De Boomklever Oktober 1995

Page 9

MERKWAARDIGE MELDINGEN VAN GERINGDE VOGELS IJsvogel :

eerstejaars geringd op 04 juli 1993 te Korbeek-Lo, verdronken gevonden

op 13 sept 1994 te Taters (Fribourg), Zwitserland. Grote Bonte Specht: adult vrouwtje geringd op 04 apr 1987 te Herne (B}, autoslachtoffer op 25 juli 1992 te Bonheiden

(A); meer dan 5 jaar oud.

Grote Gele Kwikstaart: in het nest geringd op 11 juli 1993 nabij Dusseldorf, Duits­ land en gecontroleerd op 16 okt 1993 te Korbeek-Lo. Zwartkop: eerstejaars mannetje geringd op 13 okt 1993 te Vilters (Sankt-Gallen), Zwitserland en

na vier dagen

op 16 okt gecontroleerd te Korbeek-Lo.

Johan Vanautgaerden

Eerste vogel tot tweede vogel

"

Opmerkelijk, hij gaat haar een ring aansteken om

haar later gemakkelijker te kunnen herkennen ! "


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.