De Boomklever December 2000

Page 30

VOGELWAARNEMINGEN

september-oktober-november

2000 Samenstelling Paul Herroelen en Jos Cuppens

Toelichting:

(15) na een soortnaam betekent 15 waarnemingen ontvangen.

Dodaa rs: Tienen

in sept 50-55 ex aanwezig;

03 okt 43 ex, 17 okt 25 e x ,

21 okt 4 ex, 05 nov (laatste ? ) 1 ex (CUJ, HEP); 26 sept Tervuren-park ex;

St.

Joris-Winge-Gemp

Tervuren-park Winge Gemp

14 okt en 03 nov

2

4 ex ( REA, HEP). Fuut:

06 nov 13 ex, 21 nov (totaaltelling)

24 ex (REA); St.Joris­

14 okt 4 ex, 03 en 11 nov 2 .ex (HEP).

Geoorde Fuut: 07-17 sept Tienen 1 ex (COE, COP, CUJ, HEP, CLW). Aa lscholver: gerichte doortrek vanaf 24 sept tot eind november, zie Fig 1 overige gegevens:

Tervuren-park :

02 okt 1 ex cirkelend boven vijvers, 1 3

okt 2 ex aanwezig. 17 okt 1 ex. 27 okt 4 ex over naar ZO. nov: 1 juv g a n s e maand aanwezig op eiland en/of Groot Kanaal (REA); St.Joris-Winge

Gemp:

21 sept afwezig. 14 okt 7 ex. 03 nov 31 ex. 11 nov 12 e x (HEP); 18 o k t Kessel-Lo/ ProvDomein 30 ex aanwezig (V AJ).

Roerd omp: 24-25 nov Tienen 1 ex ter plaatse

(HOE, COP); vergelijk

met

11 nov 1998 en 05 nov 1999 Tienen, de enige drie gevallen aldaar.

Aalscholver: doortrek najaar 2000 600 520

500 400 300

250

200 100

"58 --

g

e

12

9

lf: ��.2

4

8 622

6

2

122

-1 ' 1 1 1 0 1 1 l l 20/09 25/09 30/09 5110 10/10 15/10 20/10 25/10 30/10 4/11 9/11 14/11 19111 24/11 29/11 "

-

-

(de grote aantallen werden genoteerd te Bierbeek-Blauwschuur) VAJ/GAJ

96