De Boomklever December 1995

Page 11

RECENTE WAARNEMINGEN

samenstelling Paul Herroelen

OPM. Ringvangsten en waarnemingen zonder aanduiding van de waarnemer (s),

werden gezamenlijk verricht door leden van de Ringgroep Leuven. Als datum en plaats alleen aangeduid worden, gaat het telkens om 1 ex.

Dodaars

opnieuw broedgeval

:

(2 jongen) in het park van Tervuren op dezelfde

1993 en 1994. Op 28 sept zijn 11 ex aanwezig op de vijvers (REA).

vijver als in

Aalscholver

:

broedkleed op

23 juni, 9 ex op 24 sept en

Roosbeek

op de Gemp te St.-Joris-Winge

14 ex op 04 apr, één ex in

8 ex op

30 sept. (REA); op 31 aug

3 juveniele ex (HEP), op 10 sept Tienen 4 ex (1 imm) naar W; op 30

sept grens Hoksem-Meldert ca

50 ex ZO (BUE e.a.)

tekening A. Reygel

06 okt Tienen 13 ex doortrekkend, op 10 okt nog 20 ex (HOE); 21 okt Glabbeek ca. 150 ex ZW (LAJ); 01 nov Tienen-Aardgat 4 ex, 02 nov ca 50 ex van Roosbeek naar Vertrijk en

1 juv boven Snoekengracht(ABK); 21 nov St. J.-Winge-Gemp 49 ex ter

plaatse (HEP);

25 nov Vertrijk 13 ex over Snoekengracht (LAJ). 26 maart Huldenberg

4 nesten in kasteelpark (WAF).

Blauwe Reiger

:

Grauwe Gans:

21 okt Velpeweiden Breisem-Kerkom 6 ex foeragerend (BOi).

Nijlgans

:

15 juli tussen Waver en Leuven 7 ex (Aves)

Casarca

:

11 nov Tienen, late namiddag: aankomst van 3 ex (HEP)

Bergeend Krakeend:

:

Neerijse-kliniek 1 koppel met

10 jongen (Aves)

18 april Tervuren-park één M (REA); 14 okt Roosbeek één M (HEP).

Tafeleend :

15 juli, tussen Waver en Leuven 16-17 koppels met jongen (Aves) 21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.