__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 3

!�����

(Clangulo

tot

?0-1C'

?·'.;-12:

hyernulis)

�/imTI'.

1

c·�.

te s�1:

�!Q�E!?.��� (Somateri8 Tl'olJisinR) 3-1:.>: LP: 1 � in gc:·.c�.sch;.1p v;.1:ri

w.s, r:.a.)

Jlrns,

roonhal".fuut

<l.c

(r.c:-::,

T':JrunJt)

:-.•

1!!22����� (�ythya nyroc�) 2-1 t0t

'1-1

te

S'llR:

(PE::l1 Coêio)

1 �

�2�:lEL'.2!!?.��lS:!§!�E! ( 0'.'JUTéJ j al'la:i.ccnsi;-,) 1 �te S�li en h0.t lfl:1to:L c;co:i1;1wl80.rd 1d'te OllM (BO�., r0a. )

1'ï-10:

44-1:

De r.erste •:nrnrnemin1..:cn i\.roo1wend .in liet

(rlett&

nöjaar

'18rblijft

in

.'uurm0r bP.t

te t'.Gl3 op '.:)-11

voor rlG rec'i.o ?

ru.fin;,)

'f'.[; tot nwx. 3!3 in <Je !"'.treek; <l.c het Lt' v;.m ?f'-1? tot hrc1en C:-'3-1)

C'.prool<.j0 "llatuurlijk 7,j jn

r.r

-�0en

lu.3tste

(DLll,

"!f'nden,

ir" n0.; rl"i.rt 1'.riun t.:0·"10r!"'t" uit de 110rc-lrl �c h ol p c n is

�L'kort:i:nr;en

N.B.:

LP

Vil.Il

hals)

wr,nt

het

• • •

Lcoiiolds]Jar!r

=

8,R

=

t1GB

·�

lleerijse Grote Bron

OII1rn

=

Oud-lieverlee "oord

St-lgnthe-Rodr.

PSS

t' e te n ;:;tl.-ph;ine

BOS

Bouillon St e v en

VSK

Van Scharen Kris

BLIJ

Dlockx Herwig

V c r m it c dit been " Ik rubriek is,

"vosseko1

Sven Goet­

. s tond

erbij

en

ik

kcr,k

e rn a ar

werd bij verschillende geg c v c n c, de waslijst

waarnemers ni e t vermeld.

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Januari 1989  

De Boomklever Januari 1989  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded