__MAIN_TEXT__

Page 1

1 1 9 v e r g ader i n g b i j de v r i en den samen

,

te

ste l l e n .

Om

20

uur .

, voo r a l

om een

-

, _

,

1)1� l�llJl�l� I

k • l en de r

- .:;..

-.

- J>-

- -

--

D R I E M A A N D E L I J K S KO N TA KT B L A D J N M - L EUVEN 15 J A A R G A N G N° ,

.#

. . 1

f, 1

-

l>EZL VA LJ.1 1

]� .

J UN _5f f'89

1-LllAArPr#

-

--

\· � . l-

-

�.... � - .::- ..;:;,__ -----�- �

-� -�� �� � �-=_ti�-"Z--�;:. -� �

rr1' .

,

(;;1 •

f l·

___,

"

_

"

':

.

.

·

/

·

1-). -

1"/ltM ,",�116

, ",..

"..-i"_..

lr<lt.. J

/-

,,,..,, .

.

-c- ·

,..

.. .

plE 1 ,_, PE -"'A Tll.

<;•

·� ' :'i

• •�FV#

•,

: 'j' ' ; ', _,: -4 "-

� ·,/ · .il' , :, � .� :-... .: .

"<!"'IJ> G.#�AA-1\1" /J. t! T

v,�A/ [F>.-/'df(JMF'1r

!h

.JL.

uM, L ' N·: � l �B' -X"' -' r

.

!

(f;

}� :'r-/

,:. .

.

1

rea..

H

�.<$ · a f g

(;"raa Car.aa" r ;

" uer<ic. CBJ1'1\aer ,

Canse(&nl

3 :t r t

>

1

.• f te ::•.'VG

. c rc o u t e � " .

.

5> .J'"" •GJ'V . ,/

1'7.� �

··�

.

.

,.:,.J. � ' "

.?-e.�0

.

·

( !!Il �---- - . - :.· · .

K � n t o o r

. ..._:

.

l

'

·

'

{

·

l2/.1.1 ..:\ .:-�-;�/�

'

,

Va" ä e r.,� u we r a ,

L,

�..;.,,,.·..,r--

L E UVEN X

LEU�i:tl

i �e faan

·

'

,/

� -

�/17t' fS7Z4 .., ·J;t . � · , . ·."! .

f re d e r i c f.

r-


0 0

V

Ik

wens

i edereen een

R

W 0 0

2

R D

V O O R.

goede vakan t i e toe en anders dat j e er door mag z i j n i n

tweede z i t ! de

Daar lijkt

spu l len

deze

val l e i

bedri egt . Doordat

één

ding

l i e fs te

dat

( ze l fs

dege l i j k

amateur i s t i sch . Doch

deze

in

deze

en

s.rvv r-

val l e i

er

dun

val l e i

en

te

dit

maken is

uitziet

niet in m i j n bez i t waren

a l leen l i j kt

maar sch i j n en s c h i j n

het

alsof e r n i e t v e e l

ze

op

sta daar niet te gapen want dat ben j i j.[) us steek

is

h e t ) . Kom

burge r ,

enjoy JNM . . . . gen i e t

nog

prac h t ige ,

uit

deze

van

orde l i j ke

eens

je

schrij verstalenten

je

uit

vorige

d i t is

zeer

leuk en helemaal niet moe i l i j k

de band springende val l e i , nummers . En

of ver s l a een tocht d i e j e maakte . Waaaw ,

zeggen

:

een

new-beat roes en verlaat het pad d e r gewone

/,JOo R. t> :

I N 11-ó v t:>

/

F.1tN#A

L

J ,,v A1

V�R S lÄ frF.A/ IA

1'E !> -r

t r;" ' & ..::"' D �UULZlf L fN6r

'f

l<.At 1,410F!{.

..3

�vall

'I>

� :;:_ �

1tt t1 ' rRA r1is

li

��

i

� � xx><:.><� � '1P-"-­ �u.4stll 1

{

JN.M.

t-l e 7

: S TT,,.A.+.AJ

v'A...V �;f/A/ERft 13 A Rr veR c.� u Te llF f,>r-r VR.lt6-eAI TrAA1 'Ik# LTVITN FP 1.A TE

�AIP S.!J, � � RC

� � VEN

z � 1:1 1r Hu» TTkE)l1)16#�R lrE.(/.#ÏAI :

J?r J EtJlr.P flJ."A/P Il•·� )IA R �TUP1F F',,,4/ ,.,,flEU B�5Ule.(Mf.A/; \,TAA T TutJ O W'N Vd o � ÁlL� JaA/�ÇJ!l'AI Tll'> , EAI 'l E"'-' t Ç J A-fR P/ � v FIAI Trfl1 � 1e�p "3fj V 1 Al ,,v_. ruu 1C E.A/

M lt / F ()

r I S v1 11e , -r; I< ó i1"� !.J �.SI" 6-&> 1.N O /; � o A T .sr � . 1 1./ () � o oo f::r E.Al'T L- 10 V t!> ó�/ / t J �PFN /( ll A/ O#o /l. O t/F� <Ç c HR1J Vl.Nt:- Ul.V : rn -t � ..n .

�;,,,

,A/

l,.V l"o -o\ ,..D,t.iA/ � t.IUlle'A/ ; JIA Rr ve � � 11 1 1. 0, IU o u relf ç , AA.ti :P ':.o4c1 •�tt Tl.fl { llJ, �-r�-tA..At f li ?'6 ';f Cfç VA.N c:>1 14. if UMJlltA ) •1T1 �'' " lt.1 111, o 41 7#' 6 BFJtTl'oCA f i)1 '/'f 1 '3 q J!6 f

;' J>

,.,, p_ _ .B A R T

\/oo R jJ; Se1're-4(5&J

!(.e./N'k. rje AP��:!.

"' tJtreu ';l I � H Mf� C> e A/

NOG VEE L PLEZIER IN DE NATIER

'(,_.__

11 P Hrr

'fkt>Pvt:Ff?.$

: Il

bedenk alvast prachtige artikels

was de volgende luxueuse .

l l e'fST

:

':1- to

:

IAIS r;rr�A/

kDPij

&- "

:

R. E s I S T_�.tfl T/E

Ba

_3.

her l e e s nog eens

a l maar i n j e b e z i t . Nu r e s t me nog te

in

ae n• van de groene redac t i eleden . No g be ter zou

naar

je z e l f redac t i e l i d word t ,

Bart

Enfin , die

val l e i

recy c l agepapierlezer t j e s

enveloppe zijn

de

doch d i t is al leen maar s c h i j n en s c h i j n bedriegt . Natuur l i j k ontbreekt

i n s taat , er

om

V l/ U

rA A 1 '1A

l(� t I

tru-� � ". /t -t..-Jo-'l ) I p Il/'� Il � 1 5t> rR ' ' 1 1 <il laf (. 'd--tt / /1 IJ 1 . t ' ' l t.� � . """ •en ....,u...J � J 11 (;öó /:J? 11 1 1 11 11 ( A.fn� ,,_,, ��} VA-» JA/M V�t.I "p 1' o �,..; S TA,,if,Np ..IJ)��!;, ( �-"'4't.D lr61"4tJ/fTF� r".u/ A-t.. :s l to VA N A-4" 1. t;Z>f'R

"

,,

Tij p 'f>& H � /� 7 ".oer-

//A-t.L.'E i ·�

;i P - 4 t • 3 o ii' 9 -� 9 " I , Il

..Jlll'"J/AI'�

� l't/l/,Ç',#

"FV6-l �A/71

" F..V

l>»r v'A P6- J E Hr r H AT/o.V-f4F H�T Ä F'D&t. /A/�_s

o/P�NKl,,- T


0 0

V

Ik

wens

i edereen een

R

W 0 0

2

R D

V O O R.

goede vakan t i e toe en anders dat j e er door mag z i j n i n

tweede z i t ! de

Daar lijkt

spu l len

deze

val l e i

bedri egt . Doordat

één

ding

l i e fs te

dat

( ze l fs

dege l i j k

amateur i s t i sch . Doch

deze

in

deze

en

s.rvv r-

val l e i

er

dun

val l e i

en

te

dit

maken is

uitziet

niet in m i j n bez i t waren

a l leen l i j kt

maar sch i j n en s c h i j n

het

alsof e r n i e t v e e l

ze

op

sta daar niet te gapen want dat ben j i j.[) us steek

is

h e t ) . Kom

burge r ,

enjoy JNM . . . . gen i e t

nog

prac h t ige ,

uit

deze

van

orde l i j ke

eens

je

schrij verstalenten

je

uit

vorige

d i t is

zeer

leuk en helemaal niet moe i l i j k

de band springende val l e i , nummers . En

of ver s l a een tocht d i e j e maakte . Waaaw ,

zeggen

:

een

new-beat roes en verlaat het pad d e r gewone

/,JOo R. t> :

I N 11-ó v t:>

/

F.1tN#A

L

J ,,v A1

V�R S lÄ frF.A/ IA

1'E !> -r

t r;" ' & ..::"' D �UULZlf L fN6r

'f

l<.At 1,410F!{.

..3

�vall

'I>

� :;:_ �

1tt t1 ' rRA r1is

li

��

i

� � xx><:.><� � '1P-"-­ �u.4stll 1

{

JN.M.

t-l e 7

: S TT,,.A.+.AJ

v'A...V �;f/A/ERft 13 A Rr veR c.� u Te llF f,>r-r VR.lt6-eAI TrAA1 'Ik# LTVITN FP 1.A TE

�AIP S.!J, � � RC

� � VEN

z � 1:1 1r Hu» TTkE)l1)16#�R lrE.(/.#ÏAI :

J?r J EtJlr.P flJ."A/P Il•·� )IA R �TUP1F F',,,4/ ,.,,flEU B�5Ule.(Mf.A/; \,TAA T TutJ O W'N Vd o � ÁlL� JaA/�ÇJ!l'AI Tll'> , EAI 'l E"'-' t Ç J A-fR P/ � v FIAI Trfl1 � 1e�p "3fj V 1 Al ,,v_. ruu 1C E.A/

M lt / F ()

r I S v1 11e , -r; I< ó i1"� !.J �.SI" 6-&> 1.N O /; � o A T .sr � . 1 1./ () � o oo f::r E.Al'T L- 10 V t!> ó�/ / t J �PFN /( ll A/ O#o /l. O t/F� <Ç c HR1J Vl.Nt:- Ul.V : rn -t � ..n .

�;,,,

,A/

l,.V l"o -o\ ,..D,t.iA/ � t.IUlle'A/ ; JIA Rr ve � � 11 1 1. 0, IU o u relf ç , AA.ti :P ':.o4c1 •�tt Tl.fl { llJ, �-r�-tA..At f li ?'6 ';f Cfç VA.N c:>1 14. if UMJlltA ) •1T1 �'' " lt.1 111, o 41 7#' 6 BFJtTl'oCA f i)1 '/'f 1 '3 q J!6 f

;' J>

,.,, p_ _ .B A R T

\/oo R jJ; Se1're-4(5&J

!(.e./N'k. rje AP��:!.

"' tJtreu ';l I � H Mf� C> e A/

NOG VEE L PLEZIER IN DE NATIER

'(,_.__

11 P Hrr

'fkt>Pvt:Ff?.$

: Il

bedenk alvast prachtige artikels

was de volgende luxueuse .

l l e'fST

:

':1- to

:

IAIS r;rr�A/

kDPij

&- "

:

R. E s I S T_�.tfl T/E

Ba

_3.

her l e e s nog eens

a l maar i n j e b e z i t . Nu r e s t me nog te

in

ae n• van de groene redac t i eleden . No g be ter zou

naar

je z e l f redac t i e l i d word t ,

Bart

Enfin , die

val l e i

recy c l agepapierlezer t j e s

enveloppe zijn

de

doch d i t is al leen maar s c h i j n en s c h i j n bedriegt . Natuur l i j k ontbreekt

i n s taat , er

om

V l/ U

rA A 1 '1A

l(� t I

tru-� � ". /t -t..-Jo-'l ) I p Il/'� Il � 1 5t> rR ' ' 1 1 <il laf (. 'd--tt / /1 IJ 1 . t ' ' l t.� � . """ •en ....,u...J � J 11 (;öó /:J? 11 1 1 11 11 ( A.fn� ,,_,, ��} VA-» JA/M V�t.I "p 1' o �,..; S TA,,if,Np ..IJ)��!;, ( �-"'4't.D lr61"4tJ/fTF� r".u/ A-t.. :s l to VA N A-4" 1. t;Z>f'R

"

,,

Tij p 'f>& H � /� 7 ".oer-

//A-t.L.'E i ·�

;i P - 4 t • 3 o ii' 9 -� 9 " I , Il

..Jlll'"J/AI'�

� l't/l/,Ç',#

"FV6-l �A/71

" F..V

l>»r v'A P6- J E Hr r H AT/o.V-f4F H�T Ä F'D&t. /A/�_s

o/P�NKl,,- T


TOCHT

?

Eannalia

TORFBROEK

000000000000000

Op

en

dr u i l i g e

o n g e du l d ston den

aan

het

ook

r eg e n de

h o or t . We

over

w i n k se l e

en z .

tot

over

Ac h i l l es

en

de

Coo l s

di e

f i etstocht

de

w e i den

met

, wat

s l echte

w e e r l . Na

v e r t r o k k en

doen

t o c h l . Na van

Ste faan <zij

en

taak

van

ons

daarmeee

z oa l s

de

J NM

het

ving

eenden

wat

Geert

al

heel

h ebben

w i l de

we

eend eend

moesten

daarna

n i et s

begon n e n .

w a n d e l den

nog

n i et

k on den

s ch r i j v e r t j e s door

g e g e t en

te

1

J

we

had

nog

wat

een

meer

groep

eens

betaamt met

ee

de

hebben

terug

en

!

, �� -:;----...

��-

�/� /' .

\

�Vri jj

/

�o

ç( �

z i j j n oohoo vr i j j

roönd jouw a l l e e j n maaaaar

in dehe he hand

y

j ouw radi o staa t op TIEN

(

om te zien

eenden wat

in

ze

het e r op

houw dt de muzi ek er hééé él owooooo lekk er seur fen op je hardrege nwoudho uten

neen neen n i e ts loop t mank

van de

dat

v a k an t i e

( �/ ��

�(\

je m i l l ej as en met die koel e koeoeoe le in j e hand dri j f je yehé dri j f je weder naar het o l i e glad de Nooo ord zeee eee stra nd paam pam pam paaa m pam .

14

�(lij

(_,,.

'\ o � "'

0

../

:::?:::

lekk er drij ven op

water

wit

p l ank

mar tini tati karam

brood

w i l de

lang b i j j j j j

( de beat loop t even a l l een door )

in

af .

.

en de duracelb atte rij

j i j j ij bent het ja j i j

'-

zand

yeh yeh yeh

DU S

'

zijjn

met een koel cola aaa b l i kj e

0 "

v l i n de r n et . De h eb b e n

!

opvoedk u n d i ge

brood

k wa m e n

\

i

te h et

!

ki

\

'n

'we

smeten

k eerden

�'/'\

we

o r c h i deeän , s t a l -

we

l an g l . K l ar a

k l eine

d i n g . H i er n a

bi j

....

, k r egen

deze

bewegende

( zo a l s

/'

was

v i j ve r

bewezen . We

een

rest

A N T I E

Maar kom , ik w i l uw stoe lgan g n i e t bede rve n door te pra ten ove r de vak an t i e kri jgt u om te beg inn en d e n i euw ste zomerh i t van rad io_ comm erc ialo t e hor en . .. ZEE ROCK ( THE CROS S BOYS )

h ee f t

s t opp l a a t sen

gevaarl i j k

en

Berg

verte l l e n

k au w t j es

B r on n en . de

te

J N M . Voor d e

b o t e r h ammen

Ter

Be l g i sc h e

{ wa a r s c h i j n l i j k

" bu r ch t " C v o l gen s

de

de

p r ob e e r den

we

aan

toffe

op

rond

over

Kr i s

n aa r

had veel

K

D i t w i l zeggen dat ik nog veel mind er t i j d heb om iets fanny nee r te sch rijv en omd at er alw eer wre ed neig e kampen voo r deur en and ges lote n ope ning ere en staan .

o p h o u d t l , Heren t , Ve l te m ,

a a n gek o m e n

w a n de l i n g

oog

het

we

onze

V A

l aa t s t e

m o e d r i ch t i n g

v l i e gen < d i e

m i s l u k te

vo l

b e r i j de r s

echte

en k e l e

k a l k p l anten

ook

vol l e

van

met

l i be l l en . We

v a n gen

Gee r t

lid

v i n gen

deter m i n e r e n l en

k wamen

zel fs

f i etsen

t oc h ,

een

zo ' n

k r i e k e n bomen . Da a r

e . a . J . We

een

het

Fan n e

toch

r u s t i ge of

somm i ge

met

S t e e n o k k k e r z ee l . De

onze

w a c h t en . Hu n

bes c h a v i n g

een

kru i d

was

zoa l s

is

door

en

het

doc h t e r

k e rsen -

te

f i etssten

( wa a r

ston den

dez e , voor

zijn

het

Na

stat i on

k l aa r . Op

vak an t i edag zomerdag

donderdagoc h te n d

S"

-�

<.!

o4I

�' � 0

--==;: _

r

"l�:.Jr

'

/'>.

/'


TOCHT

?

Eannalia

TORFBROEK

000000000000000

Op

en

dr u i l i g e

o n g e du l d ston den

aan

het

ook

r eg e n de

h o or t . We

over

w i n k se l e

en z .

tot

over

Ac h i l l es

en

de

Coo l s

di e

f i etstocht

de

w e i den

met

, wat

s l echte

w e e r l . Na

v e r t r o k k en

doen

t o c h l . Na van

Ste faan <zij

en

taak

van

ons

daarmeee

z oa l s

de

J NM

het

ving

eenden

wat

Geert

al

heel

h ebben

w i l de

we

eend eend

moesten

daarna

n i et s

begon n e n .

w a n d e l den

nog

n i et

k on den

s ch r i j v e r t j e s door

g e g e t en

te

1

J

we

had

nog

wat

een

meer

groep

eens

betaamt met

ee

de

hebben

terug

en

!

, �� -:;----...

��-

�/� /' .

\

�Vri jj

/

�o

ç( �

z i j j n oohoo vr i j j

roönd jouw a l l e e j n maaaaar

in dehe he hand

y

j ouw radi o staa t op TIEN

(

om te zien

eenden wat

in

ze

het e r op

houw dt de muzi ek er hééé él owooooo lekk er seur fen op je hardrege nwoudho uten

neen neen n i e ts loop t mank

van de

dat

v a k an t i e

( �/ ��

�(\

je m i l l ej as en met die koel e koeoeoe le in j e hand dri j f je yehé dri j f je weder naar het o l i e glad de Nooo ord zeee eee stra nd paam pam pam paaa m pam .

14

�(lij

(_,,.

'\ o � "'

0

../

:::?:::

lekk er drij ven op

water

wit

p l ank

mar tini tati karam

brood

w i l de

lang b i j j j j j

( de beat loop t even a l l een door )

in

af .

.

en de duracelb atte rij

j i j j ij bent het ja j i j

'-

zand

yeh yeh yeh

DU S

'

zijjn

met een koel cola aaa b l i kj e

0 "

v l i n de r n et . De h eb b e n

!

opvoedk u n d i ge

brood

k wa m e n

\

i

te h et

!

ki

\

'n

'we

smeten

k eerden

�'/'\

we

o r c h i deeän , s t a l -

we

l an g l . K l ar a

k l eine

d i n g . H i er n a

bi j

....

, k r egen

deze

bewegende

( zo a l s

/'

was

v i j ve r

bewezen . We

een

rest

A N T I E

Maar kom , ik w i l uw stoe lgan g n i e t bede rve n door te pra ten ove r de vak an t i e kri jgt u om te beg inn en d e n i euw ste zomerh i t van rad io_ comm erc ialo t e hor en . .. ZEE ROCK ( THE CROS S BOYS )

h ee f t

s t opp l a a t sen

gevaarl i j k

en

Berg

verte l l e n

k au w t j es

B r on n en . de

te

J N M . Voor d e

b o t e r h ammen

Ter

Be l g i sc h e

{ wa a r s c h i j n l i j k

" bu r ch t " C v o l gen s

de

de

p r ob e e r den

we

aan

toffe

op

rond

over

Kr i s

n aa r

had veel

K

D i t w i l zeggen dat ik nog veel mind er t i j d heb om iets fanny nee r te sch rijv en omd at er alw eer wre ed neig e kampen voo r deur en and ges lote n ope ning ere en staan .

o p h o u d t l , Heren t , Ve l te m ,

a a n gek o m e n

w a n de l i n g

oog

het

we

onze

V A

l aa t s t e

m o e d r i ch t i n g

v l i e gen < d i e

m i s l u k te

vo l

b e r i j de r s

echte

en k e l e

k a l k p l anten

ook

vol l e

van

met

l i be l l en . We

v a n gen

Gee r t

lid

v i n gen

deter m i n e r e n l en

k wamen

zel fs

f i etsen

t oc h ,

een

zo ' n

k r i e k e n bomen . Da a r

e . a . J . We

een

het

Fan n e

toch

r u s t i ge of

somm i ge

met

S t e e n o k k k e r z ee l . De

onze

w a c h t en . Hu n

bes c h a v i n g

een

kru i d

was

zoa l s

is

door

en

het

doc h t e r

k e rsen -

te

f i etssten

( wa a r

ston den

dez e , voor

zijn

het

Na

stat i on

k l aa r . Op

vak an t i edag zomerdag

donderdagoc h te n d

S"

-�

<.!

o4I

�' � 0

--==;: _

r

"l�:.Jr

'

/'>.

/'


TE s T

,­ 'J

v z e L i::

SELZZ:TIEPROEF vr2.gen s p e l 11 1 ;;:v::.: :1 z;r L.":L:Si'l L::':VEN" Naam

BR I EF VAN DE MAAND

Ilan. d.,_

!Je �w-1i.Acfte 11.e:;.e/Z..Ul.9-

J-i.jJt 9-11.0.t.e -1pi)..t.

d/w.kt

dat j.o� .tlede ç;ebewr.de.

ui.t

ove11.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Vo ornaam :

november 1 9é 3 •

.

het:

�e - .i.Ju:j_den,t:

(1

. .t.ec.lr.tti.A dt f_otdje kwam een neu.t.A.onenbom n.i..e.t. .iJi Jee = op 8e.Á.9Á-ë, te11.ecJU. c//i.j. behJven u JO '1nel rnoç;eli.j.k een n.i..= bUJ.JAÁ.I1n.d te be]D119-en.

�051�Y

Wel k van volgende u i t s praken i s l!I3T j u i s t ?

a ) d e verontre iniging me t s t i k s t o foxyden � omt i n Belgi �

·en onverbrande k o o lwat e r s t offen in d e uitlaat . c ) Naarmat e j e sne l l e r ri j d t , komen e r meer s t i k s t ofoxy-

uit z i chzelf a l e en ve e l schonere ui tlaat

hebben .

e ) S t i k s t o f o xyden worden gevo rnd b i j all e verbrandings­ prc c e s s e n op re latief hoge t empe ratuur , z owel in motoren al s in ovens .

2 ) ":/elk van :i e z e roofdie ren k omt in Eur o pa voor? a) s e rval b ) v i skat c ) :nango e st e

l

./1

s c h i tter t ,

*

ik

"

d i t volstaat want

jij

er ook b i j

.....

over

steeds weer ondek i k , in j o u , nieuwe eigenscha ppen

:

jr

( vr i j e vertal ing van F l e i sman-pon s ) N

h e t H-atoom

'' �

Jt'

»

'f

fusieeuh

,...

enke l e uren begint het eerste kamp en natuu1:l i j k ben

in de Doode Bemde

volgende Fanna l i a

»

in j e ki j kers. steeds nieuwe

zoa l s onverro estbare p l a t i nastaafj es , kr i j g ik er koude

r i l l i ngen van

3)

a l s de sterrenhemel d i e boven m i j n nietige l i chaam

one i n d i g en onvergank e l i j k z i e

ZO,

Voor

is

s terretjes gl i nsteren ,

EN s teeds weer ,

*

lf ogen

. . •

( en al de andere JNM fkampen )

DE VREDESFOR MULE

b

c den u i t d e uitlaa t . d ) Katal y s a t o ren voor motoren o p LPG z i j n over�o d.i g , omdat dc :e

• • •

e!l :re derland. vo o r z owat 50 ;'. op r e kening van he t wegverke e r . a b ) Zen katalysator neutral i 3 e e rt k�ol �onoxy� e . �t ik s t o fox�d en

Hooç;ncJiten.d,

De b l i k i n je

s e n . Du i d h e t z e l f d e antwoord ( l e e op de l e t t e r ) aan o p het not i ti eblad . U hoeft all e en dat n o t i tiebl ad af t e geven . Ve el succ e s !

Doo11. een

Ge l i eve s l e c h t s é é n boll e t j e , achter het g o e d e antwo ord , aan t e kr.ll ­

ilel:;,i- ë,

/JlW/UfJJtd en van.

l

( met de Bhagavad-gi tä in de hoofdrol )

"""'"�,-

Nog �e n duegddoende vakan t i e en t o t op één of ander kamp/ac t i v i te i t/barkruk '(__ ,.,, • y P >ov r < l?e T ,"_"" ' < o • Pvs vcc" IJr r� f( uu:·

* ;k

f'

e

a b

d ) mar:nerkat

c d

e ) ocelot

e

In

b rakke en vri j zoute '.vater e!l treft :nen d e z e mo s s e l aan : a a ) d.r�ehoeksrno s s e l b o ) s troommo s s e l c ) zwaner:Jo s s e l c

d ) er·"1t enrno s s el

e ) schi l dersmo s s e l

d e

4 ) ·:/e lke V"an de volgende irti:e er.1s e pla.--i t e n i s , ne t al s z onne­ è.am� , in s t aat è. i erl.i j k e orga."li sr..en te verteren? a) l ?. eu-.1 3 '1'Je:(

o ) blaas j e skru i d

d

a b

c ) keverorchi s

c

d ) wolfsklauw

d

e ) ·"1aterp e s t

e


TE s T

,­ 'J

v z e L i::

SELZZ:TIEPROEF vr2.gen s p e l 11 1 ;;:v::.: :1 z;r L.":L:Si'l L::':VEN" Naam

BR I EF VAN DE MAAND

Ilan. d.,_

!Je �w-1i.Acfte 11.e:;.e/Z..Ul.9-

J-i.jJt 9-11.0.t.e -1pi)..t.

d/w.kt

dat j.o� .tlede ç;ebewr.de.

ui.t

ove11.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Vo ornaam :

november 1 9é 3 •

.

het:

�e - .i.Ju:j_den,t:

(1

. .t.ec.lr.tti.A dt f_otdje kwam een neu.t.A.onenbom n.i..e.t. .iJi Jee = op 8e.Á.9Á-ë, te11.ecJU. c//i.j. behJven u JO '1nel rnoç;eli.j.k een n.i..= bUJ.JAÁ.I1n.d te be]D119-en.

�051�Y

Wel k van volgende u i t s praken i s l!I3T j u i s t ?

a ) d e verontre iniging me t s t i k s t o foxyden � omt i n Belgi �

·en onverbrande k o o lwat e r s t offen in d e uitlaat . c ) Naarmat e j e sne l l e r ri j d t , komen e r meer s t i k s t ofoxy-

uit z i chzelf a l e en ve e l schonere ui tlaat

hebben .

e ) S t i k s t o f o xyden worden gevo rnd b i j all e verbrandings­ prc c e s s e n op re latief hoge t empe ratuur , z owel in motoren al s in ovens .

2 ) ":/elk van :i e z e roofdie ren k omt in Eur o pa voor? a) s e rval b ) v i skat c ) :nango e st e

l

./1

s c h i tter t ,

*

ik

"

d i t volstaat want

jij

er ook b i j

.....

over

steeds weer ondek i k , in j o u , nieuwe eigenscha ppen

:

jr

( vr i j e vertal ing van F l e i sman-pon s ) N

h e t H-atoom

'' �

Jt'

»

'f

fusieeuh

,...

enke l e uren begint het eerste kamp en natuu1:l i j k ben

in de Doode Bemde

volgende Fanna l i a

»

in j e ki j kers. steeds nieuwe

zoa l s onverro estbare p l a t i nastaafj es , kr i j g ik er koude

r i l l i ngen van

3)

a l s de sterrenhemel d i e boven m i j n nietige l i chaam

one i n d i g en onvergank e l i j k z i e

ZO,

Voor

is

s terretjes gl i nsteren ,

EN s teeds weer ,

*

lf ogen

. . •

( en al de andere JNM fkampen )

DE VREDESFOR MULE

b

c den u i t d e uitlaa t . d ) Katal y s a t o ren voor motoren o p LPG z i j n over�o d.i g , omdat dc :e

• • •

e!l :re derland. vo o r z owat 50 ;'. op r e kening van he t wegverke e r . a b ) Zen katalysator neutral i 3 e e rt k�ol �onoxy� e . �t ik s t o fox�d en

Hooç;ncJiten.d,

De b l i k i n je

s e n . Du i d h e t z e l f d e antwoord ( l e e op de l e t t e r ) aan o p het not i ti eblad . U hoeft all e en dat n o t i tiebl ad af t e geven . Ve el succ e s !

Doo11. een

Ge l i eve s l e c h t s é é n boll e t j e , achter het g o e d e antwo ord , aan t e kr.ll ­

ilel:;,i- ë,

/JlW/UfJJtd en van.

l

( met de Bhagavad-gi tä in de hoofdrol )

"""'"�,-

Nog �e n duegddoende vakan t i e en t o t op één of ander kamp/ac t i v i te i t/barkruk '(__ ,.,, • y P >ov r < l?e T ,"_"" ' < o • Pvs vcc" IJr r� f( uu:·

* ;k

f'

e

a b

d ) mar:nerkat

c d

e ) ocelot

e

In

b rakke en vri j zoute '.vater e!l treft :nen d e z e mo s s e l aan : a a ) d.r�ehoeksrno s s e l b o ) s troommo s s e l c ) zwaner:Jo s s e l c

d ) er·"1t enrno s s el

e ) schi l dersmo s s e l

d e

4 ) ·:/e lke V"an de volgende irti:e er.1s e pla.--i t e n i s , ne t al s z onne­ è.am� , in s t aat è. i erl.i j k e orga."li sr..en te verteren? a) l ?. eu-.1 3 '1'Je:(

o ) blaas j e skru i d

d

a b

c ) keverorchi s

c

d ) wolfsklauw

d

e ) ·"1aterp e s t

e


5)

Eén van

onJ e = � t �2:de

faci : i e

van

a)

de a

c)

k ::- J. :mvo g e l

b

d)

r o e rd o mp

d

e)

r"'�:

e

a)

c

s o o r t b e :i o o r t N I ET

·.vel/.:e

tot

de

orde

a

z i j n g e mal.:k e l i j k ui t

dat (o i j) de

we g s l ak

a)

al t i j d

b)

d e a :: e f.' o p e ning i n d e

zwa r t g e k l e urd

de

d)

veel kle iner

e)

de

b o ve n s t e

�e h � rkennen , d c o r­

elka 1 r

is vo o r s t e

he l f t

t e n t ak e l s k o r t e r z i j n

van h e t oan t e l -

dan

de

ond e r s t e c

is

vo e t z o o� n i e t ong e w e rv e l d e

d gl ad , maar g e kar t e l d

is

is

e

t y pi s c h v o o r s t e rk verontr e i ni gd wa"'.: e r ?

e

c)

kokerj uffer

d)

e!!! e l t

d

e)

s t e envl i e g l arve

e

de

v o g e lwere l d

zi j n

de

mann e t j e s

in de

regel mooier

dan d e wi j f j e s . O ok in B e l g i � t r e f

d an

h e t mann e t j e . G e durende d e is

dat v e r s c h i l

t r e k -wann e e r j e

13)

ze hier

e ch t e r m:e e s tal niet merkbaar .

"t/e l k van

e i!:e lr:mi s

b)

e e kho o rn

c)

vl i e g �� : e

b)

g r auwe

b

d)

siesel

c)

d r i e t e en s tr an d l o r � ·r

c

e)

ha z e l!:!ui s

d)

k l e ine

d

e)

g ekraagde r o o d s taart

trap

a.LJfi b i e s o a r t e n h e b b e n l in k s is

14)

e en

r e cht s e en p ar o t o ! d .

de

c)

d e rode

c)

c

d)

d e zwar t e

d)

e en c o pu l at i e b o r s t e l

d

e)

de

e)

e e n tympanicum

e

s t e rv e n b e d r e i g d ? b o s s p i t s mu i s

a)

de

c)

de

bunz ing

de

r e l mui s

d

de

das

e

a

b

d e vo s

c

r e e k s b e s taat u i t p l an t e n van

a)

riet

b)

z a..'"ld b l au·11t j e

é én p l antenfamil i e ? a

- dui s t - g�l i gaan - windhalm - wi t t e rapun z e l

- graskl o k j e

-kogelbloem

c)

s t urmia- parna s s i a- malaxi s - ko raalwo r t e l

c

d)

g r auwe

d

e)

d amr.i. e t e l - g e l e

els

- haz e l aar -

zachte

1 6)

b e rk - haagbeuk

d ovene t e l - b randn e t e l

- henn e pn e t e l

b

e

';/e l k e

de

adul t e

zwarte

d•.ve rgoe euw in

snav e l

d o :ik e r e

a

b c

b o v e nvl e uge l

d

oni e rYl e uge l

z o e t\vat e rvi s

z omer­

and e r e Eur o p e s e ;:ne euwe !l . handpe:men

z·.var t e k o p

b

1 5)

e

b)

e en o or o pening

i s h e t me e s t me t uit-

d

z e k e rhe i d van all e

e en o orkl i e r

dierso orten

c

e e kho o rn

h e t o n t b r e l{ e n van

b)

i n l and s e

g e e n e c h t e win t e r s l aap? a

a)

a

deze

c

onderscheidt

e en para-l a t e r al e huidl i j s t

a)

'.'/elk van

�el k e

3 é n k e nr.l e rk k l e e d :ie t

b

b

a

fran j e p o o t

a

d e z e knaag d i e ren houdt

a)

g o u d p l e vi e r

e)

v o o r!: o :r.. e ::

b

c)

'1/e l k e

v e e l ·r...:. l d i g

aard s l akken & de ·11e g­

ligt

a)

d)

10)

s l akken . Z e

de

s n e e uwhaas

en o p v al l e n d e r g e kl eurd

b)

_j � l 5 1 �

p r a i r i e hond.

e)

Dit

in

z o e twat e r p i s s e b e d

d)

Vele

o o ..c

g r o e ;i e n ing e d e e l d :

b)

aan t r e f t-

9)

t•.v e e

d

,

j e e en ui t z o nd e r ing o p d i e r e g e l , waarb i j he t wi j f j e m o o i e r

8)

in

ra t t e s t a ar t l arve

c

is

.Lat1 . 1 n a 3-'.\: t s 1 a.:.:iC e n , o. i e

a)

s t e k e l varken

In

12)

b

b l in d o o l

LJe

worden

schild

der knaag d i e re n ?

·.va t e r zwi j n w e s t e l i j ke

c)

1 )

r z i gers :

·"oudaap j e

b)

7)

1

tot

b l au·.·1e r 3 i ; e r

b)

6)

je

v o g e l s o o r t e n b e h o o r t 1 I ET

·.verd

e

inge v o e r d va.1 ui t

N" o o r d,-Aoe r ika?

a)

rivi e r d o n d erpad

a

b)

r i e tvo ·:i rn

b

c)

b e rmp j e

c

d)

regenb o o gf o r e l

d

e)

rivi e r g ro n d e l

e

Ti j d e n s d e w i n t e r kun k e nn en aan a )

je de

d e v e r l engde

z i lve rpl e vi e r s t aartpennen

b)

de

gele

c)

de

zwar t e

ok s e l vl e kken

d)

de

zwar t e

o o g s t re e p

e)

de

i v o o rkl eurige

p o t en

onde rme e r hera b

snavel

c

è

e

�·


5)

Eén van

onJ e = � t �2:de

faci : i e

van

a)

de a

c)

k ::- J. :mvo g e l

b

d)

r o e rd o mp

d

e)

r"'�:

e

a)

c

s o o r t b e :i o o r t N I ET

·.vel/.:e

tot

de

orde

a

z i j n g e mal.:k e l i j k ui t

dat (o i j) de

we g s l ak

a)

al t i j d

b)

d e a :: e f.' o p e ning i n d e

zwa r t g e k l e urd

de

d)

veel kle iner

e)

de

b o ve n s t e

�e h � rkennen , d c o r­

elka 1 r

is vo o r s t e

he l f t

t e n t ak e l s k o r t e r z i j n

van h e t oan t e l -

dan

de

ond e r s t e c

is

vo e t z o o� n i e t ong e w e rv e l d e

d gl ad , maar g e kar t e l d

is

is

e

t y pi s c h v o o r s t e rk verontr e i ni gd wa"'.: e r ?

e

c)

kokerj uffer

d)

e!!! e l t

d

e)

s t e envl i e g l arve

e

de

v o g e lwere l d

zi j n

de

mann e t j e s

in de

regel mooier

dan d e wi j f j e s . O ok in B e l g i � t r e f

d an

h e t mann e t j e . G e durende d e is

dat v e r s c h i l

t r e k -wann e e r j e

13)

ze hier

e ch t e r m:e e s tal niet merkbaar .

"t/e l k van

e i!:e lr:mi s

b)

e e kho o rn

c)

vl i e g �� : e

b)

g r auwe

b

d)

siesel

c)

d r i e t e en s tr an d l o r � ·r

c

e)

ha z e l!:!ui s

d)

k l e ine

d

e)

g ekraagde r o o d s taart

trap

a.LJfi b i e s o a r t e n h e b b e n l in k s is

14)

e en

r e cht s e en p ar o t o ! d .

de

c)

d e rode

c)

c

d)

d e zwar t e

d)

e en c o pu l at i e b o r s t e l

d

e)

de

e)

e e n tympanicum

e

s t e rv e n b e d r e i g d ? b o s s p i t s mu i s

a)

de

c)

de

bunz ing

de

r e l mui s

d

de

das

e

a

b

d e vo s

c

r e e k s b e s taat u i t p l an t e n van

a)

riet

b)

z a..'"ld b l au·11t j e

é én p l antenfamil i e ? a

- dui s t - g�l i gaan - windhalm - wi t t e rapun z e l

- graskl o k j e

-kogelbloem

c)

s t urmia- parna s s i a- malaxi s - ko raalwo r t e l

c

d)

g r auwe

d

e)

d amr.i. e t e l - g e l e

els

- haz e l aar -

zachte

1 6)

b e rk - haagbeuk

d ovene t e l - b randn e t e l

- henn e pn e t e l

b

e

';/e l k e

de

adul t e

zwarte

d•.ve rgoe euw in

snav e l

d o :ik e r e

a

b c

b o v e nvl e uge l

d

oni e rYl e uge l

z o e t\vat e rvi s

z omer­

and e r e Eur o p e s e ;:ne euwe !l . handpe:men

z·.var t e k o p

b

1 5)

e

b)

e en o or o pening

i s h e t me e s t me t uit-

d

z e k e rhe i d van all e

e en o orkl i e r

dierso orten

c

e e kho o rn

h e t o n t b r e l{ e n van

b)

i n l and s e

g e e n e c h t e win t e r s l aap? a

a)

a

deze

c

onderscheidt

e en para-l a t e r al e huidl i j s t

a)

'.'/elk van

�el k e

3 é n k e nr.l e rk k l e e d :ie t

b

b

a

fran j e p o o t

a

d e z e knaag d i e ren houdt

a)

g o u d p l e vi e r

e)

v o o r!: o :r.. e ::

b

c)

'1/e l k e

v e e l ·r...:. l d i g

aard s l akken & de ·11e g­

ligt

a)

d)

10)

s l akken . Z e

de

s n e e uwhaas

en o p v al l e n d e r g e kl eurd

b)

_j � l 5 1 �

p r a i r i e hond.

e)

Dit

in

z o e twat e r p i s s e b e d

d)

Vele

o o ..c

g r o e ;i e n ing e d e e l d :

b)

aan t r e f t-

9)

t•.v e e

d

,

j e e en ui t z o nd e r ing o p d i e r e g e l , waarb i j he t wi j f j e m o o i e r

8)

in

ra t t e s t a ar t l arve

c

is

.Lat1 . 1 n a 3-'.\: t s 1 a.:.:iC e n , o. i e

a)

s t e k e l varken

In

12)

b

b l in d o o l

LJe

worden

schild

der knaag d i e re n ?

·.va t e r zwi j n w e s t e l i j ke

c)

1 )

r z i gers :

·"oudaap j e

b)

7)

1

tot

b l au·.·1e r 3 i ; e r

b)

6)

je

v o g e l s o o r t e n b e h o o r t 1 I ET

·.verd

e

inge v o e r d va.1 ui t

N" o o r d,-Aoe r ika?

a)

rivi e r d o n d erpad

a

b)

r i e tvo ·:i rn

b

c)

b e rmp j e

c

d)

regenb o o gf o r e l

d

e)

rivi e r g ro n d e l

e

Ti j d e n s d e w i n t e r kun k e nn en aan a )

je de

d e v e r l engde

z i lve rpl e vi e r s t aartpennen

b)

de

gele

c)

de

zwar t e

ok s e l vl e kken

d)

de

zwar t e

o o g s t re e p

e)

de

i v o o rkl eurige

p o t en

onde rme e r hera b

snavel

c

è

e

�·


17)

3i j

het

vo e r t

zoeken

van

ge s c h i k t e

een

p a r t n e r gaan

i;:ipul s e n , v6 6 r

o p Q e paal d e

ze

tot

dagvl i nd e r s

p a r e n o v e rgaan .

Z e g a an d a 1 r b i j v o o � t o p a)

o)

c)

d) e) 18)

alleen d e geur

a)

c

.:! � t e � e n i n g o p d e vl eug e l s

d

een

. d e k l e u r e n daarna d e

3 e e r b e s m e t t e l i j ke

b)

de

symb i o t i s c he

en

de

c)

e e n b e sme t t e l i j k e , ve e l al

e)

varke n s a

run d e r e n

een

e

v i ru s z i e k t e b i j

en

d)

geur

is

same nl eving van

e en s c himme l b

w o r t e l s van e en p l an t

koni jnen , di e

19)

b

d e v o rm

3 o tul i s rne

d o d e l i j ke ,

virus z i ek t e

bij

zwe l l ingen e n bl i n d he i d v e r o o r z aakt

vo e d s e l ve r g i f t i ging , v e r o o r z a ak t d o o r e en

van

o n t b !: e �: e n

p i gm e n t

in

de

c

zeer

g i f t i g ui t s c h e i à i n g s pro dukt van e en b ak t e r i e

'-, e t

\\ .

a

a l l e en d e k l e ur

eerst

Jo

d e

hui d

De 7 i e r fa;::; i l i e s van d e g i f s l angen h e b b e n e l k hun e i ge n g j fkl i e r s t aat

t � � � s t r u c t u u r . De

in v e rb i n d i n g ae t

g i f t an d e n en l a n g s d e z e k ont h e t g i f in d e p ro o i . Bi j

de

ad d e r 3 a)

b) c)

e)

deze

zijn

g i f t an d e n

o n d e raan

nassief

en

aan

de

achterz i j d e

�a s s i e f

en

aan

de

v o o r z i j d e g e g r o e fd

en

aan d e

een

in

de

e n z·"1arte

a) vo e d s e l r i j k

d)

0

e en u i t g e s t rekt b i o t o o p zagen •:1e

;:ie e s , ku i fr:i e e s

e)

b

g e gr o e fd

a c ht e r z i j d e g e gr o e fd

b ro e d s e i z o e n )

c)

o pening

h o l r:ie t b o venaan e e n o pe n i n g

e x c ur s i e

b)

a

h o l me t

d ) hol Z O ) Op

steeds

park-

en

vo l g e n d e vo g e l s o o r t e n s p e c ht .

:

( in he t

k o o l ne e s , zwar t e

I n welÄ: b i o t o o p •.vare n w e ?

l o o fb o s

a

t uing e b i e d

b

h o o gv e e n

c

naal d b o s

droge

heide

e

1 wee L- E U VO,/S E J N;lli 'ER s {RAfi A-) e e n g o e d e in d e hebt g ebrac ht ! /31( .A- c.. ;i-Te';/V • / if ,_' T To T éc.;v �-' ó-OE 0 § 1 A/[)E ( M t' T P! � -''-"'<T•ff r1to,v'et.J roc. it 1 _

foP'- 0 s.S rPtr�.,// ' "' P I! tlóL &�NP�

'.Ie wen s e n

V� <- lei )

je

Het

t o e d at

je dit

tot

vragen t e am van

" L e v en en l a t en l e v e n "

&IF s 7J

Pv

i T�N f'�v e/.f I JJ $ li Ki'é')./ J+.EL PT Alië ï ) ""2. I C 1-1 AA N f:N V W C:r j F "DOOP

f'� $ $ E',,Il)

A l.l &'E.A/ ,AA_,A,, ,( ",,,,/o�t<f"

f-l !'é FT

13.v .

u

6EE,,,v P,,#,AI IF /.;;

LA VF.A!D� L

l v 1 2 e-N

v11 u

OF

J A/

'5b bf?A M

l. A S -r

F.;V

PE

( .;.A/ f/7Tl/ré ' } P I E R. é.A/

V li .>J

f:rt é.N

� lA D L,. u • z C..V

f3Ay6�

.

P

l A AI T

.NA- � � H-EIP v'A A.I

13 � S P Ro� i P.> � U f lif'

2 €" M l 7

Z�E P

PEll.,

U c..l

êE N L

f

6E(.JD4,V

� l AV -

0Pt. c ss1:Vv-

l ïê f'>. W A TêA. .


17)

3i j

het

vo e r t

zoeken

van

ge s c h i k t e

een

p a r t n e r gaan

i;:ipul s e n , v6 6 r

o p Q e paal d e

ze

tot

dagvl i nd e r s

p a r e n o v e rgaan .

Z e g a an d a 1 r b i j v o o � t o p a)

o)

c)

d) e) 18)

alleen d e geur

a)

c

.:! � t e � e n i n g o p d e vl eug e l s

d

een

. d e k l e u r e n daarna d e

3 e e r b e s m e t t e l i j ke

b)

de

symb i o t i s c he

en

de

c)

e e n b e sme t t e l i j k e , ve e l al

e)

varke n s a

run d e r e n

een

e

v i ru s z i e k t e b i j

en

d)

geur

is

same nl eving van

e en s c himme l b

w o r t e l s van e en p l an t

koni jnen , di e

19)

b

d e v o rm

3 o tul i s rne

d o d e l i j ke ,

virus z i ek t e

bij

zwe l l ingen e n bl i n d he i d v e r o o r z aakt

vo e d s e l ve r g i f t i ging , v e r o o r z a ak t d o o r e en

van

o n t b !: e �: e n

p i gm e n t

in

de

c

zeer

g i f t i g ui t s c h e i à i n g s pro dukt van e en b ak t e r i e

'-, e t

\\ .

a

a l l e en d e k l e ur

eerst

Jo

d e

hui d

De 7 i e r fa;::; i l i e s van d e g i f s l angen h e b b e n e l k hun e i ge n g j fkl i e r s t aat

t � � � s t r u c t u u r . De

in v e rb i n d i n g ae t

g i f t an d e n en l a n g s d e z e k ont h e t g i f in d e p ro o i . Bi j

de

ad d e r 3 a)

b) c)

e)

deze

zijn

g i f t an d e n

o n d e raan

nassief

en

aan

de

achterz i j d e

�a s s i e f

en

aan

de

v o o r z i j d e g e g r o e fd

en

aan d e

een

in

de

e n z·"1arte

a) vo e d s e l r i j k

d)

0

e en u i t g e s t rekt b i o t o o p zagen •:1e

;:ie e s , ku i fr:i e e s

e)

b

g e gr o e fd

a c ht e r z i j d e g e gr o e fd

b ro e d s e i z o e n )

c)

o pening

h o l r:ie t b o venaan e e n o pe n i n g

e x c ur s i e

b)

a

h o l me t

d ) hol Z O ) Op

steeds

park-

en

vo l g e n d e vo g e l s o o r t e n s p e c ht .

:

( in he t

k o o l ne e s , zwar t e

I n welÄ: b i o t o o p •.vare n w e ?

l o o fb o s

a

t uing e b i e d

b

h o o gv e e n

c

naal d b o s

droge

heide

e

1 wee L- E U VO,/S E J N;lli 'ER s {RAfi A-) e e n g o e d e in d e hebt g ebrac ht ! /31( .A- c.. ;i-Te';/V • / if ,_' T To T éc.;v �-' ó-OE 0 § 1 A/[)E ( M t' T P! � -''-"'<T•ff r1to,v'et.J roc. it 1 _

foP'- 0 s.S rPtr�.,// ' "' P I! tlóL &�NP�

'.Ie wen s e n

V� <- lei )

je

Het

t o e d at

je dit

tot

vragen t e am van

" L e v en en l a t en l e v e n "

&IF s 7J

Pv

i T�N f'�v e/.f I JJ $ li Ki'é')./ J+.EL PT Alië ï ) ""2. I C 1-1 AA N f:N V W C:r j F "DOOP

f'� $ $ E',,Il)

A l.l &'E.A/ ,AA_,A,, ,( ",,,,/o�t<f"

f-l !'é FT

13.v .

u

6EE,,,v P,,#,AI IF /.;;

LA VF.A!D� L

l v 1 2 e-N

v11 u

OF

J A/

'5b bf?A M

l. A S -r

F.;V

PE

( .;.A/ f/7Tl/ré ' } P I E R. é.A/

V li .>J

f:rt é.N

� lA D L,. u • z C..V

f3Ay6�

.

P

l A AI T

.NA- � � H-EIP v'A A.I

13 � S P Ro� i P.> � U f lif'

2 €" M l 7

Z�E P

PEll.,

U c..l

êE N L

f

6E(.JD4,V

� l AV -

0Pt. c ss1:Vv-

l ïê f'>. W A TêA. .


1 / 9 V e r g ader i n g b i j de v r i e n den samen

te

stel len .

Om 20 u u r .

- --� �-

,

,

, .·

.l

1 / �i '

-:-_..:::._ _ _

D R I E M A A N D E L I J K S KO N TA K T B L A D J N M - L E UVEN 16' J A A R G A N G N°

lY

-

:..::____ - :::=.;..___ 14; ...- � ,�· --- --::_ '-.\� - �- . -+�_� .:::.----" '

���� ),�,�� __,._

r

J)I� l�l l.41� 1�1

k a l en de r

om een

, voor a l

!!:'

\· '� ;;._

-

··

-

-.

l>E;te VA � I

bEll"""Prp

-

:"'-.:::, � _" --

_

_,;-,cT c· �:

• •

'

rr1' "

J UN - _5ff'89

,_,,�Al (�/Vr(,JA-t,l/r

,"_

lr<J.t:. )

H'-'. I"_..

• •�FVN

plr IKPE -"'A

.,-u.�

\��

.,·

(

f! l· ---(?.;1

11' 5o �. �

"'l<•• t T1e ir1

"e'IJ> �"4� "'4\ 1" .P. /! r

•,

: '.J ',

,

-

_,,

';c

'

c:

,....

r�- . •·

red..,

Il

"

a f g r f re <.;"roa Caniaa " r ;

uerd:;, CBimlae r ,

Can�.:an6 3 'l r t

>

J•,o\J(j

. e r c ou t e � " •

K ;, n t o o r :UY�ll U

$ t e faan

Va,., äer.1� u "e r a ,

f re de r i c �

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei Juni 1989  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei Juni 1989  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement