De Boomklever Januari 1990

Page 14

Een "zwak" najaar,

als je

't mij vraagt.

Oordeelt U zelf

maart

���2�!�!�-���g��! een paar tracht te landen te ST>R , ze worden echter af­ geschrikt door de aan de gang zijnde jacht 1

24-12:

Kleine zwaan - -- - -----3-11 tot 25-11: 2 ad. -

en 1 juv. te Oud-Heverlee; ze worden op 9-�1 vervoegd door 1 ad. tot 25-11

De oorspronkelijke familie wordt het laatst gezien op 28-11 te NGB. Eindelijk nog eens zwanen voor langere tijd in de streek • • • 1 Visarend

--15-10: 1 te FLO --

-

�E��!!Y25�± 11-11: ca. 20 naar

6

te Neerijse

:Porseleinhoen

--- ----- 3-10: 4 te FLO; op 4-10 nog 2 aldaar

---

-

�2!sJ� .

4-10: 1 te FLO

"".,"

�2!!!2�!sE1�Y��E 20-10 tot 22-10: 1 te S�R

1d.�1E 24-11:1 te S�R �5-12: 3 brengen een kerstbezoek aaID S�R Kluut

--- 15-11: 1 te NGB -

Steltkluut

-- -

----

-

Dé sensatie van: het najaar wegens "nieuw" voor de streek em zeer laat: 11-11 tot 19-11: 1 ad. (?)te S �R

Q�Y�E12E�;: Een laat eks.

van 21-10 tot 5-11 te Gastuche

���!E22�����'!! 24-11 en 26-11: respo 1 en 2 ad. op het stort te Basse-Wavre 20-12: mino 3 ad. te S�R

!s11f!si�f: 8-11: 1 te S�R met kenmerkenivan 27-11 en 3-12: 1 in het LP 2-12: -1 ft �

11tristis/abietinus" "'ras)

""·