De Boomklever Juni 2000

Page 14

Opmerkelijke vogelwaarnemingen in de Dijlevallei en omgeving oktober 1999-maart 2000

Dit overzicht belicht (bijzondere) vogelwaarnemingen in regio Leuven uit de periode 1 oktober 1999 tot en met 31 maart 2000. De bestreken regio omvat de gemeenten Kortenberg, Herent, Bertem, Leuven, Oud-Heverlee, Huldenberg en Bierbeek. De volgende rubriek zal de periode april-juni 2000 omvatten. Waarnemingen worden voor 31 juli 2000 verwacht bij Maarten Hens, Paul Delvauxwijk 18, 3000 Leuven, maarten.hens@agr.kuleuven.ac.be.

hybride Witoogeend Aythya nyroca x Aythya species Op 5 januari zit een hybride Witoogeend samen met 16 Tafeleenden even te Sint-Agatha­ Rode. Later op de dag wordt de vogel teruggevonden te Neerijse Grote Bron (K. Van Scharen, M. Hens, A. Smets). Op 9 januari wordt de vogel opgemerkt te Sint-Agatha-Rode

(1. Rutten), waar hij opvliegt bij aanvang van een jachtpartij, en later te Neerijse (Grote Bron) (J. Menten). Zoekwerk op beide plaatsen op 7, 8 en 10 januari bleef zonder resultaat. Dezelfde vogel liet zich op 13 en 27 februari opnieuw kortstondig bekijken te Sint-Agatha­ Rode (F. Fluyt, M. Hens). De vogel zorgde voor de nodige determinatie-problemen en werd via de SAR-kast en de Wielewaal-vogellijn doorgegeven als Witoogeend, vermoedelijke Kuifeend

x

Tafeleend en Witoogeend

x

Tafeleend. De uiteindelijke determinatievoorkeur

ging uit naar Witoogeend x Tafeleend Aythya

nyroca x Aythyaferina.

Topper Aythya marila Een eerste-winter vrouwtje verbleef van 24 oktober tot minstens 6 november te Sint­ Agatha-Rode (K. Van Scharen, L. Hendrickx, M. Hens, S. Peten, F. Fluyt, B. Nef). Een adult mannetje verbleef op 18 en 19 maart te Neerijse Grote Bron (M. Hens, K. Van Scharen, L. Hendrickx, K. Moreau, F. Dondeyne, F. Vandekeybus).

Nonnetje Mergellus albellus De

aantallen

overwinterde

Nonnetjes

in

de

streek

bereikten

midden

februari

hun

hoogtepunt, met op 12 februari 2è 7 � te Sint-Agatha-Rode (K. Moreau, K. Van Scharen, J. Menten, F. Dondeyne, W. Claes, M. Hens), 1è te Wilsele (K. Van Scharen, J. Menten, F. Dondeyne, M. Hens) en 1 è in het provinciaal domein te Kessel-Lo (K. Van Scharen, J. Menten, F. Dondeyne). Laatste waarneming op 12 maart: 1 � te Sint-Agatha-Rode

(L.

Hendrickx).

Eider Somateria mollissima Een eerste-winter vrouwtje verbleef van 20 november tot en met 11 december te Sint­ Agatha-Rode (F. Fluyt, T. Roels, J. Menten, S. Peten, M. Hens, F. Dondeyne, K. Van Scharen. L. Hendrickx, K. Moreau, A. Smets).

Zomertaling Anas querquedula Het eerste voorjaarsgegeven betrof een mannetje dat op 9 en 11 maart waargenomen werd te Oud-Heverlee Noord (M. Hens. K. Moreau).

32