De Boomklever Maart 2001

Page 21

VOGELWAA R NEMI NGE N UIT DE PERIODE DECEMBER 2000 tot FEBRUARI 2001 Samenstelling: Paul Herroe/en en Jos Cuppens Dodaars: 15 jan Oud-Heverlee/Zoete Waters 1 ex (DCC); 18 febr St. Joris-Winge-Gemp 1 ex (REA). Fuut: St. Joris-Winge/Gemp: 05 en 08 dec 2 ex (1 ex zomerkl, 1 ex winterkl); REA,HEP

18 en 20 feb 4-5 ex; Roosbeek: 20 feb 4 ex aanwezig Aalscholver: Tervuren-park

18 dec,30 jan laag cirkelend,09 en 13 feb respect. 1, 1, 1

en 2 ex (vissend) op Vossemvijver; 01 dec Haasrode 11.30 u. 2 ex cirkelend boven industrieterrein; 14 jan Vissenaken-Velpevallei 2 ad+ 1 imm,20 jan Hoeleden-Velpe 1 ex, 18 feb Kumtich-Roosbeekveld 2 ex;St-Joris-Winge/Gemp : 05 dec 1 ex, 08 dec 17 ex, 18 en 20 feb 33-32 ex (te vergelijken met 31 ex op 06 dec te Kessel-Lo/ ProvDomein). REA,CUJ,DCC,HEP,LAJ,LUJ Blauwe Reiger: in de ganse periode 2-5 ex op 9 locaties aanwezig; maximum 7 ex o p 08 dec te Tervuren-park op St. Gertrudevijver

CUJ,DCC,HEP,LAJ,LUJ,REA DCC

Ooievaar: 16-17 feb Wilsele 2 ex

Knobbelzwaan: in de ganse periode 2-6 ex op 6 locaties aanwezig; maximum ruim 30 e x in december te Wilsele.

CUJ,HEP,REA,DCC DCC

Zwarte Zwaan: in dec-feb 1 juv/imm te Kessel-Lo/Provinciaal Domein

Grauwe Gans:17 dec Boutersem 5 ex over,25 feb Tienen 11 ex ter plaatse GUR, COP. Canadese Gans: Tervuren-park: 10-11 ex vanaf 29 jan,evenwel 6 ex op 09 feb; 06 en 08 dec Kessel-Lo/ProvDom 93-70 ex n de late namiddag, te vergelijken met 100-98 ex op 07 en 19 dec rond de middag te Haasrode op een stoppelveld met plassen; 18 feb Kerkom-zandgroeve 2 ad + 5 imm (geboren in 2000) ter plaatse, 20 feb Roosbeek 1 REA, CUJ, DCC, LUJ, HEP

koppel op vijver.

Nijlgans: 11 dec Oud-Heverlee/ZoeteWaters 1 koppel met jong; tot i1 feb 1-3 ex op 6 locaties of overvliegend; Tienen : 13 feb 12 ex (1 ex met geelzwarte kteuning) op akker, 20 feb 11 u. 11 ex aankomend.

DCC,CUJ,GUR,LAJ & al.,HEP

Bergeend: Tienen 21-22 dec 1 ex,28 dec en 07 jan 2 ex.

CUJ,HEP, MOK

Carolina-eend: 05 dec Tildonk-Kasteeldreef 1 ex op kleine vijver bij boerderij, 21 jan Kessel-Lo/ProvDomein 1 M (DCC}. Smient: 07 dec Neerijse-Gr.Bron 1 koppel,19 jan Kessel-Lo/ProvDom 3 ex ; Tienen : 09 DCC,CUJ,HEP, HOE

dec één M, 09 feb één koppel

1 9