De Boomklever September 2000

Page 13

VOGELWAARNEMINGEN

In JUNI-JULI-AUGUSTUS

2000

Samenstelling P. Herroelen & Jos Cuppens Dodaars: maxima te Tienen 47 ex en 55 ex op 22 en 31 aug (COE, COP, HOE, VLD). Fuut: 22 aug Tienen (CUJ, COE, COP, HOE, VLD). Geoorde F uut: Tienen

15 juli 2

ex, 30 juli-22 aug 1 ex (OSL, COE, COP, CUJ, HOE, VLD). Aalscholver: 13 juni Kapellen, 17 juli Tervuren-park, 19 juli St.J-Wlnge-Gemp 4 lmm; Tienen

:

06 en 19 aug 1 ex, 20 en 26 aug 6 ex op bezoek en weer weg (LAJ, REA,

HEP, COE, COP, CUJ, HOE). Wouwaapje: 23 aug Tienen 1 juv over rietveld (COP). Kwak: 15 juli Tienen 1 ad uit wilg wegvliegend en roepend (CUJ). Kleine Zllverrelger: 21 aug Tienen 1 ex een ganse dag aanwezig (COE, HOE). Blauwe Reiger: In juli-aug 3-7 ex op 4 locaties; 22 aug Tienen 15 ex waarvan 1 o ex hoog over in V naar "z:.N om 20.30 u (COE, COP, CUJ, HOE, VLD). Purperreiger: 21-22 aug Tienen 1 juv (COE, COP, CUJ. HOE, VLD). Zwarte Ooievaar: 18 juli Hoegaarden-Menevallei 18 u. 2 ex overvliegend (GUR). Knobbelzwaan: juli-aug Tienen 1 koppel aanwezig zonder jongen, 19 juli Lubbeek­ kapel 3 V; gans aug Tervuren-park 3 ex (HEP, CUJ,

REA,

COE, COP, CUJ, HOE, VLD).

Zwarte Zwaan: gans aug Tienen 1 ex ; 06 aug Leuven-station 1 ex overvt (CUJ). Canadese Gans: Tervuren-park 05 juni 16 ad+ 11 juv (2 broedgevallen), 26 juni 31 ex, 07-08 aug 15-19 ex (REA); mei-juli Kerkom-zandgr. broedgeval 5 jongen (LUJ). NIJigans: Tienen

16 juni-19 aug 2 ex, 20-22 aug 4-5 ex; Tervuren-park

19 juni 130

ex, 03 juli 235 ex (CUJ, HEP, COE, COP, HOE, VLD, REA). Casarca: Tervuren-park 17-19 juli één V met gele spiraalring, gans aug (hetzelfde ? ) V (REA). Bergeend: Tienen

12-13 aug 1 o ex, 15 aug 16 ex, 19-26 aug 2-3 juvenielen (COE,

COP, CUJ, HEP, HOE, VLD, OSL, BLH).

·

Carollna-eend: 30 aug Tervuren-park één M In eclipskleed (REA). Krakeend: Tienen

16 juni V+ 7 pulli; 30 juni 6 ex In vrouwtjeskleed (CW, HEP).

Wlntertallng: Tienen

16 juni 3 M + 2 V; 19-20 aug 17-25 ex; 10 aug Tervuren-park

één V (CUJ, HEP, COE, COP, REA). Rlngtallng: 10 aug Tervuren-park één V (REA). Zomertaling: Tienen

16 juni één ruiend M, 30 juli één V; 06 aug 5 ex, 12-30 aug in

wisselend aantal aanwezig: 15, 21, 25 en 19 ex per 12, 15, 19 en 31 aug (CUJ, COE, COP, HEP, HOE, VLD). Slobeend: 10 aug Tervuren-park één V (REA); Tienen juni 1-2 ex, 20 en 22 aug respect. 50 en 40 ex (COE, COP, CUJ, HOE, VLD).

59

09-24