__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 13

Recente waarnemingen:september tot november 1997 samenstelling Paul Herroelen & Jos Cuppens

Opvallendste ontsnapt).

gegevens:

Geoorde Fuut, Sneeuwgans ,

Casarca (beide

vroege Eider, Grote Zaagbek, meerdere Rode Wouwen, Grauwe

Kiekendief, Visarend, Porseleinhoen, Morinelplevier, Zilverplevier. Rosse Grutto, Poe/ruiter, Steenloper, late Koekoeken , Boeren- en Huiszwaluw begin november, Duinpiepers in groep, Roodkeelpieper, late Gekraagde Roodstaarten, Beflijster. Baardmannetje,

invasie Zwarte Mees,

Buide/mees,

late Wielewaal,

Frater,

Appelvink en /Jsgors. Gebruikte afkortingen : Gemp: vijvercomplex grens Lubbeek-St. Joris- Winge,

TT: trektellingen op 18-19 okt

Dodaars: Tienen maxima 29 ex op 03 sept, verminderend naar 16 ex per 14 sept, 6 ex op 05 okt, 9-8 ex in de periode 17 okt-03 nov, nog 2 ex op 22 nov (MOK, CUJ, leden VWT); Tervuren maximum 6 ex op 22 okt, verder 1 ex van sept tot 27 nov (REA), St.J.Winge- Gemp : 1 ex tweemaal kort rondvliegend (HEP). Fuut: op 12 okt op de Gemp 2 ad+ 2 grote jongen (HEP). Geoorde Fuut: 08 sept Tienen 2 ex (COE, COP). Aalscholver vroegste 03 sept (17.15 u) Heverlee 2 ex over station> Dijle (CUJ,CUO). Eerste groep: 20 sept (10.20 u.) Tienen 28 ex> ZO (CUJ), verder slechts doortrekkers of pleisteraars vanaf 11 okt: op 11 en 12 okt te Tienen resp. 2 en 5 ex >Z (VWT). 12 okt. Kerkom 1 ex> W, 10 ex aanwezig in populieren aan Gemp (HEP), tijdens TT 18 okt 36 ex over Tienen-vijvers (VWT), 19 okt 5 ex over Bierbeek (HUR), 21 okt 5 ex en 8 ex over Meldert en Heverlee; laatste op 30 nov 13 ex te Tienen (CUO, CUJ). Te Tervuren-park 1 ex op 23 en 29 okt en ĂŠĂŠn immatuur van 5 tot 19 nov (REA). Blauwe Reiger : T i enen 05-06 sept 5-6 ex, 7-10 ex op 13-14 sept, 8 ex op 05 okt, 1-2 ex tot eind nov (CUJ, cuo. HEP).Tervuren-park: groep van 11 ex op 19 nov (REA). Ooievaar: 16 okt Tienen-vijvers 2 ex (SMP). Knobbelzwaan: te Tienen 2 ad+ 7 jo aanwezig tot eind nov, soms vervoegd door een vreemde (grijze) eerstejaars op 30 sept, 03 tot 15 en 30 nov. (VWT). Te Roosbeek 5 ex in okt en nov (CUJ).

65

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever December 1997  

De Boomklever December 1997  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded