__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

Recente waarnemingen in de periode juni tot augustus 1996

samenstelling Paul Herroelen Dodaars: 27 juni Tervuren-park 1 koppel

+

2 pulli (REA);

te Tienen slechts één koppel, pas nestbouwend eind juli (ringgr. Leuven).

Geoorde Fuut: op 28 juli te 8.35 u. komen te Tienen 3 ad toe, gedeeltelijk in broedkleed ; 2 ex zijn gebleven tot 16 aug (ringgr. Leuven)

Aalscholver: 24 maa Vossem 94 ex op door trek (FAO); 28 juli 9.10 u. Tienen 17 ex naar ZVV (COP).

Purperreiger: 16 mei Boutersem (VAM) Ooievaar: eind aug goede doortrek o.a. minstens 13 ex op 30 aug te Bertem.

Knobbelzwaan: 15 juni Tienen 1 imm (HEP). Kleine Rietgans: 23 jan Tienen (HOE). Canadese Gans: 24 juni Tervuren-park 1 ste broedgeval

(2 ad

+

3 jongen enkele weken oud; 12 aug aldaar 5 ex waarvan

2 geringde/ gemerkte vogels (witte halsband BOX en BOV) (REA). Nijlgans: 26 en 28 aug Tervuren-park resp. 46 en 62 ex in groep (REA). Bergeend: 29 juli Tienen 1 ex, 17 aug aldaar 4 eerstejaars (COE, COP). Smient: 24 aug Tienen 1 M

(COE ,

COP).

Zomertaling: Tienen

: 16 juni

+

1 V

1 V (HEP), 29 juli Tienen 1 M

(COE,COP). Slobeend: 15 juni Tienen 1 M (HEP). Kuif-

x

Witoogeend: in juni

regelmatig een M te Tienen (COE, COP, HOE, SMP). Kuifeend: Tienen: 15 juni 3 koppels, 5 ad M

+

6 imm. M (HEP); geen enkel broedgeval wegens droogte (ringgr.

Leuven), maar wel een vrouwtje met 9 jongen op 06 aug op de Velpe te Glabbeek (COE). Tafeleend: Tienen : 15 juni 1 koppel en 2 M; twee broedgevallen o.a. 1 V +

7 donsjongen op 15 juni (ringgr. Leuven).

Wespendief: 26 mei Hoeleden 2 ex, te Glabbeek op 08, 12 en 16 juni , 04 en 10 aug; Miskom 26 aug 1 adult

+

1 uitgevlogen jong, 11 aug Glabb.-Zuurbemde 2 ex

(COE, COP, LAJ), 13 aug Vertrijk 1 ex over Kwabeek (HEP).

Bruine

Kiekendief: 18 juni samenvloeiïng Mene/Jordaan 1 ex (GEJ). Zwarte

Wouw: 02 juni Glabbeek (COE, COP). Havik: 5 juni Houwaart 1 V (ROA). Buizerd: begin juni Glabbeek 2 ex luid roepend en baltsend (COE, COP).

41

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever September 1996  

De Boomklever September 1996  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded