__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 16

RECENTE WAARNEMINGEN maart- april- mei 1999 Samenstelling

Doç:taars

:

Paul Herroelen en Jos Cuppens

Vroegste 07 maa Tienen, 19 maa St.AgRode, 27 maa St.Joris­

Winge/Gemp, 26 apr Tervuren-park; aantallen te Tienen: 4 ex vanaf 14 maa, max 67 ex vanaf midden april en 5 ex op 08 mei (COE, COP, CUJ, HEP, HOE, REA, SMP). Fuut Vroegste 07 maa Tienen, 3 ex

(waarvan 1 koppel) van 26 maa tot 16 mei;

aantallen elders: vanaf 1O maa Ge mp 11-13 ex, tot midden april 10-14 ex; vanaf einde maart St.P.Rode-Horst één koppel, vanaf 13 maa Roosbeek 3 ex. Broedpoging Tienen : nest bezet vanaf 14 april, ging echter verloren op 21 april door plotse stijging van het waterpeil. Broedende koppels: St.P.Rode-Horst 1, Gemp min 4, Roosbeek 2. Te Lubbeek-Dunberg op 23 mei onverwachts 2 ad op privé-visvijver. Dijlevallei: 19 maa St.AgRode 14 ex en Oud-Heverlee/Zoet Water 3 ex; Kessel-Lo 7 ex en 3 bezette nesten op 21 april, Heverlee-Park 5 koppels per 27 apr11 (COE, COP, CUJ, CUO, DVH, HEP, HOE, SMP, VVW). Geoorde Fuut 13 april Tienen (SMP). Aalscholver

13 maa Lubbeek-kapel 1 imm; doortrek en/of aanwezigheid van

grotere groepen te Tienen: 14 maa 12 ex in broedkleed (1 imm ter plaatse: ook op 27 maa), 20 maa 20 ex hoog cirkelend en dan naar W, 21 maa 5 ex ter plaatse, 27 maa 5 en 11 ex naar NO, 31 maa 24 ex> N en 6 ex> 0, 08 april 7 en 24 ex over; in de periode 19 apr-15 mei 1-2 ex ter plaatse. Elders: St.JWinge-Gemp: 16 maa 4 ex, 27 maa 5 ex, 23 apr één immatuur; Tervuren-park 27 apr 1 ex >N. Dijlevallei: 19 maa St.AgRode 2 ex rustend, 1 over; 27.apr Heverlee-Park 2 lmm. ( COE,COP,CUJ, CUO, HEP, HOE, HUR, REA, SMA, SMP). Kuifaalscholver: 21 maa Tienen 1 ex overvliegend tussen Aalscholvers: nieuwe soort voor Tienen (SMP). Roerdomp Tienen

14 en 20 maa één (en waarschijnlijk hetzelfde) ex (CUJ,

COE,COP, SMP). Kleine

Zilverreiger 15 mei Tienen 1 ex overvliegend (COE,

COP); het gaat om het 5de geval te Tienen; het eerste vond plaats op 23 juni 1988. Blauwe Reiger te Tienen 2-3 ex aanwezig, 20 maa 7 ex landen cirkelend, 05 april 3 en 2 ex over, 23 april 5 ex waarvan 3 ex hoog over van Z naar N O; 22 maa Boutersem 20.50 u. één ex roepend overvliegend (COE,COP,CUJ,CUO,HEP, HOE). Purperreiger 23 april Tienen 1 immatuur van Z.W naar N (COE,COP,CUJ,PRY).

38

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Juni 1999  

De Boomklever Juni 1999  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded