__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

VOGELWAARNEMINGEN

In JUNI-JULI-AUGUSTUS

2000

Samenstelling P. Herroelen & Jos Cuppens Dodaars: maxima te Tienen 47 ex en 55 ex op 22 en 31 aug (COE, COP, HOE, VLD). Fuut: 22 aug Tienen (CUJ, COE, COP, HOE, VLD). Geoorde F uut: Tienen

15 juli 2

ex, 30 juli-22 aug 1 ex (OSL, COE, COP, CUJ, HOE, VLD). Aalscholver: 13 juni Kapellen, 17 juli Tervuren-park, 19 juli St.J-Wlnge-Gemp 4 lmm; Tienen

:

06 en 19 aug 1 ex, 20 en 26 aug 6 ex op bezoek en weer weg (LAJ, REA,

HEP, COE, COP, CUJ, HOE). Wouwaapje: 23 aug Tienen 1 juv over rietveld (COP). Kwak: 15 juli Tienen 1 ad uit wilg wegvliegend en roepend (CUJ). Kleine Zllverrelger: 21 aug Tienen 1 ex een ganse dag aanwezig (COE, HOE). Blauwe Reiger: In juli-aug 3-7 ex op 4 locaties; 22 aug Tienen 15 ex waarvan 1 o ex hoog over in V naar "z:.N om 20.30 u (COE, COP, CUJ, HOE, VLD). Purperreiger: 21-22 aug Tienen 1 juv (COE, COP, CUJ. HOE, VLD). Zwarte Ooievaar: 18 juli Hoegaarden-Menevallei 18 u. 2 ex overvliegend (GUR). Knobbelzwaan: juli-aug Tienen 1 koppel aanwezig zonder jongen, 19 juli Lubbeek­ kapel 3 V; gans aug Tervuren-park 3 ex (HEP, CUJ,

REA,

COE, COP, CUJ, HOE, VLD).

Zwarte Zwaan: gans aug Tienen 1 ex ; 06 aug Leuven-station 1 ex overvt (CUJ). Canadese Gans: Tervuren-park 05 juni 16 ad+ 11 juv (2 broedgevallen), 26 juni 31 ex, 07-08 aug 15-19 ex (REA); mei-juli Kerkom-zandgr. broedgeval 5 jongen (LUJ). NIJigans: Tienen

16 juni-19 aug 2 ex, 20-22 aug 4-5 ex; Tervuren-park

19 juni 130

ex, 03 juli 235 ex (CUJ, HEP, COE, COP, HOE, VLD, REA). Casarca: Tervuren-park 17-19 juli één V met gele spiraalring, gans aug (hetzelfde ? ) V (REA). Bergeend: Tienen

12-13 aug 1 o ex, 15 aug 16 ex, 19-26 aug 2-3 juvenielen (COE,

COP, CUJ, HEP, HOE, VLD, OSL, BLH).

·

Carollna-eend: 30 aug Tervuren-park één M In eclipskleed (REA). Krakeend: Tienen

16 juni V+ 7 pulli; 30 juni 6 ex In vrouwtjeskleed (CW, HEP).

Wlntertallng: Tienen

16 juni 3 M + 2 V; 19-20 aug 17-25 ex; 10 aug Tervuren-park

één V (CUJ, HEP, COE, COP, REA). Rlngtallng: 10 aug Tervuren-park één V (REA). Zomertaling: Tienen

16 juni één ruiend M, 30 juli één V; 06 aug 5 ex, 12-30 aug in

wisselend aantal aanwezig: 15, 21, 25 en 19 ex per 12, 15, 19 en 31 aug (CUJ, COE, COP, HEP, HOE, VLD). Slobeend: 10 aug Tervuren-park één V (REA); Tienen juni 1-2 ex, 20 en 22 aug respect. 50 en 40 ex (COE, COP, CUJ, HOE, VLD).

59

09-24

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 2000  

De Boomklever September 2000  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded