__MAIN_TEXT__

Page 10

RECENTE

VOGELWAARNEMINGEN

dec 1999-jan en feb 2000

Samenstellin g

Paul Herroelen en Jos Cuppens

Een getal tussen haakjes (70) achter een soortnaam betekent dat 70 waarnemingen werden ontvangen.

Fuut:St.J-Winge-Gemp 18 dec 2 ad met leder 2 juv; 11feb 5 ex (1 koppel paarspelend); 21

jan Kessel-Lo Provdom 14 ex, 13 feb Roosbeek 2 ex, 14 feb StAgRode-Gr. Broek 22 ex (enkele koppels volop baltsend), 23feb Tervuren 23 ex samen (HEP, CUJ, GUR, REA). Aalscholver: St.J-Winge-Gemp: 18 dec 8 ex in bomen, 25 jan 4 ex, 11 feb 22 ex; solitaire

ex: 28 dec Bunsbeek-Paddenpoel, 31 dec Leuven; 20 jan Kerkom 5 ex richting Roosbeek, 21 jan Kessel-Lo 18 ex (8 in broedkleed), 14 feb St. AgRode 20 ex, 24 jan Bierbeek 3 ex hoog over E40 naar Z; Tervuren

:

24 jan 1 ex over, 07 feb 1 ex (broedkl) laag over Spiegelvijver,

29 feb 9 ex informatie> NO om 18 u. (LAJ, HON, STJ, HEP, HUR, BUG, CUJ, REA, HEM). zilverreiger spec: 18 dec Tienen 16 u. 1 ex snel over naar 'Z>N (CUJ). Blauwe Reiger (19): 1-3 ex op 7 locaties; Tienen

:

04 dec 8 ex op leeglopende vijver met

dode vissen, 23 dec 4 ex; 13feb Roosbeek 5 ex (CUJ, CUO, LAJ Knobbelzwaan: Tervuren

1, GUR, BUG, VOP).

in dec 3 ad, 20 dec 5 ad, jan 3 ex behalve op 14 jan 4 ex, gans

feb 4 ex (09 feb 5 ex); Roosbeek Neervelp- Molensteen

+

19 dec en 16 jan 5 ex, 25 jan (op het ijs) en 13feb 3 ex ;

15 jan en 13 feb 10 ex; Tienen

dec-feb 2 ex; 18 feb Lubbeek 7 ex

over Diestsestw (REA, CUJ, GUA, HEP, LAJ, L..J O). Zwarte Zwaan: 26 jan Tervuren 1 ex (REA). Grauwe Gans: Tienen

06 feb 19 ex naar 0, 21feb 17 ex ter plaatse (CUJ, HOE).

Canadese Gans: In jan te Tervuren 17-15 ex, 01-09 feb 14 ex. 23 feb 12 ex (4-5 koppels

vergezeld van solitaire ex) (REA). B randgans: 13-27feb Tienen een tam ongeringd ex aanwezig (CUJ, COE, COP). NIJigans: 28 dec Bunsbeek-Paddenpoel 1 ex langsvliegend; dec-feb:

Roosbeek,

Drieslinter, Neerlinter, Lubbeek (kapel), Boutersem telkens 2 ex; 16 jan Vissenaken 4 e-x in grasland langs Velpe (CUJ, LAJ, HON, STJ, HUA, HEP).

8

,;

_,

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Maart 2000  

De Boomklever Maart 2000  

Profile for nsgd
Advertisement