De Vallei April 1992

Page 1

-1

3-maandelijks contactblad JNM-Leuven

,,,� tr

Medewerkers aan deze " Vallei " waren: Katia, Els, Kim, Steven&Geert, Bart, Tine, Peter, Denis. Illustraties: voorpagina, p3, pl2 , p24: Peter Van Leuven; p2, p23: Kim; p6: Bart! ; p5: M.? ; p 1 3: Escher; p 1 8: W. R,aymakers & Th.Wilms.

,, 1 f 1tI1,

\1 ;,,_.-

-

.....

<.·j:' .,,,_ --.;::; -:. <146.r,� -::.. -..-::- < " A�·· .... ,. ,-,,.r-, .!�es " O" � //'/' <'. '-..... ,e{.� · ;• �"' . -- i 1 · , \ \, � \ 1.; \ 1 "- ,,.. ;: ' \ ' . .;,...:;,._ '(. 1 \' \ / S r. / ".;;. //Ç,r;: •' k , / � · : · , _':: ' '.::�:': \,�'f:ÁJ '-1� : ��� � Tft?i:� •\ '" '""-' , ,;.,.--��." ' ·�:' //1/, , - � ·, ,,'' ''\ f;- / � · ·: /� \'

��\ '

-�

�'<.�\)

-

./ ' c ;;'';-, ';.,_�, 10

-

R .:<-:, ; b 7i'.l!'.�/\� 'lt\�. ·�·r �J# ;�, :: ·.�. � l\ .�'.'\��

7�d1 4'Wt.i l�\)'\�.i:, �

-:::

"'� � ,,, :.;_ � ; f;� 1M· · ttj �· ;�i./i!!

"il

::y . : �· (

"

l

I 1111,'

f7-

' \.;.:-... l/'

'\�-

//

; J4 /-:. 11

t..J:' • 1 ,

1

�).

!.,,

::1

'

�-:·� g - - '-:�;�� 'iP�"v"�/_"e,�

·"

_ t·�- · � · -- -

'

\ 1

:-=..

1

\

L

'- .: r4 ? � xt; �l:f '

��'{ • · '

'

\ v

I

8 C') <D

ëii <D iJ 0:: Q)

Q;

' .

�-.", 1-'..· .::: !f!-;-;; '

' · -��. �' ' 'J

'\-; / }'ly:-, ..T(

'

Q) Ql 'C Ql

Ql "ái

� � c

.!!? n; :.:: ::) >

'#'"'-

19e jaargang· nr.2

I

april-juni 1992

afgiftekantoor Leuven X


m ·

p3: Voorwoord p4-6: Zweefvliegen in de Dijlevallei p7: Vlinders . p8: Piep p9-12: Over tantaluskwellingen en dies meer... p14-16: Geschiedenis van afdeling Leuven pl7-18: Akties en reakties pl9-20: Verslagen p2l -22: Kalender p23: Zomerkamp p24: Medewerkers

1

Ve

fotiU."1

De J .N.M. is een landelijk georganiseerde veremgmg voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar. Doelstellingen zijn het kennismaken met alles wat leeft, alsook werken aan een natuur- en mensvriendeljke omgeving. Dit gebeurt door middel van talrijke excursies, kampen, voordrachten, studies, akties, tijdschriften, . .. Als lid van adeling Leuven krijg je viermaal per jaar "De Vallei" waarin o.a. een kalender met alle afdelingsaktiviteiten. De piepers (8- tot 12jarigen ) hebben we een aparte werking. Zij krijgen het "Valleitje" voor en soms deels door hen gemaakt. Kontaktpersoon afdeling Leuven: Bart Vercoutere Schildekelaan 7 3060 Bertem Tel.:016/489745 kot : Broekstraat 36 3000 Leuven Piepverantwoordelijke : Tine Hens Sint -Jansbergsteenweg 79 3001 Heverlee Tel. :016/200667 LID WORDEN ??

Lid worden kan door overschrijving van : + 450 BF voor gewone leden (van 12 tot en met 25 jaar ) + 350 BF voor piepleden ( van 8 tot en met 12 jaar) + 200 BF voor bijleden ( broer of zus van een gewoon of pieplid ) + 600 BF voor steunleden ( ouder dan 25 jaar) op rek.nr.: 737-4263074-64, met vermelding van naam en soort lid.

[ij

Als redactrice van deze "Vallei" kri jg ik weer de "leuke" taak toegewezen, ook dit voorwoordje in elkaar te stampen. Hopelijk gaan jullie, na drie maanden (ja, het is al dri e maanden geleden dat die "Vallei" in haar nieuw kleedje in je bus viel), weer een tijdje zoet zijn met dit brokje leuvens JNM-nieuws. Verder moet ik er ook op wijzen dat als er op de voorpagina van je "Vallei" een rode stip staat, dit wil zeggen dat je bij ons weten dit jaar nog geen lidgeld betaald hebt. Als dit ondertussen toch nog niet gebeurd is, natuurlijk uit pure vergetelheid, zal je toch indien je ook de volgende geweldige "Vallei's" (en "Euglena's") wil ontvangen, mee op tocht wil gaan, enz., toch snel je lidgeld moeten overschrijven (info zie p 2). Tenslotte zou ik in dit voorwoord ook nog eens al die mensen willen bedanken die, zonder dat ik er al te veel moest achter zagen, een artikeltje binnen brachten. Zo zou het altijd moeten zijn! Ik zou dus zeggen doe zo verder of volg het goede voorbeeld!!! En vooral blijf in aktie voor de redaktie' De artikeltjes, cartoons of wat je ook maar in de volgende "Vallei" zou willen zien verschijnen moet voor 1 juni op volgend adres aankomen: Els De Smet, Kloosterlaan

2, 3001

Heverlee

zodat jullie in augustus of als je in de vakantie eens thuis komt een spiksplinternieu we "Vallei" kan verwachten! Dat was het dan. Geniet nog van de lente, veel succes met de examens, en daarna (wel wat vroeg) wil ik iedereen een super vakantie toewensen. Sjamayee en tot de volgende keer, Katia


m ·

p3: Voorwoord p4-6: Zweefvliegen in de Dijlevallei p7: Vlinders . p8: Piep p9-12: Over tantaluskwellingen en dies meer... p14-16: Geschiedenis van afdeling Leuven pl7-18: Akties en reakties pl9-20: Verslagen p2l -22: Kalender p23: Zomerkamp p24: Medewerkers

1

Ve

fotiU."1

De J .N.M. is een landelijk georganiseerde veremgmg voor en door jongeren tussen 8 en 25 jaar. Doelstellingen zijn het kennismaken met alles wat leeft, alsook werken aan een natuur- en mensvriendeljke omgeving. Dit gebeurt door middel van talrijke excursies, kampen, voordrachten, studies, akties, tijdschriften, . .. Als lid van adeling Leuven krijg je viermaal per jaar "De Vallei" waarin o.a. een kalender met alle afdelingsaktiviteiten. De piepers (8- tot 12jarigen ) hebben we een aparte werking. Zij krijgen het "Valleitje" voor en soms deels door hen gemaakt. Kontaktpersoon afdeling Leuven: Bart Vercoutere Schildekelaan 7 3060 Bertem Tel.:016/489745 kot : Broekstraat 36 3000 Leuven Piepverantwoordelijke : Tine Hens Sint -Jansbergsteenweg 79 3001 Heverlee Tel. :016/200667 LID WORDEN ??

Lid worden kan door overschrijving van : + 450 BF voor gewone leden (van 12 tot en met 25 jaar ) + 350 BF voor piepleden ( van 8 tot en met 12 jaar) + 200 BF voor bijleden ( broer of zus van een gewoon of pieplid ) + 600 BF voor steunleden ( ouder dan 25 jaar) op rek.nr.: 737-4263074-64, met vermelding van naam en soort lid.

[ij

Als redactrice van deze "Vallei" kri jg ik weer de "leuke" taak toegewezen, ook dit voorwoordje in elkaar te stampen. Hopelijk gaan jullie, na drie maanden (ja, het is al dri e maanden geleden dat die "Vallei" in haar nieuw kleedje in je bus viel), weer een tijdje zoet zijn met dit brokje leuvens JNM-nieuws. Verder moet ik er ook op wijzen dat als er op de voorpagina van je "Vallei" een rode stip staat, dit wil zeggen dat je bij ons weten dit jaar nog geen lidgeld betaald hebt. Als dit ondertussen toch nog niet gebeurd is, natuurlijk uit pure vergetelheid, zal je toch indien je ook de volgende geweldige "Vallei's" (en "Euglena's") wil ontvangen, mee op tocht wil gaan, enz., toch snel je lidgeld moeten overschrijven (info zie p 2). Tenslotte zou ik in dit voorwoord ook nog eens al die mensen willen bedanken die, zonder dat ik er al te veel moest achter zagen, een artikeltje binnen brachten. Zo zou het altijd moeten zijn! Ik zou dus zeggen doe zo verder of volg het goede voorbeeld!!! En vooral blijf in aktie voor de redaktie' De artikeltjes, cartoons of wat je ook maar in de volgende "Vallei" zou willen zien verschijnen moet voor 1 juni op volgend adres aankomen: Els De Smet, Kloosterlaan

2, 3001

Heverlee

zodat jullie in augustus of als je in de vakantie eens thuis komt een spiksplinternieu we "Vallei" kan verwachten! Dat was het dan. Geniet nog van de lente, veel succes met de examens, en daarna (wel wat vroeg) wil ik iedereen een super vakantie toewensen. Sjamayee en tot de volgende keer, Katia


Q1J

.

'P1taµ4te#I

����� �I �, r

Zweefvliegen zijn, zoals de naam het al zegt, vliegen die zweven. Vele soorten zien er uit zoals bijen, wespen of hommels. In belgie komen er + 310 soorten voor. Verder valt er niet veel interessants over te vertellen, behalve dat de larven kilo's bladlu izen eten en dus natuurlijke pesticiden zijn. Wie meer wil weten moet dringend een zweefvliegentabel bestellen op het JNM bondssekretariaat.

"' Sint-Agatha-Rode: Aan de vijver van Sint-Agatha-Rode vingen we op ongeveer 2 uur tijd al zo'n 30 soorten. Op de tochtjes kunnen we hier natuurlijk ook bv. libellen of vogels tegenkomen, zeker in mei. Ook het Rodebos gaan we eens bekijken. Hier weten we nog niets over, maar er zitten o.a. wroedmeesterpadden en er is nog een stukje " heide". "' Nethen, Archennes: 2 bijna echte zuiderse dorpjes. In Nethen is er een zandgroeve die waarschijnlijk wel interessant is. En er is ook een idyllische oude met klimop begroeide muu r aan de rand van het Mezerdaal'woud. "' F lorival: Mooie vijver die onlangs aangekocht werd door de staat. "' Ok de vijver van Neerijse Grote Bron is in het voorjaar interessant voor bepaalde zweefvliegen.

Bedoeling?

Planning

De bedoeling van het ZOT is een beeld te krijgen van de zweefvliegenfauna van de Dijlevallei. Er zijn voor ons al enkele mensen geweest die zich hiermee hebben beziggehouden, meerbepaald in het "Meerdaalgebied", zijnde het Meerdaalwoud en de Dijlevallei van Korbeek-Dijle tot Sint-Agatha-Rode. N. De Beuk ving hier al zo'n 15 4 soorten, V.D.Weyer ving er nog zo'n 6 nieuwe bij en ook het ZOT ving in '91 nog eens 3 nieuwe soorten, wat resulteert in zo'n 163 soorten, of nog 132-6.

"' "' "' "'

1992?

"' woe 20 mei: Afspraak 13u00 station Leuven (post).

Zweefvliegen in de dijlevallei Wat?

In '92 gaan we in het kader van de europese eenwording nog meer zweefvliegjes vangen in de Dijlevallei. Maar ook roofvliegen, blaaskopvliegen en wapenvliegen zullen niet ontsnappen. In mei gaat er daarom elke woensdag een superexcursie door, en gaan we ook 3 weekendjes organiseren ( twee in mei en ééntje eind juni). De woensdagnamiddagtochtjes gaan alleen door bij goed zweefvliegenweer, d.w.z. geen regen. Zweefvliegen hebben geen hoge temperaturen nodig, sommige kleinere soorten zouden gewoonweg smelten. Beschrijving van enkele gebiedjes

"' Het Meerdaalwoud zal iedereen wel kennen. Er zijn enkele plaatsen in het Meerdaalwoud die we wat nader gaan bekijken. Zoals de springputten, de paddenpoel en de bronbeekjes aan de Kluis, de open plek in het . Mollendaalbos en verder de bronbeekjes aan de Zoete Waters, het zgn. Kouterbos. In '91 hebben we hier al wat gevangen. Het gebied bleek heel interessant te zijn, niet alleen voor zweefvliegen, maar ook qua libellen, vlinders, vuursalamanders, ...

Alle woensdagnamiddagen bij goed weer. woe 6 mei: Afspraak 13u00 station Leuven (post!). zo 10 mei : Afspraak 9u00 / lOuOO (idem 1 mei). woe 13 mei: Afspraak 13u00 station Leuven (post).

"' Weekend: van vrij 15 mei (20u00) tot zo. 17 mei

waar? Kot Pjoris

Prijs: 450?BF

"' Weekend: van woe 27 mei (13u00 of later) tot za 30 mei (' s avonds)

waar? Kot Geert

Prijs: ±. 600BF

( 10 personen)

Info: Meer informatie over de tochten, weekends of zweefvliegen in het

algemeen bij Geert Abts en Steven Bouillon. Voor ligging kot Pjoris en kot Geert zie kaartjes op de volgende pagina. STEVEN&GEERT


Q1J

.

'P1taµ4te#I

����� �I �, r

Zweefvliegen zijn, zoals de naam het al zegt, vliegen die zweven. Vele soorten zien er uit zoals bijen, wespen of hommels. In belgie komen er + 310 soorten voor. Verder valt er niet veel interessants over te vertellen, behalve dat de larven kilo's bladlu izen eten en dus natuurlijke pesticiden zijn. Wie meer wil weten moet dringend een zweefvliegentabel bestellen op het JNM bondssekretariaat.

"' Sint-Agatha-Rode: Aan de vijver van Sint-Agatha-Rode vingen we op ongeveer 2 uur tijd al zo'n 30 soorten. Op de tochtjes kunnen we hier natuurlijk ook bv. libellen of vogels tegenkomen, zeker in mei. Ook het Rodebos gaan we eens bekijken. Hier weten we nog niets over, maar er zitten o.a. wroedmeesterpadden en er is nog een stukje " heide". "' Nethen, Archennes: 2 bijna echte zuiderse dorpjes. In Nethen is er een zandgroeve die waarschijnlijk wel interessant is. En er is ook een idyllische oude met klimop begroeide muu r aan de rand van het Mezerdaal'woud. "' F lorival: Mooie vijver die onlangs aangekocht werd door de staat. "' Ok de vijver van Neerijse Grote Bron is in het voorjaar interessant voor bepaalde zweefvliegen.

Bedoeling?

Planning

De bedoeling van het ZOT is een beeld te krijgen van de zweefvliegenfauna van de Dijlevallei. Er zijn voor ons al enkele mensen geweest die zich hiermee hebben beziggehouden, meerbepaald in het "Meerdaalgebied", zijnde het Meerdaalwoud en de Dijlevallei van Korbeek-Dijle tot Sint-Agatha-Rode. N. De Beuk ving hier al zo'n 15 4 soorten, V.D.Weyer ving er nog zo'n 6 nieuwe bij en ook het ZOT ving in '91 nog eens 3 nieuwe soorten, wat resulteert in zo'n 163 soorten, of nog 132-6.

"' "' "' "'

1992?

"' woe 20 mei: Afspraak 13u00 station Leuven (post).

Zweefvliegen in de dijlevallei Wat?

In '92 gaan we in het kader van de europese eenwording nog meer zweefvliegjes vangen in de Dijlevallei. Maar ook roofvliegen, blaaskopvliegen en wapenvliegen zullen niet ontsnappen. In mei gaat er daarom elke woensdag een superexcursie door, en gaan we ook 3 weekendjes organiseren ( twee in mei en ééntje eind juni). De woensdagnamiddagtochtjes gaan alleen door bij goed zweefvliegenweer, d.w.z. geen regen. Zweefvliegen hebben geen hoge temperaturen nodig, sommige kleinere soorten zouden gewoonweg smelten. Beschrijving van enkele gebiedjes

"' Het Meerdaalwoud zal iedereen wel kennen. Er zijn enkele plaatsen in het Meerdaalwoud die we wat nader gaan bekijken. Zoals de springputten, de paddenpoel en de bronbeekjes aan de Kluis, de open plek in het . Mollendaalbos en verder de bronbeekjes aan de Zoete Waters, het zgn. Kouterbos. In '91 hebben we hier al wat gevangen. Het gebied bleek heel interessant te zijn, niet alleen voor zweefvliegen, maar ook qua libellen, vlinders, vuursalamanders, ...

Alle woensdagnamiddagen bij goed weer. woe 6 mei: Afspraak 13u00 station Leuven (post!). zo 10 mei : Afspraak 9u00 / lOuOO (idem 1 mei). woe 13 mei: Afspraak 13u00 station Leuven (post).

"' Weekend: van vrij 15 mei (20u00) tot zo. 17 mei

waar? Kot Pjoris

Prijs: 450?BF

"' Weekend: van woe 27 mei (13u00 of later) tot za 30 mei (' s avonds)

waar? Kot Geert

Prijs: ±. 600BF

( 10 personen)

Info: Meer informatie over de tochten, weekends of zweefvliegen in het

algemeen bij Geert Abts en Steven Bouillon. Voor ligging kot Pjoris en kot Geert zie kaartjes op de volgende pagina. STEVEN&GEERT


�"(f]-

___,rn

__________

�J L-

h-1-�

"'" "'' �!\�

Vlinders

( Ik

0\ 'Ç-�

----

\�

l �� �

noRG�i

h

jj.01

&Et'')� J

1co1

HevC:t<.,1"c:€

f/

ho11,n: 511111- Ml\ll111\Ju��,_,& A� 3oJo Ue5�J..o

--

)r;ert,.HtAD .. lV<�DW<hc\ �

l � ;: > �-

wl'lv<i-l(.'>ël3A"/V

Nieuws van het vlinderfront. Zoals iedereen reeds weet is het J NM-dagvlinderprojekt een reuzegroot sukses.Is dit ook zo in afdeling Leuven ? J a, maar er zijn slechts DRIE (3) J NM'ers uit onze afdeling die gegevens doorgestuurd hebben (Bouillon Steven, Van Tichelen Katia en ikzelf)! ! Dit staat tegenover een tiental (lO)niet-JNM'ers. Dit is nog niet zo'n ramp als we dit jaar onze achterstand inhalen. Hoe doen jullie dit ?? 1.) De waarnemingen van vorig jaar, die jullie hopelijk nog in jullie kast liggen hebben , stuur die op (al is het één Citroentje) naar het bondssek. Wanneer je geen UTM hokken hebt, stuur ze dan naar mij, dan vul ik ze wel in. 2. ) Schrijf vanaf nu elke vlinder ( al is het een Klein koolwitje) op en stuur je waarnemigen geregeld door of geef ze aan mij. We verwachten echt niet van elke waarnemer 1000 waarnemingen, als iedereen er enkele doorstuurt dan hebben we al snel een hele hoop. (Onze afdeling telt namelijk 100 leden) Zodat we op het eind van dit jaar meer waarnemers hebben dan dit jaar (liefst meer dan 10). Vlieg dus nu naar je notitieboekje en schrijf al je waarnemingen op, dan naar de briefomslagen en vervolgens naar de postzegels, dan schrijf je snel het adres erop. Maak de rand nat en pak de fiets en ga naar het postkantoor. Fiets terug, slaak een diepe zucht van tevredenheid kruip dan in je bed. , gegroet,

TR<:>1.-1i:�11-.i.L" 1!.,EL11f

"'"'�� "" �

PL.(\fl€-

ol'\WOoi.-)

.=k �11/J/ I

__ffirL_

.

101·.1��1� ....�

· · --

Bart Vercoutere Schildekelaan 7 3060 Bertem

...; '-

-�"'/i �

.

ÎtOJ�EPOOP.r

\\

\ \

\\ \

',�'. ,t:s p �r �;� �(

:1

?

.r


�"(f]-

___,rn

__________

�J L-

h-1-�

"'" "'' �!\�

Vlinders

( Ik

0\ 'Ç-�

----

\�

l �� �

noRG�i

h

jj.01

&Et'')� J

1co1

HevC:t<.,1"c:€

f/

ho11,n: 511111- Ml\ll111\Ju��,_,& A� 3oJo Ue5�J..o

--

)r;ert,.HtAD .. lV<�DW<hc\ �

l � ;: > �-

wl'lv<i-l(.'>ël3A"/V

Nieuws van het vlinderfront. Zoals iedereen reeds weet is het J NM-dagvlinderprojekt een reuzegroot sukses.Is dit ook zo in afdeling Leuven ? J a, maar er zijn slechts DRIE (3) J NM'ers uit onze afdeling die gegevens doorgestuurd hebben (Bouillon Steven, Van Tichelen Katia en ikzelf)! ! Dit staat tegenover een tiental (lO)niet-JNM'ers. Dit is nog niet zo'n ramp als we dit jaar onze achterstand inhalen. Hoe doen jullie dit ?? 1.) De waarnemingen van vorig jaar, die jullie hopelijk nog in jullie kast liggen hebben , stuur die op (al is het één Citroentje) naar het bondssek. Wanneer je geen UTM hokken hebt, stuur ze dan naar mij, dan vul ik ze wel in. 2. ) Schrijf vanaf nu elke vlinder ( al is het een Klein koolwitje) op en stuur je waarnemigen geregeld door of geef ze aan mij. We verwachten echt niet van elke waarnemer 1000 waarnemingen, als iedereen er enkele doorstuurt dan hebben we al snel een hele hoop. (Onze afdeling telt namelijk 100 leden) Zodat we op het eind van dit jaar meer waarnemers hebben dan dit jaar (liefst meer dan 10). Vlieg dus nu naar je notitieboekje en schrijf al je waarnemingen op, dan naar de briefomslagen en vervolgens naar de postzegels, dan schrijf je snel het adres erop. Maak de rand nat en pak de fiets en ga naar het postkantoor. Fiets terug, slaak een diepe zucht van tevredenheid kruip dan in je bed. , gegroet,

TR<:>1.-1i:�11-.i.L" 1!.,EL11f

"'"'�� "" �

PL.(\fl€-

ol'\WOoi.-)

.=k �11/J/ I

__ffirL_

.

101·.1��1� ....�

· · --

Bart Vercoutere Schildekelaan 7 3060 Bertem

...; '-

-�"'/i �

.

ÎtOJ�EPOOP.r

\\

\ \

\\ \

',�'. ,t:s p �r �;� �(

:1

?

.r


Q'ïf\ �". PIEP

�I

Neen, er bestaan geen muizen die 'piep' zeggen, als ze achter een boom schuilen voor de schaduw van een uil . .. En ook is er nog nooit één kuiken geweest dat 'piep' zei, toen het uit z'n ei kroop. En toch is er 'piep'. .. maar piep is meer dan een deur die gesmeerd moet worden. Piep is daarentegen een fantastische trein die volledig gesmeerd loopt. . . Piep is een voorzichtig ontwaken, je zintuigen alle ruimte geven, geen grenzen trekken rond je fantasie en dan het bos intrekken of de Doode Bemde of de Snoekengracht of. . . Piep is, gehuld in duizend geheimen, door het bos zwerven. .. paddestoelen opsnuiven met een herfstige neus, om daarna te smullen van de trollenschat. Of kunst verheffen tot natuur, of nog, met de vogels meereizen naar warmere plaatsen waar chokomelk is, of de bomen van de boomgeesten terugvinden. . . E n dan als de winter er echt is.. dansen i n d e kringloop van de aarke, het water, de lucht, de seizoenen. Of bont terug aan de dieren geven op een februaristrand en schelpen zoeken met een beetje zee in je laarzen. En later, samen met de lente op stap gaan en bloemen namen geven onder een hoge heksenhoed. Of toevallig op een bende slakken stoten en een beetje babbelen over bijen en wespjes". Piep is misschien wel op visite gaan bij de zoetwaterkoning? Want wat doe je als kikkers je de weg wijzen en blijven steken in plastiek flessen en aangespoeld blik? Piep is samen met vlinders naar de zon vliegen en vliegensvlug een metamorfose ondergaan, zonder dat de woudreuzen het merken. Piep is met een loodzware rugzak naar de Hoge Venen trekken, om daar langs wegen te wandelen die verdwijnen in de Wilgeroosjes. Piep is toverdrankjes maken, lakens volschilderen, heksen uit klei toveren, toneel spelen bij het licht van een spetterend kampvuur, om dan uiteindelijk met veel tegenzin de auto in te kruipen richting Leuven... maar het wordt september en de blaadjes vallen van de bomen en net zoals de paddestoelen komen de piepers weer te voorschijn, om te zweven in nevelslierten en gele zagers te achtervolgen en nog duizend keer te genieten van die fantastische natuur. Want dat zijn we dit jaar zeker van plan! Groetjes, Tine (de piepwerking!)

��������[[}Over Tantaluskwellingen en dies meer... Het vat der Danaï den probeer ik hier niet te vullen, dat is toch dweilen met de kraan open en de kans bestaat dat ik de draad van Ariadne verlies en dat jij mijn schrijfsel ervaart als Mozes' roep in de woestijn. Het was m.a.w. gisterenavond LBK-revue. Het vaatje waaruit ik tap, vind je in het februari-nummer vanGrasduinen ('92)1.

Ik beland tussen de lezersbrieven op pagina 40 en plots staat lli daar, ik sta oog in oog met ( één van) mijn zwart(e) beest(en) ... 'Herintroductie' prijkt bovenaan het bewuste artikel, waarin

één van onze assertieve noorderburen steen en been klaagt

over de weinige herintroductieplannen in Nederland. Over de terugkeer van uitgeroeide diersoorten als Wolf en Lynx besluit de man wijselijk dat je ze, eens uitgezet, nergens zal tegenkomen. Ondanks de vele fabeltjes over deze 'mensenverscheurende' dieren, blijken ze in realiteit inderdaad

vrij

tot

zeer schuw te zijn. De Lynx zie ik wel in staat binnen afzienbare tijd onze contreien terug tot de zijne te maken. Dit prachtig dier voedt zich immers met alles van spitsmuis over vogel tot ree en zou zij nut als natuurlijke evenwichtsbrenger (i.p.v. jacht!!!)

zeker

kunnen laten gelden (waardoor hij zelfs bij

de

moeilijke(?)

landbouwer in zwang kan geraken). Daarnaast worden ook relatief weinig eisen gesteld aan (de grootte van) het territorium, daar hij een 'l�ner' (van "I'm a poor lonesome cowboy... ") is.

Met de Wolf is het anders gesteld. Ik zie niet goed waar onze nederlandse vriend dit zeer sociale dier zou willen inplanten, daar wolven in kleine tot middelgrote groepen leven en dus meer ruimte en grotere prooien inpalmen. Daarenboven durven ze zich ook te goed doen aan dode dieren, zodat gevaar voor vergiftiging

reë el is. Waarschijnlijk zal ook de nederlandse landbouwer niet echt opgezet zijn

met een opmars van deze hondachtige: verhaaltjes en tekenfilmpjes over Wolven die halve kuddes koud maken zijn hier niet vreemd aan. Ik ben het er mee eens als in het artikel gewag wordt gemaakt van de opmars van de ooievaar, zelfs wanneer die als 'spectaculair' wordt bestempeld, maar... hoe stoot men mij tegen de borst... sidder en beef gij onverlaat... als de terugkomst van de

Raaf

als

een

'niet-gelukkig-makende-verschijning'

wordt

afgedaan.

Waarschijnlijk ziet mijnheer liever het prachtig oranje kleed van de Baltimore­ Troepiaal, vindt hij de rode keelzak van de Fregatvogel het einde en gaat voor hem niets boven de architectuur van het prieeltje der Ptilonorhynchidae, maar vergeet hij het prachtig blinkend vestje van zijn eigen Usvogel te aanschouwen, ontgaat hem het waterballet van baltsende Futen en is het oneindig ftjne kantwerk van de Staartmeesjes hem onbekend...?! Zoals David Attenborough zegt: "Genieten van de natuur, dat is een van de grootste schatten van het leven. Dat zit diep in iedereen." (Is het toevallig dat hij heel de wereld in zijn ban heeft met zijn documentaires?) Het gras is overal even groen, natuur overal even mooi, ontdek en ervaar haar in al haar eenvoud en complexiteit en je moet dit beamen. Natuur gen... net op dit moment zeilen er drie Buizerds, miauwend het bos t.g.o. mijn naar mijn verrekijker..., te laat, ze zijn weg. Ik voel me goed.

raam

over. Ik zoek


Q'ïf\ �". PIEP

�I

Neen, er bestaan geen muizen die 'piep' zeggen, als ze achter een boom schuilen voor de schaduw van een uil . .. En ook is er nog nooit één kuiken geweest dat 'piep' zei, toen het uit z'n ei kroop. En toch is er 'piep'. .. maar piep is meer dan een deur die gesmeerd moet worden. Piep is daarentegen een fantastische trein die volledig gesmeerd loopt. . . Piep is een voorzichtig ontwaken, je zintuigen alle ruimte geven, geen grenzen trekken rond je fantasie en dan het bos intrekken of de Doode Bemde of de Snoekengracht of. . . Piep is, gehuld in duizend geheimen, door het bos zwerven. .. paddestoelen opsnuiven met een herfstige neus, om daarna te smullen van de trollenschat. Of kunst verheffen tot natuur, of nog, met de vogels meereizen naar warmere plaatsen waar chokomelk is, of de bomen van de boomgeesten terugvinden. . . E n dan als de winter er echt is.. dansen i n d e kringloop van de aarke, het water, de lucht, de seizoenen. Of bont terug aan de dieren geven op een februaristrand en schelpen zoeken met een beetje zee in je laarzen. En later, samen met de lente op stap gaan en bloemen namen geven onder een hoge heksenhoed. Of toevallig op een bende slakken stoten en een beetje babbelen over bijen en wespjes". Piep is misschien wel op visite gaan bij de zoetwaterkoning? Want wat doe je als kikkers je de weg wijzen en blijven steken in plastiek flessen en aangespoeld blik? Piep is samen met vlinders naar de zon vliegen en vliegensvlug een metamorfose ondergaan, zonder dat de woudreuzen het merken. Piep is met een loodzware rugzak naar de Hoge Venen trekken, om daar langs wegen te wandelen die verdwijnen in de Wilgeroosjes. Piep is toverdrankjes maken, lakens volschilderen, heksen uit klei toveren, toneel spelen bij het licht van een spetterend kampvuur, om dan uiteindelijk met veel tegenzin de auto in te kruipen richting Leuven... maar het wordt september en de blaadjes vallen van de bomen en net zoals de paddestoelen komen de piepers weer te voorschijn, om te zweven in nevelslierten en gele zagers te achtervolgen en nog duizend keer te genieten van die fantastische natuur. Want dat zijn we dit jaar zeker van plan! Groetjes, Tine (de piepwerking!)

��������[[}Over Tantaluskwellingen en dies meer... Het vat der Danaï den probeer ik hier niet te vullen, dat is toch dweilen met de kraan open en de kans bestaat dat ik de draad van Ariadne verlies en dat jij mijn schrijfsel ervaart als Mozes' roep in de woestijn. Het was m.a.w. gisterenavond LBK-revue. Het vaatje waaruit ik tap, vind je in het februari-nummer vanGrasduinen ('92)1.

Ik beland tussen de lezersbrieven op pagina 40 en plots staat lli daar, ik sta oog in oog met ( één van) mijn zwart(e) beest(en) ... 'Herintroductie' prijkt bovenaan het bewuste artikel, waarin

één van onze assertieve noorderburen steen en been klaagt

over de weinige herintroductieplannen in Nederland. Over de terugkeer van uitgeroeide diersoorten als Wolf en Lynx besluit de man wijselijk dat je ze, eens uitgezet, nergens zal tegenkomen. Ondanks de vele fabeltjes over deze 'mensenverscheurende' dieren, blijken ze in realiteit inderdaad

vrij

tot

zeer schuw te zijn. De Lynx zie ik wel in staat binnen afzienbare tijd onze contreien terug tot de zijne te maken. Dit prachtig dier voedt zich immers met alles van spitsmuis over vogel tot ree en zou zij nut als natuurlijke evenwichtsbrenger (i.p.v. jacht!!!)

zeker

kunnen laten gelden (waardoor hij zelfs bij

de

moeilijke(?)

landbouwer in zwang kan geraken). Daarnaast worden ook relatief weinig eisen gesteld aan (de grootte van) het territorium, daar hij een 'l�ner' (van "I'm a poor lonesome cowboy... ") is.

Met de Wolf is het anders gesteld. Ik zie niet goed waar onze nederlandse vriend dit zeer sociale dier zou willen inplanten, daar wolven in kleine tot middelgrote groepen leven en dus meer ruimte en grotere prooien inpalmen. Daarenboven durven ze zich ook te goed doen aan dode dieren, zodat gevaar voor vergiftiging

reë el is. Waarschijnlijk zal ook de nederlandse landbouwer niet echt opgezet zijn

met een opmars van deze hondachtige: verhaaltjes en tekenfilmpjes over Wolven die halve kuddes koud maken zijn hier niet vreemd aan. Ik ben het er mee eens als in het artikel gewag wordt gemaakt van de opmars van de ooievaar, zelfs wanneer die als 'spectaculair' wordt bestempeld, maar... hoe stoot men mij tegen de borst... sidder en beef gij onverlaat... als de terugkomst van de

Raaf

als

een

'niet-gelukkig-makende-verschijning'

wordt

afgedaan.

Waarschijnlijk ziet mijnheer liever het prachtig oranje kleed van de Baltimore­ Troepiaal, vindt hij de rode keelzak van de Fregatvogel het einde en gaat voor hem niets boven de architectuur van het prieeltje der Ptilonorhynchidae, maar vergeet hij het prachtig blinkend vestje van zijn eigen Usvogel te aanschouwen, ontgaat hem het waterballet van baltsende Futen en is het oneindig ftjne kantwerk van de Staartmeesjes hem onbekend...?! Zoals David Attenborough zegt: "Genieten van de natuur, dat is een van de grootste schatten van het leven. Dat zit diep in iedereen." (Is het toevallig dat hij heel de wereld in zijn ban heeft met zijn documentaires?) Het gras is overal even groen, natuur overal even mooi, ontdek en ervaar haar in al haar eenvoud en complexiteit en je moet dit beamen. Natuur gen... net op dit moment zeilen er drie Buizerds, miauwend het bos t.g.o. mijn naar mijn verrekijker..., te laat, ze zijn weg. Ik voel me goed.

raam

over. Ik zoek


-!rn,___

______

Enfin, naast Lynx en Wolf worden ook Zeearend en Monniksgier als mogelijke introductiedieren voor de Veluwe getypt. Waarom net deze twee, vraag je? Ten eerste omdat ze oorsprokelijk wijd verspreid waren en het dus toch mogelijk moet zijn om ze hun oorspronkelijk leefmilieu terug in te laten nemen. Logisch toch, niet? Op korte termijn beschouwd misschien wel; wanneer men de hele cyclus bekijkt, kan men zich vragen stellen: eerst worden ze verdreven, dan wil men ze terug. (Ik hoop dat volgende generaties niet net hetzelfde over ons moeten constateren!) Maar ... opdat deze vogels terug hun oorspronkelijk leefmilieu zouden bevolken dienen nog heel wat zandzakjes naar de dijk te worden gedragen: het zal heus niet volstaan om, zoals de lezersbrief vermeldt, een stichting op te richten die 'wedijvert' voor de herintroductie. Ook "een vijver bij een bos met wat oude bomen" zal niet voldoende zijn; het is niet omdat dit als dusdanig wordt ervaren wanneer je 14 dagen naar Duitsland trekt dat enkel die vijver en die bomen voldoende zijn, het hele ecologische netwerk is belangrijk; ik denk bv. niet dat die paar bomen en die vijver gelegen zijn in gebied waar zondags 78 wandelaars, 54 mountainbikers, 4 ruiters, 14 motocrossers en 8 parachutisten de revue passeren, of wel soms? Ik bedoel maar, vind maar eens een gebied in een land met bijna 400 inwoners per km2 dat voldoende rustig is, vrij van eierrovers en jagers, die 'per ongeluk' die Zeearend voor een fazant aanzagen. Ook bij volgende zin stel ik mij vragen: "Een rustig open terrein met wat kadavers" en de Monniksgier is tevreden. Hoeveel hectare open terrein rest Nederland nog? Voeg daar nog de eis 'rustig' aan toe en vraag je af hoeveel voor-gieren-consumeeerbare-kadavers aanwezig zijn... De rest vul je zelf maar in. Een tweede (meer belangrijke?) rede om net deze twee vogels eruit te pikken, is omdat het "spectaculaire, voor iedereen zichtbare, genietbare vogels" zijn (het verschil met de Raaf ontgaat mij hier even, maar dat zal wel aan mij gelegen zijn, vermoed ik). Of m.a.w. een rede die enkel het eigenbelang dient en niets meer met dierenwelzijn en -bescherming uit te staan heeft, want, zo staat geschreven, "Waarom moet ik elk jaar naar Spanje om deze schitterende vogel te zien?" Ik denk dat het beter is eerst te proberen in het heden te leven en te zorgen dat we dat van alle destructieve krachten kunnen vrijwaren. Denk maar aan de ValleLd'Aspe, waar o. a. Vale, Aas en Lammergier bedreigd worden en waar danig voor hun toekomst wordt gevochten; denk maar aan het FIR dat alles inzet om het kroost van de Zeearend in Joegoslavië2 en van de laatste 200 Lammergieren in de spaanse Pyreneeën3 enig uitzicht te geven op een toekomst. Ik meen dat voor zulk internationaal optreden, zeker in het kader van een Wigemaakt Europa met gecentraliseerde milieubevoegdheden, fusies onontbeerlijk zijn om als éé n blok te kunnen reageren. Het einde van het al te idiote afsnoepen van elkaars leden om toch maar als leidinggevende natuurvereniging bekend te staan is een eerste vereiste. Waarom in België nog steeds niet één grote drukkingsgroep die in staat is gecoördineerd op te treden tegen de schandelijke praktijken van bedrijven, personen, ministers en wetten, of ben ik nu aan het dromen? Kortom, dit betoog wil niet een op de vingers tikken zijn van een herintroductie­ 'droom' (wie zou niet graag een Lynx zien i.p.v. die grijze-harige-huis-tuin-en­ keuken-kat die net mijn raam passeert en haar territorium afbakent? Wie wordt niet graag wakker gehouden door wolvengehuil i.p.v. door buurmans keffer? Voel ook jij niet die tinteling bij het zien van de rijzige silhouet van een Zeearend, afstekend tegen de azuurblauwe lucht?). Ik wil ook niet één of ander moraliserend, inkt- en

�������-rn

papierverbruikend gepen ten beste geven en wil zeker niet dé faitistisch zijn: ik ben ervan overtuigd dat de natuur haar eigen creaties terug de baas wordt, hoe dan ook...ons rest enkel het buigen, het breken laat ik aan de economie. Wel stel ik de steeds weerkerende gedachte, dat het elders en vroeger heel wat beter zou (geweest) zijn, in vraag. Lees in dit opzicht ook eens de eerste acht bladzijden van Euglena nr. l, '92. Ik vind het goed dat het huidig natuurbeheer in vraag wordt gesteld zodat noodzakelijke bijschaving mogelijk is. Maar steeds al de belgische problemen samenballen en projecteren op Nederland als geheel...??? Trouwens ik denk dat het gestelde alternatief voor het huidige natuurbeheer evenzeer aan kritiek kan (en zal) onderworpen worden. Op één punt is het "Minder hekken, meer Wolven"-artikel pijnlijk correct: "Een beetje meer lef a.u. b.!" Of zoals prof. Verachtert het stelt: "Die verdomde vlaamse schuchterheid!!!" We've got no balls (wo)men (woeps, tikfoutje)! Hiervoor kunnen we in elk geval bij onze vrienden uit het noorden ten rade gaan. Tot slot zou ik nog even op dat natuurgenieten terug willen komen. Ik denk dat je je wel zal herkennen in het specimen dat Frans Verleyen ooit als volgt beschreef4: Ze zijn onuitroeibaar. Elke generatie levert altijd opnieuw haar stille voorhoede, bedrijvig in kleine werkgroepen of al wat grotere verenigingen met voorzitters, penningmeesters en een eigen blad. Ze gaan gekleed in camouflagekleuren, praten niet te luid, kunnen lang alleen zijn en leren even lang bij. Ze houden er dikwijls van kindsbeen af dagboeken op na, waarnemingslijsten en soms bandopnames. Vaders, vrouwen of mannen maken zich zelden bezorgd over al dat vage ronddolen, die nutteloze passie van hun gezinsgenoot. Het eerste spaargeld gaat altijd naar een goed naslagwerk en een stevige verrekijker waarmee ze verkleumd maar zielsgelukkig kunnen terugkeren na een dag van geheimzinnige uithuizigheid. Ze zijn de "birdwatchers", vogelspieders en aanverwante natuurminnaars. Hun behoefte aan rubberlaarzen, rietkraagen, zonsopgangen of avondschemeringen is intens maar onverklaarbaar. Er bestaat een verborgen hiërarchie in de sector. Er zijn de natuurlijke leiders, zelden van jeugdige leeftijd, die door hun lange ervaring schijnbaar "alles" weten. Een groen toefje mos tussen de herfstbladeren, het korte geluid van een onoogelijk bruin vogeltje dat uit een grachtkant wegvlucht, de eetbare en giftige paddestoel: zij herkennen en determineren alles in een oogopslag en maken daarmee grote indruk op nog niet zo ingewijde amateurs die meewandelen en zich moedeloos afvragen hoe ze het ooit zover zullen schoppen. Soms wordt dat gezag versterkt door het bezit van gesofistikeerd materiaal, telescopen en filmcamera's of makkelijk op te zetten schuilhutten en de bekwaamheid om dat gerief te gebruiken. Hiermee, en met krankzinnig veel geduld, worden dan al die adembenemende natuurfilms gedraaid waar steeds meer vraag naar is vanwege de televisie en waarvan de BBC er de beste heeft. Vlak onder de allesweters, die niet zelden boeken schrijven of aan tijdschriften meewerken, bevindt zich een veel ruimere groep van deskundige veldwerkers, leden van "De Wielewaal" en dergelijke verenigingen. Ze kunnen zelf al heel behoorlijk een wandelgroep gidsen (er bestaan daar trouwens avondcursussen voor), maar hebben de gave van onfeilbaarheid nog niet bereikt. Ze kennen echter de wegen en procedures om een natuurreservaat of beschermd landschap aan te kopen, te pachten, door een overheid in bescherming te laten nemen, op zoek naar wat


-!rn,___

______

Enfin, naast Lynx en Wolf worden ook Zeearend en Monniksgier als mogelijke introductiedieren voor de Veluwe getypt. Waarom net deze twee, vraag je? Ten eerste omdat ze oorsprokelijk wijd verspreid waren en het dus toch mogelijk moet zijn om ze hun oorspronkelijk leefmilieu terug in te laten nemen. Logisch toch, niet? Op korte termijn beschouwd misschien wel; wanneer men de hele cyclus bekijkt, kan men zich vragen stellen: eerst worden ze verdreven, dan wil men ze terug. (Ik hoop dat volgende generaties niet net hetzelfde over ons moeten constateren!) Maar ... opdat deze vogels terug hun oorspronkelijk leefmilieu zouden bevolken dienen nog heel wat zandzakjes naar de dijk te worden gedragen: het zal heus niet volstaan om, zoals de lezersbrief vermeldt, een stichting op te richten die 'wedijvert' voor de herintroductie. Ook "een vijver bij een bos met wat oude bomen" zal niet voldoende zijn; het is niet omdat dit als dusdanig wordt ervaren wanneer je 14 dagen naar Duitsland trekt dat enkel die vijver en die bomen voldoende zijn, het hele ecologische netwerk is belangrijk; ik denk bv. niet dat die paar bomen en die vijver gelegen zijn in gebied waar zondags 78 wandelaars, 54 mountainbikers, 4 ruiters, 14 motocrossers en 8 parachutisten de revue passeren, of wel soms? Ik bedoel maar, vind maar eens een gebied in een land met bijna 400 inwoners per km2 dat voldoende rustig is, vrij van eierrovers en jagers, die 'per ongeluk' die Zeearend voor een fazant aanzagen. Ook bij volgende zin stel ik mij vragen: "Een rustig open terrein met wat kadavers" en de Monniksgier is tevreden. Hoeveel hectare open terrein rest Nederland nog? Voeg daar nog de eis 'rustig' aan toe en vraag je af hoeveel voor-gieren-consumeeerbare-kadavers aanwezig zijn... De rest vul je zelf maar in. Een tweede (meer belangrijke?) rede om net deze twee vogels eruit te pikken, is omdat het "spectaculaire, voor iedereen zichtbare, genietbare vogels" zijn (het verschil met de Raaf ontgaat mij hier even, maar dat zal wel aan mij gelegen zijn, vermoed ik). Of m.a.w. een rede die enkel het eigenbelang dient en niets meer met dierenwelzijn en -bescherming uit te staan heeft, want, zo staat geschreven, "Waarom moet ik elk jaar naar Spanje om deze schitterende vogel te zien?" Ik denk dat het beter is eerst te proberen in het heden te leven en te zorgen dat we dat van alle destructieve krachten kunnen vrijwaren. Denk maar aan de ValleLd'Aspe, waar o. a. Vale, Aas en Lammergier bedreigd worden en waar danig voor hun toekomst wordt gevochten; denk maar aan het FIR dat alles inzet om het kroost van de Zeearend in Joegoslavië2 en van de laatste 200 Lammergieren in de spaanse Pyreneeën3 enig uitzicht te geven op een toekomst. Ik meen dat voor zulk internationaal optreden, zeker in het kader van een Wigemaakt Europa met gecentraliseerde milieubevoegdheden, fusies onontbeerlijk zijn om als éé n blok te kunnen reageren. Het einde van het al te idiote afsnoepen van elkaars leden om toch maar als leidinggevende natuurvereniging bekend te staan is een eerste vereiste. Waarom in België nog steeds niet één grote drukkingsgroep die in staat is gecoördineerd op te treden tegen de schandelijke praktijken van bedrijven, personen, ministers en wetten, of ben ik nu aan het dromen? Kortom, dit betoog wil niet een op de vingers tikken zijn van een herintroductie­ 'droom' (wie zou niet graag een Lynx zien i.p.v. die grijze-harige-huis-tuin-en­ keuken-kat die net mijn raam passeert en haar territorium afbakent? Wie wordt niet graag wakker gehouden door wolvengehuil i.p.v. door buurmans keffer? Voel ook jij niet die tinteling bij het zien van de rijzige silhouet van een Zeearend, afstekend tegen de azuurblauwe lucht?). Ik wil ook niet één of ander moraliserend, inkt- en

�������-rn

papierverbruikend gepen ten beste geven en wil zeker niet dé faitistisch zijn: ik ben ervan overtuigd dat de natuur haar eigen creaties terug de baas wordt, hoe dan ook...ons rest enkel het buigen, het breken laat ik aan de economie. Wel stel ik de steeds weerkerende gedachte, dat het elders en vroeger heel wat beter zou (geweest) zijn, in vraag. Lees in dit opzicht ook eens de eerste acht bladzijden van Euglena nr. l, '92. Ik vind het goed dat het huidig natuurbeheer in vraag wordt gesteld zodat noodzakelijke bijschaving mogelijk is. Maar steeds al de belgische problemen samenballen en projecteren op Nederland als geheel...??? Trouwens ik denk dat het gestelde alternatief voor het huidige natuurbeheer evenzeer aan kritiek kan (en zal) onderworpen worden. Op één punt is het "Minder hekken, meer Wolven"-artikel pijnlijk correct: "Een beetje meer lef a.u. b.!" Of zoals prof. Verachtert het stelt: "Die verdomde vlaamse schuchterheid!!!" We've got no balls (wo)men (woeps, tikfoutje)! Hiervoor kunnen we in elk geval bij onze vrienden uit het noorden ten rade gaan. Tot slot zou ik nog even op dat natuurgenieten terug willen komen. Ik denk dat je je wel zal herkennen in het specimen dat Frans Verleyen ooit als volgt beschreef4: Ze zijn onuitroeibaar. Elke generatie levert altijd opnieuw haar stille voorhoede, bedrijvig in kleine werkgroepen of al wat grotere verenigingen met voorzitters, penningmeesters en een eigen blad. Ze gaan gekleed in camouflagekleuren, praten niet te luid, kunnen lang alleen zijn en leren even lang bij. Ze houden er dikwijls van kindsbeen af dagboeken op na, waarnemingslijsten en soms bandopnames. Vaders, vrouwen of mannen maken zich zelden bezorgd over al dat vage ronddolen, die nutteloze passie van hun gezinsgenoot. Het eerste spaargeld gaat altijd naar een goed naslagwerk en een stevige verrekijker waarmee ze verkleumd maar zielsgelukkig kunnen terugkeren na een dag van geheimzinnige uithuizigheid. Ze zijn de "birdwatchers", vogelspieders en aanverwante natuurminnaars. Hun behoefte aan rubberlaarzen, rietkraagen, zonsopgangen of avondschemeringen is intens maar onverklaarbaar. Er bestaat een verborgen hiërarchie in de sector. Er zijn de natuurlijke leiders, zelden van jeugdige leeftijd, die door hun lange ervaring schijnbaar "alles" weten. Een groen toefje mos tussen de herfstbladeren, het korte geluid van een onoogelijk bruin vogeltje dat uit een grachtkant wegvlucht, de eetbare en giftige paddestoel: zij herkennen en determineren alles in een oogopslag en maken daarmee grote indruk op nog niet zo ingewijde amateurs die meewandelen en zich moedeloos afvragen hoe ze het ooit zover zullen schoppen. Soms wordt dat gezag versterkt door het bezit van gesofistikeerd materiaal, telescopen en filmcamera's of makkelijk op te zetten schuilhutten en de bekwaamheid om dat gerief te gebruiken. Hiermee, en met krankzinnig veel geduld, worden dan al die adembenemende natuurfilms gedraaid waar steeds meer vraag naar is vanwege de televisie en waarvan de BBC er de beste heeft. Vlak onder de allesweters, die niet zelden boeken schrijven of aan tijdschriften meewerken, bevindt zich een veel ruimere groep van deskundige veldwerkers, leden van "De Wielewaal" en dergelijke verenigingen. Ze kunnen zelf al heel behoorlijk een wandelgroep gidsen (er bestaan daar trouwens avondcursussen voor), maar hebben de gave van onfeilbaarheid nog niet bereikt. Ze kennen echter de wegen en procedures om een natuurreservaat of beschermd landschap aan te kopen, te pachten, door een overheid in bescherming te laten nemen, op zoek naar wat


��������[i'i}-

@L�������subsidies te gaan. Met vrienden en geestesgenoten wordt er dan in de vrije tijd aan beheerswerk gedaan: vogels ringen, hier wat bos kappen, daar wat knotbomen aanplanten, een dijkje bouwen, een zandmuur als nestwand voor oeverzwaluwen of een ijsvogeltje aanleggen. Deze mensen zijn vaak nog jong, en ecologisch dus het meest strijdlustig tegenover de talrijke belagers. Ze voeren het woord namens actiegroepen tegen sijsjesvangers,

fermettebouwers, kortzichtige burgemeesters,

gewestplanners, verkavelaars, jagers, toeristenmakelaars, het groot geld dat een stuk

J

Aan de basis stappen tenslotte de honderdduizende gewoon gevoelige mensen

}

natuur voor zichzelf kan kopen en er naar believen mee omspringen.

(hun aantal neemt verheugend toe) die in het weekend op zoek gaan naar de levende schepping, naar schaarser wordende ruimte en naar wat daarin allemal groeit, loopt en vliegt. Vogels krijgen bij dat publiek makkelijk veel aandacht. Ze laten zich makkelijk zien, zijn vaak mooi gekleurd of getekend en kunnen herkend worden aan hun kreet of lied. Luisteren naar nachtegalen, karekieten, blauwborstjes of lijster is

altijd een zeer innige ervaring. En in de wintertijd kan de mens de in zijn nabijheid

vertoevende mezen, merels, vinken en roodborstjes nog bewust beschermen ook, met voeder op de plank, om ze door die soms moeilijke periode te helpen. Peter Van Leuven 1: Grasduinen nr.2, 1992. 2: De Wielewaal, Dec. 1990.

3: De Wielewaal, Jan. 1990. 4: Uit: "Voor een handvol Zwinneblommen" door Frans Verleyen

Knack, 10 okt. 1990 (herpubliceerd in "De Wielewaal", Jan. 1992)

\1 ,i

·l


��������[i'i}-

@L�������subsidies te gaan. Met vrienden en geestesgenoten wordt er dan in de vrije tijd aan beheerswerk gedaan: vogels ringen, hier wat bos kappen, daar wat knotbomen aanplanten, een dijkje bouwen, een zandmuur als nestwand voor oeverzwaluwen of een ijsvogeltje aanleggen. Deze mensen zijn vaak nog jong, en ecologisch dus het meest strijdlustig tegenover de talrijke belagers. Ze voeren het woord namens actiegroepen tegen sijsjesvangers,

fermettebouwers, kortzichtige burgemeesters,

gewestplanners, verkavelaars, jagers, toeristenmakelaars, het groot geld dat een stuk

J

Aan de basis stappen tenslotte de honderdduizende gewoon gevoelige mensen

}

natuur voor zichzelf kan kopen en er naar believen mee omspringen.

(hun aantal neemt verheugend toe) die in het weekend op zoek gaan naar de levende schepping, naar schaarser wordende ruimte en naar wat daarin allemal groeit, loopt en vliegt. Vogels krijgen bij dat publiek makkelijk veel aandacht. Ze laten zich makkelijk zien, zijn vaak mooi gekleurd of getekend en kunnen herkend worden aan hun kreet of lied. Luisteren naar nachtegalen, karekieten, blauwborstjes of lijster is

altijd een zeer innige ervaring. En in de wintertijd kan de mens de in zijn nabijheid

vertoevende mezen, merels, vinken en roodborstjes nog bewust beschermen ook, met voeder op de plank, om ze door die soms moeilijke periode te helpen. Peter Van Leuven 1: Grasduinen nr.2, 1992. 2: De Wielewaal, Dec. 1990.

3: De Wielewaal, Jan. 1990. 4: Uit: "Voor een handvol Zwinneblommen" door Frans Verleyen

Knack, 10 okt. 1990 (herpubliceerd in "De Wielewaal", Jan. 1992)

\1 ,i

·l


��I---De Geschiedenis van afd. Leuven

Op een avond, gezellig babbelend over de interessante streek, waarin wij allen wonen en leven kwam ik tot de ontdekking dat alle mensen rond de tafel eigenlijk ooit eens bij de JNM (of WJ) gezeten hebben. Daarbij vroeg ik me af hoeveel mensen uit onze afdeling wel nog zouden weten wie onze afdeling gesticht heeft en ze groot gemaakt heeft. Deze zomer werden we aangevallen door een bende Hagelandse ridders die Holsbeek en omstreken terug wilden, omdat het hun erfgoed was en is. Zo konden ze dan de Groot Hagelandse Gedachte verspreiden. Hun argument was dat de gronden 'historisch' bij hun afdeling hoorden en dat er geen aktievelingen bij afdeling Leuven zitten. Zoals je later zal zien zijn er veel Holsbeekenaars en Nieuwroders bij ons aktief geweest. Enig geschiedenis (algemeen) De JNM. is zoals iedereen weet ontstaan uit een fusie van WJ en BJN. De JNM-Leuven is ontstaan uit de WJ afdeling Leuven. (Alhoewel ik dacht dat Geert zijn vader lid was van de BJN zegt Maarten toch dat er geen BJN-Leuven was). Dit alles hieronder vond ik in het JNM-Leuven archief. De Wielewaal jongeren ( de WJ, van 12 tot 21 jaar) is ontstaan uit de Wielewaal (= de WA,van 21-") Het eerste boekje (zonder tiltel) is van de WJ-Leuven. De ouderdom van de WJ is dan reeds twee jaar en we zitten dan in het jaar '75. Dus is de afdeling ontstaan in '73. Het aantal leden van WJ was 1 5 + 7 geïnteresseerden. De voorzitter was Mark Herremans. Nu is deze man een voge\ringer en zit nu in Afrika. De eerste maal dat de titel de Vallei opduikt (in de Archieven), is ook '75. De vallei is op A4 formaat en bestaat uit waarnemingen, enkele verslagen van tochten en een kalender. Na een voorwoord van 5 regels, komt de eerste waarneming. Het is een Keizersmantel van Wito De Meulder ! !Ten eerste is de vlinder speciaal en ten tweede is Wito die dubbele en trippel triatlonner en muziekus, bioloog en multitalenkenner. In '76 lezen we verder ook nog de naam Herwig Blockx. Een WA-kongres wordt aangekondigd voor 1 -2 mei (!) en een viering van het 35 jarig bestaan van de WA. Begin '76 wordt de WJ opgegeven en in de WA-Leuven opgenomen (gebrek aan interesse). Het voorzitterschap is dan aan de Wielewaal voorzitter Louis De S."le.1:- (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud). In juni 1 977 echter neemt Johan Boogaerts, die nog een lange tijd drijfveer blijft van WJ-Leuven, =

-------ilï5�

het woord als voorzitter. Het ledenaantal van WJ-Leuven is dan 8 ! Op tochten is het aantal deelnemrs meer dan 1 0. Nu verder over Johan. Met deze meneer op stap gaan is een feest. Geen nood als je zonder net op stap bent want hij vangt al les met de hand, van vlinders tot wolzwevers. Ooit waren we rustig in het bos aan het wandelen en sprong Johan opeens in de struiken en begon te graven. De schat die hij vond was een levende mol ! ! Nog een bekende naam in dat boekje is Piet De Becker (onnodig voor te stellen,indien wel ga dan meer werken in de Doode Bemde of kom naar het zomerkamp. ) , als verantwoordelijke voor de agenda. Hij heeft ook een waarneming : zonnedauw in Meerdaelwoud. Verder ook een uittreksel uit Piets verhandeling om natuurgids te worden. Ook de naam Dirk Costrop verschijnt, daarover later meer. Tussen 4-6 februari '78 werd er voor het eerst een werkkamp gehouden in Neerijse. Er werden knotwilgen gekapt en geslapen bij boer Vanderveken. Het begin van het Doode Bemde werkkamp en a nnex reservaat. Let goed op: het werken was er voor het reservaat. In de zomer werden er kampen geor­ gansieerd in Argonne en in een studiewerkkamp in het Torfbroek. De mensen die het meeste in de Vallei schrijven zijn Dirk Costrop,Johan Bogaerts en Stefaan Hublou. In 1979 viert de afdeling haar 5 jarig bestaan en er verschijnt een bericht of er iemand iets tegen heeft dat er een nieuwe afdeling opgericht wordt genaamd: Demer en Dijle. Het gaat over de gemeenten Begij nendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo. Het zou ook kunnen dat deze gemeenten naar Hageland-zuidekempen gaan, wat dan ook gebeurde.(de afdeling werd wel eerst opgericht) Verder wordt er veel ge­ klaagd over het gebrek aan interesse.Waar hebben we dat nog gehoord ? Met 1 980, een begin van een nieuw decenium, waait er een nieuwe wind door de Dijlevallei. Er is een volledig nummer gewijd aan de verdwijnig van het regenwoud. Buiten enkele korte tekstjes van Stefaan Hublou was er nog niet veel verschenen over milieu in de Vallei. Nog iets hierbij. Sinds 1 978 is de Vallei gestencild op kringlooppapier. 1 980 is het jaar van de grote veranderin­ gen. Bart Augustijns en Johan Nysten verschijnen en Johan Bogaerts treedt af als voorzitter (hij was het 4 jaar en wordt nu ouwe sok). Stefaan Bande is nu voorzitter. Waar in '79 het Wa en WJ kongres nog te samen waren is het in '80 gesplitst. Ook leidt Gerda Cammaer haar eerste Pieptocht. De eerste maal dat er gesmuld werd op een bestuurswisseling van afdeling Leuven was ook in '80 (Pannekoekenavond). In '81 wordt Leuven internationaal: een zomerkamp naar Wales. Met een busje krossen daar de Welsche bergen. Een nieuwe naam in de annalen :Marc de Coster (van BNVR). In 1983 wordt er in navolging van het vorige mossenweekend (25 man) een nieuw georganiseerd. De Vallei verschijnt vanaf nu op het alom bekende formaat. Annick Dumalain is


��I---De Geschiedenis van afd. Leuven

Op een avond, gezellig babbelend over de interessante streek, waarin wij allen wonen en leven kwam ik tot de ontdekking dat alle mensen rond de tafel eigenlijk ooit eens bij de JNM (of WJ) gezeten hebben. Daarbij vroeg ik me af hoeveel mensen uit onze afdeling wel nog zouden weten wie onze afdeling gesticht heeft en ze groot gemaakt heeft. Deze zomer werden we aangevallen door een bende Hagelandse ridders die Holsbeek en omstreken terug wilden, omdat het hun erfgoed was en is. Zo konden ze dan de Groot Hagelandse Gedachte verspreiden. Hun argument was dat de gronden 'historisch' bij hun afdeling hoorden en dat er geen aktievelingen bij afdeling Leuven zitten. Zoals je later zal zien zijn er veel Holsbeekenaars en Nieuwroders bij ons aktief geweest. Enig geschiedenis (algemeen) De JNM. is zoals iedereen weet ontstaan uit een fusie van WJ en BJN. De JNM-Leuven is ontstaan uit de WJ afdeling Leuven. (Alhoewel ik dacht dat Geert zijn vader lid was van de BJN zegt Maarten toch dat er geen BJN-Leuven was). Dit alles hieronder vond ik in het JNM-Leuven archief. De Wielewaal jongeren ( de WJ, van 12 tot 21 jaar) is ontstaan uit de Wielewaal (= de WA,van 21-") Het eerste boekje (zonder tiltel) is van de WJ-Leuven. De ouderdom van de WJ is dan reeds twee jaar en we zitten dan in het jaar '75. Dus is de afdeling ontstaan in '73. Het aantal leden van WJ was 1 5 + 7 geïnteresseerden. De voorzitter was Mark Herremans. Nu is deze man een voge\ringer en zit nu in Afrika. De eerste maal dat de titel de Vallei opduikt (in de Archieven), is ook '75. De vallei is op A4 formaat en bestaat uit waarnemingen, enkele verslagen van tochten en een kalender. Na een voorwoord van 5 regels, komt de eerste waarneming. Het is een Keizersmantel van Wito De Meulder ! !Ten eerste is de vlinder speciaal en ten tweede is Wito die dubbele en trippel triatlonner en muziekus, bioloog en multitalenkenner. In '76 lezen we verder ook nog de naam Herwig Blockx. Een WA-kongres wordt aangekondigd voor 1 -2 mei (!) en een viering van het 35 jarig bestaan van de WA. Begin '76 wordt de WJ opgegeven en in de WA-Leuven opgenomen (gebrek aan interesse). Het voorzitterschap is dan aan de Wielewaal voorzitter Louis De S."le.1:- (Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud). In juni 1 977 echter neemt Johan Boogaerts, die nog een lange tijd drijfveer blijft van WJ-Leuven, =

-------ilï5�

het woord als voorzitter. Het ledenaantal van WJ-Leuven is dan 8 ! Op tochten is het aantal deelnemrs meer dan 1 0. Nu verder over Johan. Met deze meneer op stap gaan is een feest. Geen nood als je zonder net op stap bent want hij vangt al les met de hand, van vlinders tot wolzwevers. Ooit waren we rustig in het bos aan het wandelen en sprong Johan opeens in de struiken en begon te graven. De schat die hij vond was een levende mol ! ! Nog een bekende naam in dat boekje is Piet De Becker (onnodig voor te stellen,indien wel ga dan meer werken in de Doode Bemde of kom naar het zomerkamp. ) , als verantwoordelijke voor de agenda. Hij heeft ook een waarneming : zonnedauw in Meerdaelwoud. Verder ook een uittreksel uit Piets verhandeling om natuurgids te worden. Ook de naam Dirk Costrop verschijnt, daarover later meer. Tussen 4-6 februari '78 werd er voor het eerst een werkkamp gehouden in Neerijse. Er werden knotwilgen gekapt en geslapen bij boer Vanderveken. Het begin van het Doode Bemde werkkamp en a nnex reservaat. Let goed op: het werken was er voor het reservaat. In de zomer werden er kampen geor­ gansieerd in Argonne en in een studiewerkkamp in het Torfbroek. De mensen die het meeste in de Vallei schrijven zijn Dirk Costrop,Johan Bogaerts en Stefaan Hublou. In 1979 viert de afdeling haar 5 jarig bestaan en er verschijnt een bericht of er iemand iets tegen heeft dat er een nieuwe afdeling opgericht wordt genaamd: Demer en Dijle. Het gaat over de gemeenten Begij nendijk, Boortmeerbeek, Haacht, Keerbergen, Rotselaar en Tremelo. Het zou ook kunnen dat deze gemeenten naar Hageland-zuidekempen gaan, wat dan ook gebeurde.(de afdeling werd wel eerst opgericht) Verder wordt er veel ge­ klaagd over het gebrek aan interesse.Waar hebben we dat nog gehoord ? Met 1 980, een begin van een nieuw decenium, waait er een nieuwe wind door de Dijlevallei. Er is een volledig nummer gewijd aan de verdwijnig van het regenwoud. Buiten enkele korte tekstjes van Stefaan Hublou was er nog niet veel verschenen over milieu in de Vallei. Nog iets hierbij. Sinds 1 978 is de Vallei gestencild op kringlooppapier. 1 980 is het jaar van de grote veranderin­ gen. Bart Augustijns en Johan Nysten verschijnen en Johan Bogaerts treedt af als voorzitter (hij was het 4 jaar en wordt nu ouwe sok). Stefaan Bande is nu voorzitter. Waar in '79 het Wa en WJ kongres nog te samen waren is het in '80 gesplitst. Ook leidt Gerda Cammaer haar eerste Pieptocht. De eerste maal dat er gesmuld werd op een bestuurswisseling van afdeling Leuven was ook in '80 (Pannekoekenavond). In '81 wordt Leuven internationaal: een zomerkamp naar Wales. Met een busje krossen daar de Welsche bergen. Een nieuwe naam in de annalen :Marc de Coster (van BNVR). In 1983 wordt er in navolging van het vorige mossenweekend (25 man) een nieuw georganiseerd. De Vallei verschijnt vanaf nu op het alom bekende formaat. Annick Dumalain is


iîGI�-----

voorzitster en Suzanne Nelissen redaktrice. We staan op de vooravond van de geboorte van de JNM. Tussen haakjes Maarten Hens, die er nu ook bij is, kreeg zijn Valleis met een postzegel van 1. 5 BF op. Het afdelingskamp gaat dit jaar naar Sourbrodt. (Kennen wij dit ook niet ?) De eerste editie van het Doode Bemde werkkamp werd ingericht. Het reservaat was er dus ook al. Nog iets reeds enkele jaargangen na elkaar lees ik dat onze streekgenoten behoorlijke fuifbeesten waren. Ze organiseerden elk jaar volksdansavonden. Het eerste wintermaaikamp gaat door in de winter van '83-'84 en Maarten Hens schrijft zijn eerste artikel . Dit jaar wordt Marc De Coster onze voorzitter. In 1985 verschijnt de eer.>te bekende (voor mij toch) vallei. Er is ook een grappig verslag over een voetbalwedstrijd tussen FC Doode Bemde en FC Torfbroek. Datzelfde jaar wordt er een poging gedaan een nieuw kommunikatiemedium te gebruiken : de telefoon. Deze ketting is tot op heden nog altijd niet gelukt. Twee nieuwe namen zien we op de lijst: Stefaan van der Auwera en die van mij. Niet alleen Fanne's naam maar ook zijn eerste artikel valt te bewonderen. Maarten is intussen bevorde�-tot redakteur (te samen met Jan Butaye). Het (toen ) jongste lid schrijft een artikel over de Draaihals. Dit was natuurlijk Steven Bouillon. 1986 was ook een aktief jaar (welk niet). Met twee ekstra edities, één ervan om een TGV tegen te houden. Dirk Costrop neemt de macht over en Mark wordt ouwe sok. Een determinatietabel voor amfibieën en voor reptielen verscheen (Durmeland deed dit 5 jaar later nog eens over) De eerste maal dat het woord Fanne te lezen is, is in het jaar '87, op Fannalia moeten we nog een paar Valleis wachten wachten.(in n° 4). Dirk Costrop neemt afscheid als voorzitter en Bart A, Johan N. en G erda Cammaer nemen de wacht over onze afdeling en haar opgroeiende peuters, over. De redaktie valt in de handen van die Peuters, Fanne, Freek(de grote) en ikzelf. De Doode Bemde wordt ter,;-g met één 'o' geschreven en Geert Abts krijgt lentekriebels en schrijft een Vallei vol met zweefvliegen en muurplanten. Maarten wordt het volgende jaar voorzitter en tevens de oudste. Van de volgende jaren herinneren de meesten nog veel, fuiven, Nazofe's en andere. gegroet Bart Vercoutere Mocht deze tekst in de handen vallen van een oude sok die zijn naam hier niet ziet, geef dan een seintje. Ook voor andere fouten of gebeurtenissen.

· w�� 1'ï1� Soms krijgen we ook wel eens berichtjes binnen vanop een andere planeet, zoals dit: Eeklo, 7 februari '92 Dag liefste mens,

Ik heb een vraag. Een simpele vraag. Waarschijnlijk heb je het piepkleine artikeltje in Euglena niet gelezen, daarom stel ik hem opnieuw: "Ik wil postzegels! Hopen, tonnen postzegels!" Stefaan Timperman (Roeselare) heeft namelijk het geniale idee gehad om postzegels te gaan verkopen en de opbrengst te storten op het reservatenfonds van Natuurreservaten. Waarom geniaal? Omdat ook Boudewijkoppen en vogeltjes geld opbrengen (dan per kilo wiliswaar). Geniaal, want elk secretariaat (en dat zijn er nogal wat) krijgt dagelijks massa's postzegels binnen. Denk eens na: de bank, je secretariaat op school, het stadhuis en de stedelijke diensten, je ziekenfonds, de bedrijven op het plaatselijk industrieterrein, redakties van plaatselijke pers, ... . Dikwijls ook plaatsen waar je zowieso af en toe eens passeert (of makkelijk langs kan gaan). Wat wil ik nu van jou en je afdeling? Schreew het uit, bulder het van de daken, dat iedereen vanaf nu zijn postzegels niet aan zijn nonkel of mémé moet geven, maar aan jou. "'t Is voor 't milieu meneer!" Spreekt natuurlijk vanzelf, dat een reeks postzegels uit Mozambique meer opbrengt dan een kilo Boudewijnkoppen, maar doordat je ook gewone postzegels erin kan betrekken kan je veel meer mensen bereiken. Dan iets praktisch. Scheidt alsjeblieft de vulgaire (=vogeltjes + Boudewijnkoppen) van al de andere, dat bespaart ons vele uren werk. Moest je nu ook nog zo lief willen zijn (of je hebt zoals ik een lieve broer) om ze af te weken dan ben ik -en de conservators die hun reservaat kunnen uibreiden nog veel meer -·heel erg gelukkig. Je kan je zegeltjes altijd kwijt door ze ofwel mee te brengen naar de ene of de andere activiteit van je afdeling of je kan ze rechtstreeks naar mij opsturen. Voilà, laat ik het niet langer trekken, vanaf nu is er weer een doel in je leven, laat je dankbaarheid maar blijken uit tonnen postzegels die bij mij toekomen. Knuffels, Wim Slabbaert Everardstraat 32 9900 Eeklo tel: 091 \77.28.28 fax: 091\78.20.52


iîGI�-----

voorzitster en Suzanne Nelissen redaktrice. We staan op de vooravond van de geboorte van de JNM. Tussen haakjes Maarten Hens, die er nu ook bij is, kreeg zijn Valleis met een postzegel van 1. 5 BF op. Het afdelingskamp gaat dit jaar naar Sourbrodt. (Kennen wij dit ook niet ?) De eerste editie van het Doode Bemde werkkamp werd ingericht. Het reservaat was er dus ook al. Nog iets reeds enkele jaargangen na elkaar lees ik dat onze streekgenoten behoorlijke fuifbeesten waren. Ze organiseerden elk jaar volksdansavonden. Het eerste wintermaaikamp gaat door in de winter van '83-'84 en Maarten Hens schrijft zijn eerste artikel . Dit jaar wordt Marc De Coster onze voorzitter. In 1985 verschijnt de eer.>te bekende (voor mij toch) vallei. Er is ook een grappig verslag over een voetbalwedstrijd tussen FC Doode Bemde en FC Torfbroek. Datzelfde jaar wordt er een poging gedaan een nieuw kommunikatiemedium te gebruiken : de telefoon. Deze ketting is tot op heden nog altijd niet gelukt. Twee nieuwe namen zien we op de lijst: Stefaan van der Auwera en die van mij. Niet alleen Fanne's naam maar ook zijn eerste artikel valt te bewonderen. Maarten is intussen bevorde�-tot redakteur (te samen met Jan Butaye). Het (toen ) jongste lid schrijft een artikel over de Draaihals. Dit was natuurlijk Steven Bouillon. 1986 was ook een aktief jaar (welk niet). Met twee ekstra edities, één ervan om een TGV tegen te houden. Dirk Costrop neemt de macht over en Mark wordt ouwe sok. Een determinatietabel voor amfibieën en voor reptielen verscheen (Durmeland deed dit 5 jaar later nog eens over) De eerste maal dat het woord Fanne te lezen is, is in het jaar '87, op Fannalia moeten we nog een paar Valleis wachten wachten.(in n° 4). Dirk Costrop neemt afscheid als voorzitter en Bart A, Johan N. en G erda Cammaer nemen de wacht over onze afdeling en haar opgroeiende peuters, over. De redaktie valt in de handen van die Peuters, Fanne, Freek(de grote) en ikzelf. De Doode Bemde wordt ter,;-g met één 'o' geschreven en Geert Abts krijgt lentekriebels en schrijft een Vallei vol met zweefvliegen en muurplanten. Maarten wordt het volgende jaar voorzitter en tevens de oudste. Van de volgende jaren herinneren de meesten nog veel, fuiven, Nazofe's en andere. gegroet Bart Vercoutere Mocht deze tekst in de handen vallen van een oude sok die zijn naam hier niet ziet, geef dan een seintje. Ook voor andere fouten of gebeurtenissen.

· w�� 1'ï1� Soms krijgen we ook wel eens berichtjes binnen vanop een andere planeet, zoals dit: Eeklo, 7 februari '92 Dag liefste mens,

Ik heb een vraag. Een simpele vraag. Waarschijnlijk heb je het piepkleine artikeltje in Euglena niet gelezen, daarom stel ik hem opnieuw: "Ik wil postzegels! Hopen, tonnen postzegels!" Stefaan Timperman (Roeselare) heeft namelijk het geniale idee gehad om postzegels te gaan verkopen en de opbrengst te storten op het reservatenfonds van Natuurreservaten. Waarom geniaal? Omdat ook Boudewijkoppen en vogeltjes geld opbrengen (dan per kilo wiliswaar). Geniaal, want elk secretariaat (en dat zijn er nogal wat) krijgt dagelijks massa's postzegels binnen. Denk eens na: de bank, je secretariaat op school, het stadhuis en de stedelijke diensten, je ziekenfonds, de bedrijven op het plaatselijk industrieterrein, redakties van plaatselijke pers, ... . Dikwijls ook plaatsen waar je zowieso af en toe eens passeert (of makkelijk langs kan gaan). Wat wil ik nu van jou en je afdeling? Schreew het uit, bulder het van de daken, dat iedereen vanaf nu zijn postzegels niet aan zijn nonkel of mémé moet geven, maar aan jou. "'t Is voor 't milieu meneer!" Spreekt natuurlijk vanzelf, dat een reeks postzegels uit Mozambique meer opbrengt dan een kilo Boudewijnkoppen, maar doordat je ook gewone postzegels erin kan betrekken kan je veel meer mensen bereiken. Dan iets praktisch. Scheidt alsjeblieft de vulgaire (=vogeltjes + Boudewijnkoppen) van al de andere, dat bespaart ons vele uren werk. Moest je nu ook nog zo lief willen zijn (of je hebt zoals ik een lieve broer) om ze af te weken dan ben ik -en de conservators die hun reservaat kunnen uibreiden nog veel meer -·heel erg gelukkig. Je kan je zegeltjes altijd kwijt door ze ofwel mee te brengen naar de ene of de andere activiteit van je afdeling of je kan ze rechtstreeks naar mij opsturen. Voilà, laat ik het niet langer trekken, vanaf nu is er weer een doel in je leven, laat je dankbaarheid maar blijken uit tonnen postzegels die bij mij toekomen. Knuffels, Wim Slabbaert Everardstraat 32 9900 Eeklo tel: 091 \77.28.28 fax: 091\78.20.52


{iif--Broèdvogelinventarisatie

In het Haachts Broek loopt reeds 2 jaar een broedvogelinventarisatieprojekt van de plaatselijke Wielewaalafdeling Demer en Dijle. Dit projekt werd opgestart met als doel een beter inzicht te krijgen in de huidige status van de avifauna van dit broekgebied. Zowel voor natuurbeschermende doeleinden als voor wetenschappelijk onderzoek zijn dergelijke gegevens van nut. Van de coördinator van dit projekt kregen we een berichtje dat genteresseerden meer dan welkom zijn om hieraan mee te werken en infomapjes, waarnemingskaarten en -lijsten bij hem kunnen bekomen (Johan De Meirsman, Eikeblok 71, 31 50 Tildonk, tel:Ol6\60.09.15 ). De gemeenschappelijke inventarisatietochten vinden plaats elke zaterdag van de periode maart tot eind augustus, om 9u aan het station van Wespelaar.

Voor mensen die graag willen weten door welke vieze beestjes ze zoal bewoond worden, is er nog een berichtje van de NATIONALE VIEZEBEESTJESWERKGROEP: Ook dit jaar kan je je voor 100 fr. (150 voor niet-jnmleden) bij deze werkgroep aansluiten en dan ontvang je 4 maal per jaar het jeugdbondsinsektenblad STRIDULA en info over hun activiteiten. rekeningnr.: 068-2131504-53 VBWG Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent met vermelding: Lidgeld VBWG 1992

.-:.,.

� �/.�

[- cl� td1.

.

1: r·�

Omdat wij jullie in onze vorige Vallei zo aangespoord hebgen om een beetje (veel) aktiever te worden in de afdeling volgt hier een kort overzichtje van wat er van enkele aktiviteiten is terecht gekomen: Op 22 januari was er een determinatieavond. Bart had zijn enorme collectie slakken en roofvliegen meegebracht en met z'n vijven werd er op't gemakske en met de nodige commentaar en hulpmiddelen gedetermineerd. Een overzichtje van onze vondsten: LANDSLAKKEN: Ena obscura (donkere torenslak) Chondrina avenacea (haverkorrel) Vallonii1 pulchella (fraaie jachthorenslak) Helecella itala (heideslak) Pomatias elegans (rondmondhoren) Cecilioides acicula (blindslakje) Clausilia bidentata (vale regenslak) Clausilia parvula (kleine regenslak) Sphyradium doliolum (vaatjesslak) ROOFVLIEGEN Holopogon nigripennis Mg. Choerades narginatus L. Neoitamus cyanurus Luv. Dioctria lineaus (zeldzaam in Ardennen!) *

* Dit is een verslagje van de vogeltocht van 8 januari: Het moet wel een grote verassing geweest zijn voor Maarten die deze tocht in goede banen zou leiden, toen hij de massale overrompeling van excursiedeelnemers aan het station opmerkte. Hij kreeg namelijk totaal onverwacht af te rekenen met een wild enthousiaste meute van zo maar eventjes 3 Jnmers (nee, we zijn geen nullen vergeten) , waarvan dan nog één derde uit afdeling N.W.-Brabant bleek geëmigreerd te zijn, welliswaar op zoek naar betere oorden. . . De aanwezigheid van zeldzame vogels in de Dijlevallei was iets minder overrompelend, maar we konden toch wel van enkele mooie waarnemingen genieten:een ijsvogel, twee pijlstaarteenden, een witgatje, grote bonte specht, . . .


{iif--Broèdvogelinventarisatie

In het Haachts Broek loopt reeds 2 jaar een broedvogelinventarisatieprojekt van de plaatselijke Wielewaalafdeling Demer en Dijle. Dit projekt werd opgestart met als doel een beter inzicht te krijgen in de huidige status van de avifauna van dit broekgebied. Zowel voor natuurbeschermende doeleinden als voor wetenschappelijk onderzoek zijn dergelijke gegevens van nut. Van de coördinator van dit projekt kregen we een berichtje dat genteresseerden meer dan welkom zijn om hieraan mee te werken en infomapjes, waarnemingskaarten en -lijsten bij hem kunnen bekomen (Johan De Meirsman, Eikeblok 71, 31 50 Tildonk, tel:Ol6\60.09.15 ). De gemeenschappelijke inventarisatietochten vinden plaats elke zaterdag van de periode maart tot eind augustus, om 9u aan het station van Wespelaar.

Voor mensen die graag willen weten door welke vieze beestjes ze zoal bewoond worden, is er nog een berichtje van de NATIONALE VIEZEBEESTJESWERKGROEP: Ook dit jaar kan je je voor 100 fr. (150 voor niet-jnmleden) bij deze werkgroep aansluiten en dan ontvang je 4 maal per jaar het jeugdbondsinsektenblad STRIDULA en info over hun activiteiten. rekeningnr.: 068-2131504-53 VBWG Kortrijksepoortstraat 140 9000 Gent met vermelding: Lidgeld VBWG 1992

.-:.,.

� �/.�

[- cl� td1.

.

1: r·�

Omdat wij jullie in onze vorige Vallei zo aangespoord hebgen om een beetje (veel) aktiever te worden in de afdeling volgt hier een kort overzichtje van wat er van enkele aktiviteiten is terecht gekomen: Op 22 januari was er een determinatieavond. Bart had zijn enorme collectie slakken en roofvliegen meegebracht en met z'n vijven werd er op't gemakske en met de nodige commentaar en hulpmiddelen gedetermineerd. Een overzichtje van onze vondsten: LANDSLAKKEN: Ena obscura (donkere torenslak) Chondrina avenacea (haverkorrel) Vallonii1 pulchella (fraaie jachthorenslak) Helecella itala (heideslak) Pomatias elegans (rondmondhoren) Cecilioides acicula (blindslakje) Clausilia bidentata (vale regenslak) Clausilia parvula (kleine regenslak) Sphyradium doliolum (vaatjesslak) ROOFVLIEGEN Holopogon nigripennis Mg. Choerades narginatus L. Neoitamus cyanurus Luv. Dioctria lineaus (zeldzaam in Ardennen!) *

* Dit is een verslagje van de vogeltocht van 8 januari: Het moet wel een grote verassing geweest zijn voor Maarten die deze tocht in goede banen zou leiden, toen hij de massale overrompeling van excursiedeelnemers aan het station opmerkte. Hij kreeg namelijk totaal onverwacht af te rekenen met een wild enthousiaste meute van zo maar eventjes 3 Jnmers (nee, we zijn geen nullen vergeten) , waarvan dan nog één derde uit afdeling N.W.-Brabant bleek geëmigreerd te zijn, welliswaar op zoek naar betere oorden. . . De aanwezigheid van zeldzame vogels in de Dijlevallei was iets minder overrompelend, maar we konden toch wel van enkele mooie waarnemingen genieten:een ijsvogel, twee pijlstaarteenden, een witgatje, grote bonte specht, . . .


�201--1 -----*

Ondanks het slecht weer gingen op Valentijnsavond dertien Gawel dertien)

JNM-ers mee op Uilentocht. Het werd een sfeervolle en gezellige nachtwandeling waarop we verschillende keren bosuilen te horen kregen, maar helaas niet te zien. Ook de Initiatietocht in het Walenbos van 14 maart is niet doorgegaan, ditmaal wegens het slechte weer.

*

* In de Doode Bemde is deze winter ook hard gewerkt, vooral dan rond de vijver achter Van Esch. De oevers zijn helemaal opgeruimd en bieden nieuwe bloempjes en plantjes de kans om op te schieten. Ook werden de populieren gekapt om eenden en ander waterwild vlot te laten landen op de vijver.

Bestuursvergadering: vrijdag 6/3/'92 Aanwezigen: Bart, Maarten, Katia, Steven, Kim, Wim, Stefaan en Denis.

"' Zaterdag 25 april:

Zweefvliegentocht: Iedereen die graag wat meer wil weten over deze

snoezelige, poezelige zoemertjes, kan op deze tocht hierover een lichtje komen opsteken. En we moeten het niet ver zoeken, want moedertje Dijle heeft speciaal voor ons, in onze eigenste afdeling een lieflijk dal geschapen waar deze geel gestreepte wezentjes zich prima thuisvoelen en dartel van de ene plant naar de andere zweven: de Dijlevallei. Elke zweefvlieg-minnende JNMer zal die dag dan ook aan deze zoete bekoring bezwijken en met potjes, tabellen en netjes de soorten op naam proberen te brengen. Hopelijk ben jij daar ook bij en zelfs al heb je geen net of tabel, deze tocht loont zeker de moeite, want in de Dijlevallei geraak je nooit uitgekeken. meebrengen: boterhammen (wie wil kan de ganse dag blijven), bij slecht weer laarzen en regenkledij, netje, tabellen, potjes, ... waar en wanneer: afspraak op lüu aan het station van Leuven met de fiets. info: Bart Vercoutere: 016/48.97.45 (tijdens de week: Broekstraat 36) "'

Vrijdag 1 mei:

Vroegochtendtocht: Stel je voor: het is nog maar net 6u geweest, lawaai

Als eerste puntje werden de algemene bestuursprojekten besproken. Zo gaan we aktief deelnemen aan de "vlinder-tellingen" gedurende de hele lente en zomer in de Doode Bemde, Ten tweede werd er gepeild naar de interesse om een verbroedering met onze scandinavische vrienden te organiseren (Noorwegen ). Dit werd voorgesteld door Wim Van Daele die daar vorige zomer een paar maanden verbleven heeft en van zijn vrienden daar dit voorstel ontvangen heeft. Na een positief onthaal bij de aanwezigen stelde Wim zich kandidaat om meer informatie over het wanneer, hoe, wie, wat,.. . in te winnen. Als er ideeën zouden zijn om deze verbroedering uit te werken zijn ze welkom bij Wim Van Daele (Huttelaan 38, 3001 Heverlee). (n.v.d.r. : We zouden bijvoorbeeld een vertaling van een artikeltje van die Noren in onze "Vallei" kunnen laten verschijnen.) Als laatste puntje werd dan de "kalender" vastgelegd. Uiteraard hebben we gezorgd dat er nog talrijke aktiviteiten op het programma staan en dit om de saaie kursussen te kunnen ontvluchten. Dus iedereen moet ontspanning nemen en JNM-aktiviteiten zijn hiervoor de ideale gelegenheden. Denis

van mensen of auto's is er nog niet. Klaarwakker van de frisse ochtendlucht sta je in een bos: Meerdaalwoud. Je kan de schemering nog ademen, je voelt gewoon dat de dieren nu dichter bij zijn dan anders. Boven je hoofd roept een uil nog een laatste groet voor hij z'n kop tussen z'n veren nestelt en in slaap dommelt. Onder het stappen hoor je de merels wakker schrikken en hun eerste tonen proberen. Na een kwartiertje wandelen (het is al wat lichter geworden), springen er plots vier reeën over de weg. De laatste ervan blijft nog even staan, kijkt je een ogenblik recht in de ogen en huppelt dan de anderen achterna. Je bent nog niet bekomen van de verrassing of even verder hoor je al een zwarte specht in een boom hameren. Dat en nog veel meer zijn echte onvergetelijke momenten die je alleen maar ervaart op een vroegochtendtocht. Een echte · aanrader, dus Iaat voor één keer je wekker eens een paar uurtjes vroeger aflopen en kom van onze versie van wat heet 'Nationale vroegochtendtocht' genieten. meebrengen: verrekijker, allerhande boekjes en tabellen, warm genoege kleren,. . . en boterhammetjes voor degenen die in de namiddag nog willen blijven( vlindertocht). ·


�201--1 -----*

Ondanks het slecht weer gingen op Valentijnsavond dertien Gawel dertien)

JNM-ers mee op Uilentocht. Het werd een sfeervolle en gezellige nachtwandeling waarop we verschillende keren bosuilen te horen kregen, maar helaas niet te zien. Ook de Initiatietocht in het Walenbos van 14 maart is niet doorgegaan, ditmaal wegens het slechte weer.

*

* In de Doode Bemde is deze winter ook hard gewerkt, vooral dan rond de vijver achter Van Esch. De oevers zijn helemaal opgeruimd en bieden nieuwe bloempjes en plantjes de kans om op te schieten. Ook werden de populieren gekapt om eenden en ander waterwild vlot te laten landen op de vijver.

Bestuursvergadering: vrijdag 6/3/'92 Aanwezigen: Bart, Maarten, Katia, Steven, Kim, Wim, Stefaan en Denis.

"' Zaterdag 25 april:

Zweefvliegentocht: Iedereen die graag wat meer wil weten over deze

snoezelige, poezelige zoemertjes, kan op deze tocht hierover een lichtje komen opsteken. En we moeten het niet ver zoeken, want moedertje Dijle heeft speciaal voor ons, in onze eigenste afdeling een lieflijk dal geschapen waar deze geel gestreepte wezentjes zich prima thuisvoelen en dartel van de ene plant naar de andere zweven: de Dijlevallei. Elke zweefvlieg-minnende JNMer zal die dag dan ook aan deze zoete bekoring bezwijken en met potjes, tabellen en netjes de soorten op naam proberen te brengen. Hopelijk ben jij daar ook bij en zelfs al heb je geen net of tabel, deze tocht loont zeker de moeite, want in de Dijlevallei geraak je nooit uitgekeken. meebrengen: boterhammen (wie wil kan de ganse dag blijven), bij slecht weer laarzen en regenkledij, netje, tabellen, potjes, ... waar en wanneer: afspraak op lüu aan het station van Leuven met de fiets. info: Bart Vercoutere: 016/48.97.45 (tijdens de week: Broekstraat 36) "'

Vrijdag 1 mei:

Vroegochtendtocht: Stel je voor: het is nog maar net 6u geweest, lawaai

Als eerste puntje werden de algemene bestuursprojekten besproken. Zo gaan we aktief deelnemen aan de "vlinder-tellingen" gedurende de hele lente en zomer in de Doode Bemde, Ten tweede werd er gepeild naar de interesse om een verbroedering met onze scandinavische vrienden te organiseren (Noorwegen ). Dit werd voorgesteld door Wim Van Daele die daar vorige zomer een paar maanden verbleven heeft en van zijn vrienden daar dit voorstel ontvangen heeft. Na een positief onthaal bij de aanwezigen stelde Wim zich kandidaat om meer informatie over het wanneer, hoe, wie, wat,.. . in te winnen. Als er ideeën zouden zijn om deze verbroedering uit te werken zijn ze welkom bij Wim Van Daele (Huttelaan 38, 3001 Heverlee). (n.v.d.r. : We zouden bijvoorbeeld een vertaling van een artikeltje van die Noren in onze "Vallei" kunnen laten verschijnen.) Als laatste puntje werd dan de "kalender" vastgelegd. Uiteraard hebben we gezorgd dat er nog talrijke aktiviteiten op het programma staan en dit om de saaie kursussen te kunnen ontvluchten. Dus iedereen moet ontspanning nemen en JNM-aktiviteiten zijn hiervoor de ideale gelegenheden. Denis

van mensen of auto's is er nog niet. Klaarwakker van de frisse ochtendlucht sta je in een bos: Meerdaalwoud. Je kan de schemering nog ademen, je voelt gewoon dat de dieren nu dichter bij zijn dan anders. Boven je hoofd roept een uil nog een laatste groet voor hij z'n kop tussen z'n veren nestelt en in slaap dommelt. Onder het stappen hoor je de merels wakker schrikken en hun eerste tonen proberen. Na een kwartiertje wandelen (het is al wat lichter geworden), springen er plots vier reeën over de weg. De laatste ervan blijft nog even staan, kijkt je een ogenblik recht in de ogen en huppelt dan de anderen achterna. Je bent nog niet bekomen van de verrassing of even verder hoor je al een zwarte specht in een boom hameren. Dat en nog veel meer zijn echte onvergetelijke momenten die je alleen maar ervaart op een vroegochtendtocht. Een echte · aanrader, dus Iaat voor één keer je wekker eens een paar uurtjes vroeger aflopen en kom van onze versie van wat heet 'Nationale vroegochtendtocht' genieten. meebrengen: verrekijker, allerhande boekjes en tabellen, warm genoege kleren,. . . en boterhammetjes voor degenen die in de namiddag nog willen blijven( vlindertocht). ·


42'21f-------------------

--------�[23�

o m 6u aan de kerk van St.-Joris-Weert, best met de fiets, maar te voet mag ook. De tocht duurt tot ongeveer lüu , want dan begint de vli ndertocht.

Het Zomerkamp

waar en wanneer:

Een traditie die ouder i s dan d e JNM wordt o o k dit jaar verder gezet: het Doode Bemde zomerkamp. De Doode Bemde is dat natuurreservaat van 60 ha. ten zuiden van Leuven.Het bestaat uit hooilanden, broekbossen, riet- en zeggevelden en vijvers.De hooilanden worden elk jaar gemaaid. Dit is voor een groot deel een taak voor de JNM.De vijvers worden gevoed met water uit de Ilse.Er is dus een gans kanalensysteem die de aan- en afvoer in stand houdt. Dit jaar gaan we zo'n gracht uitbaggeren.Zoals vorig jaar gaan we in tenten midden in het reservaat sl a pe n E r is een klein huisje bij waar we bino's en ander kwetsbaar materiaal

Aansluitend op deze tocht, vanaf lüu dus, trekken we op vlindertocht in de Dijlevallei, tot na de middag. Hopelij k is het dan mooi weer en fladderen de vlindertjes er lustig op los, zodat we naar hartelust kunnen vangen (en weer vrijlaten). meebrengen: netje, porj es, opzoekboekjes en tabellen, bokes, ... afspraak : om lüu aan de kerk van St.-Joris-Weert. info: Bart Vercoutere

15 tot zondag 17 mei en woensdag 27 tot zaterdag 30 mei:

Van vrij dag

van

ellen .

Zoa l s

Zaterdag

23

vorig jaar is het kamp een werkstudiekamp.Het ekskursiegebied ligt

v lakbij : de Dijlevallei en haar aangrenzende gebieden.Die liggen er dan in hun

Dat zijn de data van twee zweefvliegen-weekends. Meer hierover lees je elders in deze vallei. •

.

zo 1 1 1e rsc

pracht bij: het Meerdaalwoud met de eikenbossen en beekjes;het veld kal krijke holle wegen, de broekbossen en ruigten van de Dijlevallei, de he ide van het Rodebos en nog vele andere interessante plekjes.De i nsc h r ijv ingen gebeuren via de kampeneuglena maar er is waarschijnlijk een voor k a mpje in begin juli.Wanneer je zin hebt om reeds vroeger te komen, bel d a 1 1 4 89745 . Het echte kamp begint 3 jul i en duurt 10 dagen dus tot 13 juli. I ede ree n die zin heeft in werken in een zeer mooi reservaat en ook zin heeft 0 1 1 1 op ckslcu rsie te gaan in een nog mooiere streek; één raad: kom af. met de

mei:

Mierentocht: Mieren zijn precies ziekenhuispersoneel: ze doen niets anders

dan werken en worden vreselij k ondergewaardeerd. Daarop vonden wij dus dat het tijd werd ook deze (schijnbaar) nietige beestjes eens met de eer te belonen die hen toekomt door ze op een heuze thema-tocht te trakteren. Jan Van Assche is de specialist ter zake en zal ons inleiden in de geheimen van dit verborgen

volkje, ergens in het Rodebos of daar in de buurt. interessante boekjes, ev. een verrekijker voor het geval er roze olifantjes in de bomen zouden zitten,... waar en wanneer: om 1Ou aan het station van Leuven om 1 0u30 aan de kerk van Oud-Heverlee _ ,.::J.... . info: Jan Van Assche: 016/23.44.94

meebrengen:

?�� "'JJ1�

Bart

�.

Vrijdag

26 juni:

Wroedmeesterpaddentocht:

/

\

·

\

Deze tocht is zo onderhand al een jaarlijkse traditie geworden (na of op het einde van de examens). Op een avondlijk uur trekken we er dan op uit, op zoek naar deze bijzondere amfibieën. meebrengen: voor alle zekerheid een pillamp. waar en wanneer: afspraak om 2 l u aan het station van Leuven, om 22u aan de kerk van Neerijse. info: Bart

'llt


42'21f-------------------

--------�[23�

o m 6u aan de kerk van St.-Joris-Weert, best met de fiets, maar te voet mag ook. De tocht duurt tot ongeveer lüu , want dan begint de vli ndertocht.

Het Zomerkamp

waar en wanneer:

Een traditie die ouder i s dan d e JNM wordt o o k dit jaar verder gezet: het Doode Bemde zomerkamp. De Doode Bemde is dat natuurreservaat van 60 ha. ten zuiden van Leuven.Het bestaat uit hooilanden, broekbossen, riet- en zeggevelden en vijvers.De hooilanden worden elk jaar gemaaid. Dit is voor een groot deel een taak voor de JNM.De vijvers worden gevoed met water uit de Ilse.Er is dus een gans kanalensysteem die de aan- en afvoer in stand houdt. Dit jaar gaan we zo'n gracht uitbaggeren.Zoals vorig jaar gaan we in tenten midden in het reservaat sl a pe n E r is een klein huisje bij waar we bino's en ander kwetsbaar materiaal

Aansluitend op deze tocht, vanaf lüu dus, trekken we op vlindertocht in de Dijlevallei, tot na de middag. Hopelij k is het dan mooi weer en fladderen de vlindertjes er lustig op los, zodat we naar hartelust kunnen vangen (en weer vrijlaten). meebrengen: netje, porj es, opzoekboekjes en tabellen, bokes, ... afspraak : om lüu aan de kerk van St.-Joris-Weert. info: Bart Vercoutere

15 tot zondag 17 mei en woensdag 27 tot zaterdag 30 mei:

Van vrij dag

van

ellen .

Zoa l s

Zaterdag

23

vorig jaar is het kamp een werkstudiekamp.Het ekskursiegebied ligt

v lakbij : de Dijlevallei en haar aangrenzende gebieden.Die liggen er dan in hun

Dat zijn de data van twee zweefvliegen-weekends. Meer hierover lees je elders in deze vallei. •

.

zo 1 1 1e rsc

pracht bij: het Meerdaalwoud met de eikenbossen en beekjes;het veld kal krijke holle wegen, de broekbossen en ruigten van de Dijlevallei, de he ide van het Rodebos en nog vele andere interessante plekjes.De i nsc h r ijv ingen gebeuren via de kampeneuglena maar er is waarschijnlijk een voor k a mpje in begin juli.Wanneer je zin hebt om reeds vroeger te komen, bel d a 1 1 4 89745 . Het echte kamp begint 3 jul i en duurt 10 dagen dus tot 13 juli. I ede ree n die zin heeft in werken in een zeer mooi reservaat en ook zin heeft 0 1 1 1 op ckslcu rsie te gaan in een nog mooiere streek; één raad: kom af. met de

mei:

Mierentocht: Mieren zijn precies ziekenhuispersoneel: ze doen niets anders

dan werken en worden vreselij k ondergewaardeerd. Daarop vonden wij dus dat het tijd werd ook deze (schijnbaar) nietige beestjes eens met de eer te belonen die hen toekomt door ze op een heuze thema-tocht te trakteren. Jan Van Assche is de specialist ter zake en zal ons inleiden in de geheimen van dit verborgen

volkje, ergens in het Rodebos of daar in de buurt. interessante boekjes, ev. een verrekijker voor het geval er roze olifantjes in de bomen zouden zitten,... waar en wanneer: om 1Ou aan het station van Leuven om 1 0u30 aan de kerk van Oud-Heverlee _ ,.::J.... . info: Jan Van Assche: 016/23.44.94

meebrengen:

?�� "'JJ1�

Bart

�.

Vrijdag

26 juni:

Wroedmeesterpaddentocht:

/

\

·

\

Deze tocht is zo onderhand al een jaarlijkse traditie geworden (na of op het einde van de examens). Op een avondlijk uur trekken we er dan op uit, op zoek naar deze bijzondere amfibieën. meebrengen: voor alle zekerheid een pillamp. waar en wanneer: afspraak om 2 l u aan het station van Leuven, om 22u aan de kerk van Neerijse. info: Bart

'llt


-1

3-maandelijks contactblad JNM-Leuven

Medewerkers aan deze "Vallei" waren: Katia, Els, Kim, Steven&Geert, Bart, Tine, Peter, Denis. Illustraties: voorpagina, p3, p l 2 , p24: Peter Van Leuven; p2 , p23: Kim; p6: Bart! ; p5: M.? ; p l 3: Escher; pl 8: W. R,.aymakers & Th.Wil ms.

,\ 1 { !1/1,

�"\'-\ � -::::.;;;

\. f !,,-

.....

?lii

"'. · · '{ , ..!'

.-

:../<$-1&..r,�z-:::......

�.r-· ·: -;:::. ·�- . 1' . //\ - l}\t- ' \ ' \:-.\� '"-• : ' '-:\��� '.'( '!: : :: · -j.i:( •\' \ " ';.,'° 7'\�\\� . 0 __ ' :::S r-\ \

-;-' o\ . . .

: ,,- -"

' ,.,_c- , '

-

\,,

'

"P�i:J;�;·\\,��� ' r l'�.p� _{iJ.' �\·<J � 1·.,;�V' .h � ':\1,1 .1H1 !/ � S " ..... .

. � ·,

Pr;�J�#f/�ï�Îf:-:-,1{�\���t�1 "tv�-� · r�(�ïf.I�. �, . r. :; ?;. z�"';;;., ,·. 1: .

', :... ·, ., _

.,,r,j

• .· · ·.• ·

·�" . · ·· · .;1,_: ; �.�

1�1

\'S .

·

�·

. .

..-

_,. / , é?_,,. AJ � 'I , ''

I

.B11

/,...

f'r 11 / ....' t I l �"

,

/

/ i � � ·- · -.{ /g ,,. ,;'l.." · .,;.· ·r'�

�:' ·, !

�ii

-� .

.

�� �� · ·� - - -J - -

-

1

l

1

'-. �T4?

.

1

' ·.

�;:n.;;jf":�,.,�". � �A:1Ï;�/I!./

�-. 1./',·:-/

1 :;:,?. 1R1 "\:�:- / Jo/�,

'-. 1· .�·�' ..:,"�

QJ QJ i::: QJ

I

0 0 C')

"' Q; QJ i5 c QJ

Îii

I

c QJ äi .c u I=

7' C:;>

� c

� >

1t' '!J.

1 9e jaargang nr.2

J

I

april-juni 1 992

afgiftekantoor Leuven X


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.