De Boomklever September 1996

Page 3

Recente waarnemingen in de periode juni tot augustus 1996

samenstelling Paul Herroelen Dodaars: 27 juni Tervuren-park 1 koppel

+

2 pulli (REA);

te Tienen slechts één koppel, pas nestbouwend eind juli (ringgr. Leuven).

Geoorde Fuut: op 28 juli te 8.35 u. komen te Tienen 3 ad toe, gedeeltelijk in broedkleed ; 2 ex zijn gebleven tot 16 aug (ringgr. Leuven)

Aalscholver: 24 maa Vossem 94 ex op door trek (FAO); 28 juli 9.10 u. Tienen 17 ex naar ZVV (COP).

Purperreiger: 16 mei Boutersem (VAM) Ooievaar: eind aug goede doortrek o.a. minstens 13 ex op 30 aug te Bertem.

Knobbelzwaan: 15 juni Tienen 1 imm (HEP). Kleine Rietgans: 23 jan Tienen (HOE). Canadese Gans: 24 juni Tervuren-park 1 ste broedgeval

(2 ad

+

3 jongen enkele weken oud; 12 aug aldaar 5 ex waarvan

2 geringde/ gemerkte vogels (witte halsband BOX en BOV) (REA). Nijlgans: 26 en 28 aug Tervuren-park resp. 46 en 62 ex in groep (REA). Bergeend: 29 juli Tienen 1 ex, 17 aug aldaar 4 eerstejaars (COE, COP). Smient: 24 aug Tienen 1 M

(COE ,

COP).

Zomertaling: Tienen

: 16 juni

+

1 V

1 V (HEP), 29 juli Tienen 1 M

(COE,COP). Slobeend: 15 juni Tienen 1 M (HEP). Kuif-

x

Witoogeend: in juni

regelmatig een M te Tienen (COE, COP, HOE, SMP). Kuifeend: Tienen: 15 juni 3 koppels, 5 ad M

+

6 imm. M (HEP); geen enkel broedgeval wegens droogte (ringgr.

Leuven), maar wel een vrouwtje met 9 jongen op 06 aug op de Velpe te Glabbeek (COE). Tafeleend: Tienen : 15 juni 1 koppel en 2 M; twee broedgevallen o.a. 1 V +

7 donsjongen op 15 juni (ringgr. Leuven).

Wespendief: 26 mei Hoeleden 2 ex, te Glabbeek op 08, 12 en 16 juni , 04 en 10 aug; Miskom 26 aug 1 adult

+

1 uitgevlogen jong, 11 aug Glabb.-Zuurbemde 2 ex

(COE, COP, LAJ), 13 aug Vertrijk 1 ex over Kwabeek (HEP).

Bruine

Kiekendief: 18 juni samenvloeiïng Mene/Jordaan 1 ex (GEJ). Zwarte

Wouw: 02 juni Glabbeek (COE, COP). Havik: 5 juni Houwaart 1 V (ROA). Buizerd: begin juni Glabbeek 2 ex luid roepend en baltsend (COE, COP).

41