De Vallei April 1991

Page 1

�...., .

� -

=

ei: � =

.... :a.:: ei: t:z:

C)

:a.::

en

:a.:: -,

� LU

=

:z: ei: et

==

LU -

cc =

2 :::s �

1

-� :z

��

= :z

�·�

1

5:= =

:z: :z: .., cz: cc: c cz:

G>

-:t co

,...

--.

><

:z: ..... =-

=

..... ......

� "' r"' <.U

� () '-0 0

ri r" � '1

!:: l!.J ""' �

�� "'" <.:

Jj ..,

&.

""'

� """ , "> � �

Il)

1 1-'

U'\

-

..,.. \[ JI

\:. 1-=

1-

.:::

§,;. � �

ru


'!

\loorwoora

3

·

1nhoua

Ahum, pag.

4

of althans toch zonder diepzinnig voorwoord.

6

8

van het cultureel centrum te Leuven. (opbouw/permanentie),

laat dan gerust iets weten

Iedereen die op zijn adresplakkertje een rood bolletje vindt, weten - zijn lidgeld voor 1991 nog niet hernieuwd

!!!

(200667)1

heeft - voor zover wij

Wens je nog verder lid te blijven,

stort je lidgeld dan zo snel mogelijkll(onze excuses als dit reeds gebeurd zou zijn)

Doe al wat je doet nog goed en dan

2

kopij :

liefst voor 30 juni

voorwoord inhoud

:

producers

broedvogelinventarisatie

:

oproep

7 :

Op za 11 mei 1991 hebben we met de JNM een standje op een kinderbeurs in de Foyer

Als je hieraan mee wilt helpen

:

3 :

Hallo iedereen hier is de vallei alweer. Dit wordt een vallei zonder voorwoord,

2

financieel verslag

:

De Doode Bemde

15

:

zoetwateronderzoek Ernz Blanc

17

:

Fannalia

18

:

telefoonketen

19

:

kalender

20

:

voorzitter JNM-LEUVEN

: Maarten Hens, Bart

Vercoutere, Geert Abts,Stefaan Van der Auwera,

T•llE •€NS

tot 3 maand J NM 1111111111111!11111!!111!1!11111 Il

illustraties : 1 �'1'--

� tiagar de Verschrikkelijke

:

B"

door Dik Browne

1 L.eggoed niet In de vul/n/ssmm•r 900/en ciar ·de 9lasbaniran9an'I

/?Y

."..

,.

\

w

.1

}

. 140 Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr 091/234781 9000 Gent Lid worden kan door overschrijving van: jaar) 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " (bijlid: broer of zus) " " " 150 fr " (abonnement voor de overigen) " " " 500 fr " atum). van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboorted tijdschrift Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Maarten.Hens

weg 79 Sint-Jansbergsteen (200667) 3030 Heverlee


'!

\loorwoora

3

·

1nhoua

Ahum, pag.

4

of althans toch zonder diepzinnig voorwoord.

6

8

van het cultureel centrum te Leuven. (opbouw/permanentie),

laat dan gerust iets weten

Iedereen die op zijn adresplakkertje een rood bolletje vindt, weten - zijn lidgeld voor 1991 nog niet hernieuwd

!!!

(200667)1

heeft - voor zover wij

Wens je nog verder lid te blijven,

stort je lidgeld dan zo snel mogelijkll(onze excuses als dit reeds gebeurd zou zijn)

Doe al wat je doet nog goed en dan

2

kopij :

liefst voor 30 juni

voorwoord inhoud

:

producers

broedvogelinventarisatie

:

oproep

7 :

Op za 11 mei 1991 hebben we met de JNM een standje op een kinderbeurs in de Foyer

Als je hieraan mee wilt helpen

:

3 :

Hallo iedereen hier is de vallei alweer. Dit wordt een vallei zonder voorwoord,

2

financieel verslag

:

De Doode Bemde

15

:

zoetwateronderzoek Ernz Blanc

17

:

Fannalia

18

:

telefoonketen

19

:

kalender

20

:

voorzitter JNM-LEUVEN

: Maarten Hens, Bart

Vercoutere, Geert Abts,Stefaan Van der Auwera,

T•llE •€NS

tot 3 maand J NM 1111111111111!11111!!111!1!11111 Il

illustraties : 1 �'1'--

� tiagar de Verschrikkelijke

:

B"

door Dik Browne

1 L.eggoed niet In de vul/n/ssmm•r 900/en ciar ·de 9lasbaniran9an'I

/?Y

."..

,.

\

w

.1

}

. 140 Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr 091/234781 9000 Gent Lid worden kan door overschrijving van: jaar) 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " (bijlid: broer of zus) " " " 150 fr " (abonnement voor de overigen) " " " 500 fr " atum). van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboorted tijdschrift Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Maarten.Hens

weg 79 Sint-Jansbergsteen (200667) 3030 Heverlee


l/

� Hi �r krijg je dan ook alle praktische informatie over boe en wan­

BROEDVOGELINVENTARISATIE

HUIS - EN OEVERZW/1 LUW

neer tellen, leiding,etc •

je krijgt telformulieren en een inventarisatieband­ • •

Breng zoveel mogelijk geinteresEeerden mee, want

hoe meer medewerkers, des te groter is de kans op slagen! liet zal je wellicht al opgevallen zijn, de inventarisatie­ mikrobe heeft dit jaar zowat de hele JN� in haar Ereep. De komende

Tot dan,

maanden zal ieder uithoekje van Vlaanderen uitgekamd worden op zoek naar poelen, vlinders en zwaluwen. Zo ook in onze afdeling •

De aktiviteiten ivm. het poelenprojekt zijn gepland voor het najaar en ws. lees je er meer over in de volgende Vallei. Kontaktpersoon:

Cies Verdonckt, 016/734272.

Bart vlindert tegenwoordig op topsnelheid de ganse streek plat. In de Doode Bemde ligt .van april tot oktober een vlinder­ transekt en er worden nog mensen gezocht in de uithoeken van onze afdeling (I·;eerbeek, Erps-kwerps, Kortenberg, Holsbeek, Nieuwrode, St.-Fieters Rode, Lubbeek, Binkom,

• • •

) om daar wat rond te kijken

naar al wat vlinder heet. Voor alle nieuwsjes, mededelingen en in­ lichtingen, bel de vlinderlijn:

016/489745.

Tenslotte zijn er de zwaluwen.

Dit projekt loopt in samen­

werking met de Vlaamse Avifauna Commissie

(Vlavico) en de bedoe­

ling is een goed kwantitatief beeld te verkrijgen van het voor­ komen en de verspreiding van huis- en oeverzwaluwen in Vlaanderen anno 1991. Zulk een globaal overzicpt ontbreekt tot nog toe en over de "talrijkheid" als broedvogel kan men vaak niets meer zeggen dan dat beide soorten achteruitgaan. Het komt er dus op neer dat wij - afd. Leuven - verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van de inventarisatie, die vooral loopt in de maanden juni en juli. Er wordt geïnventariseerd volgens hokken van 1 km

2

(UTM-kode) en

in principe dient ieder hok dus onderzocht te worden op de aanwe­ zigheid van zwaluwen. Daar dit alleen of met enkele mensen niet realiseerbaar is, zou ik een beroep willen doen op iedere

r-:aarten

• •

JNl"': 1 er

om in zijn buurt eens . uit te kijken naar br.oedende zwaluwen. Orn te komen tot een efficiënte taakverdelillii organisren we voor iederen die wil meewerken een vergadering op vrijdag 3 mei (20uOO, Infocentrum VHBI·;w, deelgerneentehuis Heverlee-Waversebaan)

( voor meer informatie:

016/200667

)


l/

� Hi �r krijg je dan ook alle praktische informatie over boe en wan­

BROEDVOGELINVENTARISATIE

HUIS - EN OEVERZW/1 LUW

neer tellen, leiding,etc •

je krijgt telformulieren en een inventarisatieband­ • •

Breng zoveel mogelijk geinteresEeerden mee, want

hoe meer medewerkers, des te groter is de kans op slagen! liet zal je wellicht al opgevallen zijn, de inventarisatie­ mikrobe heeft dit jaar zowat de hele JN� in haar Ereep. De komende

Tot dan,

maanden zal ieder uithoekje van Vlaanderen uitgekamd worden op zoek naar poelen, vlinders en zwaluwen. Zo ook in onze afdeling •

De aktiviteiten ivm. het poelenprojekt zijn gepland voor het najaar en ws. lees je er meer over in de volgende Vallei. Kontaktpersoon:

Cies Verdonckt, 016/734272.

Bart vlindert tegenwoordig op topsnelheid de ganse streek plat. In de Doode Bemde ligt .van april tot oktober een vlinder­ transekt en er worden nog mensen gezocht in de uithoeken van onze afdeling (I·;eerbeek, Erps-kwerps, Kortenberg, Holsbeek, Nieuwrode, St.-Fieters Rode, Lubbeek, Binkom,

• • •

) om daar wat rond te kijken

naar al wat vlinder heet. Voor alle nieuwsjes, mededelingen en in­ lichtingen, bel de vlinderlijn:

016/489745.

Tenslotte zijn er de zwaluwen.

Dit projekt loopt in samen­

werking met de Vlaamse Avifauna Commissie

(Vlavico) en de bedoe­

ling is een goed kwantitatief beeld te verkrijgen van het voor­ komen en de verspreiding van huis- en oeverzwaluwen in Vlaanderen anno 1991. Zulk een globaal overzicpt ontbreekt tot nog toe en over de "talrijkheid" als broedvogel kan men vaak niets meer zeggen dan dat beide soorten achteruitgaan. Het komt er dus op neer dat wij - afd. Leuven - verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van de inventarisatie, die vooral loopt in de maanden juni en juli. Er wordt geïnventariseerd volgens hokken van 1 km

2

(UTM-kode) en

in principe dient ieder hok dus onderzocht te worden op de aanwe­ zigheid van zwaluwen. Daar dit alleen of met enkele mensen niet realiseerbaar is, zou ik een beroep willen doen op iedere

r-:aarten

• •

JNl"': 1 er

om in zijn buurt eens . uit te kijken naar br.oedende zwaluwen. Orn te komen tot een efficiënte taakverdelillii organisren we voor iederen die wil meewerken een vergadering op vrijdag 3 mei (20uOO, Infocentrum VHBI·;w, deelgerneentehuis Heverlee-Waversebaan)

( voor meer informatie:

016/200667

)


b Oproep

'T

/

Zoals iedereen intussen wel begint door te krijgen begint dit jaar opnieuw een vlimerprojekt .De bedoeling is dat we alle vlimersoorten in Vlaanderen inventariseren.Dus ook en vooral de algemene soorten die elke Jllm'er kan detennineren.Wat zou een Jl+l'er moeten doen? Elke Jl+l'er zou elke vlime r die hij/zij JUJSf heeft gedetennineerd moeten opschrijven. (als hij/zij die dan toch al heeft gedetennineerd).Met al de verzamelde gegevens zal er een atlas worden gemaakt.Hierdoor moet je een vlimerwaarneming situeren in een UIM hok.Wens je de juiste UIM--hokken van ons afdelingsgebied, bel mij 016/489745. Alle waarnemingen mag je ook aan 111i j bezorgen.zo moet je geen postze gels verspillen.Er wordt gevraagd an telkens je een vol fonnulier hebt ,dit door te geven.Zo krijgt de verwerker niet opeens alle fonnulieren op het einde van het jaar.Allen meedoen dus(en a.u.b. schuldgevoelens hebben wanneer je een vlimer niet opschrijft.Ook dank) let wel

!!

Zorg voor juiste determinaties

Financieel verslag Dit is het verslag \'an de financiële toestand \'an onze De bt>óe>Plrng , ·an dil verslag is jull1� duidPlijk te Leuven haar boontjes dopt en waar hel

inkcmsten Zoals je

geldbron)

ka"pen

de verkoop

door der

van

Stefaan

Au"·era. Gent

zijn

Gent (9.3%)

de

lidgelden.Kampen zijn

van

.

de ,,_ i nste . n

kampen

en de t.erugbeta 1 ingen

,

van voorschotten.

"

1

kp (57.1%)

(El.2%)

SVDA

L. uitgaven Algp,,meen groepeert de

,.�:�·· /�::�;: ·: · .-.··.:"f )�11i. ·/../· "

"

.

..

·

. .

1,: z�.:�;'. "ry� ..

/\-

rp Il �,..--..'--

afdeling

nköirisu>n" '90'··· .................".......... ... T t.otdal 10863� Bf.

,·an kringlooppapier . SVDA is de "·inst van de verkoop ,·an de kinderboeken,

\\

maken hoe

geld naar toe gaat.

'JHM kan zien is

stuk grc>otste (de grootste

het

taart

afrleling.

f! .

onkosten gemaakt voor Natuurbeheerdag,

de

poslzegels,pannekoek­

1J') l: '); j//:-:• ". L� �":'-.... ...

1 i

··)ttrCüi't9a'veiï-"9i:r-totaal 8&210 Bf.

"._."

.._

." ... _. . "

Vallei

!

namiddag e.a . . Bij

de

Vallei

ook

de

onkosten van

horen

het Val Ie ike.

De

van

aankoop

kringlooppapier

is

hel grootste stuk van

de

taart.

Het

ka.inpen

fuif

wel een dan

(6. 7%)

(6.7%)

pi•p (1.7%) alg.

is hier

groter stuk "

r····- -·M--·-·---·· ·

(3. 9%)

(66. 1�:)

bij

de inJ;omsten ma.ar het gaat om

een kleiner

Ledrag.

(gelukkig

maar) Onze rekening staat dus niet in het rood.maar op wij

bi

ij.

22426

Bf.

· ···-·---1·


b Oproep

'T

/

Zoals iedereen intussen wel begint door te krijgen begint dit jaar opnieuw een vlimerprojekt .De bedoeling is dat we alle vlimersoorten in Vlaanderen inventariseren.Dus ook en vooral de algemene soorten die elke Jllm'er kan detennineren.Wat zou een Jl+l'er moeten doen? Elke Jl+l'er zou elke vlime r die hij/zij JUJSf heeft gedetennineerd moeten opschrijven. (als hij/zij die dan toch al heeft gedetennineerd).Met al de verzamelde gegevens zal er een atlas worden gemaakt.Hierdoor moet je een vlimerwaarneming situeren in een UIM hok.Wens je de juiste UIM--hokken van ons afdelingsgebied, bel mij 016/489745. Alle waarnemingen mag je ook aan 111i j bezorgen.zo moet je geen postze gels verspillen.Er wordt gevraagd an telkens je een vol fonnulier hebt ,dit door te geven.Zo krijgt de verwerker niet opeens alle fonnulieren op het einde van het jaar.Allen meedoen dus(en a.u.b. schuldgevoelens hebben wanneer je een vlimer niet opschrijft.Ook dank) let wel

!!

Zorg voor juiste determinaties

Financieel verslag Dit is het verslag \'an de financiële toestand \'an onze De bt>óe>Plrng , ·an dil verslag is jull1� duidPlijk te Leuven haar boontjes dopt en waar hel

inkcmsten Zoals je

geldbron)

ka"pen

de verkoop

door der

van

Stefaan

Au"·era. Gent

zijn

Gent (9.3%)

de

lidgelden.Kampen zijn

van

.

de ,,_ i nste . n

kampen

en de t.erugbeta 1 ingen

,

van voorschotten.

"

1

kp (57.1%)

(El.2%)

SVDA

L. uitgaven Algp,,meen groepeert de

,.�:�·· /�::�;: ·: · .-.··.:"f )�11i. ·/../· "

"

.

..

·

. .

1,: z�.:�;'. "ry� ..

/\-

rp Il �,..--..'--

afdeling

nköirisu>n" '90'··· .................".......... ... T t.otdal 10863� Bf.

,·an kringlooppapier . SVDA is de "·inst van de verkoop ,·an de kinderboeken,

\\

maken hoe

geld naar toe gaat.

'JHM kan zien is

stuk grc>otste (de grootste

het

taart

afrleling.

f! .

onkosten gemaakt voor Natuurbeheerdag,

de

poslzegels,pannekoek­

1J') l: '); j//:-:• ". L� �":'-.... ...

1 i

··)ttrCüi't9a'veiï-"9i:r-totaal 8&210 Bf.

"._."

.._

." ... _. . "

Vallei

!

namiddag e.a . . Bij

de

Vallei

ook

de

onkosten van

horen

het Val Ie ike.

De

van

aankoop

kringlooppapier

is

hel grootste stuk van

de

taart.

Het

ka.inpen

fuif

wel een dan

(6. 7%)

(6.7%)

pi•p (1.7%) alg.

is hier

groter stuk "

r····- -·M--·-·---·· ·

(3. 9%)

(66. 1�:)

bij

de inJ;omsten ma.ar het gaat om

een kleiner

Ledrag.

(gelukkig

maar) Onze rekening staat dus niet in het rood.maar op wij

bi

ij.

22426

Bf.

· ···-·---1·


!

\,

__

---

,tE ltftttltl� llEi\\ltl� ... �d Meer Leven Dan U Dacht l

In de lente

en zomer van vorig

01. MPthode

jaar liep er om de

ZO\'eel weken een gropp

JN!-1'ers in de

Doode Bemde rond. Hier volgen enkele resultaten.Deze worden ze.her vervolledigd op het zomerkamp van 5· tot 15 juli.

Vlind ers

We

maakten telkens

wandelingen langs

dezelfde weg

maakten meestal één

dag een wandeling

in het ge bied

in de

Doode Bende.We

aan de kant

dag maakten we een wandeling aan de andere

de Dijle.We noteerden

alle waarnemingen

van het kant van

op een kaartje. <Indien er

we naar i;aterbc·pst.en. Dit mE't eE'n , was van glasgordijnPn en ooi; met een

vonden

we in

(ter hoogte van het brugje)

Gerris lacustris - de gracht op Parmentier Sigara lateralis

(aan

de ingang)

Cymat.ia coleoptrata

Hesperocorixa linnei

Vuilboomblauwtje

ll.

Gerris lacustris s - de vijver tussen de spoorweg en het Kouterbo Gerris paludun

12. Citroentje

Bruin zandoogje

4.

Koevinkje

13.

Hooibeestje

14. Atalanta

5. Landkaartje

Gerris lacustris

15. Kleine VOS

Groot koolwitje Klein koolwitje Klein geaderd witje

9. Oranje.tipje 10. Gewoon blauwtje mondelinge

soort.en

leigracht

Sigara distincta

Dagpauwoog

allemaal

Argusvlinder

17.

Koninginnepage

18.

Groot dikkopje

20. 21.

bronnen

niet hervang en .

16.

- plaats die ik al vergeten ben Corixa affinis hebben gevist we waar hebben:Molendeek,de beek boven Vonckx. Plaatsen

19. Zwartsprietdikkopje

weerschijnvlinder gezien

zijn

net gemaakt

- de gracht door Vonckx

3.

Dit

het

- de leigracht lans de spoorweg

Resultaten

2. Bont zandoogje

�it

grep]X'ls,grachten visten

Corixa punct.at.a

iemand

gernteresseerd is in de juiste plaatsen.kom de kaartjes maar halen)

8.

al Ie

liE:ukenzPef.

- de

rietveld.De volgende

6. 7.

zoi;al.

De volgend e

Methode

ln

groot "·atPrnet i;aa r van

02. Resultaten

01.

02.

Waterwantsen

Doode Bemde

J

\.-

hoorde

gewonere

03.

Gehakkelde aurelia dat

er nog

de Doode

soorten.Het

"gewonere" soorten.Misschien ligt

Sleedoornpage

Bemde.We hebben ze

zijn

ze

daar wel het belang

een volledige "collectie" van ( vrij )

wel

en

Grote

echter nog

ongPveer

alle

van de Doode Bemde:

algemene soorten.

Dit jaar ( '91) wordt er een vlindertransekt gelopen in de Doode dit projekt nemen ook Jll."1'ers deel.

wantsen

geen

gevangen

Geelsprietdikkopje

ik

zijn in

maar

Belang

Ook hier weer.algemene soorten.Maar eigenlijk hebben we niet. grondig genoeg gezocht naar wantsen.Toch schept dit een algemeen beeld.

04.

Toekomst

Eigenlijk hadden we wat moeten vangen in visvijvers nog een jaar) om

nadat de vis er af is.Ik denk dat

Berrde.

Aan

(niet getreurd,

zo de evolutie op het gebied van wantsen

te

er is

kunnen volgen

de toekomst er rooskleurig uit ziet voor

alle waterbeesten met het. vrijkomen van de visvijvers.


!

\,

__

---

,tE ltftttltl� llEi\\ltl� ... �d Meer Leven Dan U Dacht l

In de lente

en zomer van vorig

01. MPthode

jaar liep er om de

ZO\'eel weken een gropp

JN!-1'ers in de

Doode Bemde rond. Hier volgen enkele resultaten.Deze worden ze.her vervolledigd op het zomerkamp van 5· tot 15 juli.

Vlind ers

We

maakten telkens

wandelingen langs

dezelfde weg

maakten meestal één

dag een wandeling

in het ge bied

in de

Doode Bende.We

aan de kant

dag maakten we een wandeling aan de andere

de Dijle.We noteerden

alle waarnemingen

van het kant van

op een kaartje. <Indien er

we naar i;aterbc·pst.en. Dit mE't eE'n , was van glasgordijnPn en ooi; met een

vonden

we in

(ter hoogte van het brugje)

Gerris lacustris - de gracht op Parmentier Sigara lateralis

(aan

de ingang)

Cymat.ia coleoptrata

Hesperocorixa linnei

Vuilboomblauwtje

ll.

Gerris lacustris s - de vijver tussen de spoorweg en het Kouterbo Gerris paludun

12. Citroentje

Bruin zandoogje

4.

Koevinkje

13.

Hooibeestje

14. Atalanta

5. Landkaartje

Gerris lacustris

15. Kleine VOS

Groot koolwitje Klein koolwitje Klein geaderd witje

9. Oranje.tipje 10. Gewoon blauwtje mondelinge

soort.en

leigracht

Sigara distincta

Dagpauwoog

allemaal

Argusvlinder

17.

Koninginnepage

18.

Groot dikkopje

20. 21.

bronnen

niet hervang en .

16.

- plaats die ik al vergeten ben Corixa affinis hebben gevist we waar hebben:Molendeek,de beek boven Vonckx. Plaatsen

19. Zwartsprietdikkopje

weerschijnvlinder gezien

zijn

net gemaakt

- de gracht door Vonckx

3.

Dit

het

- de leigracht lans de spoorweg

Resultaten

2. Bont zandoogje

�it

grep]X'ls,grachten visten

Corixa punct.at.a

iemand

gernteresseerd is in de juiste plaatsen.kom de kaartjes maar halen)

8.

al Ie

liE:ukenzPef.

- de

rietveld.De volgende

6. 7.

zoi;al.

De volgend e

Methode

ln

groot "·atPrnet i;aa r van

02. Resultaten

01.

02.

Waterwantsen

Doode Bemde

J

\.-

hoorde

gewonere

03.

Gehakkelde aurelia dat

er nog

de Doode

soorten.Het

"gewonere" soorten.Misschien ligt

Sleedoornpage

Bemde.We hebben ze

zijn

ze

daar wel het belang

een volledige "collectie" van ( vrij )

wel

en

Grote

echter nog

ongPveer

alle

van de Doode Bemde:

algemene soorten.

Dit jaar ( '91) wordt er een vlindertransekt gelopen in de Doode dit projekt nemen ook Jll."1'ers deel.

wantsen

geen

gevangen

Geelsprietdikkopje

ik

zijn in

maar

Belang

Ook hier weer.algemene soorten.Maar eigenlijk hebben we niet. grondig genoeg gezocht naar wantsen.Toch schept dit een algemeen beeld.

04.

Toekomst

Eigenlijk hadden we wat moeten vangen in visvijvers nog een jaar) om

nadat de vis er af is.Ik denk dat

Berrde.

Aan

(niet getreurd,

zo de evolutie op het gebied van wantsen

te

er is

kunnen volgen

de toekomst er rooskleurig uit ziet voor

alle waterbeesten met het. vrijkomen van de visvijvers.


IO

11

Waterkwaliteit 01.

I

Methode

We gf'bruihten dP methode besc-hreve11 index

rn BIO Bl'ITE'\.Dt> zogenaarrde Biologische

(:\h'\-T92-402,1984). In bio-buiten

staat.

echter een

oude

n;rsie.wr­

rnoeten dus zeker op het zomerkamp met het zoetwaterhoek f>C:n nieuwe bepaling doen.

\..'at zeker is,

is dat.

02. H<'sul t.at en lt1d1ccJioc·1.)o

de

beken nog een behoorlijke kwaliteit hebben.

Methode

01.

De

Waterslakken •

methode is analoog aan die van de waterw·antsen.

In dpze paragraaf worden de tweekleppigen ook besproken.

02.

Platwonnen Bloedzuigers

1

2

3

0

Weekdieren T"ee k le pp igen

1

Slakken

5

Kaphoornslakken

0 3

Schaaldieren Kevers

0

l

1

0

Result.atc>n

- Molenbeek Posthoorns lak

0

Gewone hoornschaal - Leigracht

1

0

0

0

0

0

0

Eeltslak

2

0

l

Grote diepslak Vijverpluimdrager

6

Bronblaashoornslak

2

2

0

2

Steenv lieg 1 arven

0

0

0

0

0

0

0

l\okf'rjuffers

2

1

l

1

0

0

0

0

- gracht boven Vonckx

1

1

0

2

- gracht in Vonckx

0

0

18

15

4

7

9

7

5

6

Watennijt

Haft.elarven

Ongedefinieerde groepen

-Ge 1 ecle

Slakken

Post.hoornslak

0

Ovale poelslak Glanzige schijfhoornslak niks

"·onnen

-Rode muggelarven Tot.aal \..'aterk"alitei t Besluit

zuiver

Gladde schijfhoornslak

matig zwak

matig

Ovale poelslak Leigracht aan de spoorweg Grote diepslak Vijverpluirrrlrager Gew·one hoornschaal - gracht langs Chanet Bronblaa shoornslak

verontr.

Grote poelslak

verontr.

Grote diepslak Vijverpluirrdrager verklaring cijfers bovenaan het kader

l. 1 ei gracht 2. gracht 1 angs

Glanzige schijfhoornslak Chanet

Gewone hoornschaal

3. Molenbeek

4.

Posthoorns lak Ovale poelslak

beek langs Vonckx (bo,·en)

- vijver in riel \ ·eld tussen l\outerbos en spoorweg Moeraspoelslak

- gracht in Vanessch In

Pen

artihel

van

G.

Mot-raspoe 1 slak

Gladde sch1jfhoornslah

\'anhooren

(1989,\'erhandf'Iingen van symposium "invertebraten van Belg1ë,p429-435) beschrijft h!J o.a. de w&terkwaliteil \'8!1 de Dijlf' en JJsf' (ook met B. l. ). Deze ligt voor bPickn tussf'r1 l Pn 2.Wat w·il z<-ggen twre zn·aar ver\'uilde rivieren.Het schijnt echter di;t dP kw1d1te . it van cle lit;idt· rivif'ren er op vooruitgaat. Verder OJJClf'rznt I; is fiaJJgPlo<PZt'll.

o:i.

Besprt-hin<.l pen zeer

l-_r is

schijfhoornslak.Dit is

speciale waarneming,de Gladde

zt-t·r zt�ldz.ame waterslak

die

in duinen lt·eft.Ze

een

is drie maal onafhankel1jl

\'bil t-H;aar gt'rlet.ennineerd en er werd uitvoerig over gediseussieerd.Wt·

zuud<·11

volgend

jaar

ze.her

h<'·rclrtemiim·rèn. Vt·rd.-r v1>lt

11

1�'rnd1t lt

....,.

1

hF· t nog

a<1r1 cic

op

�r••r•n·1·<(

dat is

een de

exemplaar

IC'igral'hl

moetPn

ZL«:r

tr,ch hf't rij!;�\

aan

vangen

soortenri.1k is,

lid

11antel

f'll

li;!f·n

maar

slahk•·rJ. l\I

tl<r

1


IO

11

Waterkwaliteit 01.

I

Methode

We gf'bruihten dP methode besc-hreve11 index

rn BIO Bl'ITE'\.Dt> zogenaarrde Biologische

(:\h'\-T92-402,1984). In bio-buiten

staat.

echter een

oude

n;rsie.wr­

rnoeten dus zeker op het zomerkamp met het zoetwaterhoek f>C:n nieuwe bepaling doen.

\..'at zeker is,

is dat.

02. H<'sul t.at en lt1d1ccJioc·1.)o

de

beken nog een behoorlijke kwaliteit hebben.

Methode

01.

De

Waterslakken •

methode is analoog aan die van de waterw·antsen.

In dpze paragraaf worden de tweekleppigen ook besproken.

02.

Platwonnen Bloedzuigers

1

2

3

0

Weekdieren T"ee k le pp igen

1

Slakken

5

Kaphoornslakken

0 3

Schaaldieren Kevers

0

l

1

0

Result.atc>n

- Molenbeek Posthoorns lak

0

Gewone hoornschaal - Leigracht

1

0

0

0

0

0

0

Eeltslak

2

0

l

Grote diepslak Vijverpluimdrager

6

Bronblaashoornslak

2

2

0

2

Steenv lieg 1 arven

0

0

0

0

0

0

0

l\okf'rjuffers

2

1

l

1

0

0

0

0

- gracht boven Vonckx

1

1

0

2

- gracht in Vonckx

0

0

18

15

4

7

9

7

5

6

Watennijt

Haft.elarven

Ongedefinieerde groepen

-Ge 1 ecle

Slakken

Post.hoornslak

0

Ovale poelslak Glanzige schijfhoornslak niks

"·onnen

-Rode muggelarven Tot.aal \..'aterk"alitei t Besluit

zuiver

Gladde schijfhoornslak

matig zwak

matig

Ovale poelslak Leigracht aan de spoorweg Grote diepslak Vijverpluirrrlrager Gew·one hoornschaal - gracht langs Chanet Bronblaa shoornslak

verontr.

Grote poelslak

verontr.

Grote diepslak Vijverpluirrdrager verklaring cijfers bovenaan het kader

l. 1 ei gracht 2. gracht 1 angs

Glanzige schijfhoornslak Chanet

Gewone hoornschaal

3. Molenbeek

4.

Posthoorns lak Ovale poelslak

beek langs Vonckx (bo,·en)

- vijver in riel \ ·eld tussen l\outerbos en spoorweg Moeraspoelslak

- gracht in Vanessch In

Pen

artihel

van

G.

Mot-raspoe 1 slak

Gladde sch1jfhoornslah

\'anhooren

(1989,\'erhandf'Iingen van symposium "invertebraten van Belg1ë,p429-435) beschrijft h!J o.a. de w&terkwaliteil \'8!1 de Dijlf' en JJsf' (ook met B. l. ). Deze ligt voor bPickn tussf'r1 l Pn 2.Wat w·il z<-ggen twre zn·aar ver\'uilde rivieren.Het schijnt echter di;t dP kw1d1te . it van cle lit;idt· rivif'ren er op vooruitgaat. Verder OJJClf'rznt I; is fiaJJgPlo<PZt'll.

o:i.

Besprt-hin<.l pen zeer

l-_r is

schijfhoornslak.Dit is

speciale waarneming,de Gladde

zt-t·r zt�ldz.ame waterslak

die

in duinen lt·eft.Ze

een

is drie maal onafhankel1jl

\'bil t-H;aar gt'rlet.ennineerd en er werd uitvoerig over gediseussieerd.Wt·

zuud<·11

volgend

jaar

ze.her

h<'·rclrtemiim·rèn. Vt·rd.-r v1>lt

11

1�'rnd1t lt

....,.

1

hF· t nog

a<1r1 cic

op

�r••r•n·1·<(

dat is

een de

exemplaar

IC'igral'hl

moetPn

ZL«:r

tr,ch hf't rij!;�\

aan

vangen

soortenri.1k is,

lid

11antel

f'll

li;!f·n

maar

slahk•·rJ. l\I

tl<r

1


13

lt

II 01. De

Landslakken

03. Gemeenschappen

Methode

meest toegepaste

dat

methode was die van

je met je neus tussen

de verloren sleutel.Dit

hel strooisel kruipt

en

houdt.

in

daar slakken begint te

naar H.

Devriese

a.

kleine diversiteit.

l.

voedeselarme of verontreinigde

moerassen

1.nitrofiele rroerassen

(5

(2 van de 3)

zoeken. Een

b. grote diversiteit

van de 16)

Gewone barnsteenslak

methode die

in

het

najaar toegepast

werd,

is

het verzamelen

van

strooisel en vervolgens uitzeven.Hierdoor vangden we vele kleine soorten.

Anlnonshoorntje

l:loerenknoopJe

Glanzende agaat.hoorn

Speldekopje Bruine glansslak

02. Resultaten

2. Beschaduwde, en bossen

Soortenlijst. landslakken Aegopinella nitidula

Bruine glansslak

Clausilia bidentata

Vale regenslak

Cochl icopa

1 ubr ica

ColllJlella edentula

s. !.

He 1 i x pcrnatia

Boerenknoopje

van de beschreven typische soorten)

Dikke korfslak Glanzende agaathoorn Speldekopje

Sprinkhanen

Bosloofslak Gewone barnsteenslak Behaarde slak

Vertigo antivertigo

Dikke korf slak

Vert.igo pygmaea

Dwergkorfslak

Vitrina pellucida

Gewone glasslak

Zonitoides nitidus

Donkere glansslak

01. Methode Handvangsten tijdens onze wandelingen. Kris Decleer heeft tijdens de zomer een wandeling georganiseerd. 02. Resultaten

totaal 15 soorten

Vertigo antivertigo is een zeldzame slak.Er zijn

' 86)

in België.Over de

'50.

4

zegt men dat ze

1.

Gewoon doorntje

1.

2.

Zeggedoorntje

2. Bramesprinkhaan

3. Rietsprinkhaan

vindplaatsen na

'50 (uit

streek rond Leuven zijn er meldingen

steeds zeldzamer worden.Het zijn

4.

3.

Grote groene sabelsprinkhaan deze zagen wij

beide

Rietsprinkhaan Grote groene sabelsprinkhaan Gewoon doorntje

5. Zegge doorntje

Kris Decleer vertelde me Moerassprinkhaan

4. 6.

03. Toekanst

De overige slakken zijn algemeen tot vrij algemeen. Over twee slakJ.:en

Antnonshoorntje

Boerenknoopje

Succ ine.a putr is

Verti go.

aantal waargenomen soorten

Tandloze korfslak

Trichia hispida

uit de literatuur van voor

bosserven

(5 van de 11)

Speldeknopje

pygmaeum

atlas van

moerassen van carex spec.

(het

Anlnonshoornt.je

Perforatella incarnata

een

2.brongebieden,

Speldehopje

Wijngaardslak

Nesovitrea hamnonis

Puncl1.rn

Glanzende agaat.hoorn

Boerenknoopje

Glanzende agaathoren

Discus rotundatus

verruigde moerassen

(2 van de 5)

dat in de Doode Bemde »·aarschijnlijk

nog voorkant.Op

vangen.ook nog Struiksprinkhaan Boomsprinkhaan Moerassprinkhaan Tandradje

Krasser deze zag Kris Decleer

het kamp

moeten we

deze dan

boanpjes schudden

de zeldzame ook zeker


13

lt

II 01. De

Landslakken

03. Gemeenschappen

Methode

meest toegepaste

dat

methode was die van

je met je neus tussen

de verloren sleutel.Dit

hel strooisel kruipt

en

houdt.

in

daar slakken begint te

naar H.

Devriese

a.

kleine diversiteit.

l.

voedeselarme of verontreinigde

moerassen

1.nitrofiele rroerassen

(5

(2 van de 3)

zoeken. Een

b. grote diversiteit

van de 16)

Gewone barnsteenslak

methode die

in

het

najaar toegepast

werd,

is

het verzamelen

van

strooisel en vervolgens uitzeven.Hierdoor vangden we vele kleine soorten.

Anlnonshoorntje

l:loerenknoopJe

Glanzende agaat.hoorn

Speldekopje Bruine glansslak

02. Resultaten

2. Beschaduwde, en bossen

Soortenlijst. landslakken Aegopinella nitidula

Bruine glansslak

Clausilia bidentata

Vale regenslak

Cochl icopa

1 ubr ica

ColllJlella edentula

s. !.

He 1 i x pcrnatia

Boerenknoopje

van de beschreven typische soorten)

Dikke korfslak Glanzende agaathoorn Speldekopje

Sprinkhanen

Bosloofslak Gewone barnsteenslak Behaarde slak

Vertigo antivertigo

Dikke korf slak

Vert.igo pygmaea

Dwergkorfslak

Vitrina pellucida

Gewone glasslak

Zonitoides nitidus

Donkere glansslak

01. Methode Handvangsten tijdens onze wandelingen. Kris Decleer heeft tijdens de zomer een wandeling georganiseerd. 02. Resultaten

totaal 15 soorten

Vertigo antivertigo is een zeldzame slak.Er zijn

' 86)

in België.Over de

'50.

4

zegt men dat ze

1.

Gewoon doorntje

1.

2.

Zeggedoorntje

2. Bramesprinkhaan

3. Rietsprinkhaan

vindplaatsen na

'50 (uit

streek rond Leuven zijn er meldingen

steeds zeldzamer worden.Het zijn

4.

3.

Grote groene sabelsprinkhaan deze zagen wij

beide

Rietsprinkhaan Grote groene sabelsprinkhaan Gewoon doorntje

5. Zegge doorntje

Kris Decleer vertelde me Moerassprinkhaan

4. 6.

03. Toekanst

De overige slakken zijn algemeen tot vrij algemeen. Over twee slakJ.:en

Antnonshoorntje

Boerenknoopje

Succ ine.a putr is

Verti go.

aantal waargenomen soorten

Tandloze korfslak

Trichia hispida

uit de literatuur van voor

bosserven

(5 van de 11)

Speldeknopje

pygmaeum

atlas van

moerassen van carex spec.

(het

Anlnonshoornt.je

Perforatella incarnata

een

2.brongebieden,

Speldehopje

Wijngaardslak

Nesovitrea hamnonis

Puncl1.rn

Glanzende agaat.hoorn

Boerenknoopje

Glanzende agaathoren

Discus rotundatus

verruigde moerassen

(2 van de 5)

dat in de Doode Bemde »·aarschijnlijk

nog voorkant.Op

vangen.ook nog Struiksprinkhaan Boomsprinkhaan Moerassprinkhaan Tandradje

Krasser deze zag Kris Decleer

het kamp

moeten we

deze dan

boanpjes schudden

de zeldzame ook zeker


·�

1 t.f

ZOETWATERONDERZOEKJE LANGS/ IN ERNZ BLANC De laatste dag van het Luxemburgkamp hebben we met enkele mensen een heus onderzoekje uit de grond(allé uit het water) gestampt . De eigenlijke bedoeling was om de bovenloop met de

Libellen We h ebbPn niet intensief gc-7.ochl naar lil>Pllen omdat deze toch al !(oed omlPrzocht. zijn door HPr"'ig.Wp hPhben VIJf soorten hpn·angen: BrecdschPenjuffer, Lantaarntje, O<>verlibel, een hPidelibel spec. en een Ashna spec .

Ooh

hier

vrijkomen

.

is er

van

een

verbetering te

verwacht.en

naar aanleiding

benedenloop te vergelijken. Maar vermits de bron naast onze kaart viel wisten we niet waar de ' bron lag. Dus hebben we alleen de laatste tien kilometer onder handen genomen.

We hebben vier stalen genomen. En het was al werk goooeg om heel dat boeltje te determineren. Want we hebben van 1 uur 's middags tot

\'an het.

BeschriMne

de visvijvers.

Zweefvliegen Er is hier één zweefvlieg gezien:

Rhingia campestris aan de spoorweg.VPrder

onderzoek is zeker nodig. (op zomer�amp)

10 uur 's avonds zitten te determineren.Is dit niet knap?

F..erste staal : genomen net na Larochette (niet zo ver van de kampplaats)

De f.mz Blanc was hier een fel meanderend riviertje, ongeveer

2,5 m diep en 20-60 cm diep, de

rivierbodem was bedekt met stenen en modder.De oever was nog in een goede staat

Tweede staal: genomen voor Fnnsberg (3 km verder als staal 1)

Hier stroomt de f.mz Blanc vrij snel en de bodem was ook meer bezaaid met stenen.Hier hebben we dus niet met het net gewerkt maar gewoon 'steentje-ommedraai' gespeeld. Breedte 4-Sm en diepte 20-60 cm.

Derde staal : genomen voorbij Fnnsberg Dit was een tegenvaller.

De rivier was

(2 km verder dan staal 2)

2 m diep en 6 m breed. Véél te diep natuurlijk..

Vierde staal : deze is genomen niet zo ver van de monding (f.mz Blanc mondt uit in de Sûr) Snelstromend, zo'n 4 m breed, 20-60 cm diep.

Bodem en oever vooral stenen.

·;· Verduidelijkendewoordenlijstje

Plathelminthes Oligochaeta

=

=

Platwormen·

Borstelwormen

Hirudinea = Bloedzuigers Mollusca

Weekdieren,

=

Pisidium = Erwtemossel,

Ancylus fluviatilis

Hydracarina

=

Crustacea

Schaaldieren,

=

=

Lymnaea = Poelslak,

kapslakje

Watermijten

Ephemeroptera = Haften,

Asellidae

j

=

zoetwaterpissebedden

eendagsvliegen

Trichoptera = Schietmotten, Diptera = Vliegen en muggen, l. =larven,

Frygische muts,

=

Acroloxus lacustris

koker uffers Chironomidae = Dans-of vedermuggen,

p.=poppen

Hydracarina s.l. = Hydracarina s.s.+Hydrozetes

Athericidae = Ibisvliegen


·�

1 t.f

ZOETWATERONDERZOEKJE LANGS/ IN ERNZ BLANC De laatste dag van het Luxemburgkamp hebben we met enkele mensen een heus onderzoekje uit de grond(allé uit het water) gestampt . De eigenlijke bedoeling was om de bovenloop met de

Libellen We h ebbPn niet intensief gc-7.ochl naar lil>Pllen omdat deze toch al !(oed omlPrzocht. zijn door HPr"'ig.Wp hPhben VIJf soorten hpn·angen: BrecdschPenjuffer, Lantaarntje, O<>verlibel, een hPidelibel spec. en een Ashna spec .

Ooh

hier

vrijkomen

.

is er

van

een

verbetering te

verwacht.en

naar aanleiding

benedenloop te vergelijken. Maar vermits de bron naast onze kaart viel wisten we niet waar de ' bron lag. Dus hebben we alleen de laatste tien kilometer onder handen genomen.

We hebben vier stalen genomen. En het was al werk goooeg om heel dat boeltje te determineren. Want we hebben van 1 uur 's middags tot

\'an het.

BeschriMne

de visvijvers.

Zweefvliegen Er is hier één zweefvlieg gezien:

Rhingia campestris aan de spoorweg.VPrder

onderzoek is zeker nodig. (op zomer�amp)

10 uur 's avonds zitten te determineren.Is dit niet knap?

F..erste staal : genomen net na Larochette (niet zo ver van de kampplaats)

De f.mz Blanc was hier een fel meanderend riviertje, ongeveer

2,5 m diep en 20-60 cm diep, de

rivierbodem was bedekt met stenen en modder.De oever was nog in een goede staat

Tweede staal: genomen voor Fnnsberg (3 km verder als staal 1)

Hier stroomt de f.mz Blanc vrij snel en de bodem was ook meer bezaaid met stenen.Hier hebben we dus niet met het net gewerkt maar gewoon 'steentje-ommedraai' gespeeld. Breedte 4-Sm en diepte 20-60 cm.

Derde staal : genomen voorbij Fnnsberg Dit was een tegenvaller.

De rivier was

(2 km verder dan staal 2)

2 m diep en 6 m breed. Véél te diep natuurlijk..

Vierde staal : deze is genomen niet zo ver van de monding (f.mz Blanc mondt uit in de Sûr) Snelstromend, zo'n 4 m breed, 20-60 cm diep.

Bodem en oever vooral stenen.

·;· Verduidelijkendewoordenlijstje

Plathelminthes Oligochaeta

=

=

Platwormen·

Borstelwormen

Hirudinea = Bloedzuigers Mollusca

Weekdieren,

=

Pisidium = Erwtemossel,

Ancylus fluviatilis

Hydracarina

=

Crustacea

Schaaldieren,

=

=

Lymnaea = Poelslak,

kapslakje

Watermijten

Ephemeroptera = Haften,

Asellidae

j

=

zoetwaterpissebedden

eendagsvliegen

Trichoptera = Schietmotten, Diptera = Vliegen en muggen, l. =larven,

Frygische muts,

=

Acroloxus lacustris

koker uffers Chironomidae = Dans-of vedermuggen,

p.=poppen

Hydracarina s.l. = Hydracarina s.s.+Hydrozetes

Athericidae = Ibisvliegen


I�

SOORT

Plat helminthes Polycelis

STAAL 1 STAAL2

�l..tS.Sl�

STAAL3

-r O L rA AAITJ /i

-

-

6

llirudinea Erpobdella Glossiphonia Mollusca Ancylus Lymnaea Pisidium Acroloxus

5 5

5

3

3

5

4

5

de

jnm-fuif

in

Roeselare was én leuk én met veel winst doch hadden er wel iets

*

het mossenweek-end was zoals het zijn moest,

meer JNMertjes mogen zijn van buiten Roeselare

(ep Leuven)

haaaaa(genot) verslag zie euglena

3

4

Tranen blinken in Piet zen ogen

4

de Doode Bemde moet een maand zonder werkers gedogen Officieel verbrandt Willie zen pet (van de NMBS), een haring wordt van de assen gered EN

-

-

-

-

snel opgevret Tot ziens eelt op men handen

5

4

Ephemeroptera (1.)

3

Baetis Heptagenia

5

5

4

3

Trichoptera (1. & p.) Ecnomidae Limnephilidae Hydropsychidae

pas als het gras hoog staat

4 -

zullen we er weer branden en in de zon ook zullen we er weer met de zeis belanden

3

W..+r. :Z.!JI/

1 1

Ecdyonurus

JM'�-.....

IJF �D�l>E/?

-

2

2

2

2

-

Diptera

Meer uitleg zie het zoetwater boek (Macro-invertebraten er waterkwaliteit N.De Pauw en R. Vannevel. Dossier 1 1 Stichting Leefmilieu)

*

5

3

Crustacea Asellidae Gammaridae Crangonyctidae

Biotische index

Allerlei

de laatste werkdag

llydracarina Hydracarina s.1.

Chironornidae Athericidae

·Eannalia

-

-

Oligoc haeta Naididae Tubificidae

I�

STAAL4

-

6

6 -

-

·.

7

Zoals u weet wil men een testameuh manifest van DE JNM maken. Uiteraard hebben wij van Leuven,

7

6

8

ooh brein der breinen,

al filosofische onderhoudjes gehad over het zijn,

het

JNM zijn. (zie vorige valleis)En ook in deze vallei onthul ik een tipje van het slipje *het verschil tussen een JNMer en iemand met een Greenpies T-shirt: -de T-shirt:

\

JNM/modderspatten en zweet Greenpaece/een Dior geurtje

-muziek:

JNM/zie NAZOFE Greenpeace/Wontonton en Eddy Tura

-afval:

JNM/hartkloppingen en schuldcomplexen GP/de straat of de kant in

(dit ging niet over Greenpeace maar over vele men9en die wel een

?'1 -r:.z ....

T-shirt kopen maar

voorts geen bal doen voor het milieu) FRONT STAGE WITH JNM

WITH JNM OK WITHOUT JNM NI

MAKE

KOMPOSTHOPEN AND RECYBAKS NOT •

• •


I�

SOORT

Plat helminthes Polycelis

STAAL 1 STAAL2

�l..tS.Sl�

STAAL3

-r O L rA AAITJ /i

-

-

6

llirudinea Erpobdella Glossiphonia Mollusca Ancylus Lymnaea Pisidium Acroloxus

5 5

5

3

3

5

4

5

de

jnm-fuif

in

Roeselare was én leuk én met veel winst doch hadden er wel iets

*

het mossenweek-end was zoals het zijn moest,

meer JNMertjes mogen zijn van buiten Roeselare

(ep Leuven)

haaaaa(genot) verslag zie euglena

3

4

Tranen blinken in Piet zen ogen

4

de Doode Bemde moet een maand zonder werkers gedogen Officieel verbrandt Willie zen pet (van de NMBS), een haring wordt van de assen gered EN

-

-

-

-

snel opgevret Tot ziens eelt op men handen

5

4

Ephemeroptera (1.)

3

Baetis Heptagenia

5

5

4

3

Trichoptera (1. & p.) Ecnomidae Limnephilidae Hydropsychidae

pas als het gras hoog staat

4 -

zullen we er weer branden en in de zon ook zullen we er weer met de zeis belanden

3

W..+r. :Z.!JI/

1 1

Ecdyonurus

JM'�-.....

IJF �D�l>E/?

-

2

2

2

2

-

Diptera

Meer uitleg zie het zoetwater boek (Macro-invertebraten er waterkwaliteit N.De Pauw en R. Vannevel. Dossier 1 1 Stichting Leefmilieu)

*

5

3

Crustacea Asellidae Gammaridae Crangonyctidae

Biotische index

Allerlei

de laatste werkdag

llydracarina Hydracarina s.1.

Chironornidae Athericidae

·Eannalia

-

-

Oligoc haeta Naididae Tubificidae

I�

STAAL4

-

6

6 -

-

·.

7

Zoals u weet wil men een testameuh manifest van DE JNM maken. Uiteraard hebben wij van Leuven,

7

6

8

ooh brein der breinen,

al filosofische onderhoudjes gehad over het zijn,

het

JNM zijn. (zie vorige valleis)En ook in deze vallei onthul ik een tipje van het slipje *het verschil tussen een JNMer en iemand met een Greenpies T-shirt: -de T-shirt:

\

JNM/modderspatten en zweet Greenpaece/een Dior geurtje

-muziek:

JNM/zie NAZOFE Greenpeace/Wontonton en Eddy Tura

-afval:

JNM/hartkloppingen en schuldcomplexen GP/de straat of de kant in

(dit ging niet over Greenpeace maar over vele men9en die wel een

?'1 -r:.z ....

T-shirt kopen maar

voorts geen bal doen voor het milieu) FRONT STAGE WITH JNM

WITH JNM OK WITHOUT JNM NI

MAKE

KOMPOSTHOPEN AND RECYBAKS NOT •

• •


'�

,, TELEFOONKETEN JNM-LEUVEN

KALENDER

Na een aantal mislukte pogingen is hij er nu dan toch

:

de enige echte telefoonketen .

• •

vr 3-5-'91

Zwaluwenvergadering;

20u00 infocentrum VHBMW (gemeentehuis Heverlee)

Een woordje uitleg voor hen die niet vertrouwd zijn met het systeem: * als er snel één of ander bericht moet rondgaan een tocht organiseren,

)

• • •

(VB tocht die niet doorgaat,

je wil snel

za 4-5-'91

welnu dan kan je heel de JNM mobiliseren door onderstaand

Landelijke vlinderdag Over heel Vlaanderen wordt er die dag

schema te volgen.

Afspraak:

Het gebruik wijst zichzelf uit:

wil jij eenberichtje de wereld insturen,

personen die met jou verbonden zijn op enz •

dan bel je alle

Meebrengen:

Krijg je een bericht van iemand die met jou

verbonden is, dan bel je het door naar alle overige personen die met jou verbonden zijn

Info.

za 18-5-'91

want dan is alles om zeep.

* Als je nog niet moest aangesloten zijn op de keten,

en je dit wel wenst,

Katia Vantichelen,

V.D. IH-?-144\

l/.T ( f. z 0') 2 �)

geef dan ge­

/

6-AEtTP. (4b1Dsb\

K1M DR. r 1

(461113·)

D.

{f Olf �ç)

( q c; .f6 // J

NIG"LISSA tJ

�o fr. J�N[ &1'711117)

s1ra).}J '5ANDAA VM

en ook wij doen mee

tel.

• • •

220529

's middags

Afspraak:

5u00 station Leuven met de fiets

Info:

do 27-6-'91

Bart Vercoutere tel.

Orchideeëntrip naar het Torfbroek (Berg-Kampenhout) Afspraak: Info:

za 22-6-'91

489745

9u00 Station Leuven,

Stefaan VDA tel.

489426

Nachttocht naar Neerijse, Afspr�ak:

met de fiets

speciaal voor uilen en vroedmeesterpadden

2lu00 station Leuven,

met de fiets

2lu30 Kerk Korbeek-Dijle Info Maarten Hens,

\ frr;(.fl.. r A.

-------

fLS D.S

/ c4l'":J4t'blvvA

H _GA!J..T V T 1,.viÇ l+WVv\ v. ('l.ooGtit l { 4'i�14 'i)

MA-A t.-rEJJ

/� BE {rfA HE 1 Dl DL-

(<-tf-1%8) 1

/

• • •

5u30 Zoete Waters, Waversebaan te Oud-Heverlee

IJ 1 AA

�kATIA-1

r! "

Vroegochtendwandeling in en rond de Doode Bemde einde:

rust een seintje aan Maarten Hens (200667)

'B 10�

eten,

8u30 met de fiets • Vlindernet en vlinder gids,

• • •

• Dit systeem kan echter enkel optimaal functioneren als onderstaand schema gerespecteerd wordt.Begin dus niet met overspringen en dergelijke,

"gevlinde

Station Leuven,

J r-AA1.1L1f°

{1-)'�o<n)

\

/

Tt-M

l)

)

200667

ZOMERKAMP IN DE DvODE BEMDE Dit jaar kamperen we in het reservaat zelf en hebben we het kamp verlengd om wat meer aan natuurstudie te kunnen doen.

VDf3

Zo zijn ondermeer gepland •onderzoek van een aantal gebieden in Meerdaalwoud,

/]\�'

57Tl1EN B. (

� J\,\/Ç

vr 5-ma 15-7-091

tel.

zonder de bosreservaten en de beekjes (vlinders, *Doode Bemde:

1/ Fl<Ff K 1/

het vlindertrajekt(dagelijks),

in het bij­

vuursalamander,

• •

)

zoetwateronderzoek

*tochten naar de Laanvallei & het Rodebos en naar klassieke vijvers *enkele huiszwaluwtellingen in het kader van de nationale inven-

CJE<S

tarisatie *enzovoorts

{1341'H)

Het beheerswerk zal hoofdzakelijk bestaan uit het maaien en af­ voeren van een aantal hooilanden. DIT WORDT EEN KAMP OM NIET TE MISSEN Bart v.

zit trouwens al vanaf 1-7

kamp al wat voor te bereiden of gewoon als

j•

'in the field'

Il 1!Il!!1

en als je zin hebt om met hem het

(WC bouwen met Fanne •

• •

)laat hem dan iets wettm

reeds onderzoekjes wil mee doen SEE YOU

(ZIE U)


'�

,, TELEFOONKETEN JNM-LEUVEN

KALENDER

Na een aantal mislukte pogingen is hij er nu dan toch

:

de enige echte telefoonketen .

• •

vr 3-5-'91

Zwaluwenvergadering;

20u00 infocentrum VHBMW (gemeentehuis Heverlee)

Een woordje uitleg voor hen die niet vertrouwd zijn met het systeem: * als er snel één of ander bericht moet rondgaan een tocht organiseren,

)

• • •

(VB tocht die niet doorgaat,

je wil snel

za 4-5-'91

welnu dan kan je heel de JNM mobiliseren door onderstaand

Landelijke vlinderdag Over heel Vlaanderen wordt er die dag

schema te volgen.

Afspraak:

Het gebruik wijst zichzelf uit:

wil jij eenberichtje de wereld insturen,

personen die met jou verbonden zijn op enz •

dan bel je alle

Meebrengen:

Krijg je een bericht van iemand die met jou

verbonden is, dan bel je het door naar alle overige personen die met jou verbonden zijn

Info.

za 18-5-'91

want dan is alles om zeep.

* Als je nog niet moest aangesloten zijn op de keten,

en je dit wel wenst,

Katia Vantichelen,

V.D. IH-?-144\

l/.T ( f. z 0') 2 �)

geef dan ge­

/

6-AEtTP. (4b1Dsb\

K1M DR. r 1

(461113·)

D.

{f Olf �ç)

( q c; .f6 // J

NIG"LISSA tJ

�o fr. J�N[ &1'711117)

s1ra).}J '5ANDAA VM

en ook wij doen mee

tel.

• • •

220529

's middags

Afspraak:

5u00 station Leuven met de fiets

Info:

do 27-6-'91

Bart Vercoutere tel.

Orchideeëntrip naar het Torfbroek (Berg-Kampenhout) Afspraak: Info:

za 22-6-'91

489745

9u00 Station Leuven,

Stefaan VDA tel.

489426

Nachttocht naar Neerijse, Afspr�ak:

met de fiets

speciaal voor uilen en vroedmeesterpadden

2lu00 station Leuven,

met de fiets

2lu30 Kerk Korbeek-Dijle Info Maarten Hens,

\ frr;(.fl.. r A.

-------

fLS D.S

/ c4l'":J4t'blvvA

H _GA!J..T V T 1,.viÇ l+WVv\ v. ('l.ooGtit l { 4'i�14 'i)

MA-A t.-rEJJ

/� BE {rfA HE 1 Dl DL-

(<-tf-1%8) 1

/

• • •

5u30 Zoete Waters, Waversebaan te Oud-Heverlee

IJ 1 AA

�kATIA-1

r! "

Vroegochtendwandeling in en rond de Doode Bemde einde:

rust een seintje aan Maarten Hens (200667)

'B 10�

eten,

8u30 met de fiets • Vlindernet en vlinder gids,

• • •

• Dit systeem kan echter enkel optimaal functioneren als onderstaand schema gerespecteerd wordt.Begin dus niet met overspringen en dergelijke,

"gevlinde

Station Leuven,

J r-AA1.1L1f°

{1-)'�o<n)

\

/

Tt-M

l)

)

200667

ZOMERKAMP IN DE DvODE BEMDE Dit jaar kamperen we in het reservaat zelf en hebben we het kamp verlengd om wat meer aan natuurstudie te kunnen doen.

VDf3

Zo zijn ondermeer gepland •onderzoek van een aantal gebieden in Meerdaalwoud,

/]\�'

57Tl1EN B. (

� J\,\/Ç

vr 5-ma 15-7-091

tel.

zonder de bosreservaten en de beekjes (vlinders, *Doode Bemde:

1/ Fl<Ff K 1/

het vlindertrajekt(dagelijks),

in het bij­

vuursalamander,

• •

)

zoetwateronderzoek

*tochten naar de Laanvallei & het Rodebos en naar klassieke vijvers *enkele huiszwaluwtellingen in het kader van de nationale inven-

CJE<S

tarisatie *enzovoorts

{1341'H)

Het beheerswerk zal hoofdzakelijk bestaan uit het maaien en af­ voeren van een aantal hooilanden. DIT WORDT EEN KAMP OM NIET TE MISSEN Bart v.

zit trouwens al vanaf 1-7

kamp al wat voor te bereiden of gewoon als

j•

'in the field'

Il 1!Il!!1

en als je zin hebt om met hem het

(WC bouwen met Fanne •

• •

)laat hem dan iets wettm

reeds onderzoekjes wil mee doen SEE YOU

(ZIE U)


�....,

= ....

ei =

-�

-

z

=

... co ,..

cc cC Cl: �

&c:s

z:Z: -, Cl:

1

�·�

��

=

12 ::.:: ::s � ei 1 1z: z:

Q

::.::

t.n

::.:: .., ....

� =

:z ei et

a:: =

- E � -

--

><

:z � =-

= � ....

� l!.J r"' 'IJ

(:!l 0 "' ()

r'l ,,, Cl '1

l!.J <>.!

...... -

l[

t& � �

.J' -

'<>t ""

.

� �

"""

ä:.

� �

\....

-:.. �

"< ""<'.

""" , ">

\lJ

ll..

.... 1-'

U)

@


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.