De Boomklever December 1997

Page 13

Recente waarnemingen:september tot november 1997 samenstelling Paul Herroelen & Jos Cuppens

Opvallendste ontsnapt).

gegevens:

Geoorde Fuut, Sneeuwgans ,

Casarca (beide

vroege Eider, Grote Zaagbek, meerdere Rode Wouwen, Grauwe

Kiekendief, Visarend, Porseleinhoen, Morinelplevier, Zilverplevier. Rosse Grutto, Poe/ruiter, Steenloper, late Koekoeken , Boeren- en Huiszwaluw begin november, Duinpiepers in groep, Roodkeelpieper, late Gekraagde Roodstaarten, Beflijster. Baardmannetje,

invasie Zwarte Mees,

Buide/mees,

late Wielewaal,

Frater,

Appelvink en /Jsgors. Gebruikte afkortingen : Gemp: vijvercomplex grens Lubbeek-St. Joris- Winge,

TT: trektellingen op 18-19 okt

Dodaars: Tienen maxima 29 ex op 03 sept, verminderend naar 16 ex per 14 sept, 6 ex op 05 okt, 9-8 ex in de periode 17 okt-03 nov, nog 2 ex op 22 nov (MOK, CUJ, leden VWT); Tervuren maximum 6 ex op 22 okt, verder 1 ex van sept tot 27 nov (REA), St.J.Winge- Gemp : 1 ex tweemaal kort rondvliegend (HEP). Fuut: op 12 okt op de Gemp 2 ad+ 2 grote jongen (HEP). Geoorde Fuut: 08 sept Tienen 2 ex (COE, COP). Aalscholver vroegste 03 sept (17.15 u) Heverlee 2 ex over station> Dijle (CUJ,CUO). Eerste groep: 20 sept (10.20 u.) Tienen 28 ex> ZO (CUJ), verder slechts doortrekkers of pleisteraars vanaf 11 okt: op 11 en 12 okt te Tienen resp. 2 en 5 ex >Z (VWT). 12 okt. Kerkom 1 ex> W, 10 ex aanwezig in populieren aan Gemp (HEP), tijdens TT 18 okt 36 ex over Tienen-vijvers (VWT), 19 okt 5 ex over Bierbeek (HUR), 21 okt 5 ex en 8 ex over Meldert en Heverlee; laatste op 30 nov 13 ex te Tienen (CUO, CUJ). Te Tervuren-park 1 ex op 23 en 29 okt en ĂŠĂŠn immatuur van 5 tot 19 nov (REA). Blauwe Reiger : T i enen 05-06 sept 5-6 ex, 7-10 ex op 13-14 sept, 8 ex op 05 okt, 1-2 ex tot eind nov (CUJ, cuo. HEP).Tervuren-park: groep van 11 ex op 19 nov (REA). Ooievaar: 16 okt Tienen-vijvers 2 ex (SMP). Knobbelzwaan: te Tienen 2 ad+ 7 jo aanwezig tot eind nov, soms vervoegd door een vreemde (grijze) eerstejaars op 30 sept, 03 tot 15 en 30 nov. (VWT). Te Roosbeek 5 ex in okt en nov (CUJ).

65