De Vallei Extra editie Januari 1990

Page 1

� � V� I�� � !\r ,- @ Ei> � @w 1

.

,,

1�

,,

rm � � 1? 111 ( vl ,��0w� /

2. o

\r<\fc

J"°- l\-

-.r

"1\') �

C QMTf)v r�

ft � r;

��

v

d

11

V t\l E N � t; N ''

\ o \b l 1 J ) o L � J

i\T11 1il�l�I

J)I�

2'

@

D R IEM A A N DE L IJ K S KO N TA KT B L A D JN M - LEUVEN 1q40 1 7e JA A RGA NG N °1 extra editie

�i �@o\ �@}�'

V,c

�v""'\t' 'Q�� �

""'

c}s "'\ t- �"""' "'�" <i,.� J.

No.V J\J"t. i ·�'(t) � 'IE \J�\- v.;..\- !hl- Q�ó s.�°\'· [h:, .� � �lL<'.-c.. "r\ � ds � hd loHe-�l)ic,}I ��°'- Il-. � ul'IVr'lt lh (r s\��

\\

)

r

@

4 tv�AI\

� .

.

w<-

·

\ .� ·� o

t� l'r\o�

EEN ü rff r.J S ie f

rJ A tu0 t\ �€LE- iD

QM S"i R ()(IJ � w � il oo,v.wQ.it1J '.L � <f' �

Refu·"

fè Y,.,

1

11v '"""' ·

�6.... �

). \�OV1 f\JCi ALE N'A Tuu r\RESé(\ V f\Tt �- � J V ç \JCfN5D . 2 8 f E B R\J �\{\ !o .oo � ' �­ �\ � °t"(; � � � ™ � À.� � K\J L ) 4*l. � 1 ;l/v k' 11 ,f cl, f d'n 1 \�� a� N �\v v R �f.-� � -Z. f � �

-

OJM

.;�.

r�.

-

MffA

dti

'1if;

..

""""

ill .J'.

<\Hi (o r6 ff3?, o).3 ) �� �N'l l\

LEU V EN X � 'J lJ : IJ0n� VeA Co0..\ � 5�� r.

\_

30{;0

�� �

&i��


��

P A A S K AMP

A F D E L i NG

'"'\, L,(;:.

t.

LEUVEN

Héî

oboooooooooooooooooooooo

� :-.;:;::

ber i ch t

V e n e n . We

gaan

er

aan

h ev i g

weer

gaan

Hoge

Venen

op

: het

kamp

in

we

de

met

e. a.

mee . Je

en

de

ten

er

Nu de

ZlJn

en

openbaar

de

Hoge

< l ate i

s l echts

1 s

de

in

()IJ (_ E

é

k an

14

dus

best

di e

maal

1 00 0

0 8 / 04

n aa r 20

BF

het

g o ede

van

de

b i o l o g i sche

er

dus

r e g e l i n gen : w e

s t e l l en

Leuven

te

n emen

1 4 / 04

>\ v u 5 E S

s l aapzak

en

s c n r i j ven

z u l l en

daar

te

terug

u oo

Jn

.

b e sc h i k b a a r

pl aats

tot

transpo r t >

voor

f i e ts e n . W e

en

we

meer veel

dit n aa r

z1jn. m o e t en

promoten

tesamen

Eupen

men

( 0 1 6/ 4 8974 5 )

geen

dus

matj e

1 4/ 04 . W i l

noodzak e l i j k . W i j

C h am p a g n e

van

l aa r z en ,

Vercoutere

s l a a p p l a a t sen

zal

meegeven )

k l edi j ,

2QJ:á�6-

tot

Bart

hem

< zo n de r

februar i . H i e r n a

en

n aa r

met

k eu k e n h an dd o e k en ,

we

fA P i E ri

van

een

aangepaste

en

n am i dd a g

gaan

p l anten

ook

doen

dus

Venen

en

zouden

f i ets

v e r v oer

1 3. 1 5

je

BELLEN

p r ak t i sc h e

k aa r t l . We

< Ge e r t

zon dag

voor

Hoge

t a be l l en , v e r r e k i j k e r , l oe p , b i n o

deze

a f de l i n ge n

f 1 e t se n

van

van

eerst

l aa t s t e

a n de r e

beesten

in

1 ) . Men

bestek ,

duurt

de

doen . A f h a n k e l i j k

w i l l en

ook

k os t

door

( b i o -bu 1 ten

en

neemt

k a mp

mee , moet want

auto

bord,

het

• zi e

s p ec i f i ek e

best

gaat

mee . He t

Champagne

b e s t u de r e n . W e

dus

f1 ets,

gaat

n atuurstu d i e

w a t e r k w a l i t e i s b e pa l i n g n eemt

paask amp

en

het

de

trein

daar

door

z u l l en

in

de

ziJn.

R HET

W tl

P tl r l E " ""' oc-T 00 k RE" CY.

� € J T€ L J)

W D (\ O € rV

� k :;;

'

""!'

�I

·'

��

' '>: . �

� v. ::::;.

i)

""

han >-

ii)-'

A Dl\t s

CHl'il". � H f\JC- I l\

. r"

Z o , e i n de l i J k

é u PE.rV

'

v v !; IV

+- SP�

��em_,·

( l:l l\u is )

�O!r é Vt N' t �

-+


��

P A A S K AMP

A F D E L i NG

'"'\, L,(;:.

t.

LEUVEN

Héî

oboooooooooooooooooooooo

� :-.;:;::

ber i ch t

V e n e n . We

gaan

er

aan

h ev i g

weer

gaan

Hoge

Venen

op

: het

kamp

in

we

de

met

e. a.

mee . Je

en

de

ten

er

Nu de

ZlJn

en

openbaar

de

Hoge

< l ate i

s l echts

1 s

de

in

()IJ (_ E

é

k an

14

dus

best

di e

maal

1 00 0

0 8 / 04

n aa r 20

BF

het

g o ede

van

de

b i o l o g i sche

er

dus

r e g e l i n gen : w e

s t e l l en

Leuven

te

n emen

1 4 / 04

>\ v u 5 E S

s l aapzak

en

s c n r i j ven

z u l l en

daar

te

terug

u oo

Jn

.

b e sc h i k b a a r

pl aats

tot

transpo r t >

voor

f i e ts e n . W e

en

we

meer veel

dit n aa r

z1jn. m o e t en

promoten

tesamen

Eupen

men

( 0 1 6/ 4 8974 5 )

geen

dus

matj e

1 4/ 04 . W i l

noodzak e l i j k . W i j

C h am p a g n e

van

l aa r z en ,

Vercoutere

s l a a p p l a a t sen

zal

meegeven )

k l edi j ,

2QJ:á�6-

tot

Bart

hem

< zo n de r

februar i . H i e r n a

en

n aa r

met

k eu k e n h an dd o e k en ,

we

fA P i E ri

van

een

aangepaste

en

n am i dd a g

gaan

p l anten

ook

doen

dus

Venen

en

zouden

f i ets

v e r v oer

1 3. 1 5

je

BELLEN

p r ak t i sc h e

k aa r t l . We

< Ge e r t

zon dag

voor

Hoge

t a be l l en , v e r r e k i j k e r , l oe p , b i n o

deze

a f de l i n ge n

f 1 e t se n

van

van

eerst

l aa t s t e

a n de r e

beesten

in

1 ) . Men

bestek ,

duurt

de

doen . A f h a n k e l i j k

w i l l en

ook

k os t

door

( b i o -bu 1 ten

en

neemt

k a mp

mee , moet want

auto

bord,

het

• zi e

s p ec i f i ek e

best

gaat

mee . He t

Champagne

b e s t u de r e n . W e

dus

f1 ets,

gaat

n atuurstu d i e

w a t e r k w a l i t e i s b e pa l i n g n eemt

paask amp

en

het

de

trein

daar

door

z u l l en

in

de

ziJn.

R HET

W tl

P tl r l E " ""' oc-T 00 k RE" CY.

� € J T€ L J)

W D (\ O € rV

� k :;;

'

""!'

�I

·'

��

' '>: . �

� v. ::::;.

i)

""

han >-

ii)-'

A Dl\t s

CHl'il". � H f\JC- I l\

. r"

Z o , e i n de l i J k

é u PE.rV

'

v v !; IV

+- SP�

��em_,·

( l:l l\u is )

�O!r é Vt N' t �

-+


� � V� I�� � !\r ,- @ Ei> � @w 1

.

,,

1�

,,

rm � � 1? 111 ( vl ,��0w� /

2. o

\r<\fc

J"°- l\-

-.r

"1\') �

C QMTf)v r�

ft � r;

��

v

d

11

V t\l E N � t; N ''

\ o \b l 1 J ) o L � J

i\T11 1il�l�I

J)I�

2'

@

D R IEM A A N DE L IJ K S KO N TA KT B L A D JN M - LEUVEN 1q40 1 7e JA A RGA NG N °1 extra editie

�i �@o\ �@}�'

V,c

�v""'\t' 'Q�� �

""'

c}s "'\ t- �"""' "'�" <i,.� J.

No.V J\J"t. i ·�'(t) � 'IE \J�\- v.;..\- !hl- Q�ó s.�°\'· [h:, .� � �lL<'.-c.. "r\ � ds � hd loHe-�l)ic,}I ��°'- Il-. � ul'IVr'lt lh (r s\��

\\

)

r

@

4 tv�AI\

� .

.

w<-

·

\ .� ·� o

t� l'r\o�

EEN ü rff r.J S ie f

rJ A tu0 t\ �€LE- iD

QM S"i R ()(IJ � w � il oo,v.wQ.it1J '.L � <f' �

Refu·"

fè Y,.,

1

11v '"""' ·

�6.... �

). \�OV1 f\JCi ALE N'A Tuu r\RESé(\ V f\Tt �- � J V ç \JCfN5D . 2 8 f E B R\J �\{\ !o .oo � ' �­ �\ � °t"(; � � � ™ � À.� � K\J L ) 4*l. � 1 ;l/v k' 11 ,f cl, f d'n 1 \�� a� N �\v v R �f.-� � -Z. f � �

-

OJM

.;�.

r�.

-

MffA

dti

'1if;

..

""""

ill .J'.

<\Hi (o r6 ff3?, o).3 ) �� �N'l l\

LEU V EN X � 'J lJ : IJ0n� VeA Co0..\ � 5�� r.

\_

30{;0

�� �

&i��


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.