Page 7

:Je visE:rend (Fendion hali::ietus). als doortrekker

Sinds

in àe Jijlevallei

1?75 �orden alle �ntc�ssEacte vocel�2�rne�insen �it �e

L:·ijlevallci

oocevin:; d o o :- :::,e .:iele1·:u;.l en è.e J e u5d bond voor

en

J:atuurstudie en Eilieutesche:-:::ing (Ji:r:) vE:rza::ield in een cteek­ kaartens;ysteerr:. steekkaarten"

TeE:;em1oordit;

;;ebeurt

in de computer.

Dertien jaar vo5elkijken

levert

de seizoensoverzichten niet vangen op hun plaatsje

Eij het doorne�en

te

in de

van al

zo

een

:::

a s s a ;egevens, die -

gesproken -

na

fichenbal:

Voor r::ij is de visarend zo

meestal stof

è.ie wa�rne�ingen,

soorten tet;en die je nauwer aC;L

uiter lijk

dat zelfs op "electronische

kom

je onveroijdE:lijk

bet hart li;gen dan andere.

'n soort.

Niet alleen zijn majestueuze

r::aar vooral zijn onrr;isl:enbare gedra5 maakt van de

vis­

arend een bijzondere vogel. Wie

��nmaal een visarend za5 toestoten

loos wateroppervlak en dan

als

spartelende vis in zijn klauwen,

Bovendien

is

op een schijnbaar levens ­

bij wonder opvliegen met een zal begrijpen v1at ik bedoel.

er iedere lente en herfst weer die vraag:

verschijnt de visarend of laat hij bet afweten?

Sommige "visarend-afficionados"

hebben er dan ook

dikwijls

vele uren

wachttijd voor over indien ze ver­ nomen hebben dat

�bij" in de

Dijlevallei verblijft. Zeer dikwijls echter tevergeefs;

visarenden

blinken immers niet uit door rei;elmaat

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Boomklever Augustus 1988  

De Boomklever Augustus 1988  

Profile for nsgd
Advertisement

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded