De Boomklever September 1997

Page 21

-----------·-

Recente waarnemingen juni-juli-augustus 1997 samenstelling Paul Herroelen & Jos Cuppens

Opvallende waarnemingen

:

Geoorde Fuut (juli-aug), Zwarte Ooievaar,

Wespendief (3 locaties), Boomvalk (4 locaties), Porseleinhoen, Wulp (uitgemaaid broedsel), Grauwe Franjepoot, Roodborsttapuit (verstoord) en Orpheusspotvogel (Sde geval in Vlaams-Brabant).

Dodaars: Tienen 4 broedkoppels brachten meer dan 15 jongen groot; per 25 aug

werd een totaal van 25 ex geteld (CUO, CUJ, COE, COP, HEP, HOE); Tervuren : 1� juni 1 ad voedert 1 pullus (REA). Fuut: minstens 1 broedkoppel + jongen te Roosbeek, totaal 5 ex op 16 aug; Tienen : gelande doortrekkers op 14 (1 stej) en 21 juli, 15 en 31 aug (1stj) (CUO�

CUJ, COE, COP, HEP, HOE). Geoorde Fuut: Tienen : 05 juli ad in zomerkl., 26 juli één ad+ 1stej, 28 juli 1stej.,

03 tot 08 aug 1 stej., 26 aug 1 ex tussen Meerkoeten (CUJ, CUO, COE, COP, HOE). Aalscholver: Tienen:: 01 juni, 19 juli telkens 1 ex vliegend; op 03 aug 3 ex, op 05

aug 1 ex; 15 juni Pellenberg 1 ex> Z, 01 juli Roosbeek 1 cirkelend boven vijvers (CUJ, CUO, COE, COP, HEP). Bl auwe Reiger: Tienen : juli-aug 1 à 7 ex nabij vijvers of in de weiden Zwarte

(CUJ. CUO).

Ooievaar: 27 juli Oorbeek ca. 17 u. 5 ex hoog doortrekkend (GEJ,

en om 17.15 u. 1 solitair ex in een lange glijvlucht van NO

>

BAL)

ZW boven vliegveld te

Tienen-Goetsenhoven (CUJ). Knobbelzwaan: broedgeval te St. Joris-Winge (7 witte jongen) en te Tienen (3

grijze en 4 witte jongen (CUJ, CUO, COE, COP, HEP). Canadese

Gans: Tervuren: van mei tot begin juli 1 koppel

+

7 jongen; op 09 juli

nog aanwezig en elders nog 13 andere vogels (REA). Brandgans: 20-30 juli, 02-03 aug Tienen 1 ex (CUJ, CUO, COE, COP, HOE, VAM). NIJigans: Tienen: 14 juni 2 ex. 13 juli 1 ex. 15 aug 3

+

4

ex opvliegend (CUJ. CUO):

Tervuren : 16 juni 52 ex, 30 juni 100 ex waarvan 76 ex in één groep

(REA);

concentratie veroorzaakt door werken aan de Mellaertsvijvers te Woluwe ? (HEP) . Bergeend: vanaf 28 juli en gans de maand augustus Tienen-vijvers 1 eerstejaars.

twee 1stejaars vanaf 31 aug (C�E. COP.VAM,CUJ, CUO).

I 47