De Boomklever Oktober 1990

Page 1

DE BOOMKLEVER Driemaandelijks tijdschrift van DE WIELEWAAL afdeling LEUVEN JAARGANG 18,

nummer

�4

15

oktober

1990

Beste leden, zoals je ziet is ook dit een mini-uitgave van de vertrouwde Boomklever. Alle goede voornemens ten spijt ben ik er niet in geslaagd een volwassen Boomklever bijeen te schrijven.

Schrijverstalent lijkt inderdaad nogal schaars

aanwezig te zijn in onze afdeling. Toch

houden we eraan de uitstappen tijdig aan te kondigen.

Ondertussen hebben wij de gelegenheid om ons

Vandaar dit briefje.

(nogmaals) te bezinnen over de

toekomst van ons afdelingsblaadje. Hopelijk zien we je binnenkort op één van onze tochten. eindejaar en tot ziens

Alvast een prettig

!

André

Kalender

16 december

Zondag

Afspraak Leiding

:

:

1990

:

Namiddagtocht naar het Schulensbroek nabij Diest

13.00 hr Leuven Station H.

Blockx

zaterdag 12 januari

:

199 1

Dagtocht naar Zeeland.

Steeds een voltreffer.

We

proberen dit jaar voor de verandering wel een andere route en we bezoeken een paar nieuwe plaatsen. Afspraak Leiding

: :

7.30 hr Leuven Station A.

Verboven

Vrijdag 25 januari

Aanvang Plaats

: :

1991

:

Dia-avond over de vakantiebelevenissen van Herwig

en van Karin en Dirk in Canada.

(Spanje)

20.30 hr infocenter van de

Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud in het

gemeentehuis van Heverlee 15,16 De

(ingang politie).

en 17 februari gaat een lang weekend door naar Lac du Der

inschrijvingen zijn echter reeds afgesloten.

(F)


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.