De Boomklever Juni 1999

Page 16

RECENTE WAARNEMINGEN maart- april- mei 1999 Samenstelling

Doç:taars

:

Paul Herroelen en Jos Cuppens

Vroegste 07 maa Tienen, 19 maa St.AgRode, 27 maa St.Joris­

Winge/Gemp, 26 apr Tervuren-park; aantallen te Tienen: 4 ex vanaf 14 maa, max 67 ex vanaf midden april en 5 ex op 08 mei (COE, COP, CUJ, HEP, HOE, REA, SMP). Fuut Vroegste 07 maa Tienen, 3 ex

(waarvan 1 koppel) van 26 maa tot 16 mei;

aantallen elders: vanaf 1O maa Ge mp 11-13 ex, tot midden april 10-14 ex; vanaf einde maart St.P.Rode-Horst één koppel, vanaf 13 maa Roosbeek 3 ex. Broedpoging Tienen : nest bezet vanaf 14 april, ging echter verloren op 21 april door plotse stijging van het waterpeil. Broedende koppels: St.P.Rode-Horst 1, Gemp min 4, Roosbeek 2. Te Lubbeek-Dunberg op 23 mei onverwachts 2 ad op privé-visvijver. Dijlevallei: 19 maa St.AgRode 14 ex en Oud-Heverlee/Zoet Water 3 ex; Kessel-Lo 7 ex en 3 bezette nesten op 21 april, Heverlee-Park 5 koppels per 27 apr11 (COE, COP, CUJ, CUO, DVH, HEP, HOE, SMP, VVW). Geoorde Fuut 13 april Tienen (SMP). Aalscholver

13 maa Lubbeek-kapel 1 imm; doortrek en/of aanwezigheid van

grotere groepen te Tienen: 14 maa 12 ex in broedkleed (1 imm ter plaatse: ook op 27 maa), 20 maa 20 ex hoog cirkelend en dan naar W, 21 maa 5 ex ter plaatse, 27 maa 5 en 11 ex naar NO, 31 maa 24 ex> N en 6 ex> 0, 08 april 7 en 24 ex over; in de periode 19 apr-15 mei 1-2 ex ter plaatse. Elders: St.JWinge-Gemp: 16 maa 4 ex, 27 maa 5 ex, 23 apr één immatuur; Tervuren-park 27 apr 1 ex >N. Dijlevallei: 19 maa St.AgRode 2 ex rustend, 1 over; 27.apr Heverlee-Park 2 lmm. ( COE,COP,CUJ, CUO, HEP, HOE, HUR, REA, SMA, SMP). Kuifaalscholver: 21 maa Tienen 1 ex overvliegend tussen Aalscholvers: nieuwe soort voor Tienen (SMP). Roerdomp Tienen

14 en 20 maa één (en waarschijnlijk hetzelfde) ex (CUJ,

COE,COP, SMP). Kleine

Zilverreiger 15 mei Tienen 1 ex overvliegend (COE,

COP); het gaat om het 5de geval te Tienen; het eerste vond plaats op 23 juni 1988. Blauwe Reiger te Tienen 2-3 ex aanwezig, 20 maa 7 ex landen cirkelend, 05 april 3 en 2 ex over, 23 april 5 ex waarvan 3 ex hoog over van Z naar N O; 22 maa Boutersem 20.50 u. één ex roepend overvliegend (COE,COP,CUJ,CUO,HEP, HOE). Purperreiger 23 april Tienen 1 immatuur van Z.W naar N (COE,COP,CUJ,PRY).

38