__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 19

RECENTE W:. \RNEMINGEN junl-jull-auy .... stus

Samenstelling

:

1999

Paul Herroelen en Jos Cuppens

Dodaars: Tervuren-park 23 aug twee ad, 30 aug één juv of ex/winterkl. (REA);

Tienen twee broedgevallen en een totaal van 8 ex op 28 aug (COE, COP, Fuut: Tienen

cuJ,

HEP).

begin juni nieuw nest (na verloren broedsel in april) dat einde juni 4

pulli opleverde (waarvan 2 snel verdwenen) en waarvan in aug nog één juv overbleef. In juli verdween één ad en vanaf 21 aug bleef alleen de juv vogel nog over; 2 aug Kessel-Lo-Prov.domeln 4 ad + 1 juv (SMP, CUJ, HOE, BUE, COE, COP, HEP).

Geoorde Fuut: 24 aug Tienen 1 ex in overgangskleed tussen Tafeleenden (CUJ). Aalscholver : 12-13 juni St.J.Winge-Gemp 1 imm, 15 juni Oud-Heverlee 8 ex ter plaatse; 12 aug Boutersem 4 ex NW, Tienen één ex per 17 juli, 22 (overdag) en 28 aug; 22 aug 7 u. 13 ex ZW (trek?) en 1 ex naar N om 10.10 u. (HEP, LAJ, GUR, COE, COP, HOE, CUJ, DEP).

Kleine Zilverreiger: 07 en 08 aug Tienen één ex ( COE, COP, CLW). Blauwe Reiger: Tienen

In juni-juli 2-4 ex, maximum per 30 juli, 21.30 u. 8 ex In

grote wilg; 21 aug 4 ex waarvan 3 in thermiek (CUJ, COE, COP, HOE).

Ooie vaar: 27 aug Blanden 3 ex op thermiek naar Z (VER, VBT). Knobbelzwaan: 03 juni Oud-Heverlee 1 koppel + 2 ex, 12 juni St.J.-Winge-Gemp 4 ad; Tienen 28 juni 1 ad + 1 imm (niet samen), 19 juli twee afzonderlijke ad, vanaf 19 juli tot eind aug één ad; Tervuren-park juli-aug twee afzonderlijke ad (CUJ, COE, COP, BUE, HOE, HUR, REA).

Indische Gans: 26 aug en 2 sept Tervuren-park tussen Canadese Ganzen (REA). Canadese Gans: 03 juni Oud-Heverlee-zoet water 1 koppel+4 pulli; Tervuren -park juli-aug 12-13 ex, maxima 21 ex op 12 aug en 22 ex

per 26-30 aug. Ongewone

waarneming: 20 aug 20 u. Kerkom-Boskouter 8 ex op stoppelveld (CUJ, REA, BUG).

Nijlgans: 03 juni Oud-Heverlee-zoet Water 1 koppel+ 3 pulli, 02 aug Kessel-Lo ProvDomeln 6 ad (één op nest) en 7 eerstej.; 12 juni St.J.-Winge-Gemp ad, 12 aug Lubbeek koppel+? jongen, 28 juli Roosbeek 2 ex over, 30 juli Tienen 4 ex over;

Tervuren-park: per 7 en 25 juni, 8 juli en 18 aug respect. 39, 82, 125 en 122 ex (CUJ, COE, COP, HEP, HOE, REA).

Casarca: 03-04, 07, 13 en 21 aug Tienen 1 ex (COE, COP, HEP). Bergeend: Tienen 24 juli 1 ex, 25 juli 3 eerstejaars (COE, COP, CUJ)

69

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 1999  

De Boomklever September 1999  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded