De Boomklever April 1988

Page 6

BIJZONDERE WAARNEMINGEN 11111111111111111111111

Omwille van hun talrijkheid werden de waarnemingen van Smient (Anas penelope), Aalscholver (Phalacrocorax carbo), Grauwe gans (Anser anser) en Grote zaagbek (Mergus merganser) niet volledig weergegeven. Rietgans (Anser fabalis)

acht exemplaren in de weides te OH 13 tot 20 dec (WEJ,

Bergeend (Tadorna tadorna)

27 en 28 nov :

Zomertaling

(Anas querquedula)

Krooneend (Netta ruffa)

tot

H

Hens)

te SAR (B de Witte, PES)

l

25 en 27 dec : 1 28 dec

BOS,

te OHZ (BOS, BLK)

23 jan :

2 ex te OHZ (versch.)

16 tot 23 jan

10 ex te SAR (versch.)

15 tot 17 maa

2

12 maart

o'te SAR

Hens, WAF, BOS)

(H

1 koppel te SAR (M Hens)

17 feb : 2 koppels te OH Zoet Water (M Hens, BOS ea)

1 1

De vogels waren de vorige dag niet aanwezig en verdwenen nog dezelfde dag. Vermits geen van de dieren gekortwiekt was is de kans groot dat het hier wilde vogels betrof. Smient (Anas penelope)

maximum 14 te SAR en 2 op OHZ

op 31 okt

(M Hens) Zwarte zeeeend (Helanitta nigra)

11 nov 16 maa

1 Q te SAR (WAF, BLH) 1 à"even te SAR, dan -N (PES) om 17.00 aanwezig te NGB (BOS)

Brilduiker (Bucephala clangula)

28 nov 2

cf in

Nonnetje (Mergus albellus)

29 dec : 2 wijfjes in LP (GVZ) 2 en 5 maa : l koppel te WLS (N) (BOS) 11 maa :

LP (BLH, VZG)

1 koppel te wls (N)

13-15 maa : 2 o"en 1 16 maa : Visarend

(Pandion haliaetus)

Wespendief (Pernis apivorus)

Ç

(H

Hens)

te WLS (N) (T Verwaest)

1 koppel te WLS (N) (BOS)

19 okt

overtrekkend te Terbank (BLH)

22 okt

overtrekkend te SAR (WAF)

31 jan

1 samen met 3 buizerds (Buteo buteo)

boven de hut te SAR (VSK) Rode wouw (Milvus milvus)

l

18 dec

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus) Roodpootvalk (Falco vespertinus)

7 okt : 18 okt

te Winksele (BOS)

1-N te Winksele (WAF)

16 maa

l te SAR (WAF) :

trektelpost Terbank,

1 juveniel ex op ·ca 150 dan

N (BOS, BLH,

H

m,

Hens)

l2u03

draait 2 maal


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.