De Boomklever Juni 2000

Page 20

RECENTE

VOGELWAARNEMINGEN

december 1999-januari & februari 2000

Tweede deel Europese Kanarle:12 feb Korbeek-Lo 1 ex overvliegend (VAJ). Groenling: dec-begin feb Roosbeek-Valkenberg 10-15 ex tot max 30 ex op voederplaats (aankomst tussen 9 en 9.30 u.); 04 dec Willebringen-bos 60 ex en Attenrode 30 ex In gemengde groep op maTs足 veld; 11 feb Kerkom-Tummeken 20 ex op akkerkruiden (CUJ, LAJ, GUR, HEP).

Putter: solitaire ex op 04 dec Willebringen:. 05 dec Bunsbeek-Velpe, 26 dec Zoutleeuw足 Vinne en 03 jan Roosbeek bij voedertafel; 09 jan Tienen-vijvers groep van 60 ex over akkers, 16 jan Bunsbeek-Paddenpoel 16 ex, 03 feb Haasrode 2 ex, 27 feb Tienen-vijvers 1 ex zingend (LAJ, GUA, CUJ, CUO, HOE, COP). Sijs: Tervuren-park op 03-04 feb, ruim 50 ex op 07 en 09 feb; Vertrijk-Snoekengracht

5 ex in jan, 10-15 ex

13 ex op 31 dec, 50 ex

op 06 feb; 30 jan Korbeek-Lo 120 ex in groep, 05 feb Boutersem-Bost 100 ex in groep, 13 feb Tienen-vijvers 70 ex laag over, 20 feb opvallend veel Sijzen op trek te Linter (REA. VOP,

VAJ, BUG, CUJ, HUR). Kneu: 18 dec Tienen-vijvers 4 ex (CUJ). Goudvink: 15 jan Bierbeek 1 V in vallei bij Wilderhof (GUR). Appelvlnk: 19 dec Boutersem-Bost 1 ex overvliegend (VAJ).

Geelgors: 1-5 ex op 15 locaties in gemengde groepen op ma"fsvelden of meidoornhagen ; 6 ex op 30 dec Neervelp-Molensteen , 7 ex op 07 jan Korbeek-Dijle en 09 jan Waanrode足 Essenberg, 12 ex op 09 jan Hoegaarden, 15 ex op 02 jan Attenrode, 18 ex op 26 feb Outgaarden in hoogstamboomgaard, 20 ex op 13 feb Kerkom-zandgroeve In sleedoorns; 28 feb Willebringen-Jordaan zingend ex (LAJ, LJO, GUR, HON, STJ, CUJ). Rietgors: In dec 1-2 ex in gemengde groep vogels op ma誰sveld, In het riet of In vochtige/natte gebiedjes;

Tienen-vijvers 06 feb 14 ex, 20 en 27 feb 47-50 ex foeragerend op begroeide gipsberg; 26 feb Boutersem-Bost 6 M geringd dankzij geluidscassette (LAJ, GUR, HON, STJ, CUJ, VAJ).

Grauwe Gors: periode 09 jan-20 feb 83-1oo ex te Neerlinter en/of te Tienen-omgeving vijvers; 16 jan Vissenaken 35 ex In top jonge populieren langs Velpe (vliegen soms roepend rond); 21 feb Willebringen opnieuw aanwezig in broedgebied, 29 feb Wever 2 ex (waarvan 1 zingend)(HUR, LAJ, COE, COP, CUJ, GUR).

Lijst van medewerkers (sters) en hun drielettercode: ABH= Abts H., BUG= Buelens G., BAL= Briesen L., CLW= Claes W.,CUJ & CUO= Cuppens J. & O.,COE & COP= Collaerts E. & P., GEJ= Geebelen J., GUA= Guelinckx R., HEL= L. Hendrickx, HEM= Herremans M. HEP= Herroelen P., HOE= Hoebrechts E., HON= Hoebrechts N., HUA= Huybrechts R., LAJ= Lambrechts Jorg, LJO= Lambrechts Joachim, LUJ= Luypaert J., REA= Reygel A., ROA= Aoelants A., STJ= Struyf J., VAJ= Vanautgaerden J., VOK= Vanormelingen K., VOP= Vanormelingen P. 38

.1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.