De Vallei Juni 1989

Page 1

1 1 9 v e r g ader i n g b i j de v r i en den samen

,

te

ste l l e n .

Om

20

uur .

, voo r a l

om een

-

, _

,

1)1� l�llJl�l� I

k • l en de r

- .:;..

-.

- J>-

- -

--

D R I E M A A N D E L I J K S KO N TA KT B L A D J N M - L EUVEN 15 J A A R G A N G N° ,

.#

. . 1

f, 1

-

l>EZL VA LJ.1 1

]� .

J UN _5f f'89

1-LllAArPr#

-

--

\· � . l-

-

�.... � - .::- ..;:;,__ -----�- �

-� -�� �� � �-=_ti�-"Z--�;:. -� �

rr1' .

,

(;;1 •

f l·

___,

"

_

"

':

.

.

·

/

·

1-). -

1"/ltM ,",�116

, ",..

"..-i"_..

lr<lt.. J

/-

,,,..,, .

.

-c- ·

,..

.. .

plE 1 ,_, PE -"'A Tll.

<;•

·� ' :'i

• •�FV#

•,

: 'j' ' ; ', _,: -4 "-

� ·,/ · .il' , :, � .� :-... .: .

"<!"'IJ> G.#�AA-1\1" /J. t! T

v,�A/ [F>.-/'df(JMF'1r

!h

.JL.

uM, L ' N·: � l �B' -X"' -' r

.

!

(f;

}� :'r-/

,:. .

.

1

rea..

H

�.<$ · a f g

(;"raa Car.aa" r ;

" uer<ic. CBJ1'1\aer ,

Canse(&nl

3 :t r t

>

1

.• f te ::•.'VG

. c rc o u t e � " .

.

5> .J'"" •GJ'V . ,/

1'7.� �

··�

.

.

,.:,.J. � ' "

.?-e.�0

.

·

( !!Il �---- - . - :.· · .

K � n t o o r

. ..._:

.

l

'

·

'

{

·

l2/.1.1 ..:\ .:-�-;�/�

'

,

Va" ä e r.,� u we r a ,

L,

�..;.,,,.·..,r--

L E UVEN X

LEU�i:tl

i �e faan

·

'

,/

� -

�/17t' fS7Z4 .., ·J;t . � · , . ·."! .

f re d e r i c f.

r-


0 0

V

Ik

wens

i edereen een

R

W 0 0

2

R D

V O O R.

goede vakan t i e toe en anders dat j e er door mag z i j n i n

tweede z i t ! de

Daar lijkt

spu l len

deze

val l e i

bedri egt . Doordat

één

ding

l i e fs te

dat

( ze l fs

dege l i j k

amateur i s t i sch . Doch

deze

in

deze

en

s.rvv r-

val l e i

er

dun

val l e i

en

te

dit

maken is

uitziet

niet in m i j n bez i t waren

a l leen l i j kt

maar sch i j n en s c h i j n

het

alsof e r n i e t v e e l

ze

op

sta daar niet te gapen want dat ben j i j.[) us steek

is

h e t ) . Kom

burge r ,

enjoy JNM . . . . gen i e t

nog

prac h t ige ,

uit

deze

van

orde l i j ke

eens

je

schrij verstalenten

je

uit

vorige

d i t is

zeer

leuk en helemaal niet moe i l i j k

de band springende val l e i , nummers . En

of ver s l a een tocht d i e j e maakte . Waaaw ,

zeggen

:

een

new-beat roes en verlaat het pad d e r gewone

/,JOo R. t> :

I N 11-ó v t:>

/

F.1tN#A

L

J ,,v A1

V�R S lÄ frF.A/ IA

1'E !> -r

t r;" ' & ..::"' D �UULZlf L fN6r

'f

l<.At 1,410F!{.

..3

�vall

'I>

� :;:_ �

1tt t1 ' rRA r1is

li

��

i

� � xx><:.><� � '1P-"-­ �u.4stll 1

{

JN.M.

t-l e 7

: S TT,,.A.+.AJ

v'A...V �;f/A/ERft 13 A Rr veR c.� u Te llF f,>r-r VR.lt6-eAI TrAA1 'Ik# LTVITN FP 1.A TE

�AIP S.!J, � � RC

� � VEN

z � 1:1 1r Hu» TTkE)l1)16#�R lrE.(/.#ÏAI :

J?r J EtJlr.P flJ."A/P Il•·� )IA R �TUP1F F',,,4/ ,.,,flEU B�5Ule.(Mf.A/; \,TAA T TutJ O W'N Vd o � ÁlL� JaA/�ÇJ!l'AI Tll'> , EAI 'l E"'-' t Ç J A-fR P/ � v FIAI Trfl1 � 1e�p "3fj V 1 Al ,,v_. ruu 1C E.A/

M lt / F ()

r I S v1 11e , -r; I< ó i1"� !.J �.SI" 6-&> 1.N O /; � o A T .sr � . 1 1./ () � o oo f::r E.Al'T L- 10 V t!> ó�/ / t J �PFN /( ll A/ O#o /l. O t/F� <Ç c HR1J Vl.Nt:- Ul.V : rn -t � ..n .

�;,,,

,A/

l,.V l"o -o\ ,..D,t.iA/ � t.IUlle'A/ ; JIA Rr ve � � 11 1 1. 0, IU o u relf ç , AA.ti :P ':.o4c1 •�tt Tl.fl { llJ, �-r�-tA..At f li ?'6 ';f Cfç VA.N c:>1 14. if UMJlltA ) •1T1 �'' " lt.1 111, o 41 7#' 6 BFJtTl'oCA f i)1 '/'f 1 '3 q J!6 f

;' J>

,.,, p_ _ .B A R T

\/oo R jJ; Se1're-4(5&J

!(.e./N'k. rje AP��:!.

"' tJtreu ';l I � H Mf� C> e A/

NOG VEE L PLEZIER IN DE NATIER

'(,_.__

11 P Hrr

'fkt>Pvt:Ff?.$

: Il

bedenk alvast prachtige artikels

was de volgende luxueuse .

l l e'fST

:

':1- to

:

IAIS r;rr�A/

kDPij

&- "

:

R. E s I S T_�.tfl T/E

Ba

_3.

her l e e s nog eens

a l maar i n j e b e z i t . Nu r e s t me nog te

in

ae n• van de groene redac t i eleden . No g be ter zou

naar

je z e l f redac t i e l i d word t ,

Bart

Enfin , die

val l e i

recy c l agepapierlezer t j e s

enveloppe zijn

de

doch d i t is al leen maar s c h i j n en s c h i j n bedriegt . Natuur l i j k ontbreekt

i n s taat , er

om

V l/ U

rA A 1 '1A

l(� t I

tru-� � ". /t -t..-Jo-'l ) I p Il/'� Il � 1 5t> rR ' ' 1 1 <il laf (. 'd--tt / /1 IJ 1 . t ' ' l t.� � . """ •en ....,u...J � J 11 (;öó /:J? 11 1 1 11 11 ( A.fn� ,,_,, ��} VA-» JA/M V�t.I "p 1' o �,..; S TA,,if,Np ..IJ)��!;, ( �-"'4't.D lr61"4tJ/fTF� r".u/ A-t.. :s l to VA N A-4" 1. t;Z>f'R

"

,,

Tij p 'f>& H � /� 7 ".oer-

//A-t.L.'E i ·�

;i P - 4 t • 3 o ii' 9 -� 9 " I , Il

..Jlll'"J/AI'�

� l't/l/,Ç',#

"FV6-l �A/71

" F..V

l>»r v'A P6- J E Hr r H AT/o.V-f4F H�T Ä F'D&t. /A/�_s

o/P�NKl,,- T


0 0

V

Ik

wens

i edereen een

R

W 0 0

2

R D

V O O R.

goede vakan t i e toe en anders dat j e er door mag z i j n i n

tweede z i t ! de

Daar lijkt

spu l len

deze

val l e i

bedri egt . Doordat

één

ding

l i e fs te

dat

( ze l fs

dege l i j k

amateur i s t i sch . Doch

deze

in

deze

en

s.rvv r-

val l e i

er

dun

val l e i

en

te

dit

maken is

uitziet

niet in m i j n bez i t waren

a l leen l i j kt

maar sch i j n en s c h i j n

het

alsof e r n i e t v e e l

ze

op

sta daar niet te gapen want dat ben j i j.[) us steek

is

h e t ) . Kom

burge r ,

enjoy JNM . . . . gen i e t

nog

prac h t ige ,

uit

deze

van

orde l i j ke

eens

je

schrij verstalenten

je

uit

vorige

d i t is

zeer

leuk en helemaal niet moe i l i j k

de band springende val l e i , nummers . En

of ver s l a een tocht d i e j e maakte . Waaaw ,

zeggen

:

een

new-beat roes en verlaat het pad d e r gewone

/,JOo R. t> :

I N 11-ó v t:>

/

F.1tN#A

L

J ,,v A1

V�R S lÄ frF.A/ IA

1'E !> -r

t r;" ' & ..::"' D �UULZlf L fN6r

'f

l<.At 1,410F!{.

..3

�vall

'I>

� :;:_ �

1tt t1 ' rRA r1is

li

��

i

� � xx><:.><� � '1P-"-­ �u.4stll 1

{

JN.M.

t-l e 7

: S TT,,.A.+.AJ

v'A...V �;f/A/ERft 13 A Rr veR c.� u Te llF f,>r-r VR.lt6-eAI TrAA1 'Ik# LTVITN FP 1.A TE

�AIP S.!J, � � RC

� � VEN

z � 1:1 1r Hu» TTkE)l1)16#�R lrE.(/.#ÏAI :

J?r J EtJlr.P flJ."A/P Il•·� )IA R �TUP1F F',,,4/ ,.,,flEU B�5Ule.(Mf.A/; \,TAA T TutJ O W'N Vd o � ÁlL� JaA/�ÇJ!l'AI Tll'> , EAI 'l E"'-' t Ç J A-fR P/ � v FIAI Trfl1 � 1e�p "3fj V 1 Al ,,v_. ruu 1C E.A/

M lt / F ()

r I S v1 11e , -r; I< ó i1"� !.J �.SI" 6-&> 1.N O /; � o A T .sr � . 1 1./ () � o oo f::r E.Al'T L- 10 V t!> ó�/ / t J �PFN /( ll A/ O#o /l. O t/F� <Ç c HR1J Vl.Nt:- Ul.V : rn -t � ..n .

�;,,,

,A/

l,.V l"o -o\ ,..D,t.iA/ � t.IUlle'A/ ; JIA Rr ve � � 11 1 1. 0, IU o u relf ç , AA.ti :P ':.o4c1 •�tt Tl.fl { llJ, �-r�-tA..At f li ?'6 ';f Cfç VA.N c:>1 14. if UMJlltA ) •1T1 �'' " lt.1 111, o 41 7#' 6 BFJtTl'oCA f i)1 '/'f 1 '3 q J!6 f

;' J>

,.,, p_ _ .B A R T

\/oo R jJ; Se1're-4(5&J

!(.e./N'k. rje AP��:!.

"' tJtreu ';l I � H Mf� C> e A/

NOG VEE L PLEZIER IN DE NATIER

'(,_.__

11 P Hrr

'fkt>Pvt:Ff?.$

: Il

bedenk alvast prachtige artikels

was de volgende luxueuse .

l l e'fST

:

':1- to

:

IAIS r;rr�A/

kDPij

&- "

:

R. E s I S T_�.tfl T/E

Ba

_3.

her l e e s nog eens

a l maar i n j e b e z i t . Nu r e s t me nog te

in

ae n• van de groene redac t i eleden . No g be ter zou

naar

je z e l f redac t i e l i d word t ,

Bart

Enfin , die

val l e i

recy c l agepapierlezer t j e s

enveloppe zijn

de

doch d i t is al leen maar s c h i j n en s c h i j n bedriegt . Natuur l i j k ontbreekt

i n s taat , er

om

V l/ U

rA A 1 '1A

l(� t I

tru-� � ". /t -t..-Jo-'l ) I p Il/'� Il � 1 5t> rR ' ' 1 1 <il laf (. 'd--tt / /1 IJ 1 . t ' ' l t.� � . """ •en ....,u...J � J 11 (;öó /:J? 11 1 1 11 11 ( A.fn� ,,_,, ��} VA-» JA/M V�t.I "p 1' o �,..; S TA,,if,Np ..IJ)��!;, ( �-"'4't.D lr61"4tJ/fTF� r".u/ A-t.. :s l to VA N A-4" 1. t;Z>f'R

"

,,

Tij p 'f>& H � /� 7 ".oer-

//A-t.L.'E i ·�

;i P - 4 t • 3 o ii' 9 -� 9 " I , Il

..Jlll'"J/AI'�

� l't/l/,Ç',#

"FV6-l �A/71

" F..V

l>»r v'A P6- J E Hr r H AT/o.V-f4F H�T Ä F'D&t. /A/�_s

o/P�NKl,,- T


TOCHT

?

Eannalia

TORFBROEK

000000000000000

Op

en

dr u i l i g e

o n g e du l d ston den

aan

het

ook

r eg e n de

h o or t . We

over

w i n k se l e

en z .

tot

over

Ac h i l l es

en

de

Coo l s

di e

f i etstocht

de

w e i den

met

, wat

s l echte

w e e r l . Na

v e r t r o k k en

doen

t o c h l . Na van

Ste faan <zij

en

taak

van

ons

daarmeee

z oa l s

de

J NM

het

ving

eenden

wat

Geert

al

heel

h ebben

w i l de

we

eend eend

moesten

daarna

n i et s

begon n e n .

w a n d e l den

nog

n i et

k on den

s ch r i j v e r t j e s door

g e g e t en

te

1

J

we

had

nog

wat

een

meer

groep

eens

betaamt met

ee

de

hebben

terug

en

!

, �� -:;----...

��-

�/� /' .

\

�Vri jj

/

�o

ç( �

z i j j n oohoo vr i j j

roönd jouw a l l e e j n maaaaar

in dehe he hand

y

j ouw radi o staa t op TIEN

(

om te zien

eenden wat

in

ze

het e r op

houw dt de muzi ek er hééé él owooooo lekk er seur fen op je hardrege nwoudho uten

neen neen n i e ts loop t mank

van de

dat

v a k an t i e

( �/ ��

�(\

je m i l l ej as en met die koel e koeoeoe le in j e hand dri j f je yehé dri j f je weder naar het o l i e glad de Nooo ord zeee eee stra nd paam pam pam paaa m pam .

14

�(lij

(_,,.

'\ o � "'

0

../

:::?:::

lekk er drij ven op

water

wit

p l ank

mar tini tati karam

brood

w i l de

lang b i j j j j j

( de beat loop t even a l l een door )

in

af .

.

en de duracelb atte rij

j i j j ij bent het ja j i j

'-

zand

yeh yeh yeh

DU S

'

zijjn

met een koel cola aaa b l i kj e

0 "

v l i n de r n et . De h eb b e n

!

opvoedk u n d i ge

brood

k wa m e n

\

i

te h et

!

ki

\

'n

'we

smeten

k eerden

�'/'\

we

o r c h i deeän , s t a l -

we

l an g l . K l ar a

k l eine

d i n g . H i er n a

bi j

....

, k r egen

deze

bewegende

( zo a l s

/'

was

v i j ve r

bewezen . We

een

rest

A N T I E

Maar kom , ik w i l uw stoe lgan g n i e t bede rve n door te pra ten ove r de vak an t i e kri jgt u om te beg inn en d e n i euw ste zomerh i t van rad io_ comm erc ialo t e hor en . .. ZEE ROCK ( THE CROS S BOYS )

h ee f t

s t opp l a a t sen

gevaarl i j k

en

Berg

verte l l e n

k au w t j es

B r on n en . de

te

J N M . Voor d e

b o t e r h ammen

Ter

Be l g i sc h e

{ wa a r s c h i j n l i j k

" bu r ch t " C v o l gen s

de

de

p r ob e e r den

we

aan

toffe

op

rond

over

Kr i s

n aa r

had veel

K

D i t w i l zeggen dat ik nog veel mind er t i j d heb om iets fanny nee r te sch rijv en omd at er alw eer wre ed neig e kampen voo r deur en and ges lote n ope ning ere en staan .

o p h o u d t l , Heren t , Ve l te m ,

a a n gek o m e n

w a n de l i n g

oog

het

we

onze

V A

l aa t s t e

m o e d r i ch t i n g

v l i e gen < d i e

m i s l u k te

vo l

b e r i j de r s

echte

en k e l e

k a l k p l anten

ook

vol l e

van

met

l i be l l en . We

v a n gen

Gee r t

lid

v i n gen

deter m i n e r e n l en

k wamen

zel fs

f i etsen

t oc h ,

een

zo ' n

k r i e k e n bomen . Da a r

e . a . J . We

een

het

Fan n e

toch

r u s t i ge of

somm i ge

met

S t e e n o k k k e r z ee l . De

onze

w a c h t en . Hu n

bes c h a v i n g

een

kru i d

was

zoa l s

is

door

en

het

doc h t e r

k e rsen -

te

f i etssten

( wa a r

ston den

dez e , voor

zijn

het

Na

stat i on

k l aa r . Op

vak an t i edag zomerdag

donderdagoc h te n d

S"

-�

<.!

o4I

�' � 0

--==;: _

r

"l�:.Jr

'

/'>.

/'


TOCHT

?

Eannalia

TORFBROEK

000000000000000

Op

en

dr u i l i g e

o n g e du l d ston den

aan

het

ook

r eg e n de

h o or t . We

over

w i n k se l e

en z .

tot

over

Ac h i l l es

en

de

Coo l s

di e

f i etstocht

de

w e i den

met

, wat

s l echte

w e e r l . Na

v e r t r o k k en

doen

t o c h l . Na van

Ste faan <zij

en

taak

van

ons

daarmeee

z oa l s

de

J NM

het

ving

eenden

wat

Geert

al

heel

h ebben

w i l de

we

eend eend

moesten

daarna

n i et s

begon n e n .

w a n d e l den

nog

n i et

k on den

s ch r i j v e r t j e s door

g e g e t en

te

1

J

we

had

nog

wat

een

meer

groep

eens

betaamt met

ee

de

hebben

terug

en

!

, �� -:;----...

��-

�/� /' .

\

�Vri jj

/

�o

ç( �

z i j j n oohoo vr i j j

roönd jouw a l l e e j n maaaaar

in dehe he hand

y

j ouw radi o staa t op TIEN

(

om te zien

eenden wat

in

ze

het e r op

houw dt de muzi ek er hééé él owooooo lekk er seur fen op je hardrege nwoudho uten

neen neen n i e ts loop t mank

van de

dat

v a k an t i e

( �/ ��

�(\

je m i l l ej as en met die koel e koeoeoe le in j e hand dri j f je yehé dri j f je weder naar het o l i e glad de Nooo ord zeee eee stra nd paam pam pam paaa m pam .

14

�(lij

(_,,.

'\ o � "'

0

../

:::?:::

lekk er drij ven op

water

wit

p l ank

mar tini tati karam

brood

w i l de

lang b i j j j j j

( de beat loop t even a l l een door )

in

af .

.

en de duracelb atte rij

j i j j ij bent het ja j i j

'-

zand

yeh yeh yeh

DU S

'

zijjn

met een koel cola aaa b l i kj e

0 "

v l i n de r n et . De h eb b e n

!

opvoedk u n d i ge

brood

k wa m e n

\

i

te h et

!

ki

\

'n

'we

smeten

k eerden

�'/'\

we

o r c h i deeän , s t a l -

we

l an g l . K l ar a

k l eine

d i n g . H i er n a

bi j

....

, k r egen

deze

bewegende

( zo a l s

/'

was

v i j ve r

bewezen . We

een

rest

A N T I E

Maar kom , ik w i l uw stoe lgan g n i e t bede rve n door te pra ten ove r de vak an t i e kri jgt u om te beg inn en d e n i euw ste zomerh i t van rad io_ comm erc ialo t e hor en . .. ZEE ROCK ( THE CROS S BOYS )

h ee f t

s t opp l a a t sen

gevaarl i j k

en

Berg

verte l l e n

k au w t j es

B r on n en . de

te

J N M . Voor d e

b o t e r h ammen

Ter

Be l g i sc h e

{ wa a r s c h i j n l i j k

" bu r ch t " C v o l gen s

de

de

p r ob e e r den

we

aan

toffe

op

rond

over

Kr i s

n aa r

had veel

K

D i t w i l zeggen dat ik nog veel mind er t i j d heb om iets fanny nee r te sch rijv en omd at er alw eer wre ed neig e kampen voo r deur en and ges lote n ope ning ere en staan .

o p h o u d t l , Heren t , Ve l te m ,

a a n gek o m e n

w a n de l i n g

oog

het

we

onze

V A

l aa t s t e

m o e d r i ch t i n g

v l i e gen < d i e

m i s l u k te

vo l

b e r i j de r s

echte

en k e l e

k a l k p l anten

ook

vol l e

van

met

l i be l l en . We

v a n gen

Gee r t

lid

v i n gen

deter m i n e r e n l en

k wamen

zel fs

f i etsen

t oc h ,

een

zo ' n

k r i e k e n bomen . Da a r

e . a . J . We

een

het

Fan n e

toch

r u s t i ge of

somm i ge

met

S t e e n o k k k e r z ee l . De

onze

w a c h t en . Hu n

bes c h a v i n g

een

kru i d

was

zoa l s

is

door

en

het

doc h t e r

k e rsen -

te

f i etssten

( wa a r

ston den

dez e , voor

zijn

het

Na

stat i on

k l aa r . Op

vak an t i edag zomerdag

donderdagoc h te n d

S"

-�

<.!

o4I

�' � 0

--==;: _

r

"l�:.Jr

'

/'>.

/'


TE s T

,­ 'J

v z e L i::

SELZZ:TIEPROEF vr2.gen s p e l 11 1 ;;:v::.: :1 z;r L.":L:Si'l L::':VEN" Naam

BR I EF VAN DE MAAND

Ilan. d.,_

!Je �w-1i.Acfte 11.e:;.e/Z..Ul.9-

J-i.jJt 9-11.0.t.e -1pi)..t.

d/w.kt

dat j.o� .tlede ç;ebewr.de.

ui.t

ove11.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Vo ornaam :

november 1 9é 3 •

.

het:

�e - .i.Ju:j_den,t:

(1

. .t.ec.lr.tti.A dt f_otdje kwam een neu.t.A.onenbom n.i..e.t. .iJi Jee = op 8e.Á.9Á-ë, te11.ecJU. c//i.j. behJven u JO '1nel rnoç;eli.j.k een n.i..= bUJ.JAÁ.I1n.d te be]D119-en.

�051�Y

Wel k van volgende u i t s praken i s l!I3T j u i s t ?

a ) d e verontre iniging me t s t i k s t o foxyden � omt i n Belgi �

·en onverbrande k o o lwat e r s t offen in d e uitlaat . c ) Naarmat e j e sne l l e r ri j d t , komen e r meer s t i k s t ofoxy-

uit z i chzelf a l e en ve e l schonere ui tlaat

hebben .

e ) S t i k s t o f o xyden worden gevo rnd b i j all e verbrandings­ prc c e s s e n op re latief hoge t empe ratuur , z owel in motoren al s in ovens .

2 ) ":/elk van :i e z e roofdie ren k omt in Eur o pa voor? a) s e rval b ) v i skat c ) :nango e st e

l

./1

s c h i tter t ,

*

ik

"

d i t volstaat want

jij

er ook b i j

.....

over

steeds weer ondek i k , in j o u , nieuwe eigenscha ppen

:

jr

( vr i j e vertal ing van F l e i sman-pon s ) N

h e t H-atoom

'' �

Jt'

»

'f

fusieeuh

,...

enke l e uren begint het eerste kamp en natuu1:l i j k ben

in de Doode Bemde

volgende Fanna l i a

»

in j e ki j kers. steeds nieuwe

zoa l s onverro estbare p l a t i nastaafj es , kr i j g ik er koude

r i l l i ngen van

3)

a l s de sterrenhemel d i e boven m i j n nietige l i chaam

one i n d i g en onvergank e l i j k z i e

ZO,

Voor

is

s terretjes gl i nsteren ,

EN s teeds weer ,

*

lf ogen

. . •

( en al de andere JNM fkampen )

DE VREDESFOR MULE

b

c den u i t d e uitlaa t . d ) Katal y s a t o ren voor motoren o p LPG z i j n over�o d.i g , omdat dc :e

• • •

e!l :re derland. vo o r z owat 50 ;'. op r e kening van he t wegverke e r . a b ) Zen katalysator neutral i 3 e e rt k�ol �onoxy� e . �t ik s t o fox�d en

Hooç;ncJiten.d,

De b l i k i n je

s e n . Du i d h e t z e l f d e antwoord ( l e e op de l e t t e r ) aan o p het not i ti eblad . U hoeft all e en dat n o t i tiebl ad af t e geven . Ve el succ e s !

Doo11. een

Ge l i eve s l e c h t s é é n boll e t j e , achter het g o e d e antwo ord , aan t e kr.ll ­

ilel:;,i- ë,

/JlW/UfJJtd en van.

l

( met de Bhagavad-gi tä in de hoofdrol )

"""'"�,-

Nog �e n duegddoende vakan t i e en t o t op één of ander kamp/ac t i v i te i t/barkruk '(__ ,.,, • y P >ov r < l?e T ,"_"" ' < o • Pvs vcc" IJr r� f( uu:·

* ;k

f'

e

a b

d ) mar:nerkat

c d

e ) ocelot

e

In

b rakke en vri j zoute '.vater e!l treft :nen d e z e mo s s e l aan : a a ) d.r�ehoeksrno s s e l b o ) s troommo s s e l c ) zwaner:Jo s s e l c

d ) er·"1t enrno s s el

e ) schi l dersmo s s e l

d e

4 ) ·:/e lke V"an de volgende irti:e er.1s e pla.--i t e n i s , ne t al s z onne­ è.am� , in s t aat è. i erl.i j k e orga."li sr..en te verteren? a) l ?. eu-.1 3 '1'Je:(

o ) blaas j e skru i d

d

a b

c ) keverorchi s

c

d ) wolfsklauw

d

e ) ·"1aterp e s t

e


TE s T

,­ 'J

v z e L i::

SELZZ:TIEPROEF vr2.gen s p e l 11 1 ;;:v::.: :1 z;r L.":L:Si'l L::':VEN" Naam

BR I EF VAN DE MAAND

Ilan. d.,_

!Je �w-1i.Acfte 11.e:;.e/Z..Ul.9-

J-i.jJt 9-11.0.t.e -1pi)..t.

d/w.kt

dat j.o� .tlede ç;ebewr.de.

ui.t

ove11.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

12

Vo ornaam :

november 1 9é 3 •

.

het:

�e - .i.Ju:j_den,t:

(1

. .t.ec.lr.tti.A dt f_otdje kwam een neu.t.A.onenbom n.i..e.t. .iJi Jee = op 8e.Á.9Á-ë, te11.ecJU. c//i.j. behJven u JO '1nel rnoç;eli.j.k een n.i..= bUJ.JAÁ.I1n.d te be]D119-en.

�051�Y

Wel k van volgende u i t s praken i s l!I3T j u i s t ?

a ) d e verontre iniging me t s t i k s t o foxyden � omt i n Belgi �

·en onverbrande k o o lwat e r s t offen in d e uitlaat . c ) Naarmat e j e sne l l e r ri j d t , komen e r meer s t i k s t ofoxy-

uit z i chzelf a l e en ve e l schonere ui tlaat

hebben .

e ) S t i k s t o f o xyden worden gevo rnd b i j all e verbrandings­ prc c e s s e n op re latief hoge t empe ratuur , z owel in motoren al s in ovens .

2 ) ":/elk van :i e z e roofdie ren k omt in Eur o pa voor? a) s e rval b ) v i skat c ) :nango e st e

l

./1

s c h i tter t ,

*

ik

"

d i t volstaat want

jij

er ook b i j

.....

over

steeds weer ondek i k , in j o u , nieuwe eigenscha ppen

:

jr

( vr i j e vertal ing van F l e i sman-pon s ) N

h e t H-atoom

'' �

Jt'

»

'f

fusieeuh

,...

enke l e uren begint het eerste kamp en natuu1:l i j k ben

in de Doode Bemde

volgende Fanna l i a

»

in j e ki j kers. steeds nieuwe

zoa l s onverro estbare p l a t i nastaafj es , kr i j g ik er koude

r i l l i ngen van

3)

a l s de sterrenhemel d i e boven m i j n nietige l i chaam

one i n d i g en onvergank e l i j k z i e

ZO,

Voor

is

s terretjes gl i nsteren ,

EN s teeds weer ,

*

lf ogen

. . •

( en al de andere JNM fkampen )

DE VREDESFOR MULE

b

c den u i t d e uitlaa t . d ) Katal y s a t o ren voor motoren o p LPG z i j n over�o d.i g , omdat dc :e

• • •

e!l :re derland. vo o r z owat 50 ;'. op r e kening van he t wegverke e r . a b ) Zen katalysator neutral i 3 e e rt k�ol �onoxy� e . �t ik s t o fox�d en

Hooç;ncJiten.d,

De b l i k i n je

s e n . Du i d h e t z e l f d e antwoord ( l e e op de l e t t e r ) aan o p het not i ti eblad . U hoeft all e en dat n o t i tiebl ad af t e geven . Ve el succ e s !

Doo11. een

Ge l i eve s l e c h t s é é n boll e t j e , achter het g o e d e antwo ord , aan t e kr.ll ­

ilel:;,i- ë,

/JlW/UfJJtd en van.

l

( met de Bhagavad-gi tä in de hoofdrol )

"""'"�,-

Nog �e n duegddoende vakan t i e en t o t op één of ander kamp/ac t i v i te i t/barkruk '(__ ,.,, • y P >ov r < l?e T ,"_"" ' < o • Pvs vcc" IJr r� f( uu:·

* ;k

f'

e

a b

d ) mar:nerkat

c d

e ) ocelot

e

In

b rakke en vri j zoute '.vater e!l treft :nen d e z e mo s s e l aan : a a ) d.r�ehoeksrno s s e l b o ) s troommo s s e l c ) zwaner:Jo s s e l c

d ) er·"1t enrno s s el

e ) schi l dersmo s s e l

d e

4 ) ·:/e lke V"an de volgende irti:e er.1s e pla.--i t e n i s , ne t al s z onne­ è.am� , in s t aat è. i erl.i j k e orga."li sr..en te verteren? a) l ?. eu-.1 3 '1'Je:(

o ) blaas j e skru i d

d

a b

c ) keverorchi s

c

d ) wolfsklauw

d

e ) ·"1aterp e s t

e


5)

Eén van

onJ e = � t �2:de

faci : i e

van

a)

de a

c)

k ::- J. :mvo g e l

b

d)

r o e rd o mp

d

e)

r"'�:

e

a)

c

s o o r t b e :i o o r t N I ET

·.vel/.:e

tot

de

orde

a

z i j n g e mal.:k e l i j k ui t

dat (o i j) de

we g s l ak

a)

al t i j d

b)

d e a :: e f.' o p e ning i n d e

zwa r t g e k l e urd

de

d)

veel kle iner

e)

de

b o ve n s t e

�e h � rkennen , d c o r­

elka 1 r

is vo o r s t e

he l f t

t e n t ak e l s k o r t e r z i j n

van h e t oan t e l -

dan

de

ond e r s t e c

is

vo e t z o o� n i e t ong e w e rv e l d e

d gl ad , maar g e kar t e l d

is

is

e

t y pi s c h v o o r s t e rk verontr e i ni gd wa"'.: e r ?

e

c)

kokerj uffer

d)

e!!! e l t

d

e)

s t e envl i e g l arve

e

de

v o g e lwere l d

zi j n

de

mann e t j e s

in de

regel mooier

dan d e wi j f j e s . O ok in B e l g i � t r e f

d an

h e t mann e t j e . G e durende d e is

dat v e r s c h i l

t r e k -wann e e r j e

13)

ze hier

e ch t e r m:e e s tal niet merkbaar .

"t/e l k van

e i!:e lr:mi s

b)

e e kho o rn

c)

vl i e g �� : e

b)

g r auwe

b

d)

siesel

c)

d r i e t e en s tr an d l o r � ·r

c

e)

ha z e l!:!ui s

d)

k l e ine

d

e)

g ekraagde r o o d s taart

trap

a.LJfi b i e s o a r t e n h e b b e n l in k s is

14)

e en

r e cht s e en p ar o t o ! d .

de

c)

d e rode

c)

c

d)

d e zwar t e

d)

e en c o pu l at i e b o r s t e l

d

e)

de

e)

e e n tympanicum

e

s t e rv e n b e d r e i g d ? b o s s p i t s mu i s

a)

de

c)

de

bunz ing

de

r e l mui s

d

de

das

e

a

b

d e vo s

c

r e e k s b e s taat u i t p l an t e n van

a)

riet

b)

z a..'"ld b l au·11t j e

é én p l antenfamil i e ? a

- dui s t - g�l i gaan - windhalm - wi t t e rapun z e l

- graskl o k j e

-kogelbloem

c)

s t urmia- parna s s i a- malaxi s - ko raalwo r t e l

c

d)

g r auwe

d

e)

d amr.i. e t e l - g e l e

els

- haz e l aar -

zachte

1 6)

b e rk - haagbeuk

d ovene t e l - b randn e t e l

- henn e pn e t e l

b

e

';/e l k e

de

adul t e

zwarte

d•.ve rgoe euw in

snav e l

d o :ik e r e

a

b c

b o v e nvl e uge l

d

oni e rYl e uge l

z o e t\vat e rvi s

z omer­

and e r e Eur o p e s e ;:ne euwe !l . handpe:men

z·.var t e k o p

b

1 5)

e

b)

e en o or o pening

i s h e t me e s t me t uit-

d

z e k e rhe i d van all e

e en o orkl i e r

dierso orten

c

e e kho o rn

h e t o n t b r e l{ e n van

b)

i n l and s e

g e e n e c h t e win t e r s l aap? a

a)

a

deze

c

onderscheidt

e en para-l a t e r al e huidl i j s t

a)

'.'/elk van

�el k e

3 é n k e nr.l e rk k l e e d :ie t

b

b

a

fran j e p o o t

a

d e z e knaag d i e ren houdt

a)

g o u d p l e vi e r

e)

v o o r!: o :r.. e ::

b

c)

'1/e l k e

v e e l ·r...:. l d i g

aard s l akken & de ·11e g­

ligt

a)

d)

10)

s l akken . Z e

de

s n e e uwhaas

en o p v al l e n d e r g e kl eurd

b)

_j � l 5 1 �

p r a i r i e hond.

e)

Dit

in

z o e twat e r p i s s e b e d

d)

Vele

o o ..c

g r o e ;i e n ing e d e e l d :

b)

aan t r e f t-

9)

t•.v e e

d

,

j e e en ui t z o nd e r ing o p d i e r e g e l , waarb i j he t wi j f j e m o o i e r

8)

in

ra t t e s t a ar t l arve

c

is

.Lat1 . 1 n a 3-'.\: t s 1 a.:.:iC e n , o. i e

a)

s t e k e l varken

In

12)

b

b l in d o o l

LJe

worden

schild

der knaag d i e re n ?

·.va t e r zwi j n w e s t e l i j ke

c)

1 )

r z i gers :

·"oudaap j e

b)

7)

1

tot

b l au·.·1e r 3 i ; e r

b)

6)

je

v o g e l s o o r t e n b e h o o r t 1 I ET

·.verd

e

inge v o e r d va.1 ui t

N" o o r d,-Aoe r ika?

a)

rivi e r d o n d erpad

a

b)

r i e tvo ·:i rn

b

c)

b e rmp j e

c

d)

regenb o o gf o r e l

d

e)

rivi e r g ro n d e l

e

Ti j d e n s d e w i n t e r kun k e nn en aan a )

je de

d e v e r l engde

z i lve rpl e vi e r s t aartpennen

b)

de

gele

c)

de

zwar t e

ok s e l vl e kken

d)

de

zwar t e

o o g s t re e p

e)

de

i v o o rkl eurige

p o t en

onde rme e r hera b

snavel

c

è

e

�·


5)

Eén van

onJ e = � t �2:de

faci : i e

van

a)

de a

c)

k ::- J. :mvo g e l

b

d)

r o e rd o mp

d

e)

r"'�:

e

a)

c

s o o r t b e :i o o r t N I ET

·.vel/.:e

tot

de

orde

a

z i j n g e mal.:k e l i j k ui t

dat (o i j) de

we g s l ak

a)

al t i j d

b)

d e a :: e f.' o p e ning i n d e

zwa r t g e k l e urd

de

d)

veel kle iner

e)

de

b o ve n s t e

�e h � rkennen , d c o r­

elka 1 r

is vo o r s t e

he l f t

t e n t ak e l s k o r t e r z i j n

van h e t oan t e l -

dan

de

ond e r s t e c

is

vo e t z o o� n i e t ong e w e rv e l d e

d gl ad , maar g e kar t e l d

is

is

e

t y pi s c h v o o r s t e rk verontr e i ni gd wa"'.: e r ?

e

c)

kokerj uffer

d)

e!!! e l t

d

e)

s t e envl i e g l arve

e

de

v o g e lwere l d

zi j n

de

mann e t j e s

in de

regel mooier

dan d e wi j f j e s . O ok in B e l g i � t r e f

d an

h e t mann e t j e . G e durende d e is

dat v e r s c h i l

t r e k -wann e e r j e

13)

ze hier

e ch t e r m:e e s tal niet merkbaar .

"t/e l k van

e i!:e lr:mi s

b)

e e kho o rn

c)

vl i e g �� : e

b)

g r auwe

b

d)

siesel

c)

d r i e t e en s tr an d l o r � ·r

c

e)

ha z e l!:!ui s

d)

k l e ine

d

e)

g ekraagde r o o d s taart

trap

a.LJfi b i e s o a r t e n h e b b e n l in k s is

14)

e en

r e cht s e en p ar o t o ! d .

de

c)

d e rode

c)

c

d)

d e zwar t e

d)

e en c o pu l at i e b o r s t e l

d

e)

de

e)

e e n tympanicum

e

s t e rv e n b e d r e i g d ? b o s s p i t s mu i s

a)

de

c)

de

bunz ing

de

r e l mui s

d

de

das

e

a

b

d e vo s

c

r e e k s b e s taat u i t p l an t e n van

a)

riet

b)

z a..'"ld b l au·11t j e

é én p l antenfamil i e ? a

- dui s t - g�l i gaan - windhalm - wi t t e rapun z e l

- graskl o k j e

-kogelbloem

c)

s t urmia- parna s s i a- malaxi s - ko raalwo r t e l

c

d)

g r auwe

d

e)

d amr.i. e t e l - g e l e

els

- haz e l aar -

zachte

1 6)

b e rk - haagbeuk

d ovene t e l - b randn e t e l

- henn e pn e t e l

b

e

';/e l k e

de

adul t e

zwarte

d•.ve rgoe euw in

snav e l

d o :ik e r e

a

b c

b o v e nvl e uge l

d

oni e rYl e uge l

z o e t\vat e rvi s

z omer­

and e r e Eur o p e s e ;:ne euwe !l . handpe:men

z·.var t e k o p

b

1 5)

e

b)

e en o or o pening

i s h e t me e s t me t uit-

d

z e k e rhe i d van all e

e en o orkl i e r

dierso orten

c

e e kho o rn

h e t o n t b r e l{ e n van

b)

i n l and s e

g e e n e c h t e win t e r s l aap? a

a)

a

deze

c

onderscheidt

e en para-l a t e r al e huidl i j s t

a)

'.'/elk van

�el k e

3 é n k e nr.l e rk k l e e d :ie t

b

b

a

fran j e p o o t

a

d e z e knaag d i e ren houdt

a)

g o u d p l e vi e r

e)

v o o r!: o :r.. e ::

b

c)

'1/e l k e

v e e l ·r...:. l d i g

aard s l akken & de ·11e g­

ligt

a)

d)

10)

s l akken . Z e

de

s n e e uwhaas

en o p v al l e n d e r g e kl eurd

b)

_j � l 5 1 �

p r a i r i e hond.

e)

Dit

in

z o e twat e r p i s s e b e d

d)

Vele

o o ..c

g r o e ;i e n ing e d e e l d :

b)

aan t r e f t-

9)

t•.v e e

d

,

j e e en ui t z o nd e r ing o p d i e r e g e l , waarb i j he t wi j f j e m o o i e r

8)

in

ra t t e s t a ar t l arve

c

is

.Lat1 . 1 n a 3-'.\: t s 1 a.:.:iC e n , o. i e

a)

s t e k e l varken

In

12)

b

b l in d o o l

LJe

worden

schild

der knaag d i e re n ?

·.va t e r zwi j n w e s t e l i j ke

c)

1 )

r z i gers :

·"oudaap j e

b)

7)

1

tot

b l au·.·1e r 3 i ; e r

b)

6)

je

v o g e l s o o r t e n b e h o o r t 1 I ET

·.verd

e

inge v o e r d va.1 ui t

N" o o r d,-Aoe r ika?

a)

rivi e r d o n d erpad

a

b)

r i e tvo ·:i rn

b

c)

b e rmp j e

c

d)

regenb o o gf o r e l

d

e)

rivi e r g ro n d e l

e

Ti j d e n s d e w i n t e r kun k e nn en aan a )

je de

d e v e r l engde

z i lve rpl e vi e r s t aartpennen

b)

de

gele

c)

de

zwar t e

ok s e l vl e kken

d)

de

zwar t e

o o g s t re e p

e)

de

i v o o rkl eurige

p o t en

onde rme e r hera b

snavel

c

è

e

�·


17)

3i j

het

vo e r t

zoeken

van

ge s c h i k t e

een

p a r t n e r gaan

i;:ipul s e n , v6 6 r

o p Q e paal d e

ze

tot

dagvl i nd e r s

p a r e n o v e rgaan .

Z e g a an d a 1 r b i j v o o � t o p a)

o)

c)

d) e) 18)

alleen d e geur

a)

c

.:! � t e � e n i n g o p d e vl eug e l s

d

een

. d e k l e u r e n daarna d e

3 e e r b e s m e t t e l i j ke

b)

de

symb i o t i s c he

en

de

c)

e e n b e sme t t e l i j k e , ve e l al

e)

varke n s a

run d e r e n

een

e

v i ru s z i e k t e b i j

en

d)

geur

is

same nl eving van

e en s c himme l b

w o r t e l s van e en p l an t

koni jnen , di e

19)

b

d e v o rm

3 o tul i s rne

d o d e l i j ke ,

virus z i ek t e

bij

zwe l l ingen e n bl i n d he i d v e r o o r z aakt

vo e d s e l ve r g i f t i ging , v e r o o r z a ak t d o o r e en

van

o n t b !: e �: e n

p i gm e n t

in

de

c

zeer

g i f t i g ui t s c h e i à i n g s pro dukt van e en b ak t e r i e

'-, e t

\\ .

a

a l l e en d e k l e ur

eerst

Jo

d e

hui d

De 7 i e r fa;::; i l i e s van d e g i f s l angen h e b b e n e l k hun e i ge n g j fkl i e r s t aat

t � � � s t r u c t u u r . De

in v e rb i n d i n g ae t

g i f t an d e n en l a n g s d e z e k ont h e t g i f in d e p ro o i . Bi j

de

ad d e r 3 a)

b) c)

e)

deze

zijn

g i f t an d e n

o n d e raan

nassief

en

aan

de

achterz i j d e

�a s s i e f

en

aan

de

v o o r z i j d e g e g r o e fd

en

aan d e

een

in

de

e n z·"1arte

a) vo e d s e l r i j k

d)

0

e en u i t g e s t rekt b i o t o o p zagen •:1e

;:ie e s , ku i fr:i e e s

e)

b

g e gr o e fd

a c ht e r z i j d e g e gr o e fd

b ro e d s e i z o e n )

c)

o pening

h o l r:ie t b o venaan e e n o pe n i n g

e x c ur s i e

b)

a

h o l me t

d ) hol Z O ) Op

steeds

park-

en

vo l g e n d e vo g e l s o o r t e n s p e c ht .

:

( in he t

k o o l ne e s , zwar t e

I n welÄ: b i o t o o p •.vare n w e ?

l o o fb o s

a

t uing e b i e d

b

h o o gv e e n

c

naal d b o s

droge

heide

e

1 wee L- E U VO,/S E J N;lli 'ER s {RAfi A-) e e n g o e d e in d e hebt g ebrac ht ! /31( .A- c.. ;i-Te';/V • / if ,_' T To T éc.;v �-' ó-OE 0 § 1 A/[)E ( M t' T P! � -''-"'<T•ff r1to,v'et.J roc. it 1 _

foP'- 0 s.S rPtr�.,// ' "' P I! tlóL &�NP�

'.Ie wen s e n

V� <- lei )

je

Het

t o e d at

je dit

tot

vragen t e am van

" L e v en en l a t en l e v e n "

&IF s 7J

Pv

i T�N f'�v e/.f I JJ $ li Ki'é')./ J+.EL PT Alië ï ) ""2. I C 1-1 AA N f:N V W C:r j F "DOOP

f'� $ $ E',,Il)

A l.l &'E.A/ ,AA_,A,, ,( ",,,,/o�t<f"

f-l !'é FT

13.v .

u

6EE,,,v P,,#,AI IF /.;;

LA VF.A!D� L

l v 1 2 e-N

v11 u

OF

J A/

'5b bf?A M

l. A S -r

F.;V

PE

( .;.A/ f/7Tl/ré ' } P I E R. é.A/

V li .>J

f:rt é.N

� lA D L,. u • z C..V

f3Ay6�

.

P

l A AI T

.NA- � � H-EIP v'A A.I

13 � S P Ro� i P.> � U f lif'

2 €" M l 7

Z�E P

PEll.,

U c..l

êE N L

f

6E(.JD4,V

� l AV -

0Pt. c ss1:Vv-

l ïê f'>. W A TêA. .


17)

3i j

het

vo e r t

zoeken

van

ge s c h i k t e

een

p a r t n e r gaan

i;:ipul s e n , v6 6 r

o p Q e paal d e

ze

tot

dagvl i nd e r s

p a r e n o v e rgaan .

Z e g a an d a 1 r b i j v o o � t o p a)

o)

c)

d) e) 18)

alleen d e geur

a)

c

.:! � t e � e n i n g o p d e vl eug e l s

d

een

. d e k l e u r e n daarna d e

3 e e r b e s m e t t e l i j ke

b)

de

symb i o t i s c he

en

de

c)

e e n b e sme t t e l i j k e , ve e l al

e)

varke n s a

run d e r e n

een

e

v i ru s z i e k t e b i j

en

d)

geur

is

same nl eving van

e en s c himme l b

w o r t e l s van e en p l an t

koni jnen , di e

19)

b

d e v o rm

3 o tul i s rne

d o d e l i j ke ,

virus z i ek t e

bij

zwe l l ingen e n bl i n d he i d v e r o o r z aakt

vo e d s e l ve r g i f t i ging , v e r o o r z a ak t d o o r e en

van

o n t b !: e �: e n

p i gm e n t

in

de

c

zeer

g i f t i g ui t s c h e i à i n g s pro dukt van e en b ak t e r i e

'-, e t

\\ .

a

a l l e en d e k l e ur

eerst

Jo

d e

hui d

De 7 i e r fa;::; i l i e s van d e g i f s l angen h e b b e n e l k hun e i ge n g j fkl i e r s t aat

t � � � s t r u c t u u r . De

in v e rb i n d i n g ae t

g i f t an d e n en l a n g s d e z e k ont h e t g i f in d e p ro o i . Bi j

de

ad d e r 3 a)

b) c)

e)

deze

zijn

g i f t an d e n

o n d e raan

nassief

en

aan

de

achterz i j d e

�a s s i e f

en

aan

de

v o o r z i j d e g e g r o e fd

en

aan d e

een

in

de

e n z·"1arte

a) vo e d s e l r i j k

d)

0

e en u i t g e s t rekt b i o t o o p zagen •:1e

;:ie e s , ku i fr:i e e s

e)

b

g e gr o e fd

a c ht e r z i j d e g e gr o e fd

b ro e d s e i z o e n )

c)

o pening

h o l r:ie t b o venaan e e n o pe n i n g

e x c ur s i e

b)

a

h o l me t

d ) hol Z O ) Op

steeds

park-

en

vo l g e n d e vo g e l s o o r t e n s p e c ht .

:

( in he t

k o o l ne e s , zwar t e

I n welÄ: b i o t o o p •.vare n w e ?

l o o fb o s

a

t uing e b i e d

b

h o o gv e e n

c

naal d b o s

droge

heide

e

1 wee L- E U VO,/S E J N;lli 'ER s {RAfi A-) e e n g o e d e in d e hebt g ebrac ht ! /31( .A- c.. ;i-Te';/V • / if ,_' T To T éc.;v �-' ó-OE 0 § 1 A/[)E ( M t' T P! � -''-"'<T•ff r1to,v'et.J roc. it 1 _

foP'- 0 s.S rPtr�.,// ' "' P I! tlóL &�NP�

'.Ie wen s e n

V� <- lei )

je

Het

t o e d at

je dit

tot

vragen t e am van

" L e v en en l a t en l e v e n "

&IF s 7J

Pv

i T�N f'�v e/.f I JJ $ li Ki'é')./ J+.EL PT Alië ï ) ""2. I C 1-1 AA N f:N V W C:r j F "DOOP

f'� $ $ E',,Il)

A l.l &'E.A/ ,AA_,A,, ,( ",,,,/o�t<f"

f-l !'é FT

13.v .

u

6EE,,,v P,,#,AI IF /.;;

LA VF.A!D� L

l v 1 2 e-N

v11 u

OF

J A/

'5b bf?A M

l. A S -r

F.;V

PE

( .;.A/ f/7Tl/ré ' } P I E R. é.A/

V li .>J

f:rt é.N

� lA D L,. u • z C..V

f3Ay6�

.

P

l A AI T

.NA- � � H-EIP v'A A.I

13 � S P Ro� i P.> � U f lif'

2 €" M l 7

Z�E P

PEll.,

U c..l

êE N L

f

6E(.JD4,V

� l AV -

0Pt. c ss1:Vv-

l ïê f'>. W A TêA. .


1 / 9 V e r g ader i n g b i j de v r i e n den samen

te

stel len .

Om 20 u u r .

- --� �-

,

,

, .·

.l

1 / �i '

-:-_..:::._ _ _

D R I E M A A N D E L I J K S KO N TA K T B L A D J N M - L E UVEN 16' J A A R G A N G N°

lY

-

:..::____ - :::=.;..___ 14; ...- � ,�· --- --::_ '-.\� - �- . -+�_� .:::.----" '

���� ),�,�� __,._

r

J)I� l�l l.41� 1�1

k a l en de r

om een

, voor a l

!!:'

\· '� ;;._

-

··

-

-.

l>E;te VA � I

bEll"""Prp

-

:"'-.:::, � _" --

_

_,;-,cT c· �:

• •

'

rr1' "

J UN - _5ff'89

,_,,�Al (�/Vr(,JA-t,l/r

,"_

lr<J.t:. )

H'-'. I"_..

• •�FVN

plr IKPE -"'A

.,-u.�

\��

.,·

(

f! l· ---(?.;1

11' 5o �. �

"'l<•• t T1e ir1

"e'IJ> �"4� "'4\ 1" .P. /! r

•,

: '.J ',

,

-

_,,

';c

'

c:

,....

r�- . •·

red..,

Il

"

a f g r f re <.;"roa Caniaa " r ;

uerd:;, CBimlae r ,

Can�.:an6 3 'l r t

>

J•,o\J(j

. e r c ou t e � " •

K ;, n t o o r :UY�ll U

$ t e faan

Va,., äer.1� u "e r a ,

f re de r i c �


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.