De Boomklever December 1991

Page 1

Afgiftekantoor

:

Leuven X

DE BOOMKLEVER Driemaandell jks tl jdschr ift van D.E WIELEWAAL afdeling LEUVEN

'·.

Vda.r.sser \./iek �

Ummanz\.� 'rJendi.sch-Lansen.dorF

S�u.bnib:

-Pro.mort -----..

1' u.l1h:. Ha.1 bin.s el

Zin1st- Ha.lbin.sell

-

J.

DECEMBER 1991

JAARGANG 19, NUMMER 4 Verantw.

uitgever

:

A.

Verboven,

Groeneweg 60

3001 Heverlee


2.

DE BOOMKLEVER De BOOMKLEVER is het driemaandelijkse afdelingstijdschrift van DE WIELEWAAL, afdeling LEUVEN. De Koninklijke Vereniging voor Vogel- en Natuurstudie DE WIELEWAAL

lleeft tot doel de kennis en de bescherming van de natuur, en in het bijzonder van de in het wild voorkomende vogels, te bevorderen door alle middelen : o.m. door het oprichten van plaatselijke afdelingen, het houden van studiedagen, het uitgeven van tijdschriften, het verspreiden van vogel- en natuurboeken en het oprichten van natuurreservaten. De vereniging werd in 1933 opgericht door E.H. Fr. Segers. Ze telt nu meer da11 5000 leden, verdeeld over 55 afdelingen. Afdeling Leuven is er daar één van. Een waaier van voordrachten, dia- en filmavonden, lessen, tentoonstellingen, geleide wandelingen, studieprojecten, deelname aan regionale en internationale onderzoeken en inventarisaties, beheerswerken in natuurreservaten, uitstappen en reizen in bi11nen­ e11 buitenland staan jaarlijks op de agenda. De vereniging heeft niet minder dan 80 natuurreservaten in beheer met een totale oppervlakte van meer dan 3000 ha., verspreid over heel Vlaanderen. Ze bezit bovendien een eigen "Wielewaalhuis" te Turnhout waar naast het secretariaat ook een ornithologisch museum, een bibliotheek, vergaderzalen en een boekhandel zijn ondergebracht. Lid worden van DE WIELEWAAL kan door overschrijven van 500 BF op giro-rekening 000-0319785-73 ten name van De Wielewaal, Graatakker 11,

2300 Turnhout.

Je kan ook een briefje met je naam en adres en het vereiste

lidgeld bezorgen aan één van onze bestuursleden *

Monique Bekkers - Oostremstraat 4, Herwig Blockx

*

Suzanne Nelissen

* * * *

- Langveld 233,

:

3020 Herent

3220 Holsbeek

- Molenblokstraat 182,

1120 Brussel

Peter Standaert - Lepelstraat 5, 3000 Leuven André Verboven - Groeneweg 60, 3001 Heverlee

Jan Wellekens - Lipselaan 2 4,

3020 Winksele

Leden ontvangen het tweemaandelijks tijdschrift WIELEWAAL,

het

trimestriële tijdschrift ORIOLUS en het trimestriële afdelingsblad UE

UOOMKLl.NEIL

Mensen die geen lid wensen te worden van DE WIELEWAAL maar toch op de hoogte willen blijven van de aktiviteiten van afdeling Leuven kunnen dit doen door overschrijving van 100 BF op rekeningnummer 431-0085991-19 van DE WIELEWAAL, afdeling LEUVEN met vermelding "Boomklever".

Zij ontvangen dan enkel het afdelingsblad.


Il

Il

INHOUD

4

Voorwoord.....

Familienieuws.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

'l'oeil tvers1 agen

De Schwalmvallei 29-06-1991 noottocht op zee 29-09-1991 De Dijlevallei met 11De Wielewaal Kraarivogelgekte

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

L i e r 11 •

..

12-10-1991. •

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kale11der

.

.

8

21

Interessante aktiviteiten. Vogels

5 6 7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

24

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

27

Werkten mee aan dit Illustraties

nummer

Herwig

/

e.Gt.

A. Verboven, M.

Hens en

U.

Blockx


4-

Il

In de annalen zal het jaar 1991 bewaard blijven als een uiterst bewogen jaar : zowel op politiek vlak - met de uiteenvallende Oostblok landen, de burgeroorlog in Joegoslaviä en dichterbij de opvallende verkiezingsresultaten - als wat betreft het weer. Eerst een uiterst natte lente (neerslagrekords met léngten gebroken), dan een zeer droge zomer en tenslotte weer een uiterst sombere en r"egenachtige herfst.

! !

1

1 I

1

Il

VOORWOORD

·

Ook op ''vogelkundig" gebied beleefde de Wielewaal Leuven een boeiend en gevarieerd jaar. Tijdens verscheidene van onze uitstappen mochten wij schitterende waarnemingen beleven. We duimen er dan ook voor dat de goden ons in 1992 evenzogoed gezind mogen zijn. Bovendien durf ik erop hopen dat wij jullie ook in dit nieuwe jaar weer talrijk en veelvuldig mogen verwelkomen op onze tocl1ten. Ondertussen wens ik iedereen een voorspoedig,

gezond en vogelrijk

1992.

André

FAMILIENIEUWS �btb

Op .2. landde de ooievaar ten huize van Dirk en Suzanne Debruyne - Nelissen en lever­ de aldaar een pakketje af. .lang verwachte bundeltje bleek een flinke dochter te bevatten en kreeg prompt de naam Charlotte. liet

Onze hartelijke gelukwensen aan de jonge ouders.


b

Il

TOCHTVERSLAGEN

: 1 1

1

11 1

i

Dit verslag werd exact

5 maand na datum gemaakt.

De gedetailleerde

1.

gegevens zijn op dit eigenste ogenblik onbereikbaar : het onderstaande is dus rechtstreeks uit het geheugen opgediept. Het weer was die dag niet al te best : bewolkt en winderig en een schamelijke 19 to 20 °C. "Niet al te best" is natuurlijk relatief : dit was namelijk de enig_g_ schappelijke dag na ettelijke weken juni regens. De eerste stop hielden we "Im platten Venn", net voor de Duitse grens. Al snel een enige verrassing : langs het wandelpad stonden ettelijke tientallen zevensterretjes in bloei. In de pingo's stonden op een frisgroen veenmostapijt schitterend bloeiénde orchideeën. "Welke ?" zult U zich misschien afvragen. Wel, wij wisten het ook niet. Niet dat we daar wakker van liggen : schoo11heid hoeft immers geen naam te dragen In de bessenstruiken langs het knuppelbrugje vlogen ook regelmatig kleine groepen groentjes. Hun zwart/wit gestreepte sprieten verraden hun verwantschap met de blauwtjes. Even verder vingen we ook een bont dikkopje, een vlindertje dat we nog kennen van de Eifel-uitstap. •

De namiddag was gereserveerd voor de Schwalmvallei : een vlinderparadijs bij uitstek. De beekdalbegeleidende veengraslanden zoals dat dan l1eet zijn uitgesproken rijk aan mooie bloeiers als moerasviooltje, wateraardbel en adderwortel. De dr6gere del�n van de vallei herbergen o.a. bergvenkel, zonneroosje en blauwe rapunzel.

Het moerasviooltje is het favoriete voedsel van de de

rups va11 de zilveren maan,

een zeldzaam parelmoervlindertje.

Adderwortel is de voedselplant van de ringoogparelmoervlinder, ik in

'90 hier reeds ving. Beide parelmoervlinders vlogen

nauwelijks rond maar zaten wel in bloemhoofdjes.

flinke aantallen op de

Een unieke gelegenheid om ze te fotograferen,

heb die kans natuurlijk

niet laten liggen

.

en ik

.

Op zeker ogenblik belandde een eerste vuurvlinder in mijn net totaal zouden wij er een 5-tal zien). Eerst dacht ik aan een bruine vuurvlinder,

die

(in

maar de paarse glans op de vleugels bracht ons

al vlug bij de blauwe vuurvlinder.

Lycaena helle is een

"major

rarity" die slechts in enkele beekvalleien in de Ardennen rondvliegt. Ook een nachtvlinder werd op de gevoelige plaat gezet "ontloken11

avondrood

:

nachtvlinder bestaat er gewoon niet Voorbij de

:

een pas

een betere naam voor deze rozerode 1

''rots" ontmoetten wij een groep Limburgse natuurgidsen

waarin zowel Yvon als ondergetekende

11oude bekenden''

ontwaarden.

1'

1,


In een venig dottergrasland vonden we tenslotte het witte kantwerk van bloeiend waterdrieblad : over een nietszeggende naam gesproken Ook hier werd wat celluloid aan gewijd. .

.

Wat wil U verder nog weten ? Jawel, het landschap was mooi. er ware11 nog veel meer vlinders, bloemen en vogels te zien •

Jawel, doen 1

daar is een oplossing voor

:

volgende keer meegaan. Gewoon

"The kid with the butterfly net"

N.B.

Jawel, ?

(G. Parker)

Met dank aan Monique voor het drogen van mijn vlindergids na zijn eerste "doopsel"

'

I

Boottocht op zee

:

29-09-1991

Ik l1eb het al meer meegemaakt : hoog gespannen verwachtingen die dan niet worden ingelost. Is het een toeval dat we zulke tegenvallers vooral in ons eigen land inkasseren ? Deze boottocht op zee begon met 12 i.p.v. 20 deelnemers. De 8 anderen hadden hun kat gestuurd, niet om hun favoriete huisdier te verwe1111en met Oostendse visgeuren,

maar om zelf een Bonaparte's

strandloper te kunnen ticken... I11

de voormiddag was het weer slecht,

wind zat slecht -

(NO)

in de namiddag prima.

en dat hebben we geweten. Ouder de -

uitschieters noteerden we 2 grote jagers,

De

zeldzame

2 Noordse en 1 Grauwe

pijlstormvogel. Eén van de Jan-van-Genten dook té kort bij de boot eu werd even later door een triomfantelijke visser aan boord gehaald. De lichtjes aangeslagen vogel werd door ons na een tijdje terug overboord gezet

:

zeevogels horen immers thuis op zee.

Bij gebrek aan vogels gingen we al eens de visvangst bekijken makreel,

wijting en ook één geep. Een prachtige iriserende glans bezitten die verse vissen. Op de terugtocht werd de vangst grondig gekuist. Net voor de haven van Oostende zagen we nog enkele Kleine jagers drieteenmeeuwen en sterns achtervolgen. Uitspraak van de Jan-van-Genten visser meeuw da'k gepakt had,

:

''Toch een schoon witte

hé"

Herwig


!?.� QJj!_g_y_9.:llei met "De Wielewaal Lier"

:

. .

12-10-1991

Eve11 slikken toch bij aankomst aan de kerk te Neerijse. Liefst 30 Pallieters van alle leeftijden stonden ons op te wachten. De karavaan kwam voorspoedig aan te Pécrot waar de voormiddagtocht een aanvang nam. Over de vogels op deze stralende herfstdag kunnen we kort zij11 : "niks" namelijk. Herfst is echter hét seizoen om flink door te zwammen. vonde11 we de groene anijstrechterzwam en het judasoor.

Te Beaumont

De namiddagtocht in de mooie omkadering van Savenel bracht nog meer paddestoelen op de voorgrond : erg veel boleten (roodsteelfluweelboleet, eekhoorntjesbrood, heksen- en kastanjeboleet), biefstukzwam, maar ook de "dooddoener" groene knolamaniet en de merkwaardige eikhaas. De jongste Pallieters brachten voortdurend mooie rupsen van de Meriansborstel aan. Aan de Weertse Dreef vonden ze zelfs �en 9 alpenwatersalamander. U merkt het : het weer, de ambiance en de paddestoelen maakten van deze dag een gezellige familiewandeling. Het hoeven niet altijd ontzettend spektakulaire vogels te zijn .

.

maar toch zo veel mogelijk,

Herwig

'!'oen ik. het woud had uitverkoren om van te leren hoe ik bestaan moet, blad na blad, heb ik nog meer lessen genomen en leerde wortel te zijn, diepe poel, zwijgende aarde, glasheldere nacht en langzaam meer en meer : het hele woud. P.:i.blo Neruda

uit

Memorial de Isla Negra

(1963)


KRAANVOGELGEKTE Vroeger had ik thuis een oud boek liggen.

U kent dat wel

"allegaartjesboek" met stukjes over van alles en nog wat, zeerover

111cl

als het ware.

:

zo'n

van aalmoes

:;tukjes over vossen,

een dassejachl:,

de muskusrat,

70

Sleevasl las ik echter opnieuw de twee pagina's over een groep van k raanvogels op trek boven Centraal-Europa. geweldig had

:

tot

Wat mij vooral interesseerde waren de "natuurverhalen"

Ook de bijhorende foto's vond ik

een invallende groep in schemerdonker en een rustende groep

(36,

ik

ze al Lalloze malen geteld) in een ouderwets weiland meL grasllllllen en

k11uesL ioJC weipaaltjes.

Memorabel waren ook de foto's in verschillende nummers van het tijdschrift "Het

Vogeljaar".

maar

op de foto's van éne Günther Tiede waren grote aantallen kraanvogels te

Ik weet al lang niet meer wat de bijbehorende tekst

zien op een slaapplaats op Rügen.

En ik jaloers op meneer Tiede

Ldtcr vernam ik dat dit Rügen een eiland was in de Oostzee, wey

l 1

onbereikbaar ver

in de DDR in die Ijzeren-Gordijn-tijden.

Maai· Lu

.

inhield

zie .

he"

de kop

.

.

tijden veranderen en ondertussen kwam Lac du Der op als "the place

voor kraanvogelenthousiasten. :

Juist daar tikte ik in

'90 een kleinood op

een kraanvogelnum"mer van het onvolprezen "La Hulotte".

8n jawel,

op één van de eerste bladzijden prijkte een kaartje van - alweer -

Hii<Jen met aanduiding van de rust- en foerageerplaatsen, llcl

Ijzeren Gordijn was ondertussen al.lang tot een roestige schim verworden

Meer

er1

.

meer veldornlthologen die Oost-Europa bezochten tapten verhalen uit het

"vaatje der onuitputtelijkheden".

Een ander aantrekkelijk aspekt was de "volstrekte" 01d.Jekernl11eld van Hligen in vogelkijkend Vlaanderen. veell..iel u v end aankondigt,

kan alles snel gaan

:

(sluimerende ?)

Als een uitsLap zich

zo

gegoochel met overuren,

vakantiedagen en uitgestelde afspraken leverde 5 dagen op,

begin oktober.

Volgens onze informatie zou dit "bingo" moeten worden.

Of het inderdaad de

moeile loonde,

Ontspan uw wenkbrauwen

laten we over aan de aandachtige lezer.

en oeten alvast enige slikbewegingen

:

hier gaan we.

-

�-


Dag 1

:

5-10-1991

Flink nachtelijk

ritje toch:

zelfs van een

doet een koffie,

900 km,

11 uur in de wagen

"junkfood"kraam,

.

dan wonderen.

Zoals steeds

Enkele

autochtonen eten hierbij "frühstücksgeweis" een ploffende Bockwurst. schrapen ook de grauwe substantie, drup van het kartonnen kuipje,

die voor saus moet doorgaan,

Goedemorgen en smakelijk

,

Even verder staan enkele jonge Oostduitsers te apegapen op 2 raspaarden van motoren :

zo groot zijn de 9edra9sverschillen

leeftijdsgenoten dus ook weer niet.

Schleswig:. Holstein

Liibec� ..

MECKLENBURG:­ VORPOMMERN

�-) '\

'

""

"""

'-

BRANDENBURG

Niedsrsac/Jseu •

HtllJIJOYer

t109deburg •

,_-

) I \ l

SACHSEN­ ANHALT

Ze

tot de laatste

fonkelnieuwe

met hun Westerse


. 10

Eindelijk rijden we dan via de Rügendam het eiland op. lnsel"

heet de verwelkoming en jawel,

"Deutschland grösster

60 km op 40 km is niet niks te noemen.

Ons primitief vergroot en ingekleurd landkaartje komt nu goed van pas. Op weg naar Ummanz,

een klein " randeilandje" krijgen we een idee hoe de westelijke

helft van R ygen eruit ziet.

Een wijds,

open en golvend akkerlandschap.

Opvallend aanwezig zijn hier de lintvormige elementen mel

dreven van lindes of esdoorns langs de wegen,

zel fs midden in de akkers met bomen omzoomde

1

brede bermen

(4 à 5 m)

Op veel plaatsen ook h ag en en

(kikker?)poeltjes, Uier en daar

liggen zelfs aanzienlijke lappen grond gewoon braak. In de kant van de weg slaan hier en daar stukgereden T r aba n t en als evenzoveel ,symbolen van het failliete kommunisme,,,

Hoofvogels weten dit l ands chap kennelijk te waarderen een

enkele buizerden,

1

liruine k iek en een rode wouw pa ss eren achtereenvolgens de revue,

geoogs t e akkers verblijven honderden grauwe ganzen en kolg�.

Op de

Ook enk e l e

canadaganzen zijn van de partij. Geen wonder want hun tweede thuisland,

Zweden,

is nauwelijks 100 km ver.

Als we het " randeilandje" Ummanz naderen komt ook het tweede karakteristieke element van Rügen, 1':un

grote ondiepe binnenbaaien,

eerste waterplas,

snel op de proppen.

ruim omzoomd met een rietkraag,

biedt ons het typ i sche

bestand grondeleenden dal we daarna op zowat elk noemenswaardig ontmoeten

:

grauwe ganzen,

aantal smient,

kolganzen,

"meer"

honderden knobbelzwanen en

in afnemend

12.Llili�art en krakeend. Een rondvliegende wolk kieviten en

tientallen goudplevieren vestigt onze aandacht op een eenzaam trompettende k raanvogel,

Er zijn er dus.,.

Uit het riet horen we enkele malen het gezellige "pjung"

van die leukerdjes met

h11n Chinese hangsno r .

1':en willekeurig ritje over Ummanz levert aan de westzijde weinig op maar aan de noordzijde ligt het Naturschutzgebiet "Udarsser Wiek"

:

een kilometers brede

en lange binnenbaai met een rietkraag waar we in ons landje alleen maar kunnen van dromen. Ganzen voeren hier andermaal de boventoon maar ook een tiental

: duizenden met vooral grauwe en kol

rietganzen.

Onze aandacht gaat echter vooral

uit naar 2 everzwijnen die in de

oevervegetatie aan het wroeten zijn. Op het water zijn verder, wintertalingen,

buiten de reeds geciteerde soorten,

t

Ook ste l lopers weten dit schitterend gebied le waarderen goudplevier,

tientallen

enkele slobeenden en een kuifduiker te bespeuren.

zwarte ruiter en bonte

s

t ra ndloper

:

kemphaan

vl iegen regelmatig

,

langs.


ll

Een toffe plek dus en de kleine groepjes overvliegende kraanvogels worden door ons gretig "gepakt" in de telescoop. Ondertussen hebben we kennis gemaakt met Manfred,

een onvervalste Oost-Duitse veldornitholoog. Hij kent Rügen als

zijn broekzak en wil ons wel de beste plekjes laten zien.

Dat laten wij ons

geen twee keer zeggen. Als we de neergestreken kranen bekijken, duikt laag achteraan een indrukwekkend silhouet op.

Jawel, dat kennen we

Kranlchgruppe enigszins,

:

"Seeadler,

ganz niedrig hinter die

I" Het tegenlicht en de afstand temperl ons enthousiasme

maar toch,,,

Manfred scheurt er nu vandoor over de veldwegen en wij doen ons best om hem te volgen.

Pal zuid gaat het nu,

richting Zudar.

In de buurt van dit "dorp"

ligt de Schoritzer Wiek met een scholverkolonie van 4000 paar, Nu na het broedseizoen blijven op het eiland alleen de grondig stukgekakte bomen met lege nesten achter. Even verder stoppen we op een fantastische plaats

1

een immens geheel van

waterplassen met zacht glooiende moerassige oevers en grazende pony's. Nieuw zijn hier enkele tientallen grote zaagbekken,

die volgens onze

deskundige gids hier ook broeden. Plots komt iets "grofs" aanvliegen.

Is dat

? Jawel,

(zeer)

een volwass ên zeearend

Laag flapt hij over het water en jaagt daarbij alle eenden en ganzen op. hoe staartloos zo'n vliegende zeearend kan lijken. wlly

Vreemd

Als hij even later in een

landt is zijh witte staart echter overduidelijk.

Te voet gaan we dan enige honderden meters verder naar een punt waar de b�ai uitmondt in een grote kustlagunè, de Greifswalder Bodden, �venals daarnet zit hier een boomkikkeF van het milde herfstzonnetje te profiteren en kwekt er lustig op los.

Onze Oostduitse kompaan kijkt ongelovig op bij onze mededeling,

dat het lot van de

"Laubfrosch" in België bezegeld is.

lekker Westers ons landje erbij ligt

Hij moest eens weten hoe

Op de Bodden liggen nu ook tafel- en kuifeenden en een groepje brilduikers. Een groep rotganzen, zilverplevieren, een schitterend uitzicht en een stralende zon

:

wat willen wij nog meer ?

Ineens gaat �eer een immense ganzenbende paniekerig op de wieken. Jawel,

nu weten we het terug

of hij het weet,

:

Zou hij

wij wilden graag die zeearend terug zien

want zwaar klapwiekend landt hij bovenop een grove den.

barsten nét niet in applaus uit

!

1

?

Net Wij


Na een tiental 52

minuten verandert het massieve roofvogelblok

t erug in

een B-

bommenwerper en vliegt verschillende ererondjes langs de oevers van dit

idy ll isc he plekje.

Tenslotte verliezen we hem uit het oog

Manfred zit al op hete kolen de slaapplaats is nog ver

:

gelukkig maar,

want

op zaterdagavond worden de kraanvogels geteld en

Net voor we opbreken flitst een nietig iisvogeltie voorbij

:

over

groutteverschillen gesproken,,,

Langs allerlei binnenwegen, achter onze "Kranich-Mann" aan.

prachtig afgezoomd met grote bomen slingeren WlJ Onderweg ontmoeten wij,

naast vele pittoreske

"Bauernhöfe" en een eenzame rode wouw ook bijzonder verrassende vehikels. Pruttelende Trabanten in schreeuwerig opvallende kleuren laten een oliewalm achter die kan tellen.

Regelmatig kruist ook een Wartburg ons pad.

Zo'n "Ward"

ziet eruit als een grote metalen sigarenkist waar wielen onder gekwakt zijn; verder rookt hij sigaren bestaat

ook alsof zijn ganse binnenste wel degelijk uit smeulende •

Einmaal besterven wij

het bijna als een vrachtwagen opduikt die zo uit "de

Waltons" lijkt weggereden. voorbank zitten

.

?

Zagen wij daar niet grandpa en John-Boy op de


1�

De naam van het dorpje Wendisch-Langendorf en de cross-country rit naar de telplaats zullen we niet licht vergeten Vanaf nu is het dus afwachten geblazen.

!

Niet lang echter want net voor de zon

ondergaat komt een eerste bende kraanvogels aan, in op een stoppelveld.

draaien een rondje en vallen

Bij nadere studie van deze vogels passeren in de

onmiddelijke buurt B reeën, een rode wouw,

2 � · een

blauwe kiek,

een

(ws)

!1av� en een drietal bulzerden de revue. Heel even sensatie bij Maarten als ook

2 reuzensternen langsvliegen

1

de volwassen vogel zwaar krassend,

de jonge

vogel hoog piepend. Volgens Manfred zijn dit de laatste achterblijvers van een honderdtal collega's in augustus. En verder

1

"Bei uns wird eine Flasche

geöffnet wann jemand eine neue Arte sieht". Ondertussen komen alsmaar meer kraanvogels aanvliegen familieverband met pa,

ma en l of 2 jongen.

1

dikwijls ook in

De jongen kunnen de machtige

trompet nog niet schallen en kondigen zich met een bescheiden "alii" aan. De zaak is nog steeds telbaar maar onze haren rijzen lichtjes ten berge als even later de voorloper• van de hoofdmacht verschijnen.

Over een front van 180°

komen nu 15 à 20 grijze rookgordijnen op ons af. Moeten wij dat allemaal tellen."? 1 Eén van de lokalen brengt raad geht,

1

"Ihr schafft es nie. Wann es mlt �inzeln nicht

sollt ihr mit zehn oder fünfzig zählen.

Wann das nicht mehr wirkt

1

mit

hunderte." En als om zijn telmethode te illustreren dikteert hij enkele minuten later op luide toon

:

"Tausend dreihundert fUnfzig",

Gedurende een dik half uur is het getrompet haast te snijden en als alle kraanvogels te ruste zijn gegaan, bedraagt de totaalsom 12.700. De tenten dienen we nu wel in volledige duisternis op te zetten, U zelf zijn ?)

Dag 2

:

"Krr,

na zo'n schouwspel kan ons dat geen

maar (hoe zou

(censuur) schelen.

6-10-1991 Krroe

I"

In een wip de tent uit want •ze• z1Jn bezig.

betere wekker dan kraanvogels" schreef ik ooit.

"Er is geen

Het moet zijn dat ik toen

overschot van gelijk had want op een slordige 15 seconden sta ik gekleed (?) wel buiten

en

1

Terwijl de zon langzaam opkomt, van vele tientallen vogels.

vliegen ze weer langs in imposante formaties

Ook enkele groepen ganzen en een 150 wulpen zetten

hun gevleugelde handtekening in de nog vochtige ochtendhemel. De reuzensternen zijn nu met 3;

de jonge vogel krijgt visjes van pa en ma.

Om 9 uur verschijnt onze trouwe gids.

Hij is aan de eilandjes Oie en Kirr

ochtendvluchten kranen gaan tellen en kwam tot een

(supplementaire)

3 à 4000

vogels.

Bij Greifswald ligt een weidevogelreservaat, de "Kooser Wiesen". Alhoewel dit vrij ver ligt

(40 km) laten wij onze leidsman graag begaan.

We staan nog maar net op het terrein of we krijgen een adulte slechtvalk in het oog die vanop een meidoornstruik rustig naar de vogeldrukte om zich heen kijkt.


11t-

l IA11l

1 "t111 "1111lt11 11

l 1!1 11111

;111u1i1111tl1rn.

lo11vu v.� voor ons weg en even later : "Heu, wat yp uo11 houvcltje knus bij elkaar zitten : 2 volwassen

111rn

f" ,J"wu I,

1l1'1'i

Mulf•

tlv

cuotige Manfred kan nu een glimlach niet

lmmur

11111lw11l111klu111.,,

111111

11 11 1 1

(lt1111

111111 WI

�IJ11

(ll11dorm11al)

ganzen in massa te zien.

Hun "ga-gang" en "li-lik"

clol9a11s eigenlijk?) is dan ook niet uit de lucht. "Nieuw" zijn c111�!lli.!!• lloven het riet: dansen even een dik dozijn baardmannet�.

11111pL J �ul

or

vv11

ook

al weer

;

"The good things

in life are free"

?

Wc rijden nu terug naar Rügen en op de ons reeds bekende Schoritzer Wiek profiteren we van de afwezigheid van een zeearend om het gewoner "grut" •ven door te lichten

:

bontbekplevier,

2 groenpootruiters,

bonte strandlopertjes,

Is een echte ganzenkijker en speurt voortdurend met zijn antieke

Ma11tred

Lelescoop naar vogels met halsbanden.

Geregeld noteert hij Zweedse,

Poolse en

Husslsche vogels. In een zandige baai aan de oostkust ligt een FKK-strand. "Freie Körper Kultur". roodborstjes.

FKK staat voor

Vandaag is het kennelijk te koud voor witgatjes en

Bun "ligplaats"

wordt ingenomen door twee kanoeten,

zilverplevieren en een bontbek.

enkele

Zoals U wellicht weet slaat dit laatste niet op

een uitvoerig beschilderde jongedame ••• Verder in zee kunnen een grote zeeëend, onze aandacht rekenen.

een roodhalsfuut en 5 dwergmeeuwen op

Een groep van 53 middelste zaagbekken zwemt in een breed

front naar het strand toe om een school vissen te verschalken echter

1

tevergeefs

.

De garantielabels kunnen kennelijk niet stuk want al snel krijgen we het beloofde kleinood in zicht. voor Manfred

Parelduikers, zo'n 15 in getal

1

driemaal

hoera

1

We kunnen uitgebreid genieten van vogels in winterkleed, zelfs drie duikers in schitterend zomerkleed.

.. "

-· -

.

- -

- -- . ...�-=-··��-...:··�--.-...:...:..:.-·-· - -- -

overgangskleed en


zjjN

.J)llS rocH NO<T

tWéE:VOETERS ME: T

<TOE:PE: SMAAK

•.•

Op reis

."."""."." ..

" .. ",....,, ......

�u,l

!�ze,. or env1.

.t8-,AQ.!j{

.•

Naast rechtstreekse steu·· verse natuurgebieden, lufthansa ook ,;worksho•

Militair

Jieuspecialisten, politici; opiniemakers. T· l0111g worden

"Voor de natuur is de Duitse her­ verband m1 eniging in feite niet zo positief'', integratie -neem Kkinschumacher. "We stelden nonsens·

der meer vast dat het niemands­ voorb' ;d tussen de twee Ouitslanden k ongerepte natuur geworil "'i; (nrl .""f!r �. . , ." "

·


16

De laatste plaats die Manfred ons toont is Kap Arkona, puntje van Rügen

het noordelijkste

(en tegelijk van gans Duitsland). Onderweg hebben we heel wat

bekijks van Oost-Duitsers als we van in de wegberm een biddende ruigpootbuizerd bekijken

de kijkers bekeken a.h.w.

1

Op de kaap zelf is het rustig en mistig. Tientallen eidereenden en een sperwer sluiten deze alweer memorabele dag af.

Wij nemen ook afscheid van Manfred. Ook

ons laatste gesprek maakt duidelijk dat hij helemaal niet zo ingenomen is met de "Wiedereinigung"

·oag 3

1

·over een "Kohl" stoven gesproken •

7-10-1991

1

Jan komt van een ochtendtrip terug met de mededeling dat er twee buizerden langs de kust vliegen.

Hoog tijd dus om naar zeetrek te kijken.

Het waarnemetskomfort is à la Cap Gris Nez en het zicht op zee is stukken beter dan gisteren.

Wij noteren op ongeveer 2,5 uur het volgende

Parelduiker

2,1,1

:

Zwarte zeeëend Aalscholver Gans spec

1,1,6,9,7,1,1,9

1

:

l

Eend spec.

1

8,5

Grote zeeëend

=

+70

35

:

l

Dwergmeeuw

:

l

7,8,3

Veldleeuwerik

18

=

4,5,J

1

Middelste zaagbek Zilverplevier

:

Dlauwe reiger Boerenzwaluw

1

6,2

a

12

1,2,1 =

=

4

8

1

1 :

13

a

8

:

Witte kwik :

4

1

Wilde eend

Smient

z 4 14,4,6,1,1,2,4,8,+10,+20

:

2

De show wordt echter gestolen door de roofvogels die recht uit zee op de kaap komen aanvliegen

:

7 sperwers,

2 smellekens,

1 buizerd en 1 blauwe kiekendief

die Zweden voor een tijdje voor bekeken houden .

Onze lijst wordt nog aangevuld bij het opbreken van de tenten met 36 kraanvogels en een notenkraker. Een wandeling langs de struiken bovenop de kaap levert naast pimpel, goudhaantje een eenzame tjiftjaf en ook een bokje op. hier graag nog langer hadden gebleven •

roodborst,

U begrijpt dat we ook

Evenals gisteren krijgen we bij onze autorit reeën te zien

:

10 bij elkaar

à

la Flevo in het open veld bij Putgarten. Tijdens het middagmaal aan de oostkust te Lowe kijken we naar brilduikers en tientallen grote mantelmeeuwen. over

:

Ook hier komt een kranige groep van 14 stuks

zoals dat échte liefhebbers betaamt, volgen wij ze tot ze aan de horizon

verdwijnen.


17-

De oostelijke krijtkust is een bekendè "Sehenswürdigkeit" op Rügen. 110 m hoogteverschil, Buitengewoon knap,

En of

:

een "natuurlijk" beukenbos tot op het keienstrand.

als U het ons vraagt.

steile kliffen te waarderen

1

Ook Krok monsieur en Krok madame weten

een paartje � speelt wat rond in de zeebries,

Wij beginnen ondertussen al te fantaseren hoe deze "Stubnitz" eruit ziet in mei :

22 soorten orchideeën,

teruggekomen Dag 4

1

kleine vliegenvanger. Hier wordt in ieder geval

1

U-10-1991

Ons kampement,

op goed geluk op de kaart uitgekozen,

blijkt schitterend gelegen

vlakbij Scandinavisch aandoende binnenmeren. Vooral het NSG Pulitz ziet er geweldig uit met een brede vetlandings�one met veenmosrietland (o.a. galigaan, blauwe knoop). Wij genieten van dit alles vanop twee observatietorena onder een sttalende herfstzon. Helaas,

Hier had ik wel een hele dag kunnen rondlopen,,,

"Duty calls" maar als de "duty" gelijk staat met "Zingst-Halbinsel"

valt dat vertrek goed mee. Ergens onderweg vonden we toevallig een groep kraanvogels op een akker. eerst een groep van honderden leek,

Wat

konden we vanuit een hoogzit bet"er

insóhatten. Een telpo9in9 "just for fun" leverde niets meer dan een ruwe ·schatting van 3

à

4000 vogels.

Regelmatig vlogen nog groepjes vlakbij onze hut

langs om het reeds aanwezige leger te versterken. Gek ploegende tractor te kortbij kwam spurtende reeën.

1

gezicht toen een een

bovenaan vliegende kraanvogels,

onderaan


13

Ook hier hangen heel wat "Greife" rond

enkele bulzerden,

2 rode wouwen,

sperwer en een havik.

Een kort bezoek aan het sfeervol hanzestadje Stralsund doet ons vergeten hoe laat hel is.

Een groep van 40 overvliegende kraanvogels herinnert ons eraan dat

de namiddag reeds ver gevorderd is.

Haast je rep je dus naar Zingst waar we net op tijd komen.

Door het

avo11dgrauwen vliegen laag boven het water alweer duizenden kraanvogels in langgerekte slierten naar hun slaapstee. Ettelijke tientallen scholvers zitten hier op de paaltjes. Een steenuil kondigt tenslotte de algehele duisternis af

Dag 5

:

Het buitendijks

een watersnip en ook B �leine zwanen.

gedeelte valt in de smaak bij tureluur,

this is the last day of our acgualntance

Op de oostpunt van Zingst staat een kleine uitzichtstoren. liggen enkele kleine eilandjes

1

Werder en Bock.

grootste kraanvogelslaapplaats van Europa.

Voor de punt

Precies daar bevindt zich de

Eind oktober verzamelen zich hier

elke avond tot 25000 kraanvogels.

Kraanvogels houden niet van pottenkijkers en de Duitsers weten dat. kortbij de "Rastplatz" mag vanaf

15.00

u

niet meer betreden worden.

De dijk

Een half

uur daarna mag niemand meer uit het torentje om het leger majesteiten in allè rust te laten aanvliegen

Wij waren er

's morgens erg vroeg.

gestemd voor het vertrek.

Om 5 u 50 werden de duizenden trompetten

Vijf minuten later vertrekt de eerste groep

enkele stevige stappen nemen ze een aanloop en hop,

:

met

de lucht in.

Vijfenveertig minuten lang dendert de crane-train langs,

de oranjeroze

ochtendhemel zwanger van hun "krr-kroe". Om kwart voor zeven is de slaapplaats volledig verlaten

;

een uur geleden stonden er op dezelfde plaats meer dan

30000 kraanvogelpoten in het ondiepe water

.

Buiten "das Übliche" alweer een jonge zeearend.

Een blauwe reiger schrikt zich

bijna een beroerte als dit vliegend tapijt hem te dicht benadert.

Tijd dan om te ontbijten

:

uitgebreid "dejeuner sur l'herbe" onderbroken door

(algemeen in de regio}, sperwer, verorberd,

buizerd en kleine bonte specht.

afgewassen en opgeborgen hebben,

Als we

alles afgewassen,

bereid,

wachten geblazen.

Een onvervalst staaltje "Wiedereinigung" wordt nu opgevoerd.

De fietsverhuurster arriveert met Oost-Duitse stiptheid

(30

min.

berekent dan een huurprijs van degelijke West-Duitse makelij echter en dra peddelen wij gezwind terug richting oostpunt.

.

.

is het

te laat)

en

Nood breekt wet


Op een geoogst maïsveld staart een groep kraanvogels naar stoppende f i e t sers

"Manniskorna,

nej tak",

lijken ze te denken want de argwaan

Lege11over tweevoeters zit diep geworteld.

Aan het ons welbekende torentje te Pramort krijgen we een paar volwassen !';.!Ë��!-�!_!de�! en in de verte een jong sujet voorgeschoteld. !!:en van de adulten po1:1eert zowaar op een paaltje alvorens boven het "militärisches Sperrgebiet" te verdwijnen. Ook een fOde �zit hier,

net als wijzelf trouwens,

van een stralende

hertstzun te genieten. �en kort fietstochtje brengt ons langs enkele plasjes waar we van zeer nabij

i

\

een keur van steltlopers kunnen gadeslaan strandloper,

tureluur,

:

zwarte ruiter, zilverplevier,

bonte

rosse grutto.

'

Het zonnebad van de tweede volwassen zeearend is ook ten einde want hij vliegt in dezelfde richting als zijn kompaan weg.

��,Jl.'31


20

Het fietspad leidt uiteindelijk naar een erg mooi duingebied waarin een alweer ferme uitkijktoren staat. Machtig strand (verboden t�egang voor vogels

:

broedgebied

1) met erg makke rosse grutto's en op zee twee roodhalsfuten en 2

parelduikers (in prachtkleed, of wat dacht U anders •

).

Wat komt er daar over het strand aanvliegen ? Waarempel een velduil die zich onmiddellijk in de duinen te ruste zet, De klok nijgt nu meer en meer naar het geplande vertrekuur.

Op onze zwanezang­

fletstocht draaien 2 rode wouwen afscheidstondjes boven het militair domein. Vlakbij de wagen zijn kennelijk nog wat extraatjes voorzien

1

een tapuit en een

èerstezomer klapekster doen uitvallen naar inaekten.

Net als we gepakt en gezakt ingestapt zijn, formatie over,

vliegt een 150 kranen sterke

onmiddellijk gevolgd door een notenkraker. Moeten wij hier nu al

weg ?

Vanop de ponton brug naar Zingst zien we de "laatste" kraanvogels : een breed uitgewaaierde bende die luid toeterend een afscheidskoncert verzorgt •

Wat zegt U ? Natuurlijk zijn we daarvoor gestopt. Of hebt U soms nog nooit van hKran(k)lchkeit" gehoord ?I "

Herwig Blockx

Wij

H.

Blockx,

J, Wellekens, M. Hens

. ·.

.

.

'

.

Irrrner.zwerf ik· langs deze· · ·

"

..

kust, · Tussen zand en·sahuim. ll<! vloed vervaagt de indruk·• · van mijn· voet, En de !Jind verspreidt het schuim • . Maar de zee en· de kust biijven . Tot in eeUJJi.gheid.


11.

Il

INTERESSANTE AKTIVITEITEN

Il

10 voorjaarswandelingen in Hageland en Zuiderkempen

Het Hageland strekt zich grosso modo uit in de driehoek Aarschot­ Leuven-Diest en wordt gekenmerkt door kleinschalige landschappen in een heuvelachtig landschap. Hier en daar liggen enkele grote bossen zoals het Walenbos in 011ze-Lieve-Vrouw-Tielt en het Troostenbergbos in Houwaart. Lager gelegen gebieden worden vaak bereikt via holle wegen en her en der meanderen er beken door het landschap. IJzerzandsteen is een typisch gesteente dat in de romaanse en gotische kerken van het Hageland gebruikt werd. Deze bouw�tijl wordt ook de Demergotiek geheten. In Aarschot, parel van het Hageland, vloeit de Demer en de rivier is als het ware een natuurlijke scheiding tussen Hageland en Kempen.

De Kempen is veel uitgestrekter dan het Hageland en wordt o.a. gekenmerkt door zanderige gronden, schrale landbouw, bos- en heidegebieden maar ook het kleinschalige landschap is niet ver af, De Zuiderkempen situeert zich in drie provincies : Brabant, A11twerpen en Limburg. In Brabant zijn dat o.a. delen van Tremelo, Keerbergen, Begijnendijk, Aarschot, Scherpenheuvel-Zichem en Diest, in Antwerpen delen van Heist o/d Berg, Laakdal, Westerlo, Olen, Herselt en Geel en in Limburg behoort o.a. Tessenderlo erbij; In al deze gemeenten liggen er nog typische Kempense landschapjes die gevrijwaard zijn geworden van de industrie, verkeer en bebouwing. Het behoort tot de verdienste van De Wielewaal, Natuurreservaten en het Koninklijk Verbond voor de Bescherming van de Vogels om deze interessante natuurgebieden in Hageland en Zuiderkempen voor het nageslacht te willen bewaren. De Wielewaalafdeling Hageland-Zuiderkempen, in samenwerking met naburige Wielewaalafdelingen gaat in het voorjaar van 1992 een aantal van deze typische natuurgebieden bezoeken : we starten met het Troostenbergbos en Gemp op 15 maart en eindigen met Veerle­ Heide op 17 mei. In de tabel wordt een overzicht gegeven van de wandelingen. Voor meer details gelieve telefonisch kontakt op te nemen met R. De Fraine (013 77 52 69) of G. Nijs (013 77 68 14) . Alle wandelingen zijn op zondag en duren een voor- of namiddag; stevige wandelkledij is vereist en bij regenweer zijn laarzen gewenst.


'.2.

Natuurgebieden die bezocht worden 15 maart 22 maart

Troostenbergbos en Gemp ,

Lentewandeling doorheen Sint-Pieters-Rode

29 maart

Aarschot-Meetshoven

5 april

Bossen van Averbode

.12 april 19

april

26 april

Westerlo-Kwarellen Zanunels Broek

Tessenderlo-Gerhagen

3

mei

Hallaar-Ave rechten

10

mei

Nationale Vogelkijkdag in de Demervallei te Zichem en Wielewaalreservaat Asdonk-De Schans

17 mei

Veerlse Heide

IRWB Waterwildtellingen

zoals ieder jaar organiseert het International Waterfowl and Wetlands Research Bureau ook deze winter weer tellingen van watervogels. De teldata zijn 18 en 19 Januari 1992 15 en 16 Februari 1992 14 en 15 Maart 1992

Bijkomend worden dit jaar ook broedgevallen van de volgende eendesoorten geteld : KI.9-!���!ld, Anas strepera �lobe�nd , Spatula clypeata iomertaling, Anas querquedula

Wie wenst deel te nemen aan één van deze aktiviteiten neemt best kontakt op met de Regio koördinator Jan Wellekens,

Lipselaan 24 3020 Winksele

(tel 016/48 16

37)


Vogelwerkg[.QYD

l�UUI'.'

u1t_l,ia,11sJschap

Ook de Vo9elwerkt;1roc.p van de regionale vereniging Natuur en Landschap or�o11 l Nci«H t eon aantal geleide uitstappen in i11teressa11to 1111t:uuryubieden. Voor de praktische inlichtingen (vervoer, duur, vortrekplaats en -uur, etc.) neem je best kontakt op met Jan Well olrnue (tel 016/48 16 37). Zaterdag

25 jan,

Zondag 23

tob,

ï.at:erd.:i�J lil

mll.:i.

-

Dagtocht naar Virelles en omgeving

- Dagtocht naar de Vlaamse polders -

Dagtocl1t uaar de Maasvc'lllel

(omg. Maaseik)

Zaterdag 25 apr.

- Dagtocht naar Harchies

Zaterdag

- Dagtocht naar de Flevopolders

16 mei

Dia-avond over libellen Op 21 maart 1992 organiseert Natuur en Landschap Kern Holsbeek een dia-avond over libellen •

.P.l.f!.?!.tS �2nvan.g

Gildenzaal 19 u 30

(vlakbij de kerk)

te Kortrijk-Dutsel

Vierde Houtsnip en Watersnip Workshop.

Saarland Universiteit, Duitsland, 7 9 april 1992. Inlichtingen H. Kalchreuter, D-7823 Bonndorf-Glashutte, Duitsland. -


��.;·

!J; 'Vogels

Phalacrocorax carbo

AALSCHOLVER,

Dé soort van de maanden okt/nov. Voortdurend aanwezig te NGB en in mindere mate - te OHN. Hebben sinds vorig najaar een echt "pl eistergedrag" ontwikkel d : 's morgens arriveren groepjes uit NW-richting ( l aag), gaan neer op de vijvers en vertrekken 's avonds terug richting NW (slaapplaats te Hofstade ?). Maxima

:

23 Okt : 9 te OHN, ca 90 te NGB 30 Okt : 53 ex. te NGB

De aanwezigheid van zo'n grote aantal l en aalscholvers heeft blijkbaar gevo lgen voor de viskweek 1 Op 26 Nov heeft men NGB afgevist op 4 uur tijd, gewoonlijk duurt dit 2 voll edige dagen

KUIFAALSCHOLVER, l onvolwassen ex. tot min. zien.

tot

Erg tam

13

Okt

min.

l 11

GRAUWE GANS, 10

Nov

:

(waarschijnlijk le jaars)

28 Nov te OHN.

ROODHALSFUUT, Op

Phalacrocorax aristotelis

60

verbleef van 11

Zat steeds op dezelfde tak,

Nov

uitstekend te

1

Podiceps griseigena

te NGB,

een

2de

(juv.)

ex. verblijft hier van

Nov.

Anser anser ex overvliegend naar Z te Herent

(M. Bekkers)

30 Okt


25

NONNETJE, Nov Nov

11 15

GROTE van

Mergua

i11 l1Ho wl11t;orkleed te NGB (hetzolfdo ?) ex te OHN

cf

:

ZAAGOEK, Nov

15

alhnllus

tot

TOPPE REE ND,

M •cgus merganser 111i11.

Dec één

3

te OHN

9

Aythya marila

7 Dec : 1 9 in het enige wak van de streek te NGB. echter het hele boeltje.

Jagers verjagen

Tadorna tadorna

BERGEEND,

Permanent aanwezig vanaf 23 Okt (4 te NGB). Maximum : 17 éx half Nov (SAR+OHZ) Neemt duidelijk toe de laatste jaren (verblijftijd én aantallen)

SLOBEEND,

Spatula clypeata

Op

:

31 Okt

ex te LP

9

(H.

Blockx)

--

···

20 ex

te OHN op

24 Nov

!!l:!LH!Y!E I<IEKENDIEF, Circus cyaneus TTP Korbeek-Dijle

:

telkens

op

1 9

26 Okt en op 27 Okt

SAR lag gedurende de hele periode Okt/Nov afgelaten en zorgde voor heel wat

12-1& steltloperwaarnemingen

Calidris alpina

BONTE STRANDLOPER,

3,

23,

Op

18

27, 30 Okt respektievelijk 3, 4, 3, 3 ex. Nov

15

ex.

Tot

begin Dec blijft een groepje van

hangen.

BOSRUITER,

Tringa glareola

3 Okt en 14 Okt

ZWARTE RUITER,

3 Okt 23 Okt 2 Nov

1 SAR

1 SAR 2 OHZ

:

1

te SAR

Tringa erythropus

11 Okt 27 Okt 10 Nov

1

Pécrot

1 NKV-Doode Bemde 2 SAR

12 ex.


L

t6

KEMPHAAN, Okt Nov 29 Nov

Philomachus pugnax 1 SAR

14

GROENPOOTRUITER, Okt

23

:

:

Okt

26

1 SAR

18 Nov

:

1

SAR

Tringa nebularia

1 SAR

KRAANVOGEL,

25 Okt

27 Okt

2 SAR 2 SAR

10

Grus grus

ong. 150 ex. naar Z boven Doode Bemde (P. De Becker) ong. 60 ex. overtrekkend te Overijse (S. Peten) 34 ex (waaronder 8 juv.) naar z boven de Dijlevallei te Korbeek-Dijle

OEVERZWALUW, Riparia riparia Op

21 Sep nog twee late ex.

NOTENKRAKER, 8 13

en

Okt

10

Okt

:

te SAR

(H.

Blockx)

Nucifraga caryocatactes

1 ex aan de Zoete Waters tijdens de Week van het Bos (L. Deviaene) l ex aan de Dreef Van Tilt te Holsbeek (V. Noppen) :

De waarnemingen waarachter geen naam vermeld werd zijn van M.

Gebruikte afkortingen NGB OHN LP SAR NKV TTP

Neerijse Grote Bron Oud Heverlee Noord Leopoldspark Sint Agatha Rode Neerijse Kliniek Vijvers Trek Tel Punt

Hens


Il

Il

KALENDER

Bij uit:1�1p�111h11ll1rn11q "olgen streek" gebeurt het vervoer in de regel mtt �r h• \l"U•ll" ov basis van "kosten-delend rijden". Indien lJ mee 'Jll- Il• ••Il ,,�1· oolijke to�ht is het noodzakelijk vooraf uw deelnam1 �• l �t;till aan Andre Verboven ( 016/23 81 84). U vermeldt hhr� j uC U al dan niet zelf kan rijden en hoeveel vrije plaat11n U �e1ul1ikb1or stelt. Tenzij anders vermeld zorgt U op daguit1Upp1n vuur oen eigen lunchpakket.

MJyn•

Yill�U.J

.llli.IHH i

1992

:

Herwig toont dia's over Andalucia,

�èllY•UQ

�0.00 u in het Info-centrum van de Vrienden van llovorleebos en Meerdaalwoud in het gemeentehuis van " llovcrlee "ingang politie"

L.ti' Q.V.

deze aktiviteit, obrspronkelijk gepland op,17 januari, werd omwille van onbeschikbaarheid van de �aal l week uitgesteld

..

Y.rlj_dag 7 Februari 1992 1 Diareeks "Leven als God in Frankriik" Beelden van verscheidene leden uit Cap Gris Nez, Lorraine, Bretagne en Auvergne t variatie troef, 1\anyang

Argonne,

zie 2 4 -01

Zondag

23 Februari 1992

Leider

Jan Wellekens

Aanvang

7, 00 u 7.30 u

Dagtocht naar de Vlaamse Polders,

Leuven Station of eerste parking op de E40 achter afrit Bertem (richting Brussel)

Woe11SQfilL 4 Mag_rt 1992

:

Uestuursvergader ing.

Iedereen, ook niet-bestuursleden, is vanaf 20.00 u welkom bij Jan Wellekens, Lipselaan 2 4 Winksele om zijn (haar) mening, kommentaar, suggesties te geven.


de voormiddag bezoeken we de Oost-Vlaamse kreken, in de 11amiddag is De Braakman en de Wester�Schelde aan de beurt.

In

!!_gider

Herwig Blockx

��rnyaqg

7 u 30 Leuven Station

Natuurbeheer in de Doode Bemde U weet ongetwijfeld dat de Doode Bemde reeds een natuurreservaat van respektabele grootte is. Om de diversiteit van flora en fauna te vergroten en het oorspronkelijk landschap te herstellen, is een regelmatig beheer van dit gebied onmisbaar.

Komt u ook een handje toesteken op ��n van volgende dagen ?

1 2 en 19 Januari 2 en 16 Februari 1, 8, 2 2 en 29 Maart 5,

De werkdag op 8 Maart gaat door in het Rodebos. De afspraak alle andere is aan het materiaaldepot (verlengde van de Reigerstraat) om 10 u 00. Als U vragen hebt,

72)

kan U die kwijt bij Piet De Becker

vooc

(OlG/�O

J7