__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 15

15 •

Ook de vogels hadden kennelijk last van de zomerse temperaturen;

het is namelijk ook wat ornitholo�ie

( na ) zomer

betreft een behoorlijk gekke

geworden.

Oordeel zelf maar: •

!'.!J!�����: 24-7:

ê!!!.t�!!:l::

1

22 en. 23-7:

J in

eclips te SAR

1 J in eclips te SiïR

'761

De elechtste visaren dzomer sinds is wel zeker:

zoveel

23-7: 1 ad. te SAR, drinkt meerdere malen en vangt bij de derde poging een vis

27-7: 1 te SAR 28-9: 1 ad. vangt vis te S�R, eet hem op en verdwijnt hoog in het ZW

U zult het waarschijnlijk moeilijk kunnen geloven, maar te Leuven bracht een volwassen slechtvalk de zomer door! Slechts 2 concrete gegevens: <4-61 1 te Leuven (Dutch Birding 3/891 1' 3·1.:.. 7: --,--äd.� - tè H� v er iee 1 nabij f.VP ·

Johan Bogaert zag de vog e l drie maal, wist ons geen exacte data te melde�: - begin augustus1 herenstraat

maar

1 boven de Ierse .l:'redik­

- begin ·september verjaagt ze (het was ws. een�) een. torenvalk aan de Halfmaart­ straat Johan Nysten wist zelfs vanop de Oude Markt de valk op te merken1 men zou voor minder een pint gaan· drinken •

�!:!�!:!�_'::!2!:!!:!1 31 -7: 1 juv. te SAR

i

�!!��: 23-81 1

juv.

�!12�!!!!!5�!1

20-8: 1 te BAR, " zic htbaar gemaakt" door de jacht 30-91 1 ad. te SAR

e

��!��!����: 29-9: min. 8 te Gastuche �::1;!::;�!�12�!: . 1 -9 1 5 in het veld te Neerijse/Korbeek-Dijle

•��

����!�::;�1 28-91 29-91

aan het "welkomstvijvertje" te Si'>.R

1 imm. laag te FLO gedurende 5' ! dwijnt in noordelijke richting

v�

(,11. :KiM)

omstreeks 1 0.1 5 komt de arend vanuit 0 te NGB en verdwi.1nt naar Z (vsK)

1 -1 01 te Neerijse stoeit de zeearend met een blo.uv · reiger

(Y.SK)

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Oktober 1989  

De Boomklever Oktober 1989  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded