De Vallei Juli 1990

Page 1

20

Kälenaer 15/09

za

de

dag

Het

i��

·····-,1···

�ordt

nacht

de

�eker

zo'n

vroedmeesterpadden

·� .��'· -.

�".. .

van

··;:

)

.

.

zal

' ,

worden

so8tterende

tocht. �at

afspr .

��e�

de

-de

volgt nog.

van

week

31,'07-03/08

Doode

fiets,

M��rten

Bemde

en

wel

augustus is

even

er

zijn

20-22/08 cellen

08, :5, 22,:29/07

!�h

=..'2n

�an ae

::.:.a�

re1ger�traat.

�ekk.er

�=�y:·c� au�e :: l ..:i·J��r �n

in

·�emel.

ae

wesoend1even ;....:.:ost

LE-IJ�\{' E"-" "' 1 '4

200667

Hens

trek

er

"')

.

�·'(V

v

r"'1et

•ik-

1 i nàers

oaltsen

�n

en rje

i

hooi

In de weiden

�achten

�azen

in

e. a.

de

��'.�5tt ·�'"0... "}"1>-•' �il-m5 " ·�?"."'' '"'

i gger1

k�aken

lopen

lvisarend

�89745

naar

WERKDAGEN om

j

stat ion Leuven

20h

!�fa

je

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 17e JAARGANG N°3 .11Jl�I ·SEl1'1'. "11�o

�rijwilligers

:aatste

-van

;.ls

pr�cies

,.

meebrengen :verrekijker,

voer

het

nacht

J)J� l�ll"I�l�I

de de

or1der

'2en

kikkers ..;131-:,..e(,_ �·e

5teken. All�n

·�D

LEUVEN X

!S

...:•....1s 1 !

l!!l

Bar�

JSrcou�ere. sc�::d�k�la an

�060 Ser�em

8art, T1ne,i.at13, :o, .:;�efaar1 _ _ _ �

\


2

V__oorwoora

3

Jnhoua �1 �

;'

kopij:

vool\wooM

t.JoOI\ 11

1ûllOvO

\ I\ : JÇl.Off

producers

·

�lj.. -1� o...o ���

:

'lt.l W.

/1,:

leest 1�n

ijde e aan

n1J

�an

de

=omered1t1e

en

•belangriJkeJ

oerichten

artikel

Jacht

biJ

ook doos. .,;n

.je

3'trt::ek

van

op

aen

steunt

g8daar1

een

20-t.al

&;:::� :# �}oj ff� \\ ·; l 11 \\Il ' ..

SPUUllUL1U SLOCIUM

LOlllCA

tot

op

van de

\

�; \i.Jui. f 2o ,

P.L. j --�-o3i- e 1

llAAll ncmll!KPllRIDil.tl VUllCllLUH

C.4 H Il Il

GOIWll

let2sgenot. G-=:n1-::t

illustraties :

tlAMlll..IU

boswachters. Veel

"'n

Jag.;,rs

ou de

jacnt

de

1n

Leuven. Het &nqu�te

de

rjvet'

gaa.t

rl.;,t

uit

aen

'2n�ele

,..-: �1 er.d�r

een

is

Vallei. Hij

=o dik. Naast

nie�

ook

�erste

de

1Je

\J�w.-

JU�iie dag

�an

vakantia de

nacht.

en

�= Jf

vomua

VOITGAHGLION

Algemeeri buld van een raderditr

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 9000 Gent 091/234781 Lid worden kan door overschrijving van: 400fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " " " 250 fr " (pieplid van 8 tot 12 jaar) 150fr " " " " (bijlid: broer of zus) " " " " 500fr (abonnement voor de overigen) van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Maarten Hens Sint-Jansbergsteenweg 79

)0)0

Heverl ee

(200667)


2

V__oorwoora

3

Jnhoua �1 �

;'

kopij:

vool\wooM

t.JoOI\ 11

1ûllOvO

\ I\ : JÇl.Off

producers

·

�lj.. -1� o...o ���

:

'lt.l W.

/1,:

leest 1�n

ijde e aan

n1J

�an

de

=omered1t1e

en

•belangriJkeJ

oerichten

artikel

Jacht

biJ

ook doos. .,;n

.je

3'trt::ek

van

op

aen

steunt

g8daar1

een

20-t.al

&;:::� :# �}oj ff� \\ ·; l 11 \\Il ' ..

SPUUllUL1U SLOCIUM

LOlllCA

tot

op

van de

\

�; \i.Jui. f 2o ,

P.L. j --�-o3i- e 1

llAAll ncmll!KPllRIDil.tl VUllCllLUH

C.4 H Il Il

GOIWll

let2sgenot. G-=:n1-::t

illustraties :

tlAMlll..IU

boswachters. Veel

"'n

Jag.;,rs

ou de

jacnt

de

1n

Leuven. Het &nqu�te

de

rjvet'

gaa.t

rl.;,t

uit

aen

'2n�ele

,..-: �1 er.d�r

een

is

Vallei. Hij

=o dik. Naast

nie�

ook

�erste

de

1Je

\J�w.-

JU�iie dag

�an

vakantia de

nacht.

en

�= Jf

vomua

VOITGAHGLION

Algemeeri buld van een raderditr

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 9000 Gent 091/234781 Lid worden kan door overschrijving van: 400fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " " " 250 fr " (pieplid van 8 tot 12 jaar) 150fr " " " " (bijlid: broer of zus) " " " " 500fr (abonnement voor de overigen) van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Maarten Hens Sint-Jansbergsteenweg 79

)0)0

Heverl ee

(200667)


4

�-

-

�'!1f\) (

~

Jager

te

worden is men

te leggen.Hiervoor moet

af

jachtexamen

leren.Het

verplicht

men

bestaat

een

grof-

over drie

kennis

van

vakken:de

het wild

Jachtwapens.Er worden vragen

gesteld

puntenverdeling

�ntwoord, voor

-1

die

jacht

ook

i.v.m.

is

een

één

als

enkellopenJ

dubbelloop met gladde

één

getrokken-

loop op

aangebracht

de soort hagel hangt af

een

examen

een

deel

van het

benaderde kwetsbare

WILD

wild.cfr

treffers

(cm

tabel�

nageidikte

aantal

min"

oppervlak

soort

in mm

patri j s h ou tsn i

p

2,5

90-100

4

220-250

5

2,5-2,75

200-250

5-6

2,5-2,75

haas

400-500

6-7

3,0-3,25

gans

600-800

7-8

3,25-3,75

uit

verdeeeld

konijn

natuurbehoud,de behandeling van

van

punt

dia's

voor

dui ven

20

een den

0

f a za n t en

juist

een

en

van

wild.De

het

antwoord

de jagers

heeft

een

goede

goede

jachthond

, een

jager

m oed

jachtgeweer,patronen,kledij,veel

punten

nodig:

en

geslaagd

een

geduld,een

jachtexamen,een

verzekering en een verrekijker. kosten

hoe veel meeste

zijn afhankelijk men beste

'f:

staan

Jo.�r

=e

dan

pels

�r·�fe�en .Ja

�el

�rijgt

de

door de

men

pacht

inkomsten

men

prijzen

van wat

aan het beheer

wordt opgeslokt

Daar

het

van

van

ook

bejagen

het revier.Het

van het jachtrevier.

tegenover: geen

Belgi�

in

wil

geld,·Nel per

"'1 l d

voor

de

war8n

�.g

VOS

Voor

kogels

veel

splinters

doodt

soort

�aar

geweer

ik

vind

�e

hangt af

voor �leinwild:

geweren lZowel

niet

van

achter in het

kiezen,

lichaam

van

is

drie

soorten:

het

kogel laat maar

"'il d

uitschot

het

ander

een

de ene

altijd

verzekert. Jachtoptiekcer

zij n

en

vizierkijkers rekening houden van

met de

verrekijkers moet

tel el enzen. Men

het gezichtsveld,

de

vergrot1ng,

de

k eu z e

van

jacntwijze

en

lenzen, schemerings1ndex,de

meer.

het

te

bejagen

met gladde dubbel-

moet de jager zelf

snel.bij

helderheid �a11=1enl1Jk Het

dubbel-

r1iets.

Volgens

De

getrokkenlopen

meeste karabijnen kunnen kijkers

kursus

samengesteld

de

kennis

fout

e�n

jachtexamen

en nog

de hand

is als volgt

punt voor

een

het

en

nog aan de

Ook

evenredig

en

de kennis

en

Op de

behoorlijke

�wild

en overigw1ld.Elk examen

scnr1ftelijke meerkeuzevragen Z!Jn

voor be1den:meestal

5

l

met

worden

uit twee delen:

over kleinwild,waterw1ld en overi over

<zowel

en

1ACJ..f-C. Om een

grootwild: karabijnen

voor

w1ld:

lopen

3l s �n��ll0ce11

het

dradenkru1s<afhankel ijk

gez ichtsvermogen Verder

1

heeft een

on�welde�

�n

. van

de

Jager

o e n a n ce l e n

van

de

jager!

nog v�n

een het

Jachtmes

nodig

3fgescnoten

voor

·wild

�n

het ·�en


4

�-

-

�'!1f\) (

~

Jager

te

worden is men

te leggen.Hiervoor moet

af

jachtexamen

leren.Het

verplicht

men

bestaat

een

grof-

over drie

kennis

van

vakken:de

het wild

Jachtwapens.Er worden vragen

gesteld

puntenverdeling

�ntwoord, voor

-1

die

jacht

ook

i.v.m.

is

een

één

als

enkellopenJ

dubbelloop met gladde

één

getrokken-

loop op

aangebracht

de soort hagel hangt af

een

examen

een

deel

van het

benaderde kwetsbare

WILD

wild.cfr

treffers

(cm

tabel�

nageidikte

aantal

min"

oppervlak

soort

in mm

patri j s h ou tsn i

p

2,5

90-100

4

220-250

5

2,5-2,75

200-250

5-6

2,5-2,75

haas

400-500

6-7

3,0-3,25

gans

600-800

7-8

3,25-3,75

uit

verdeeeld

konijn

natuurbehoud,de behandeling van

van

punt

dia's

voor

dui ven

20

een den

0

f a za n t en

juist

een

en

van

wild.De

het

antwoord

de jagers

heeft

een

goede

goede

jachthond

, een

jager

m oed

jachtgeweer,patronen,kledij,veel

punten

nodig:

en

geslaagd

een

geduld,een

jachtexamen,een

verzekering en een verrekijker. kosten

hoe veel meeste

zijn afhankelijk men beste

'f:

staan

Jo.�r

=e

dan

pels

�r·�fe�en .Ja

�el

�rijgt

de

door de

men

pacht

inkomsten

men

prijzen

van wat

aan het beheer

wordt opgeslokt

Daar

het

van

van

ook

bejagen

het revier.Het

van het jachtrevier.

tegenover: geen

Belgi�

in

wil

geld,·Nel per

"'1 l d

voor

de

war8n

�.g

VOS

Voor

kogels

veel

splinters

doodt

soort

�aar

geweer

ik

vind

�e

hangt af

voor �leinwild:

geweren lZowel

niet

van

achter in het

kiezen,

lichaam

van

is

drie

soorten:

het

kogel laat maar

"'il d

uitschot

het

ander

een

de ene

altijd

verzekert. Jachtoptiekcer

zij n

en

vizierkijkers rekening houden van

met de

verrekijkers moet

tel el enzen. Men

het gezichtsveld,

de

vergrot1ng,

de

k eu z e

van

jacntwijze

en

lenzen, schemerings1ndex,de

meer.

het

te

bejagen

met gladde dubbel-

moet de jager zelf

snel.bij

helderheid �a11=1enl1Jk Het

dubbel-

r1iets.

Volgens

De

getrokkenlopen

meeste karabijnen kunnen kijkers

kursus

samengesteld

de

kennis

fout

e�n

jachtexamen

en nog

de hand

is als volgt

punt voor

een

het

en

nog aan de

Ook

evenredig

en

de kennis

en

Op de

behoorlijke

�wild

en overigw1ld.Elk examen

scnr1ftelijke meerkeuzevragen Z!Jn

voor be1den:meestal

5

l

met

worden

uit twee delen:

over kleinwild,waterw1ld en overi over

<zowel

en

1ACJ..f-C. Om een

grootwild: karabijnen

voor

w1ld:

lopen

3l s �n��ll0ce11

het

dradenkru1s<afhankel ijk

gez ichtsvermogen Verder

1

heeft een

on�welde�

�n

. van

de

Jager

o e n a n ce l e n

van

de

jager!

nog v�n

een het

Jachtmes

nodig

3fgescnoten

voor

·wild

�n

het ·�en


l:Ï

weit3S De

voor

het vervoeren

Jacnthond

ingeooren

moet

rustig en

JaChtpass1e

leerzaam, lenig

schot.Een

en

nond

van

geschoten Kleinwild.

gehoorzaam ZiJn.Hij

hebben.Ook

is een is

volhardend.HiJ

opgeleid

kan

bang

eet

worden

e en

"f.sranddrijv·en

een

van

post buiten

de

van

Hij

staande hond:

systematiscn

geweer··

zicht. Hij blijft

zijn en

aanpakken en dri ifhond

de neus geblaf

dood

moet het

heef�.Hij

moedig

onderzoekt net de

neus

en

·•onder

n1et

st i l staan ads hij wild

afgeschoten

en

alle verwilderde katten

ratten

wordt

moet

wild apporteren .Hij

Hij

opjagen.Daarbij

wild

dat hij een

aantonen

bracht en volgt.Hij

moet

U'QflDT 1

mogelijke dekkin gen met

stuk

zonder

wild

op

het

bevel

afgeschoten

Om

)

(vroeger ook dassen

jagen.Zeer klein e

exemplaren

uit

de

burcht

ook voor konijnen.

voor grofwild

langs

berspaden

af

schieten.Hier

te

het

d.w.z.

dat

de

grofwild tracht te ben aderen om

het

is een heel grote

tot

mogelijkheid

r1-t; i"

bersjacht maar

als

dan wel voor

al net

vanuit

afschieten.Ook

een

hier

loerhut

of

hoogzit

is een zeer grote

het

tot

selektie.

dr i 1 f J 3 Cht : men

laat

het wild

naar

drijven.Geen selektie mogelijk.BiJ drijfjachten .:0c1_1l a�1e.01t

j i·.::--, r. · J P

�eceurt

0. �.

slecht georganiseerde

wanneer

s��an,waardoor

:ne� r-

=i 1 n .

R.oattc...

jagers

loopt dit soms uit op een afslachten

-=l�aar

·nog� 1 1 ; "- ,""1•�1Jeri

geposteerde

ar

:Je

� ee n

van de

: ,;;cr.r::::::osten

i'J� 1 0t

wild

mogelijkheid

Jü-...

iiw�

beJaagbare wild. loerjacht:

typische

sluit

hazenjacht

<2à3

zeer groot is

poster•en de jagersVen

dieper in

de

schieten

fret

gaan

k(ti,,.1rt.

c.illl(,;c..

de drijvers

cirkel. De jagers

die

hazen

mogen

dan

hun cirkel doorbreken.

in koni in enburchten .

jagen

hem

zijn

met een

staandeldrijfhond.

onder

afdreigen en

blaffen

-:e

,::;.n-csn.:.pp1 rigs-

î� rl

de

tot

elke

hond

burcht.

Het jachttableau:

jager

sel�Ktie. drukjacht:idem

langzaam

vluchtpoging.Meestal keert de vos dan over vlucht uit

alleen

opschuift.Deze

1.iLlt

m)

hazen

Jagen met

pijp en belet

te

JachtwiJzen: bersjacht:

open

bouwjacht:De bouwhon d dwingt de vos in een doodlopende

voor de bouwjacht

vossen

400

Het voor de voet

wild volgen en apporteren . grondhonden

(diameter

het

het bos)

het

d io. ,.,,dtv •/ol

allleen die

lopers

de

in

;... heccare >. \lanneerV

met hun o)Onden

zal een drijfhon d met

vormen die zich

wanneer de hazenstan d

per

moet i n alle

in

op

nog alleen toegepast op en over grote uitgestrekte

ruimten

durven

bospercelen\.Jagers

waarbij de jager,drijver en aangelijnde

en naar bin nen toe

geroken

veld

dat zich opnieuw

honden een en orme kring

het

op

open

het bos en de drijvers met honden

veld voltrekt en

ç..,

net

wurgen. :

het

met

terrein

in

dichte

in

*kereldrijven

volgende kategorieen:

7

zijn drie basisvormen :

*drijven op lijn

jachthond

goede

niet

Er

een

moet

(,,....Ik�·).

�� :::: � -=:-� � �� �.z-, �� � � -=-� � � �- � .� � ---��� .IL-J

�� ..... ...... ....,___ �

.

,.:;_,,.,

-4111!--

� - '� : ---=� � � ..... ----­ � �� ..... � <:::?-� � � '<:::;?-�� � ...... � ._ �

� � �

<>­ ��

__,

--

en

'""'->dlR0'1'


l:Ï

weit3S De

voor

het vervoeren

Jacnthond

ingeooren

moet

rustig en

JaChtpass1e

leerzaam, lenig

schot.Een

en

nond

van

geschoten Kleinwild.

gehoorzaam ZiJn.Hij

hebben.Ook

is een is

volhardend.HiJ

opgeleid

kan

bang

eet

worden

e en

"f.sranddrijv·en

een

van

post buiten

de

van

Hij

staande hond:

systematiscn

geweer··

zicht. Hij blijft

zijn en

aanpakken en dri ifhond

de neus geblaf

dood

moet het

heef�.Hij

moedig

onderzoekt net de

neus

en

·•onder

n1et

st i l staan ads hij wild

afgeschoten

en

alle verwilderde katten

ratten

wordt

moet

wild apporteren .Hij

Hij

opjagen.Daarbij

wild

dat hij een

aantonen

bracht en volgt.Hij

moet

U'QflDT 1

mogelijke dekkin gen met

stuk

zonder

wild

op

het

bevel

afgeschoten

Om

)

(vroeger ook dassen

jagen.Zeer klein e

exemplaren

uit

de

burcht

ook voor konijnen.

voor grofwild

langs

berspaden

af

schieten.Hier

te

het

d.w.z.

dat

de

grofwild tracht te ben aderen om

het

is een heel grote

tot

mogelijkheid

r1-t; i"

bersjacht maar

als

dan wel voor

al net

vanuit

afschieten.Ook

een

hier

loerhut

of

hoogzit

is een zeer grote

het

tot

selektie.

dr i 1 f J 3 Cht : men

laat

het wild

naar

drijven.Geen selektie mogelijk.BiJ drijfjachten .:0c1_1l a�1e.01t

j i·.::--, r. · J P

�eceurt

0. �.

slecht georganiseerde

wanneer

s��an,waardoor

:ne� r-

=i 1 n .

R.oattc...

jagers

loopt dit soms uit op een afslachten

-=l�aar

·nog� 1 1 ; "- ,""1•�1Jeri

geposteerde

ar

:Je

� ee n

van de

: ,;;cr.r::::::osten

i'J� 1 0t

wild

mogelijkheid

Jü-...

iiw�

beJaagbare wild. loerjacht:

typische

sluit

hazenjacht

<2à3

zeer groot is

poster•en de jagersVen

dieper in

de

schieten

fret

gaan

k(ti,,.1rt.

c.illl(,;c..

de drijvers

cirkel. De jagers

die

hazen

mogen

dan

hun cirkel doorbreken.

in koni in enburchten .

jagen

hem

zijn

met een

staandeldrijfhond.

onder

afdreigen en

blaffen

-:e

,::;.n-csn.:.pp1 rigs-

î� rl

de

tot

elke

hond

burcht.

Het jachttableau:

jager

sel�Ktie. drukjacht:idem

langzaam

vluchtpoging.Meestal keert de vos dan over vlucht uit

alleen

opschuift.Deze

1.iLlt

m)

hazen

Jagen met

pijp en belet

te

JachtwiJzen: bersjacht:

open

bouwjacht:De bouwhon d dwingt de vos in een doodlopende

voor de bouwjacht

vossen

400

Het voor de voet

wild volgen en apporteren . grondhonden

(diameter

het

het bos)

het

d io. ,.,,dtv •/ol

allleen die

lopers

de

in

;... heccare >. \lanneerV

met hun o)Onden

zal een drijfhon d met

vormen die zich

wanneer de hazenstan d

per

moet i n alle

in

op

nog alleen toegepast op en over grote uitgestrekte

ruimten

durven

bospercelen\.Jagers

waarbij de jager,drijver en aangelijnde

en naar bin nen toe

geroken

veld

dat zich opnieuw

honden een en orme kring

het

op

open

het bos en de drijvers met honden

veld voltrekt en

ç..,

net

wurgen. :

het

met

terrein

in

dichte

in

*kereldrijven

volgende kategorieen:

7

zijn drie basisvormen :

*drijven op lijn

jachthond

goede

niet

Er

een

moet

(,,....Ik�·).

�� :::: � -=:-� � �� �.z-, �� � � -=-� � � �- � .� � ---��� .IL-J

�� ..... ...... ....,___ �

.

,.:;_,,.,

-4111!--

� - '� : ---=� � � ..... ----­ � �� ..... � <:::?-� � � '<:::;?-�� � ...... � ._ �

� � �

<>­ ��

__,

--

en

'""'->dlR0'1'


B

>-

( �'r

0 0

L ef, -v.,

0 0

� �\'1

\i-r

0 0@ 0 0

�� �� ·�

0

�\ �

" ._

Y.

\

x x >:

.,,.;,

......_

-i -�

' '

i 1 ::1 ::1

l

r\-

-...< � �

..._

sekrulde

...

� _,,,____... Hazenbaart

;.. _;..

-L

9

1

.,..

T

tastharen

JALHf1Mft€

De zogenaamde grandel in de bo venk a a k een hert en/of

van

:-but snip

hinde.

Uit zijn

skeletbed

geno�en

reseeltje op de

zie:

basis van

de buitenste

ha ndp e n vlak tegen de ;:iunt van

de gra n d e l er zo uit.

het

schouderdek.

A

linker-en

gezet

tnt

rechtergrandel een

geheel.

sLJ:ten-

- --,,.._____ �

�.___

,_

__ __

::outsni;:i �orsteltjc

of b1rt op da voJrk�nt v1n de

st1�rtstuit vlJk

��,t1

;rtstootvcren.

bij

de in�l�nt v�n de

vc�r


B

>-

( �'r

0 0

L ef, -v.,

0 0

� �\'1

\i-r

0 0@ 0 0

�� �� ·�

0

�\ �

" ._

Y.

\

x x >:

.,,.;,

......_

-i -�

' '

i 1 ::1 ::1

l

r\-

-...< � �

..._

sekrulde

...

� _,,,____... Hazenbaart

;.. _;..

-L

9

1

.,..

T

tastharen

JALHf1Mft€

De zogenaamde grandel in de bo venk a a k een hert en/of

van

:-but snip

hinde.

Uit zijn

skeletbed

geno�en

reseeltje op de

zie:

basis van

de buitenste

ha ndp e n vlak tegen de ;:iunt van

de gra n d e l er zo uit.

het

schouderdek.

A

linker-en

gezet

tnt

rechtergrandel een

geheel.

sLJ:ten-

- --,,.._____ �

�.___

,_

__ __

::outsni;:i �orsteltjc

of b1rt op da voJrk�nt v1n de

st1�rtstuit vlJk

��,t1

;rtstootvcren.

bij

de in�l�nt v�n de

vc�r


10

ltJ1 t.O 1,lolt:l�

!IE:RT

1 tot ') j:ur

ROOD:ILD

3chema van de genei-

._:"l G•�tren:�/u"' -

vorming.

Houwe rç

·

:r�

1Jj]JJiJJJj

' 7./3 ) ;

.il s·r-

�:1

-: ·: r!: .ï :1''

'

·::: �c :1

Geweikroon r

r

\'Jol fs-end

Midden-end

Geweistang met geparelde riggels

� v ·� �

,

\,

�'0.ef �\\��.

·11«1111/1'. ,.- ( 11;;)

,

\�lljf.tt!I��� '!

Ijs-end

,

\'

Pareling

'

Oog-end

Rozenstok

.J

\

f;•er"stang

11 1�0-1411.s-'7

L1erpt


10

ltJ1 t.O 1,lolt:l�

!IE:RT

1 tot ') j:ur

ROOD:ILD

3chema van de genei-

._:"l G•�tren:�/u"' -

vorming.

Houwe rç

·

:r�

1Jj]JJiJJJj

' 7./3 ) ;

.il s·r-

�:1

-: ·: r!: .ï :1''

'

·::: �c :1

Geweikroon r

r

\'Jol fs-end

Midden-end

Geweistang met geparelde riggels

� v ·� �

,

\,

�'0.ef �\\��.

·11«1111/1'. ,.- ( 11;;)

,

\�lljf.tt!I��� '!

Ijs-end

,

\'

Pareling

'

Oog-end

Rozenstok

.J

\

f;•er"stang

11 1�0-1411.s-'7

L1erpt


12

J!\:'1'.'/ILD

<:.:C:.ïILD

13

Doorn

Gaffel

Schup t:nd

Haak

Midden-end ?a rels

Roos en

_ __

Oog-end

rozenstok

Roos

Zes-ender in bast

(bastbok)

Zes-ender geveegd

(van bast

ontdaan)

,/

,,..,...,.-

Jam�ild huppelt als het zich

voortbeHeegt.Die be­

weging

doet denken aan het

s�ringen v�n een gazelle.


12

J!\:'1'.'/ILD

<:.:C:.ïILD

13

Doorn

Gaffel

Schup t:nd

Haak

Midden-end ?a rels

Roos en

_ __

Oog-end

rozenstok

Roos

Zes-ender in bast

(bastbok)

Zes-ender geveegd

(van bast

ontdaan)

,/

,,..,...,.-

Jam�ild huppelt als het zich

voortbeHeegt.Die be­

weging

doet denken aan het

s�ringen v�n een gazelle.


�:

14. ....... "' ..._ ---.""

te

om

(

<om

Bossen

van

een hert vcr:1erkt

,,.-

jaar

nog

het

minimum

door

de boeren

hebben

te

dieren

natuurlijke

(i) het

verbeteren

de

en/of

15

;::>opulatie en

Waters

toch

grote

een

om

zo

wein1g

groter

populatie, hoe

de

afschieten.

dieren men kan

\

van het biotoop: drinkplaatsen.

van

-aanleggen

en

de

meer

aangroei.hoe

door

een gezonde

natuurbeheer

aan

doet

de

schade te hebbenJ

mogelijk

min

schade. (hoe groter

mogelijk

rozet.

cigende

zo

populatie

tot

v

Jager

Ee'lgoede

Jaart

het

hebbenlen

hand van

bepaalt

wordt

geschatte populatie.Het maximum j;;gers

de

opgesteld aan

wordt

afschotsplan:dit

Het

nestgelegenheid voor patrijzen en fazanten bescherming

voor

-hagen

in

-zout blokken

voor

hazen

winter

de

-bij_voederen

voor de

het grofwild

-rustige

graasplekken in het

-zorgen

voor

voor

bos

rood-en

reewild

<'.3)

Nauwkeurig

tellen

Gespleten haar het z:1art 1·1ild

\Ht

de ba�rt

bossen

als

van

de

bijhouden wildbestand

OOK

zorgen

--.!

. e �� � �1.é- ____�- -ll\ll -,-�--, � �-�-i-st- -(�-� ,r,�-LE RON C H PR

v.:ir.

Leuven

liggen

afgew1sseld

.je

valie1bos

westkant

wordt

nog

''Egennoven

<voor

Ivan

ligt oo

oos·

net

het

wordt

nog

hoger

en k ele

op

dallbeg1nnen

�eerdaalwoud

r�ew1ld

dal

eendejachtJ en

dorpen.

er

stroomt

u-vorm1g

dit

aanplantingen

liggen

oostkant

Dijle

Leuven. In

viskweekvijvers

de

�everleebos.Hi� r nee

naar

flanken

de

aan

Dijlevallei. De

populieren

met

we1landen.Op

velden.Aan

Wavre

van veel

er

hellingen

de

in

ligt

noordwaards

�!I.&� ���

de

uitbreken.

z1ektes

er geen

en

het

van

l�eft1jdspiramide dat

in

het reewild.

van

beschreming

ondergroei

�eJaagd. 0ok er

�p

de de

en

in

reewild

@�


�:

14. ....... "' ..._ ---.""

te

om

(

<om

Bossen

van

een hert vcr:1erkt

,,.-

jaar

nog

het

minimum

door

de boeren

hebben

te

dieren

natuurlijke

(i) het

verbeteren

de

en/of

15

;::>opulatie en

Waters

toch

grote

een

om

zo

wein1g

groter

populatie, hoe

de

afschieten.

dieren men kan

\

van het biotoop: drinkplaatsen.

van

-aanleggen

en

de

meer

aangroei.hoe

door

een gezonde

natuurbeheer

aan

doet

de

schade te hebbenJ

mogelijk

min

schade. (hoe groter

mogelijk

rozet.

cigende

zo

populatie

tot

v

Jager

Ee'lgoede

Jaart

het

hebbenlen

hand van

bepaalt

wordt

geschatte populatie.Het maximum j;;gers

de

opgesteld aan

wordt

afschotsplan:dit

Het

nestgelegenheid voor patrijzen en fazanten bescherming

voor

-hagen

in

-zout blokken

voor

hazen

winter

de

-bij_voederen

voor de

het grofwild

-rustige

graasplekken in het

-zorgen

voor

voor

bos

rood-en

reewild

<'.3)

Nauwkeurig

tellen

Gespleten haar het z:1art 1·1ild

\Ht

de ba�rt

bossen

als

van

de

bijhouden wildbestand

OOK

zorgen

--.!

. e �� � �1.é- ____�- -ll\ll -,-�--, � �-�-i-st- -(�-� ,r,�-LE RON C H PR

v.:ir.

Leuven

liggen

afgew1sseld

.je

valie1bos

westkant

wordt

nog

''Egennoven

<voor

Ivan

ligt oo

oos·

net

het

wordt

nog

hoger

en k ele

op

dallbeg1nnen

�eerdaalwoud

r�ew1ld

dal

eendejachtJ en

dorpen.

er

stroomt

u-vorm1g

dit

aanplantingen

liggen

oostkant

Dijle

Leuven. In

viskweekvijvers

de

�everleebos.Hi� r nee

naar

flanken

de

aan

Dijlevallei. De

populieren

met

we1landen.Op

velden.Aan

Wavre

van veel

er

hellingen

de

in

ligt

noordwaards

�!I.&� ���

de

uitbreken.

z1ektes

er geen

en

het

van

l�eft1jdspiramide dat

in

het reewild.

van

beschreming

ondergroei

�eJaagd. 0ok er

�p

de de

en

in

reewild

@�


De

'16

-:·'.··:�:.�·,''" ... 1 ..., ... 1,---. -· Lk:J·. r:=::. [_ ·.. _

�- .

motivatie

geantwoord

voor

hebbe

het

mondeling Stropen vinden

��!"��

fde

geantwoord

doen van

hebben

ze

hen dat

De

werken

meeste

,•t;-.11'�·

kost

vanaf

70000

velden te'l\OOsten

geJaagd.Ook

fazant, en Het

hier

aantal

gaan

er

in

in

de

en

daar ree.

de

Volgens die

jagen de

Men

helft

komen

dat de

rekreanten

overige

het

uit

melding

en

er op haas,konijn e.

wordt

er

gejaagd

op

die

500,hiervan

op ongeveer

j�gen.De van

Koncrole

ë:r

::i Jn

loslopenàe De

�agers

de

komen

jagers

gemeente

in

die

jagers

van een

zelf.

te laks

niet

zij

die

met

af

geld.

er.De

jagers

doden

en

beheren

wat

zeer moderne

aangesloten

bij

een

van

hun

in

ze

vizier

middelen. Brabantse

de

zeggen

merendeel

vanaf

wordt

20000 SF

opgeslokt

anderen door

het

jachtrevier.

veel

De

die in

Jagers

meer

milieubeheer zorgen

dat

wild

meer

uitgezet.De

tegen ,omdat Meerdaalwoud aan

en

De meeste jagers

jagen,doen

doelgericht

zijn

BJV

het onsport1ef

de leeftiJdspiramide

reageert jagen

afschieten. Cer

een gezonde

Jager geworden

is.

heel aktief

omdat

vorm ze

aan

voor

heeft)

uit

Er zijn ook vrouwelijke jagers maar weinig. 1 Alle mogelijke Er wordt ook Aan de wet

hun

optreedt.maar los

honden

laten

van privé-Jachtwachters

een

dan

streng. <vooral op

20

verplichten

30

geen

het

moet

veranderd

van

Houtduif

w•r

door

{ 1' 1 )

deVtoegestaan

isl

worden:

vereenvoudigd worden·. van

politieke

Jagen

40

gejaagd. (wat

veel

de wet

op de

moet

alles

l 0

wel

lopen.De

op

jachttechnieken worden toegepast.

het

beslissingen

houtsnip

moet

afschotsplan meer

(vb:

verood

het

)

afgeschoten

worden,wegens

de

carwe-

reewild

ZiJn

schade geoeurt geen

door

een meldingsplicht.

overtredingen

::ijn

op

van

hoogte

van

vooral

de

•.Jok

wetgeving jagers

·jie de �etgev1ng n1et genoeg

·�an

ken�en.

<door

de

het oude

openingsbesluiten

onvoldoende. Zo is het ce

de

De

5"

geweten,behalve

nonden.

:3c�texamenJ. Het =1;n �temoe1

SF.Het hét

en

visvijvers>. Je

zijn

het

kennen

het

alles

meestal

voor

winstbejag

in

inzicht

,sommigen

hier meer

de kontrole goed.Er zijn jagers

overheid die

Meerdaalwoud

jagers vinden de kontrole niet te

maakt

natuur.bij

jagersfamilie komen.

geschat

boswachter is

zeggen

tegen

koepelbossen

ardennen

overal.Ongeveer de gemeente

van

de Dijlevallei wordt

jagers wordt

veel

schrifteliJk

<BJVl.

veel

van

Er wordt

a.

de

die

··�··

pachten

van

zij

het

ze enkel uit

ook

jagersvereniging

westen

voor

,sommige

schieten

jagers

Jagen

zelf

enkel

geen

komt).Ze

ten

bij

hebben was

niet

wildpopulatie.<ze

de

is

..

' �

gejaagd. In

Jagen

�oen

ooKken

als �eg

men �e

maand

kr:jgt

maancj

:=�or•J.3r

ov

14

onmogelijk dagen

sch1eten,dat

om !

voor

de

jongen

l s

!-."?t

om

in

mei

men

.:..rr

2n

�e1ten

�mo:-·:r:i

�i

ï'let een

neeft

DEFTIGE om

de

februari t2

3elektie slecnte

maar

sc n i et en. in ·n;.ar.1-!.:iori

"=<Hr•

�én Je �.-=-r

17


De

'16

-:·'.··:�:.�·,''" ... 1 ..., ... 1,---. -· Lk:J·. r:=::. [_ ·.. _

�- .

motivatie

geantwoord

voor

hebbe

het

mondeling Stropen vinden

��!"��

fde

geantwoord

doen van

hebben

ze

hen dat

De

werken

meeste

,•t;-.11'�·

kost

vanaf

70000

velden te'l\OOsten

geJaagd.Ook

fazant, en Het

hier

aantal

gaan

er

in

in

de

en

daar ree.

de

Volgens die

jagen de

Men

helft

komen

dat de

rekreanten

overige

het

uit

melding

en

er op haas,konijn e.

wordt

er

gejaagd

op

die

500,hiervan

op ongeveer

j�gen.De van

Koncrole

ë:r

::i Jn

loslopenàe De

�agers

de

komen

jagers

gemeente

in

die

jagers

van een

zelf.

te laks

niet

zij

die

met

af

geld.

er.De

jagers

doden

en

beheren

wat

zeer moderne

aangesloten

bij

een

van

hun

in

ze

vizier

middelen. Brabantse

de

zeggen

merendeel

vanaf

wordt

20000 SF

opgeslokt

anderen door

het

jachtrevier.

veel

De

die in

Jagers

meer

milieubeheer zorgen

dat

wild

meer

uitgezet.De

tegen ,omdat Meerdaalwoud aan

en

De meeste jagers

jagen,doen

doelgericht

zijn

BJV

het onsport1ef

de leeftiJdspiramide

reageert jagen

afschieten. Cer

een gezonde

Jager geworden

is.

heel aktief

omdat

vorm ze

aan

voor

heeft)

uit

Er zijn ook vrouwelijke jagers maar weinig. 1 Alle mogelijke Er wordt ook Aan de wet

hun

optreedt.maar los

honden

laten

van privé-Jachtwachters

een

dan

streng. <vooral op

20

verplichten

30

geen

het

moet

veranderd

van

Houtduif

w•r

door

{ 1' 1 )

deVtoegestaan

isl

worden:

vereenvoudigd worden·. van

politieke

Jagen

40

gejaagd. (wat

veel

de wet

op de

moet

alles

l 0

wel

lopen.De

op

jachttechnieken worden toegepast.

het

beslissingen

houtsnip

moet

afschotsplan meer

(vb:

verood

het

)

afgeschoten

worden,wegens

de

carwe-

reewild

ZiJn

schade geoeurt geen

door

een meldingsplicht.

overtredingen

::ijn

op

van

hoogte

van

vooral

de

•.Jok

wetgeving jagers

·jie de �etgev1ng n1et genoeg

·�an

ken�en.

<door

de

het oude

openingsbesluiten

onvoldoende. Zo is het ce

de

De

5"

geweten,behalve

nonden.

:3c�texamenJ. Het =1;n �temoe1

SF.Het hét

en

visvijvers>. Je

zijn

het

kennen

het

alles

meestal

voor

winstbejag

in

inzicht

,sommigen

hier meer

de kontrole goed.Er zijn jagers

overheid die

Meerdaalwoud

jagers vinden de kontrole niet te

maakt

natuur.bij

jagersfamilie komen.

geschat

boswachter is

zeggen

tegen

koepelbossen

ardennen

overal.Ongeveer de gemeente

van

de Dijlevallei wordt

jagers wordt

veel

schrifteliJk

<BJVl.

veel

van

Er wordt

a.

de

die

··�··

pachten

van

zij

het

ze enkel uit

ook

jagersvereniging

westen

voor

,sommige

schieten

jagers

Jagen

zelf

enkel

geen

komt).Ze

ten

bij

hebben was

niet

wildpopulatie.<ze

de

is

..

' �

gejaagd. In

Jagen

�oen

ooKken

als �eg

men �e

maand

kr:jgt

maancj

:=�or•J.3r

ov

14

onmogelijk dagen

sch1eten,dat

om !

voor

de

jongen

l s

!-."?t

om

in

mei

men

.:..rr

2n

�e1ten

�mo:-·:r:i

�i

ï'let een

neeft

DEFTIGE om

de

februari t2

3elektie slecnte

maar

sc n i et en. in ·n;.ar.1-!.:iori

"=<Hr•

�én Je �.-=-r

17


418

�us

telkens

twee

als

men

een

volwassen

al ontwikkelde

1n februari

jongen

is

net

zo

we1n1g mogeliJk om energie

6° ook 7v

Het kreeren in

h et

winter

.dus

van

geit

scniet

die

mee

verplaatst

in net

,

w i l dparken d i e de

beletten.

00000000000000000000000000

neeft

het

.

wild

19

l,1\C1IN1l

21ch

BELANGRIJKE E N MINDER 8ELANGRI.JKE MEDEDELINGEN

bos. maar

trek

men

sterven.ook

te verspillen

van rustgebieden,

v eld.

v e rbieden

2wartw1ld

19

'I

aroe1en,

van

zeker

r ood-en

In s e pt e moer

gaat

over

n at u ro eneer

maar

S0

Wanneer er we

kunnen als

Je

Cmeer

Jullie

�en

uit

lokaal

in

s c h ri j ven onze

door

kaderweekend

zie EuglenaJ.Er

te

in

NIET

ander

Kluis een

beschikbaar

mensen

veel

de

info

slaapplaatsen men

vraagt

in

�r

OOST-8RA8.

EN

LEUVEN

AFDELING

VAN

ALLE LEDEN

AAN

BERICHT

Kluis.Daarom

de

en

af

te

afdeling

n ur e n. L a a t

dus

echter

zijn

wachten .

komen iets

we1

dan weten

wil komen.Dank.

----

-/#4.(

--+--

lfl<r ve��

I�aere�n

:.ntussen

net

Kr1ngloopbl0kken.rJu �an

ri1J

�r

aan

is

ons

3f1je1ing

'l�rKoopt

1�1tiebreid. We

vi::rt-- 0µ8(1

31. 1Jnze

�amma

�rlngloopbr1efomsl3g=n.

�ok

l ..=sng12

il �:i..- .:.:.:.:�1

�r�ence

J�1��09ers.

mm'

or1�tomslagen . T2

l008F

�oop

JOOr

OlJ

:JO ·:inz�

� -J.à.4 �,JO•• :,.


418

�us

telkens

twee

als

men

een

volwassen

al ontwikkelde

1n februari

jongen

is

net

zo

we1n1g mogeliJk om energie

6° ook 7v

Het kreeren in

h et

winter

.dus

van

geit

scniet

die

mee

verplaatst

in net

,

w i l dparken d i e de

beletten.

00000000000000000000000000

neeft

het

.

wild

19

l,1\C1IN1l

21ch

BELANGRIJKE E N MINDER 8ELANGRI.JKE MEDEDELINGEN

bos. maar

trek

men

sterven.ook

te verspillen

van rustgebieden,

v eld.

v e rbieden

2wartw1ld

19

'I

aroe1en,

van

zeker

r ood-en

In s e pt e moer

gaat

over

n at u ro eneer

maar

S0

Wanneer er we

kunnen als

Je

Cmeer

Jullie

�en

uit

lokaal

in

s c h ri j ven onze

door

kaderweekend

zie EuglenaJ.Er

te

in

NIET

ander

Kluis een

beschikbaar

mensen

veel

de

info

slaapplaatsen men

vraagt

in

�r

OOST-8RA8.

EN

LEUVEN

AFDELING

VAN

ALLE LEDEN

AAN

BERICHT

Kluis.Daarom

de

en

af

te

afdeling

n ur e n. L a a t

dus

echter

zijn

wachten .

komen iets

we1

dan weten

wil komen.Dank.

----

-/#4.(

--+--

lfl<r ve��

I�aere�n

:.ntussen

net

Kr1ngloopbl0kken.rJu �an

ri1J

�r

aan

is

ons

3f1je1ing

'l�rKoopt

1�1tiebreid. We

vi::rt-- 0µ8(1

31. 1Jnze

�amma

�rlngloopbr1efomsl3g=n.

�ok

l ..=sng12

il �:i..- .:.:.:.:�1

�r�ence

J�1��09ers.

mm'

or1�tomslagen . T2

l008F

�oop

JOOr

OlJ

:JO ·:inz�

� -J.à.4 �,JO•• :,.


20

J)J� l�ll�l�l�I

Klilenaer

�· il� l�

za 15/09

dag

de Het

van

�ordt

de

nacht

4eker

zo· n

vroedmeesterpadden

· � � �)J,: -�4\

zal

worden

afspr.

volgt

20h

soetterende

tocht. './at

3ls

nacht

het

;::recies

de

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD

1

JNM - LEUVEN 17e JAARGANG N°3 ,JIJl�I ·SEI•'J'. l'f71o

nog.

station

HENS

Leuven

:30:::;;0

me�brengen:verrekijker, fiets, .... ��er

voor

de

-de

M�ar�e�

Hens

wee k van

augüstus

is

31107-03/08 en

20-22108

zijn

Doode

8emde

wel

even

oellen

ü8, :5, .:2,

�rek

er

tvisarend

er tochten

"'

d-:'l.l.}::_J

.

��;�

::: �n

:::a�

J::: .._._. ! C. -

oe

�an

..1.

�uwe

�!�·���r�r1

..:•JS 1 t

in

"'lemel. în 08

wesoe�d1even ;..:.•0S�

re1ger�traat.

� '2 kk. er

i·1e"'t ·:Je

vlinders oaltsen

de

�:... ,-,�".); !;r!\;{":-..(;,.-��·-� �::;.-:

29/07

:�h

in

e. a. )

489745

naar

�n

.1.teiden en de

.��:·:�}TJ.� :"--"'�'-'i

kwaken

lopen dazen

1

·;;;,�1�� �:> ·���;���·,·· � .

iigger1

hooi

."

..

. �

.

LEUVEN

200667

� �

WERKDAGEN ,�m

ol. MJH'.\R\t tV

�rijwilligers

:aatste

-van

i0fo

TINE

ST.JANSBERGSTEENWEG

de

de

•.:ir.de-r

'2.0:fl

i.;:ikkers � l ..::tl---

3teken. Allen

re

er, . i:. e

LEU VEN X

!S

00

l!!l�� -----=-1 3ar�

�ercou�er�.sc�::jekelaan

B ar t , T i rr e , ;\. at i 3 .

) o , . ;: -re1 f aöin

-

306(1

Ser�em

79

\


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.