De Vallei Januari 1992

Page 1

�1 � 24

Deze " Vallei" kwam tot stand door samenwerking van Katia, Els, Kim en ook Maarten, Bart en Dennis. mustraties: Kim, Peter (cartoon), en andere. Ook dank aan Raf voor de lay- out.

1}!1.f/;· -�· �

I

,'f

f"f,

'h

1

'

/

�f ,

.

.

·

,/. ,,.·1

I

.

.

�·. ''

\

'

I

'

1 1

·

'

/(�/

/-:;·, .�/.\1 .

1

,j/li

�&

J

// ;/'

\',

.

I d' ?"

': \,/( j �

' /1.

1.,, i .�/ ' ;

/ ·.

/.

/

1

,

"

. /·'\

\ \\,1

'•\

l.. .

,-:(// .

·.

j,

I

:1

/ / ;

: \' ' , .•

'/' '

',

1

.

/. .

\

1

��{\· ' /.. \� \ ""' \ \ . ! .

1

\.

.1

/

·

\1 \

\

.

!,

� .

., '

\1

··

1

'

· 7 : ' · r ....- • ,

'I .

' ,: /

ltr t' '

IM

/�

<D Q) 't;: <D > <D I

'

Ï

;;

1

! · À�]' J'I.' ;/ !�'�'{J� :. iY/,// . Ij· /# ; . A'i ' ' 1i ' �i �· 'K( ·I , // ' ' \' "'�,, ' i é< ,, ' �· ;1) ,/" il.1 1 M ' ' ' � , \.' �' _, . � - · ' \\,\ . · � \k- � (// · \ � � · - . ...., i 0 l�);. , �� � · " . i ( .: ..J . '; - .� '. 1 \ . /J /J /� �· �. .. � t t ! ._. 1 / \\\ \ " r 1\ · �1 \:. 1' \ ' ;,_ ::fifi �"�� - . · ' , � �'!: --� - c�'\ ';\ ,f!l \ · ��"� - - � . l'g5

- ',· �'.

.

, ·

1

1\ Ï\\

\

. " " . r . " . ..... ,., ·, � � :,?J,, � � · � �� -�-, � � · 1 \ ? : ; \ � ? · : : ; < � \ � '\ ��� :/ / !'

",

'- . ---.:_ 'I.

"" ' · '·

'�'

•,

'.

,

,,

J

\· \

:,

i

·-:-:'""� . , . ." . .1 ;•

: , ,"

r.

·

1

• "!) ·

I'

.... .

·�

'

'

'·

. .,. . .

·�

-

.

��

�,

·'

I

'

'

.

'·

.

-

.

.

'

..

1 I ' ,, . " ,

'

.��

A "1

,'/' . '

'

·

!I

. :!,:

I ,/ .

.

'

'

"

·

'

�-

.

.

;

.

'

1

·

'

/, _

".

' ' �'" --::-'- .... -s ·· � .•� t'-�\,! . \\ "-. \. 'b-, . ---�· -�;-'- � '

J

r

/. " '/tf .

1 // A-

�·z.::: ' 1 · ,ff ' �fi -x �f,r /

' .

'

/\ \�

·

'

--

0 (")

<D

a; <D

-0 c (jj I

c <D <ij .s:; <J I= c "' > "'

'.>'.'.

::i :>

�'� HOHHi""'tD . - -'·--·

19e jaargang nr.1

/

jan.-maart 1992

.... ." ---... /.

afgiftekantoor Leuven X �


rn

p 3: Voorwoord

� l�!

p 4-5: Vlinderprojekt ".En nog een projekt

p 6: Vogelwaarnemingen

p 7-8: PVC-aktie

p 9-10: Over wij, onszelf en kringlooppapier. p 11-12: Kongresverslag p 13: 23 November

rP�

In je handen heb je het eerste resultaat van heel wat werk door een nieuwe redaktie. Zoals waarschijnlijk vele mensen zijn ook wij het jaar begonnen met veel goede voornemens. Zo zouden we willen dat we langs "De Vallei" eens die vele leden ( we zijn in afdeling Leuven voor 't moment met 147 )

p 14-15: Nieuw bestuur

bereiken die wel op papier staan maar nog niet op tochten gesignaleerd

p 18: Het geld.

afdrukken (niet de piepers ). Ook willen we bij tochten wat meer uitleg

p 24: Medewerkers

kunnen verwachten.

p 16-17: Ledenlijst p 19-23: Kalender

werden. Daarom gaan we in deze "Vallei" ook eens de ledenlijst geven, zodat mensen die nog niet mee op tocht geweest zijn weten wat ze Na het vele werk dat we in dit blaadje gestoken hebben, zouden wij het natuurlijk ook tof vinden wat reakties hierop binnen te krijgen! Heb je vragen i.v.m. iets wat in deze "Vallei" verscheen, i.v.m. onze afdeling, de jnm? Ben je ergens in het·veld iets tegengekomen en zou je nu toch eens graag weten wat het was? Ben je in het bezit van een tof artikel, prentje of cartoon? Dan staat er je nog maar één ding te doen: zet het op papier en stuur het naar de redaktie ! ! Alle artikeltjes en andere dingen die je graag in de volgende "Vallei" zou

willen zien moeten wel voor 14 maart binnen zijn. Zo heb jij nog een negen weken de tijd om iets ineen te steken en kunnen wij ervoor zorgen dat jij begin april een nieuwe "Vallei" in de bus mag verwachten! f

Sjamajee en tot de volgende keer,

Piepverantwoordelijke :Tine Hens (zie hoger)

LID WORDEN ??

+ 450 BF voor gewone leden (van 12 tot en met 25 jaar )

• 600 BF voor steunleden ( ouder dan 25 jaar )

' ,;-(îi"'' '

. · .� . ..,,,..;t;

• .'. ' ',· •

"_," ," : ;�t<f».', '

\.

.

'

& • ' .

- ' -

......_

� '-.. - -" '1....

.-.

.......

=--

·-:�

.

t:P ...

\.

;/.' 0.if6; � "i . k-.

./

Lid worden kan door overschrijving van:

• 200 BF voor bijleden ( broer of zus van een gewoon of pieplid )

·-r

1

� · ·:, ' ' f '.:J: k� ; /, d/ " � � . /

• 350 BF voor piepleden ( van 8 tot en met 12 jaar )

�ti(!��·i.

.... ... �.

_ -

( 1::

sm;


rn

p 3: Voorwoord

� l�!

p 4-5: Vlinderprojekt ".En nog een projekt

p 6: Vogelwaarnemingen

p 7-8: PVC-aktie

p 9-10: Over wij, onszelf en kringlooppapier. p 11-12: Kongresverslag p 13: 23 November

rP�

In je handen heb je het eerste resultaat van heel wat werk door een nieuwe redaktie. Zoals waarschijnlijk vele mensen zijn ook wij het jaar begonnen met veel goede voornemens. Zo zouden we willen dat we langs "De Vallei" eens die vele leden ( we zijn in afdeling Leuven voor 't moment met 147 )

p 14-15: Nieuw bestuur

bereiken die wel op papier staan maar nog niet op tochten gesignaleerd

p 18: Het geld.

afdrukken (niet de piepers ). Ook willen we bij tochten wat meer uitleg

p 24: Medewerkers

kunnen verwachten.

p 16-17: Ledenlijst p 19-23: Kalender

werden. Daarom gaan we in deze "Vallei" ook eens de ledenlijst geven, zodat mensen die nog niet mee op tocht geweest zijn weten wat ze Na het vele werk dat we in dit blaadje gestoken hebben, zouden wij het natuurlijk ook tof vinden wat reakties hierop binnen te krijgen! Heb je vragen i.v.m. iets wat in deze "Vallei" verscheen, i.v.m. onze afdeling, de jnm? Ben je ergens in het·veld iets tegengekomen en zou je nu toch eens graag weten wat het was? Ben je in het bezit van een tof artikel, prentje of cartoon? Dan staat er je nog maar één ding te doen: zet het op papier en stuur het naar de redaktie ! ! Alle artikeltjes en andere dingen die je graag in de volgende "Vallei" zou

willen zien moeten wel voor 14 maart binnen zijn. Zo heb jij nog een negen weken de tijd om iets ineen te steken en kunnen wij ervoor zorgen dat jij begin april een nieuwe "Vallei" in de bus mag verwachten! f

Sjamajee en tot de volgende keer,

Piepverantwoordelijke :Tine Hens (zie hoger)

LID WORDEN ??

+ 450 BF voor gewone leden (van 12 tot en met 25 jaar )

• 600 BF voor steunleden ( ouder dan 25 jaar )

' ,;-(îi"'' '

. · .� . ..,,,..;t;

• .'. ' ',· •

"_," ," : ;�t<f».', '

\.

.

'

& • ' .

- ' -

......_

� '-.. - -" '1....

.-.

.......

=--

·-:�

.

t:P ...

\.

;/.' 0.if6; � "i . k-.

./

Lid worden kan door overschrijving van:

• 200 BF voor bijleden ( broer of zus van een gewoon of pieplid )

·-r

1

� · ·:, ' ' f '.:J: k� ; /, d/ " � � . /

• 350 BF voor piepleden ( van 8 tot en met 12 jaar )

�ti(!��·i.

.... ... �.

_ -

( 1::

sm;


Q"2i1

-------

•151

Het vlindertransekt in de Doode Bemde In de rand van het vlinderprojekt van de JNM-nationaal werden en worden er

vlindertransekten gelopen, ook in Leuven. Daarom deze tekst.

Een transekt is een wandeling die men 1 maal per week aflegt tussen 1 april en 3 1 september.

Het transekt in de Doode Bemde begint aan de brug van de Dijle en dan volgt het de Yse. Dan gaat het rond het kasteel naar de dreef en dan terug naar de brug. Eén wandeling duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uren (afhankelijk van het aantal

Waarom? l.Om te weten wat er "zit", en hiervoor dan eventueel beheersplannen aan te passen. 2.0p lange termijn te weten waar alles zit.

3.De waarnemingen verdwijnen niet in het niets maar ze worden

bijgehouden, wat op zich al belangrijk is. Later heeft mischien iemand

zo'n gegevens nodig voor 't een of 't ander. Kaartjes van de Doode Bemde (originele kadaster kaartjes) zijn te verkrijgen op

de Broekstraat 36 te Leuven.

vlinders). Een transekt is onderverdeeld in

sektoren. In elke sector telt men alle vlinders

en noteert die. Die waarnemingen worden dan verzameld en verwerkt door de Nederlandse

vlinderstichting (in Nederland worden er al vele jaren vlindertransekten gelopen).

Omdat zoiets op lange termijn werkt, moeten

we dit meerdere jaren volhouden. Vorig jaar is dit gelopen door veel ex-JNMers,

omdat ik dacht dat de JNMers van Leuven dit nooit alleen zouden kunnen doen. In de loop van vorig jaar hoorde ik echter dat

er nog veel mensen aan zouden willen meewerken. Daarom deze tekst en het volgende telefoonnummer: 0 16/48.97.45 voor alle geïnteresseerden (vorig jaar

was de loopfrequentie 1 maal per maand = 6 maal per jaar). In de week mag je ons ook iets laten weten in Broekstraat 36 in Leuven.

!!!

Dit projekt houdt zich bezig met de Doode Bemde.

rl '

/

BARÎ,

-.��-

Bart Vercoutere

Nog een projekt

� . / r, · ··éJ�'J!fJJ -::;:.;/l l� i. ����· � �� 1

Ik (=Bart Vercoutere ) ben al 2 jaar bezig met alles wat ik zie in de Doode

Bemde op kaartjes te noteren. Met alles bedoel ik alles wat kruipt, zwemt en vliegt behalve vogels, planten, mossen en zoogdieren. Van deze worden er al door genoeg mensen gegevens verzameld. Ik ben er zeker van dat er jnm'ers zijn

die regelmatig in de Doode Bemde rondhossen. Aan hen en aan de anderen die

er nog zullen gaan wandelen vraag ik om ook alles te noteren op kaartjes. Mits de waarnemingen juist zijn natuurljik. En die kaartjes dan aan mij door te spelen.

1

. \

1

/

-

1

'

//

"\��\�_}t. · . 4. . /,...�?� :'�� .

.

'\

\

<.

_,,.-.· /'

// :

(

\, \._

.

,,rf .J.

. .......

'jj· .' ·"�

'.


Q"2i1

-------

•151

Het vlindertransekt in de Doode Bemde In de rand van het vlinderprojekt van de JNM-nationaal werden en worden er

vlindertransekten gelopen, ook in Leuven. Daarom deze tekst.

Een transekt is een wandeling die men 1 maal per week aflegt tussen 1 april en 3 1 september.

Het transekt in de Doode Bemde begint aan de brug van de Dijle en dan volgt het de Yse. Dan gaat het rond het kasteel naar de dreef en dan terug naar de brug. Eén wandeling duurt gemiddeld 1,5 tot 2 uren (afhankelijk van het aantal

Waarom? l.Om te weten wat er "zit", en hiervoor dan eventueel beheersplannen aan te passen. 2.0p lange termijn te weten waar alles zit.

3.De waarnemingen verdwijnen niet in het niets maar ze worden

bijgehouden, wat op zich al belangrijk is. Later heeft mischien iemand

zo'n gegevens nodig voor 't een of 't ander. Kaartjes van de Doode Bemde (originele kadaster kaartjes) zijn te verkrijgen op

de Broekstraat 36 te Leuven.

vlinders). Een transekt is onderverdeeld in

sektoren. In elke sector telt men alle vlinders

en noteert die. Die waarnemingen worden dan verzameld en verwerkt door de Nederlandse

vlinderstichting (in Nederland worden er al vele jaren vlindertransekten gelopen).

Omdat zoiets op lange termijn werkt, moeten

we dit meerdere jaren volhouden. Vorig jaar is dit gelopen door veel ex-JNMers,

omdat ik dacht dat de JNMers van Leuven dit nooit alleen zouden kunnen doen. In de loop van vorig jaar hoorde ik echter dat

er nog veel mensen aan zouden willen meewerken. Daarom deze tekst en het volgende telefoonnummer: 0 16/48.97.45 voor alle geïnteresseerden (vorig jaar

was de loopfrequentie 1 maal per maand = 6 maal per jaar). In de week mag je ons ook iets laten weten in Broekstraat 36 in Leuven.

!!!

Dit projekt houdt zich bezig met de Doode Bemde.

rl '

/

BARÎ,

-.��-

Bart Vercoutere

Nog een projekt

� . / r, · ··éJ�'J!fJJ -::;:.;/l l� i. ����· � �� 1

Ik (=Bart Vercoutere ) ben al 2 jaar bezig met alles wat ik zie in de Doode

Bemde op kaartjes te noteren. Met alles bedoel ik alles wat kruipt, zwemt en vliegt behalve vogels, planten, mossen en zoogdieren. Van deze worden er al door genoeg mensen gegevens verzameld. Ik ben er zeker van dat er jnm'ers zijn

die regelmatig in de Doode Bemde rondhossen. Aan hen en aan de anderen die

er nog zullen gaan wandelen vraag ik om ook alles te noteren op kaartjes. Mits de waarnemingen juist zijn natuurljik. En die kaartjes dan aan mij door te spelen.

1

. \

1

/

-

1

'

//

"\��\�_}t. · . 4. . /,...�?� :'�� .

.

'\

\

<.

_,,.-.· /'

// :

(

\, \._

.

,,rf .J.

. .......

'jj· .' ·"�

'.


Vogelwaarnemingen

111�& � � VERSLAG ANTI-PVC-DAG

....

Enkele jaren geleden was het een vast rubriekje in de vallei, maar nu ontbreekt het al een paar jaar. De vogelwaarnemingen bestonden uit een lange lijst met data en de vogels die d�r verschillende mensen op die dagen gezien waren. Dit is vooral i nteressant in de trekperiodes en kan denk ik ook mensen motiveren om ook eens met de verrekijker op pad te trekken. Door regelmatig zo'n waarnemingenlijst in de valllei te zetten geef je ook beginnelingen de kans te leren op welke tijdstippen je de grootste kans hebt bepaalde vogels rond te zien vliegen. Op aanvraag van een aantal mensen zouden we dus in de volgende vallei terug vogelwaarnemingen

willen zetten.

Daarom

vragen

we

aan

iedereen

die

regelmatig naar de vogeltjes gaat kijken zijn waarnemingen op te sturen naar: Jan Butaye

Waversebaan 321 c

3001 Heverlee

Met zo'n twintig wel- en niet-JNMers stonden we op 26 oktober aan de Heverleese

GB

uitgepakt:

witte

voor

de

anti-PVC-(voormid)dag.

schorten,

petitiestrookjes,

.?"

.y'

�?

het

materiaal

werd

stickertjes

én...

spandoeken. Enkelen klommen onopvallend op het dak onzer GB en ontrolden een enorm spandoek: "PVC... dedomme nee" met een reusachtig doodshoofd erbij (geschilderd natuurlijk). Ondertussen was op de begane grond een standje verrezen, eveneens met spandoek

waar

klanten

werden

aangetrokken

door

de

het-oor-strelende

gitaarbegeleiding van zelfgemaakte én zelfgezongen anti-PVC-liedjes, terwijl

at te schaffen te tekenen en vooral geen in PVC­

hen werd uitgelegd waarom PVC zo schadelijk is. Er werd hen gevraagd de petitie om PVC-verpakkingen verpakte produkten te kopen.

Binnen in de winkel speelde zich het belangrijkste deel van onze actie af. Produkten die op de PVC-blacklist stonden werden beplakt met stickertjes "Verpakt in PVC= verpakt in gif."

..•

Al

blacklists,


Vogelwaarnemingen

111�& � � VERSLAG ANTI-PVC-DAG

....

Enkele jaren geleden was het een vast rubriekje in de vallei, maar nu ontbreekt het al een paar jaar. De vogelwaarnemingen bestonden uit een lange lijst met data en de vogels die d�r verschillende mensen op die dagen gezien waren. Dit is vooral i nteressant in de trekperiodes en kan denk ik ook mensen motiveren om ook eens met de verrekijker op pad te trekken. Door regelmatig zo'n waarnemingenlijst in de valllei te zetten geef je ook beginnelingen de kans te leren op welke tijdstippen je de grootste kans hebt bepaalde vogels rond te zien vliegen. Op aanvraag van een aantal mensen zouden we dus in de volgende vallei terug vogelwaarnemingen

willen zetten.

Daarom

vragen

we

aan

iedereen

die

regelmatig naar de vogeltjes gaat kijken zijn waarnemingen op te sturen naar: Jan Butaye

Waversebaan 321 c

3001 Heverlee

Met zo'n twintig wel- en niet-JNMers stonden we op 26 oktober aan de Heverleese

GB

uitgepakt:

witte

voor

de

anti-PVC-(voormid)dag.

schorten,

petitiestrookjes,

.?"

.y'

�?

het

materiaal

werd

stickertjes

én...

spandoeken. Enkelen klommen onopvallend op het dak onzer GB en ontrolden een enorm spandoek: "PVC... dedomme nee" met een reusachtig doodshoofd erbij (geschilderd natuurlijk). Ondertussen was op de begane grond een standje verrezen, eveneens met spandoek

waar

klanten

werden

aangetrokken

door

de

het-oor-strelende

gitaarbegeleiding van zelfgemaakte én zelfgezongen anti-PVC-liedjes, terwijl

at te schaffen te tekenen en vooral geen in PVC­

hen werd uitgelegd waarom PVC zo schadelijk is. Er werd hen gevraagd de petitie om PVC-verpakkingen verpakte produkten te kopen.

Binnen in de winkel speelde zich het belangrijkste deel van onze actie af. Produkten die op de PVC-blacklist stonden werden beplakt met stickertjes "Verpakt in PVC= verpakt in gif."

..•

Al

blacklists,


� 11 1

>----------

Twee journalisten' die even hun licht kwamen opsteken merkten droogjes op: "Kom, we zijn weg, ik denk toch niet dat ze zullen opgepakt worden." Maar dit was buiten de winkeldirecteur gerekend die ons verplichtte alle stickertjes weg te halen en op te kramen of de politie zou eraan te pas komen. We pakten alles bijeen ,lieten de stickertjes hangen en verhuisden heel ons hebben en houden naar de 200 meter verder gelegen Delhaize. Daar was ons standje nog niet opgeslagen of we moesten er al mee stoppen. Toch wisten we met een aantal binnenin de winkel stickertjes te gaan plakken. Zij die dat het opvallendst deden werden door de heuse winkeldetectieve het eerst buitengekieperd, de anderen bliezen pas de aftocht toen ze bij de directeur moesten komen, maar toen was alles al beplakt ! In de Delhaize kwamen we ook Bart Boets, de verantwoordelijke van BBL van dit PVC-project tegen die het natuurlijk keineig vond dat wij daar zaten te plakken. Nadat iedereen dus min of meer terug buiten stond besloten we met Bart Boets de Colruyt aan te doen. Ook daar kwam van ons standje weinig in huis, de winkeldirecteur was -om het zachtjes uit te drukken- nogal opgewonden omdat ons bezoek niet aangekondigd was! Van de stickertjes die ondertussen binnen werden geplakt heeft hij in zijn drukte echter niets gemerkt, wat het voor ons natuurlijk gemakkelijk maakte. Onze sympathieke directeur wilde wel graag een petitiekaartje tekenen maar toen moesten we opkramen, toen werd het middag, toen kregen we honger en toen gingen we naar huis. Els

--------i[fil Over wij, onszelf en kringlooppapier

Reeds meer dan 2 jaar verkopen wij met onze afdeling kringlooppapier-kursusbloks. Dit artikeltje wil in het kort de recyclage­ aktiviteiten van het afgelopen jaar belichten en tevens een blik vooruit werpen. Tegen het eind van 1992 opent Europa immers zijn grenzen en de kringloopsektor zal zijn positie op de internationale markt dienen te verstevigen . Om te beginnen een aantal cijfergegevens: we hebben dit jaar 2440bloks verkocht (voor de snelle rekenaars: à 50 fr./stuk".); al bij al geen onaardig resultaat... In de eerste helft van het jaar deden we het nog rustigaan: doos per doos fietste Tine de blokjes naar het H. Hart, een school met een monsterafname. Onze blokjes worden er gretig verslon­ den; het nieuwe snobisme? Ook aan de unief was kleinschaligheid troef:Katia verkocht haar collega-biologen de grijze boodschap, Bart ramde elke wit-schrijvende en dus verkeerd denkende Ie kanner in elkaar en nog enkele anderen verpatsten hun kJasgenootjes het grijze genot. Resultaat: 800 bloks verkocht van januari tot mei. Zomermaanden (juni-augustus): geen enkel velletje verkocht; de markt stort in. In september lanceert het reklamehuis JNM-paperworks een groot­ scheepse kringloopkampagne: wij slaan 1000 blokken in, de ouders van Bart houden ons financieel overeind en laat de kopers nu maar komen... 500 bloks gaan naar het -alweer- H. Hart. Het is ons hevigste, maar ook laatste offensief: de grijze gekte heeft ook toegeslaan bij de nonnen en de direktie, die prompt de verkoop op zich nemen en besluiten om na onze 500 stuks eigenhandig kursusbloks te zullen bestellen en verkopen. Hiermee verkopen nu al twee Leuvense scholen kringlooppapier en het ziet er naar uit dat nog twee andere snel zullen volgen. De 500 andere bloks werden hoofdzakelijk aan de unief verkocht, nu echter via een nieuw systeem: de Alma-sessies". Onder de middag troepten in alma 2 en 3 groepjes JNM'ers samen en bestookten voorbij­ gangers met de gekste verkoopsargumenten, duwden hen affiches in d anden en zij leerden Leuven grij s schrijven en groen denken. Onze

tf1


� 11 1

>----------

Twee journalisten' die even hun licht kwamen opsteken merkten droogjes op: "Kom, we zijn weg, ik denk toch niet dat ze zullen opgepakt worden." Maar dit was buiten de winkeldirecteur gerekend die ons verplichtte alle stickertjes weg te halen en op te kramen of de politie zou eraan te pas komen. We pakten alles bijeen ,lieten de stickertjes hangen en verhuisden heel ons hebben en houden naar de 200 meter verder gelegen Delhaize. Daar was ons standje nog niet opgeslagen of we moesten er al mee stoppen. Toch wisten we met een aantal binnenin de winkel stickertjes te gaan plakken. Zij die dat het opvallendst deden werden door de heuse winkeldetectieve het eerst buitengekieperd, de anderen bliezen pas de aftocht toen ze bij de directeur moesten komen, maar toen was alles al beplakt ! In de Delhaize kwamen we ook Bart Boets, de verantwoordelijke van BBL van dit PVC-project tegen die het natuurlijk keineig vond dat wij daar zaten te plakken. Nadat iedereen dus min of meer terug buiten stond besloten we met Bart Boets de Colruyt aan te doen. Ook daar kwam van ons standje weinig in huis, de winkeldirecteur was -om het zachtjes uit te drukken- nogal opgewonden omdat ons bezoek niet aangekondigd was! Van de stickertjes die ondertussen binnen werden geplakt heeft hij in zijn drukte echter niets gemerkt, wat het voor ons natuurlijk gemakkelijk maakte. Onze sympathieke directeur wilde wel graag een petitiekaartje tekenen maar toen moesten we opkramen, toen werd het middag, toen kregen we honger en toen gingen we naar huis. Els

--------i[fil Over wij, onszelf en kringlooppapier

Reeds meer dan 2 jaar verkopen wij met onze afdeling kringlooppapier-kursusbloks. Dit artikeltje wil in het kort de recyclage­ aktiviteiten van het afgelopen jaar belichten en tevens een blik vooruit werpen. Tegen het eind van 1992 opent Europa immers zijn grenzen en de kringloopsektor zal zijn positie op de internationale markt dienen te verstevigen . Om te beginnen een aantal cijfergegevens: we hebben dit jaar 2440bloks verkocht (voor de snelle rekenaars: à 50 fr./stuk".); al bij al geen onaardig resultaat... In de eerste helft van het jaar deden we het nog rustigaan: doos per doos fietste Tine de blokjes naar het H. Hart, een school met een monsterafname. Onze blokjes worden er gretig verslon­ den; het nieuwe snobisme? Ook aan de unief was kleinschaligheid troef:Katia verkocht haar collega-biologen de grijze boodschap, Bart ramde elke wit-schrijvende en dus verkeerd denkende Ie kanner in elkaar en nog enkele anderen verpatsten hun kJasgenootjes het grijze genot. Resultaat: 800 bloks verkocht van januari tot mei. Zomermaanden (juni-augustus): geen enkel velletje verkocht; de markt stort in. In september lanceert het reklamehuis JNM-paperworks een groot­ scheepse kringloopkampagne: wij slaan 1000 blokken in, de ouders van Bart houden ons financieel overeind en laat de kopers nu maar komen... 500 bloks gaan naar het -alweer- H. Hart. Het is ons hevigste, maar ook laatste offensief: de grijze gekte heeft ook toegeslaan bij de nonnen en de direktie, die prompt de verkoop op zich nemen en besluiten om na onze 500 stuks eigenhandig kursusbloks te zullen bestellen en verkopen. Hiermee verkopen nu al twee Leuvense scholen kringlooppapier en het ziet er naar uit dat nog twee andere snel zullen volgen. De 500 andere bloks werden hoofdzakelijk aan de unief verkocht, nu echter via een nieuw systeem: de Alma-sessies". Onder de middag troepten in alma 2 en 3 groepjes JNM'ers samen en bestookten voorbij­ gangers met de gekste verkoopsargumenten, duwden hen affiches in d anden en zij leerden Leuven grij s schrijven en groen denken. Onze

tf1


fili]f-----

blokjes verkochten vrij vlot en omdat ook wij het nog steeds leuk vonden.besloten we een nieuwe lading te bestellen -met zowel lijntjes, ruitjes als balkjes en ongeperforeerd. De perforator bleef echter een maand spoorloos, en ook de verkoop verliep minder goed agv. een gebrekkige coordinatie. Op dit ogenblik schieten er nog 80 gelijnde blokken over.

.

l'ï'�

HET CONGRES

sf.i

Als je het bovenstaande overloopt, dan blijkt dat we op beide fronten (middelbaar en unief) stevig aktie gevoerd hebben, maar teven enk i k dat het leuke voor d e meesten onder ons e r wel a f is: w e zijn peq>lot van rekening geen papierverkoopvereniging. Voor de Leuvense student is er hier geen enkel probleem vermits vanaf begin februari '92 de kursusdiensten van alle fakulteitskringen starten met de verkoop van(kursusbloks. Dit zorgt zowel voor een grotere toegangkelijkheid als voor een continuïteit in de verkoop, een vooruitgang dus. De prijs per blok zal alleszins 50 fr. bedragen. Voor de middelbare scholen: als je op een school zit waar men nog geen kringlooppapier gebruikt of verkoopt, aarzel dan niet om aan je direktie voor te stellen of ze geen papier willen verkopen. Als je konkrete vragen hebt, kan je steeds bij mij terecht. · Om af te ronden wens ik iedereen die mee papier verkocht, gestapeld, vervoerd of gepromoot heeft hartelijk te bedanken. Een gedeel­ te van de winst zal ws. in de loop van februari omgezet worden in een"gratis" vat voor alle medewerkers, de rest wordt gebruikt voor de dagelijkse afdelingswerking en de rest gaat naar de Doode Bemde. Moest je nog geïnteresseerd zijn in het hoe en waarom van kringlooppapier, Stefaan Claeys is volop bezig een infobrochure in mekaar aan het boksen en deze maand komt er een recyclage-bijdrage in de Veto: allen daarheen! Maarten,

Om degenen die er niet waren toch even te laten proeven van de unieke smaak van een JNM-congres: dit verslagje. Het recept vind je in je voorlaatste Euglena. De organiserende afdeling Antwerpen had het blijkbaar serieus bekeken, want zodra er genoeg jeugdbonders aangekomen waren, pakten ze voor de eerste dag al uit met een rijtje achtenswaardige spreekers, waaronder Stef Boogaerts, die toch wel uitblonk in onderhoudende vertelkunst ('t is dan ook nog ne JNMer ge­ weest). Toch was een beetje ontspanning 's avonds meer dan welkom en wie nu· nog niet weet waarom konijntjes belangrijk zijn, die ontkent zijn aanwezigheid op die eerste avond, want daar sluisde de film Waterschapsheuvel' ons binnen in de wondere maar soms toch wel wrede wereld van de konijntjes. Voor sommige individuen aanleiding voor nuchtere opmerkingen als: "Alleen spijtig van dat hazelippeke...". Na volks -en andere dans was het dan tijd om te gaan dromen over dartelende langoortjes, om er enkele uurtjes later weer in te vliegen met een vol programma, nl. dat van vrijdag 27 dec. Eerst een interessant panelgesprek en dan konden de manifestvergaderingen beginnen: discussies van hier tot ginder over het doel van de milieubeweging en de rol van de JNM, die zover u ttliepen dat het programma van de volgende dag zelfs moest aangepast worden. Maar tegen de avond was de verlossing nabij: het vrij podium, waarbij naar aloude traditie weerom maar één JNMer er echt in slaagde heel de zaal mee te krijgen in een dwepend ritme, nl. ons aller Fanne (Koen Kloezo is er niks tegen). Hoewel de anderen er deze keer ook gerust mochten zijn, zoals "de Truusjes", David Wynants (die speciaal voor dit optreden naar Merksen was afgezakt en daarna weer verdwenen is), ene Jimrni Hendrix en niet te vergeten: de pyreneese "indiaan" Eric, die heel de zaal i n hogere sferen wist t e brengen met het prachtige liedje " La Vallée"* (zie noot) en andere romantische melodietjes, zodat zelfs de stoerste JNMers na afloop nog stiekem een traantje wegpinkten. Intussen was Thierry Wemaerts niet van het podium weg te slaan en zorgde voor randanimatie. De volgende dag werd het programma van de vorige dag afgewerkt, met als gevolg dat het programma van de dag zelf ook weer niet dreigde klaar te geraken en daarom werd het maken van een nieuw AHR (algemeen huishoudelijk reglement) voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het hoofdbestuur van '91 werd stevig onder de loep genomen en desbetreffende personen moesten zich op de beklaagdenbank komen verantwoorden voor hun daden in het afgelopen werkjaar, waarna er over hun beleid kon gestemd LJ<::t-de.n.


fili]f-----

blokjes verkochten vrij vlot en omdat ook wij het nog steeds leuk vonden.besloten we een nieuwe lading te bestellen -met zowel lijntjes, ruitjes als balkjes en ongeperforeerd. De perforator bleef echter een maand spoorloos, en ook de verkoop verliep minder goed agv. een gebrekkige coordinatie. Op dit ogenblik schieten er nog 80 gelijnde blokken over.

.

l'ï'�

HET CONGRES

sf.i

Als je het bovenstaande overloopt, dan blijkt dat we op beide fronten (middelbaar en unief) stevig aktie gevoerd hebben, maar teven enk i k dat het leuke voor d e meesten onder ons e r wel a f is: w e zijn peq>lot van rekening geen papierverkoopvereniging. Voor de Leuvense student is er hier geen enkel probleem vermits vanaf begin februari '92 de kursusdiensten van alle fakulteitskringen starten met de verkoop van(kursusbloks. Dit zorgt zowel voor een grotere toegangkelijkheid als voor een continuïteit in de verkoop, een vooruitgang dus. De prijs per blok zal alleszins 50 fr. bedragen. Voor de middelbare scholen: als je op een school zit waar men nog geen kringlooppapier gebruikt of verkoopt, aarzel dan niet om aan je direktie voor te stellen of ze geen papier willen verkopen. Als je konkrete vragen hebt, kan je steeds bij mij terecht. · Om af te ronden wens ik iedereen die mee papier verkocht, gestapeld, vervoerd of gepromoot heeft hartelijk te bedanken. Een gedeel­ te van de winst zal ws. in de loop van februari omgezet worden in een"gratis" vat voor alle medewerkers, de rest wordt gebruikt voor de dagelijkse afdelingswerking en de rest gaat naar de Doode Bemde. Moest je nog geïnteresseerd zijn in het hoe en waarom van kringlooppapier, Stefaan Claeys is volop bezig een infobrochure in mekaar aan het boksen en deze maand komt er een recyclage-bijdrage in de Veto: allen daarheen! Maarten,

Om degenen die er niet waren toch even te laten proeven van de unieke smaak van een JNM-congres: dit verslagje. Het recept vind je in je voorlaatste Euglena. De organiserende afdeling Antwerpen had het blijkbaar serieus bekeken, want zodra er genoeg jeugdbonders aangekomen waren, pakten ze voor de eerste dag al uit met een rijtje achtenswaardige spreekers, waaronder Stef Boogaerts, die toch wel uitblonk in onderhoudende vertelkunst ('t is dan ook nog ne JNMer ge­ weest). Toch was een beetje ontspanning 's avonds meer dan welkom en wie nu· nog niet weet waarom konijntjes belangrijk zijn, die ontkent zijn aanwezigheid op die eerste avond, want daar sluisde de film Waterschapsheuvel' ons binnen in de wondere maar soms toch wel wrede wereld van de konijntjes. Voor sommige individuen aanleiding voor nuchtere opmerkingen als: "Alleen spijtig van dat hazelippeke...". Na volks -en andere dans was het dan tijd om te gaan dromen over dartelende langoortjes, om er enkele uurtjes later weer in te vliegen met een vol programma, nl. dat van vrijdag 27 dec. Eerst een interessant panelgesprek en dan konden de manifestvergaderingen beginnen: discussies van hier tot ginder over het doel van de milieubeweging en de rol van de JNM, die zover u ttliepen dat het programma van de volgende dag zelfs moest aangepast worden. Maar tegen de avond was de verlossing nabij: het vrij podium, waarbij naar aloude traditie weerom maar één JNMer er echt in slaagde heel de zaal mee te krijgen in een dwepend ritme, nl. ons aller Fanne (Koen Kloezo is er niks tegen). Hoewel de anderen er deze keer ook gerust mochten zijn, zoals "de Truusjes", David Wynants (die speciaal voor dit optreden naar Merksen was afgezakt en daarna weer verdwenen is), ene Jimrni Hendrix en niet te vergeten: de pyreneese "indiaan" Eric, die heel de zaal i n hogere sferen wist t e brengen met het prachtige liedje " La Vallée"* (zie noot) en andere romantische melodietjes, zodat zelfs de stoerste JNMers na afloop nog stiekem een traantje wegpinkten. Intussen was Thierry Wemaerts niet van het podium weg te slaan en zorgde voor randanimatie. De volgende dag werd het programma van de vorige dag afgewerkt, met als gevolg dat het programma van de dag zelf ook weer niet dreigde klaar te geraken en daarom werd het maken van een nieuw AHR (algemeen huishoudelijk reglement) voor onbepaalde tijd uitgesteld. Het hoofdbestuur van '91 werd stevig onder de loep genomen en desbetreffende personen moesten zich op de beklaagdenbank komen verantwoorden voor hun daden in het afgelopen werkjaar, waarna er over hun beleid kon gestemd LJ<::t-de.n.


���� �-[;i}�� november

-5'21------'--

Tijdens het tellen van de stemmen werd er ook over een heel pak ingediende moties gestemd en ongelofelijk maar waar: er werden er zelfs enkele goedgekeurd, zoals de slaapmotie (verplichte stilte in slaapzalen), de végémotie (geen beest op m'n bord) en nog enkele andere. Intussen komt de uitslag van de stemming binnen: jolijt alom, want iedereen is goedgekeurd! Dat moet gevierd worden en zo ging zaterdag ongemerkt over in zondag. En wat voor een zondag! Alles behalve een rustdag zoals God het graag zou gezien hebben maar de JNM is nu eenmaal pluralistisch. Te beginnen bij de verkiezing van het nieuwe hoofdbestuur. Nieuw talent komt op, ouwe rotten verdwijnen. Luk Daniëls mag zich dit jaar weer bovo (bondsvoorzitter) noemen en de rest van het HB zal je nog wel lang en breed uitgesmeerd i n je volgende Euglena vinden. Daarna werden de landelijke projecten geëvalueerd: kringloop, poelen, vlinders, pvc, ... en tot slot nog een debat over de milieubeweging. Voor wie nog kon volgen zal het wellicht interessant geweest zijn, maar dat was niet meer aan mij besteed. En toen kon dan eindelijk het langverwachte ouwe-sokken-ritueel beginnen, waarbij menige bekende, maar helaas 25-jarige JNMers (of eindelijk 25-jarige, al naar gelang... ) buitengebonjourd werden met de nodige show, straffe verhalen en stomme stoten, aan elkaar gebabbeld door David "De Viezen" Martens. En dat was de laatste echte activiteit, waarna zich naar traditie weer wilde volksdans-taferelen afspeelden, die pas eindigden toen er maandagmorgen met de opkuis moest begonnen worden. 't Was weer een geslaagd congres! Kim

23

natuurbeheerdag-pannekoekenavondbestuurswisseling

)

')

Na een lange dag van zware handarbeid en na een flinke pannekoekenmaaltijd hebben we, zoals jaarlijks, onze hoofden bijeen gebracht. Bij het knetterende houtvuur bracht Maarten enkele gespreksonderwerpen op tafel. Zo kwamen we tot het besluit dat we een gesloten groep vormden, hetgeen duidelijk niet onze bedoeling is. Aldus besloten we een poging te ondernemen om nieuwe jongeren aan te trekken. Dit zullen we proberen door allerhande aktiviteiten, wandelingen, langs 'De Vallei'". Dit laatste, 'De Vallei', was trouwens het volgende gespreksonderwerp. Zo besloten we, dat we met zijn allen zullen trachten nieuw leven in 'De Vallei' te blazen. Iedereen mag dus artikels, verhaaltjes, enz. binnenbrengen bij onze kersverse redaktie (zie verder voor namen en adressen van ons nieuw bestuur). Ook persoonlijke natuurwaarnemingen (vogeltellingen, bijzondere plantensoorten, ".) zijn er welkom. Verder werden er ook nog een nieuwe voorzitter (Bart Vercoutere), een nieuwe ping (Maarten Hens), een nieuwe secretaris (Denis Clinckemaillie) en nog enkele onderzoeksteams samengesteld. Moe maar tevreden zijn we dan langzaam uit elkaar gegaan. Allen. met het gedacht: "Wat is het toch fijn, om bij de jnm te zijn.".

13:4 :

� * noot: Eric reist rond door Europa om de aandacht te trekken op zijn vallei, La Vallée d'Aspe, een prachtig natuurgebied in de Pyreneeën, waar nog beren rondhuppelen en gieren fladderen en waar men nu begint een autosnelweg aan te leggen" .. Meer hierover in de volgende Euglena: beslist lezen !

1...

a·i'.11•ll oa

••

::...•

Denis (n. v.d.r. onze nieuwe secretaris!! )

Bestuur afdeling LEUVEN 1992

)

Voorzitter Bart Vercoutere Schildekenlaan 7 3060 Bertem 01 6/489745 Secretaris Denis Clinckemaillie Schapenstraat 3 3000 Leuven

kot: Broekstraat 36 3000 Leuven


���� �-[;i}�� november

-5'21------'--

Tijdens het tellen van de stemmen werd er ook over een heel pak ingediende moties gestemd en ongelofelijk maar waar: er werden er zelfs enkele goedgekeurd, zoals de slaapmotie (verplichte stilte in slaapzalen), de végémotie (geen beest op m'n bord) en nog enkele andere. Intussen komt de uitslag van de stemming binnen: jolijt alom, want iedereen is goedgekeurd! Dat moet gevierd worden en zo ging zaterdag ongemerkt over in zondag. En wat voor een zondag! Alles behalve een rustdag zoals God het graag zou gezien hebben maar de JNM is nu eenmaal pluralistisch. Te beginnen bij de verkiezing van het nieuwe hoofdbestuur. Nieuw talent komt op, ouwe rotten verdwijnen. Luk Daniëls mag zich dit jaar weer bovo (bondsvoorzitter) noemen en de rest van het HB zal je nog wel lang en breed uitgesmeerd i n je volgende Euglena vinden. Daarna werden de landelijke projecten geëvalueerd: kringloop, poelen, vlinders, pvc, ... en tot slot nog een debat over de milieubeweging. Voor wie nog kon volgen zal het wellicht interessant geweest zijn, maar dat was niet meer aan mij besteed. En toen kon dan eindelijk het langverwachte ouwe-sokken-ritueel beginnen, waarbij menige bekende, maar helaas 25-jarige JNMers (of eindelijk 25-jarige, al naar gelang... ) buitengebonjourd werden met de nodige show, straffe verhalen en stomme stoten, aan elkaar gebabbeld door David "De Viezen" Martens. En dat was de laatste echte activiteit, waarna zich naar traditie weer wilde volksdans-taferelen afspeelden, die pas eindigden toen er maandagmorgen met de opkuis moest begonnen worden. 't Was weer een geslaagd congres! Kim

23

natuurbeheerdag-pannekoekenavondbestuurswisseling

)

')

Na een lange dag van zware handarbeid en na een flinke pannekoekenmaaltijd hebben we, zoals jaarlijks, onze hoofden bijeen gebracht. Bij het knetterende houtvuur bracht Maarten enkele gespreksonderwerpen op tafel. Zo kwamen we tot het besluit dat we een gesloten groep vormden, hetgeen duidelijk niet onze bedoeling is. Aldus besloten we een poging te ondernemen om nieuwe jongeren aan te trekken. Dit zullen we proberen door allerhande aktiviteiten, wandelingen, langs 'De Vallei'". Dit laatste, 'De Vallei', was trouwens het volgende gespreksonderwerp. Zo besloten we, dat we met zijn allen zullen trachten nieuw leven in 'De Vallei' te blazen. Iedereen mag dus artikels, verhaaltjes, enz. binnenbrengen bij onze kersverse redaktie (zie verder voor namen en adressen van ons nieuw bestuur). Ook persoonlijke natuurwaarnemingen (vogeltellingen, bijzondere plantensoorten, ".) zijn er welkom. Verder werden er ook nog een nieuwe voorzitter (Bart Vercoutere), een nieuwe ping (Maarten Hens), een nieuwe secretaris (Denis Clinckemaillie) en nog enkele onderzoeksteams samengesteld. Moe maar tevreden zijn we dan langzaam uit elkaar gegaan. Allen. met het gedacht: "Wat is het toch fijn, om bij de jnm te zijn.".

13:4 :

� * noot: Eric reist rond door Europa om de aandacht te trekken op zijn vallei, La Vallée d'Aspe, een prachtig natuurgebied in de Pyreneeën, waar nog beren rondhuppelen en gieren fladderen en waar men nu begint een autosnelweg aan te leggen" .. Meer hierover in de volgende Euglena: beslist lezen !

1...

a·i'.11•ll oa

••

::...•

Denis (n. v.d.r. onze nieuwe secretaris!! )

Bestuur afdeling LEUVEN 1992

)

Voorzitter Bart Vercoutere Schildekenlaan 7 3060 Bertem 01 6/489745 Secretaris Denis Clinckemaillie Schapenstraat 3 3000 Leuven

kot: Broekstraat 36 3000 Leuven


-[141�----Penningmeester Maarten Hens kot: Broekstraat 36 St.-Jansbergsteenweg 79 3000 Leuven 3001 Heverlee rek.nr.: 431-1 532201-56 01 6/200667 Redactie "De Vallei" Katia Van Tichelen (hoofdredactrice) Herendreef 6 3001 Heverlee 0161220529 Els De Smet Kloosterlaan 2 3001 Heverlee 016/228483

Maniakken onderzoeksteam CMOT) Stefaan Van der Auwera Berkelareveld 3 3060 Bertem 01 6/489426

Sandra Van der Auwera (zie hoger) Greet Pauwels Heuvelstraat 7 3052 Oud-Heverlee 01 6/461036 Begga Dom Slagbaa,n 1 3 3053 Blanden 01 6/46111 8 Heidi Du Laing Esdoornlaan 33 3050 Oud-Heverlee 01 6/471968

Poelen onderzoeksteam CPOT) Cis Verdonckt kot: Michielsstraat 3 Roosbeekstraat 2 3000 Leuven 3370 Boutersem 016n34272 Zweefvliegen onderzoeksteam CZOT) Geert Abts Neervelpsestraat 48 3360 Bierbeek 016n33023

Kim De Rijck Naamsesteenweg 161 300 l Heverlee 01 6/220518

Piepbegeleidsters Tine Hens (zie hoger)

,.;,

-----lr.---i l 5 D[ fAIJ.El

Steven Bouillon Schoonzichtlaan 22 3020 Herent 016/488918

��PiScfl

l'lisscH.1F"' �fN IK wel ffN

& l, \_:> 1 � '

00Mffl0 llfli

l!JlMM�EiO �

JNM STUDENTEN LEUVEN

Feestkomitee Joris Menten Waversebaan 71 3001 Heverlee

L

kot: Parkstraat 70 3000 Leuven

Joost Reyniers Frederic Lintstraat 58 (belcode: kort kort lang) 3000 Leuven

Loopjongen Bart Vercoutere Broekstraat 36 3000 Leuven Vissen onderzoeksteam CVOT) Joris Menten (zie hoger) Joost Reyniers (zie hoger)


-[141�----Penningmeester Maarten Hens kot: Broekstraat 36 St.-Jansbergsteenweg 79 3000 Leuven 3001 Heverlee rek.nr.: 431-1 532201-56 01 6/200667 Redactie "De Vallei" Katia Van Tichelen (hoofdredactrice) Herendreef 6 3001 Heverlee 0161220529 Els De Smet Kloosterlaan 2 3001 Heverlee 016/228483

Maniakken onderzoeksteam CMOT) Stefaan Van der Auwera Berkelareveld 3 3060 Bertem 01 6/489426

Sandra Van der Auwera (zie hoger) Greet Pauwels Heuvelstraat 7 3052 Oud-Heverlee 01 6/461036 Begga Dom Slagbaa,n 1 3 3053 Blanden 01 6/46111 8 Heidi Du Laing Esdoornlaan 33 3050 Oud-Heverlee 01 6/471968

Poelen onderzoeksteam CPOT) Cis Verdonckt kot: Michielsstraat 3 Roosbeekstraat 2 3000 Leuven 3370 Boutersem 016n34272 Zweefvliegen onderzoeksteam CZOT) Geert Abts Neervelpsestraat 48 3360 Bierbeek 016n33023

Kim De Rijck Naamsesteenweg 161 300 l Heverlee 01 6/220518

Piepbegeleidsters Tine Hens (zie hoger)

,.;,

-----lr.---i l 5 D[ fAIJ.El

Steven Bouillon Schoonzichtlaan 22 3020 Herent 016/488918

��PiScfl

l'lisscH.1F"' �fN IK wel ffN

& l, \_:> 1 � '

00Mffl0 llfli

l!JlMM�EiO �

JNM STUDENTEN LEUVEN

Feestkomitee Joris Menten Waversebaan 71 3001 Heverlee

L

kot: Parkstraat 70 3000 Leuven

Joost Reyniers Frederic Lintstraat 58 (belcode: kort kort lang) 3000 Leuven

Loopjongen Bart Vercoutere Broekstraat 36 3000 Leuven Vissen onderzoeksteam CVOT) Joris Menten (zie hoger) Joost Reyniers (zie hoger)


il

-� tj

Bij mijn weten zie je hier voor de eerste keer in de Vallei de Jedenli st van onze <!-fdeling verschijnen. Nu kan je eindelijk eens met je ei n ogen zien wie er a lemaal w_el ruet vçi.or zorgt dat wij met z'n 147 zijn. De piepers zijn ·er wel niet afged�kt. Fouten m d_eze hjst (natuurlijk op het bondssecretariaat in Gent emaakt) kunnen altijd op h_e.t re�aktie acties wo.(den meegedeeld. Zo zijn er _ bijvçi.orbee d ook. mense_n die nog altijd met geboren blijken te ZIJn (maar wel al lid ZIJn van de Jnm, hiervoor hebben . we .toch wel bewondering . Niet dat het zo belangrijk is dat iedereen weet wanneer het Je yerJaarda ·�s of zo maar 1 dacht dat het mischien wel tof is te weten wie er van ongeveer JOUW Jee t11d ook lid is. Dit kan dan vooral goed zijn voor de jongere leden die nog niet actief zijn. Die . kunnen nu elkaar eens bellen of zo, en zo afspreken om samen naar een tocht te gaan. Hopelijk maken jullie dankbaar gebruik van deze lijst!!!

fi

ft

l

ABTS GEERT

NEERVELPSESTRAAT 48

3360BIERBEEK

73/05/11

016n33023

ABTS KOEN

NEERVELPSESTRAAT 48

3360BIERBEEK

75/03/24

0161733023

ABTS PIETER

NEERVELPSESTRAAT 48

3360 BIERBEEK

76/08121

016n33023

BAJEUX ELSE

HAASROODSESTRAAT 33

3052BLANDEN

79/05/17

016/463027

BAJEUX MATHlEU

HAASROODSESTRAAT 33

3052BLANDEN

77/05/31

0161463027

78/12131

016/200276

BARETTE TRIST AN

ST.MICHIELSPLEIN 16

3001 HEVERLEE

BAUGNEE JEAN YVES

R.LAID PACHlS 12

5031GD LEEZ

BlTTREMIEUX ELISABETH

KLEINE KERKWEG 1

3020HERENT

751121!0

BODDEZ SOPHIE

PRAGENSTRAAT 20

3050OUD-HEVERLEE

74/09/06

BOUILLON STEVEN

SCHOONZICIITLAAN 22

3020HERENT

75/08/01

016/488918

BOVENS TOM

KERKSTRAAT 45

3012LEUVEN

78/04/01

0161239176

BOVENS WIM

KERKSTRAAT 45

3012LEUVEN

78/04/01

0161239176

BUTAYE JAN

WAVERSEBAAN 321C

3001HEVERLEE

CELEN GRIET

PLATTE-LOSTRAAT 244

30IOLEUVEN

64104116

BEEKSTRAAT 26

3040HULDENBERG

74/08/05

CHARLlERS KA TLEEN

HOEGAARDSESTW. 63

3360OPVELP-BIERBEEK

CHRISTIAN! RUBEN

ELZENBROEKSTRAAT 1 . 0

3053OUD-HEVERLEE

1

1 '

1

1

01614716!0 19811!07

79/10123

016/460345

DENIS C.

SCHAPENSTRAA T 3

3000LEUVEN

DE BACKER ADAM

KROONSTRAAT 18

3020HERENT

76112103

016/480499

DE BACKER SAMUEL

KROONSTRAAT 18

3020HERENT

81/08/07

016/480499

DE RIJCK KIM

NAAMSESTEENWEG 161

3001HEVERLEE

74/04/15

0161220518

DE SMET ELS

KLOOSTERLAAN 2

3001HEVERLEE

74/02f21

0161228483

DECKERS STEVEN

HERENTSESTEENWEG 25

3012LEUVEN

DEGELDER JOEL

GROENSTRAAT 126

3020HERENT

71/12f21

016/488591

DELFAUX RAF

PROSPER PUOLLETLN. 13

3010LEUVEN

79101101 0161251!07

DEPOORTERE ELLEN

PLATTE-LOSTRAAT 326

30IOLEUVEN

76/01127

DESMEDT VEERLE

ST.-JANSBERGSTW. 69

3001 HEVERLEE

72103/26

0161200676 0161461118

DOM BEGGA

SLAGBAAN 13

3053HAASRODE

73/09/24

DONDEYNE STEFAAN

PHILIPSLAAN 43

3000LEUVEN

64109119

DRIESEN FRANS

MARTELARENLAAN 35

30!0KESSEL-LO

54108105

0161256831

DU LAING HEIDI

ESDOORNLAAN 33

3050OUD-HEVERLEE

73/01/31

0161471968

FORT ROELAND

W AKKERZEELSEBAAN 4

3012 WILSELE

77/03/03

0161202244

A.GIRAUDSTRAAT 27

3000LEUVEN

72106/10

0161239721

FRANK

:1

0161226819

CHANTEUX FREDERIC

GOETSCHALCKX

1

GOETSCHALCKX LUDO

A.GIRAUDSTRAAT 27

3000LEUVEN

73/06/02

0161239721

GOYAERTS ADRIAAN

DORPSSTRAAT 50

3050OUD-HEVERLEE

72106/23

0161228112 0161228112

GOVAERTS JO

DORPSTRAAT 50

3050OUD-HEVERLEE

74/12f24

HANOT JAN

DASSENSTRAAT 42

3053OUD-flEVERLEE

66111106

HELLEMANS DIRK

SCHOONZICIITLAAN 71

3020HERENT

69/10110

0161488143

HENS MAARTEN

ST.JANSBERGSTEENWEG 79 3001HEVERLEE

70/12108

0161200667

1 1 �

1

rn

HENS TINE

ST.JANSBERGSTEENWEG 79 3001HEVERLEE

74/06(25

0161200667

HERMANS KATRIJN

GRAVENSTRAAT 25

3220 HOLSBEEK

75/12f24

0161632469

HUYSE TINE

WAVERSEBAAN 202

3050OUD-HEVERLEE

JANSSEN INE

TILDONKSE STEENWEG 201 3020HERENT

83/06(29

0161201364

LAMMERANT HANS

PLA TTELOSTRAAT 494

3010KESSEL-LO

70/04/14

LOVADINA PASCALE

BOSLAAN 47

3050OUD-HEVERLEE

68/07/19

0161223835

MAES

K WAKKELBOSSTRAAT 26

3360BlERBEEK

79/01/26

0161460369

MARIS HANS

BRUUL 33

3220HOLSBEEK

78/07/06

016/633577

MEYFRO!DT KRJSTJEN

KONING ALBERTLAAN 161

3360BlERBEEK

74/01/14

MULlER KRIS

DE CROYLAAN 1

3001 HEVERLEE

72111/15

0161225810

NJETVELT LEVI

BlERBEEKSTRAAT 39

3052OUD-HEVERLEE

78111122

0161230540

NIETVEL T SARAI

BIERBEEKSTRAAT 39

3052OUD-HEVERLEE

PARDON BARBARA

POTESTRAAT 2

3020 HERENT

72108/31

PARDON STIJN

POTESTRAAT 2

3020 HERENT

75/01/29

0161480527

PAUWELS GREET

flEUVELSTRAAT 7

3052OUD-HEVERLEE

73/10/11

0161461036

0161230540 0161480527

QUINTENS ANNELEEN

MERELNEST IO

3210LUBBEEK

83/07/13

0161463293

ROBBERECHTS GEERT

SNEPPENSTRAAT 16

30!0KESSEL-LO

71/12114

016/258233

ROBBERECHTS TOM

SNEPPENSTRAAT 16

3010KESSEL-LO

81/12103

0161260669

ROELS MARGARETHA

PROSPER POULLETLAAN 13 30!0LEUVEN

78/05/31

0161258233 0161233590

RUTI"ENS AN

WAVERSEBAAN 70

3001HEVERLEE

70/12115

STEENO ROALD

BLANDENSTRAAT 95

3053 OUD-HEVERLEE

74/I 0/30

0161461016

STROOBANS T DAVID

WJJVELD 43

3018LEUVEN

71/06/17

0161446349

78/12104

0216878584

TEMMERMAN JORDAN

BREEMBOSSTRAAT 38

3040 HULDENBERG

TEMMERMAN THOMAS

BREEMBOSSTRAAT 38

3040 HULDENBERG

0216878584

TEMMERMAN TRISTAN

BREEMBOSSTRAAT 38

3040HULDENBERG

0216878584

TfELEMANS INGE

CORTHOUTSLAAN 27

3212LUBBEEK

76110/01

0161461545

VAL VEKENS MELISSA

RERUM NOVARUMLN 28

3010KESSEL-LO

74/01124

0161252611

VAN ASSCHE JAN

AUGUST VAN HOOFSTR. 1

3050OUD-HEVERLEE

75/03/04

0161234494

VAN DAELE WIM

HlfïfELAAN 38

3001 HEVERLEE

75/07/01

0161227744 016/462629

VAN DE KERCKHOVE

HEUVELSTRAAT 16

3052OUD-HEVERLEE

76108/01

VAN DEN BOSCH LIEVE

HEUVELLAAN 4

3020HERENT

74/11/26

0161238700

VAN DER AUWERA SANDRA

BERKELAEREVELD 3

3060BERTEM

71/CIJ/25

0161489426

VAN DER AUWERA STEFAAN BERKELAEREVELD 3

3060BERTEM

73/10/03

VAN LEUVEN PETER

HERTOGENLAANl8

32!0LINDEN

VAN MEERBEEK M

BREMVELDSTRAAT 16

3020HERENT

70111/21

VAN MOORTER BRAM

RERUM NOVARUMLN. 3

30IOLEUVEN

77/05/IO

0161489426 0161253932 0161230398

VAN RIEL DRIES

PUTSTRAAT 49

3220HOLSBEEK

79/04/04

VAN TICHELEN KATIA

HERENDREEF 6

3001HEVERLEE

70/03/08

0161220529

VAN VLlET LOTJE

M. NOESTRAAT 51

3050OUD-HEVERLEE

82109129

0161473484

V ANDENBOSCH KOEN

KERKOMSESTW. 30

3370BOUTERSEM

73/08127

0161734377

V ANDENBOSCH TOM

KERKOMSESTW. 30

3370BOUTERSEM

80/05123

0161734377

VANDERHALLEN MAARTEN

N IEUWSTRAATl13

3370BOUTERSEM

78/05123

0161735633

VANHOLSBEKE BRAM

VERBINDINGSSTRAAT 9

3053 OUD-HEVERLEE

78/05/11

0161463093

0161621356

V ANHOLSBEKE SARA

VERBINDINGSSTRAAT 9

3053HAASRODE

79/12f25

0161463093

VERCOUTERE BART

SCHILDEKELAAN 7

3060BERTEM

72105105

0161489745

VERCOUTERE WIM

SCHILDEKELAAN 7

3060BERTEM

75/05/07

VERPOORTEN INE

WAVERSEBAAN 213

3001HEVERLEE

VERPOORTEN JEROEN

WAVERSEBAAN 213

300I HEVERLEE

0161220315

VERPOO RTEN MARIJE

WAVERSEBAAN 213

3001 HEVERLEE

0161220315

VERWAEST TOON

ST.ANNASTRAAT 38

3050OUD-HEVERLEE

70/02103

VRANCKEN TOM

DEN BREMT 23

3020HERENT

80/Cf)/02

WILl..EMS KAROLlEN

WAROTVELD 60

3020HERENT

76105102

0161489745 0161220315

0161472147 0161480213


il

-� tj

Bij mijn weten zie je hier voor de eerste keer in de Vallei de Jedenli st van onze <!-fdeling verschijnen. Nu kan je eindelijk eens met je ei n ogen zien wie er a lemaal w_el ruet vçi.or zorgt dat wij met z'n 147 zijn. De piepers zijn ·er wel niet afged�kt. Fouten m d_eze hjst (natuurlijk op het bondssecretariaat in Gent emaakt) kunnen altijd op h_e.t re�aktie acties wo.(den meegedeeld. Zo zijn er _ bijvçi.orbee d ook. mense_n die nog altijd met geboren blijken te ZIJn (maar wel al lid ZIJn van de Jnm, hiervoor hebben . we .toch wel bewondering . Niet dat het zo belangrijk is dat iedereen weet wanneer het Je yerJaarda ·�s of zo maar 1 dacht dat het mischien wel tof is te weten wie er van ongeveer JOUW Jee t11d ook lid is. Dit kan dan vooral goed zijn voor de jongere leden die nog niet actief zijn. Die . kunnen nu elkaar eens bellen of zo, en zo afspreken om samen naar een tocht te gaan. Hopelijk maken jullie dankbaar gebruik van deze lijst!!!

fi

ft

l

ABTS GEERT

NEERVELPSESTRAAT 48

3360BIERBEEK

73/05/11

016n33023

ABTS KOEN

NEERVELPSESTRAAT 48

3360BIERBEEK

75/03/24

0161733023

ABTS PIETER

NEERVELPSESTRAAT 48

3360 BIERBEEK

76/08121

016n33023

BAJEUX ELSE

HAASROODSESTRAAT 33

3052BLANDEN

79/05/17

016/463027

BAJEUX MATHlEU

HAASROODSESTRAAT 33

3052BLANDEN

77/05/31

0161463027

78/12131

016/200276

BARETTE TRIST AN

ST.MICHIELSPLEIN 16

3001 HEVERLEE

BAUGNEE JEAN YVES

R.LAID PACHlS 12

5031GD LEEZ

BlTTREMIEUX ELISABETH

KLEINE KERKWEG 1

3020HERENT

751121!0

BODDEZ SOPHIE

PRAGENSTRAAT 20

3050OUD-HEVERLEE

74/09/06

BOUILLON STEVEN

SCHOONZICIITLAAN 22

3020HERENT

75/08/01

016/488918

BOVENS TOM

KERKSTRAAT 45

3012LEUVEN

78/04/01

0161239176

BOVENS WIM

KERKSTRAAT 45

3012LEUVEN

78/04/01

0161239176

BUTAYE JAN

WAVERSEBAAN 321C

3001HEVERLEE

CELEN GRIET

PLATTE-LOSTRAAT 244

30IOLEUVEN

64104116

BEEKSTRAAT 26

3040HULDENBERG

74/08/05

CHARLlERS KA TLEEN

HOEGAARDSESTW. 63

3360OPVELP-BIERBEEK

CHRISTIAN! RUBEN

ELZENBROEKSTRAAT 1 . 0

3053OUD-HEVERLEE

1

1 '

1

1

01614716!0 19811!07

79/10123

016/460345

DENIS C.

SCHAPENSTRAA T 3

3000LEUVEN

DE BACKER ADAM

KROONSTRAAT 18

3020HERENT

76112103

016/480499

DE BACKER SAMUEL

KROONSTRAAT 18

3020HERENT

81/08/07

016/480499

DE RIJCK KIM

NAAMSESTEENWEG 161

3001HEVERLEE

74/04/15

0161220518

DE SMET ELS

KLOOSTERLAAN 2

3001HEVERLEE

74/02f21

0161228483

DECKERS STEVEN

HERENTSESTEENWEG 25

3012LEUVEN

DEGELDER JOEL

GROENSTRAAT 126

3020HERENT

71/12f21

016/488591

DELFAUX RAF

PROSPER PUOLLETLN. 13

3010LEUVEN

79101101 0161251!07

DEPOORTERE ELLEN

PLATTE-LOSTRAAT 326

30IOLEUVEN

76/01127

DESMEDT VEERLE

ST.-JANSBERGSTW. 69

3001 HEVERLEE

72103/26

0161200676 0161461118

DOM BEGGA

SLAGBAAN 13

3053HAASRODE

73/09/24

DONDEYNE STEFAAN

PHILIPSLAAN 43

3000LEUVEN

64109119

DRIESEN FRANS

MARTELARENLAAN 35

30!0KESSEL-LO

54108105

0161256831

DU LAING HEIDI

ESDOORNLAAN 33

3050OUD-HEVERLEE

73/01/31

0161471968

FORT ROELAND

W AKKERZEELSEBAAN 4

3012 WILSELE

77/03/03

0161202244

A.GIRAUDSTRAAT 27

3000LEUVEN

72106/10

0161239721

FRANK

:1

0161226819

CHANTEUX FREDERIC

GOETSCHALCKX

1

GOETSCHALCKX LUDO

A.GIRAUDSTRAAT 27

3000LEUVEN

73/06/02

0161239721

GOYAERTS ADRIAAN

DORPSSTRAAT 50

3050OUD-HEVERLEE

72106/23

0161228112 0161228112

GOVAERTS JO

DORPSTRAAT 50

3050OUD-HEVERLEE

74/12f24

HANOT JAN

DASSENSTRAAT 42

3053OUD-flEVERLEE

66111106

HELLEMANS DIRK

SCHOONZICIITLAAN 71

3020HERENT

69/10110

0161488143

HENS MAARTEN

ST.JANSBERGSTEENWEG 79 3001HEVERLEE

70/12108

0161200667

1 1 �

1

rn

HENS TINE

ST.JANSBERGSTEENWEG 79 3001HEVERLEE

74/06(25

0161200667

HERMANS KATRIJN

GRAVENSTRAAT 25

3220 HOLSBEEK

75/12f24

0161632469

HUYSE TINE

WAVERSEBAAN 202

3050OUD-HEVERLEE

JANSSEN INE

TILDONKSE STEENWEG 201 3020HERENT

83/06(29

0161201364

LAMMERANT HANS

PLA TTELOSTRAAT 494

3010KESSEL-LO

70/04/14

LOVADINA PASCALE

BOSLAAN 47

3050OUD-HEVERLEE

68/07/19

0161223835

MAES

K WAKKELBOSSTRAAT 26

3360BlERBEEK

79/01/26

0161460369

MARIS HANS

BRUUL 33

3220HOLSBEEK

78/07/06

016/633577

MEYFRO!DT KRJSTJEN

KONING ALBERTLAAN 161

3360BlERBEEK

74/01/14

MULlER KRIS

DE CROYLAAN 1

3001 HEVERLEE

72111/15

0161225810

NJETVELT LEVI

BlERBEEKSTRAAT 39

3052OUD-HEVERLEE

78111122

0161230540

NIETVEL T SARAI

BIERBEEKSTRAAT 39

3052OUD-HEVERLEE

PARDON BARBARA

POTESTRAAT 2

3020 HERENT

72108/31

PARDON STIJN

POTESTRAAT 2

3020 HERENT

75/01/29

0161480527

PAUWELS GREET

flEUVELSTRAAT 7

3052OUD-HEVERLEE

73/10/11

0161461036

0161230540 0161480527

QUINTENS ANNELEEN

MERELNEST IO

3210LUBBEEK

83/07/13

0161463293

ROBBERECHTS GEERT

SNEPPENSTRAAT 16

30!0KESSEL-LO

71/12114

016/258233

ROBBERECHTS TOM

SNEPPENSTRAAT 16

3010KESSEL-LO

81/12103

0161260669

ROELS MARGARETHA

PROSPER POULLETLAAN 13 30!0LEUVEN

78/05/31

0161258233 0161233590

RUTI"ENS AN

WAVERSEBAAN 70

3001HEVERLEE

70/12115

STEENO ROALD

BLANDENSTRAAT 95

3053 OUD-HEVERLEE

74/I 0/30

0161461016

STROOBANS T DAVID

WJJVELD 43

3018LEUVEN

71/06/17

0161446349

78/12104

0216878584

TEMMERMAN JORDAN

BREEMBOSSTRAAT 38

3040 HULDENBERG

TEMMERMAN THOMAS

BREEMBOSSTRAAT 38

3040 HULDENBERG

0216878584

TEMMERMAN TRISTAN

BREEMBOSSTRAAT 38

3040HULDENBERG

0216878584

TfELEMANS INGE

CORTHOUTSLAAN 27

3212LUBBEEK

76110/01

0161461545

VAL VEKENS MELISSA

RERUM NOVARUMLN 28

3010KESSEL-LO

74/01124

0161252611

VAN ASSCHE JAN

AUGUST VAN HOOFSTR. 1

3050OUD-HEVERLEE

75/03/04

0161234494

VAN DAELE WIM

HlfïfELAAN 38

3001 HEVERLEE

75/07/01

0161227744 016/462629

VAN DE KERCKHOVE

HEUVELSTRAAT 16

3052OUD-HEVERLEE

76108/01

VAN DEN BOSCH LIEVE

HEUVELLAAN 4

3020HERENT

74/11/26

0161238700

VAN DER AUWERA SANDRA

BERKELAEREVELD 3

3060BERTEM

71/CIJ/25

0161489426

VAN DER AUWERA STEFAAN BERKELAEREVELD 3

3060BERTEM

73/10/03

VAN LEUVEN PETER

HERTOGENLAANl8

32!0LINDEN

VAN MEERBEEK M

BREMVELDSTRAAT 16

3020HERENT

70111/21

VAN MOORTER BRAM

RERUM NOVARUMLN. 3

30IOLEUVEN

77/05/IO

0161489426 0161253932 0161230398

VAN RIEL DRIES

PUTSTRAAT 49

3220HOLSBEEK

79/04/04

VAN TICHELEN KATIA

HERENDREEF 6

3001HEVERLEE

70/03/08

0161220529

VAN VLlET LOTJE

M. NOESTRAAT 51

3050OUD-HEVERLEE

82109129

0161473484

V ANDENBOSCH KOEN

KERKOMSESTW. 30

3370BOUTERSEM

73/08127

0161734377

V ANDENBOSCH TOM

KERKOMSESTW. 30

3370BOUTERSEM

80/05123

0161734377

VANDERHALLEN MAARTEN

N IEUWSTRAATl13

3370BOUTERSEM

78/05123

0161735633

VANHOLSBEKE BRAM

VERBINDINGSSTRAAT 9

3053 OUD-HEVERLEE

78/05/11

0161463093

0161621356

V ANHOLSBEKE SARA

VERBINDINGSSTRAAT 9

3053HAASRODE

79/12f25

0161463093

VERCOUTERE BART

SCHILDEKELAAN 7

3060BERTEM

72105105

0161489745

VERCOUTERE WIM

SCHILDEKELAAN 7

3060BERTEM

75/05/07

VERPOORTEN INE

WAVERSEBAAN 213

3001HEVERLEE

VERPOORTEN JEROEN

WAVERSEBAAN 213

300I HEVERLEE

0161220315

VERPOO RTEN MARIJE

WAVERSEBAAN 213

3001 HEVERLEE

0161220315

VERWAEST TOON

ST.ANNASTRAAT 38

3050OUD-HEVERLEE

70/02103

VRANCKEN TOM

DEN BREMT 23

3020HERENT

80/Cf)/02

WILl..EMS KAROLlEN

WAROTVELD 60

3020HERENT

76105102

0161489745 0161220315

0161472147 0161480213


In de volgende graffieken zie je wat er vorig jaar in onze afdeling zoal met geld gebeurt is. Het kan lijken dat het kringlooppapier voor nogal wat uitgaven (meer dan inkomsten) heeft gezorgd. Dit is echter alleen maar doordat nog niet alle papier verkocht is en nog niet alle mensen hun geld van verkochte blokken hebben binnen gebracht. Verder kan je alles wel uit de graffieken afgeleid worden en kan meer info bekomen worden bij onze penningmeester (Maarten).

JNM inkomsten '91 totaal 129.263

+

22.426 Bf

� Woensdag 22 januari:

Speciaal voor "de jonge kadees": detenninatie-avond voor slakken, roofvliegen, mossen,".en sterren (als we d'er vinden). Iedereen die hierover iets wil bijleren (kennis is niet vereist) is welkom. meebrengen: eventueel indien je dit hebt: 'boekjes en tabellen, een vergrootglas, een binoculair," waar en wanneer: om 20u aan het gemeentehuis van Heverlee (we zullen waarschijnlijk het infocentrum van De Vrienden mogen gebruiken). info: Bart Vercoutere: 016/48.97.45 (tijdens het weekend en anders: Broekstraat 16 in Leuven) Zaterdag 1 februari:

Kaas -en wijnavond door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud met défilée van de plaatselijke vedetten: Louis De Smet, Jo Simons, Piet De Becker, George Buelens, "De Willie", Gerda Cammar," . . Iedereen is welkom vanaf l 9u in zaal PAVO, Vandenbemptlaan 2 in Heverlee (naast de pastorij). Dit vreet -en drinkfestijn is natuurlijk ten voordele van de Doode Bemde. Allen daarheen! Zaterdag 8 februari:

JNM uitgaven '91

totaal 132.752 Bf andere (2.9%

kampen (21.7%)

Vogeltocht: gewapend met verrekijker, vogelgids en eventueel een telescoop trekken we de Dijlevallei in op zoek naar "", ja wat dacht je? Een ideale tocht dus voor wie graag wil weten wat er zoal vlieg (en zwemt) in deze streek. meebrengen: laarzen, verrekijker, boeken, telescoop en boterhammen als tot na de middag wil blijven. afspraak: om 9 u met de fiets aan het station van Leuven, aan de post! info: Maarten: 016/20.06.67 (tijdens het weekend en anders: Broekstraat .l6 in Leuven) Vrijdag 14 februari:

Vallei (1.3%)

Dat is de ideale datum om bos -en steenuilen te gaan observeren in de Dijlevallei. Dus gaan we op uilentocht. We moeten wel wachten tot het donker is om er op uit te trekken, want dan pas worden ze actief. afspraak: om 21 u10 aan het station van Leuven, aan de post! om 21 u30 aan de kerk van Oud-Heverlee telkens met de fiets info: Bart Vercoutere (zie 22/1 )


In de volgende graffieken zie je wat er vorig jaar in onze afdeling zoal met geld gebeurt is. Het kan lijken dat het kringlooppapier voor nogal wat uitgaven (meer dan inkomsten) heeft gezorgd. Dit is echter alleen maar doordat nog niet alle papier verkocht is en nog niet alle mensen hun geld van verkochte blokken hebben binnen gebracht. Verder kan je alles wel uit de graffieken afgeleid worden en kan meer info bekomen worden bij onze penningmeester (Maarten).

JNM inkomsten '91 totaal 129.263

+

22.426 Bf

� Woensdag 22 januari:

Speciaal voor "de jonge kadees": detenninatie-avond voor slakken, roofvliegen, mossen,".en sterren (als we d'er vinden). Iedereen die hierover iets wil bijleren (kennis is niet vereist) is welkom. meebrengen: eventueel indien je dit hebt: 'boekjes en tabellen, een vergrootglas, een binoculair," waar en wanneer: om 20u aan het gemeentehuis van Heverlee (we zullen waarschijnlijk het infocentrum van De Vrienden mogen gebruiken). info: Bart Vercoutere: 016/48.97.45 (tijdens het weekend en anders: Broekstraat 16 in Leuven) Zaterdag 1 februari:

Kaas -en wijnavond door de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud met défilée van de plaatselijke vedetten: Louis De Smet, Jo Simons, Piet De Becker, George Buelens, "De Willie", Gerda Cammar," . . Iedereen is welkom vanaf l 9u in zaal PAVO, Vandenbemptlaan 2 in Heverlee (naast de pastorij). Dit vreet -en drinkfestijn is natuurlijk ten voordele van de Doode Bemde. Allen daarheen! Zaterdag 8 februari:

JNM uitgaven '91

totaal 132.752 Bf andere (2.9%

kampen (21.7%)

Vogeltocht: gewapend met verrekijker, vogelgids en eventueel een telescoop trekken we de Dijlevallei in op zoek naar "", ja wat dacht je? Een ideale tocht dus voor wie graag wil weten wat er zoal vlieg (en zwemt) in deze streek. meebrengen: laarzen, verrekijker, boeken, telescoop en boterhammen als tot na de middag wil blijven. afspraak: om 9 u met de fiets aan het station van Leuven, aan de post! info: Maarten: 016/20.06.67 (tijdens het weekend en anders: Broekstraat .l6 in Leuven) Vrijdag 14 februari:

Vallei (1.3%)

Dat is de ideale datum om bos -en steenuilen te gaan observeren in de Dijlevallei. Dus gaan we op uilentocht. We moeten wel wachten tot het donker is om er op uit te trekken, want dan pas worden ze actief. afspraak: om 21 u10 aan het station van Leuven, aan de post! om 21 u30 aan de kerk van Oud-Heverlee telkens met de fiets info: Bart Vercoutere (zie 22/1 )


i!il��·��� Zaterdag 15 februari:

Info-avond over het vlindertraject: zoals je in het artikeltje over het vlinderproject al kon lezen, zal er ook dit jaar weer een vlindertransekt . gelopen worden. Iedereen die hier graag wil aan meedoen of gewoon geïnteresseerd is, wordt dan ook op deze bijeenkomst verwacht. Daar zal Bart het project nog eens uitleggen en ons inwijden in zijn duistere vlinderpraktijken ... afspraak : om 19u aan het gemeentehuis van Heverlee (infocentrum) info: Bart Vercoutere (zie 22/1) Vrijdag 6 maart:

Bestuursvergadering: Mischien krijgen we in het begin een uitleg over ongebruikte energiebronnen of zoiets, maar of dit doorgaat en door wie juist blijft een verrassing. Verder wordt op zo'n vergadering de kalender vastgellegd. Als je dus ook graag eens een tocht wil organiseren kom je dan best ook eens een kijkje nemen. afspraak: om 20 u aan het gemeentehuis van Heverlee (infocentrum) info: Bart Vercoutere onze voorzitter

��������-<lii}Vrijdagavond 29 februari t.e.m. 3 februari:

Kraanvogelweekend in NO-Frankrijk CLac du Der ): Begin maart trekken we er op uit om van kraanvogels te gaan genieten in de Champagnestreek. Dit is één van de noordelijkste overwinteringsplaatsen in Europa. Begin maart is de terugkeer uit het verre Zuiden echter aan de volle gang, zodat we met enig geluk enkele 1000-en kranen zullen kunnen gadeslaan: fouragerend, op de akkers, op weg naar de slaapplaats. 's Morgens wordt je dan gewekt door een echt oer-geluid, het K.ROE­ K.ROE van de haantjes. De overwinterende zeearenden zullen waarschij nlijk al weg zijn, maar daartegenover staat dat we in volle eenden- en grauwe ganzentrek zitten. Kortom, niet te missen. praktisch: We zouden met auto's gaan en vrijdagavond vertrekken, slapen zouden we doen in kleine tentjes en terugkomst is gepland.voor maandagavond laat. kostprij s : niet al te veel info: Om in te schrij ven bel je voor 25/1 naar Maarten Hens (200667) in het weekend, of in de weék is hij te bereiken in de Broekstraat 36 te Leuven. Ook als je chauffeur wilt spelen laat je het daar maar weten !! !

Zaterdag 14 maart:

Initiatietocht in het Walenbos(fielt-Winge). Speciaal voor nieuwe leden of mensen die nog niet erg actief zijn geweest in de afdeling, doen we een algemeen natuurwandeling in het Walenbos (de anderen zijn natuurlijk ook welkom!). Je hoeft absoluut nog niets te weten over de natuur, alleen interesse is vereist! meebrengen: boterhammetjes (de tocht duurt tot na de namiddag), indien je dit hebt: verrekijker, opzoek-boekjes voor allerlei soorten planten en dieren, stevige schoenen of laarzen , eventueel regenkledij, ... afspraak: om 9u met de fiets aan het station van Leuven, aan de post! info: Tine: 0 16/20.06.67

P I E PTOCHT E N Speciaal voor d e 8 tot 12-jarigen zijn e r de pieptochten. Dit zijn alvast enkele data: Zondag 19 januari: vetballen maken in het boswachtershuis

Vanaf 23 maart:

's avonds vuursalamandertocht: De preciese datum van die tocht kan niet op voorhand vastgelegd worden omdat die afhankelijk is van het weer. Wie geïnteresseerd is, schrij ft best een briefje naar Bart: Broekstraat 36, Leuven. r, 1

l '. r". .. ' . · '.

.

'

Zondag 8 maart: met je neus in de wind-tocht... Een luchtig tochtje met vervuilingsspel, in de Doode Bemde Zondag 22 maart: lentekriebels Zondag 9 februari : winterslaaptocht naar De Kluis 2 1-22-23 februari : weekendje naar zee

Meer uitleg over deze tochten vind je in het piepkrantje van onze afdeling. Als je dat nog niet krij gt en je bent toch geïnteresseerd en wil er graag meer over weten, ren dan naar je telefoon en bel naar Tine: 0 1 6/20.06.67

\


i!il��·��� Zaterdag 15 februari:

Info-avond over het vlindertraject: zoals je in het artikeltje over het vlinderproject al kon lezen, zal er ook dit jaar weer een vlindertransekt . gelopen worden. Iedereen die hier graag wil aan meedoen of gewoon geïnteresseerd is, wordt dan ook op deze bijeenkomst verwacht. Daar zal Bart het project nog eens uitleggen en ons inwijden in zijn duistere vlinderpraktijken ... afspraak : om 19u aan het gemeentehuis van Heverlee (infocentrum) info: Bart Vercoutere (zie 22/1) Vrijdag 6 maart:

Bestuursvergadering: Mischien krijgen we in het begin een uitleg over ongebruikte energiebronnen of zoiets, maar of dit doorgaat en door wie juist blijft een verrassing. Verder wordt op zo'n vergadering de kalender vastgellegd. Als je dus ook graag eens een tocht wil organiseren kom je dan best ook eens een kijkje nemen. afspraak: om 20 u aan het gemeentehuis van Heverlee (infocentrum) info: Bart Vercoutere onze voorzitter

��������-<lii}Vrijdagavond 29 februari t.e.m. 3 februari:

Kraanvogelweekend in NO-Frankrijk CLac du Der ): Begin maart trekken we er op uit om van kraanvogels te gaan genieten in de Champagnestreek. Dit is één van de noordelijkste overwinteringsplaatsen in Europa. Begin maart is de terugkeer uit het verre Zuiden echter aan de volle gang, zodat we met enig geluk enkele 1000-en kranen zullen kunnen gadeslaan: fouragerend, op de akkers, op weg naar de slaapplaats. 's Morgens wordt je dan gewekt door een echt oer-geluid, het K.ROE­ K.ROE van de haantjes. De overwinterende zeearenden zullen waarschij nlijk al weg zijn, maar daartegenover staat dat we in volle eenden- en grauwe ganzentrek zitten. Kortom, niet te missen. praktisch: We zouden met auto's gaan en vrijdagavond vertrekken, slapen zouden we doen in kleine tentjes en terugkomst is gepland.voor maandagavond laat. kostprij s : niet al te veel info: Om in te schrij ven bel je voor 25/1 naar Maarten Hens (200667) in het weekend, of in de weék is hij te bereiken in de Broekstraat 36 te Leuven. Ook als je chauffeur wilt spelen laat je het daar maar weten !! !

Zaterdag 14 maart:

Initiatietocht in het Walenbos(fielt-Winge). Speciaal voor nieuwe leden of mensen die nog niet erg actief zijn geweest in de afdeling, doen we een algemeen natuurwandeling in het Walenbos (de anderen zijn natuurlijk ook welkom!). Je hoeft absoluut nog niets te weten over de natuur, alleen interesse is vereist! meebrengen: boterhammetjes (de tocht duurt tot na de namiddag), indien je dit hebt: verrekijker, opzoek-boekjes voor allerlei soorten planten en dieren, stevige schoenen of laarzen , eventueel regenkledij, ... afspraak: om 9u met de fiets aan het station van Leuven, aan de post! info: Tine: 0 16/20.06.67

P I E PTOCHT E N Speciaal voor d e 8 tot 12-jarigen zijn e r de pieptochten. Dit zijn alvast enkele data: Zondag 19 januari: vetballen maken in het boswachtershuis

Vanaf 23 maart:

's avonds vuursalamandertocht: De preciese datum van die tocht kan niet op voorhand vastgelegd worden omdat die afhankelijk is van het weer. Wie geïnteresseerd is, schrij ft best een briefje naar Bart: Broekstraat 36, Leuven. r, 1

l '. r". .. ' . · '.

.

'

Zondag 8 maart: met je neus in de wind-tocht... Een luchtig tochtje met vervuilingsspel, in de Doode Bemde Zondag 22 maart: lentekriebels Zondag 9 februari : winterslaaptocht naar De Kluis 2 1-22-23 februari : weekendje naar zee

Meer uitleg over deze tochten vind je in het piepkrantje van onze afdeling. Als je dat nog niet krij gt en je bent toch geïnteresseerd en wil er graag meer over weten, ren dan naar je telefoon en bel naar Tine: 0 1 6/20.06.67

\


�������

�2A2]�������-

Normaal beginnen we de werkdagen om 10 h aan het materiaaldepot in de Reigerstraat, voor de laatkomers zal er steeds wel een berichtje hangen waar we te vinden zijn. Om te komen werken doe je best laarzen aan en kleren die tegen een stoot kunnen. Tol op één (of meerdere) van de volgende werkdagen dus, Piet Debecker (016/203772)

W E R KD AGEN IN D E DOODE B E M D E

De meesten die dit lezen zullen wel a l weten wat zo'n kalender met werkdagen inhoud. Maar voor hen die dit nog niet weten heb i k er maar eens een woordje uitleg bij geschreven. De Doode Bemde is een prachtig natuurreservaat van de B.N.V.R. en de vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Het is een geliefde plaats voor velen onder ons om aan natuurstudie te doen. Maar zo'n reservaat vraagt ook heel veel werk om het te beheren, wat dan ook gebeurt door vele vrij willigers. Bijna elke zondag wordt er gewerkt. In de winter worden er meestal populieren opgeruimd, 's zomers wordt er hoofdzakelijk gemaaid en gehooid. Met onze afdeling wordt er nooit (met uitzondering van de nationale natuurbeheerdag) een dag afgesproken om er te gaan werken, maar je zal er bijna altijd wel een jnm'er tegenkomen. Dus voor hen die het nog niet gedaan hebben, moeten het dus maar eens proberen. Je bent er altijd meer dan welkom, en na zo'n dag goed werken zal je moe maar gelukkig zijn. Hier volgt een lijstje met dagen dat er gewerkt wordt(geschreven door Piet conservator van de Doode Bemde): 5 januari 1 2 januari 19 januari 2 februari

:

:!i"�'

Hieronder vind je een plannetje hoe je in de Reigerstraat kan geraken.

LEUVEN

l�

--

l

;

! 11

I�

\)�LE

WAVéil<;,E. !?.""""'

11ft1t:;IU��

vandaag komen de leuvense franstalige scouts meewerken -Z.O"'-T

1 maart

8 maart

: iets speciaals. Naar jaarlijkse traditie komen onze vrienden van de Hoge Venen een handje toesteken. Om eens een ander plekje te gaan bekijken is er met Frank Saey (verantwoordelijke ambtenaar van de dienst natuurbehoud van de Vlaamse Gemeeschap voor de provincie Brabant) afgesproken een werkdag te organiseren in het staatsnatuurreservaat het Rodebos te St.Agatha Rode. Let wel : afspraak op die dag om 9.30 h op de parking van het Rodebos. Die parking vind je halverwege de baan van St.Agatha Rode naar Ottenburg aan de rechterkant (op de kop van de berg). Laatkomers zullen ons wel vinden in het bos. Ik kan je verzekeren dat het de moeite waard is. 22 maart : terug in de Doode Bemde 29 maart : De laatste werkdag tot de zomer. Het natje en droogje zal niet ontbreken, dus verwittig even als je langskomt op die dag.

WITTE: ll..

00 0

16 februari

llec.t R.­ ':>TlT lAA


�������

�2A2]�������-

Normaal beginnen we de werkdagen om 10 h aan het materiaaldepot in de Reigerstraat, voor de laatkomers zal er steeds wel een berichtje hangen waar we te vinden zijn. Om te komen werken doe je best laarzen aan en kleren die tegen een stoot kunnen. Tol op één (of meerdere) van de volgende werkdagen dus, Piet Debecker (016/203772)

W E R KD AGEN IN D E DOODE B E M D E

De meesten die dit lezen zullen wel a l weten wat zo'n kalender met werkdagen inhoud. Maar voor hen die dit nog niet weten heb i k er maar eens een woordje uitleg bij geschreven. De Doode Bemde is een prachtig natuurreservaat van de B.N.V.R. en de vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. Het is een geliefde plaats voor velen onder ons om aan natuurstudie te doen. Maar zo'n reservaat vraagt ook heel veel werk om het te beheren, wat dan ook gebeurt door vele vrij willigers. Bijna elke zondag wordt er gewerkt. In de winter worden er meestal populieren opgeruimd, 's zomers wordt er hoofdzakelijk gemaaid en gehooid. Met onze afdeling wordt er nooit (met uitzondering van de nationale natuurbeheerdag) een dag afgesproken om er te gaan werken, maar je zal er bijna altijd wel een jnm'er tegenkomen. Dus voor hen die het nog niet gedaan hebben, moeten het dus maar eens proberen. Je bent er altijd meer dan welkom, en na zo'n dag goed werken zal je moe maar gelukkig zijn. Hier volgt een lijstje met dagen dat er gewerkt wordt(geschreven door Piet conservator van de Doode Bemde): 5 januari 1 2 januari 19 januari 2 februari

:

:!i"�'

Hieronder vind je een plannetje hoe je in de Reigerstraat kan geraken.

LEUVEN

l�

--

l

;

! 11

I�

\)�LE

WAVéil<;,E. !?.""""'

11ft1t:;IU��

vandaag komen de leuvense franstalige scouts meewerken -Z.O"'-T

1 maart

8 maart

: iets speciaals. Naar jaarlijkse traditie komen onze vrienden van de Hoge Venen een handje toesteken. Om eens een ander plekje te gaan bekijken is er met Frank Saey (verantwoordelijke ambtenaar van de dienst natuurbehoud van de Vlaamse Gemeeschap voor de provincie Brabant) afgesproken een werkdag te organiseren in het staatsnatuurreservaat het Rodebos te St.Agatha Rode. Let wel : afspraak op die dag om 9.30 h op de parking van het Rodebos. Die parking vind je halverwege de baan van St.Agatha Rode naar Ottenburg aan de rechterkant (op de kop van de berg). Laatkomers zullen ons wel vinden in het bos. Ik kan je verzekeren dat het de moeite waard is. 22 maart : terug in de Doode Bemde 29 maart : De laatste werkdag tot de zomer. Het natje en droogje zal niet ontbreken, dus verwittig even als je langskomt op die dag.

WITTE: ll..

00 0

16 februari

llec.t R.­ ':>TlT lAA


� rM �I Deze " Vallei" kwam tot stand door samenwerking van Katia, Els, Kim en ook Maarten, Bart en Dennis. ntustraties: Kim, Peter (cartoon), en andere. Ook dank aan Raf voor de lay- out.

i

1

!/ /f-. "'?tJ � \:' / I '/ ,,(�

'i ·

M

'·

\

.: 1

,,'/

/

\

\,\1 I� 1 1

�.

,/

/

/

�/ ,/

1

"

'1 '1

!j 1 .j ;11 !

1)

/

.

. /' "':\

1

�\ c:.�l

;./

,

i ( ' 1/' /y

·� '' . 'I:

...... ," ' �/�/ . /

I , /J " ' i / , // ' i 1, // ./ -�� /,,.. /. .·

\, ' . \' 1

/ 1

·1 ·"· ·:.:: c::

I

1,

/�

r r:::·

;:··· ···

l'J

,- ··� .....

<D <D

, ,N

> <D I

0

:1

0 C")

/

\

(J)

a; �

'O c

I

c <D ëii .!:; (J i=

· ·· · · ·

l

/

_.,,.

c

"' >

"'(:'-.

_ .,

"'

\

1 ' ,'

iil

:::i >

19e jaargang nr.1

/

jan.-maart 1992

afgiftekantoor Leuven X �