De Vallei Januari 1996

Page 1

zo

·i;q

De Va llei

1 7 nia: houlsn1ppr.:n- en vuur�;<.ilam;rndertocht Afapraak urn 20 uur aan het stat11;1• vari Heverlee. CecLJan ronr� 2 3 ; iur . Info Bart :�2 ma: bra<1kballenpluizen en verçi<Hlering Om 1 �) UUf' élélll het oemeentehuis V<Jll : ievt-:rk:e

( in<yrng P'-'iil ie)

{ ..- -..., ) ---------\ ( ...

We!_�d�!<J��!_Qr_:r,t 1� fk111rle

_____

j

,,.,..,....- _...,.------ )

c::::---- -----·-

__

infu: Wour

(lt:i:LlU.lî:·), i 5)

.Yn·:�_rlr� _:/(�9�[(1 t�éJ.k.l._(L,;?.QJ.!_çJc

'-_:"

t_ _____ ...-

? 1 j;;:ï: Jfspraak a;:n1 de Neerij�.ebaan (lie lJaém S r ._hris-Weert en �Jc�e1i1se). 1�,i î;25 rcb:uari en lf!,1-4,31 kaste e!dn::t}f in Necrij::;e .

·\.

'

tuss01�

maart: :·Jspr;:iak

aan

de

Wielewaal}

la 1 3 j;�;:: Watervogelte!ling; afspraak station l_euven 13.30 :1 en '::) u slatiQn Oud-Heverlee. Za· lo

i 7·î n

Zc:i-!o

1 6-17

fohr: ma:

Watçrvogeltellingen

WatervogPltellingen

..,� L;ç�: ; � . - ;JJ��1{JY "};����!>-.�-

.

:..;.�"�,

'. •

i11 fo: Maarten Hens(RecJihgenstraat 13 , Leuven)

.1

'f llllll)\\TL\_')1(�111NC;

23e jaar;;ang;

· nc l Ja11Uari-Maart 1 996

VU:.

\Vout Srn!tz, Wijnbergstraat 1 7, 3052 B l anden

:Afsifrebuaoor

') (j

�� '

.·c.�- r� ·l:l· �l

LFlJVEN

X

i)ri":n;;1;:ndèliil

!:omakltd;hi jt�Hv1-Let1v�·1

7F

/

.

12 _,


r\

,_,

.Jeugdbond voor Natuurstudie en

<;\ \ \ ),-:.;

.--

\o

\ ' . \_.'_) ,�/

Milieubescherming

,-

\ '-" \ . \� '�' "

/ ' . '\

ç\)'\�'

<\j\

(

.

,_ \1 LC'.h �//

\.,

)

�\

·�

De JNM is een landelijk georganiseerde vereniging voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar Doels�allingen zijn het kennismaken met alles wat leeft. alsook werken aan een natuur- en mens·mendelijke omgeving. Dit gebeurt via ta!rijke excursies. kampen. ti1dschr;ftjes. akties .... ft.ls lid van afdeling LEUVEN kri jg je vier keer per iaar "De Vallei" waarin je onder andere de afdelingsaktiviteiten terugvindt. Ook krijg je het Nationale tijdschrift. "De Euglena". De �ontaktpersoon van afdeling Leuven. waarbij je steeds terecht kunt voor vragen over lid worden {& blijven), aktivite1ten enz. is. Stefaan Vari der Auwera {Fanne) Berke!arevelcJ 3

3060 Bertem

(016/ 48.94.26) Li dgeld bedraagt:

350 Bfr. voor een P1eplid 200 Bfr. voor een Piep Bijlid 450 Bfr. voor een Gewoon lid 200 Bfr. voor een Gewoon Bijlid 600 Bfr. voor een Steun/id

t !<:t�

L�r

CH1

11/

ik�

"'

\�-- � "

-�

��\i � ,

Vooreerst willen wij, de nieuwe Vallei-redactie, u allt:n een gelukkig nieuwjaar wensen, met veel goed weer op de tochten, voorzitters die niet te dikwijls ziek worden, en vrede voor alle mensen van goede wil. Wij bedanken iedereen die ons geholpen heeft bij onze eerste Vallei. Wij hopen op een grote opkomst bij de tochten, en op veel medewerking in de vorm van artikels en verslawes van activiteiten (herinnering: Fanne beloofde aan de 1 Ode inzending een schitterende prijs). Deze kunt u opsturen naar iemand van ons voor april. de redactie

1��t:l(��" op

- ,_. '�,,�: ��

Hallo,

il

Dit bedrag mag gestort worden op rekeningnummer 001-2280592-0'1 JNM. Kortrijksepoortstraat 140. 9000 gent.

���

V66R 'l1J(j(jR:JJ

Deirdre Maes, Kwakkelbosstraat 26, 3360 Bierbeek Wout Smitz , Wijnbergstraat 17, 3052 Blanden

11110111 van

Werkten mee aan deze Vallei: Fanne, Bart, Tijl, Elise, Wouter en Herman M.

!J/1/cJI(ju:JJ 1'�wrwoord rf/ersfagen

)lrtl.(J[s

Leáenûjst Lezersbrief

}'N'À'! in ác )if.er!ia 'J(afe 11dî.· r

3

4-9

10-13

14-15

18

16-17

19-20

(})


r\

,_,

.Jeugdbond voor Natuurstudie en

<;\ \ \ ),-:.;

.--

\o

\ ' . \_.'_) ,�/

Milieubescherming

,-

\ '-" \ . \� '�' "

/ ' . '\

ç\)'\�'

<\j\

(

.

,_ \1 LC'.h �//

\.,

)

�\

·�

De JNM is een landelijk georganiseerde vereniging voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar Doels�allingen zijn het kennismaken met alles wat leeft. alsook werken aan een natuur- en mens·mendelijke omgeving. Dit gebeurt via ta!rijke excursies. kampen. ti1dschr;ftjes. akties .... ft.ls lid van afdeling LEUVEN kri jg je vier keer per iaar "De Vallei" waarin je onder andere de afdelingsaktiviteiten terugvindt. Ook krijg je het Nationale tijdschrift. "De Euglena". De �ontaktpersoon van afdeling Leuven. waarbij je steeds terecht kunt voor vragen over lid worden {& blijven), aktivite1ten enz. is. Stefaan Vari der Auwera {Fanne) Berke!arevelcJ 3

3060 Bertem

(016/ 48.94.26) Li dgeld bedraagt:

350 Bfr. voor een P1eplid 200 Bfr. voor een Piep Bijlid 450 Bfr. voor een Gewoon lid 200 Bfr. voor een Gewoon Bijlid 600 Bfr. voor een Steun/id

t !<:t�

L�r

CH1

11/

ik�

"'

\�-- � "

-�

��\i � ,

Vooreerst willen wij, de nieuwe Vallei-redactie, u allt:n een gelukkig nieuwjaar wensen, met veel goed weer op de tochten, voorzitters die niet te dikwijls ziek worden, en vrede voor alle mensen van goede wil. Wij bedanken iedereen die ons geholpen heeft bij onze eerste Vallei. Wij hopen op een grote opkomst bij de tochten, en op veel medewerking in de vorm van artikels en verslawes van activiteiten (herinnering: Fanne beloofde aan de 1 Ode inzending een schitterende prijs). Deze kunt u opsturen naar iemand van ons voor april. de redactie

1��t:l(��" op

- ,_. '�,,�: ��

Hallo,

il

Dit bedrag mag gestort worden op rekeningnummer 001-2280592-0'1 JNM. Kortrijksepoortstraat 140. 9000 gent.

���

V66R 'l1J(j(jR:JJ

Deirdre Maes, Kwakkelbosstraat 26, 3360 Bierbeek Wout Smitz , Wijnbergstraat 17, 3052 Blanden

11110111 van

Werkten mee aan deze Vallei: Fanne, Bart, Tijl, Elise, Wouter en Herman M.

!J/1/cJI(ju:JJ 1'�wrwoord rf/ersfagen

)lrtl.(J[s

Leáenûjst Lezersbrief

}'N'À'! in ác )if.er!ia 'J(afe 11dî.· r

3

4-9

10-13

14-15

18

16-17

19-20

(})


-;; )!-\)\} ['· - ..<," :�.;r� -q?���\f �

&rn"alk

Vt,RS.EllÇE!V

Vogeltocht.

fietstocl1t 29 oktober. 29 oktober gingen Katrien(nieuw), Wannes, Wouter,

1 8

november

fr�:�··/f,'J,! ' '95��

acht.uur

Fanne. Bart,Deirdre en Elise (we waren dus met fil) op

er maar 3 (drie) JNM'ers om

reden

fietstocht.

Korbeek-Dijle

en

Jo,

Fanne

's morgens aan cJe kerk Wo u t .

Spijtig

v<Jn

voor

de

een stralende zon aan een open hemel.We vertrokken richting

Neerijse, waar we even de grote vijver gingen bekijken. Er was

lf.00)614

WAUW de Dijlè'

\1'1615'1-4

bergop...,bergaf... Amai. weer de Dijle (misschien logisch als ge fietst naélr de Dijlebronnen) fiets, fiets, fiets

zijn

(de bronnen

:wéllibi !!!

En toen plots: de BRABANTSE SOKKEL waar alles op steunt!)

dus vrij ver )

(

=

ons fund<Jment

Het werd middag en dus etenstijd. Na lang zockr11 vonden

we een gezellig cafeetje, waar alle mensen in ll:11111011ie samenleefden. (aheum)

Gelukkig amuseerden onze kleinsten zicl1 al ÇJi111w 111r.t de flipperkast. Terug op de fiets, totdat we in het beloofd

aankwamen. Daar maakten we een korte wandclinu en zochten slakken, aanwezig

in alle maten, kl e i n e r d<111 1

fiets, fiets, fiets...

'*!i'Y'7Y

," ' ,..1r. 1 , •, •

Oh, nee! Weer de Dijle! weer bergop, joepie bergaf

I'"' 11& io

drukte aantrokken, en enkele watersnippen.

We

100

km

gefietst. Al bij al was deze tocht

ons

veroorzaakt

.:E.'2 :o

her schapen

2.!!H8l

niet

er1

ontmoediqen

eerst

opviel,

was

in

was

een

dat

trokken

dreef

de

H915�

riclit1n�J

hadden. Wat ten tweede opviel,

was

grachle:i hadc!en n1uddcrpoel,

vijver -o 92stokf.:'n op vngr�lku11di�1

er

dat

[)l)ock:

f'Jeerij'.ie

11,;ar

ver schrikkelijke

door de graafmachines die enkele

uitgekuist en nieuwe afvoerbuizen tussen de

'l"'J'J!)8

gebied weeral niet veel te ontdekken was. 'vVe be::.!1Jtr.;1, tr,en wc

,, ... ]2c

richting

'4J.0? 16

reigerstraat

liepen,

vijver te gaan bekijken, waar

lltoiOHl

even

nog

en

een

kleine

iifge!egen

'de normale mens'1 zoals Farnk zei

(JNM'ers zijn niet normaal), niet komt.

1';.115(;

door-braarnstruik-gekruip

bleek

Ons over-beek-gespring

de

moeite:

vijver

een

omringd door broekbos, in het midden volgcgroeicl rnet vanciiies.

HIHC

HOU8

Na nog meer over-beek-gespring kwamen we

.rnl5S2

uit aan tiet

pad

langs de Ysse. Toen we terug aan de DiJlebrug kwamen, besloten

1�1775 ,bV52 7

we nog even verder te voet te gaan langs de Dijle.

We giï19en

op

zoek naar de oude tramdijk (Brussel-Leuven) wa;:irvêln Fanne zich

herinnerde dat er een hele

hoop

vosseholen waren. Het weïd een

lang wandelingetje: we waren al bijna

aan

de

appelfabriek

in

St.Joris-Weert toen we ons dijkje vonden. We besloten de Oijk

te volgen terug richting Doode Bemde. Ook deze plek waar

hebben we niet gezien,

want deze was nog wel een stukje verder . Toch hebben we

liet e n

Bernde. Wat

Thuisgekomen waren we DOODmoe. N.B. de echte bron van de Dijle

en

zilvermeeuwen, een paar blauwe reigers die zich niets van die

i'JH22

Na onze wandeling ..

k o kme eu we n

e.:;hter niet veel te zien: een hoop la w a aierig e

\'�d���� '•"·• · '

160H�

milirneter.

in totaal zo'n

stonden:

geweest zijn waarorn

afwezigen, maar het werd een schitterende dag: ijskoud, maar

fiets, fiets, fiets...

Een reuzerat

noordenvind en

Het zou een slechte dag worden: steenkoude natte sneeuwvlagen. Dat zal wel de

Op

normale mens komt', bleek de moeite. In het bos dat

HJt.S � 5

cte

' gene

met

bramen en struiken begroeide dijk omringt, ontdekten we in een boom een groot roofvogelnest. Iets verder stopt de l.Jt:rni even

omdat drie meter lager een brede beek stroomt. De vroegere

zeker en vast de moeite waart. t0'2 l1Î7 •

J9:i:'.

j

"'"2).l :�

') 751

,.,,21·1 18H26

'v\

dl J.,126

5

j


-;; )!-\)\} ['· - ..<," :�.;r� -q?���\f �

&rn"alk

Vt,RS.EllÇE!V

Vogeltocht.

fietstocl1t 29 oktober. 29 oktober gingen Katrien(nieuw), Wannes, Wouter,

1 8

november

fr�:�··/f,'J,! ' '95��

acht.uur

Fanne. Bart,Deirdre en Elise (we waren dus met fil) op

er maar 3 (drie) JNM'ers om

reden

fietstocht.

Korbeek-Dijle

en

Jo,

Fanne

's morgens aan cJe kerk Wo u t .

Spijtig

v<Jn

voor

de

een stralende zon aan een open hemel.We vertrokken richting

Neerijse, waar we even de grote vijver gingen bekijken. Er was

lf.00)614

WAUW de Dijlè'

\1'1615'1-4

bergop...,bergaf... Amai. weer de Dijle (misschien logisch als ge fietst naélr de Dijlebronnen) fiets, fiets, fiets

zijn

(de bronnen

:wéllibi !!!

En toen plots: de BRABANTSE SOKKEL waar alles op steunt!)

dus vrij ver )

(

=

ons fund<Jment

Het werd middag en dus etenstijd. Na lang zockr11 vonden

we een gezellig cafeetje, waar alle mensen in ll:11111011ie samenleefden. (aheum)

Gelukkig amuseerden onze kleinsten zicl1 al ÇJi111w 111r.t de flipperkast. Terug op de fiets, totdat we in het beloofd

aankwamen. Daar maakten we een korte wandclinu en zochten slakken, aanwezig

in alle maten, kl e i n e r d<111 1

fiets, fiets, fiets...

'*!i'Y'7Y

," ' ,..1r. 1 , •, •

Oh, nee! Weer de Dijle! weer bergop, joepie bergaf

I'"' 11& io

drukte aantrokken, en enkele watersnippen.

We

100

km

gefietst. Al bij al was deze tocht

ons

veroorzaakt

.:E.'2 :o

her schapen

2.!!H8l

niet

er1

ontmoediqen

eerst

opviel,

was

in

was

een

dat

trokken

dreef

de

H915�

riclit1n�J

hadden. Wat ten tweede opviel,

was

grachle:i hadc!en n1uddcrpoel,

vijver -o 92stokf.:'n op vngr�lku11di�1

er

dat

[)l)ock:

f'Jeerij'.ie

11,;ar

ver schrikkelijke

door de graafmachines die enkele

uitgekuist en nieuwe afvoerbuizen tussen de

'l"'J'J!)8

gebied weeral niet veel te ontdekken was. 'vVe be::.!1Jtr.;1, tr,en wc

,, ... ]2c

richting

'4J.0? 16

reigerstraat

liepen,

vijver te gaan bekijken, waar

lltoiOHl

even

nog

en

een

kleine

iifge!egen

'de normale mens'1 zoals Farnk zei

(JNM'ers zijn niet normaal), niet komt.

1';.115(;

door-braarnstruik-gekruip

bleek

Ons over-beek-gespring

de

moeite:

vijver

een

omringd door broekbos, in het midden volgcgroeicl rnet vanciiies.

HIHC

HOU8

Na nog meer over-beek-gespring kwamen we

.rnl5S2

uit aan tiet

pad

langs de Ysse. Toen we terug aan de DiJlebrug kwamen, besloten

1�1775 ,bV52 7

we nog even verder te voet te gaan langs de Dijle.

We giï19en

op

zoek naar de oude tramdijk (Brussel-Leuven) wa;:irvêln Fanne zich

herinnerde dat er een hele

hoop

vosseholen waren. Het weïd een

lang wandelingetje: we waren al bijna

aan

de

appelfabriek

in

St.Joris-Weert toen we ons dijkje vonden. We besloten de Oijk

te volgen terug richting Doode Bemde. Ook deze plek waar

hebben we niet gezien,

want deze was nog wel een stukje verder . Toch hebben we

liet e n

Bernde. Wat

Thuisgekomen waren we DOODmoe. N.B. de echte bron van de Dijle

en

zilvermeeuwen, een paar blauwe reigers die zich niets van die

i'JH22

Na onze wandeling ..

k o kme eu we n

e.:;hter niet veel te zien: een hoop la w a aierig e

\'�d���� '•"·• · '

160H�

milirneter.

in totaal zo'n

stonden:

geweest zijn waarorn

afwezigen, maar het werd een schitterende dag: ijskoud, maar

fiets, fiets, fiets...

Een reuzerat

noordenvind en

Het zou een slechte dag worden: steenkoude natte sneeuwvlagen. Dat zal wel de

Op

normale mens komt', bleek de moeite. In het bos dat

HJt.S � 5

cte

' gene

met

bramen en struiken begroeide dijk omringt, ontdekten we in een boom een groot roofvogelnest. Iets verder stopt de l.Jt:rni even

omdat drie meter lager een brede beek stroomt. De vroegere

zeker en vast de moeite waart. t0'2 l1Î7 •

J9:i:'.

j

"'"2).l :�

') 751

,.,,21·1 18H26

'v\

dl J.,126

5

j


�/ 1 (

' •

brug is weg, maar zou hersteld worden bij de aanleg van een nieuw wandelpad in de Doode Bemde (Zie ook p.

10

d

t

). Gelukkig

heeft rnen even verder populieren omgezaagd, die nu over de beek liggen zodat we aan de overkant geraken. We vinden daar ook de vosseholen,

c

� \.J geleden. , �

die er echter zeer verlaten uitzien. We

weten van Piet (conservator van de lJoode Bemde) dat hij hier nog kleine vosjes heeft zien srelen, een tweetal jaren We ontdekken ook even

verder

nog een roofvogelnest.

We

zullen eens moeten terugkomen in de lente. We rijden terug via de Waversebaan. Aan het Zoet Water is er een tentoonstelling van kleinvee. We besluiten even een kijkje te

nemen

in

de

(lekker

verwarmde)

grote

tent.

Voor

ons

ontplooit zich een wereld van paarse kalkoenen zo groot als schapen, gouden fazanten met staarten van twee meter,eenden in

alle

kleuren,

reusachtige

koekoeken, gewone huis-,

vechthanen,

dikke

mechelse

tuin- en keukenkippen, kippen met

vier v:eugels (twee echte en twee op de poten), pluche konijnen, konijnen met hangoren, konijnen met oren van een halve meter,

konijnen ter grootte van een cavia en konijnen ter g1 oot te van een hond (maar dan niet zo een stom yorkske), duiven met een pingpongbalkop, duiven met een letterlijk hoge borst,...

en dat

allemaal onder het oorverdovend gekakel en gekraai. Ondertussen was het buiten al wat warmer geworden.1 Ict ging nu richting

Korbeek-Dijle,

zoeken. In een

oud

waar

we

een

reigerkolonie

drassig populierenbos

dat

aan

gingen zijn

lot

overgelaten wordt zou een nestplaats zijn van blauwe reigers. We laten onze fiets achter en trekken het bos in. Overal liggen

waar gene normale mens komt' die zeker nog een bezoek waard zijn. Wout

:J)e_

c:---_.....

fJ

,g)

"

:s

� ..t.

r.>

� ,rzd

16"1 1 .1 llllml

'.�

pilllll "( �9\

'·

beek-spring-tactiek

moet

weer

he rha aide lijk

dertig

meter

hangen

de

bomer.

vol

met

de

grote

reigernesten,sornmige zijn zelfs een meter dik!

Tegen î 3 uur beëindigden we de tocht. De bedoeling was een

��,2--· · ·'"1fL

t

Óv ;\

ee...<)

î..

o\

'b-j �� \;,vu(r<\"11 n

&\-e.e\

ef

1.

'J)e.

va<>5

f�d7 1-v�

t..

t..;r1en

�-

"P �n5f of'5'oC>

� 1.

�o"d ln1rr-

·

f,

(--"}-' '�� -t;;

:'.l.

\.:.1-"-,,r

\r>;F

in e"n

<J-or.

�E::, ,d l<.n•\'.> 1

'\,..;f

'J\Q.u�4., "

'J<rr-,

\du i\

d«._

"'\

;t�y)�

plnBfon3'ti?>\

�e"

? (.7(:'.\ v.

Jf__�J

.11. . •

\l,Jl'i� he�

b-ol\e\y! c "ef"' he..\. h=\6.

vogeltocht, maar die hebben we niet veel gezien. Toch was het een schitterende uitstap,met prachtig weer en wel drie

4?

vL r-.

v'''"''"�e.\�;p .

�-cJr 'î..1-

toegepast

Ee overweldigend zicht: in een gebied mat een diameter van

k.ca>r

dik.'-'.�

� ,I "\ worden. Na een kieine honderd meter ontdekken we de kolonie. 1111 met frisgroen mos overgroeide omgewaaide bomen, en de over-

� Á� -lu

\l."1f!. u\\ �)·

'plekken

,

,

�! /" \ '/!"

,

u _;)_ .�. � / �" lJ.�o_-:___; 9·· .j ( t/'"'

1

i

:3.

_

r\"\., àe.:c� olE:.'t\

Of de f "·-.,-.

óe "r.óeH:

.f) \. \ \d. i(.1 3.

!

l:h-., r


�/ 1 (

' •

brug is weg, maar zou hersteld worden bij de aanleg van een nieuw wandelpad in de Doode Bemde (Zie ook p.

10

d

t

). Gelukkig

heeft rnen even verder populieren omgezaagd, die nu over de beek liggen zodat we aan de overkant geraken. We vinden daar ook de vosseholen,

c

� \.J geleden. , �

die er echter zeer verlaten uitzien. We

weten van Piet (conservator van de lJoode Bemde) dat hij hier nog kleine vosjes heeft zien srelen, een tweetal jaren We ontdekken ook even

verder

nog een roofvogelnest.

We

zullen eens moeten terugkomen in de lente. We rijden terug via de Waversebaan. Aan het Zoet Water is er een tentoonstelling van kleinvee. We besluiten even een kijkje te

nemen

in

de

(lekker

verwarmde)

grote

tent.

Voor

ons

ontplooit zich een wereld van paarse kalkoenen zo groot als schapen, gouden fazanten met staarten van twee meter,eenden in

alle

kleuren,

reusachtige

koekoeken, gewone huis-,

vechthanen,

dikke

mechelse

tuin- en keukenkippen, kippen met

vier v:eugels (twee echte en twee op de poten), pluche konijnen, konijnen met hangoren, konijnen met oren van een halve meter,

konijnen ter grootte van een cavia en konijnen ter g1 oot te van een hond (maar dan niet zo een stom yorkske), duiven met een pingpongbalkop, duiven met een letterlijk hoge borst,...

en dat

allemaal onder het oorverdovend gekakel en gekraai. Ondertussen was het buiten al wat warmer geworden.1 Ict ging nu richting

Korbeek-Dijle,

zoeken. In een

oud

waar

we

een

reigerkolonie

drassig populierenbos

dat

aan

gingen zijn

lot

overgelaten wordt zou een nestplaats zijn van blauwe reigers. We laten onze fiets achter en trekken het bos in. Overal liggen

waar gene normale mens komt' die zeker nog een bezoek waard zijn. Wout

:J)e_

c:---_.....

fJ

,g)

"

:s

� ..t.

r.>

� ,rzd

16"1 1 .1 llllml

'.�

pilllll "( �9\

'·

beek-spring-tactiek

moet

weer

he rha aide lijk

dertig

meter

hangen

de

bomer.

vol

met

de

grote

reigernesten,sornmige zijn zelfs een meter dik!

Tegen î 3 uur beëindigden we de tocht. De bedoeling was een

��,2--· · ·'"1fL

t

Óv ;\

ee...<)

î..

o\

'b-j �� \;,vu(r<\"11 n

&\-e.e\

ef

1.

'J)e.

va<>5

f�d7 1-v�

t..

t..;r1en

�-

"P �n5f of'5'oC>

� 1.

�o"d ln1rr-

·

f,

(--"}-' '�� -t;;

:'.l.

\.:.1-"-,,r

\r>;F

in e"n

<J-or.

�E::, ,d l<.n•\'.> 1

'\,..;f

'J\Q.u�4., "

'J<rr-,

\du i\

d«._

"'\

;t�y)�

plnBfon3'ti?>\

�e"

? (.7(:'.\ v.

Jf__�J

.11. . •

\l,Jl'i� he�

b-ol\e\y! c "ef"' he..\. h=\6.

vogeltocht, maar die hebben we niet veel gezien. Toch was het een schitterende uitstap,met prachtig weer en wel drie

4?

vL r-.

v'''"''"�e.\�;p .

�-cJr 'î..1-

toegepast

Ee overweldigend zicht: in een gebied mat een diameter van

k.ca>r

dik.'-'.�

� ,I "\ worden. Na een kieine honderd meter ontdekken we de kolonie. 1111 met frisgroen mos overgroeide omgewaaide bomen, en de over-

� Á� -lu

\l."1f!. u\\ �)·

'plekken

,

,

�! /" \ '/!"

,

u _;)_ .�. � / �" lJ.�o_-:___; 9·· .j ( t/'"'

1

i

:3.

_

r\"\., àe.:c� olE:.'t\

Of de f "·-.,-.

óe "r.óeH:

.f) \. \ \d. i(.1 3.

!

l:h-., r


1"'� = / //

1, �l�.."-.._ \,y . \C , /

j/

Wint errnaaikamp

1 996 Dinsdag

Een kort verslagje van een nog korter winterrnaaikamp. Dinsdagochtend

stuurden

de

JNM-tarntams

het

bericht

Als gevolg van deze ziekte had hij nog niet de kans gehad het wintermaaikamp te organiseren, en het kamp werd dus afgelast. Enkele enthousiastelingen besloten echter een p oging te doen het kamp toch nog te laten doorgaan. Op één korte namiddag organiseren. Uiteindelijk

stonden we met z'n vieren 's avonds om zeven uur aan de Akabe­ scoutslokalen:Deirdre, warme/k oude boterhammen

soep

Elise,

(hangt

Wouter af

met choco aten,

v_an

en het

ik.

Terwijl

s oort

'indoor-softball'

bord)

wij en

uitvqnden,en

buiten petanque speelden (en een niet nader genoemde persoon erin lukte een bal kwijt te spelen), telefoneerden ouders naar de conservator van de Doode Bemde

om te

v ragen

of

er

Win terma a ika rn_Ql januari.

iets

georganiseerd was om de v olgende dag te d oen. Toen dit niet het geval bleek, v onden zij dat dat onverantwoord was, met als gev olg dat het wintermaaikamp

Deird r e

1996 om tien uur 's avonds

afgelast werd. We zullen het maar een 'kort-maar-krachtig-kamp' noemen. PS: Wegens de onverwacht korte duur van het kamp was er nog geen tijd

gevonden

om

onde rgetekende

zijn

'eerste-kamp­

doop' te geven. Er werd mij echter plechtig en unaniem beloofd door mijn kampgenoten dat ik deze op het z omerkamp wel in ontvangst zou mogen nemen...

Wout .,::. , ...

,J'� "':" ().u..- ··" .,...,.,j

E

t>•"!I

"-- ··

Normaal begon deze avond het wintermaaikamp.Toevali ig vernam ik dat Fanne ziek was en dat het kamp dus niet doorging.Na wat bellen besl oten we het kamp toch te lat en plaatsvinden. Veel moesten we niet doen: de sleutels van de scoutslokalen gaan halen , eten konden we gaan kope n, Wout wist waar we konden werk en en Piet zou daarvoor nog wel langskomen.Om zes uur vertr okken we dus toch. We waren met vier: Wout, Wouter, Elise en ik. De sfeer was inderdaad uniek, we amuseerd en ons goed(voor foto's zie volgende Vallei)Om tien uur kwam het slechte nieuws: mijn vader kwam ons zeggen dat er eigenlijk niets was geregeld om te werken en dat het kamp dus niet doorging. En z1; vertrokken we maar weer. Het kamp duurde Jt11st vier uur. Zo 119 ik nu dus toch in mijn eigen bedje, mij n siaarizak nog naast mij. Het was ons toch bijna gelukt.

dat

opperhoofd Fanne een zware griep opgelopen had de wereld in.

werd geprobeerd het hele zootje te

2

-...:.: . � \

9


1"'� = / //

1, �l�.."-.._ \,y . \C , /

j/

Wint errnaaikamp

1 996 Dinsdag

Een kort verslagje van een nog korter winterrnaaikamp. Dinsdagochtend

stuurden

de

JNM-tarntams

het

bericht

Als gevolg van deze ziekte had hij nog niet de kans gehad het wintermaaikamp te organiseren, en het kamp werd dus afgelast. Enkele enthousiastelingen besloten echter een p oging te doen het kamp toch nog te laten doorgaan. Op één korte namiddag organiseren. Uiteindelijk

stonden we met z'n vieren 's avonds om zeven uur aan de Akabe­ scoutslokalen:Deirdre, warme/k oude boterhammen

soep

Elise,

(hangt

Wouter af

met choco aten,

v_an

en het

ik.

Terwijl

s oort

'indoor-softball'

bord)

wij en

uitvqnden,en

buiten petanque speelden (en een niet nader genoemde persoon erin lukte een bal kwijt te spelen), telefoneerden ouders naar de conservator van de Doode Bemde

om te

v ragen

of

er

Win terma a ika rn_Ql januari.

iets

georganiseerd was om de v olgende dag te d oen. Toen dit niet het geval bleek, v onden zij dat dat onverantwoord was, met als gev olg dat het wintermaaikamp

Deird r e

1996 om tien uur 's avonds

afgelast werd. We zullen het maar een 'kort-maar-krachtig-kamp' noemen. PS: Wegens de onverwacht korte duur van het kamp was er nog geen tijd

gevonden

om

onde rgetekende

zijn

'eerste-kamp­

doop' te geven. Er werd mij echter plechtig en unaniem beloofd door mijn kampgenoten dat ik deze op het z omerkamp wel in ontvangst zou mogen nemen...

Wout .,::. , ...

,J'� "':" ().u..- ··" .,...,.,j

E

t>•"!I

"-- ··

Normaal begon deze avond het wintermaaikamp.Toevali ig vernam ik dat Fanne ziek was en dat het kamp dus niet doorging.Na wat bellen besl oten we het kamp toch te lat en plaatsvinden. Veel moesten we niet doen: de sleutels van de scoutslokalen gaan halen , eten konden we gaan kope n, Wout wist waar we konden werk en en Piet zou daarvoor nog wel langskomen.Om zes uur vertr okken we dus toch. We waren met vier: Wout, Wouter, Elise en ik. De sfeer was inderdaad uniek, we amuseerd en ons goed(voor foto's zie volgende Vallei)Om tien uur kwam het slechte nieuws: mijn vader kwam ons zeggen dat er eigenlijk niets was geregeld om te werken en dat het kamp dus niet doorging. En z1; vertrokken we maar weer. Het kamp duurde Jt11st vier uur. Zo 119 ik nu dus toch in mijn eigen bedje, mij n siaarizak nog naast mij. Het was ons toch bijna gelukt.

dat

opperhoofd Fanne een zware griep opgelopen had de wereld in.

werd geprobeerd het hele zootje te

2

-...:.: . � \

9


llR �!JKE.PS Commentaar

wandelpad

op tweede

Ooode

Een stukje over ons embleem·

Bemde

DE BOOMKIKKER

In de Doode Bemde is er op dit moment één wandelpad dat toegangkelijk is voor wandelaars en fietsers. Dit pad gaat vanaf

de

het kasteel van Neerijse via

vijvers naar de Dijlebrug, en dan

rechts de Dijle en de Ysse volgend langs de JNM-kampplaats in een ronde tot aan de achterk2nt van het kasteel. Recent waren er plannen om een tweede pad aan te leggen. Dit pad is enigszins noodzakelijk omdat de Doode publiek,dat

dankzij

geldelijke

BemcJe toch wel leeft van steun

ervoor

zorgt

dat

het er

·1

prima gecarnoufleerd. Zijn rug is zo groen als

Door dit nieuwe pad kan men die belangstelling levendig houden.

18

november (verslag p. s

)

bramen hangt.

volgden

Tussen de bramen7 Jawel, de boomkikker is de er1ige kikker in ons land die klimt.Daarvoor heeft hij

r oo fvogelnesten gevonden, en in de zijkant van de dijk trof fen

zuignapjes aan zijn vingers en tenen.

we verscheidene vosseholen. Toen ik later nog eens terugging

Ook al zie je hem niet je kunt hem wel goed hore11, vooral

ben ik op een gegeven moment twee reeën tegengekomen, en

op warme zomeravonden, liefst na een buitje zet hij een

even later nog eens een ree. Er lopen ook constant reeësporen

grote keel op. Zijn geluid is krachtig en je kunt het best

over en langs de dijk.

verglijken met het geluid dat je maakt als je met je

Het is nu aan de beheerders ven de Doode Bemde om uit te

nagel langs de tanden van een kam ritst. Vaak zingen

maken of zij een wandelpad willen aanleggen vanwaaruit men

boomkikkers in koor, soms wel met tientallen

weliswaar een schitterend uitzicht heeft op het landschap, maar dit

gebied

geen

rustplaats

meer

zal

zijn

voor

tegelijk.Zo'n concert is wel tot op

de

kilorneter afstand

een stevige bla<iskaak. De huid onder zijn kin zet uii· ;:ils een kauwgum.Dit is een prima klankruimte.

Wout

-"'��� /;;�......> ' �� JY:; � L,�--. .-:�::::�::-1 :._ /77:/

,�;�:: {�(

'

\) C0

'

f.r:

,..,0 ..,.ooi' n,1r, ' \ l './1�

-� , �B--�( ':,"'"'

l

��� -��l if� ·ii � i t111 ( �( � /rvr� q y 1{f'U,}!

22 . -=

ee11

te horen.Het mannetje van de boomkikker heeft cl::ln ook

schuwere dieren."

,

en

diertje maar eens te vinden als het doodstil tussen de

we de gehele dijk. In de directe omgeving werden twee grote

vv;iarbij

gras

zijn buik heeft de kleur van dorre bladeren.Probeer zo'n

Het nieuwe pad zou over de oude tramdijk Brussel-Leuven gaan. Tijdens de vogeltocht op

De boomkikker krijg je haast nooit te zien; het zeldzame beestje is nauwelijks 4cm groot en bovendien

materiaal en nieuwe stukken grond aangekocht kunnen worden.

En hier nijpt voor ons toch wel het schoentje.

.... �

ó'

yrouwtje

komt

co : �\?\ �--�

;;,

- o� �" ,<"'

""

zo

Al dat geroep is niet voor jouw oortjes bestemt.

:;2 -

,<:-' ">11 'e11oe'3.<.'{\e

Boomkikkers produceren dit luidruchtige aria alleen maar in de hoop dat een wijfje het hoort en erop afkomt. Wanneer hij een wijfje vindt gaan ze paren.Hierna worden de eitjes op waterplanten

afgezet. Een pa;:ir weken later

11


llR �!JKE.PS Commentaar

wandelpad

op tweede

Ooode

Een stukje over ons embleem·

Bemde

DE BOOMKIKKER

In de Doode Bemde is er op dit moment één wandelpad dat toegangkelijk is voor wandelaars en fietsers. Dit pad gaat vanaf

de

het kasteel van Neerijse via

vijvers naar de Dijlebrug, en dan

rechts de Dijle en de Ysse volgend langs de JNM-kampplaats in een ronde tot aan de achterk2nt van het kasteel. Recent waren er plannen om een tweede pad aan te leggen. Dit pad is enigszins noodzakelijk omdat de Doode publiek,dat

dankzij

geldelijke

BemcJe toch wel leeft van steun

ervoor

zorgt

dat

het er

·1

prima gecarnoufleerd. Zijn rug is zo groen als

Door dit nieuwe pad kan men die belangstelling levendig houden.

18

november (verslag p. s

)

bramen hangt.

volgden

Tussen de bramen7 Jawel, de boomkikker is de er1ige kikker in ons land die klimt.Daarvoor heeft hij

r oo fvogelnesten gevonden, en in de zijkant van de dijk trof fen

zuignapjes aan zijn vingers en tenen.

we verscheidene vosseholen. Toen ik later nog eens terugging

Ook al zie je hem niet je kunt hem wel goed hore11, vooral

ben ik op een gegeven moment twee reeën tegengekomen, en

op warme zomeravonden, liefst na een buitje zet hij een

even later nog eens een ree. Er lopen ook constant reeësporen

grote keel op. Zijn geluid is krachtig en je kunt het best

over en langs de dijk.

verglijken met het geluid dat je maakt als je met je

Het is nu aan de beheerders ven de Doode Bemde om uit te

nagel langs de tanden van een kam ritst. Vaak zingen

maken of zij een wandelpad willen aanleggen vanwaaruit men

boomkikkers in koor, soms wel met tientallen

weliswaar een schitterend uitzicht heeft op het landschap, maar dit

gebied

geen

rustplaats

meer

zal

zijn

voor

tegelijk.Zo'n concert is wel tot op

de

kilorneter afstand

een stevige bla<iskaak. De huid onder zijn kin zet uii· ;:ils een kauwgum.Dit is een prima klankruimte.

Wout

-"'��� /;;�......> ' �� JY:; � L,�--. .-:�::::�::-1 :._ /77:/

,�;�:: {�(

'

\) C0

'

f.r:

,..,0 ..,.ooi' n,1r, ' \ l './1�

-� , �B--�( ':,"'"'

l

��� -��l if� ·ii � i t111 ( �( � /rvr� q y 1{f'U,}!

22 . -=

ee11

te horen.Het mannetje van de boomkikker heeft cl::ln ook

schuwere dieren."

,

en

diertje maar eens te vinden als het doodstil tussen de

we de gehele dijk. In de directe omgeving werden twee grote

vv;iarbij

gras

zijn buik heeft de kleur van dorre bladeren.Probeer zo'n

Het nieuwe pad zou over de oude tramdijk Brussel-Leuven gaan. Tijdens de vogeltocht op

De boomkikker krijg je haast nooit te zien; het zeldzame beestje is nauwelijks 4cm groot en bovendien

materiaal en nieuwe stukken grond aangekocht kunnen worden.

En hier nijpt voor ons toch wel het schoentje.

.... �

ó'

yrouwtje

komt

co : �\?\ �--�

;;,

- o� �" ,<"'

""

zo

Al dat geroep is niet voor jouw oortjes bestemt.

:;2 -

,<:-' ">11 'e11oe'3.<.'{\e

Boomkikkers produceren dit luidruchtige aria alleen maar in de hoop dat een wijfje het hoort en erop afkomt. Wanneer hij een wijfje vindt gaan ze paren.Hierna worden de eitjes op waterplanten

afgezet. Een pa;:ir weken later

11


zwemmen de eerste kikkervisjes r ond. Als verdediging kunnen ze rnet een schokje snel achteruit schieten. In volle zomer zijn de larfjes ontwikkeld tot kleine

rannckoekennamiddag

kikkertjes, niet groter dan een vingerkootje.

voorzitter:

Stefaan(Fanne) Van der Auwera

Boomkikkers houden van een natje en een droogje.Ze

Berkelar eveld 3

hebben cle voorkeur voor

3060 Bertem

moerassige grond. Ze gaan

tel: 48.94.26

nooit ver weg van de poel, maar toch zitten ze niet vaak in het water. Liefst van al zonnen ze op een blad of een

�crellii.?�

stengel. Daardoor verdampen ze nogal wat, om niet uit te

3060 Bertem

drogen zitten ze in het gras.

tel: 48.97.45

Ondanks zijn naam houdt cle boomkikker helemaal niet van bomen. Ga hem daar dus niet zoeken, maar eerder in het laae struweel. Kijk maar uit naar kleine

Bart Vercoutere Schildekelaan 7

{2!!nningrneest�

Lies Heirman Duinberglaan 84

zoetwaterpoeltjes met lisdodde, gele lis en braam aan

3001 Heverlee

de randen. Hoe moerassiger, hoe beter. Kuiltjes en

tel: 40.4 7.16

bol.Jbeltjes zorgen ervoor dat ze altijd wel water van de juiste temperatuur vinden.

Qiepwerking:

Jammer genoeg bestaan er nog maar enkele honderden

Elise Rumrnens

Kwakkelbosstraat 1 1 3360 Bierbeek

in Vlaanderen!!!

/"'

tel: 46.17.26 nat uurbehQJJ_dssecr eta ris:

Tekst; Tijl

Wout

Srnitz

·'"° �'" \.. . -�� ... �

Wijnbergstraat 17

Tekening: Jan van der Elst (geen JNM-lid){?)

3052 Blanden te1:40.65.15 na!uurhistorisch secretaris: Elise Rummens (adres zie hoger) lli:r?...r ...filLQ ornotie:

Tijl

Srnitz

Wijnbergstraat 17 3052 Blanden redactie:

Wout Smitz (adres zie hoger) Deirdre Maes Kwakkelbosstraat 26 3360 Bierbeek

werkgroepen:

--1 Q_

(adressen: zie ledenlijst)

VWG : Jo Hendriks

ZWG; Roald Steeno

VBWG : Wouter Maes en Tijl Srnitz

ARWG: Fanne

PWG ; Cies Verdonck

MWG : Lies Heirman

�3

:

'·'

,


zwemmen de eerste kikkervisjes r ond. Als verdediging kunnen ze rnet een schokje snel achteruit schieten. In volle zomer zijn de larfjes ontwikkeld tot kleine

rannckoekennamiddag

kikkertjes, niet groter dan een vingerkootje.

voorzitter:

Stefaan(Fanne) Van der Auwera

Boomkikkers houden van een natje en een droogje.Ze

Berkelar eveld 3

hebben cle voorkeur voor

3060 Bertem

moerassige grond. Ze gaan

tel: 48.94.26

nooit ver weg van de poel, maar toch zitten ze niet vaak in het water. Liefst van al zonnen ze op een blad of een

�crellii.?�

stengel. Daardoor verdampen ze nogal wat, om niet uit te

3060 Bertem

drogen zitten ze in het gras.

tel: 48.97.45

Ondanks zijn naam houdt cle boomkikker helemaal niet van bomen. Ga hem daar dus niet zoeken, maar eerder in het laae struweel. Kijk maar uit naar kleine

Bart Vercoutere Schildekelaan 7

{2!!nningrneest�

Lies Heirman Duinberglaan 84

zoetwaterpoeltjes met lisdodde, gele lis en braam aan

3001 Heverlee

de randen. Hoe moerassiger, hoe beter. Kuiltjes en

tel: 40.4 7.16

bol.Jbeltjes zorgen ervoor dat ze altijd wel water van de juiste temperatuur vinden.

Qiepwerking:

Jammer genoeg bestaan er nog maar enkele honderden

Elise Rumrnens

Kwakkelbosstraat 1 1 3360 Bierbeek

in Vlaanderen!!!

/"'

tel: 46.17.26 nat uurbehQJJ_dssecr eta ris:

Tekst; Tijl

Wout

Srnitz

·'"° �'" \.. . -�� ... �

Wijnbergstraat 17

Tekening: Jan van der Elst (geen JNM-lid){?)

3052 Blanden te1:40.65.15 na!uurhistorisch secretaris: Elise Rummens (adres zie hoger) lli:r?...r ...filLQ ornotie:

Tijl

Srnitz

Wijnbergstraat 17 3052 Blanden redactie:

Wout Smitz (adres zie hoger) Deirdre Maes Kwakkelbosstraat 26 3360 Bierbeek

werkgroepen:

--1 Q_

(adressen: zie ledenlijst)

VWG : Jo Hendriks

ZWG; Roald Steeno

VBWG : Wouter Maes en Tijl Srnitz

ARWG: Fanne

PWG ; Cies Verdonck

MWG : Lies Heirman

�3

:

'·'

,


/_ :l-

_;;i

E

IJ

c 1j.:

,'1'

(' -

N

:;;

"' --')

·

� •I

J �

·�

p

.

z.

.... j

"' "'

:... Q) Q)

Q) OI:J

:... Q)

"'O 0 N

:... Q) Q)

..:: Q)

..0. fl'. .-... :...

= :=

-

:... Q) > Q)

"'

·-

,_;i"'

c a;

N

Vl

.....

a;

.._,

:::i-t:

:::i

..... .._, a; ru Q_ 01 c a; ru a; ..o a; --..:-o.,...,

'.OOi"n;J:llliSlC '.'ijand \":til

:1fsd1u.:kn?

am11urcuzc �pel zdfs zover ga;.it cial z1; i1cfdcsp1jlcn op d ka ;ir

un Iets 1c l:ing1:i •.

,

"N.Jluurl:jk ;-ijn t:r in de ,<.,lî!k­ !...cn\\Cr�·[d wccr ui1zt111Llerin­ e.cn. mai\r in Je mi..:este.. · l!CV;1ll c 1 1 r._ hei dier (\\CCSl:lchÎic, dus man -.:n rouw 1cgr.:lijk. �Dat is ma:ir i;c•cJ <'l()k. wanl 7c zijn z.o aard. dat de k�ns »an

t!;ll- 1\\c•: .�lJkk·�n c!k:i;:ir ont-

J.111!.!7,:lfli

5i

.;

� tJ

()

Ç) 9 Q

-� 1

g

ö

&t

r"

�(._ .S

H

r--

moeten. niet zo c.root is. �faJr neem nu tlc hc!"Chc1 m<lc w1jn­ g:i;irdslak. In .slakkcntcrnpo

...

ner!\ be.schieten elkaar met i:eri licfdc.<:;pijlqc. een k:.ilkJeht1g.

re nnen ze na:1r clkJar. omhel­ z n elkaar h,1rt!>trx·htciijk en lliOt'll'n d;:in i;vcn u i th ij gcn van het gc..•Hoci. Üïin gebeurt er iets n1crkwaardigs. De hc1<.1c part­

rijitjC dat in de Omgeving. V,111 hun kop -zit. Ott;-1111-i vind! Je p=i.fr1g. pi;:iats, \\J�rbiJ de dieren

111cuwc

y · u<-

1 c':.

ge11 koml'.' "fawcl. 111ef 70lang geleden tlelcrminer.:rdc ik !WC C�.'n cxcmr!aar i11 onLc keuken. Vermoede lijk was de slak mcc�crci.sJ met onlc wintcn'1lOrta;1J t1:ird­ ap p clcn ." - VDWI 1

sl:1kkenst1ortrn

met de hrcJe zolen ll.'C.Cll c lk a;ir tt<ln k ru i pe n. M�:::lr zoals cezci.:d. zt.:ifs Ztlf1d1..·r dt· parin lcgldc sli.lk eitje�.·· Of Bart Vcrcoutcrc noc.

Bart Vercoulere gaat op slakkentocht; In de Dljlevallel vind je wel zestig soorten/ Foio VDWH

vegetarisch banket begint

-.:De

kcu slu1tc11 Uan ook liun �llHS af met een !'tcv1g blkpla:llîc.'' Hoc zit <bl nie t 11c1 scxu1.:cl \cvc11. het q;hijnl t!:;,� hun

de o:lak 1s dt: Urooc.tc. ;.1md;11 ze vnnr een groot deel uil w:it".'1 he<:.1;i;11 S(1rnn11gc huio:jc-;�.J.ü:­ :

kcmJrafbngs komen."

reuk ;i;inc.ctrnkken. 1n een dronken rÖe.s vc rd n n k c n. \"er­ e.eet :11c1 da1 vcrrnocUc11ik O•Jk de !'lJkkcn v�111 de buren ('P l'�n heildronk uil zijn r.n or 1;l.1k­

i.c

rcn een kommetje met ti1cr te pla;it�en, waarin J.:rn Jonr de

"sommi.i;c 1111..·nsi.:11 !\ug:gerc­

Kommetje met bier?

tuurl ijk zincn er vo!,;;.cns mcn­ scnm:i;it ook �lcchtcrikc11 in <l;it wcrc ltj c. In i.lc tuin mo..:t rtKn wel ccns orde up z.;ikc11 �te l len w;innccr <lc grijze <i<ird­ slak een u\'C'CCl.'.lri�ch banket:• houdt. maar èiJt is een v;rn de weinige !'l :.i k kcn <lic bij ons sc hadelijk zijn.

zccr zdd7.;1:rnt en zn hcdn::ic<l .-Jl.; de ncu"honrn. Sbkkcn ië­ ven in hel <ilc.cmecn "-:in .::ill!cn en \.an rNiefH.lc planten. �fa­

BERTEM - Slakken zijn onze beste vrienden niet. Overdag zien we ze meestal niet, maar de volgende mor­ gen zijn de mooiste anjers en begonia's weggevreten. Zo maak je je natuurlijk niet populair. En toch hebben ze niet zo'n kwade bedoelingen. Om iets meer te wt.:tl·n over slijnu.:ri�c vrienden.

ÛC7.C

<i

bouwiugcnîcur aan de J.\U­

J.

!rokken \vc naar Ucncm­ naar Dart Vcrc ou tcrc. "\Is l n d­ laatstcparsstmknt

�Ict or zonJcr hu isjc

Lcuvcn. m aktc hij ecn the· sis 0vcr he t slJ.kkcnvulkjc. "In ons land lc\'c n en wer­ ken z o' n 120 soorlcn l ands ­ bkkcn. In dt.: Dij!cval/ci ko m t men zo'n zesti g soor­ ten tcccn. Sl;ikkcn die geen ui1wciÏdig zichtb<Jrc schelp bcziltcn. worden a ls na:ik1s­ l<IU:cn :i;i ng,cdu id . Hui::ijcss­ li'lkkcn zijn gcm,1ki<clijk te hnkcnncn JJn hu n �p1r:t<Jls­ gc\\"1js �cwondc n huisje." OnJcrtusscn heelt Bart ons nicecctr0<1nd ll:l.'.lr een n;11uuri:eÏ,ic<l. Op onze kn11..·cn \q0ctcn wc n;-i:'lst t:cn ropulicrenslam :t:l.'.lf ons schriJfobjccc. In een mini­ mum v:rn tij<l hL·cft nn1c "mal:lcoluog" een hui!'jcss­ lak v;rn .1 mpcr tw<.:c m i \ 1 1 m c· ter. in di.: h:md. "Dit is een zc�gi;kurfsl;.ik.


/_ :l-

_;;i

E

IJ

c 1j.:

,'1'

(' -

N

:;;

"' --')

·

� •I

J �

·�

p

.

z.

.... j

"' "'

:... Q) Q)

Q) OI:J

:... Q)

"'O 0 N

:... Q) Q)

..:: Q)

..0. fl'. .-... :...

= :=

-

:... Q) > Q)

"'

·-

,_;i"'

c a;

N

Vl

.....

a;

.._,

:::i-t:

:::i

..... .._, a; ru Q_ 01 c a; ru a; ..o a; --..:-o.,...,

'.OOi"n;J:llliSlC '.'ijand \":til

:1fsd1u.:kn?

am11urcuzc �pel zdfs zover ga;.it cial z1; i1cfdcsp1jlcn op d ka ;ir

un Iets 1c l:ing1:i •.

,

"N.Jluurl:jk ;-ijn t:r in de ,<.,lî!k­ !...cn\\Cr�·[d wccr ui1zt111Llerin­ e.cn. mai\r in Je mi..:este.. · l!CV;1ll c 1 1 r._ hei dier (\\CCSl:lchÎic, dus man -.:n rouw 1cgr.:lijk. �Dat is ma:ir i;c•cJ <'l()k. wanl 7c zijn z.o aard. dat de k�ns »an

t!;ll- 1\\c•: .�lJkk·�n c!k:i;:ir ont-

J.111!.!7,:lfli

5i

.;

� tJ

()

Ç) 9 Q

-� 1

g

ö

&t

r"

�(._ .S

H

r--

moeten. niet zo c.root is. �faJr neem nu tlc hc!"Chc1 m<lc w1jn­ g:i;irdslak. In .slakkcntcrnpo

...

ner!\ be.schieten elkaar met i:eri licfdc.<:;pijlqc. een k:.ilkJeht1g.

re nnen ze na:1r clkJar. omhel­ z n elkaar h,1rt!>trx·htciijk en lliOt'll'n d;:in i;vcn u i th ij gcn van het gc..•Hoci. Üïin gebeurt er iets n1crkwaardigs. De hc1<.1c part­

rijitjC dat in de Omgeving. V,111 hun kop -zit. Ott;-1111-i vind! Je p=i.fr1g. pi;:iats, \\J�rbiJ de dieren

111cuwc

y · u<-

1 c':.

ge11 koml'.' "fawcl. 111ef 70lang geleden tlelcrminer.:rdc ik !WC C�.'n cxcmr!aar i11 onLc keuken. Vermoede lijk was de slak mcc�crci.sJ met onlc wintcn'1lOrta;1J t1:ird­ ap p clcn ." - VDWI 1

sl:1kkenst1ortrn

met de hrcJe zolen ll.'C.Cll c lk a;ir tt<ln k ru i pe n. M�:::lr zoals cezci.:d. zt.:ifs Ztlf1d1..·r dt· parin lcgldc sli.lk eitje�.·· Of Bart Vcrcoutcrc noc.

Bart Vercoulere gaat op slakkentocht; In de Dljlevallel vind je wel zestig soorten/ Foio VDWH

vegetarisch banket begint

-.:De

kcu slu1tc11 Uan ook liun �llHS af met een !'tcv1g blkpla:llîc.'' Hoc zit <bl nie t 11c1 scxu1.:cl \cvc11. het q;hijnl t!:;,� hun

de o:lak 1s dt: Urooc.tc. ;.1md;11 ze vnnr een groot deel uil w:it".'1 he<:.1;i;11 S(1rnn11gc huio:jc-;�.J.ü:­ :

kcmJrafbngs komen."

reuk ;i;inc.ctrnkken. 1n een dronken rÖe.s vc rd n n k c n. \"er­ e.eet :11c1 da1 vcrrnocUc11ik O•Jk de !'lJkkcn v�111 de buren ('P l'�n heildronk uil zijn r.n or 1;l.1k­

i.c

rcn een kommetje met ti1cr te pla;it�en, waarin J.:rn Jonr de

"sommi.i;c 1111..·nsi.:11 !\ug:gerc­

Kommetje met bier?

tuurl ijk zincn er vo!,;;.cns mcn­ scnm:i;it ook �lcchtcrikc11 in <l;it wcrc ltj c. In i.lc tuin mo..:t rtKn wel ccns orde up z.;ikc11 �te l len w;innccr <lc grijze <i<ird­ slak een u\'C'CCl.'.lri�ch banket:• houdt. maar èiJt is een v;rn de weinige !'l :.i k kcn <lic bij ons sc hadelijk zijn.

zccr zdd7.;1:rnt en zn hcdn::ic<l .-Jl.; de ncu"honrn. Sbkkcn ië­ ven in hel <ilc.cmecn "-:in .::ill!cn en \.an rNiefH.lc planten. �fa­

BERTEM - Slakken zijn onze beste vrienden niet. Overdag zien we ze meestal niet, maar de volgende mor­ gen zijn de mooiste anjers en begonia's weggevreten. Zo maak je je natuurlijk niet populair. En toch hebben ze niet zo'n kwade bedoelingen. Om iets meer te wt.:tl·n over slijnu.:ri�c vrienden.

ÛC7.C

<i

bouwiugcnîcur aan de J.\U­

J.

!rokken \vc naar Ucncm­ naar Dart Vcrc ou tcrc. "\Is l n d­ laatstcparsstmknt

�Ict or zonJcr hu isjc

Lcuvcn. m aktc hij ecn the· sis 0vcr he t slJ.kkcnvulkjc. "In ons land lc\'c n en wer­ ken z o' n 120 soorlcn l ands ­ bkkcn. In dt.: Dij!cval/ci ko m t men zo'n zesti g soor­ ten tcccn. Sl;ikkcn die geen ui1wciÏdig zichtb<Jrc schelp bcziltcn. worden a ls na:ik1s­ l<IU:cn :i;i ng,cdu id . Hui::ijcss­ li'lkkcn zijn gcm,1ki<clijk te hnkcnncn JJn hu n �p1r:t<Jls­ gc\\"1js �cwondc n huisje." OnJcrtusscn heelt Bart ons nicecctr0<1nd ll:l.'.lr een n;11uuri:eÏ,ic<l. Op onze kn11..·cn \q0ctcn wc n;-i:'lst t:cn ropulicrenslam :t:l.'.lf ons schriJfobjccc. In een mini­ mum v:rn tij<l hL·cft nn1c "mal:lcoluog" een hui!'jcss­ lak v;rn .1 mpcr tw<.:c m i \ 1 1 m c· ter. in di.: h:md. "Dit is een zc�gi;kurfsl;.ik.


;;;.,

t'

··�·:.;: "_ 1/ " .1,

.ft:ht/V.PJjS<J Bt.:tdcddt:

P

l�d·�11

BE.MELMANS

G tJ.ODD1:.;� G �ûM/Jl$ G

5

G

UU!.Tlll::EI.

CHAllTl::IJX

C01111�1.i =.i�Ell

� CülWl:.Ll:;!;l:.11

G U' ltuKl::H G G

DE

SMEl"

[JEIH:cn:1�

G OlEHlCt't.. r; DU P

G

x G

G

G G

WIJGMAAl.bROl:.K

CATlli::l.U;

70

JOl �

FUNTEIU!>THAAT 8J

JUOl

l.l::iNEll

ll·Utl·11"1

JOOl

Lt:UVEtl

lr. ·

1000

LElNEfl

) 00 l

.:!U· ='i -":'6 0 1

Ll'..UVEN

.!l·02·H

:.il

ll·fJl·?l

01

l'lt-:Tt·;t(

,JAll

::!H

LOSTRAf,T

20

fOtlTl::Ill!>TPAAT 81

( l::HS1 RAA1'

LIESUET

C.

ELS

KLOOSTl::PLAAN

Ml::Ull

::::

TIM

KOIJ"fl::RST;U,AT 17

l.Ol!KE

KWAKKl::l,bOSSTRAAT ESOOOHtlLAAN

MASTELLESTRAAT

LH.S

47

IHERBl::EKSTRAAT

01\VJD

KAR.Rl::KIETEtJLAAN

Lt:ft."li::ll<;,

llE!Dl

SCllOORSTAAAT

66

l,l::JlAl:.HTS

kt.:Bf.:CCA

BIJLOKSTRAAT

lt.4

i9�

WOln'EH.

KWAKKELBOSSTklv\T

STl:.Fl\.AU

KOrl!NG A.LBERTt.AAJI

G

ROI:.l,S

F

JE l

PAREOI 5

,

f TE

WIM

G Rl.'MMl:.'.tlS

t.:LISE

G

fWTTl::NS

G

SMETS

J>.KOB

8

SMITZ

TIJ!,

SMITZ

G

X

Mm

S :m:E

TIM

OPVCEDlrlGSTRAA.1'

l'S

l2

KWAKr.î::LBOSSTR.A.J.T 11 WAVEHSE BAA!I

10

WQf;T

W [JtJbERGSTRA.AT

SOl-.TEMAtl:;

Dl

?lEKWltlKELSTRAA"f

19

SOl::TEMAHS

WOIJI"l::R

Nl::KWltlKELSTRA.Af

l!f

p

$\'nA.R

�ETl::H.

Tl::RVlJUR!.it::Sn;1::uwrn

G P

P.

WIJ UBERGSTRAAT

STEEUO

ftQ,\LI)

STUBUI::

Mf�L!ES

BERGSTRA.A.T l S

KOl::U

SLAGBERG

G TRAPPl:.llll::RS DE

WAtr.�

BLAflDE�lSTRAAT

llEVERL!;E:

LO

tlEP.EllT KESSEL·LO

)OllJ WlJGMAI..L

211 l l

HOMBEEt:

1020

HERl:::tlT

1110

ROTSl:::u..AR

3 1 60

3010

l{J 12-75

BIERBEl:K

01

û6·Vl-75

01

11·06·ti0

KESSt:L-LO

23 ·06 ·Ell

VEL1'EM-BE!SEM

2)-')'J ·8'1

LEUVEN

11

Ob-ïb

01

ll60

BIERBEEK

lS

?.l·?C

01

1220

LEUVEN HOLSBEEK

U·l2·81

K ESSEL· LO

17

3052

BLAJIOEll

H-Ol·Bl OL

17

3052

BLAHOEU

l:io · ll·77

01

1020

VELTEM

14 ·!..-l ·7J

0.:

4

KAAT

LOSAF:P.GEnt.AJl.N

v"""'�

V"''-"""" LA-N\. t.

L C, ._.,,.., :..uiJ

J060

305 J

BERTEM HA.ASROllE

JOlO KESSEL-LO

2S· l2·iH

)061

07·03·71

)000

LEEFOAl..L LEUVE!l

'.).!.

li'.E:�SEL LO

l:-

;7- 3 1

!!

Ot;R

Alr.-IERJ..

s,�1/0RA

Bt:: RKELAREVELD l

!060

OEKTEM

03

�TEFkAtl

BERKELAREVEl.D

3 06 0

BERl"EM

2�·û9·71

71

1 0 10

J...

ll-11·81

016/H7CIJO

BLl\.tlOF".t-1

08

BEP.TEM

05 ·0S ·72

016/489715

Ol·OS-73

Ol6/1J·l:'"ï:

1010

AOIJTF.PSEM [,ETNEU

�OJO

LO"fTE

WltlKSELSF.STEE�IWEG

82

1020

VEPSTP.AETEfl

SlEt!

WJflKSEl,SESTEENWF.G

82

3020

8

VP.AllCKE:N

KOEH

OEH BRF.MT 21

<i

VPMICKEr�

G WESF.:MAF-:!"

TOM

S'fLVIA

UEN

01

01

ül

RREMT 2 J

Pf\RKDPF.F.F"

k•.,.._,.)_

-

Lo

O'i-82 Oil)/<10l"i ;-

2" ·05·19 015/255SOJO

J8

llEPF.!IT

24. ·09·

5

)0 70 HEPF.UT

O'] OQ-RO

016/::Q'lS-:?

3020

1-!F.PEflT

29

011;1:291)�"

)0() l

HEVEP.Lf.:E

OP·Oó·i�

Mensen met een rood bolletje naast hun 11aarn (op de

voorkaft) hèbben hun lidgeld nog niet betaald. Op blz 2

� 1}

'lt�/:t.:! 1r,4

Ollj /22 t.<: �

Belangrijk!!!

.staat hoe je dat moet doen.

84

11·08 • A'i

HEPF.tlT

1!:6 l"d-?n.

01

02

OS·79 01 iO ·73

o.o..-

Ol"i/4f;)Q'ó}

HOr.�nEF.K

)370

5

01612:?P:s

Il 05-?R

l no

'IEPSTP..AETEN

BEISEM

GEMEENTf.STRAAT

16

VF.PMr..tKi

1020 VEt.Ti:.M·Bi-;ISt-.M 189

95

l

G

016/:"0H:i:

1052 )Ot;O

7

POOSBEF.l<SESTP.AAT 2

i1 ·09 ai 01

\.IELDADIGllEIOS!.iTRAAr

Alf,,f.HA

SC-H [1,Qf.:YF:LAA!I

J�

CIF:S

01

1020

Pil::fER

OER

81\PT

11

'JEPDOMCY.T

11·06-32

l Jl':.O AIF.P.RF.F..K

126

B

01

1000

JOHAN

G VAl/

Y.APTIJI ZF.:RSSTRJ\AT

)l-Ofl-'72 Ol

AA

V;i..11

ST·MAUPUSSTP/IAT

TC!1

VERBEECK

09-06·81 01

1010

124

WA.NtlES

G

09-os - ao o 1

1010

HF.VF.PLF.E

G VEPBF"ECK

14-0-'. 70

DER

VA:/

01

01·0-l ·S'I

G 1/Atl

t.J

.Jl

2.2 ·01·71 Ol

KE SSEL· LO

1001

120

KORTRIJKSEBA.All

)00 l

r;9 .I);> . ... 2

1 02 0 HEREtrr

MAARTENSTRAA.T 79

17

l::Ot.:RI K

�11

12

POTl::STRAAT 2 HA.ACUTSTRAAT

VELTEM

2-; ·0'1·1!7

1001

71

HOF.KSTRMT

'l2-l)J-87

)020 llF.:Rf.!IT

HF.toF:VELDWEG 1)

])60 BIERBl::l:K

26

DAEllSSTRAA.T

G

82

KWAKKELBOSSTRAAT 26

SINT

HOLSBEEK

)020

1010 173

WEZ.EMAAJ,

NAET'i

bAf'BAK.A

HEVEKLl·:E

01

LOSTRAAT

PA.f'DVll

l 00 l

LF:rNEN

ZWARTE

�/MlllOLSBEKF.

Tota-1.l

01

PLATTJ:::

G

j

01-lO·oB

ROT!iELAAfl.SESTEEUWEG

Jf.S!:öl::

OUD·HE'/EKl.EE

tlEVERLEE

)000

BP�M

B

.26 ·08· !1·1

""

NOtJKEUS

BlERBl::l:K

)il50

30'!1

PLF. UISTRAAT

P

lO·O'i· 62

1n- iJ'>

22 R 221

Et.M

LOO!IBl::l.:tr:

3160

1020

EWOUD

O

0 oJ

erERHEl:K

MAES

•..;

1-&

KESSEL

DEiüRI:.:

S

05 ·Ori

1010

l

'/Kt!OF.R!lf.IJOEU

CAPUC ! J E

0

))60

YERKWEG

STE:l:::tlWEG OP

WlJGMkr\L

P

M UV E

GEF.Rl'l.EP.Tf.Mtl

SAPA

Uli

4l

KLEWE:

ïlMANO

;?'1·08·76

220

GERALllIUE

d.'1.115

12 ·01 ·dl

16. 0-t -61

1211) •.UIOE�I

94

JO

llULOl:.tlHEkG

H 20

l

4

DUWBERGt.AAN

Ll::UVl::ll

1040

)OH\

6

ll

19

J.t.G�;�<iDP.EEF'

76

JOIO

Dl Pr.

0

Jl::i{Ul::fl

PLATTE

l ll 0 ROTSl::UVJ<

A

G MM.S

G

06 ·1)9·71

BEH.:iTRAAT

�R 1 K

LZ..l)!U�US

KESSEL·LO

HH;Ol:.�lC

27

86

E'IE1ï::R-JAN

Li�l·IMERANT

1010

Bt:ATRJJSLAMl

SRO EKSTRAAT 14

..;ACGB:;

OllD·Hl:: IEKLEE

KAHt.tl

WWGi::W l::G

JT(}

HOLSBE�K

)050

r.rJEYF.

G VF.PCOtITEPE

Vl::KTOMMl:.t/SEH:: RG

.SAMUi::l.

J!EtlliQJ K!;

"J220

VAIJAF;llPOYDE

C

KATRIUI

AOIHAAfl

HE:lRMAU

a

20

PRAGl::USTRAA'r

VAN

G VMJOE'/OPST

01·l2·9S

fOURt:T

? Lr.11\Jl!CK

G

op

Fl:.lAt:H.T:;

P .:.;u.:w.n.:

G

LEUVEN

Gt.LGl:.tlBrnGSTRAAT

E

Hl:: !UI

LAJMC.;

G r.1nilN G

LAUHA

:�UPlt 1

lill rET

lï;:l.EN

G CL,�k WX B

dtdcli119

v.in

P G

0!- 78

S

Ol'i/:!)ï'O:-:


;;;.,

t'

··�·:.;: "_ 1/ " .1,

.ft:ht/V.PJjS<J Bt.:tdcddt:

P

l�d·�11

BE.MELMANS

G tJ.ODD1:.;� G �ûM/Jl$ G

5

G

UU!.Tlll::EI.

CHAllTl::IJX

C01111�1.i =.i�Ell

� CülWl:.Ll:;!;l:.11

G U' ltuKl::H G G

DE

SMEl"

[JEIH:cn:1�

G OlEHlCt't.. r; DU P

G

x G

G

G G

WIJGMAAl.bROl:.K

CATlli::l.U;

70

JOl �

FUNTEIU!>THAAT 8J

JUOl

l.l::iNEll

ll·Utl·11"1

JOOl

Lt:UVEtl

lr. ·

1000

LElNEfl

) 00 l

.:!U· ='i -":'6 0 1

Ll'..UVEN

.!l·02·H

:.il

ll·fJl·?l

01

l'lt-:Tt·;t(

,JAll

::!H

LOSTRAf,T

20

fOtlTl::Ill!>TPAAT 81

( l::HS1 RAA1'

LIESUET

C.

ELS

KLOOSTl::PLAAN

Ml::Ull

::::

TIM

KOIJ"fl::RST;U,AT 17

l.Ol!KE

KWAKKl::l,bOSSTRAAT ESOOOHtlLAAN

MASTELLESTRAAT

LH.S

47

IHERBl::EKSTRAAT

01\VJD

KAR.Rl::KIETEtJLAAN

Lt:ft."li::ll<;,

llE!Dl

SCllOORSTAAAT

66

l,l::JlAl:.HTS

kt.:Bf.:CCA

BIJLOKSTRAAT

lt.4

i9�

WOln'EH.

KWAKKELBOSSTklv\T

STl:.Fl\.AU

KOrl!NG A.LBERTt.AAJI

G

ROI:.l,S

F

JE l

PAREOI 5

,

f TE

WIM

G Rl.'MMl:.'.tlS

t.:LISE

G

fWTTl::NS

G

SMETS

J>.KOB

8

SMITZ

TIJ!,

SMITZ

G

X

Mm

S :m:E

TIM

OPVCEDlrlGSTRAA.1'

l'S

l2

KWAKr.î::LBOSSTR.A.J.T 11 WAVEHSE BAA!I

10

WQf;T

W [JtJbERGSTRA.AT

SOl-.TEMAtl:;

Dl

?lEKWltlKELSTRAA"f

19

SOl::TEMAHS

WOIJI"l::R

Nl::KWltlKELSTRA.Af

l!f

p

$\'nA.R

�ETl::H.

Tl::RVlJUR!.it::Sn;1::uwrn

G P

P.

WIJ UBERGSTRAAT

STEEUO

ftQ,\LI)

STUBUI::

Mf�L!ES

BERGSTRA.A.T l S

KOl::U

SLAGBERG

G TRAPPl:.llll::RS DE

WAtr.�

BLAflDE�lSTRAAT

llEVERL!;E:

LO

tlEP.EllT KESSEL·LO

)OllJ WlJGMAI..L

211 l l

HOMBEEt:

1020

HERl:::tlT

1110

ROTSl:::u..AR

3 1 60

3010

l{J 12-75

BIERBEl:K

01

û6·Vl-75

01

11·06·ti0

KESSt:L-LO

23 ·06 ·Ell

VEL1'EM-BE!SEM

2)-')'J ·8'1

LEUVEN

11

Ob-ïb

01

ll60

BIERBEEK

lS

?.l·?C

01

1220

LEUVEN HOLSBEEK

U·l2·81

K ESSEL· LO

17

3052

BLAJIOEll

H-Ol·Bl OL

17

3052

BLAHOEU

l:io · ll·77

01

1020

VELTEM

14 ·!..-l ·7J

0.:

4

KAAT

LOSAF:P.GEnt.AJl.N

v"""'�

V"''-"""" LA-N\. t.

L C, ._.,,.., :..uiJ

J060

305 J

BERTEM HA.ASROllE

JOlO KESSEL-LO

2S· l2·iH

)061

07·03·71

)000

LEEFOAl..L LEUVE!l

'.).!.

li'.E:�SEL LO

l:-

;7- 3 1

!!

Ot;R

Alr.-IERJ..

s,�1/0RA

Bt:: RKELAREVELD l

!060

OEKTEM

03

�TEFkAtl

BERKELAREVEl.D

3 06 0

BERl"EM

2�·û9·71

71

1 0 10

J...

ll-11·81

016/H7CIJO

BLl\.tlOF".t-1

08

BEP.TEM

05 ·0S ·72

016/489715

Ol·OS-73

Ol6/1J·l:'"ï:

1010

AOIJTF.PSEM [,ETNEU

�OJO

LO"fTE

WltlKSELSF.STEE�IWEG

82

1020

VEPSTP.AETEfl

SlEt!

WJflKSEl,SESTEENWF.G

82

3020

8

VP.AllCKE:N

KOEH

OEH BRF.MT 21

<i

VPMICKEr�

G WESF.:MAF-:!"

TOM

S'fLVIA

UEN

01

01

ül

RREMT 2 J

Pf\RKDPF.F.F"

k•.,.._,.)_

-

Lo

O'i-82 Oil)/<10l"i ;-

2" ·05·19 015/255SOJO

J8

llEPF.!IT

24. ·09·

5

)0 70 HEPF.UT

O'] OQ-RO

016/::Q'lS-:?

3020

1-!F.PEflT

29

011;1:291)�"

)0() l

HEVEP.Lf.:E

OP·Oó·i�

Mensen met een rood bolletje naast hun 11aarn (op de

voorkaft) hèbben hun lidgeld nog niet betaald. Op blz 2

� 1}

'lt�/:t.:! 1r,4

Ollj /22 t.<: �

Belangrijk!!!

.staat hoe je dat moet doen.

84

11·08 • A'i

HEPF.tlT

1!:6 l"d-?n.

01

02

OS·79 01 iO ·73

o.o..-

Ol"i/4f;)Q'ó}

HOr.�nEF.K

)370

5

01612:?P:s

Il 05-?R

l no

'IEPSTP..AETEN

BEISEM

GEMEENTf.STRAAT

16

VF.PMr..tKi

1020 VEt.Ti:.M·Bi-;ISt-.M 189

95

l

G

016/:"0H:i:

1052 )Ot;O

7

POOSBEF.l<SESTP.AAT 2

i1 ·09 ai 01

\.IELDADIGllEIOS!.iTRAAr

Alf,,f.HA

SC-H [1,Qf.:YF:LAA!I

J�

CIF:S

01

1020

Pil::fER

OER

81\PT

11

'JEPDOMCY.T

11·06-32

l Jl':.O AIF.P.RF.F..K

126

B

01

1000

JOHAN

G VAl/

Y.APTIJI ZF.:RSSTRJ\AT

)l-Ofl-'72 Ol

AA

V;i..11

ST·MAUPUSSTP/IAT

TC!1

VERBEECK

09-06·81 01

1010

124

WA.NtlES

G

09-os - ao o 1

1010

HF.VF.PLF.E

G VEPBF"ECK

14-0-'. 70

DER

VA:/

01

01·0-l ·S'I

G 1/Atl

t.J

.Jl

2.2 ·01·71 Ol

KE SSEL· LO

1001

120

KORTRIJKSEBA.All

)00 l

r;9 .I);> . ... 2

1 02 0 HEREtrr

MAARTENSTRAA.T 79

17

l::Ot.:RI K

�11

12

POTl::STRAAT 2 HA.ACUTSTRAAT

VELTEM

2-; ·0'1·1!7

1001

71

HOF.KSTRMT

'l2-l)J-87

)020 llF.:Rf.!IT

HF.toF:VELDWEG 1)

])60 BIERBl::l:K

26

DAEllSSTRAA.T

G

82

KWAKKELBOSSTRAAT 26

SINT

HOLSBEEK

)020

1010 173

WEZ.EMAAJ,

NAET'i

bAf'BAK.A

HEVEKLl·:E

01

LOSTRAAT

PA.f'DVll

l 00 l

LF:rNEN

ZWARTE

�/MlllOLSBEKF.

Tota-1.l

01

PLATTJ:::

G

j

01-lO·oB

ROT!iELAAfl.SESTEEUWEG

Jf.S!:öl::

OUD·HE'/EKl.EE

tlEVERLEE

)000

BP�M

B

.26 ·08· !1·1

""

NOtJKEUS

BlERBl::l:K

)il50

30'!1

PLF. UISTRAAT

P

lO·O'i· 62

1n- iJ'>

22 R 221

Et.M

LOO!IBl::l.:tr:

3160

1020

EWOUD

O

0 oJ

erERHEl:K

MAES

•..;

1-&

KESSEL

DEiüRI:.:

S

05 ·Ori

1010

l

'/Kt!OF.R!lf.IJOEU

CAPUC ! J E

0

))60

YERKWEG

STE:l:::tlWEG OP

WlJGMkr\L

P

M UV E

GEF.Rl'l.EP.Tf.Mtl

SAPA

Uli

4l

KLEWE:

ïlMANO

;?'1·08·76

220

GERALllIUE

d.'1.115

12 ·01 ·dl

16. 0-t -61

1211) •.UIOE�I

94

JO

llULOl:.tlHEkG

H 20

l

4

DUWBERGt.AAN

Ll::UVl::ll

1040

)OH\

6

ll

19

J.t.G�;�<iDP.EEF'

76

JOIO

Dl Pr.

0

Jl::i{Ul::fl

PLATTE

l ll 0 ROTSl::UVJ<

A

G MM.S

G

06 ·1)9·71

BEH.:iTRAAT

�R 1 K

LZ..l)!U�US

KESSEL·LO

HH;Ol:.�lC

27

86

E'IE1ï::R-JAN

Li�l·IMERANT

1010

Bt:ATRJJSLAMl

SRO EKSTRAAT 14

..;ACGB:;

OllD·Hl:: IEKLEE

KAHt.tl

WWGi::W l::G

JT(}

HOLSBE�K

)050

r.rJEYF.

G VF.PCOtITEPE

Vl::KTOMMl:.t/SEH:: RG

.SAMUi::l.

J!EtlliQJ K!;

"J220

VAIJAF;llPOYDE

C

KATRIUI

AOIHAAfl

HE:lRMAU

a

20

PRAGl::USTRAA'r

VAN

G VMJOE'/OPST

01·l2·9S

fOURt:T

? Lr.11\Jl!CK

G

op

Fl:.lAt:H.T:;

P .:.;u.:w.n.:

G

LEUVEN

Gt.LGl:.tlBrnGSTRAAT

E

Hl:: !UI

LAJMC.;

G r.1nilN G

LAUHA

:�UPlt 1

lill rET

lï;:l.EN

G CL,�k WX B

dtdcli119

v.in

P G

0!- 78

S

Ol'i/:!)ï'O:-:


.fEJERSBR!JEó/-

W i nkse l e ,

Val l e 1 11

"De

t.a.v. D <:.im•.::J .

en

cr�,_,dg

wil

ALl wl� ril jNM 1 .

lk wt l

die

mij

hondt 1 1 1 1 ;

l<Op t"" n " .

3020

r e a gtc�1� e n

r 1 i t? t heb

GB

me

zijn

'Ne t

k i pp e n

worde n !

.Vt-> t'dl!1 · f� l

i c i teer

l�ll/o f

he t

voor•tJoorc..1

hun

ges toord

z i jn

Mensen e 1 e r t:" 1 1 ,

ik

u

en

"Ue Va l l e i "

in

u i tspr·ei<en over

bl� h..-HHJe Ld k i pµe11 ,

op

verschenen

ik

de

heer S .

22

S c hoon z i :--. t i t

h e re n ,

i I<

2 0 oktober

de moe 1 l i J k e a.Jn

ae

zin

b a t te r i j k i p p t m die

de

k tppen

te.� e t � n .

.

.

en

houden

me t uw con_!: él c t b l ä c�

1995

B ou i l l on

HERENT

br i e f

4

Za

( m i j n doc h t e r·

ma te r i e

"neerho f

" k i ppen

kan

i ed e r e e n wenst:n

20 jan:

van S te faun V�n

Je

we e t

gezondi=

i !;l

l id

hoe en

'�/

1 6 uur z u llen w e z e wel g e v o n d e n h e b b e n . Ver g e e t

uw

in

d

zij

K ie k e n to c h t

A fs p r a a k om 1 0 u u r a a n h e t s t a t i o n ( h o e k Po s t ) . O m

vs voss

aJ t i jd

B l a uwe

We g a a n op zoek t o c h t n a a r B l a uwe K i e k e n d i e v e n .

fiets

en

B a r t ( t e l: 4 8 . 9 7 . 4 5 )

ge ! ukk

���!: - �W J!l� ..E_!

Za

27 jan:

uw

b o t e r h a m me n

niet.

i n fo

s p a g h e t t i - a vo n d

V a n a f 1 8 u u r k a n j e i n z a a l PAVO i n Heve r le e t e r e c h t

l lnogc.1c: i l t. c.� 1 1 d ,

om s p a g h e t t i te

}j{/;(f!é4, ;�

eten.

Dit

is t e n

voordele

van

de

Doode B e m d e , p r o b e e r d u s zoveel mo g e l ij k m e n s e n m e e t e k r ij g e n .

E l i :.." J h e th 8 i t l r em i e u x .: K e r k we g l. K J l'! U h .

Vr

3020 W i nl<Sl� l e

2

fe b r :

uilentocht

I n S t -Joris Weert g a a n w e uilen zoek e n . Om 2 0 u u r a a n h e t s t a t io n v a n L e u v e n , o m 2 1

.0

uur a a n d e kerk

v a n S t -Joris W e e r t . i n fo F a n n e ( t e l : 4 8 . 9 4 . 2 6 )

,()

Za

1 7

fe b r :

zeeland!

M e t d e a u t o rij d e n w e n a a r z e e h n d .

W e ve r t r e k k e n

r e e d s vroeg om 8 u u r a a n h e t s t a t ion v a n L e u ve n . W e z u l l e n d a a r t e r u g z ij n t u ssen 1 9 u u r e n 2 0 u u r . A ls j e m e e w i l moet j e w e l i n s c h rijven voor 5 fe b r . ( b e l n a a r B a rt : 4 8 9 7 4 5 ) Voor e e n k e e r z ij n a u t o ' s g e l i e fd . a l s j e

d u s e e n a u t o hebt, b e l d a n zeker n a a r Bart . zo

\

�\

-l;-

�:.. -1��· h J(

3

m a a rt :

W ro e d m e e s t e r p a d d e n p o e l w e r k d a g !

( z ie V a llei s e p � e m b e r ) a fs p r a a k om 9 u u r a a n h e t sta t io n

en om 1 0 u u r a a n de k e r k van Neerij s e .

B o t e rh a mmen en s t e v ig s c h o e i s e l meebreng. Einde rond 1 7 uur. ALLEN DAARH EEN ! i n fo Bart

_,;\

$ 5


.fEJERSBR!JEó/-

W i nkse l e ,

Val l e 1 11

"De

t.a.v. D <:.im•.::J .

en

cr�,_,dg

wil

ALl wl� ril jNM 1 .

lk wt l

die

mij

hondt 1 1 1 1 ;

l<Op t"" n " .

3020

r e a gtc�1� e n

r 1 i t? t heb

GB

me

zijn

'Ne t

k i pp e n

worde n !

.Vt-> t'dl!1 · f� l

i c i teer

l�ll/o f

he t

voor•tJoorc..1

hun

ges toord

z i jn

Mensen e 1 e r t:" 1 1 ,

ik

u

en

"Ue Va l l e i "

in

u i tspr·ei<en over

bl� h..-HHJe Ld k i pµe11 ,

op

verschenen

ik

de

heer S .

22

S c hoon z i :--. t i t

h e re n ,

i I<

2 0 oktober

de moe 1 l i J k e a.Jn

ae

zin

b a t te r i j k i p p t m die

de

k tppen

te.� e t � n .

.

.

en

houden

me t uw con_!: él c t b l ä c�

1995

B ou i l l on

HERENT

br i e f

4

Za

( m i j n doc h t e r·

ma te r i e

"neerho f

" k i ppen

kan

i ed e r e e n wenst:n

20 jan:

van S te faun V�n

Je

we e t

gezondi=

i !;l

l id

hoe en

'�/

1 6 uur z u llen w e z e wel g e v o n d e n h e b b e n . Ver g e e t

uw

in

d

zij

K ie k e n to c h t

A fs p r a a k om 1 0 u u r a a n h e t s t a t i o n ( h o e k Po s t ) . O m

vs voss

aJ t i jd

B l a uwe

We g a a n op zoek t o c h t n a a r B l a uwe K i e k e n d i e v e n .

fiets

en

B a r t ( t e l: 4 8 . 9 7 . 4 5 )

ge ! ukk

���!: - �W J!l� ..E_!

Za

27 jan:

uw

b o t e r h a m me n

niet.

i n fo

s p a g h e t t i - a vo n d

V a n a f 1 8 u u r k a n j e i n z a a l PAVO i n Heve r le e t e r e c h t

l lnogc.1c: i l t. c.� 1 1 d ,

om s p a g h e t t i te

}j{/;(f!é4, ;�

eten.

Dit

is t e n

voordele

van

de

Doode B e m d e , p r o b e e r d u s zoveel mo g e l ij k m e n s e n m e e t e k r ij g e n .

E l i :.." J h e th 8 i t l r em i e u x .: K e r k we g l. K J l'! U h .

Vr

3020 W i nl<Sl� l e

2

fe b r :

uilentocht

I n S t -Joris Weert g a a n w e uilen zoek e n . Om 2 0 u u r a a n h e t s t a t io n v a n L e u v e n , o m 2 1

.0

uur a a n d e kerk

v a n S t -Joris W e e r t . i n fo F a n n e ( t e l : 4 8 . 9 4 . 2 6 )

,()

Za

1 7

fe b r :

zeeland!

M e t d e a u t o rij d e n w e n a a r z e e h n d .

W e ve r t r e k k e n

r e e d s vroeg om 8 u u r a a n h e t s t a t ion v a n L e u ve n . W e z u l l e n d a a r t e r u g z ij n t u ssen 1 9 u u r e n 2 0 u u r . A ls j e m e e w i l moet j e w e l i n s c h rijven voor 5 fe b r . ( b e l n a a r B a rt : 4 8 9 7 4 5 ) Voor e e n k e e r z ij n a u t o ' s g e l i e fd . a l s j e

d u s e e n a u t o hebt, b e l d a n zeker n a a r Bart . zo

\

�\

-l;-

�:.. -1��· h J(

3

m a a rt :

W ro e d m e e s t e r p a d d e n p o e l w e r k d a g !

( z ie V a llei s e p � e m b e r ) a fs p r a a k om 9 u u r a a n h e t sta t io n

en om 1 0 u u r a a n de k e r k van Neerij s e .

B o t e rh a mmen en s t e v ig s c h o e i s e l meebreng. Einde rond 1 7 uur. ALLEN DAARH EEN ! i n fo Bart

_,;\

$ 5


zo

·1 ; ' I

De Va llei

1 7 n 1a: h o u L s n i p p <:: n - e n v u w �;<.i l <i m ;;i r i d e rt ocht Afsp1 aak o m 20 u u r a a n h e t stat i rn • v a : i Heverlee. Ccd<Jan ronr! 2 3 1 1ur . I n fo B a r t

i)rit: n � �1 � i rn k: 1 i i �- �

;� 2 m a : b r �! ilkb a l l enplui z e n e n ver�izi d e r iny Om 1 9 u u r <1 a n het o e mee n t e h u i s v c.rn : l evt�1!1..:e

( i 11�F111s P'.Jii t ie)

_,,-"--� \ ))\ . .-- " / -r

\;_V s !..!.�cl ;1 U �LL. !2(]r1t ! � .. 8-. �-.111 cl.�

......---

i

/' -

v_...----

_..,-----

fr: b ru a r i en 1 fl , 74,31 i-. a ::; t e e ! d r· c d in �'J e e rij s e . ;, r.., I' u. .. 'vV O l .1 t

( l" t:. . j . L1· 1 1"). . ,-•.L•·l . i, .)c ) •.

\/ 0 '!.!: -ILC'.__::/'-�J g [ f_,_ t� él_k �_J.L.� . LlJ.:._Q c

1 l·î 8

Z. o - Z o

1 6- 1 l

s t at ion

Wa tervog P. ltell i n g e n

i • 1 f o : Maa rten Hens(Redir1genstraat 13

.1

aan

t.i r.:

W iQ.i e w a a ll

fe b r : Wau : rvogeltelli n g e n ma:

.- ··'

tuss r r -.

ma<Jrt: �-Jspr;:iak

la 1 J j 2 ; 1 : W at e r v og e l t e ! l i n g ; afspr a a k û.30 u e n 9 u slatiQn Oud+leverlee. l a · Zo

,_ >

{. _ _ _

? 1 ja:1 : afspraak a a r r rle N e e r ij :. e b a a n ( d e iJClél r l S t . J \ Jri '.> - \Nee r t e n �J e é (i1se). !� 1 1 1 , 2 5

\.

l

,

Leu ven

-� : �·;)�:;. � """"')J - - < �

. . ���?fll!(.:":". .

"")

�� \-l ..JL/vL/'> f� �VV) � ---\ 3

Leuve n)

\ff llllll)l\'1\'l't�lllNf;

23e

jaargang;

VU:

.3. 0 Oc

ne l J a u u a r i - �f a a rl 1 996

W uut S m it.z. W ij r i be rgstraat 1 7 , 3052 B landen

; ;\ fgifteka1Hoor

y () ' t:! }U

\�.·

LFUVEN

X

L. é:c 0 V G:... 'V


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.