De Boomklever Januari 1989

Page 3

!�����

(Clangulo

tot

?0-1C'

?·'.;-12:

hyernulis)

�/imTI'.

1

c·�.

te s�1:

�!Q�E!?.��� (Somateri8 Tl'olJisinR) 3-1:.>: LP: 1 � in gc:·.c�.sch;.1p v;.1:ri

w.s, r:.a.)

Jlrns,

roonhal".fuut

<l.c

(r.c:-::,

T':JrunJt)

:-.•

1!!22����� (�ythya nyroc�) 2-1 t0t

'1-1

te

S'llR:

(PE::l1 Coêio)

1 �

�2�:lEL'.2!!?.��lS:!§!�E! ( 0'.'JUTéJ j al'la:i.ccnsi;-,) 1 �te S�li en h0.t lfl:1to:L c;co:i1;1wl80.rd 1d'te OllM (BO�., r0a. )

1'ï-10:

44-1:

De r.erste •:nrnrnemin1..:cn i\.roo1wend .in liet

(rlett&

nöjaar

'18rblijft

in

.'uurm0r bP.t

te t'.Gl3 op '.:)-11

voor rlG rec'i.o ?

ru.fin;,)

'f'.[; tot nwx. 3!3 in <Je !"'.treek; <l.c het Lt' v;.m ?f'-1? tot hrc1en C:-'3-1)

C'.prool<.j0 "llatuurlijk 7,j jn

r.r

-�0en

lu.3tste

(DLll,

"!f'nden,

ir" n0.; rl"i.rt 1'.riun t.:0·"10r!"'t" uit de 110rc-lrl �c h ol p c n is

�L'kort:i:nr;en

N.B.:

LP

Vil.Il

hals)

wr,nt

het

• • •

Lcoiiolds]Jar!r

=

8,R

=

t1GB

·�

lleerijse Grote Bron

OII1rn

=

Oud-lieverlee "oord

St-lgnthe-Rodr.

PSS

t' e te n ;:;tl.-ph;ine

BOS

Bouillon St e v en

VSK

Van Scharen Kris

BLIJ

Dlockx Herwig

V c r m it c dit been " Ik rubriek is,

"vosseko1

Sven Goet­

. s tond

erbij

en

ik

kcr,k

e rn a ar

"­

werd bij verschillende geg c v c n c, de waslijst

waarnemers ni e t vermeld.