De Boomklever Oktober 1989

Page 15

15 •

Ook de vogels hadden kennelijk last van de zomerse temperaturen;

het is namelijk ook wat ornitholo�ie

( na ) zomer

betreft een behoorlijk gekke

geworden.

Oordeel zelf maar: •

!'.!J!�����: 24-7:

ê!!!.t�!!:l::

1

22 en. 23-7:

J in

eclips te SAR

1 J in eclips te SiïR

'761

De elechtste visaren dzomer sinds is wel zeker:

zoveel

23-7: 1 ad. te SAR, drinkt meerdere malen en vangt bij de derde poging een vis

27-7: 1 te SAR 28-9: 1 ad. vangt vis te S�R, eet hem op en verdwijnt hoog in het ZW

U zult het waarschijnlijk moeilijk kunnen geloven, maar te Leuven bracht een volwassen slechtvalk de zomer door! Slechts 2 concrete gegevens: <4-61 1 te Leuven (Dutch Birding 3/891 1' 3·1.:.. 7: --,--äd.� - tè H� v er iee 1 nabij f.VP ·

Johan Bogaert zag de vog e l drie maal, wist ons geen exacte data te melde�: - begin augustus1 herenstraat

maar

1 boven de Ierse .l:'redik­

- begin ·september verjaagt ze (het was ws. een�) een. torenvalk aan de Halfmaart­ straat Johan Nysten wist zelfs vanop de Oude Markt de valk op te merken1 men zou voor minder een pint gaan· drinken •

�!:!�!:!�_'::!2!:!!:!1 31 -7: 1 juv. te SAR

i

�!!��: 23-81 1

juv.

�!12�!!!!!5�!1

20-8: 1 te BAR, " zic htbaar gemaakt" door de jacht 30-91 1 ad. te SAR

e

��!��!����: 29-9: min. 8 te Gastuche �::1;!::;�!�12�!: . 1 -9 1 5 in het veld te Neerijse/Korbeek-Dijle

•��

����!�::;�1 28-91 29-91

aan het "welkomstvijvertje" te Si'>.R

1 imm. laag te FLO gedurende 5' ! dwijnt in noordelijke richting

v�

(,11. :KiM)

omstreeks 1 0.1 5 komt de arend vanuit 0 te NGB en verdwi.1nt naar Z (vsK)

1 -1 01 te Neerijse stoeit de zeearend met een blo.uv · reiger

(Y.SK)