobeend, Wintertaling, Dodaars, Aalscholver, Havik, Waterral, Houtsnip, Witgat, Kerkuil, Steenuil, Ijsvogel, Halsbandparkiet, Zwarte Specht, Waterpieper en Grote Gele Kwikstaart werden niet in dit verslag opgenomen, maar wel verwerkt.

Vogels Kleine Zwaan

21 of 22/01 Grauwe Gans

Cygnus bewickii 1 ex. over de Celestijnelaan te Heverlee

(J. Elst)

Anser anser

03/12 om 9u30 13 ex. over Oud-Heverlee-Noord naar ZO (M. Hens). 16/12 in totaal 149 ex. (38

+

48

+

46

+

17 ex.) over te Sint-Agatha-Rode ( tussen 12u25 en

13u00, F. Fluyt, K. Moreau, K. Van Scharen,

1

J. Menten).