__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 21

-----------·-

Recente waarnemingen juni-juli-augustus 1997 samenstelling Paul Herroelen & Jos Cuppens

Opvallende waarnemingen

:

Geoorde Fuut (juli-aug), Zwarte Ooievaar,

Wespendief (3 locaties), Boomvalk (4 locaties), Porseleinhoen, Wulp (uitgemaaid broedsel), Grauwe Franjepoot, Roodborsttapuit (verstoord) en Orpheusspotvogel (Sde geval in Vlaams-Brabant).

Dodaars: Tienen 4 broedkoppels brachten meer dan 15 jongen groot; per 25 aug

werd een totaal van 25 ex geteld (CUO, CUJ, COE, COP, HEP, HOE); Tervuren : 1� juni 1 ad voedert 1 pullus (REA). Fuut: minstens 1 broedkoppel + jongen te Roosbeek, totaal 5 ex op 16 aug; Tienen : gelande doortrekkers op 14 (1 stej) en 21 juli, 15 en 31 aug (1stj) (CUO�

CUJ, COE, COP, HEP, HOE). Geoorde Fuut: Tienen : 05 juli ad in zomerkl., 26 juli één ad+ 1stej, 28 juli 1stej.,

03 tot 08 aug 1 stej., 26 aug 1 ex tussen Meerkoeten (CUJ, CUO, COE, COP, HOE). Aalscholver: Tienen:: 01 juni, 19 juli telkens 1 ex vliegend; op 03 aug 3 ex, op 05

aug 1 ex; 15 juni Pellenberg 1 ex> Z, 01 juli Roosbeek 1 cirkelend boven vijvers (CUJ, CUO, COE, COP, HEP). Bl auwe Reiger: Tienen : juli-aug 1 à 7 ex nabij vijvers of in de weiden Zwarte

(CUJ. CUO).

Ooievaar: 27 juli Oorbeek ca. 17 u. 5 ex hoog doortrekkend (GEJ,

en om 17.15 u. 1 solitair ex in een lange glijvlucht van NO

>

BAL)

ZW boven vliegveld te

Tienen-Goetsenhoven (CUJ). Knobbelzwaan: broedgeval te St. Joris-Winge (7 witte jongen) en te Tienen (3

grijze en 4 witte jongen (CUJ, CUO, COE, COP, HEP). Canadese

Gans: Tervuren: van mei tot begin juli 1 koppel

+

7 jongen; op 09 juli

nog aanwezig en elders nog 13 andere vogels (REA). Brandgans: 20-30 juli, 02-03 aug Tienen 1 ex (CUJ, CUO, COE, COP, HOE, VAM). NIJigans: Tienen: 14 juni 2 ex. 13 juli 1 ex. 15 aug 3

+

4

ex opvliegend (CUJ. CUO):

Tervuren : 16 juni 52 ex, 30 juni 100 ex waarvan 76 ex in één groep

(REA);

concentratie veroorzaakt door werken aan de Mellaertsvijvers te Woluwe ? (HEP) . Bergeend: vanaf 28 juli en gans de maand augustus Tienen-vijvers 1 eerstejaars.

twee 1stejaars vanaf 31 aug (C�E. COP.VAM,CUJ, CUO).

I 47

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 1997  

De Boomklever September 1997  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded