De Boomklever Juni 1996

Page 15

Recente waarnemingen, periode maart-mei 1996 samenstelling Paul Herroelen

Wanneer datum en plaats alleen worden aangeduid, gaat het telkens om 1ex. Dodaars 25, 26 en 28 maa Tervuren 1 ex in broedkl, 10 apr 4 ex samen; aankomst

op broedplaatsen: 27 maa 1 ex niet in broedkl, 24 apr Tervuren en tot einde mei 2 ex in broedkleed maar geen nestbouw (REA), 04 mei Tienen, op 14 mei aanwezig op vijver nabij de Kluis te St. Joris-Weert, Meerdaal-woud (HEP). Fuut: Roosbeek 02 maa 2 ex , 02 apr 4 ex, 17 apr 8 ex (HEP. VAM); St. J. Winge­ Gemp 07 maa 2 ex, 02 apr 3 ex (HEP), 09 en 11 apr 5 ex (LAJ, VAM, HEP); 06 apr

Tienen ( COE, COP, HOE, HEP), 14 apr Kerkom-zandgroeve (HEP). Geoorde Fuut: 13 tot 26 apr Tienen 4 ad, 06 mei 2 ex (COE, COP, HEP, HOE);11

apr St. J.-Winge 1 ad in broedkleed (REA). Aalscholver: St. J. Winge-Gemp : 02 en 07 maa 26-27 ex, de meeste In paarkleed

(witte kop en dijvlek), 16 maa 3 ad+ 2 imm, 24 maa en 02 apr 23-24 ex (HEP, REA) 09 apr 8 ex (LAJ, VAM), 11 en 18 apr resp. 12 ex en 5 ex (HEP, REA); 02 apr Roosbeek 1 a�+

i_mm (HEP). 09 mei T�rvuren (REA).

Doortrek: 11 ·ma·a Glabbeek-Velpe 31 ex (COE). 14 maa Tienen 17.30 u. 40 ex

(HEP), 18 maa Tervuren 18 ex naar ZO (REA), 24 maa Hoegaarden 18.30 u. 6 ex (GEJ, ABH), 13 apr Neerijse-Doode Barnde 9. 50 u. ca 40 ex naar N (HEP). Roer domp: 28 jan Neerijse-Doode Barnde 1 ex Dijleoever; 04 feb Neerijse­

Langerodevijver 1 ex In struik in rietkraag, vliegt naar klein boompje en neemt paalhouding �an (VBR). Blauwe Reiger: 24 apr Roosbeek 15 ex (VAM). Ooiev aar: 22 maa Leuven-Gasthuisberg 1 ex over (COP, PAW, SEV). 02 apr

Heverlee splitsing autostrades 1 ex op verlichtingspaal (MID), 16 apr Tienen (COE, HOE), 19 april Heverlee-Arenberg·ca. 10.30 u. 1 ex ca half uur in boomtop (TME). Knobbelzwaan: 09 maa Tienen nog 8 ex aanwezig (COE + 3); 02 en 11 apr St.

J.-Winge 2 ad (HEP, REA), 02 apr en 01 mei Roosbeek 2 ex (HEP, VAM) Grauwe Gans: 21 feb Glabbeek-Velpe 10 ex (COE), Tienen 24 feb 7 ex op akker,

02 maa 4 ex, 09 maa 1 ex (COE + 3), 17 feb St. J.-Winge-Gemp 3 ex over (REA). Canadese

Gans: Tervuren 27 feb Vossemvijver 2 ex (kleine

type) + 6

Brandganzen; 07-25 maa 1 ex (groot type) bij Brandganzen, op 27 maa en gans april 2 ex. 28 maa 3 ex. 02 apr 3 ex+ 1 ex klein type; 15 mei één ex. St. Joris­ Winge -Gemp 16 maa 2 ex overvliegend (REA).

33


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.