De Boomklever Oktober 1995

Page 12

Onderstaande tekst maakt deel uit van de 2de aflevering van Vogels in Vlaams­ Brabant die dit najaar zal verschijnen. De 1ste aflevering werd in 1993 gepubli­

ceerd en behandelde 25 soorten of ondersoorten. Ze is nog voorradig en kost

150

fr. bedrag dat kan gestort worden op rekening nr. 422-6163061-34 van Paul ,

Herroelen, Leuvensesteenweg 347 te 3370 Boutersem met de vermelding "1ste aflevering".

Vog. VJ. Brab., afl. 2, 1995

01241 P.-peneQet' Ardea p. purpurea

Doortrekker

De nominaatvorm van de Purperreiger is broedvogel in de Palearctis; de meest noordelijke populatie in West-Europa bewoont Nederland en telde nog ca. 270 koppels in

1993. Algemeen genomen gaat de soort overal achteruit wegens

biotoopverlies en als gevolg van te weinig regenval in tropisch West-Afrika waar Franse en Nederlandse vogels gaan overwinteren. Van oudsher is deze reiger doortrekker en de vroegste bewijsstukken stammen uit Waals Brabant (1921, 1924), in Vlaams-Brabant uit Betekom (20 aug 1928) en Schaffen (03 aug 193 7). Vanaf 1949 zijn er jaarlijkse observaties als gevolg van de activiteiten van een toenemend aantal waarnemers. De najaarstrek heeft plaats vanaf de tweede decade van juli tot in de eerste decade van oktober, hoofdzakelijk in augustus en september; twee okt9berwaarnemingen: 05 okt 1975 St. Agatha-Rode en 20 okt 1983 Kessel-Lo 2 ex. Twee observaties in Waals Brabant sluiten hierbij aan: 21okt1964 Genval en 18okt1978Waver. Drie novemberwaarnemingen werden opgetekend in de eerste decade:

07 nov

1974Holsbeek, 03 nov 1979 Hofstade, 01 tot 06 nov 1979 St. Agatha-Rode; laatste datum 21 nov 1970 Eppegem. De enige twee gevallen in december zijn een vondst van een geringde vogel uit Nederland op 18 dec 1968 te Ternat en de observatie van een juveniele vogel op 10 dec 1981 te St. Agatha-Rode. april 2 6

1

juni

mei 2 -

2

- 2 2

juli 1 3

aug 2

7

13

sept 7

8 5 6

okt 1 1 -

Tabel 1- Aantal gevallen per decade in Vlaams-Brabant, 1928-1992