De Vallei Oktober 1989

Page 1

16 ::o

�2-èl-'89:

"Grijze novembertocht". Mol'.endaal en ::o ver�er Afzr.ra.ak:

BuOO

8u45

Station !..eu·;en met de fiets Brise-Tout. �osrand Weerts�

dre�f

Bierbeek

Geert Abts :016/7330231 Stapschoenen. lunchpakket.

Leiding:

Meebrengen:

Afspraak:

9u00 Station Leuven met de lOuOO Rei g ers tr aat ,

Meebrengen:

eten ,

laarze n .

Piet De Becker

Info:

Bart Vercoutere

�e

verrekijker .

JNM o rgani s eert een "Nationale beheersdag". die dag werken in de Doode Bemde. Allen op

za 18-11-'89:

J)J� 1r11I"I�l�I

-:-e ·:oet .io•)rheen Bier::ieek. �et ·;e'.! '.n naar Waal5-3ra�an:

f ie ts

...

DRIEMAAN DELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 16e JAARGANG N° 4 OKT-DEC '89

9us gaan wij

post!

materiaaldepot

warm e kledin g ,

1016/203772)

.

..

(016/489745 )

E n dan zijn d e examens daar .. . za 23-12-'89:

Dagtocht naar het Mechels Broek en

naar Hofstade later evt . met de bus naar Hofstade en dan met de bus terug naar L euven We gaan met de trein tot

.

Afspraak:

8ul5

Meebrengen: Leiding:

In de kerstvakantie.

Station

in Mechelen .

Leuven

voldoende geld.

Bart V ercoute r e

tussen Kerstmis

en Nieuwjaar.

gaat

naar jaarlijk­

se gewoonte het JNM-Kongres door. dit jaar te St-Niklaas. Het thema handelt bijna uitsluitend over natuurstudie en de afdelings­ werking.

Voor

meer

informatie verwijzen we je naar

Eug lena 5 /89.

199019901990199019901990199019901990199019901990199019901990199019901

di 2-1-'89

te m . vr 5 -1-'89

Wintermaaikamp in de Doode Bemde . .. Indien er int e re s s e bestaat k an het kampje ook nog verlengd worden tot de 6e of 7e. Wil je meer in f orm at ie ? Aarzel niet en n eem contact op met Bart

Vercoutere (zijn

wel van b u iten. . .).

tel. nr. ken je

�? . " � � 7-o,.&Lk �to aJ. � SVf4-

ondertussen al

l.

. " M\-

: LEUVEN X Schildekelaan Geert

Abt�.

Maarten Hen s

7

3060 Bertem

en �art Vercoutere.


2

3

V__oorwoora

Jtthoua kopij:

Goedenmorgen geachte begin

van

deze

kampenseizoen prettige

nieuwe

weer

op

vakantie

overgang,daarom om J deze

vallei

twee

data's

agenda zet kamp

lezer(es),dit

met

de schoolbanken nog)zitten

Bemde.Ook het

zal

verslag

van

het

eens,na

zoveel

is

wel

te

verdwijnen

anderen: een

saai

Voorwoord: 2 Inhoud. JNM .. . . :

3

Verslag vergadering:

De

Snoekengracht:

Fannalia:

8 -

Waarnemingen: Kalen der :

14

7

4 -

5

10 12 - 13 - 16

producers: Bart Vercoutere

hele

te

Stefaan Van der Auwera Geert Abts

maken

Maarten Hens gevulde in

er

reservaat

heerlijke

<voor de

kalender.Er

fluor

pannenkoekennamiddag en

over

gedeeltelijk

al

het

mete-an

een

is

het leven niet

vooral een goed

in de Dode

artikel

Vallei.Na

verder die je zeker :de

dan

is

nog "De

als

kleurtjes het

een

zijn

in je

wintermaa1-

Fannalia

,een

Snoeckengracht"

de

TGV

dat

Artikels voor de volgende tegen

1-1-'90

bij

Bart

Val:ei

Vercou�ere

langskomt,een

zomerkamp in de Dode Bemde

en

zelfs

Valleis geen,een waarnemingenlijst

nog

om

illustraties : Voorpag.,

te

12:

5,

Bruno

Callebaut tonen

hoe'n natuurhistorische

afdeling

afdeling

Pag.

Leuven

6,

Verder: wel

niet

is.Zo

weer, hopelijk waren voor

dit

het

dat

of het

was men

voor diegenen die de

voor

anderen hoop

het

woord

aan

de

op

niet meer

bestemt de

begin

een betere dan. de

er examens zorgen

was

ik dat

tja

vakantie,we

zullen

gebeurt

(dit

was

NAZOFE.

op

een

of

Trouwens

van die lemmingen,dat is allemaal

er

alleen

van

onze

Gegroet

?

ea.

ofwel

je ervan genoten hebt>Alê,nu inhoud.Tot

Herwig Blockx

vallei

vorige, maar

aktiviteiten dat

het

deze

vorige vallei slecht vonden,

auteur van de op

van

11:

KdIIlagurka,

niet

waar.

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 091/234781 9000 Gent Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr._ 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) • " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " (bijlid: broer of zus) " 150 fr " " " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " " " van JNM vzw . op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Máarten Hens

79 016/20C567·

St. -Jansbergsesteenweg

3030 Heverlee


2

3

V__oorwoora

Jtthoua kopij:

Goedenmorgen geachte begin

van

deze

kampenseizoen prettige

nieuwe

weer

op

vakantie

overgang,daarom om J deze

vallei

twee

data's

agenda zet kamp

lezer(es),dit

met

de schoolbanken nog)zitten

Bemde.Ook het

zal

verslag

van

het

eens,na

zoveel

is

wel

te

verdwijnen

anderen: een

saai

Voorwoord: 2 Inhoud. JNM .. . . :

3

Verslag vergadering:

De

Snoekengracht:

Fannalia:

8 -

Waarnemingen: Kalen der :

14

7

4 -

5

10 12 - 13 - 16

producers: Bart Vercoutere

hele

te

Stefaan Van der Auwera Geert Abts

maken

Maarten Hens gevulde in

er

reservaat

heerlijke

<voor de

kalender.Er

fluor

pannenkoekennamiddag en

over

gedeeltelijk

al

het

mete-an

een

is

het leven niet

vooral een goed

in de Dode

artikel

Vallei.Na

verder die je zeker :de

dan

is

nog "De

als

kleurtjes het

een

zijn

in je

wintermaa1-

Fannalia

,een

Snoeckengracht"

de

TGV

dat

Artikels voor de volgende tegen

1-1-'90

bij

Bart

Val:ei

Vercou�ere

langskomt,een

zomerkamp in de Dode Bemde

en

zelfs

Valleis geen,een waarnemingenlijst

nog

om

illustraties : Voorpag.,

te

12:

5,

Bruno

Callebaut tonen

hoe'n natuurhistorische

afdeling

afdeling

Pag.

Leuven

6,

Verder: wel

niet

is.Zo

weer, hopelijk waren voor

dit

het

dat

of het

was men

voor diegenen die de

voor

anderen hoop

het

woord

aan

de

op

niet meer

bestemt de

begin

een betere dan. de

er examens zorgen

was

ik dat

tja

vakantie,we

zullen

gebeurt

(dit

was

NAZOFE.

op

een

of

Trouwens

van die lemmingen,dat is allemaal

er

alleen

van

onze

Gegroet

?

ea.

ofwel

je ervan genoten hebt>Alê,nu inhoud.Tot

Herwig Blockx

vallei

vorige, maar

aktiviteiten dat

het

deze

vorige vallei slecht vonden,

auteur van de op

van

11:

KdIIlagurka,

niet

waar.

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geïnteresseerd zijn in natuur en milieu. Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 140 091/234781 9000 Gent Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr._ 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) • " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " (bijlid: broer of zus) " 150 fr " " " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " " " van JNM vzw . op bovenstaand adres (vermeld geboortedatum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Máarten Hens

79 016/20C567·

St. -Jansbergsesteenweg

3030 Heverlee


5

4 waarvan

VERGADERING

Verslag

8 sept 89

hieronder

Er dient

een

Omdat de vergadering

i

op

sept. een

al

te grote

7

personen kwamen opdagen voor een

een

of andere

Aanwezig:

En

babbeltje op het

Ja h oo r .

terras van

Er werd

Gerda

Cammaer.

in de

Stefaan Van der

Auwera.

gebeuren

degelijk

Lieve De Vis. Geert Abts en Maarten Hens

Vallei. Er dient nog wel een kampplaats gezocht Bart V.

informeert.

Ook dient er nog een geschikte pannekoekennamiddag, worden

die

"floddertochten"

tochten-kwa::te:t. dan wel

=e�er

dan een exc..:rs:e­

ertussen. Ook tochtver::::age::;

voorgesteld

om

in aug

1990

Dijlevallei. Mensen die evt.

een

zomerkamp

te orga�:seren

willen meewerken nemen

co::;tact

Ook moet er voor het juli-werkkamp

in de Doode Bemde nog een

�am?­

plaats gezocht worden. Ziezo.

een kalender opgesteld voor de komende maanden.

wintermaaikamp.

de

afgesproken worden.

dat was het dan weer:

tot op de volgende vergadering...

Het resultaat hiervan lees je op de laatste bladzijden van deze het

van

exc�rsies.

op met Maarten.

.Johan Nysten,

En wat werd er allemaal bedisseld... •Vooreerst werd er

bemand" en

te

worden door de redactie ten zeerste op prijs gesteld.

drankgelegenheid.

Bart Vercoutere.

uittrelcsel:

iets minder

beter

reeks met enkele

toeloop kende. ver­

plaatsen we ze dan maar naar de volgende vrijdag.

kort

aan=wengeling

Gesteld werd: "goed

·een

plaats

met

te

Maarten Hens,

worden voor

steun van Piet.

gezocht te

worden

voor de

alsook een degelijk programma in mekaar gebokst

(Maarten)

Kandidaat-pannekoekenbakkers mogen zich ook steeds

aanbieden

bij

Maarten. Er werd besloten om alle bezorgen

leden nog

een persoonlijke uitnodiging te

voor dit festijn.

•Na het slippertje van vorige keer. worden

moesten

om de Vallei

er terug een aantal per­

sonen

gevonden

Bart.

Geert en Maarten waren bereid dit te doen en spreken verder

af. Verschijningsdatum: Een

ander

probleempje:

dactie van

de Vallei

e

eind

Aha.

er

Gerda

momenteel w inig geweten wie schiet

september

wie wil

?!

jaar instaan voor de re­

er immers

hallo Freek,

?

Bart werd bereid gevonden om

spelen.

'89.

volgend

stopt

(ja,

er dan nog over

in elkaar te boksen.

vanaf

mee.

over Freek is

hoort u

1990

mij,

over.).

dus

hoofdredacteurtje te

Geert en Fanne willen ook meehelpen en Maarten heeft ook

wel zijn vast rubriekje. Bovendien

ging Fanne nog informeren bij

een aantal vrouwelijke kennissen van hem. •Een korte

financiele flash uit

BF... Echter geen paniek:

de mond van Lieve:

Jony

moet nog

15000

2000

we staan op

BF ontvangen van het

werkkamp. de subsidies van de stad gaan ook binnenkomen.

etc...

Lieve wordt echter

ze moet

25

jaar en - we zijn onverbiddelijk -

er dus uit ... Gevraagd: Antwoord:

ik.

een penningmeester voor

aldus Bart.

bevindt ons kapitaal

en zo

geschiedde:

volgend

Hij

laat

Neen, zal

ook Jony weten dat

vertrekt binnenkort

weeral

een

probleem:

niet Bart.

voor

hij er

9

na Gerda.

volgend jaar

maanden naar Wales

niet en

bij

Freek en zal

"den voorzitter"

daar wel

zijn.

zo stelde zich

wie wil er volgend jaar voorzitter zijn

maar wel Maarten zag

dus volgend jaar

Voor de liefhebbers...

zich dus in de handen van Bart.

•De leegloop van de afdeling gaat echter verder: Lieve

jaar.

vanaf volgend jaar

?

graten in en hij

zijn. Jony

brengt

alle mate­

riaal naar Maarten... Dit waren zowat de voornaamste items er nog

een

aantal losse voorstellen

op de agenda. Daarnaast werden en

opmerkingen

geformuleerd.

Mensen die Uitloper

(=tijdschrift

taan nog willen ontvan1ren.

van de JNM-Plantenwerkgr")epi

geven best een

en vermelden daarbij hun naa.m,

seintje aan Davi.:.

adres en interesses. Uitlo?er

uiteraard gratis! David Wijnants.

Stwg. op Ravels

248

te

2360

Oud-Turnhout.

voor­

Wi.:'. nar:ts ::::ij::


5

4 waarvan

VERGADERING

Verslag

8 sept 89

hieronder

Er dient

een

Omdat de vergadering

i

op

sept. een

al

te grote

7

personen kwamen opdagen voor een

een

of andere

Aanwezig:

En

babbeltje op het

Ja h oo r .

terras van

Er werd

Gerda

Cammaer.

in de

Stefaan Van der

Auwera.

gebeuren

degelijk

Lieve De Vis. Geert Abts en Maarten Hens

Vallei. Er dient nog wel een kampplaats gezocht Bart V.

informeert.

Ook dient er nog een geschikte pannekoekennamiddag, worden

die

"floddertochten"

tochten-kwa::te:t. dan wel

=e�er

dan een exc..:rs:e­

ertussen. Ook tochtver::::age::;

voorgesteld

om

in aug

1990

Dijlevallei. Mensen die evt.

een

zomerkamp

te orga�:seren

willen meewerken nemen

co::;tact

Ook moet er voor het juli-werkkamp

in de Doode Bemde nog een

�am?­

plaats gezocht worden. Ziezo.

een kalender opgesteld voor de komende maanden.

wintermaaikamp.

de

afgesproken worden.

dat was het dan weer:

tot op de volgende vergadering...

Het resultaat hiervan lees je op de laatste bladzijden van deze het

van

exc�rsies.

op met Maarten.

.Johan Nysten,

En wat werd er allemaal bedisseld... •Vooreerst werd er

bemand" en

te

worden door de redactie ten zeerste op prijs gesteld.

drankgelegenheid.

Bart Vercoutere.

uittrelcsel:

iets minder

beter

reeks met enkele

toeloop kende. ver­

plaatsen we ze dan maar naar de volgende vrijdag.

kort

aan=wengeling

Gesteld werd: "goed

·een

plaats

met

te

Maarten Hens,

worden voor

steun van Piet.

gezocht te

worden

voor de

alsook een degelijk programma in mekaar gebokst

(Maarten)

Kandidaat-pannekoekenbakkers mogen zich ook steeds

aanbieden

bij

Maarten. Er werd besloten om alle bezorgen

leden nog

een persoonlijke uitnodiging te

voor dit festijn.

•Na het slippertje van vorige keer. worden

moesten

om de Vallei

er terug een aantal per­

sonen

gevonden

Bart.

Geert en Maarten waren bereid dit te doen en spreken verder

af. Verschijningsdatum: Een

ander

probleempje:

dactie van

de Vallei

e

eind

Aha.

er

Gerda

momenteel w inig geweten wie schiet

september

wie wil

?!

jaar instaan voor de re­

er immers

hallo Freek,

?

Bart werd bereid gevonden om

spelen.

'89.

volgend

stopt

(ja,

er dan nog over

in elkaar te boksen.

vanaf

mee.

over Freek is

hoort u

1990

mij,

over.).

dus

hoofdredacteurtje te

Geert en Fanne willen ook meehelpen en Maarten heeft ook

wel zijn vast rubriekje. Bovendien

ging Fanne nog informeren bij

een aantal vrouwelijke kennissen van hem. •Een korte

financiele flash uit

BF... Echter geen paniek:

de mond van Lieve:

Jony

moet nog

15000

2000

we staan op

BF ontvangen van het

werkkamp. de subsidies van de stad gaan ook binnenkomen.

etc...

Lieve wordt echter

ze moet

25

jaar en - we zijn onverbiddelijk -

er dus uit ... Gevraagd: Antwoord:

ik.

een penningmeester voor

aldus Bart.

bevindt ons kapitaal

en zo

geschiedde:

volgend

Hij

laat

Neen, zal

ook Jony weten dat

vertrekt binnenkort

weeral

een

probleem:

niet Bart.

voor

hij er

9

na Gerda.

volgend jaar

maanden naar Wales

niet en

bij

Freek en zal

"den voorzitter"

daar wel

zijn.

zo stelde zich

wie wil er volgend jaar voorzitter zijn

maar wel Maarten zag

dus volgend jaar

Voor de liefhebbers...

zich dus in de handen van Bart.

•De leegloop van de afdeling gaat echter verder: Lieve

jaar.

vanaf volgend jaar

?

graten in en hij

zijn. Jony

brengt

alle mate­

riaal naar Maarten... Dit waren zowat de voornaamste items er nog

een

aantal losse voorstellen

op de agenda. Daarnaast werden en

opmerkingen

geformuleerd.

Mensen die Uitloper

(=tijdschrift

taan nog willen ontvan1ren.

van de JNM-Plantenwerkgr")epi

geven best een

en vermelden daarbij hun naa.m,

seintje aan Davi.:.

adres en interesses. Uitlo?er

uiteraard gratis! David Wijnants.

Stwg. op Ravels

248

te

2360

Oud-Turnhout.

voor­

Wi.:'. nar:ts ::::ij::


6

7

v/.··

DE

SNOEKENGRACHT

..is een schattig natuurreservaatje

in

Vertrijk.

Een korte beschrijving . . .

Heb ik goed gehoord Zal ik j ou ook zien

? in

De eerste stukj es Snoekengracht de

Snoekengracht

?

werden in

1974

in beheer ger.ome�.

Die stukj es zijn nu uitgegroeid tot prachtige �ooilandj es. �aar dit aanvankelij k nog echte "ruige" stukken waren: een vegetatie dan een mens!

Deze vegetatie

bestond

waar �oger

toen vooral uit Moerasspirea.

Brandnetel en allerhande ruigtekruiden. Ja.

de eerste jaren was

het

een echt slavenwerk om dit te beheren: dagenlang heeft de beheersploeg moeten zwoegen om het boeltj e neer te leggen . .. Na deze eerste maaibeurt

werd de vegetatie veel minder ruig en

verschenenen er plantj es zoals Snoekengracht Nu,

na

verschraalde

15 j aar beheer.

bloemenweiden.

v.:

,!'

f;,'. � lfl] "1P;/, ,

0F .,,.!,i:" .

r.l"

I

l'·� "'.",.' "I IJ 'j1

"

'

.

.

Pinksterb:oem.

is de Snoekengracht ook uitgebreid.

wannee� de meeste

(elzenbroekbosj es.

g

plantj es uit ebloeid zij n,

Zo �eb=en

wordt de

·/ege­

In het achterste gedeelte van �et reservaat

ruigte,

grazingsproj ect starten.

i

door pony's zullen

i

�e

na­

Maar nu gaan we in dit gebied ee�

be­

rietveld.

tuur haar gangetje laten gaan.

i:

Dit �oudt

hakhoutbosj es}

bereiken: Tienen}.

lopen.

j e zoekt de kerk van Vertrij k je

\\

is

dit steeds mogel:j k.

[Boutersem.

::�,"'�

te

tussen Leuven en

volgt de Roosbeekstraat naar beneden en dan een klein (tussen de �uizen door naar beneden).

Geert Abts.

he� jaar

toegangkelij k. De Snoekengracht is heel gemakkelij k

padj e naar links

\\

hebben we

in dat in dat gebied heel

Als j e het reservaat eens wil bezoeken. Het is vrij

"

·,

Breedbladige

Trilgras en Kranswier komen er talrij k voor.

verrij king mogelij k is.

"

' '� ' .

,1 ,1: ,1

15 jaar

In j uli,

"

.

Maar in die

400

Koekoeksbloem,

tatie afgemaaid. Hier en daar laten we nog enkele stukj es staan voor de insekten. Vervolgens wordt het maaisel afgevoerd. zodat er geen

;r .

:"1

zijn de hooilandjes geevolueerd tot ?rac�tige

Het beheer nu!

''!//·

..

Ratelaar,

Je

prachtig . ..

ook Knolsteenbreek.

Moesdistel.

reeds

Pinksterbloem.

we nu ook elzenbroekbosj es. rietvelden en knappe hakhoutbosjes in beheer. Al bij al maakt dit de Snoekengracht nu zo'n 10 ha. grco�.

.

q · · 11

en

In het voorj aar treffen we er tot

orchideetj es aan:

'ti ·I

Koekoeksbloem


6

7

v/.··

DE

SNOEKENGRACHT

..is een schattig natuurreservaatje

in

Vertrijk.

Een korte beschrijving . . .

Heb ik goed gehoord Zal ik j ou ook zien

? in

De eerste stukj es Snoekengracht de

Snoekengracht

?

werden in

1974

in beheer ger.ome�.

Die stukj es zijn nu uitgegroeid tot prachtige �ooilandj es. �aar dit aanvankelij k nog echte "ruige" stukken waren: een vegetatie dan een mens!

Deze vegetatie

bestond

waar �oger

toen vooral uit Moerasspirea.

Brandnetel en allerhande ruigtekruiden. Ja.

de eerste jaren was

het

een echt slavenwerk om dit te beheren: dagenlang heeft de beheersploeg moeten zwoegen om het boeltj e neer te leggen . .. Na deze eerste maaibeurt

werd de vegetatie veel minder ruig en

verschenenen er plantj es zoals Snoekengracht Nu,

na

verschraalde

15 j aar beheer.

bloemenweiden.

v.:

,!'

f;,'. � lfl] "1P;/, ,

0F .,,.!,i:" .

r.l"

I

l'·� "'.",.' "I IJ 'j1

"

'

.

.

Pinksterb:oem.

is de Snoekengracht ook uitgebreid.

wannee� de meeste

(elzenbroekbosj es.

g

plantj es uit ebloeid zij n,

Zo �eb=en

wordt de

·/ege­

In het achterste gedeelte van �et reservaat

ruigte,

grazingsproj ect starten.

i

door pony's zullen

i

�e

na­

Maar nu gaan we in dit gebied ee�

be­

rietveld.

tuur haar gangetje laten gaan.

i:

Dit �oudt

hakhoutbosj es}

bereiken: Tienen}.

lopen.

j e zoekt de kerk van Vertrij k je

\\

is

dit steeds mogel:j k.

[Boutersem.

::�,"'�

te

tussen Leuven en

volgt de Roosbeekstraat naar beneden en dan een klein (tussen de �uizen door naar beneden).

Geert Abts.

he� jaar

toegangkelij k. De Snoekengracht is heel gemakkelij k

padj e naar links

\\

hebben we

in dat in dat gebied heel

Als j e het reservaat eens wil bezoeken. Het is vrij

"

·,

Breedbladige

Trilgras en Kranswier komen er talrij k voor.

verrij king mogelij k is.

"

' '� ' .

,1 ,1: ,1

15 jaar

In j uli,

"

.

Maar in die

400

Koekoeksbloem,

tatie afgemaaid. Hier en daar laten we nog enkele stukj es staan voor de insekten. Vervolgens wordt het maaisel afgevoerd. zodat er geen

;r .

:"1

zijn de hooilandjes geevolueerd tot ?rac�tige

Het beheer nu!

''!//·

..

Ratelaar,

Je

prachtig . ..

ook Knolsteenbreek.

Moesdistel.

reeds

Pinksterbloem.

we nu ook elzenbroekbosj es. rietvelden en knappe hakhoutbosjes in beheer. Al bij al maakt dit de Snoekengracht nu zo'n 10 ha. grco�.

.

q · · 11

en

In het voorj aar treffen we er tot

orchideetj es aan:

'ti ·I

Koekoeksbloem


9

8

Eannalia

PS:

(iedereen, behalve stoute mensen,

de JNM heeft geen

is welkom)

, )

Dag lieve mensen allemaal ,

Vorige,

aan hen die voor de eerste maal een vallei vast hebben: godsdienst

naar het schijnt chokerende vallei had ik u beloofd mijn vredesformule

kenbaar te maken maar •

• •

daar er een besmetting van burgerietis is gesignaleerd

leek het me beter van iedereen KRSNA bewust te maken. Hier komt ze dan,

de vredesformule

(ik leerde ze kennen op een betoging tegen ont­

ploffende sigaren) van Harie Krichna

( 't is maar te hopen dat ze der mee kunnen

lachen dat het in de vallei wordt gepubliceerd want anders zou ik wel eens op grootmoeders wijze geroosterd kunnen worden

De awu:ie

iA Çoci.'1

ci!J.end.om, mCW1t wi.j.,

beAcliaaf.de meJ1,1en.-doen.

-levende we3eJ1,1-e1t

ui-t on;e

!J.eeA-t en.

ui.-t

1

nl Salman)).

in het

een.

de weA.eA.d moeten. bartrten., wi.1.1.en. we

V/l.ede vin.den!

D� g in... �ag.�u��: staat N::uurresei-�aten v.z. "! :·t op d�_-br es cjm �e l!latste 1 b�.gkke�. natuur-.:·te .verde �1gen. Natàurbehoud Îs dan 'qok d-� b.el��gdjkste , zofq van onze vereniging. . Is hAt �k. �w: zo�g ?

De grote fout van de moderne beschaving is dat de mensen het eigendom van iemand anders beschouwen alsof het van henzelf was en daardoor het natuurlijke evenwicht onnodig verstoren.De wetten van de natuur zijn zo machtig, dat geen levend wezen ze straffeloos kan overtreden.Alleen iemand die Krsna bewust is kan gemakkelijk aan de greep

,,.. ,

!'.".\ ri�·�'ilfl

van de natuurwetten

vrede vinden. Zoals een staat ministerie van justitie, waarvan deze

wordt

J

ontkomen en zo geluk en beschermd wordt door het

wat bestaat.Daarom is de aarde

Gods eigendom,,maar wij,

levende wezens-en in het bij-

zonder de zogenaamd be-

en uit de wereld moeten bannen,

willen we ooit vrede bereiken.

Het feit dat de mens zich Gods

onrechtmatig heeft

Dwaze en zogenaamd beschaafde

mensen maken aanspraak op Gods

eigendom, omdat ze goddeloos

geworden zijn.In een goddeloze

maatschappij kan niemand gelukkig

en vreedzaam leven.In de

Bhagavad-gita zegt Krsna dat Hij

eigenlijk degene is die van alle

activiteiten van de mensen moet

dat Hij de Allerhoogste

Heer van alle universa is en de

vriend en weldoener van alle levende

wezens.Wanneer de menden deze ver-

klaring als vredesformule zouden accepteren, zou de vrede vanaf dat ogenblik een feit zijn.Wil men ooit vrede krijgen,

dan dient men dus zowel individueel als collectief

zijn bewustzijn in Krsna-bewust te worden door het chanten van:Hare Krsna, p

��ktisèh�,

Hare h

,.;.�i Hare

R!llna,

Hare Räma, Ráma Räma, Hare Hare.Dit

i�

Hare Krsna . • .

een

eenvoudige en verheven methode.Vijfhonderd jaar geleden werd deze formule

door Heer Sri Caitanya in India geïntroduceerd en nu kunt u er in uw eigen land over beschikken.Aarzel dus niet deze eenvoudige methode in de praktijk te brengen,

realiseer

uw eigenlijke situatie door de Bhagavad-gita te lezen en herstel zo uw verbroken relatie met Krsna, God.Vrede en voorspoed zullen het onmiddellijke resultaat zijn over de hele wereld •

. .

Dan-up flesje blijkt te zijn�op.Beleeft zeg:

r�·

dat ze iets heeft laten vallen waar­

op 'de dame' repliceert dat ik het moet laten liggen.Ik

toegeeigend is min of meer de

oorzaak van alle onrust op aarde.

iets in

vijftig schat ik.Ze stopt en haalt uit haar fiets,zak een wit ding_ dat ze weg .

werpt in de wegberm.Snel haast ik me er naar toe en raap het wit ding; dat een

komt voort uit een grove mis-

vatting, die we uit onze geest

Krsna Krsna,

Het gebeurde allemaal op klaarlichte dag, voor mij rijdt er een vrouw van de

schaaf de mensen-doen alsof

Gods eigendom van ons is.Dit

genieten,

een verhaal

mogens van God, de uiteinde-

lijke lijke eigenaar van alle<

1040 BRUSSEL

(maar natuurlijk heeft u zich in één keer van de JNM en Natuurreservaten lid gemaakt)

�an de natuur.De materiële

natuur is een van de ver-

eigendom

INFO: NATUURRESERVATEN VZW, VAUTIERSTR 29

de staat van het universum, een onbeduidend klein deeltje

aarde slechts

is, beschermd door de wetten

bi.j.J.On.d.eA. de JO!J.en.aamd

net aJAof. Çod.'1 e.L!J.end.om van or!A iA. Uil kom-t. vooJLt ui-t

!jlll-OVe 1ni.Av�, di..e we

oou

(zoals mijn vrie

) )

in

w�N

snel met "' t ligt vol plastiek, Ach,

�top

het plastieken flesje

fietszak en vraag waarom ze zomaar dingen in het milieu smijt, zij antwoordt gaat ge soms alles oprapen;

laa; het maar liggen"

ik zie het al zij is één van die vele beschaafde kortzichtige domme egoïstische

burgers die beginnen te roepen als er iets voor HUN deur zou liggen en waarmee de

li/ niets

wereld vol mee zit.Hier valt ·tf

toon "volwassenen van tegenwoordig •

• .

meer te zeggen, ik zeg alleen nog op kwade " Met haar domme blik kijkt ze me na als ik verder

ga. (tussen haakjes:dat hij die vrij van schuld is de eerste steen werpt; het ook ik tref blaam

(maar ik doe mijn best

� �

ja ik weet

(omKrsna bewust te worden)hahaha)


9

8

Eannalia

PS:

(iedereen, behalve stoute mensen,

de JNM heeft geen

is welkom)

, )

Dag lieve mensen allemaal ,

Vorige,

aan hen die voor de eerste maal een vallei vast hebben: godsdienst

naar het schijnt chokerende vallei had ik u beloofd mijn vredesformule

kenbaar te maken maar •

• •

daar er een besmetting van burgerietis is gesignaleerd

leek het me beter van iedereen KRSNA bewust te maken. Hier komt ze dan,

de vredesformule

(ik leerde ze kennen op een betoging tegen ont­

ploffende sigaren) van Harie Krichna

( 't is maar te hopen dat ze der mee kunnen

lachen dat het in de vallei wordt gepubliceerd want anders zou ik wel eens op grootmoeders wijze geroosterd kunnen worden

De awu:ie

iA Çoci.'1

ci!J.end.om, mCW1t wi.j.,

beAcliaaf.de meJ1,1en.-doen.

-levende we3eJ1,1-e1t

ui-t on;e

!J.eeA-t en.

ui.-t

1

nl Salman)).

in het

een.

de weA.eA.d moeten. bartrten., wi.1.1.en. we

V/l.ede vin.den!

D� g in... �ag.�u��: staat N::uurresei-�aten v.z. "! :·t op d�_-br es cjm �e l!latste 1 b�.gkke�. natuur-.:·te .verde �1gen. Natàurbehoud Îs dan 'qok d-� b.el��gdjkste , zofq van onze vereniging. . Is hAt �k. �w: zo�g ?

De grote fout van de moderne beschaving is dat de mensen het eigendom van iemand anders beschouwen alsof het van henzelf was en daardoor het natuurlijke evenwicht onnodig verstoren.De wetten van de natuur zijn zo machtig, dat geen levend wezen ze straffeloos kan overtreden.Alleen iemand die Krsna bewust is kan gemakkelijk aan de greep

,,.. ,

!'.".\ ri�·�'ilfl

van de natuurwetten

vrede vinden. Zoals een staat ministerie van justitie, waarvan deze

wordt

J

ontkomen en zo geluk en beschermd wordt door het

wat bestaat.Daarom is de aarde

Gods eigendom,,maar wij,

levende wezens-en in het bij-

zonder de zogenaamd be-

en uit de wereld moeten bannen,

willen we ooit vrede bereiken.

Het feit dat de mens zich Gods

onrechtmatig heeft

Dwaze en zogenaamd beschaafde

mensen maken aanspraak op Gods

eigendom, omdat ze goddeloos

geworden zijn.In een goddeloze

maatschappij kan niemand gelukkig

en vreedzaam leven.In de

Bhagavad-gita zegt Krsna dat Hij

eigenlijk degene is die van alle

activiteiten van de mensen moet

dat Hij de Allerhoogste

Heer van alle universa is en de

vriend en weldoener van alle levende

wezens.Wanneer de menden deze ver-

klaring als vredesformule zouden accepteren, zou de vrede vanaf dat ogenblik een feit zijn.Wil men ooit vrede krijgen,

dan dient men dus zowel individueel als collectief

zijn bewustzijn in Krsna-bewust te worden door het chanten van:Hare Krsna, p

��ktisèh�,

Hare h

,.;.�i Hare

R!llna,

Hare Räma, Ráma Räma, Hare Hare.Dit

i�

Hare Krsna . • .

een

eenvoudige en verheven methode.Vijfhonderd jaar geleden werd deze formule

door Heer Sri Caitanya in India geïntroduceerd en nu kunt u er in uw eigen land over beschikken.Aarzel dus niet deze eenvoudige methode in de praktijk te brengen,

realiseer

uw eigenlijke situatie door de Bhagavad-gita te lezen en herstel zo uw verbroken relatie met Krsna, God.Vrede en voorspoed zullen het onmiddellijke resultaat zijn over de hele wereld •

. .

Dan-up flesje blijkt te zijn�op.Beleeft zeg:

r�·

dat ze iets heeft laten vallen waar­

op 'de dame' repliceert dat ik het moet laten liggen.Ik

toegeeigend is min of meer de

oorzaak van alle onrust op aarde.

iets in

vijftig schat ik.Ze stopt en haalt uit haar fiets,zak een wit ding_ dat ze weg .

werpt in de wegberm.Snel haast ik me er naar toe en raap het wit ding; dat een

komt voort uit een grove mis-

vatting, die we uit onze geest

Krsna Krsna,

Het gebeurde allemaal op klaarlichte dag, voor mij rijdt er een vrouw van de

schaaf de mensen-doen alsof

Gods eigendom van ons is.Dit

genieten,

een verhaal

mogens van God, de uiteinde-

lijke lijke eigenaar van alle<

1040 BRUSSEL

(maar natuurlijk heeft u zich in één keer van de JNM en Natuurreservaten lid gemaakt)

�an de natuur.De materiële

natuur is een van de ver-

eigendom

INFO: NATUURRESERVATEN VZW, VAUTIERSTR 29

de staat van het universum, een onbeduidend klein deeltje

aarde slechts

is, beschermd door de wetten

bi.j.J.On.d.eA. de JO!J.en.aamd

net aJAof. Çod.'1 e.L!J.end.om van or!A iA. Uil kom-t. vooJLt ui-t

!jlll-OVe 1ni.Av�, di..e we

oou

(zoals mijn vrie

) )

in

w�N

snel met "' t ligt vol plastiek, Ach,

�top

het plastieken flesje

fietszak en vraag waarom ze zomaar dingen in het milieu smijt, zij antwoordt gaat ge soms alles oprapen;

laa; het maar liggen"

ik zie het al zij is één van die vele beschaafde kortzichtige domme egoïstische

burgers die beginnen te roepen als er iets voor HUN deur zou liggen en waarmee de

li/ niets

wereld vol mee zit.Hier valt ·tf

toon "volwassenen van tegenwoordig •

• .

meer te zeggen, ik zeg alleen nog op kwade " Met haar domme blik kijkt ze me na als ik verder

ga. (tussen haakjes:dat hij die vrij van schuld is de eerste steen werpt; het ook ik tref blaam

(maar ik doe mijn best

� �

ja ik weet

(omKrsna bewust te worden)hahaha)


10

� rrJ/f<-� c@21

��-5 -p/� Ä-A;��lfJl: ;<,...MPeft/'é) � r,

ZO!Jé7? JflJ'P7?E.S5Jé

(Or>fC •N�e w1:.t"r.!.(')

Voo11: "cJw.li..eA.en. .W het r;.edaan, ifl. ifl. kan

eA.

�.I

no11- even. veAd.eA. mee r;.aan:de pxna-eA.vakanlie

met al di_e /.an:tM:tiAcli.e j.nm kampen. ]-Ond.eA. al :te !].ll:O:te 11:ampen. ZOV ! of. 11:er;.en. he:t kan

ol!A

ru.e:t bofTJTlen. want we � weeA. :tMamen.

al de me11Aen. ond.eA. 25 j= van � V.i.aand.eA.en. met ona-e 9-0ei..e

en. ",lecfi.:te kanten. voo11: he:ta-e.lt.de ( mo� :te J�f!l'l. maa11: we.l :te om;Jcfvt.ij.ven.J de JNfll De &aband.eM, UIM:tv.lmnin.!].en., OcM:tv�en., liinbUA.fjeM, lintweA.pen.=en. en. al de and.Men. v.laruM of. /.Jta11A VeA.erU[jd en. f}12JJJ<J.pend. :to:t op de :tand.en.. Samen.

n<UM al di..e mooi_e beM:ten. en. p.lan:tu

a-oeken. m al di_e ( ;JOfMJ f>"acli.tir;.e .land;Jcfi.appen. !JaaA. a-aud.en. we het .li..e/,A:t van al blijven. vn.J..j en. ru.et 11-ebond.en. aan lijd. IJ/e.lke dar;.

� we vandaar;.? W<UMom :tocli. mM en. voM.?He:t � i_n_,,:t/ue un n:ten. di_e a.l.leen.

maa11:

r;.ebJULill.:t wond.en. bi_j mama en. papa. éen. veA.Jteki_jkeA. of. Jei.A dat ;_,, nodi..r;. A.l di_e 11-ekke f.i_gwien. waa11:mee je je k11:om kan .lacli.en.. Di_e daa11: weet vee.l oveA. keveM

di..e oveA. muJi_ek en. hi_j kent al de p.Lan:ten. i_n he:t .<.a:ti_jn en. J4 kn.J..jr;.:t i_ede11:e ".lar;.Jtoom:t<UM:t k.lem ;JupeA.Wi_j;J, nei..r;. a,l;J we ;Jamen. � Vana.l.lM hebben. we be.leef4 , we kf.!Jlfl.en. eA. nor;. ja11:en oveA. velt:te.l.len. . maa11: BV op he:t n'aa-of.e bi_j een. 9-0ei.. pi_n:t bi_eA..

Neen, ,Uet

hüu, a-o op papi_eA.

Je kan het ook a.l.leinaal a-e.lf. be.leven., he:t ;_,, mi_j om he:t even. m<UM weet dan we.l da:t a,l;J de vakantie voo11:bi_j ;_,, je me:t een. difl.ke k11:op heJ.nruee i_n je kee.l Jd tn<UM :tltoo;J:t u vo.l!].end.e week ;_,, eA. weeA. i_e;t,, :te c!JJen en. :thui.A ;_,, he:t ;JOIM ook we.l p.leJan:t. Zo :tltek dwJ je ;J;teke.lhui_d m<UM weeA. aan en. :tltek de bMchaaf.de WeA.e.ld i_n

11


10

� rrJ/f<-� c@21

��-5 -p/� Ä-A;��lfJl: ;<,...MPeft/'é) � r,

ZO!Jé7? JflJ'P7?E.S5Jé

(Or>fC •N�e w1:.t"r.!.(')

Voo11: "cJw.li..eA.en. .W het r;.edaan, ifl. ifl. kan

eA.

�.I

no11- even. veAd.eA. mee r;.aan:de pxna-eA.vakanlie

met al di_e /.an:tM:tiAcli.e j.nm kampen. ]-Ond.eA. al :te !].ll:O:te 11:ampen. ZOV ! of. 11:er;.en. he:t kan

ol!A

ru.e:t bofTJTlen. want we � weeA. :tMamen.

al de me11Aen. ond.eA. 25 j= van � V.i.aand.eA.en. met ona-e 9-0ei..e

en. ",lecfi.:te kanten. voo11: he:ta-e.lt.de ( mo� :te J�f!l'l. maa11: we.l :te om;Jcfvt.ij.ven.J de JNfll De &aband.eM, UIM:tv.lmnin.!].en., OcM:tv�en., liinbUA.fjeM, lintweA.pen.=en. en. al de and.Men. v.laruM of. /.Jta11A VeA.erU[jd en. f}12JJJ<J.pend. :to:t op de :tand.en.. Samen.

n<UM al di..e mooi_e beM:ten. en. p.lan:tu

a-oeken. m al di_e ( ;JOfMJ f>"acli.tir;.e .land;Jcfi.appen. !JaaA. a-aud.en. we het .li..e/,A:t van al blijven. vn.J..j en. ru.et 11-ebond.en. aan lijd. IJ/e.lke dar;.

� we vandaar;.? W<UMom :tocli. mM en. voM.?He:t � i_n_,,:t/ue un n:ten. di_e a.l.leen.

maa11:

r;.ebJULill.:t wond.en. bi_j mama en. papa. éen. veA.Jteki_jkeA. of. Jei.A dat ;_,, nodi..r;. A.l di_e 11-ekke f.i_gwien. waa11:mee je je k11:om kan .lacli.en.. Di_e daa11: weet vee.l oveA. keveM

di..e oveA. muJi_ek en. hi_j kent al de p.Lan:ten. i_n he:t .<.a:ti_jn en. J4 kn.J..jr;.:t i_ede11:e ".lar;.Jtoom:t<UM:t k.lem ;JupeA.Wi_j;J, nei..r;. a,l;J we ;Jamen. � Vana.l.lM hebben. we be.leef4 , we kf.!Jlfl.en. eA. nor;. ja11:en oveA. velt:te.l.len. . maa11: BV op he:t n'aa-of.e bi_j een. 9-0ei.. pi_n:t bi_eA..

Neen, ,Uet

hüu, a-o op papi_eA.

Je kan het ook a.l.leinaal a-e.lf. be.leven., he:t ;_,, mi_j om he:t even. m<UM weet dan we.l da:t a,l;J de vakantie voo11:bi_j ;_,, je me:t een. difl.ke k11:op heJ.nruee i_n je kee.l Jd tn<UM :tltoo;J:t u vo.l!].end.e week ;_,, eA. weeA. i_e;t,, :te c!JJen en. :thui.A ;_,, he:t ;JOIM ook we.l p.leJan:t. Zo :tltek dwJ je ;J;teke.lhui_d m<UM weeA. aan en. :tltek de bMchaaf.de WeA.e.ld i_n

11


12

�-

Waarnemingen Om

terug

te

Hieronder 'tind je e e n teknopt over=ic�� 11an de waarne�inge� �ie afgelopen =omer via de SAR-kast verzameld werden. Aalscholver

beginnen met

29

het

vind

van 3

jaarverslag van

1986 binnenkort van de

10 en

19-8:

persen

rolt.

Hierin

je een overzicht van alle vogelsoorten die in de Dijlevallei in

waarger.omen werden

1986,

met een korte bespreking.

missen

publikatie

er dit

najaar geregeld getrekteld zal worden.

in hoofdzaak

plateau te Leefdaal/Korbeek-Dij Ie. Georganiseerde

om.

door

in de voormiddag. op 14-10.

Voor meer informatie of schrijf:

Een niet

te

!

het

(steeds

28-10.

als het goed is ook 's

11-11 en 25-11.

betreffende beide mededelingen:

Maarten Hens St.-Jansbergsestwg. 79 3030 Heverlee.

2 ex.

18-8:

ik nog wel kwijt dat:

wil

l !X. te SAR te SAR. 's avonds nog 1 ex. te SAR tem. 6-8: 11-8: 1 ex. te SAR 1 ex. 3 ex. hoog �vertrekkend te 30-7:

en

2-8:

een lichtJes verwaterde rubriek (of is het gewoon om dez e Vallei een beetje volume te geven ?J. staat op de vol­ gende bladzijde een beknopt waarnemingsoverzichtje afgedrukt. Verder

vanop

trektellingen

namiddags)

l

ex.

te

SAR

6 en 8-7 5

ex.

te

SAR

Bergeend

14 en

Krakeend

op

./smient :

gaan

bel 016/200667.

13

'�

24-7:

Pij !staart

23-7: 27-7:

J Zwarte wouw : ...lwespendief

:

31-7:

1 ex. te Heverlee

Y 6-7:

'"'21-7:

16-8:

2

2

ad.

2 1

ex.

ibidem ex.

1 te SAR

die

het

te St-Agatha

Waarnemingen

van

nog

Rode.

met een max.

van 4

ex .

te SAR

te SAR

Neerijse

er

water

waar

.:11 sook

zich

tegenwoordig

aanwezig is,

oa.

(Grote Bron en Kliniekl.

niet moesten weten.

Slobeend.

j_en n 1 e t opgenomen.

2(!).

te SAR

overal waargenomen waar

En voor zij

keer

meestal overviiegende ex.

lijkt wel terug van weggeweest. Wordt

Florival.

2 e:(.

ex. te Florival

ex.

Oud-Heverlee.

3roek

13-7:

Regelmatig waargenomen te SAR.

Dwergmeeuw IJsvogel

te SAR

SAR

enkele malen gesignaleerd.

\.-19-8:

\.1

baltsende ex. te

2

eerste:

3

vist

:

te SAR

27-7:

1

steeds

15u00

Opvallend weinig waarnemingen... slechts

JlS-8:

..,

laatste keer met succes.

(op verschillende dagen)

Vzwarte stern

te SAR.

drinkt meerdere malen.

SAR:

juv. ex.

1

SAR

SAR

8 waarnemingen

1 ex. omstreeks

30-7:

1 ex.

eclipskleed te SAR

16-7 en 4-8

1 ad. te

"1"Groenpootruiter

..J Watersnip

in

waarvan de

29-7:

Slechtvalk

Ö'

1 6' eclips te

tss.

)Zomertaling

1

23-7:

22 en

,JVisarend

16-7:

:.. e

SAR

staat

voor

e en waarnemingenkastje

z�wat

te

SAR

en

�!t 3roc: !:evir.dt.

Wintertaling. Oeverloper en Wit�a:je de n am e n van de diverse waarnemers.

�er­


12

�-

Waarnemingen Om

terug

te

Hieronder 'tind je e e n teknopt over=ic�� 11an de waarne�inge� �ie afgelopen =omer via de SAR-kast verzameld werden. Aalscholver

beginnen met

29

het

vind

van 3

jaarverslag van

1986 binnenkort van de

10 en

19-8:

persen

rolt.

Hierin

je een overzicht van alle vogelsoorten die in de Dijlevallei in

waarger.omen werden

1986,

met een korte bespreking.

missen

publikatie

er dit

najaar geregeld getrekteld zal worden.

in hoofdzaak

plateau te Leefdaal/Korbeek-Dij Ie. Georganiseerde

om.

door

in de voormiddag. op 14-10.

Voor meer informatie of schrijf:

Een niet

te

!

het

(steeds

28-10.

als het goed is ook 's

11-11 en 25-11.

betreffende beide mededelingen:

Maarten Hens St.-Jansbergsestwg. 79 3030 Heverlee.

2 ex.

18-8:

ik nog wel kwijt dat:

wil

l !X. te SAR te SAR. 's avonds nog 1 ex. te SAR tem. 6-8: 11-8: 1 ex. te SAR 1 ex. 3 ex. hoog �vertrekkend te 30-7:

en

2-8:

een lichtJes verwaterde rubriek (of is het gewoon om dez e Vallei een beetje volume te geven ?J. staat op de vol­ gende bladzijde een beknopt waarnemingsoverzichtje afgedrukt. Verder

vanop

trektellingen

namiddags)

l

ex.

te

SAR

6 en 8-7 5

ex.

te

SAR

Bergeend

14 en

Krakeend

op

./smient :

gaan

bel 016/200667.

13

'�

24-7:

Pij !staart

23-7: 27-7:

J Zwarte wouw : ...lwespendief

:

31-7:

1 ex. te Heverlee

Y 6-7:

'"'21-7:

16-8:

2

2

ad.

2 1

ex.

ibidem ex.

1 te SAR

die

het

te St-Agatha

Waarnemingen

van

nog

Rode.

met een max.

van 4

ex .

te SAR

te SAR

Neerijse

er

water

waar

.:11 sook

zich

tegenwoordig

aanwezig is,

oa.

(Grote Bron en Kliniekl.

niet moesten weten.

Slobeend.

j_en n 1 e t opgenomen.

2(!).

te SAR

overal waargenomen waar

En voor zij

keer

meestal overviiegende ex.

lijkt wel terug van weggeweest. Wordt

Florival.

2 e:(.

ex. te Florival

ex.

Oud-Heverlee.

3roek

13-7:

Regelmatig waargenomen te SAR.

Dwergmeeuw IJsvogel

te SAR

SAR

enkele malen gesignaleerd.

\.-19-8:

\.1

baltsende ex. te

2

eerste:

3

vist

:

te SAR

27-7:

1

steeds

15u00

Opvallend weinig waarnemingen... slechts

JlS-8:

..,

laatste keer met succes.

(op verschillende dagen)

Vzwarte stern

te SAR.

drinkt meerdere malen.

SAR:

juv. ex.

1

SAR

SAR

8 waarnemingen

1 ex. omstreeks

30-7:

1 ex.

eclipskleed te SAR

16-7 en 4-8

1 ad. te

"1"Groenpootruiter

..J Watersnip

in

waarvan de

29-7:

Slechtvalk

Ö'

1 6' eclips te

tss.

)Zomertaling

1

23-7:

22 en

,JVisarend

16-7:

:.. e

SAR

staat

voor

e en waarnemingenkastje

z�wat

te

SAR

en

�!t 3roc: !:evir.dt.

Wintertaling. Oeverloper en Wit�a:je de n am e n van de diverse waarnemers.

�er­


15

14

Kälenaer BEHEERSWERKEN

za

30-9-'89

en zo

Nazomerf eest te Kruishoutem. Iedereen die

l-10-'89

heeft

aan een

gedurende

komen genieten belen.

dia's

Af spraak:

de

lluOO.

JNM-�:ampen dee

afgelopen maanden .

v,'!n àie

kijken.

zalige 'lakantiesfeer:

wordt •1erwacht op

Iedereen

igenomen

kan hier terug

reu=e

lol maken en een

te geraken. Bende",

vanaf

of meerdere

lekker

;:iab­

.JNM-fuif ...

ei gen kracht ginder

Als je mee wil met de

"Leuvense

bel dan naar Stef aan Van der .11.uwera

(016/489426) Zie ook Euglena

4/89

Bijna niet

er

steeds

gewerkt

in de Doode Bemde .

gebruiken.

Dus waarom

zou

. en b:jko�ende ook

jij

eens

gaan werken ?

Steeds wordt er afgesproken om reservaat laarzen .

in de

Reigerstraat.

lOuOO Je

aan het

brengt best

materiaaldepot van eten .

het

handschoenen,

ed. mee

zo 24-9-'89: zo zo

(blz. 23).

elk weekend wordt

krachten kan men er

IN DE DOODE BEMDE

Afvoeren en maaien· in het Zeggeveld

1-10-'89: idem 15-10-'89: maaien.

afvoeren en populiertJeS

kappen op

he: perceel

"Sjampetter" zo za 7-10-'89

22-10-'89:

Noordzeedag ... Een volledige

dag

animatie. Voor ke tochten,

gevuld met talloze excursies

en

het volledige programma en alle mogelij­

verwijzen we je naar Euglena 4/89

Centrale plaats van gebeuren: 7u30 Station

!blz. 22l

Station Oostende.

ll.

Afspraak:

werkdag in de Hoge Venen:

best

eersë

telefoneren

�aar

Piet.

Leuven:

Pass mocht hebben.

en als

Problemen met vervoer of Bel:

016/203772

-

zomaar voor inlichtingen..

Piet De Becker .

Windmolenstraat 9 te

Leuven

perron

je nog geen Go­

het is dezelfde dag Trein­

Tram-Busdag ... Info:

zo

15-10-'89:

Maarten Hens

(016/200667).

Voettocht doorheen de Dij levallei.

van Florival tot

Oud-Heverlee . Afspraak:

8u30 Station

Leuven

(trein tot Florival om

9u01) . Leiding:

Bart Vercoutere

Meebrengen:

(016/489745)

stapschoenen.

lunchpakket. geld voor de

trein ....

1>E51<'uNl)i(;. AA•<\[Wé•Ut' l!{�T/A_�-� Zo � 'f5"f f'f<bTlh';E 1i&EN

Zl>l'E5�

JNM- � .ût,k, fRDV8JGE. ...

�� � Ó\.

T, •1sn•o,ooooJ

za 28-10-'89:

Vogeltrektelling in het veld te Korbeek-Dij Ie. Afspraak:

7u30 Station Leuven, 8u00

"Wit huisje".

hoek Post met de fiets

veld Korbeek-DiJle/Bertem

Ook laatkomers treffen ons in die buurt aan. Leiding:

Maarten Hens

Meebrengen: Opm:

iets eet- en

drinkbaars, . ..

Deze tocht gaat niet door bij slechte weersomstandigheden,

zoals aanhoudende mist en/of regen, . . .

Bij twijfel:

za 4-11-' 89

(016/200667)

warme kleding,

Naar jaarlijkse een excursie.

bel bovenstaand nr.

gewoonte . . .

Pannekoekennamiddag.

bestuursvergadering

met

(planning voor

19901

leuke dia's en eten naar believen . .. Kortom .

niet

te missen!

verwacht! Nadere

informatie

�e

toegestuurd.

nog

ove1·

Iedereen

de

>'laats

wordt en

h·�t

hier dan

ook

;:'rogramma

krijg


15

14

Kälenaer BEHEERSWERKEN

za

30-9-'89

en zo

Nazomerf eest te Kruishoutem. Iedereen die

l-10-'89

heeft

aan een

gedurende

komen genieten belen.

dia's

Af spraak:

de

lluOO.

JNM-�:ampen dee

afgelopen maanden .

v,'!n àie

kijken.

zalige 'lakantiesfeer:

wordt •1erwacht op

Iedereen

igenomen

kan hier terug

reu=e

lol maken en een

te geraken. Bende",

vanaf

of meerdere

lekker

;:iab­

.JNM-fuif ...

ei gen kracht ginder

Als je mee wil met de

"Leuvense

bel dan naar Stef aan Van der .11.uwera

(016/489426) Zie ook Euglena

4/89

Bijna niet

er

steeds

gewerkt

in de Doode Bemde .

gebruiken.

Dus waarom

zou

. en b:jko�ende ook

jij

eens

gaan werken ?

Steeds wordt er afgesproken om reservaat laarzen .

in de

Reigerstraat.

lOuOO Je

aan het

brengt best

materiaaldepot van eten .

het

handschoenen,

ed. mee

zo 24-9-'89: zo zo

(blz. 23).

elk weekend wordt

krachten kan men er

IN DE DOODE BEMDE

Afvoeren en maaien· in het Zeggeveld

1-10-'89: idem 15-10-'89: maaien.

afvoeren en populiertJeS

kappen op

he: perceel

"Sjampetter" zo za 7-10-'89

22-10-'89:

Noordzeedag ... Een volledige

dag

animatie. Voor ke tochten,

gevuld met talloze excursies

en

het volledige programma en alle mogelij­

verwijzen we je naar Euglena 4/89

Centrale plaats van gebeuren: 7u30 Station

!blz. 22l

Station Oostende.

ll.

Afspraak:

werkdag in de Hoge Venen:

best

eersë

telefoneren

�aar

Piet.

Leuven:

Pass mocht hebben.

en als

Problemen met vervoer of Bel:

016/203772

-

zomaar voor inlichtingen..

Piet De Becker .

Windmolenstraat 9 te

Leuven

perron

je nog geen Go­

het is dezelfde dag Trein­

Tram-Busdag ... Info:

zo

15-10-'89:

Maarten Hens

(016/200667).

Voettocht doorheen de Dij levallei.

van Florival tot

Oud-Heverlee . Afspraak:

8u30 Station

Leuven

(trein tot Florival om

9u01) . Leiding:

Bart Vercoutere

Meebrengen:

(016/489745)

stapschoenen.

lunchpakket. geld voor de

trein ....

1>E51<'uNl)i(;. AA•<\[Wé•Ut' l!{�T/A_�-� Zo � 'f5"f f'f<bTlh';E 1i&EN

Zl>l'E5�

JNM- � .ût,k, fRDV8JGE. ...

�� � Ó\.

T, •1sn•o,ooooJ

za 28-10-'89:

Vogeltrektelling in het veld te Korbeek-Dij Ie. Afspraak:

7u30 Station Leuven, 8u00

"Wit huisje".

hoek Post met de fiets

veld Korbeek-DiJle/Bertem

Ook laatkomers treffen ons in die buurt aan. Leiding:

Maarten Hens

Meebrengen: Opm:

iets eet- en

drinkbaars, . ..

Deze tocht gaat niet door bij slechte weersomstandigheden,

zoals aanhoudende mist en/of regen, . . .

Bij twijfel:

za 4-11-' 89

(016/200667)

warme kleding,

Naar jaarlijkse een excursie.

bel bovenstaand nr.

gewoonte . . .

Pannekoekennamiddag.

bestuursvergadering

met

(planning voor

19901

leuke dia's en eten naar believen . .. Kortom .

niet

te missen!

verwacht! Nadere

informatie

�e

toegestuurd.

nog

ove1·

Iedereen

de

>'laats

wordt en

h·�t

hier dan

ook

;:'rogramma

krijg


16 ::o

:z-:l-'89:

Af:=praa..1.<::

Leiding:

�n

8u00

JNM

Geert

lOuOO

beheersdag".

eten.

met

de

fiets

9us gaan wij

post'.

mater1aaldepot

warme kleding, .

!016/2037721

(016/489745)

de

Mechels

t rein

Broek en naar Hofstade

tot in Mechelen.

naar Hofstade en dan met de bus

Leuven.

8u15 Station

Meebrengen:

Leiding:

In de kerstvakantie,

Allen op

DRIEMAAN DELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 16e JAARGANG N° 4 OKT- DEC '89

.

daar. . .

Afspraak:

het

laarzen.

De Becker

Dagtocht naar het

We gaan

Leuven met

Reigerstraat,

Bart Vercoutere

de bus

Het thema

lunchpakket. verrekijker .. .

"Nationale

9u00 Station

Piet

zijn de examens

werking.

:016/7330231

organiseert een

Info:

se gewoonte

Abts

Stapschoenen.

Meebrengen:

za 23-1:-'89:

Bierbeek

die dag werken in de Doode Bemde. Afspraak:

En dan

=o

8u45

Meebrengen:

za 18-11-'89:

J)J� 1r1\I"I�l�I

-:-e ·.roei: i0·)r'.-.ee:1 Bier:ieek. 11�rde� �et ·1e�i in naar Waals-Bra�ant . Station !...<::U"/�n met de fiets Brise-Tout. :iosran d Weertse dreef te

"Grijze novembertocht".

Mol�endaal

later

evt.

terug naar

met

Leuven

voldoende geld.

Bart

Vercoutere

tussen Kerstmis en Nieuwjaar,

JNM-Kongres

door.

gaat

naar jaarlijk­

dit jaar te St-Niklaas.

handelt bijna uitsluitend over natuurstudie en

Voor meer informatie

verwijzen

de afdelings­

we je naar Euglena 5/89.

199019901990199019901990199019901990199019901990199019901990199019901'

di 2-1-'89 tem.

vr 5-1-'89

Wintermaaikamp i n de Doode Bemde.. . Indien er interesse bestaat kan het kampje ook nog verlengd worden tot de

6e

Wil

of

7e.

je meer informatie

met Bart

Vercoutere

wel van buiten. .. ).

Zo,t.J��b;t". � ui.NJ aJ.. . " QA\.

.

·o-.-<1[

JO

?

(zijn

Aarzel

niet en

tel.nr .

neem

contact op

ken je ondert ussen al

1

�?

"

�:LEUVEN X Schildekelaan

Geert

Abt�. Maarten Hens

en

Bart

7

3060 Bert em Vercoutere.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.