De Boomklever December 2000

Page 29

VOGELWAARNEMINGEN

van·

Aanvullingen

en.

JUNI tot AUGUSTUS 2000 verbeteringen

Samenstelling Paul Herroelen en Jos Cuppens

In deBoomklever

juni

2000

werden

enkele

waarnemingen

Vanautgaerden foutief of helemaal niet gepubliceerd aan

van

Joh a n

; daar is ondertussen

verholpen: (juni 2000: 39) staat verkeerdelijk

Ooievaar: in de Boomklever

15 april;

de juiste datum is 12 maa: Boutersem-Bost 4 ex over naar het N (VAJ). Bruine nog een

Kiekendief: 08 april imm

Bierbeek

M doortrekkend

te

ad M op doortrek,

Boutersem-Bost

dezelfde

dag

en 05

mei

en op 01

telkens een V (VAJ). Buizerd: 12 maa Boutersem-Bost

15 ex op doortrek,

van 7 ex ; 01 april Boutersem-Bost

16 ex op doortrek,

waarvan

een groep

waarvan een groep

van 10 ex (VAJ). B oomvalk: 01 mei Boutersem-Bost 1 ·ex overtrekkend (VAJ). Scholekster: 01 mei Bierbeek 1 ex overvliegend (VAJ).

2000: 43 zijn verke erd;

Nachtzw aluw: de datum en plaats in Boomklever juiste plaats en datum zijn 06 mei 2000 ontbinding)

op akker

Boutersem-Honsem

1 dood ex (i n

(GUR & al.). Zwarte Specht: 02 april Boutersem­

Bost 1 ex overvliegend (VAJ). Gele

Kwikst aart: 31

Noordse

Gele

maa

Boutersem-Bost,

eerste

Kwikstaart: 01 mei Bierbeek 2 M

+

waarneming

(VAJ).

1 V (VAJ). Tapuit: 0 2

april Boutersem-Bost één M (VAJ). Beflijster: in de Boomklever

1999: 4 8

staat verkeerdelijk 16 mei; de juiste datum is 16 april 1999; 2000: 24 april Boutersem-Bost 2 ex overtrekkend (VAJ). Kruisbek: 1 8 maa Boutersem-Bost 3 ex overtrekkend naar N (VAJ). Ort olaan: 01 mei

Boutersem-Bost

1

V en te

Beauvechain

(BW) een

M

(VAJ). Wij

verontschuldigen

ons

bij

Johan

t ekortkomingen.

95

en

bij

de

lezers

voor

deze


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.