De Vallei Juli 1992

Page 1

3-maandelijks contactblad JNM-Leuven

�������Zaterdag 24 oktober

lîv�.ti lrit1t1rïrJ tt�

Die dag wordt er voor alle JNMers van het land een busreis georganiseerd naar Zeeland(Nederland), in verband met grootschalige natuurontwikkeling. In de voormiddag zou er een bezoek gebracht worden aan "Markiezaal", een 13000 ha groot gebied dat door paarden en runderen begraasd wordt. ' s Namiddags zou een slikken gebied in Heen-West bezocht worden. a fs praak: om 8h aan het station van Berchem info: De reis kost 200 B f als je voor 5 oktober verwilligt dal je meegaat. Na 5 oktober betaal je 250 Bf. Inschrijving en meer informatie is te verkrijgen bij Luc Van Asche, Merksemsebaan 72, 2110 Wijnegem, tel.:03 /3536222 .

ZEELAND:

/

�•:l:�}'.f·'�'

'<.· . " �

/"

·

/'""�

"\. !

-

\ ,..., �.

"�

.....

,..,

...� .)

","%,-�..; \

-

.

.

�''\.

.

' . ,,,, ",,. "" il; .

l'

Deze •>I! VAIJ.F.1 kwam tot stand dank zij Kim, Els, 8-t, R af en Katia. I llustrati es: ' ' p� 1 1-\t.Ju.>iS !:loc..lv<.; p.t: o\,e.keAc!� p3: \).'R°"fl\l\A.k.er� P'l-5·1: klM ,;

p 3·�; El&;

p..IS:Oflbeke"d; p ..16:

" 'C " > " I "

L Th.

Wil�,; Hrut..pe1r1 Bo.>\\- 1 ...... .

." "

.

-

.

....

' " ' ".)1w, ':} ''\�� " -'l . "" . .

...

..J(«.,.fl , "",,

'

'

.

"r•.

-, •"'•

�l>t.

.

.

. � . ,,. ., _ -

� � ",-;;

�C..;.- -��� - ---,;:-- ::�..' = �� �, � -=-- � -� -�:-J: J11, ,.; .. =-- -· :;;, �,,

-���:�:��:f.��i���7�� -���?.

"

- -=.... ��-"""'"·: 2 ��� - -

1-'

'?- 1 '· -:- � " , .

.• -

T.'"e

.

. " .1r , '•

.

.

.

�· l1.I �· ;:ITT'

·� - � t 1 wA .-� .,..:,...,· ..1!11...:�i\:�,...

�..;.11<: 1-..." '

.

-

"- ... -�·-

.

.

.

-

= ........

'

..-

'

....,_

"

.

� '} - ...

_f_ ,...__

;.h'l � .,.,"1"'"""'" _, i'J.l!lt11!; li:- ,#!, ,/YQ. 11}."1 '• ",, � P!I-"" 11 111• ;, 1" " ... tfiJA..,, ,t, ....'f ,...,.,....,,.,,,,

___,...

�� ���� --... "

� ---

l�........,,,

---

"��-�::.::_:_

."" ..." . ......__ .::...,..., _ _ ,__

....

:A�SBE�GSTCENWEG

0

0 (') CD

o; �

'O c "

Q;

I

c Q) Qi

-

,

-5 I= c

-� ëu ::.::

:J >

19e jaargang nr.3

/

. .

JUii-september

������� ·'

ekantoor 19921latgift Leuven x


"2}-�.

1�1

p 3: Voorwoord. p 4-7: Gevaarlijke teken? p 8-9: Knipsels. p 10-13: Vallée d' Aspe. p 14-15: Kalender. p 16: Medewerkers. ,/'

/

/'/

!I'

�e �

L

]

• • •

De J.N.M, is een landelijk georganiseerde vereniging voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar. Doelstellingen zijn het kennismaken met alles wat leeft, alsook werken aan een natuur- en mensvriendeljke omgeving. Dit gebeurt door middel van talrijke excursies, kampen, voordrachten, studies, akties, tijdschriften"" Als lid van :ulcling Leuven krijg j e viermaal per jaar "De Vallei" waarin o.a. een kalender met alle afdelingsaktiviteiten. De piepers (8- tot 12jarigen) hebben we een apatie werking. Zij kr�jgen het "Valleitje" voor en soms deels door hen gemaakt. l<ontaktpersoon afdeling Leuven :Maarten Hens St.Jansbergsteenweg 79 3001 Heverlee 016/200667(weekend) kot : Broekstraat 36 3000 Leuven Piepverantwoonlclijke :Tine Hens (zie hoger) LID

WORDEN

[_1/� ------[î Hopelij k was het de drukke examenperiode die ervoor gezorgd heeft dat de redactie geen. enkel, maar dan ook geen enkel artikel spontaan heen aangekregen. Want dat wil dan zeggen dat nu iedereen zeeën van tijd heen om stapels artikels te schrijven, zodat we de volgende vallei ingebonden met harde kaft en in drie delen kunnen versturen. Dus kruip dees vakantie maar 'ns in je pen en schrijf je vakantiebelevenissen, je waarnemingen, je ideeën voor aktiviteiten, je boodschap aan de rest van de wereld, je teek-ervaringen van deze zomer of iets anders dat je tebinnen schiet neer in een tekstj e. Wablien? Je hebt geen inspiratie? Geen nood; je hebt vast wel eens één of ander interessant artikel gelezen in een tijdschrift rond een aspect uit de natuur of het milieu waarover je dan wel iets kan schrijven (zoniet trek je maar eens naar de bibliotheek). En de tekenaars? Waar zitten die? Alle zwart-wit prentj es zij n welkom, liefst met betrekking tot de natuur, cartoons zij n ook leuk. Zo dat is jullie vakantiewerk. Alle inzendingen krijgen 10 op 10 en komen integraal in de vallei, voor wie niets instuurt verhogen wc het lidgeld (met l fr. per niet-ingezonden artikel) (nee hoor, wat dacht je wel!). Kim,

??

Lid worden kan door overschrij ving van : • 450 BF voor gewone leden (van 12 tot en met 25 jaar) • 350 I3F voor piepleden ( van 8 tot en met 12 jaar) • 200 I3F voor bij leden ( broer of zus van een gewoon of pieplid) • 600 BF voor steunlcden ( ouder dan 25 jaar)

Alle artikels worden verwacht rond 161 . Heverlee)

half september

bij Kim {Naamsesteenweg


"2}-�.

1�1

p 3: Voorwoord. p 4-7: Gevaarlijke teken? p 8-9: Knipsels. p 10-13: Vallée d' Aspe. p 14-15: Kalender. p 16: Medewerkers. ,/'

/

/'/

!I'

�e �

L

]

• • •

De J.N.M, is een landelijk georganiseerde vereniging voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar. Doelstellingen zijn het kennismaken met alles wat leeft, alsook werken aan een natuur- en mensvriendeljke omgeving. Dit gebeurt door middel van talrijke excursies, kampen, voordrachten, studies, akties, tijdschriften"" Als lid van :ulcling Leuven krijg j e viermaal per jaar "De Vallei" waarin o.a. een kalender met alle afdelingsaktiviteiten. De piepers (8- tot 12jarigen) hebben we een apatie werking. Zij kr�jgen het "Valleitje" voor en soms deels door hen gemaakt. l<ontaktpersoon afdeling Leuven :Maarten Hens St.Jansbergsteenweg 79 3001 Heverlee 016/200667(weekend) kot : Broekstraat 36 3000 Leuven Piepverantwoonlclijke :Tine Hens (zie hoger) LID

WORDEN

[_1/� ------[î Hopelij k was het de drukke examenperiode die ervoor gezorgd heeft dat de redactie geen. enkel, maar dan ook geen enkel artikel spontaan heen aangekregen. Want dat wil dan zeggen dat nu iedereen zeeën van tijd heen om stapels artikels te schrijven, zodat we de volgende vallei ingebonden met harde kaft en in drie delen kunnen versturen. Dus kruip dees vakantie maar 'ns in je pen en schrijf je vakantiebelevenissen, je waarnemingen, je ideeën voor aktiviteiten, je boodschap aan de rest van de wereld, je teek-ervaringen van deze zomer of iets anders dat je tebinnen schiet neer in een tekstj e. Wablien? Je hebt geen inspiratie? Geen nood; je hebt vast wel eens één of ander interessant artikel gelezen in een tijdschrift rond een aspect uit de natuur of het milieu waarover je dan wel iets kan schrijven (zoniet trek je maar eens naar de bibliotheek). En de tekenaars? Waar zitten die? Alle zwart-wit prentj es zij n welkom, liefst met betrekking tot de natuur, cartoons zij n ook leuk. Zo dat is jullie vakantiewerk. Alle inzendingen krijgen 10 op 10 en komen integraal in de vallei, voor wie niets instuurt verhogen wc het lidgeld (met l fr. per niet-ingezonden artikel) (nee hoor, wat dacht je wel!). Kim,

??

Lid worden kan door overschrij ving van : • 450 BF voor gewone leden (van 12 tot en met 25 jaar) • 350 I3F voor piepleden ( van 8 tot en met 12 jaar) • 200 I3F voor bij leden ( broer of zus van een gewoon of pieplid) • 600 BF voor steunlcden ( ouder dan 25 jaar)

Alle artikels worden verwacht rond 161 . Heverlee)

half september

bij Kim {Naamsesteenweg


;-�il.Il

-· � �� I

WAARSCHUWING - WAARSCHUWING - WAARSCHUWING - WAARSCHUWING

DE TEEK IS EEN GEVAARLIJKE ZIEKTEVERSPREIDER ! • Twee jaar geleden waarschuwden een BBC-programma en een artikel in 'KIJK' er reeds voor; nu heeft de leek dan eindelijk ook in de Belgische kranten de aandacht weten te trekken. En dal is geen dag te vroeg, want wie vorig jaar in de Ardennen op kamp is geweest en er door de bossen heeft gedoold, heeft er ongetwijfeld kennis TICK INFE5TED AREA gemaakt met deze geniepige FOR FURlHER INFORMATION misbakseltjes. reeds beestjes deze hebben In de VSA CALL (516) 267-3T4K voor en enorme epidemie gezorgd en zijn er reeds tienduizenden mensen slachtoffer geworden van een gevaarlijke ziekte. De teek verovert steeds meer terrein en ook in België en Nederland is ze goed op weg een frequente verspreider te worden van de ziekte van Lyme: een schrikwekkende evolutie. . .

1

�������['�"t De epidemie en pogingen tot bestrijding

In ' 75 werden in Lyme, een stadje in de Amerikaanse staat Conneeticut, voor hel eerst de symptomen van de ziekte vastgesteld. Sindsdien heeft de 'Lyme­ disease' zich enorm verspreid. Binnen 10 jaar werd Barre/ia burgdaiferi in 43 staten aangetroffen en nu verovert ze, geholpen door de teek, ook Europa. In sommige streken wordt Lyme-disease al volksziekte nr 2 genoemd, na AIDS. En zowel de bacterie als de teek zijn moeilijk te bestrijden. Allerlei methoden werden reeds uitgeprobeerd: Op Great Island in Massachusetts bijvoorbeeld, slaagde men erin hel aantal Lyme-paliënten van 9 nieuwe gevallen per jaar tol nul te reduceren, maar pas nadat alle herten (50 stuks) werden afgeschoten, waardoor besmette herteteken zeer zeldzaam werden op het eiland en Barre/ia burgd01feri dus niet veel kans meer kreeg. Wel erg drastisch natuurlijk en enkel toepasbaar in geïsoleerde gebieden. Iets subtieler was het experiment waarbij in een veld in pesticide gedrenkte katoenballetjes werden verspreid, die dan door muizen, een belangrijke gastheer voor de herteteek, meegenomen werden als nestmateriaal, waardoor de leken in de muizenvacht verdelgd werden door de chemicaliën. Of deze methode ook op grotere schaal werkt is nog niet bekend. Het grootste probleem bij de verdelging is dat teken 2 tol 2,5 jaar leven en daarvan slechts 2 weken op een gastheer doorbrengen. De rest van hun bestaan zitten ze aan de onderkant van horizontale takken en blaadjes, moeilijk bereikbaar voor pesticiden, die dan toch weer allerlei neveneffecten hebben, slecht zijn voor het milieu enzovoorts. En bij ons?

Waarom zijn teken gevaarlijk?

Eigenlijk zijn teken op zich niet zo gevaarlijk; wel de bacterie die ze verspreiden: Borrelia b11rgd01feri (een spirocheet, genoemd naar de onderzoeker Willy Burgdorfer). Deze bacterie komt o. a. voor in hel bloed van muizen. Om zich te voeden zetten leken zich met hun kaken, die van stevige weerhaakjes voorzien zijn, vast op zoogdieren, vogels en mensen. Dan boren ze zich door de huid van hun slachtoffer en zuigen bloed tot ze vol zitten (en er helemaal opgeblazen uitzien). Dan laten ze zich weer vallen en wachten op een volgend slachtoffer. Zo kunnen ze, via het bloed, de bacterie van de ene gastheer naar de andere overbrengen en kunnen ook mensen besmet geraken met de ziekte van Lyme.

Ook in België neemt het aantal teken, schapeleken dan wel (lxades ricinus), blijkbaar toe, maar ze zijn bijlange niet allemaal besmet met Borre/ia burgd01feri: 'slechts' 10 tot 20% van alle teken zou besmet zijn. Bij een tekebeet zou je on­ v�!'.lO_gt.n tul( geveer 1 kans op 6 hebben om geïnfecteerd o.sxJ le worden. Deze cijfers moelen misschien nog wel enigszins gerelativeerd worden, maar het is een feit dat het aantal besmette leken en dus het risico om de ziekte van Lyme op te lopen toeneemt.


;-�il.Il

-· � �� I

WAARSCHUWING - WAARSCHUWING - WAARSCHUWING - WAARSCHUWING

DE TEEK IS EEN GEVAARLIJKE ZIEKTEVERSPREIDER ! • Twee jaar geleden waarschuwden een BBC-programma en een artikel in 'KIJK' er reeds voor; nu heeft de leek dan eindelijk ook in de Belgische kranten de aandacht weten te trekken. En dal is geen dag te vroeg, want wie vorig jaar in de Ardennen op kamp is geweest en er door de bossen heeft gedoold, heeft er ongetwijfeld kennis TICK INFE5TED AREA gemaakt met deze geniepige FOR FURlHER INFORMATION misbakseltjes. reeds beestjes deze hebben In de VSA CALL (516) 267-3T4K voor en enorme epidemie gezorgd en zijn er reeds tienduizenden mensen slachtoffer geworden van een gevaarlijke ziekte. De teek verovert steeds meer terrein en ook in België en Nederland is ze goed op weg een frequente verspreider te worden van de ziekte van Lyme: een schrikwekkende evolutie. . .

1

�������['�"t De epidemie en pogingen tot bestrijding

In ' 75 werden in Lyme, een stadje in de Amerikaanse staat Conneeticut, voor hel eerst de symptomen van de ziekte vastgesteld. Sindsdien heeft de 'Lyme­ disease' zich enorm verspreid. Binnen 10 jaar werd Barre/ia burgdaiferi in 43 staten aangetroffen en nu verovert ze, geholpen door de teek, ook Europa. In sommige streken wordt Lyme-disease al volksziekte nr 2 genoemd, na AIDS. En zowel de bacterie als de teek zijn moeilijk te bestrijden. Allerlei methoden werden reeds uitgeprobeerd: Op Great Island in Massachusetts bijvoorbeeld, slaagde men erin hel aantal Lyme-paliënten van 9 nieuwe gevallen per jaar tol nul te reduceren, maar pas nadat alle herten (50 stuks) werden afgeschoten, waardoor besmette herteteken zeer zeldzaam werden op het eiland en Barre/ia burgd01feri dus niet veel kans meer kreeg. Wel erg drastisch natuurlijk en enkel toepasbaar in geïsoleerde gebieden. Iets subtieler was het experiment waarbij in een veld in pesticide gedrenkte katoenballetjes werden verspreid, die dan door muizen, een belangrijke gastheer voor de herteteek, meegenomen werden als nestmateriaal, waardoor de leken in de muizenvacht verdelgd werden door de chemicaliën. Of deze methode ook op grotere schaal werkt is nog niet bekend. Het grootste probleem bij de verdelging is dat teken 2 tol 2,5 jaar leven en daarvan slechts 2 weken op een gastheer doorbrengen. De rest van hun bestaan zitten ze aan de onderkant van horizontale takken en blaadjes, moeilijk bereikbaar voor pesticiden, die dan toch weer allerlei neveneffecten hebben, slecht zijn voor het milieu enzovoorts. En bij ons?

Waarom zijn teken gevaarlijk?

Eigenlijk zijn teken op zich niet zo gevaarlijk; wel de bacterie die ze verspreiden: Borrelia b11rgd01feri (een spirocheet, genoemd naar de onderzoeker Willy Burgdorfer). Deze bacterie komt o. a. voor in hel bloed van muizen. Om zich te voeden zetten leken zich met hun kaken, die van stevige weerhaakjes voorzien zijn, vast op zoogdieren, vogels en mensen. Dan boren ze zich door de huid van hun slachtoffer en zuigen bloed tot ze vol zitten (en er helemaal opgeblazen uitzien). Dan laten ze zich weer vallen en wachten op een volgend slachtoffer. Zo kunnen ze, via het bloed, de bacterie van de ene gastheer naar de andere overbrengen en kunnen ook mensen besmet geraken met de ziekte van Lyme.

Ook in België neemt het aantal teken, schapeleken dan wel (lxades ricinus), blijkbaar toe, maar ze zijn bijlange niet allemaal besmet met Borre/ia burgd01feri: 'slechts' 10 tot 20% van alle teken zou besmet zijn. Bij een tekebeet zou je on­ v�!'.lO_gt.n tul( geveer 1 kans op 6 hebben om geïnfecteerd o.sxJ le worden. Deze cijfers moelen misschien nog wel enigszins gerelativeerd worden, maar het is een feit dat het aantal besmette leken en dus het risico om de ziekte van Lyme op te lopen toeneemt.


ii

füjji

()

De symptomen vnn de ziekte vnn Lyme en de gevolgen

Omdat ie niet altijd merkt dal je door een teek gebeten bent (hel doet geen pijn en als ze zich volgezogen hebben laten ze gewoon weer los) is het belangrijk de symptomen van de ziekte van Lyme in de gaten te houden om een eventuele besmetting tijdig op te merken. Soms verschijnt er een rode plek die steeds groter wordt op de plaats waar de teek heeft gebeten. Wanneer de ziekte in dit vroege stadium herkend wordt kan ze vrij gemakkelijk genezen worden met een stevige dosis antibiotica. Maar slechts bij 30 tot 40% van de gevallen komen deze vlekken voor. De meesten slagen dit stadium over en maanden tot jaren later kunnen dan plots andere symptomen opduiken, vaak met veel ernstigere gevolgen: � optredende Rijnschculen in armen of benen. hoofdRijn en vermoeidheid. mild vérloRcn<le hersenvliesontsteking. artritis of gewrichtsontsteking in knie. heup. schouders en ellcboQg. In de meeste gevallen gaal hel op een voorbijgaande ontsteking van enkele weken die geregeld kan terugkomen. In ongeveer 1 op 10 gevallen is artritis blijvend en invaliderend. Andere mogelijke gevolgen zijn zenuwontsteking of beschadiging, wat kan lijden lot gezichtsverlamming of mentale stoornissen geliikend op de ziekte van Alzheimer (geheugenverlies), harlcomplicaties met ernstige hartritme-stoornissen. De afloop is maar zelden dodelijk, maar wanneer antibiotica niet meer helpen, kan je er lang en behoorlijk ziek van zijn. Een vaccin tegen de ziekte van Lyme is er nog niet en je wordt er niet immuum voor, dus wie één keer besmet geweest is, heeft nog evenveel kans erna. Wanr zitten leken precies'!

In Vlaanderen zijn ze vooral gesignaleerd in de Antwerpse Kempen, het gebied rond Brasschaat, hel Meerdaalbos in Heverlee en hel Zoniënwoud. In de Ardennen zijn ze algemeen verspreid. Het 'succes' van deze gebieden is voooral te wijten aan de vrij talrijke aanwezigheid van klein wild, zoals reeën, konijnen en zelfs muizen, want teken voeden zich in hoof<lzaak met het bloed van deze dieren (ook van eekhoorns, honden, katten en vogels). In het algemeen zijn bossen en halfopen plekken met hoog gm dan ook de ideale biotopen voor teken. Ze gaan dan op de bladeren of op grassprietjes zitten tot er een voorbijganger langskomt. Dan laten ze los in de hoop op dat konijn, die ree of". die mens terecht te komen en vaak lukt dat nog ook.

�������[j} Hoe krijg je ze uit je vel?

Wanneer de teken nog niet of nog maar pas in je vel vastzitten is het geen probleem om ze los te krijgen. Pas wanneer ze zich echt vastgeboord hebben wordt het moeilijker. De teek proberen los te trekken heeft dan meestal tot gevolg dat je het lijf meehebt, maar dal de kop met weerhaakjes in je vel blijft zitten en dan lekker kan gaan zweren. Niet aan te raden dus! Beter is de teek heel te laten, maar ze te verdoven door er gedurende een tiental minuten iets ijskouds tegen te houden ofwel h.rvt door er iets verdovends op te druppelen: een (IOll) alcohol of een ander ether-achtig product. Daarna kan je de teek er waarschijnlijk gemakkelijker en met kop en al uittrekken. Preventie

Omdat het risico op besmetting toch niet gering is en omwille van de ernst van de mogelijke gevolgen, kan je beter proberen om tekenbeten te voorkomen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want in tegenstelling tot de besmette teken zijn de waarschuwingsbordjes voor risico-terreinen bij ons nog niet ingeburgerd. Wanneer je dus door een teken-rijk gebied gewandeld hebt, of door een biotoop waarvan je vermoedt dat er veel konijnen, muizen of reeën zitten en je hebt er door enkelhoog gras gewandeld of lang bladeren geschuurd of je bent door struiken gekropen, dan is het ten zeerste aan te raden zo snel mogelijk erna je hui<l te kontroleren op ongewone zwarte stipjes. Teken tee.kjc 1 zijn minuscuul klein en zoeken vaak huidplooien (vn·e �"oottc) op, dus ze zijn niet makkelijk te zien. Vaak zitten ze eerst nog in je kleren en komen ze later pas op je lijf terecht. Zeker op kamp is het risico dus extra groot.

1

Bronnen: KIJK, mei '90 en Gazet van Antwerpen, 26/6/92 ".


ii

füjji

()

De symptomen vnn de ziekte vnn Lyme en de gevolgen

Omdat ie niet altijd merkt dal je door een teek gebeten bent (hel doet geen pijn en als ze zich volgezogen hebben laten ze gewoon weer los) is het belangrijk de symptomen van de ziekte van Lyme in de gaten te houden om een eventuele besmetting tijdig op te merken. Soms verschijnt er een rode plek die steeds groter wordt op de plaats waar de teek heeft gebeten. Wanneer de ziekte in dit vroege stadium herkend wordt kan ze vrij gemakkelijk genezen worden met een stevige dosis antibiotica. Maar slechts bij 30 tot 40% van de gevallen komen deze vlekken voor. De meesten slagen dit stadium over en maanden tot jaren later kunnen dan plots andere symptomen opduiken, vaak met veel ernstigere gevolgen: � optredende Rijnschculen in armen of benen. hoofdRijn en vermoeidheid. mild vérloRcn<le hersenvliesontsteking. artritis of gewrichtsontsteking in knie. heup. schouders en ellcboQg. In de meeste gevallen gaal hel op een voorbijgaande ontsteking van enkele weken die geregeld kan terugkomen. In ongeveer 1 op 10 gevallen is artritis blijvend en invaliderend. Andere mogelijke gevolgen zijn zenuwontsteking of beschadiging, wat kan lijden lot gezichtsverlamming of mentale stoornissen geliikend op de ziekte van Alzheimer (geheugenverlies), harlcomplicaties met ernstige hartritme-stoornissen. De afloop is maar zelden dodelijk, maar wanneer antibiotica niet meer helpen, kan je er lang en behoorlijk ziek van zijn. Een vaccin tegen de ziekte van Lyme is er nog niet en je wordt er niet immuum voor, dus wie één keer besmet geweest is, heeft nog evenveel kans erna. Wanr zitten leken precies'!

In Vlaanderen zijn ze vooral gesignaleerd in de Antwerpse Kempen, het gebied rond Brasschaat, hel Meerdaalbos in Heverlee en hel Zoniënwoud. In de Ardennen zijn ze algemeen verspreid. Het 'succes' van deze gebieden is voooral te wijten aan de vrij talrijke aanwezigheid van klein wild, zoals reeën, konijnen en zelfs muizen, want teken voeden zich in hoof<lzaak met het bloed van deze dieren (ook van eekhoorns, honden, katten en vogels). In het algemeen zijn bossen en halfopen plekken met hoog gm dan ook de ideale biotopen voor teken. Ze gaan dan op de bladeren of op grassprietjes zitten tot er een voorbijganger langskomt. Dan laten ze los in de hoop op dat konijn, die ree of". die mens terecht te komen en vaak lukt dat nog ook.

�������[j} Hoe krijg je ze uit je vel?

Wanneer de teken nog niet of nog maar pas in je vel vastzitten is het geen probleem om ze los te krijgen. Pas wanneer ze zich echt vastgeboord hebben wordt het moeilijker. De teek proberen los te trekken heeft dan meestal tot gevolg dat je het lijf meehebt, maar dal de kop met weerhaakjes in je vel blijft zitten en dan lekker kan gaan zweren. Niet aan te raden dus! Beter is de teek heel te laten, maar ze te verdoven door er gedurende een tiental minuten iets ijskouds tegen te houden ofwel h.rvt door er iets verdovends op te druppelen: een (IOll) alcohol of een ander ether-achtig product. Daarna kan je de teek er waarschijnlijk gemakkelijker en met kop en al uittrekken. Preventie

Omdat het risico op besmetting toch niet gering is en omwille van de ernst van de mogelijke gevolgen, kan je beter proberen om tekenbeten te voorkomen. Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want in tegenstelling tot de besmette teken zijn de waarschuwingsbordjes voor risico-terreinen bij ons nog niet ingeburgerd. Wanneer je dus door een teken-rijk gebied gewandeld hebt, of door een biotoop waarvan je vermoedt dat er veel konijnen, muizen of reeën zitten en je hebt er door enkelhoog gras gewandeld of lang bladeren geschuurd of je bent door struiken gekropen, dan is het ten zeerste aan te raden zo snel mogelijk erna je hui<l te kontroleren op ongewone zwarte stipjes. Teken tee.kjc 1 zijn minuscuul klein en zoeken vaak huidplooien (vn·e �"oottc) op, dus ze zijn niet makkelijk te zien. Vaak zitten ze eerst nog in je kleren en komen ze later pas op je lijf terecht. Zeker op kamp is het risico dus extra groot.

1

Bronnen: KIJK, mei '90 en Gazet van Antwerpen, 26/6/92 ".


.�-_ er<-�� 1 G .v.A. do.

18/6/'92

Goed openbaar vervoer veel çioedkoper

wil Leuven als pilootstod zonder auto

>-1

:::r

1 D l. •)

tT1 ()

' O> l.

) g. ... e?.

)3 )

EG

IJe Europese Commissie dromen", nldus Ripa di Mea­ hccrt h;-i:-.r oog laten vallen op na. Leuven als '"pilootsl;HI" in haar Om te beginnen moet parke· plannen voor een "stad zonder ren overal en altijd geld kosten. auto". VolRcns EG-commissa­ Er mogen ook niet te veel ris Carlo Ripa di Meana moet parkeerplaatsen komen, want niet de stad aan de :mlo worden dat trekt te veel verkeer naar de aangepast. m;-iar moet het ver­ steden. De elektrische auto zou voer zich a:-.npr1�scn aan de al een hele verbetering zijn, stad. Voor de commissaris wil stiller en minder vervuilend. dit leggen dat de auto uit de Maar daarmee is het probleem steden moet gebannen won.Jen van verkeersopstoppingen nog en dat een goed doordacht niet opgelost, zo 'ei Ripa di modern opcnhaar vervoer alle Meana. Dé oplossing i• een ruimte moet krijgen. De Com­ uitgebreid openbaar vervoer missie zou Leuven gcpnlst heb­ van mclro, tram en hus. taxïs ben om in het project te slap­ en huurauto's. liet komt er op pen. Andere gec.ileerde sleden . aan ook de autofabrikanten zijn Amstcrd:nn, het Engelse daarvan te overtuigen. Dath en de llaliaanse sleden Alle pogingen om iets aan Aosta en Napels. het probleem te doen zijn tot Ripa di Meana stelde woens­ nu toe mi•lukt. In Parijs komt dag een studie voor over de je per auto niet meer dan 2 km "S1ad zonder aulo". llij hegon per uur vooruit. Dit zijn mid­ met te zeggen.dat de Europese deleeuw•e toe•tanden. 5) pro­ Commissie niets op wil leggen. cent van de Parijzenaar.; heeft Sinds hel Deens referendum geen auto. Zij moeten het au­ la:lt de Commissie geen gele­ toverkeer gewoon ondergaan. genheid voorbij gaan om te "Wie komt op voor hun hclan­ hcklcmtoncn dat zij niet alks gen," zo vroeg Ripa di Meana vanuit Dl'u"cl wil regelen. De zich af. Commissie wil <lllecn een uit­ Een st;id zonder nuto•s is wisseling v:ln rrvarin�cn en best mogelijk en zelfs econo­ kennis tussen de EG�li<lstatcn misch verantwoord, altlus de bevorderen, aldus Ripa di Me­ commiss\\ris. Volgens de slmfic :rna. is een stad zonder auto's met De droom van ''iedereen een een goed opcnhaar vervoer auto·· is voor de steden een zelfs twee tot vijf maal goedko­ nachtmerrie geworden, zo zei per dan een •tad met nuto's. de commissaris. De auto ver­ Daar komt nog bij dat de parti· pest het milieu en verslik! de culicr fors mcchctarilt voor de stad. De auto heeft onleenrnrc auto in de stad (garages, parke­ slaap•teden doen ont•taan. Wc ren, enl.), terwijl het openbaar moeten v:rn de ''droonrnulo" vervoer hoofdzakelijk door de terug naar de "�tad om V:ln te overheid wordt beko•tigd.

r

:

)ö 1 O'

003 Ooa

090 --

0

ooo ooo oOC)

00

0° 0 - _feB\ oQ�

)r O>

rp.i

r tT1 1 c::

a

: '&

1. •

r

1.

0 ....,

g. O> o.

�-

O> " ::s .."' 1• 1

1

t.

l

1

1

O' c:: -

g

V>

:� (1)

....

.

-

::s O>

{;;°

1: g. •

O> 0 '"O

.]

s: ·o ::s

e.

g.> 5·0> '"O s­ 0 �� �

O' (b

.......

(TQ

3. (b

0..

SI> ::r i:: !:'!. ;:r o.

0O>

0 !:) g� �

tT1

()

'"O t::i

§: o5· ��· �.a· ....... O>o. < $::) O>

e

;:s

0 0 !:)

'....: Cl) ;:s

p

� tI1 s. ::r. !:)� .... " . 0 :::r

c

;:s

0 g. ::i ,.... 3 '� (1)

Cl) ;::s

g ltt11 () ....... t::: ·

.f;$::) ('")

.....

$::) �

3

g '"O

<. 0 SI> ...

.....

-

g> Cl) O> O> �

3

!:) �

;:s [ Cl)

v !:) ..... '"O .... e. ..... .. ,,-... ..... ...... 00 0 Lil vw .... w

'< V>

..::::J

O' ... . p.i

V>

V>

a� v '"O

g.] O> ró 8. V>

ö 0 (1) .....

!:) � Ö'

��

(') �0 '"O '8 �

::l :::;-> .....

00 c::

3

s- SI> O> V> t110 Ei 2. .....

�� � g (')

0�

....

::r 3 (1) 3 ::i i:: 8. � � (1) (TQ

0 ......

ö

0

s­ �

g

V>

::r

0 (1) 'g -

.9.

.....

�<.

...

a

gi

§

0

e

.... S . i:: .......

5" s- § .... � .. 0 (1) .... (b ... � ::i i:: 0 ::r i:t o.. i:::. ....

::s (b (b '"O

......

0..

0

� V> ......

0 Dl g. .g ...., 2(1)�s­ O> O()� o. 00 ró 0 -' ::s < '"O 0 g- � � ...., en 0 V> g.0 (1) 3 �� .... ::s g- ::r .....

.....

...,

.....

SI> � '8 <� 2::i (1) � •

:::r

V>

pi

<. fJ '... z !:l.

0

SI> (1) V> O' ... . 0.. 0.. O' fJ ':"1

:. � g. (1) ::i

<

Ö' '"Os·

... . pi ..... (TQ ::i (TQ

c;;· ::s

�� §" ::s

a

2. ���a

'<

tT1

::r

.... � .... 0> . () g­ (1) � �0 ...... e? .

::i

�� c::

0

> t::i g < s. 8s- �

g. � (1) V> (1)

V>

c:: (1) (TQ . ::r

� So ..... (1)

'<

en

�<o �� � (1) t=.: (1) ..'< '"O @ § (1) "" ,... 3

......

c:: .... O" ::::;- P> �

"O'-"'O' t:: >-1 .., '< ---.. 8 ::r �· .o' (1) � 0.. � � � < to c;;· ... . ::s � Dl '"O O>V> �2 O> '< 1-1 ;:l� (1) ::4- '"0- 1:1) 0

g� �

-

..... i;.;;.. ....... ()00 o cts S­ ::s - 0 0<1> <li ......

g[ §>

;:l . p.i :::r - � "" o - i::: . '"O OO' o-::i <'I> ::s .... . fJ '< :::r :::r .... !:'!. p.i p.i ;:r O' Vl

>e.<1> .... � V> fJ Vl l...."... .... -<0 (') ... 0s 8. (1) c:: t::i ::s ..0 '"O o �· tT1 � ..... ....... � c 0 ..... O" s- o. 0 § (l)� � �o.. V> '< � ".::) � -

....

-

......

.....-

�� 0 .., 0 �:><;"" �

(1)

::i

...

.......

g. O>

g.�

Cb . '"O .....

Vl

...

.

0 §

0..

p.i

':-+>

'"O

p. ::s ....... (JQ -(') ::s �

§ g, 0.. O'

V>

�� �·

� V>

;; ·

V> c:: 0 ::r

� !"? s- ... ..... ::r j:;:i., p.i O' '"1 � 0 O> '"1 = i:t. '"O O> et 'd (1) ..... V> ..... 0.. O> 0 0 e.��O'� ,.... 1-1'<::S ... •

g:

""

....

ö

� @ V>

'rj Vl

0 i:: ..... 0

0 ::i 0

8

� 0 c::

....

15·

....

0 .f>l V> l'I 0 § 0 0.. 0

!"

PJ

0 Vl g ::!l l.O

() (1)

::s (1)

..... '< g � � §

t11g.� $a3§ .... .

::s :::r 0 ::r (1) ..... (b � '< O'

� ..,�

==' o < 00::S� f�.S- ""�

�� (b

0

as:' (1)

r;;-

Vl P> .......

:::r

V> ::r

.... .

(TQ ::s

...

.

s-

(b

:.::::

� s.

Cl)

� Cl)

g. (1)

t::i

en ... . .....


.�-_ er<-�� 1 G .v.A. do.

18/6/'92

Goed openbaar vervoer veel çioedkoper

wil Leuven als pilootstod zonder auto

>-1

:::r

1 D l. •)

tT1 ()

' O> l.

) g. ... e?.

)3 )

EG

IJe Europese Commissie dromen", nldus Ripa di Mea­ hccrt h;-i:-.r oog laten vallen op na. Leuven als '"pilootsl;HI" in haar Om te beginnen moet parke· plannen voor een "stad zonder ren overal en altijd geld kosten. auto". VolRcns EG-commissa­ Er mogen ook niet te veel ris Carlo Ripa di Meana moet parkeerplaatsen komen, want niet de stad aan de :mlo worden dat trekt te veel verkeer naar de aangepast. m;-iar moet het ver­ steden. De elektrische auto zou voer zich a:-.npr1�scn aan de al een hele verbetering zijn, stad. Voor de commissaris wil stiller en minder vervuilend. dit leggen dat de auto uit de Maar daarmee is het probleem steden moet gebannen won.Jen van verkeersopstoppingen nog en dat een goed doordacht niet opgelost, zo 'ei Ripa di modern opcnhaar vervoer alle Meana. Dé oplossing i• een ruimte moet krijgen. De Com­ uitgebreid openbaar vervoer missie zou Leuven gcpnlst heb­ van mclro, tram en hus. taxïs ben om in het project te slap­ en huurauto's. liet komt er op pen. Andere gec.ileerde sleden . aan ook de autofabrikanten zijn Amstcrd:nn, het Engelse daarvan te overtuigen. Dath en de llaliaanse sleden Alle pogingen om iets aan Aosta en Napels. het probleem te doen zijn tot Ripa di Meana stelde woens­ nu toe mi•lukt. In Parijs komt dag een studie voor over de je per auto niet meer dan 2 km "S1ad zonder aulo". llij hegon per uur vooruit. Dit zijn mid­ met te zeggen.dat de Europese deleeuw•e toe•tanden. 5) pro­ Commissie niets op wil leggen. cent van de Parijzenaar.; heeft Sinds hel Deens referendum geen auto. Zij moeten het au­ la:lt de Commissie geen gele­ toverkeer gewoon ondergaan. genheid voorbij gaan om te "Wie komt op voor hun hclan­ hcklcmtoncn dat zij niet alks gen," zo vroeg Ripa di Meana vanuit Dl'u"cl wil regelen. De zich af. Commissie wil <lllecn een uit­ Een st;id zonder nuto•s is wisseling v:ln rrvarin�cn en best mogelijk en zelfs econo­ kennis tussen de EG�li<lstatcn misch verantwoord, altlus de bevorderen, aldus Ripa di Me­ commiss\\ris. Volgens de slmfic :rna. is een stad zonder auto's met De droom van ''iedereen een een goed opcnhaar vervoer auto·· is voor de steden een zelfs twee tot vijf maal goedko­ nachtmerrie geworden, zo zei per dan een •tad met nuto's. de commissaris. De auto ver­ Daar komt nog bij dat de parti· pest het milieu en verslik! de culicr fors mcchctarilt voor de stad. De auto heeft onleenrnrc auto in de stad (garages, parke­ slaap•teden doen ont•taan. Wc ren, enl.), terwijl het openbaar moeten v:rn de ''droonrnulo" vervoer hoofdzakelijk door de terug naar de "�tad om V:ln te overheid wordt beko•tigd.

r

:

)ö 1 O'

003 Ooa

090 --

0

ooo ooo oOC)

00

0° 0 - _feB\ oQ�

)r O>

rp.i

r tT1 1 c::

a

: '&

1. •

r

1.

0 ....,

g. O> o.

�-

O> " ::s .."' 1• 1

1

t.

l

1

1

O' c:: -

g

V>

:� (1)

....

.

-

::s O>

{;;°

1: g. •

O> 0 '"O

.]

s: ·o ::s

e.

g.> 5·0> '"O s­ 0 �� �

O' (b

.......

(TQ

3. (b

0..

SI> ::r i:: !:'!. ;:r o.

0O>

0 !:) g� �

tT1

()

'"O t::i

§: o5· ��· �.a· ....... O>o. < $::) O>

e

;:s

0 0 !:)

'....: Cl) ;:s

p

� tI1 s. ::r. !:)� .... " . 0 :::r

c

;:s

0 g. ::i ,.... 3 '� (1)

Cl) ;::s

g ltt11 () ....... t::: ·

.f;$::) ('")

.....

$::) �

3

g '"O

<. 0 SI> ...

.....

-

g> Cl) O> O> �

3

!:) �

;:s [ Cl)

v !:) ..... '"O .... e. ..... .. ,,-... ..... ...... 00 0 Lil vw .... w

'< V>

..::::J

O' ... . p.i

V>

V>

a� v '"O

g.] O> ró 8. V>

ö 0 (1) .....

!:) � Ö'

��

(') �0 '"O '8 �

::l :::;-> .....

00 c::

3

s- SI> O> V> t110 Ei 2. .....

�� � g (')

0�

....

::r 3 (1) 3 ::i i:: 8. � � (1) (TQ

0 ......

ö

0

s­ �

g

V>

::r

0 (1) 'g -

.9.

.....

�<.

...

a

gi

§

0

e

.... S . i:: .......

5" s- § .... � .. 0 (1) .... (b ... � ::i i:: 0 ::r i:t o.. i:::. ....

::s (b (b '"O

......

0..

0

� V> ......

0 Dl g. .g ...., 2(1)�s­ O> O()� o. 00 ró 0 -' ::s < '"O 0 g- � � ...., en 0 V> g.0 (1) 3 �� .... ::s g- ::r .....

.....

...,

.....

SI> � '8 <� 2::i (1) � •

:::r

V>

pi

<. fJ '... z !:l.

0

SI> (1) V> O' ... . 0.. 0.. O' fJ ':"1

:. � g. (1) ::i

<

Ö' '"Os·

... . pi ..... (TQ ::i (TQ

c;;· ::s

�� §" ::s

a

2. ���a

'<

tT1

::r

.... � .... 0> . () g­ (1) � �0 ...... e? .

::i

�� c::

0

> t::i g < s. 8s- �

g. � (1) V> (1)

V>

c:: (1) (TQ . ::r

� So ..... (1)

'<

en

�<o �� � (1) t=.: (1) ..'< '"O @ § (1) "" ,... 3

......

c:: .... O" ::::;- P> �

"O'-"'O' t:: >-1 .., '< ---.. 8 ::r �· .o' (1) � 0.. � � � < to c;;· ... . ::s � Dl '"O O>V> �2 O> '< 1-1 ;:l� (1) ::4- '"0- 1:1) 0

g� �

-

..... i;.;;.. ....... ()00 o cts S­ ::s - 0 0<1> <li ......

g[ §>

;:l . p.i :::r - � "" o - i::: . '"O OO' o-::i <'I> ::s .... . fJ '< :::r :::r .... !:'!. p.i p.i ;:r O' Vl

>e.<1> .... � V> fJ Vl l...."... .... -<0 (') ... 0s 8. (1) c:: t::i ::s ..0 '"O o �· tT1 � ..... ....... � c 0 ..... O" s- o. 0 § (l)� � �o.. V> '< � ".::) � -

....

-

......

.....-

�� 0 .., 0 �:><;"" �

(1)

::i

...

.......

g. O>

g.�

Cb . '"O .....

Vl

...

.

0 §

0..

p.i

':-+>

'"O

p. ::s ....... (JQ -(') ::s �

§ g, 0.. O'

V>

�� �·

� V>

;; ·

V> c:: 0 ::r

� !"? s- ... ..... ::r j:;:i., p.i O' '"1 � 0 O> '"1 = i:t. '"O O> et 'd (1) ..... V> ..... 0.. O> 0 0 e.��O'� ,.... 1-1'<::S ... •

g:

""

....

ö

� @ V>

'rj Vl

0 i:: ..... 0

0 ::i 0

8

� 0 c::

....

15·

....

0 .f>l V> l'I 0 § 0 0.. 0

!"

PJ

0 Vl g ::!l l.O

() (1)

::s (1)

..... '< g � � §

t11g.� $a3§ .... .

::s :::r 0 ::r (1) ..... (b � '< O'

� ..,�

==' o < 00::S� f�.S- ""�

�� (b

0

as:' (1)

r;;-

Vl P> .......

:::r

V> ::r

.... .

(TQ ::s

...

.

s-

(b

:.::::

� s.

Cl)

� Cl)

g. (1)

t::i

en ... . .....


· '._

Sauvons la Vallée d' Aspe

Petitie

-

De Y.lJ!ei ':Jl. tt\"".3

Adres

Bijlage bij Euglena '91 nr. 4 en

Naam

4

ZLlj cop1 c1chtt'l"" k�t

--

Beroep

�I

-

Handtekening

3. De uitvoering van een studie over de heropening van de spoorlijn tussen Pau en Canfranc.

2. Het schrappen van het tunnelprojekt onder de Col du Somport.

ra

1. Het schrappen van het programma voor de omvonning van de Route Nationale 134 tot autosnelweg.

Wij eisen:

tussen Frankrijk en Spanje.

'

-

het kader van de Europese eenmaking een autosnelweg wil aanleggen om een snelle verbinding te realiseren

natuurhistorisch patrimonium in Ellropa. De vallei mag niet ten prooi vallen aan een stel betonboeren dat er in

Steenarend - vertegenwoordigt de vallei van . de Aspe (te situeren in de Franse Pyreneeën) een uniek

Door haar enorme landschappelijke en biologische· kwaliteiten - waarnemingen van B ruine beer, Auerhoen,

,.

Federation Française des Sociétés de Protection de la Nature

France Nature Environnement


· '._

Sauvons la Vallée d' Aspe

Petitie

-

De Y.lJ!ei ':Jl. tt\"".3

Adres

Bijlage bij Euglena '91 nr. 4 en

Naam

4

ZLlj cop1 c1chtt'l"" k�t

--

Beroep

�I

-

Handtekening

3. De uitvoering van een studie over de heropening van de spoorlijn tussen Pau en Canfranc.

2. Het schrappen van het tunnelprojekt onder de Col du Somport.

ra

1. Het schrappen van het programma voor de omvonning van de Route Nationale 134 tot autosnelweg.

Wij eisen:

tussen Frankrijk en Spanje.

'

-

het kader van de Europese eenmaking een autosnelweg wil aanleggen om een snelle verbinding te realiseren

natuurhistorisch patrimonium in Ellropa. De vallei mag niet ten prooi vallen aan een stel betonboeren dat er in

Steenarend - vertegenwoordigt de vallei van . de Aspe (te situeren in de Franse Pyreneeën) een uniek

Door haar enorme landschappelijke en biologische· kwaliteiten - waarnemingen van B ruine beer, Auerhoen,

,.

Federation Française des Sociétés de Protection de la Nature

France Nature Environnement


� -

'<

e.

(Jqg· '< 0 c: ""t

""t (1)

U>

]::i (1)

U>

� s:

[� ä 0..

Vl

g � �.·0 � & c::

-· CT

..... g.

� (1) _"< ....,. < ,.... PJ (1) i::::: '<

Q . (1) 5

::i ,.... Vl .... � <: 0.. . ::r PJ ,.... (JQ

"' g.

(1) ::r (1) 0ia. CT (1) "dPJ :;:; g. ""tÖ' '°g::i 0 = (1) (1) s· � .... . g< (Jq ê,..... s· tr:I 01:1· (Jq f!). ::i ::r g. p 3 ,.... (11 f;) p-. (1) CT ::i (1) < 0 @. 0.. ê::? ��(!)� '<(1) 0 (1)3� !"!::r ::i p.> '"'+) s:» .... . (1) 0 0.. (1)g.(1)< 0::t � ..... "'g s- > '::+>

""t

......

Vl

& s-.g

(l) tr1 (l) () V>

.

(l) 0.. s:» tr1

� � § "8� � � ._,.g

]

U>

[. �

(l)

s-�

(1)g, (1). '"Cl::l� ê-: tr1 s e. '< n ....<. (JQ "'d

o

- ö ::i 8 0 (l) <

CT <

... ::i

.

(1) � Ö' 0-·0 c:: ::i � (l) ä '< -e:. 0 s­ (1) �. (JQ '"Cl 0 c:: .... . PJ CT V>

PJ

V>

::i � 0.. 0

;;l :j � > o� � "4.i"Si! PJ (1) (') (1)::i '< � � '< � ;::: .....0 tr1 0 () � � ê:: § ...... � (Jq '< b;j s. ::r ::r tr1 � � s- tn () � ä- 0 g � (1)0R '< :::!> < � � c ...... g 8 8 ::i Vl � �-(1)] ::i .... . 3 ...,.t:::lVl (l) g 0.. ::i c · s & g � c::r- � 0 �· � �(1)0 g s­ g: V>

= = � 0 � � . (";) �� = 0 �� rn .....

=-

1-1•

� �

=-

1-1•

til

0-

(t> (";) 0

g. e.

� '-< 0

= (JQ

......

=

(t>

Q.

§

Vl

s-

;s � (l) ::i c s i::i. � ""t (1) � """" (l) ::i

�:se? � �. g �

i::i.

0

PJ p -

�� � "'1f&�(l) ::i t:;· � ä ;:s "'d g 1il � � 3 ::l. c ;:,. � � g C>o,. t::t> O (1)

(1)

(1)

;::::i .

;:s

s. () g c:. �. .... � e:"'

�� '< � t:r ...... � �g �·� § >-tl ��o-o­ -<

(t>

� '-<

......

� =-

(t>

rn

9 � ·� � (t>

·�

=

(t>

Q.

'°'l =�

.

8

"d

PJ a p-.=:..

��a Ö' �

� � e. � t:;· �cg. 3

(1)

PJ

::r

§. � � �JJ. " �

� '"Cl <:> ;:s

a.

a: - "' ..... "'

U>

8

CT

(1) g<

....

a

::i

3 g ...... a: ::i

0

e:

'<

.... .

Vl

� r:i

li!

8

0..

ij Vl . ......

� p-. 0 ::s s· g

� -� tr1

f

� îs·

§ g< �l p 3 g -

a: (1) p 0.. -

'<

U>

G.v.A

.....

20/6192

Vrii radicaal verkeersplan in de maak

[i:��;;n

1

"N:t. de v;:1kanlicmm111tlcn wil­ len wc een vrij radic;rnl verkeers­ plan voor Leuven voorlcg�cn. De hcdocling is te k{lmcn tot een verkeersvrij stadshart. Tevens wordl er geprobeerd om andere vluchtwegen in de omliggende wijken voor het verkeer ar te snijden. De Zone JO-regeling, de schnolerven en het bewonerspar· keren moelen hierhij helpen. In 1 dit plah krijgt het openhaar vervoer een cruciale rol. De onder· handelingen met De Lijn zijn hiernangaande bezig."

1

l

P> CT

0. � � ·-�

7.a.

ÏJat zei schepen van H.uimlcliJ· ke Ordening Dart Mas.arl !ijdens een infovcrgadcring over de verkcersleefh:rnrhci<l van Leu­ ven, ingericht door Leuven Ver­ keer Drr. een groepering die alle wijkcomités bnndelt. De1.e bij­ eenkomst werd door 65 belangstellenden bijgewoond_ In tegen­ stelling mei een gelijkaardige vergadering ongeveer JO jaar ge­ leden over hetzelfde onderwerp, waren de aanwezigen voorstan­ der van het drnslisch ilan h<1ndcn leggen van de wagen in de stad_

In 19R4 had de stad al een verkeersplan, waarbij via een lusscnsysteem een uitdunning van het verkeer nagc.trecfd \ werd. De middenstand schoot : dat plan toen af. Dezelfde mid­ . denstand vindt nu dat het verkeersvrij maken van de binnen· stad niet vlug genoeg gaat.

l

Niet wanhopen

Als inleiding tol de vergade­ ring lichtte Ulrich Keppler van de Groep Planning hel nieuwe verkeersplan van Dru�ge toe. Stedebouwkundige Rob �·uyvers �af zijn visie op het parkeerbe­ leid, schepen M:-issart vertegcn­ wnonligdc de sta<l en Karel Moens zat in het p:rncl voor Leuven Verkeer Dff. l'reddy Aers modereerde.

Uit het relaas van Ulrich Kep­ plcr kunnen we opmaken dat men in Leuven niet hoeft te wanhopen. Keppler stelt dat de maatregelen die nu in Brugge ingevoerd wor<len al 20 jaar oud

zijn. llij benadrukte hel helang van de koppeling van een vcr­ keer!'ciculaticplan aan een ver­ voersplan. Volgens hem is het vcrvocr�­ plan, wambij met kleine hussen er frequentere tmsverhindingen worden gerealiseerd, het belang­ rijkste element. Leuven is voor een stuk met Brugge te vergelij­ ken omwille van het hoog per­ centage aan woon-werk en woon-schoolverkeer met de auto. De Brugse verkeersdeskundi­ ge stelde dat het verkeer rond de Grote Markt in Brugge drastisch vcn:nindcrd is maar dal er nog altijd veel auto's de stad binnen­ komen. De uitdunning van dit verkeer i� volgens hem slechts mogelijk door hel afschaffen van parkeerplaatsen in de stad. De verkecrscirculatieve maatrege­ len kunnen niet zonder een par­ keerbeleid.

lussen

Een middenstander uit de ver­ gadering vroeg om Oij de invoe­ ring van cle lussen in Leuven bij elke lus een parkeerterrein te voorzien. Jlij vindt clat Leuven nog andere functies hedt dan wonen. Schepen Mnssart was op dat vlak zeer duidelijk. Volgens hem staat de vcrkcersleefbriar­ hcid van de stad met een optima­ liseren van de woonfunctie prio­ ritair. De handel co horeca ko­ men op de tweede plaats. llij zei verder dal Leuven geen tekort nan parkeerplaatsen heeft. "Ze worden momenteel :-illeen verkeerd gehruikl door langparkeerders. De enige par­ keerfociliteit die verbeterd mag worden is die voor de t>ewoners." Schepen Mass:ut zegt voor­ stander te zijn van een rndic:rnl beleid op hel vl;1k v:-in de vcr­ kccrsingrcpen in de stad. llij wijst ernp dat zo'n plan wel moet gedragen worden door de he­ leidsveranlwoordelijkcn en de bevolking. Eén van de hoofdele­ menten uit het nieuwe verkeers­ plan v:-in Leuven is het grote autobusstation op de Fod1plein. Om 'Ie verbinding st;ition n:-iar het Fochplcin te rcnliseren vraagt De Lijn vrije busll;mcn.

!) m:}

�� � ��

��

��

�� � i' 11 �� �hi1 �


� -

'<

e.

(Jqg· '< 0 c: ""t

""t (1)

U>

]::i (1)

U>

� s:

[� ä 0..

Vl

g � �.·0 � & c::

-· CT

..... g.

� (1) _"< ....,. < ,.... PJ (1) i::::: '<

Q . (1) 5

::i ,.... Vl .... � <: 0.. . ::r PJ ,.... (JQ

"' g.

(1) ::r (1) 0ia. CT (1) "dPJ :;:; g. ""tÖ' '°g::i 0 = (1) (1) s· � .... . g< (Jq ê,..... s· tr:I 01:1· (Jq f!). ::i ::r g. p 3 ,.... (11 f;) p-. (1) CT ::i (1) < 0 @. 0.. ê::? ��(!)� '<(1) 0 (1)3� !"!::r ::i p.> '"'+) s:» .... . (1) 0 0.. (1)g.(1)< 0::t � ..... "'g s- > '::+>

""t

......

Vl

& s-.g

(l) tr1 (l) () V>

.

(l) 0.. s:» tr1

� � § "8� � � ._,.g

]

U>

[. �

(l)

s-�

(1)g, (1). '"Cl::l� ê-: tr1 s e. '< n ....<. (JQ "'d

o

- ö ::i 8 0 (l) <

CT <

... ::i

.

(1) � Ö' 0-·0 c:: ::i � (l) ä '< -e:. 0 s­ (1) �. (JQ '"Cl 0 c:: .... . PJ CT V>

PJ

V>

::i � 0.. 0

;;l :j � > o� � "4.i"Si! PJ (1) (') (1)::i '< � � '< � ;::: .....0 tr1 0 () � � ê:: § ...... � (Jq '< b;j s. ::r ::r tr1 � � s- tn () � ä- 0 g � (1)0R '< :::!> < � � c ...... g 8 8 ::i Vl � �-(1)] ::i .... . 3 ...,.t:::lVl (l) g 0.. ::i c · s & g � c::r- � 0 �· � �(1)0 g s­ g: V>

= = � 0 � � . (";) �� = 0 �� rn .....

=-

1-1•

� �

=-

1-1•

til

0-

(t> (";) 0

g. e.

� '-< 0

= (JQ

......

=

(t>

Q.

§

Vl

s-

;s � (l) ::i c s i::i. � ""t (1) � """" (l) ::i

�:se? � �. g �

i::i.

0

PJ p -

�� � "'1f&�(l) ::i t:;· � ä ;:s "'d g 1il � � 3 ::l. c ;:,. � � g C>o,. t::t> O (1)

(1)

(1)

;::::i .

;:s

s. () g c:. �. .... � e:"'

�� '< � t:r ...... � �g �·� § >-tl ��o-o­ -<

(t>

� '-<

......

� =-

(t>

rn

9 � ·� � (t>

·�

=

(t>

Q.

'°'l =�

.

8

"d

PJ a p-.=:..

��a Ö' �

� � e. � t:;· �cg. 3

(1)

PJ

::r

§. � � �JJ. " �

� '"Cl <:> ;:s

a.

a: - "' ..... "'

U>

8

CT

(1) g<

....

a

::i

3 g ...... a: ::i

0

e:

'<

.... .

Vl

� r:i

li!

8

0..

ij Vl . ......

� p-. 0 ::s s· g

� -� tr1

f

� îs·

§ g< �l p 3 g -

a: (1) p 0.. -

'<

U>

G.v.A

.....

20/6192

Vrii radicaal verkeersplan in de maak

[i:��;;n

1

"N:t. de v;:1kanlicmm111tlcn wil­ len wc een vrij radic;rnl verkeers­ plan voor Leuven voorlcg�cn. De hcdocling is te k{lmcn tot een verkeersvrij stadshart. Tevens wordl er geprobeerd om andere vluchtwegen in de omliggende wijken voor het verkeer ar te snijden. De Zone JO-regeling, de schnolerven en het bewonerspar· keren moelen hierhij helpen. In 1 dit plah krijgt het openhaar vervoer een cruciale rol. De onder· handelingen met De Lijn zijn hiernangaande bezig."

1

l

P> CT

0. � � ·-�

7.a.

ÏJat zei schepen van H.uimlcliJ· ke Ordening Dart Mas.arl !ijdens een infovcrgadcring over de verkcersleefh:rnrhci<l van Leu­ ven, ingericht door Leuven Ver­ keer Drr. een groepering die alle wijkcomités bnndelt. De1.e bij­ eenkomst werd door 65 belangstellenden bijgewoond_ In tegen­ stelling mei een gelijkaardige vergadering ongeveer JO jaar ge­ leden over hetzelfde onderwerp, waren de aanwezigen voorstan­ der van het drnslisch ilan h<1ndcn leggen van de wagen in de stad_

In 19R4 had de stad al een verkeersplan, waarbij via een lusscnsysteem een uitdunning van het verkeer nagc.trecfd \ werd. De middenstand schoot : dat plan toen af. Dezelfde mid­ . denstand vindt nu dat het verkeersvrij maken van de binnen· stad niet vlug genoeg gaat.

l

Niet wanhopen

Als inleiding tol de vergade­ ring lichtte Ulrich Keppler van de Groep Planning hel nieuwe verkeersplan van Dru�ge toe. Stedebouwkundige Rob �·uyvers �af zijn visie op het parkeerbe­ leid, schepen M:-issart vertegcn­ wnonligdc de sta<l en Karel Moens zat in het p:rncl voor Leuven Verkeer Dff. l'reddy Aers modereerde.

Uit het relaas van Ulrich Kep­ plcr kunnen we opmaken dat men in Leuven niet hoeft te wanhopen. Keppler stelt dat de maatregelen die nu in Brugge ingevoerd wor<len al 20 jaar oud

zijn. llij benadrukte hel helang van de koppeling van een vcr­ keer!'ciculaticplan aan een ver­ voersplan. Volgens hem is het vcrvocr�­ plan, wambij met kleine hussen er frequentere tmsverhindingen worden gerealiseerd, het belang­ rijkste element. Leuven is voor een stuk met Brugge te vergelij­ ken omwille van het hoog per­ centage aan woon-werk en woon-schoolverkeer met de auto. De Brugse verkeersdeskundi­ ge stelde dat het verkeer rond de Grote Markt in Brugge drastisch vcn:nindcrd is maar dal er nog altijd veel auto's de stad binnen­ komen. De uitdunning van dit verkeer i� volgens hem slechts mogelijk door hel afschaffen van parkeerplaatsen in de stad. De verkecrscirculatieve maatrege­ len kunnen niet zonder een par­ keerbeleid.

lussen

Een middenstander uit de ver­ gadering vroeg om Oij de invoe­ ring van cle lussen in Leuven bij elke lus een parkeerterrein te voorzien. Jlij vindt clat Leuven nog andere functies hedt dan wonen. Schepen Mnssart was op dat vlak zeer duidelijk. Volgens hem staat de vcrkcersleefbriar­ hcid van de stad met een optima­ liseren van de woonfunctie prio­ ritair. De handel co horeca ko­ men op de tweede plaats. llij zei verder dal Leuven geen tekort nan parkeerplaatsen heeft. "Ze worden momenteel :-illeen verkeerd gehruikl door langparkeerders. De enige par­ keerfociliteit die verbeterd mag worden is die voor de t>ewoners." Schepen Mass:ut zegt voor­ stander te zijn van een rndic:rnl beleid op hel vl;1k v:-in de vcr­ kccrsingrcpen in de stad. llij wijst ernp dat zo'n plan wel moet gedragen worden door de he­ leidsveranlwoordelijkcn en de bevolking. Eén van de hoofdele­ menten uit het nieuwe verkeers­ plan v:-in Leuven is het grote autobusstation op de Fod1plein. Om 'Ie verbinding st;ition n:-iar het Fochplcin te rcnliseren vraagt De Lijn vrije busll;mcn.

!) m:}

�� � ��

��

��

�� � i' 11 �� �hi1 �


-------11rn

[�'til14�-&-- ��I ----- :__:::_ -=-�--

1 NO.

PASARAN

1

Op

dit

Heel

Dus

Spanje.

leien

van

de

is

één

van de meest ongeschonden en

Pyreneeën.

Vele

plante-

met een vergrootglas te zoeken zijn,

en

natuurlijke

diersoorten,

die

val­

elders

tieren hier weelderig.

Zo herbergt de vallei o.a. de grootste populatie bruine beren in de Pyreneeën (zo'n 15-tal). Verder komen er steenarenden en gieren voor ... wonderlijke vogels

!

In dit prachtige kader bevinden zich een tiental pittoreske dorp­ jes. De bewoners leven er vooral van kleinschalige landbouw, voor­ namelijk gebaseerd op extensieve veeteelt (herders, enz.), met in

zacht

ecologisch

verantwoord

toerisme,

de

structuur

destructieve ingebouwd

1

wintersport

is

er

zoals

wandelen,

gelukkig

nog

geen

:

één

aan

Lang de

;

1

en

niet bruikbaar voor het

zware

het

waar

plan

de

RN

om

RN

die

134

over

de

economie.

vrachtverkeer

13 4 recht

de

kan

de

trekken

en

Bochten

hoogtever­

Col

du

te

Somport

te

loopt,

verbre­

zou

men

nu

door de Col du Somport gaan.

en

Het met

project

is

een

de

gezamenlijk

rinanciële steun van de boekje pleit voor :

vallei

zelf

zou

op

vele

plaatsen

verborgen kunnen houden, 2 jaar gele­ Een golf van protest kwam op gang.

E.G.

initiatief

De E.G.

van

Frankrijk

en

Spanje

die in baar zelîde groen

- de bescherming van de laatste natuurlijke

streken,

en

- de bescherming van bedreigde plante- en diersoorten, zoals de bruine beer in de Pyreneeën - de noodzaak om het transport per trein te begunstigen op de lange afstand

en

heeft men het bij

Atlantische

van

Morgen

zijn

ze

van

plan

de

aanleg

Het meest irriterende van dit hele houding van de o zo milieubewuste E.G.

Oceaan

(E5) en een autoweg aan de Middellandse Zee. Nu wil men méér. Zo heeft men het plan opgevat om overal doorheen de Pyreneeën ver­ keersassen aan te leggen waarlangs vrachtwagens vrij kunnen (g)razen. Een deel van het plan is reeds gerealiseerd : enkele jaren geleden werd de laatste hand gelegd aan een doorgang in de buurt van Andorra. Nu hebben de grote industriëlen van het Europa laten vallen op, inderdaad, de Aspevallei.

maar

Jarenlang heeft men dit plan den is het echter uitgelekt.

Hoe

'ontsloten' worden.

gehouden

wel;

van

een

autostrade

en

de

bouw

van

een tunnel in het belangrijkste leefgebied van de bruine beer te verzoenen met deze mooie voornemens. Van hypocrisie gesproken...

betekende dat het Iberisch Schiereiland moest industrialisereri dat er een vlotte export en import van goederen moest zijn. moesten

dat

sen gekanaliseerd worden, ingebettoneerd worden.

infra­

in de vallei.

ontsluitingswegen

PAV en SARAGOBSA en

tussen

In praktijk zou dit betekenen dat hele stukken berg gedynamiteerd zouden worden, de Aspe, een wilde bergrivier, zou op sommige plaat­

fiet­

Toen Spanje en Portugal lid werden van de E.G., moest hun economie zo snel mogelijk het niveau van de overige lidstaten bereiken. Dit

twee

een verbindingsweg

in het bijzonder bergmilieu

BEDREIGINGEN'

Spanje en Portugal

En

dwars

sen, ...is er een bron van inkomsten. Voor

er

tijdverlies

groeide

den.

hun kielzog enkele ambachtelijke kaasmakerijen. Ook

is

schillen in de weg niet overbruggen.

La Vallée d 'Aspe is gelegen in de centrale Pyreneeën en strekt zich uit van Oloron-Saint-Marie tot aan de Col du Somport, de grens met

Aspevallei

mooi,

betekent

Sauvo11s la Vallée d'Aspe

De

moment

die dus doorheen de vallei loopt, de RN 134. Deze weg volgt volko­ men de loop van de Aspe (de vallei), dit betekent een weg vol boch­ ten.

hun

oog

project,

is

misschien

wel

de hypocriete

1 GEVOLGEN VAN IIET PROJECT 1 ··

De impact, die de aanleg van een autostrade in dit gebied zal hebben, is niet te overzien. Allereerst is er de onvoorstelbare verminking van de vallei. Ook de plaatselijke economie, de veiligheid en gezondheid van de bergbewoners zullen verpletterd worden onder dit project. De bedoeling is immers dat dagelijks 3 800 auto's en 1 000 vracht­ wagens door de vallei zouden razen... dag).

(nu is het +

30 auto's per


-------11rn

[�'til14�-&-- ��I ----- :__:::_ -=-�--

1 NO.

PASARAN

1

Op

dit

Heel

Dus

Spanje.

leien

van

de

is

één

van de meest ongeschonden en

Pyreneeën.

Vele

plante-

met een vergrootglas te zoeken zijn,

en

natuurlijke

diersoorten,

die

val­

elders

tieren hier weelderig.

Zo herbergt de vallei o.a. de grootste populatie bruine beren in de Pyreneeën (zo'n 15-tal). Verder komen er steenarenden en gieren voor ... wonderlijke vogels

!

In dit prachtige kader bevinden zich een tiental pittoreske dorp­ jes. De bewoners leven er vooral van kleinschalige landbouw, voor­ namelijk gebaseerd op extensieve veeteelt (herders, enz.), met in

zacht

ecologisch

verantwoord

toerisme,

de

structuur

destructieve ingebouwd

1

wintersport

is

er

zoals

wandelen,

gelukkig

nog

geen

:

één

aan

Lang de

;

1

en

niet bruikbaar voor het

zware

het

waar

plan

de

RN

om

RN

die

134

over

de

economie.

vrachtverkeer

13 4 recht

de

kan

de

trekken

en

Bochten

hoogtever­

Col

du

te

Somport

te

loopt,

verbre­

zou

men

nu

door de Col du Somport gaan.

en

Het met

project

is

een

de

gezamenlijk

rinanciële steun van de boekje pleit voor :

vallei

zelf

zou

op

vele

plaatsen

verborgen kunnen houden, 2 jaar gele­ Een golf van protest kwam op gang.

E.G.

initiatief

De E.G.

van

Frankrijk

en

Spanje

die in baar zelîde groen

- de bescherming van de laatste natuurlijke

streken,

en

- de bescherming van bedreigde plante- en diersoorten, zoals de bruine beer in de Pyreneeën - de noodzaak om het transport per trein te begunstigen op de lange afstand

en

heeft men het bij

Atlantische

van

Morgen

zijn

ze

van

plan

de

aanleg

Het meest irriterende van dit hele houding van de o zo milieubewuste E.G.

Oceaan

(E5) en een autoweg aan de Middellandse Zee. Nu wil men méér. Zo heeft men het plan opgevat om overal doorheen de Pyreneeën ver­ keersassen aan te leggen waarlangs vrachtwagens vrij kunnen (g)razen. Een deel van het plan is reeds gerealiseerd : enkele jaren geleden werd de laatste hand gelegd aan een doorgang in de buurt van Andorra. Nu hebben de grote industriëlen van het Europa laten vallen op, inderdaad, de Aspevallei.

maar

Jarenlang heeft men dit plan den is het echter uitgelekt.

Hoe

'ontsloten' worden.

gehouden

wel;

van

een

autostrade

en

de

bouw

van

een tunnel in het belangrijkste leefgebied van de bruine beer te verzoenen met deze mooie voornemens. Van hypocrisie gesproken...

betekende dat het Iberisch Schiereiland moest industrialisereri dat er een vlotte export en import van goederen moest zijn. moesten

dat

sen gekanaliseerd worden, ingebettoneerd worden.

infra­

in de vallei.

ontsluitingswegen

PAV en SARAGOBSA en

tussen

In praktijk zou dit betekenen dat hele stukken berg gedynamiteerd zouden worden, de Aspe, een wilde bergrivier, zou op sommige plaat­

fiet­

Toen Spanje en Portugal lid werden van de E.G., moest hun economie zo snel mogelijk het niveau van de overige lidstaten bereiken. Dit

twee

een verbindingsweg

in het bijzonder bergmilieu

BEDREIGINGEN'

Spanje en Portugal

En

dwars

sen, ...is er een bron van inkomsten. Voor

er

tijdverlies

groeide

den.

hun kielzog enkele ambachtelijke kaasmakerijen. Ook

is

schillen in de weg niet overbruggen.

La Vallée d 'Aspe is gelegen in de centrale Pyreneeën en strekt zich uit van Oloron-Saint-Marie tot aan de Col du Somport, de grens met

Aspevallei

mooi,

betekent

Sauvo11s la Vallée d'Aspe

De

moment

die dus doorheen de vallei loopt, de RN 134. Deze weg volgt volko­ men de loop van de Aspe (de vallei), dit betekent een weg vol boch­ ten.

hun

oog

project,

is

misschien

wel

de hypocriete

1 GEVOLGEN VAN IIET PROJECT 1 ··

De impact, die de aanleg van een autostrade in dit gebied zal hebben, is niet te overzien. Allereerst is er de onvoorstelbare verminking van de vallei. Ook de plaatselijke economie, de veiligheid en gezondheid van de bergbewoners zullen verpletterd worden onder dit project. De bedoeling is immers dat dagelijks 3 800 auto's en 1 000 vracht­ wagens door de vallei zouden razen... dag).

(nu is het +

30 auto's per


-0.21�������De

impact,

hebben,

die

de

is niet

aanleg

van

een

te overzien.

autostrade

in

dit

gebied

zal

Allereerst is er de onvoorstelbare

verminking van de vallei. Door de dynamitering van de bergen en de verplaatsing van kra­ nen, bulldozers, pletwalsen... zal de vallei veranderen in één grote bouwwerf. Van stilte zal hier geen sprake meer zijn. De snelweg snijdt bovendien het territorium van de bruine beer in twee. Een

studie

wijst

uit dat

dit

uiteindelijk het

uitsterven

van

de

populatie tot gevolg zal hebben. Het lawaai van de snelweg zal de vallei ongeschikt maken als leefgebied van heel wat zeldzame diersoorten. Het

verkeer

op

zichzelf

zal

sowieso

een

toename

van

zure

regen

met zich meebrengen. De

weg

stimuleert

het

gebruik

van

auto

en

vrachtwagen,

elke studie i.v.m. broeikaseffect en zure regen vermindering van het auto- en vrachtverkeer...

1

Misschien

is

ALTERNATIEF//"

.

dit

pleit

wel

het

tragische

van

de

hele

terwijl voor

1

Er

loopt

restauratie van

immers

een

verlaten

deze

spoorweg

van

in

10 tot

in

SARAGOSSA 15

keer

de

!

min­

der kosten dan de aanleg van de snelweg en het doorboren van de Col du Somport. De spoorweg heeft reeds z'n tunnel en loopt in een rechte lijn door d e vallei. De

hele

project graag

betonmolen van

haar

Spanje mooie

is en

uiteindelijk Frankrijk.

voornemens

veel. ••

1

:

slechts een En de E.G.

nutteloos prestige­ vergeet maar al te

economie en ecolo&le wegen noc lan& niet even­

VERZET

Toen 2 jaar geleden de plannen aan het dellijk acties op touw gezet.

«

•. .

licht kwamen,

.

·

d 'Aspe)

(Coördination pour la Sauvegarde Active waarin de lokale bevolking zich verenigde.

C.S.A.V.A.

samen

met

andere

ecologische groepen

uit

1

werden

kwamen

de

actiës

·

in

een

stroomversnelling

werden

te­

gengehouden en geïnformeerd over de bedreigingen van de vallei.

Overal

worden

slogans

op

de

weg

geschilderd,

toeristen

Op

2 september reden de eerste bulldozers de vallei binnen, om aan de bouw van de tunnel te beginnen. Ze hadden er echter niet op gere­ kend dat er 50 actievoerders klaarstonden om hier een stevig stokje voor te steken. Het was de be­ Resultaat : de werken liepen enorme vertraging op. doeling de geweldloze blokkade aan te houden tot de eerste sneeuw. Tot midden november kon er dus Maar het waren altijd worden. sneeuw ... de

actievoerders

tijd

om

ook maar bij mondjesmaat gewerkt enorme happen... en toen was er

op

adem

te

komen

en

te

mobiliseren

In de paasvakantie ben ik dan ook samen met een 80-tal mensen uit Delgië, Engeland, Nederland en Duitsland naar de Aspevallei gegaan om

de Fransen te steunen in hun blokkade.

Hetgeen we met dit kamp bereikt hebben, is een dialoog, zowel bin­ nen de Franse regering als binnen de E.G. zelf. De werken zelf hebben we ongeveer 2 dagen kunnen stilleggen, want wat doe je met 80 mensen tegen 2 00 politiemannen, die nog nooit gehoord hebben van

Natuurlijk kan je geweldloos optreden ? onze acties nu echt iets zullen uithalen. Ik

weet

het

je

Waarschijnlijk zullen we

niet.

de

vraag

wijde

omge­

ving, les Verts (de Franse groene partij) en sinds de zomervakantie met JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en milieubescherming) en YEE (Youth and Environment Europe), wat dus voor hen een internationale doorbraak betekent.

stellen

of

de bouw van die tunnel

inderdaad niet kunnen tegenhouden, maar ik dank dat vooral belang­ rijk is, dat we aan de groen-woorden-predikenden' politici van Eu­ ropa

getoond

hebben

1

onmid­

de la Vallée Thans werkt de

1991

mede doordat C.S.A.V.A. te weten kwam dat men vóór de win­

dat

we

niet

langer

voldoening

voornemens en interventies, maar dat we eindelijk zien, willen ze geloofwaardig overkomen.

Het waren ludieke en symbolische acties, zonder internationale uit­ straling. Er werd onmiddellijk een actiegroep opgericht,

C.B.A.V.A.

augustus

ter aan de tunnel wilde beginnen.

Voor

situatie

PAV tot

spoorweg zou gemiddeld

Vanaf

terecht,

voor het voorjaar.

vallei ligt er immers een mllleuvrlendellJk. altemaUef voor bet grijpen.

De

een

������[iä}

We

zijn

zouden vindt

van we

nemen

eens

EN VERDER · plan

om

vooral

in dtz.eV,;i.l]d

door

brieven

een

te

gaan

sturen

met

onze

naar

de

voorbeeld van zo'n prolestbrief.

teveel of wil je ook iets doen

:

acties. Betrokken Heb

je

kopieer deze brief,

met

mooie

DADEN willen

I

·•· In

België

zelf

Politici. vijftien

Je

frank

zet er je naam

onder en stuur hem op naar de onderstaande adressen. In deze valVan deze petitie zijn er reeds 2 0 ooo verza­ 1 Pi zit ook nog 'n petitie.

mPld in Frankrijk en 40 000 in België en Duitsland. Maar we blij­ vpn doorgaan... dus als je niet langer in je luie zetel kan blij­ ven

zitten,

buren,

scheur de petitie eruit en vraag vrienden,

kennissen

of

weet

ik

veel

f

w e,

de

oren

van

vriendinnen,

het

hoofd

voor


-0.21�������De

impact,

hebben,

die

de

is niet

aanleg

van

een

te overzien.

autostrade

in

dit

gebied

zal

Allereerst is er de onvoorstelbare

verminking van de vallei. Door de dynamitering van de bergen en de verplaatsing van kra­ nen, bulldozers, pletwalsen... zal de vallei veranderen in één grote bouwwerf. Van stilte zal hier geen sprake meer zijn. De snelweg snijdt bovendien het territorium van de bruine beer in twee. Een

studie

wijst

uit dat

dit

uiteindelijk het

uitsterven

van

de

populatie tot gevolg zal hebben. Het lawaai van de snelweg zal de vallei ongeschikt maken als leefgebied van heel wat zeldzame diersoorten. Het

verkeer

op

zichzelf

zal

sowieso

een

toename

van

zure

regen

met zich meebrengen. De

weg

stimuleert

het

gebruik

van

auto

en

vrachtwagen,

elke studie i.v.m. broeikaseffect en zure regen vermindering van het auto- en vrachtverkeer...

1

Misschien

is

ALTERNATIEF//"

.

dit

pleit

wel

het

tragische

van

de

hele

terwijl voor

1

Er

loopt

restauratie van

immers

een

verlaten

deze

spoorweg

van

in

10 tot

in

SARAGOSSA 15

keer

de

!

min­

der kosten dan de aanleg van de snelweg en het doorboren van de Col du Somport. De spoorweg heeft reeds z'n tunnel en loopt in een rechte lijn door d e vallei. De

hele

project graag

betonmolen van

haar

Spanje mooie

is en

uiteindelijk Frankrijk.

voornemens

veel. ••

1

:

slechts een En de E.G.

nutteloos prestige­ vergeet maar al te

economie en ecolo&le wegen noc lan& niet even­

VERZET

Toen 2 jaar geleden de plannen aan het dellijk acties op touw gezet.

«

•. .

licht kwamen,

.

·

d 'Aspe)

(Coördination pour la Sauvegarde Active waarin de lokale bevolking zich verenigde.

C.S.A.V.A.

samen

met

andere

ecologische groepen

uit

1

werden

kwamen

de

actiës

·

in

een

stroomversnelling

werden

te­

gengehouden en geïnformeerd over de bedreigingen van de vallei.

Overal

worden

slogans

op

de

weg

geschilderd,

toeristen

Op

2 september reden de eerste bulldozers de vallei binnen, om aan de bouw van de tunnel te beginnen. Ze hadden er echter niet op gere­ kend dat er 50 actievoerders klaarstonden om hier een stevig stokje voor te steken. Het was de be­ Resultaat : de werken liepen enorme vertraging op. doeling de geweldloze blokkade aan te houden tot de eerste sneeuw. Tot midden november kon er dus Maar het waren altijd worden. sneeuw ... de

actievoerders

tijd

om

ook maar bij mondjesmaat gewerkt enorme happen... en toen was er

op

adem

te

komen

en

te

mobiliseren

In de paasvakantie ben ik dan ook samen met een 80-tal mensen uit Delgië, Engeland, Nederland en Duitsland naar de Aspevallei gegaan om

de Fransen te steunen in hun blokkade.

Hetgeen we met dit kamp bereikt hebben, is een dialoog, zowel bin­ nen de Franse regering als binnen de E.G. zelf. De werken zelf hebben we ongeveer 2 dagen kunnen stilleggen, want wat doe je met 80 mensen tegen 2 00 politiemannen, die nog nooit gehoord hebben van

Natuurlijk kan je geweldloos optreden ? onze acties nu echt iets zullen uithalen. Ik

weet

het

je

Waarschijnlijk zullen we

niet.

de

vraag

wijde

omge­

ving, les Verts (de Franse groene partij) en sinds de zomervakantie met JNM (Jeugdbond voor Natuurstudie en milieubescherming) en YEE (Youth and Environment Europe), wat dus voor hen een internationale doorbraak betekent.

stellen

of

de bouw van die tunnel

inderdaad niet kunnen tegenhouden, maar ik dank dat vooral belang­ rijk is, dat we aan de groen-woorden-predikenden' politici van Eu­ ropa

getoond

hebben

1

onmid­

de la Vallée Thans werkt de

1991

mede doordat C.S.A.V.A. te weten kwam dat men vóór de win­

dat

we

niet

langer

voldoening

voornemens en interventies, maar dat we eindelijk zien, willen ze geloofwaardig overkomen.

Het waren ludieke en symbolische acties, zonder internationale uit­ straling. Er werd onmiddellijk een actiegroep opgericht,

C.B.A.V.A.

augustus

ter aan de tunnel wilde beginnen.

Voor

situatie

PAV tot

spoorweg zou gemiddeld

Vanaf

terecht,

voor het voorjaar.

vallei ligt er immers een mllleuvrlendellJk. altemaUef voor bet grijpen.

De

een

������[iä}

We

zijn

zouden vindt

van we

nemen

eens

EN VERDER · plan

om

vooral

in dtz.eV,;i.l]d

door

brieven

een

te

gaan

sturen

met

onze

naar

de

voorbeeld van zo'n prolestbrief.

teveel of wil je ook iets doen

:

acties. Betrokken Heb

je

kopieer deze brief,

met

mooie

DADEN willen

I

·•· In

België

zelf

Politici. vijftien

Je

frank

zet er je naam

onder en stuur hem op naar de onderstaande adressen. In deze valVan deze petitie zijn er reeds 2 0 ooo verza­ 1 Pi zit ook nog 'n petitie.

mPld in Frankrijk en 40 000 in België en Duitsland. Maar we blij­ vpn doorgaan... dus als je niet langer in je luie zetel kan blij­ ven

zitten,

buren,

scheur de petitie eruit en vraag vrienden,

kennissen

of

weet

ik

veel

f

w e,

de

oren

van

vriendinnen,

het

hoofd

voor


�i�i

t--�����-

kan petities ingevulde De handtekening. een J.N.M., Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. En

als

je

écht,

écht

iets wil doen,

kom je in

naar de Pyreneeën om mee actie te voeren.

opsturen

je

zomer natuurlijk

Informatie kan je altijd 'fine Hens

Wetstraat B

20.06.67

PRO'l'ESTBRLINEN

Carlo Ripa Di Meana EC commisioner for the environment

200

1040 Brussel

llenning Christophersen EC Commisioner for the

Franse Ambassade Bd.

du Regent

1000 Brussel

55

Ste Honore

1040 Brussel

Karel

l5

6 september

NAJAARSTREK IN DE DIJLEVALLEI: We gaan eens kijken in de Dijlevallei, benieuwd naar alles wat er leeft. Deze datum valt net in de periode van de najaarstrek, dus zullen we ongetwijfeld heel wat vogels kunnen waarnemen, die op de vijvers en errond komen uitrusten. vertrek: om 1 Ou aan het station van Leuven, met de fiets. meenemen: boterhammetjes, want de tocht duurt tot na de middag, een verrekijker, schoenen aan die tegen de nattigheid kunnen, opzoekboeken over vol!.els, planten, . . .

rue du Faubourg

Zuhnlag 19 september

Paris France

Van Miert

lli\MSTERTOCIIT: Het schijnt dat er in de buurt van Korbeek-Dijle nog v1111 deze wolbolletjes rondhossen, dus gaan we de hamsterholen eens opiocken en wie weet lopen we er zo niet eentje tegen het lijf. Als we maar slil 1.ijn en heel goed kijken .. . Op deze dag is het ook dag van de nacht, wat er hi('10111trend in onze afdeling gaat gebeuren is nu nog niet geweten. Voor meer i11lo1111atie en ideetjes kan je terecht bij Bart Vercoutere. nrl rek: om ./tiu.aan het station van Leuven, met de fiets om "1.�han de kerk van Korbeek-Dijle. llll'l"hrcngen: eventueel een verrekijker, boekjes .. .

EC Commisioner for Transport

200 1040 Brussel

Wetstraat B

-----i

Palais de l'elysée

Wetstraat B

41

Franse President

Coordination of structural funds

200

I� Zondag

de

bij mij bekomen.

Voor de

naar:

iï�ijïJff

Pas als de laatste Boom geveld is

de laatste rivier vergiftigd is de laatste vis gevangen is, zal de mens vaststellen dat geld niet eetbaar is.

OÛ/

VrUcl:i� 2 oktober

VEHGADERING:Iedereen die verondersteld wordt te komen en verder al wie geïnteresseerd is in onze afdeling is vriendelijk uitgenodigd zijn gezicht te komen laten zien op deze vergadering. We maken er de aktiviteitenkalender en allerlei plannen en babbelen er verder maar wat op los. nfspraak: om �"aan het gemeentehuis van Heverlee, ingang politie.

au

' Ra\\.


�i�i

t--�����-

kan petities ingevulde De handtekening. een J.N.M., Kortrijksepoortstraat 140, 9000 Gent. En

als

je

écht,

écht

iets wil doen,

kom je in

naar de Pyreneeën om mee actie te voeren.

opsturen

je

zomer natuurlijk

Informatie kan je altijd 'fine Hens

Wetstraat B

20.06.67

PRO'l'ESTBRLINEN

Carlo Ripa Di Meana EC commisioner for the environment

200

1040 Brussel

llenning Christophersen EC Commisioner for the

Franse Ambassade Bd.

du Regent

1000 Brussel

55

Ste Honore

1040 Brussel

Karel

l5

6 september

NAJAARSTREK IN DE DIJLEVALLEI: We gaan eens kijken in de Dijlevallei, benieuwd naar alles wat er leeft. Deze datum valt net in de periode van de najaarstrek, dus zullen we ongetwijfeld heel wat vogels kunnen waarnemen, die op de vijvers en errond komen uitrusten. vertrek: om 1 Ou aan het station van Leuven, met de fiets. meenemen: boterhammetjes, want de tocht duurt tot na de middag, een verrekijker, schoenen aan die tegen de nattigheid kunnen, opzoekboeken over vol!.els, planten, . . .

rue du Faubourg

Zuhnlag 19 september

Paris France

Van Miert

lli\MSTERTOCIIT: Het schijnt dat er in de buurt van Korbeek-Dijle nog v1111 deze wolbolletjes rondhossen, dus gaan we de hamsterholen eens opiocken en wie weet lopen we er zo niet eentje tegen het lijf. Als we maar slil 1.ijn en heel goed kijken .. . Op deze dag is het ook dag van de nacht, wat er hi('10111trend in onze afdeling gaat gebeuren is nu nog niet geweten. Voor meer i11lo1111atie en ideetjes kan je terecht bij Bart Vercoutere. nrl rek: om ./tiu.aan het station van Leuven, met de fiets om "1.�han de kerk van Korbeek-Dijle. llll'l"hrcngen: eventueel een verrekijker, boekjes .. .

EC Commisioner for Transport

200 1040 Brussel

Wetstraat B

-----i

Palais de l'elysée

Wetstraat B

41

Franse President

Coordination of structural funds

200

I� Zondag

de

bij mij bekomen.

Voor de

naar:

iï�ijïJff

Pas als de laatste Boom geveld is

de laatste rivier vergiftigd is de laatste vis gevangen is, zal de mens vaststellen dat geld niet eetbaar is.

OÛ/

VrUcl:i� 2 oktober

VEHGADERING:Iedereen die verondersteld wordt te komen en verder al wie geïnteresseerd is in onze afdeling is vriendelijk uitgenodigd zijn gezicht te komen laten zien op deze vergadering. We maken er de aktiviteitenkalender en allerlei plannen en babbelen er verder maar wat op los. nfspraak: om �"aan het gemeentehuis van Heverlee, ingang politie.

au

' Ra\\.


3-maandelijks contactblad JNM-Leuven

--[qJL������Znlerdng 24 oktober

,,,� 1r

1ît�· ·,ttltit1t1îlli"tt �

ZEELAND: Die dag wordt er voor alle JNMers van het land een busreis georganiseerd naar Zeeland(Nederland), in verband met grootschalige natuurontwikkeling, In de voormiddag zou er een bezoek gebracht worden aan " Markiezaal " , een 1 3000 ha groot gebied dat door paarden en runderen begraasd wordt. 's Namiddags zou een slikken gebied in Heen-West bezocht worden. a fs p ra a k : om 8h aan hel station van Berchem info: De reis kost 200 Bf als je voor 5 oktober verwittigt dal je meegaat. Na 5 oktober betaal je 250 Bf. Inschrijving en meer informatie is te verkrijgen bij Luc Van Asche, Merksemsebaan 72, 21 1 0 Wijnegem, lel.:03/3536222 .

. l�. ��' /:7.;. {h}.".... ·"'".,,

"..,

�"':.�; ;::;;:;�;::;:.i,k",!•�1 ,· .il\ '· ... ,3il\,�'..l,,..,.'!15!- i�,µq,.," ��· "'- ---� ;!, �... .� :.;_= :.��-�Mi,� �'·""""

•/

�\. \

�� /

'

\

,j)'I!

' ':.,.. t",.," ��· �;;#_.; ;'.\J� .�

"""

,

,�·), .

.

Il).'

�i��J

·���

t ..1111 ";j; �L -'\:""11 �1, �� �,�� P>llt1..../14,JI·��· "�"'' '.J1\\;. � >,�� , ' . ·

· . ·

.

·•

.

, ,,...••

J../"'""' �,�

�111,

· '"- � --::=: :.. -:; ...fll<, ;.; .: .:.:; "·-�·, 1î:.:� ,...ïfiD1 c---_ � ..::;�;�,.: ".- : ")> .._ "

é -,--""6� ...

T.'n�

Deze •1F. VAIJ-"1 kwam tot stand dankzij Kim, Els, 8-t, R af en K at ia. I llust ral i es : '' p -t. 1 1-\t.JO.)i,9 �oc.4; p .t : �e.kef\c.l� p� : \J.'ll°"( l\f\O...k.er� P't-5-1: k1M ; p 8 ·3 : t:l& ; p..is: o(\beke"d ; � -t6 :

L Th.

til Q) 'C Q) > Q) I

\,J;\� ,;

H�e."' 'Bc:>J\\ 1 ,._ .

• ' ,

'

'

'

�� ....

.... ... .

...11.i •

� W--'"� -i

"> . , ..._ -....'".'J�·- - .,",.,.111111� . ....... -...... . "�'... . �" ' """' " . -- �· - · ""''""·.._ -..... _ ,_ _"----. .-... .

,.,, � - -,_

-� " _ . ·8"..:..."" -_;'- � ".::::�-'-

'.1!.;::: :;. .,... "".1 · . �·'*'-'1\i\ 1J;S,,

' .

tfl>i· � ,,.... ... -

--:.-..:.. ; .....:� �-==-�- 1�

.......

-

1

_ ,

.

.

..,

: �- ��

H l::t'J �::

.11 ••

·�"

''"

i·1 ti c.:. r::· T E l'. 1

1:> 1 r.:· ·- 1, i.'Il ••" f·:, .

0

(')

0

CD

Qj �

'O c Q)

iii

I

,,

1

c Q) a; .c 0

I= c:

.� ti �

::i >

1 9e

-----

jaargang nr.3

/

. .

-

JUii-september

ftekantoor 1 992 latgi 1 Leuven x

.,.{ 1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.