De Boomklever Februari 1991

Page 16

ONZE DAGVLINDERS

is niet verwonderlijk dat de tere,

ll�t

v 1 inde r s Zi i

worden bezongen door dichters,

kunstenaars.

en meestal prachtig gekleurde

geschilderd,

getekend en gefotografeerd

door

Zelfs nagezeten door lieden met vlindernetten en met veelal minder

vreedzame doelen voor ogen. in donkere kasten vol

Zij geloven dat je hun broze schoonheid kan bewaren

mottebollen.

iedereen houdt van vlinders, 11aam

vliegende,

eeuwen lang de meest geliefde insekten zijn.

al

heeft ze wel eens gezien,

en kent er wel enkele bij

: het kleinste kind en zelfs de grootste stadsmus. Nochtans merk je dat zelfs

ridtuurliefhebbers

vaak weinig weten over

de levensgewoonten van

zelfs de

meest

algemene vlindersoorten. Wisl

jij

zomaar rups

bijvoorbeeld

in

van

open het

mierennest Welnu,

dat de citroenvlinder

als

volwassen vlinder

lucht en onbeschermd tegen de barre wintertoestanden gentiaanblauwtje

een

gedeelte

van

zijn

leven

overwintert, ?

Of dat de

doorbrengt

in

een

?

dan heb je nu de kans om er iets over te leren : in een reeks artikels hoop

ik tal van dergelijke interessante wetenswaardigheden over onze dagvlinders uiteen te

zetten.

Hopelijk vind je het een leerrijke en boeiende ontdekkingstocht.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.