De Boomklever Januari 1989

Page 5

-----

BROEDHULP

BIJ

HET WATERHOEN (Gallinula chloropus)

Op 6 juli 1988 was ik in het Park eigenaardig broedzorggedrag bij

te

________ ___ _ _

Tervuren getuige van

het Waterhoen

(Gallinula chloropus}.

Toen ik omstreeks het middaguur bij de Sint-rertrudevijver aankwam, observeerde ik op een P.rote droge plek vier Waterhoen-pulli die begeleid en gevoederd werden door twee immature exemDlaren. Bij het nakijken van mijn nota's betreffende èe broedresultaten van Waterhoentjes in het Park te Tervuren,

had ik inderdaad op

17 mei het eniP.e broedp,eval op de Sint-Gertrudevijver genoteerd,

waarbij 2 koppel

pulli werden waa rge nome n . Waarschijnlijk broedde hetzelfde

in juni opni�uw

en WdS

de

krooRt

begin

lu·I

i

De 2 jongen van het eerste broedsel konden nu perfekt

iongcn rljlc. worden in�e­

schakeld bij het voederen en beschermen van de nieuwe kroost. Alhoewel Lippens & Wille ("Atlas van de Vogels in Belr-ië en l<est­

Europ a " , 1972, Lannoo - Tielt, p.

297) gewag maken van broedhulp

door immaturen uit het eerste nest bij het Waterhoen,

was het de

eerste keer dat ik dit gedrap, in het Park te Tervuren observeerde.

REYGEL Alain Celestijnenlaan

3030 HEVERLEE

11/72


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.