__MAIN_TEXT__

Page 1

� � V� I�� � !\r ,- @ Ei> � @w 1

.

,,

1�

,,

rm � � 1? 111 ( vl ,��0w� /

2. o

\r<\fc

J"°- l\-

-.r

"1\') �

C QMTf)v r�

ft � r;

��

v

d

11

V t\l E N � t; N ''

\ o \b l 1 J ) o L � J

i\T11 1il�l�I

J)I�

2'

@

D R IEM A A N DE L IJ K S KO N TA KT B L A D JN M - LEUVEN 1q40 1 7e JA A RGA NG N °1 extra editie

�i �@o\ �@}�'

V,c

�v""'\t' 'Q�� �

""'

c}s "'\ t- �"""' "'�" <i,.� J.

No.V J\J"t. i ·�'(t) � 'IE \J�\- v.;..\- !hl- Q�ó s.�°\'· [h:, .� � �lL<'.-c.. "r\ � ds � hd loHe-�l)ic,}I ��°'- Il-. � ul'IVr'lt lh (r s\��

\\

)

r

@

4 tv�AI\

� .

.

w<-

·

\ .� ·� o

t� l'r\o�

EEN ü rff r.J S ie f

rJ A tu0 t\ �€LE- iD

QM S"i R ()(IJ � w � il oo,v.wQ.it1J '.L � <f' �

Refu·"

fè Y,.,

1

11v '"""' ·

�6.... �

). \�OV1 f\JCi ALE N'A Tuu r\RESé(\ V f\Tt �- � J V ç \JCfN5D . 2 8 f E B R\J �\{\ !o .oo � ' �­ �\ � °t"(; � � � ™ � À.� � K\J L ) 4*l. � 1 ;l/v k' 11 ,f cl, f d'n 1 \�� a� N �\v v R �f.-� � -Z. f � �

-

OJM

.;�.

r�.

-

MffA

dti

'1if;

..

""""

ill .J'.

<\Hi (o r6 ff3?, o).3 ) �� �N'l l\

LEU V EN X � 'J lJ : IJ0n� VeA Co0..\ � 5�� r.

\_

30{;0

�� �

&i��


��

P A A S K AMP

A F D E L i NG

'"'\, L,(;:.

t.

LEUVEN

Héî

oboooooooooooooooooooooo

� :-.;:;::

ber i ch t

V e n e n . We

gaan

er

aan

h ev i g

weer

gaan

Hoge

Venen

op

: het

kamp

in

we

de

met

e. a.

mee . Je

en

de

ten

er

Nu de

ZlJn

en

openbaar

de

Hoge

< l ate i

s l echts

1 s

de

in

()IJ (_ E

é

k an

14

dus

best

di e

maal

1 00 0

0 8 / 04

n aa r 20

BF

het

g o ede

van

de

b i o l o g i sche

er

dus

r e g e l i n gen : w e

s t e l l en

Leuven

te

n emen

1 4 / 04

>\ v u 5 E S

s l aapzak

en

s c n r i j ven

z u l l en

daar

te

terug

u oo

Jn

.

b e sc h i k b a a r

pl aats

tot

transpo r t >

voor

f i e ts e n . W e

en

we

meer veel

dit n aa r

z1jn. m o e t en

promoten

tesamen

Eupen

men

( 0 1 6/ 4 8974 5 )

geen

dus

matj e

1 4/ 04 . W i l

noodzak e l i j k . W i j

C h am p a g n e

van

l aa r z en ,

Vercoutere

s l a a p p l a a t sen

zal

meegeven )

k l edi j ,

2QJ:á�6-

tot

Bart

hem

< zo n de r

februar i . H i e r n a

en

n aa r

met

k eu k e n h an dd o e k en ,

we

fA P i E ri

van

een

aangepaste

en

n am i dd a g

gaan

p l anten

ook

doen

dus

Venen

en

zouden

f i ets

v e r v oer

1 3. 1 5

je

BELLEN

p r ak t i sc h e

k aa r t l . We

< Ge e r t

zon dag

voor

Hoge

t a be l l en , v e r r e k i j k e r , l oe p , b i n o

deze

a f de l i n ge n

f 1 e t se n

van

van

eerst

l aa t s t e

a n de r e

beesten

in

1 ) . Men

bestek ,

duurt

de

doen . A f h a n k e l i j k

w i l l en

ook

k os t

door

( b i o -bu 1 ten

en

neemt

k a mp

mee , moet want

auto

bord,

het

• zi e

s p ec i f i ek e

best

gaat

mee . He t

Champagne

b e s t u de r e n . W e

dus

f1 ets,

gaat

n atuurstu d i e

w a t e r k w a l i t e i s b e pa l i n g n eemt

paask amp

en

het

de

trein

daar

door

z u l l en

in

de

ziJn.

R HET

W tl

P tl r l E " ""' oc-T 00 k RE" CY.

� € J T€ L J)

W D (\ O € rV

� k :;;

'

""!'

�I

·'

��

' '>: . �

� v. ::::;.

i)

""

han >-

ii)-'

A Dl\t s

CHl'il". � H f\JC- I l\

. r"

Z o , e i n de l i J k

é u PE.rV

'

v v !; IV

+- SP�

��em_,·

( l:l l\u is )

�O!r é Vt N' t �

-+


��

P A A S K AMP

A F D E L i NG

'"'\, L,(;:.

t.

LEUVEN

Héî

oboooooooooooooooooooooo

� :-.;:;::

ber i ch t

V e n e n . We

gaan

er

aan

h ev i g

weer

gaan

Hoge

Venen

op

: het

kamp

in

we

de

met

e. a.

mee . Je

en

de

ten

er

Nu de

ZlJn

en

openbaar

de

Hoge

< l ate i

s l echts

1 s

de

in

()IJ (_ E

é

k an

14

dus

best

di e

maal

1 00 0

0 8 / 04

n aa r 20

BF

het

g o ede

van

de

b i o l o g i sche

er

dus

r e g e l i n gen : w e

s t e l l en

Leuven

te

n emen

1 4 / 04

>\ v u 5 E S

s l aapzak

en

s c n r i j ven

z u l l en

daar

te

terug

u oo

Jn

.

b e sc h i k b a a r

pl aats

tot

transpo r t >

voor

f i e ts e n . W e

en

we

meer veel

dit n aa r

z1jn. m o e t en

promoten

tesamen

Eupen

men

( 0 1 6/ 4 8974 5 )

geen

dus

matj e

1 4/ 04 . W i l

noodzak e l i j k . W i j

C h am p a g n e

van

l aa r z en ,

Vercoutere

s l a a p p l a a t sen

zal

meegeven )

k l edi j ,

2QJ:á�6-

tot

Bart

hem

< zo n de r

februar i . H i e r n a

en

n aa r

met

k eu k e n h an dd o e k en ,

we

fA P i E ri

van

een

aangepaste

en

n am i dd a g

gaan

p l anten

ook

doen

dus

Venen

en

zouden

f i ets

v e r v oer

1 3. 1 5

je

BELLEN

p r ak t i sc h e

k aa r t l . We

< Ge e r t

zon dag

voor

Hoge

t a be l l en , v e r r e k i j k e r , l oe p , b i n o

deze

a f de l i n ge n

f 1 e t se n

van

van

eerst

l aa t s t e

a n de r e

beesten

in

1 ) . Men

bestek ,

duurt

de

doen . A f h a n k e l i j k

w i l l en

ook

k os t

door

( b i o -bu 1 ten

en

neemt

k a mp

mee , moet want

auto

bord,

het

• zi e

s p ec i f i ek e

best

gaat

mee . He t

Champagne

b e s t u de r e n . W e

dus

f1 ets,

gaat

n atuurstu d i e

w a t e r k w a l i t e i s b e pa l i n g n eemt

paask amp

en

het

de

trein

daar

door

z u l l en

in

de

ziJn.

R HET

W tl

P tl r l E " ""' oc-T 00 k RE" CY.

� € J T€ L J)

W D (\ O € rV

� k :;;

'

""!'

�I

·'

��

' '>: . �

� v. ::::;.

i)

""

han >-

ii)-'

A Dl\t s

CHl'il". � H f\JC- I l\

. r"

Z o , e i n de l i J k

é u PE.rV

'

v v !; IV

+- SP�

��em_,·

( l:l l\u is )

�O!r é Vt N' t �

-+


� � V� I�� � !\r ,- @ Ei> � @w 1

.

,,

1�

,,

rm � � 1? 111 ( vl ,��0w� /

2. o

\r<\fc

J"°- l\-

-.r

"1\') �

C QMTf)v r�

ft � r;

��

v

d

11

V t\l E N � t; N ''

\ o \b l 1 J ) o L � J

i\T11 1il�l�I

J)I�

2'

@

D R IEM A A N DE L IJ K S KO N TA KT B L A D JN M - LEUVEN 1q40 1 7e JA A RGA NG N °1 extra editie

�i �@o\ �@}�'

V,c

�v""'\t' 'Q�� �

""'

c}s "'\ t- �"""' "'�" <i,.� J.

No.V J\J"t. i ·�'(t) � 'IE \J�\- v.;..\- !hl- Q�ó s.�°\'· [h:, .� � �lL<'.-c.. "r\ � ds � hd loHe-�l)ic,}I ��°'- Il-. � ul'IVr'lt lh (r s\��

\\

)

r

@

4 tv�AI\

� .

.

w<-

·

\ .� ·� o

t� l'r\o�

EEN ü rff r.J S ie f

rJ A tu0 t\ �€LE- iD

QM S"i R ()(IJ � w � il oo,v.wQ.it1J '.L � <f' �

Refu·"

fè Y,.,

1

11v '"""' ·

�6.... �

). \�OV1 f\JCi ALE N'A Tuu r\RESé(\ V f\Tt �- � J V ç \JCfN5D . 2 8 f E B R\J �\{\ !o .oo � ' �­ �\ � °t"(; � � � ™ � À.� � K\J L ) 4*l. � 1 ;l/v k' 11 ,f cl, f d'n 1 \�� a� N �\v v R �f.-� � -Z. f � �

-

OJM

.;�.

r�.

-

MffA

dti

'1if;

..

""""

ill .J'.

<\Hi (o r6 ff3?, o).3 ) �� �N'l l\

LEU V EN X � 'J lJ : IJ0n� VeA Co0..\ � 5�� r.

\_

30{;0

�� �

&i��

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Extra editie Januari 1990  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Extra editie Januari 1990  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement