De Vallei April 1988

Page 1

36.

za 3 0 -6- ' 88 :

Dagtocht n a ar Bou t e rsem. V e r t r i jk , e a . (Snoekengracht . B l auwschuurbroek .. . . ) Leiding: G e e r t Abts ( 0 1 6 / 7 3 3 0 2 31 Meebrengen: tja. de gewone z a k e n . Afspraak: 9u0 0 S t a t ion Leuven. met d e fiets.

JNM-werkkarnp

ma

11

tem.

zo 1 7-7- ' 88 :

ma

18

tem.

zo 24-7- ' 88 : BNVR-werkkarnp

Voor

informatie

vind

je

De Beckcr

1

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15° JAARGANG N°2 APR - JULI '88

in de Doode B e mde

ove r beide werkkampen kan j e s t e eds tere c h t �ij Piet of Jan P r i mo ( 0 1 6 / 2 02 5 7 4 ) . Voor het JNM-kamp

1016/2216891

alle

J)J� 1r11I"I�l�I

informatie

in de

Kampeneuglena.

;. .

,,

. ".

Verder worden er de komende maanden n og e nk e l e akt i vit e i t e n guo 1yan1seenl in/voor/rond de Doode Bemde ... (01·ganisatie: BNVR. VHBMWl 15-5-'88:

l ente-exp l orat i e i n de Doode Bemde. Afspraak: 14u30 Kerk Neerijse

Afstand:

ong.

5

km.;

einde

In

olv .

Piet

De

zomer-exp l or a t i e:

z;e 15-5 .

.�·: "

.

.

·::J���;;)

... ': •. .. .

. ..

,

..-.- -

/�� (!t : · .

Bci;ko1

·

.

t egen 1 7u30 .

:-.�t. weekend v:in 4 (>P 5 Juni wordt liet rese rva a t off i cieel geope n d . (er ku111·�n 1:du1�ül1evB f·dnelen (,'? eèn aantal plaa�sen. ei:!n aunlcil wan��lroutes cnzo . . . dankzij het Europees LeefmilieuJaar) 10-7-'88:

···:·

. /'.���::>:;j

..;.· "'"····'" .......

1

..

·

.;J.�j;:; " .

.

·���� . :·· . �-::-� �. ��'"' ���

� " ...

..... ".$.� . -.)

. ;-:·t.:,�i�r;·� :,. ,

,,,

... ·f:; � .

..

. ::�-.

l!!l

. �� - .-.::. �

"tfri�L ·

E::·,·"jilf,Fb . .

•"-'·:

Gerda Cammaer,

.

en

,:f'.�:l>'ii •

_;j... .':if";.:,:_l/·:> . . · . .. ·. . ·.

Cansgang

� Gerda Car111na�r, Lerberghe

·;·,s��I::L

3, 3000

Maarten Hens,

Bart

Vercoutere .

LEUVEN.

Stefaan

Van Der Aawera,

--

Freek

-

Van


t.

voorwoara

Jnhoua

lieve kijkbuiskint!cren •

Duc

se

ilicr zij 11 nieuwe

contactblo•dje de

voor

C11"!

\'leer,

re·lJl-:tie

�e

in

en

een t·.•1el�<ic•

t :il

c:·:e··1pJ.;1:1r

een excuu�

bus:

eindelijk

iets

le�erspubliek!

hoo��cacht

eu�.

.stud e nte n

":;erieu7.e"

sponnea)

• •

elka:.ir gefb'1ste \/;1] :'..ei.

in

om

rooet

(coen

om te doen

niet

tijd

zich

voor de

vult èit

tijd

moeten blokken

te

:'.ich op

door de

een

·:·1n

Ne t op

Voorwoord

ont­

en stond

vervelend!

;;ebhen wij,

o n de r de nen

knie

en

dat

de

niet

"en

heL;;•!ne

zaad

c;e::i:;t!"),

ook een

schijnt

1'•'1dbouwkrc:üek ver:iieuwini;

(jaju, Doo<lE

Ben;<le en

besproken, der

nae;

Om dan (2)

die

alle

{3)

de

het

<lilt

koun'!11)1

waard in:

lezen

van J·.�t een

sroaak),

jong!)

maar

die

een

w " nse n

natuurgenot,

me�ste hooc•ohtin�,

"1

:

:

zijn),

15 - �5

het

·.':ij

u

"wcrk-"jaar

(1) weer

van

wat

pleect

� '-<!\_

ï - )C'i

,",",

1-1er;,i

:?4

l1i11111

1111

e;o<"1l1·

en de

te

, aarten flens, Pascale

v11n

velo

J.

Zwarts,

Herwig

le bau t.

Panne,

Gerda

il lockx, i3. Ca 1-

lln

V/ill dl.

''"'''

au11 ""''"'

r.icn

Bart

Vande:·au-

1.ov:d.lna.

1•11l1l'lnl<

word1111 " '' "

een

,

illustraties:

(:•,1 1111.­

11,1111.

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu.

lnnln,

w111"'

11schooJ.-",

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr.

noemen.

>r'o.A"'I(\

26

Stefaan

1.1,111

nlr11wo

inbe�rcpc11)

01ooic

be:�indiging

or

11or.s11 re:p\1·v1111I

toe vo�gt

en

;

:

Gerda Cammaer,

Vanlerberc;he,

ïercoutere,

knlf.1011, "" ' '" '

een

ge-"1ijd

14

:

?rederick

11lw11111·

dr'

dLo

retro

producers:

·Jl. - 1 ·1

·1.: - 'l:i

Je�de

1':.E.E

11111

de red�ktleploeg ...

(J. ().A.

Doode

:

juni

1<1111111111

nnoopo11

te

(koetjes en

zal

wr

r;ecenc;urcur·olu

van

(werkk;\rn�)en

betitelt

eindigen

"ac::idemiP-" of

yv-d°'-

niet

u op i3.R.'r.1

.:·;.-:cesvo!.le

�".,_k_

:; te eds

reilen en ze ilen van

zelf

ern�t te

respecticvi:?lijk Met

moet

nktiviteitenlijst

een

burst

nemingen,

goede

'ioudt ons

wa.:.ir

leesvoer

in

mijn

fenologie om

:.illerhande wee tjes

"De Piep" opspoorde,

voor de

daar in

Kneepjes al a;"trdi� overweg

de noc

wintervet weg),

uw

l.•'<rnn:.i.lL1

'l'er:en 15

op het red ctieac�es.

3

-'+.

:

1:a1ent.ler :

volledig hel v•dt

niet

'J nu aa nbiedS'l be st het

we

'ocht

( lac:i

heeft

d.:1t pn.pier .:J:..tntal

noJ

·1er.3111aden v e rsla�en (11sta ik erin?" of "shit,

te

toffe

nalia

een

met

.�:·: , ...

Versla:",...:n

lletro

kopij:

2

:

Waarnemin�dn

reda c tie led en,

doet

("w.:it

dat we

t och

In1·1oud,

V:.i.lkcn

j e 1q;cJ i g cr raasvukanticganr;ers.

Mi.s:;chien

3

9000 Gent

140

091/234781

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " 150 fr " " " " (bij lid: broer of zus) " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw.

op bovenstaand adres

(vermeld geboortedatum).

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena " en het afde 1 ingstijdschritt "De Vallei" Konto.ktadres voor afdeling Leuven is:

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat 82 ,3200 Kessel-Lo 016/253243


t.

voorwoara

Jnhoua

lieve kijkbuiskint!cren •

Duc

se

ilicr zij 11 nieuwe

contactblo•dje de

voor

C11"!

\'leer,

re·lJl-:tie

�e

in

en

een t·.•1el�<ic•

t :il

c:·:e··1pJ.;1:1r

een excuu�

bus:

eindelijk

iets

le�erspubliek!

hoo��cacht

eu�.

.stud e nte n

":;erieu7.e"

sponnea)

• •

elka:.ir gefb'1ste \/;1] :'..ei.

in

om

rooet

(coen

om te doen

niet

tijd

zich

voor de

vult èit

tijd

moeten blokken

te

:'.ich op

door de

een

·:·1n

Ne t op

Voorwoord

ont­

en stond

vervelend!

;;ebhen wij,

o n de r de nen

knie

en

dat

de

niet

"en

heL;;•!ne

zaad

c;e::i:;t!"),

ook een

schijnt

1'•'1dbouwkrc:üek ver:iieuwini;

(jaju, Doo<lE

Ben;<le en

besproken, der

nae;

Om dan (2)

die

alle

{3)

de

het

<lilt

koun'!11)1

waard in:

lezen

van J·.�t een

sroaak),

jong!)

maar

die

een

w " nse n

natuurgenot,

me�ste hooc•ohtin�,

"1

:

:

zijn),

15 - �5

het

·.':ij

u

"wcrk-"jaar

(1) weer

van

wat

pleect

� '-<!\_

ï - )C'i

,",",

1-1er;,i

:?4

l1i11111

1111

e;o<"1l1·

en de

te

, aarten flens, Pascale

v11n

velo

J.

Zwarts,

Herwig

le bau t.

Panne,

Gerda

il lockx, i3. Ca 1-

lln

V/ill dl.

''"'''

au11 ""''"'

r.icn

Bart

Vande:·au-

1.ov:d.lna.

1•11l1l'lnl<

word1111 " '' "

een

,

illustraties:

(:•,1 1111.­

11,1111.

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu.

lnnln,

w111"'

11schooJ.-",

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr.

noemen.

>r'o.A"'I(\

26

Stefaan

1.1,111

nlr11wo

inbe�rcpc11)

01ooic

be:�indiging

or

11or.s11 re:p\1·v1111I

toe vo�gt

en

;

:

Gerda Cammaer,

Vanlerberc;he,

ïercoutere,

knlf.1011, "" ' '" '

een

ge-"1ijd

14

:

?rederick

11lw11111·

dr'

dLo

retro

producers:

·Jl. - 1 ·1

·1.: - 'l:i

Je�de

1':.E.E

11111

de red�ktleploeg ...

(J. ().A.

Doode

:

juni

1<1111111111

nnoopo11

te

(koetjes en

zal

wr

r;ecenc;urcur·olu

van

(werkk;\rn�)en

betitelt

eindigen

"ac::idemiP-" of

yv-d°'-

niet

u op i3.R.'r.1

.:·;.-:cesvo!.le

�".,_k_

:; te eds

reilen en ze ilen van

zelf

ern�t te

respecticvi:?lijk Met

moet

nktiviteitenlijst

een

burst

nemingen,

goede

'ioudt ons

wa.:.ir

leesvoer

in

mijn

fenologie om

:.illerhande wee tjes

"De Piep" opspoorde,

voor de

daar in

Kneepjes al a;"trdi� overweg

de noc

wintervet weg),

uw

l.•'<rnn:.i.lL1

'l'er:en 15

op het red ctieac�es.

3

-'+.

:

1:a1ent.ler :

volledig hel v•dt

niet

'J nu aa nbiedS'l be st het

we

'ocht

( lac:i

heeft

d.:1t pn.pier .:J:..tntal

noJ

·1er.3111aden v e rsla�en (11sta ik erin?" of "shit,

te

toffe

nalia

een

met

.�:·: , ...

Versla:",...:n

lletro

kopij:

2

:

Waarnemin�dn

reda c tie led en,

doet

("w.:it

dat we

t och

In1·1oud,

V:.i.lkcn

j e 1q;cJ i g cr raasvukanticganr;ers.

Mi.s:;chien

3

9000 Gent

140

091/234781

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " 150 fr " " " " (bij lid: broer of zus) " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw.

op bovenstaand adres

(vermeld geboortedatum).

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena " en het afde 1 ingstijdschritt "De Vallei" Konto.ktadres voor afdeling Leuven is:

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat 82 ,3200 Kessel-Lo 016/253243


1t:

��r��-

ver$1agetr-Wegens

wei-k met

veel

nekockennamiddag;

Aa nwezi g:

Bart

Aug ..

L. . L"

lino

Hans

"de

maar

Gerda C ..

Sandra D. . St"!faan

zo'n . .

Vr_•1·0ntschuld1gd: Wey�ns

ce1-3t

·'

Steven

uitstapje

D"

Bart Vdn

iet wat laat

het een

ee n

studies",

beter laat dan

Stefaan VDA .. -�

s

B

..

d�

Jan V"

V. .

(benen van

Me t een

Piet

C ..

Marina

DB ..

C-V..

Pa8ca­

L" Koen en Gt:iütl 50% Maarten H ...

..

en

Jnq1 1<1

Karin.

ll"

David

Freek V

afdeling

aankomen

lodt ver s ldg van de pan­

(aldus de schrijfster) ...

N .. Dirk

Johan

Herwig B . .

50%

gemaakt.

nogd l

nooit

vertegenwoordigt. en

armen)

Maarten

verwachte VIr

enkele

ll. rv . . werd er """ oan't

fr!sse n eus konden W<'

beginnen . .. Ei- wer d een aktiv1teitenkalendcr 01• 1111111 yezet tz1e vor i ge Vallei}. Een tocht werd niet goedgekeurd 10!1111l�1i111d d u s }: de fanne wou op 2 0 februari kost wat kost winterju(fe1 n ""'"1 »IJserve­ pr-ogramma

ren:

je hebt

Tja,

Ook

van

gelegd en

een

De vorige

tochten en de

Karin, er

he ...

rietmaaikamp voor

nieuw bestuur

>lf

11111 1 I,

011

t:111 WJJ

I'/ '/)

in de winter.

piep werden

nog even

en Stefaan ponnekoeken aan

Piet

een

die mensen,

(Anne

komt

maand

zo

de Vries) had enige pn::blemen. "manrt eerst?". Ook een zornerwerkkaJ.T p (van 1 1 Lol

Bartje

besproken

· t ineenprutsen

welke.

wnnl

W1"'i111,

vost­

1

wf'rd

"verkozen" ...

h1ot 11t1 11u11 ''"n leuke hodd•n1. ) . En laten we vooral het afscheid van onze ex-voorz1Llc1 lllil1 111•1L ver­ geten (nvdr. zeer ontroerende passage in deze tekst), d10 011<t1i1 l.ussen ook al tot oude sok gedegenereerd is... En Len fu1f

slotte:

\al

het verorberen

waren

VOORZ I'l'TER / SECRE'l'AR IS Johan Nysten P.

Eeckelaerslaan

Lieve

82

320Q Kessel-Lo· 016 / 25 J2 43 Vercoulere

3üb0 Berte m

97 45

Maarten

Hens

ZWG

Hens

Geert Abts

Vanlerberghe

Schildekelaan

47 3031 Oud-lieverlee 016 / 22 38 35 Maarten

7

PIEPVERANTWOORDELIJKEN Katie Versluys Kwakkelbosstraat

20

3043 Bierbeek 016/46 20 85 Ingrid

3200 Kess e l -Lo

MartelarenstraaL

3370 l3outenn•111 016/73 JO PWG

Bart Ven'o11 I ril

Lammerant

Platte LostraaL

22

3009 Winksele 016/48 89 18

Beslaan

89

BouJJon

Schoonzichtlaan

Pascale Lovadina

'l'heresiastraat

016 / 48

VWG

KAMPENORGANISATOR

3000 Leuven 016/22 82 31

Bart

79

Steven

13

Cammaer

Kerkstraat

Frederick Vanlerberghe

St-Jansbergsteenweg

Leuven

Frederick

KON'l'AK'l'ADRES

Maarten Hens

RED/\C'fIE M.

met

verwacht

NA'l'UURHIS'fORISCH SECRETARIS

Devis

Gerda

meer

3030 Heverlee 016/20 06 67

Valkerijgang

3000

pannekoeken

11

3200 Kessel-Lo 016/25 60 60 PING

van

er wel die kennenlijk

494

M\'IG

Pa:icoJ."

r.11v11d f 1i.1

15


1t:

��r��-

ver$1agetr-Wegens

wei-k met

veel

nekockennamiddag;

Aa nwezi g:

Bart

Aug ..

L. . L"

lino

Hans

"de

maar

Gerda C ..

Sandra D. . St"!faan

zo'n . .

Vr_•1·0ntschuld1gd: Wey�ns

ce1-3t

·'

Steven

uitstapje

D"

Bart Vdn

iet wat laat

het een

ee n

studies",

beter laat dan

Stefaan VDA .. -�

s

B

..

d�

Jan V"

V. .

(benen van

Me t een

Piet

C ..

Marina

DB ..

C-V..

Pa8ca­

L" Koen en Gt:iütl 50% Maarten H ...

..

en

Jnq1 1<1

Karin.

ll"

David

Freek V

afdeling

aankomen

lodt ver s ldg van de pan­

(aldus de schrijfster) ...

N .. Dirk

Johan

Herwig B . .

50%

gemaakt.

nogd l

nooit

vertegenwoordigt. en

armen)

Maarten

verwachte VIr

enkele

ll. rv . . werd er """ oan't

fr!sse n eus konden W<'

beginnen . .. Ei- wer d een aktiv1teitenkalendcr 01• 1111111 yezet tz1e vor i ge Vallei}. Een tocht werd niet goedgekeurd 10!1111l�1i111d d u s }: de fanne wou op 2 0 februari kost wat kost winterju(fe1 n ""'"1 »IJserve­ pr-ogramma

ren:

je hebt

Tja,

Ook

van

gelegd en

een

De vorige

tochten en de

Karin, er

he ...

rietmaaikamp voor

nieuw bestuur

>lf

11111 1 I,

011

t:111 WJJ

I'/ '/)

in de winter.

piep werden

nog even

en Stefaan ponnekoeken aan

Piet

een

die mensen,

(Anne

komt

maand

zo

de Vries) had enige pn::blemen. "manrt eerst?". Ook een zornerwerkkaJ.T p (van 1 1 Lol

Bartje

besproken

· t ineenprutsen

welke.

wnnl

W1"'i111,

vost­

1

wf'rd

"verkozen" ...

h1ot 11t1 11u11 ''"n leuke hodd•n1. ) . En laten we vooral het afscheid van onze ex-voorz1Llc1 lllil1 111•1L ver­ geten (nvdr. zeer ontroerende passage in deze tekst), d10 011<t1i1 l.ussen ook al tot oude sok gedegenereerd is... En Len fu1f

slotte:

\al

het verorberen

waren

VOORZ I'l'TER / SECRE'l'AR IS Johan Nysten P.

Eeckelaerslaan

Lieve

82

320Q Kessel-Lo· 016 / 25 J2 43 Vercoulere

3üb0 Berte m

97 45

Maarten

Hens

ZWG

Hens

Geert Abts

Vanlerberghe

Schildekelaan

47 3031 Oud-lieverlee 016 / 22 38 35 Maarten

7

PIEPVERANTWOORDELIJKEN Katie Versluys Kwakkelbosstraat

20

3043 Bierbeek 016/46 20 85 Ingrid

3200 Kess e l -Lo

MartelarenstraaL

3370 l3outenn•111 016/73 JO PWG

Bart Ven'o11 I ril

Lammerant

Platte LostraaL

22

3009 Winksele 016/48 89 18

Beslaan

89

BouJJon

Schoonzichtlaan

Pascale Lovadina

'l'heresiastraat

016 / 48

VWG

KAMPENORGANISATOR

3000 Leuven 016/22 82 31

Bart

79

Steven

13

Cammaer

Kerkstraat

Frederick Vanlerberghe

St-Jansbergsteenweg

Leuven

Frederick

KON'l'AK'l'ADRES

Maarten Hens

RED/\C'fIE M.

met

verwacht

NA'l'UURHIS'fORISCH SECRETARIS

Devis

Gerda

meer

3030 Heverlee 016/20 06 67

Valkerijgang

3000

pannekoeken

11

3200 Kessel-Lo 016/25 60 60 PING

van

er wel die kennenlijk

494

M\'IG

Pa:icoJ."

r.11v11d f 1i.1

15


6

MECHELS �F�F K z

i.1c t

1

1.:et

er �eer

Si.nt-

r1Lkl::.os.

en

s t o pte n

sfeer

we

docht

je

60 ho

liet Londs(;hop eLzenkont<:n,

putten, Het

ene Ls

twee

u;_t

rLjen

Het

brul k t

s�rvoot.

�et

op

gebi..ed

het

grotendeels

hooLl!JeLden

oen de

von

en

van

zc:ien

convoer

's

�JJOrc':

Sctrntse

en

�c

«:_� --:"":"" -

- //

.. -=��-.· . �..," •

.

� _ ..... .

-

·.

.

�-� ,•

No

te

ncoLt

stade.

ons

zLen

zolang

tu:ee

Door

�e

.

.

gezwegen.

)

grote

vers

Op

. :---:

smLPnten,

het

-=.:i.�· --

-

�-'----

"busten"

noor "om

hLj

heeft

noor

Hef-,

aalschol-

k u Lfeend o n,

smLenten,

t of e l een d en en ve el reLqers. strand

k reeg

Fonne

't

zal

te

DLkkLe

l!eL.-ot,

zond

hem

!::!.o��n rond

we�r

1ue

�fa �f

cnthoold,

I

te

wat

de

bLjten.

Leren

ofschoLd, v e r lot e n no or

bLLj

ui.10

tl1ui_s

v e r g e te n .

reçresoLLles

deed

en

�i�Vt:ntL0n

m0rJom,

een bolwos­

zol

rrovoceren

ons

we

1uoor

om

LLcht

h oong ela c h

op

een ontroerend

J��_:J

�An

zijn

t:Je

zeven

voorbereLde

(

uLt

pLnt bLe r

subllcm

en

sprok:

vretmn,

resultaat:

zaagbekken,

vertrokken

.,,__

te

ZLjn

Jon

10)

enthou­

(doedel)?ol-

zot

nLet

::o �

on?0

was

q�UJP.e:.t

ende

het enkel te

PosLtLcf

't

rroe

zal

eerste

rust

o�

Vredestroot

d L e hLj

"er'.'.02n

met

persoon

sLn;

r ·1c::

·-.----

-::-�/����-��:_ --

bleek

mLj

b•,'!roosd

..... - ..._,_

zljn

o.ukke l oor Ln

�LeLrij�r

op

en verder

futen,

Fonne kont.

VerschLLLende

hcroemde

om

relc:Leve

vi..2r

. !"

zljn bokes

Loter

joo man

uurtjes zaten

CLrks'

crLmeur

')ieten.

doen"

te

zo'n

braafjes

drLP

't vcrschLeten

zennc . .

r1•n

wLnte r s

tofeleendr.:;-,

'

nog

rest

��n

(

nernl'n

::eten

verpLLct1t

slechts

te

omver van

crobcerden

0of

huLs

bo:ten uit

Ol'­

c.i..ntFr�aLLng<"r.

- - -

de

het

zor'.Jd'!,. 't jongske

n a ar

k ons t

u l le

sLoRteLLnoen

zwoor

n·ee

vLel bL j

t�rwLjl

olhoeLel

1w

>--,..-. ---.�.l. 1� ;w�� ;' - .x---- �- ·;p ,��� :2;� ----�� - � ----� � :::0------�... ---------- �

ti1

hooç.Londrunderen.

-� -

MorLnc

Ln dP

�Ll�r � Lr k s k �n 111orrcl

_jenç0Len

Zf'kers . .. )

en vloog

l.i.ter

(rnLLi.)

. on hel

ver

komen

c,ebLed

tUe

sleet

het

v:ior

zLjn

(

/\\IHI

�ro

de r e s t

�edeelten

LL j k e nd e

een

dLc

benae

11oin'•n

nn

woter·sporL

de

coor

on�

�os

het reservoot,

buizerden

keppel

vn

lor.�schnp

een

s1ML�1jass

jcnoclende

van

:ochti..;

cJfll 011.

::wolJ

uLt

LnterfL�vLum

voor

wordt

H0t r1,Losl:e

zc;.dwLnnLr.r;sputten fute;r.

zuLdkon:

hnm­

ecJLoqL�.rh

houtkonte:i

met

on t s t ond door

b""'rtjes

OOl'u•e.:i gtHJ{JI

C!n

van

bLnncn

l'n

u10l'd1•n)

tolrij�I'

open

de DLj Le en

de Lcoqstc

"toon.

en

r e s erv aa t bes toot

een

a

dcor op t:'..eLn•i �ui. f:'P.nrH::-,

a ch t e r

'f

; edc�Lte

epen

zi.. j n ru;izokj e

enkeLLnQ

b"�

wLLqen-

g e k op t

de

van

gedeelte

gedeelteLLjk

terrein

tn

dLe

vnn

van

verbredLng

uLt:zonderLLjk

een

r e s e rv aat

çescheiden

wct�r

In dLe

Ls

nu

Di..t

oversLog��onden,

onrlcr

Het

Ligt

d:_e

wcrdt.

dLj k

iileer

"olle�ool

of

res�"rvont:

Dot

d�chtLg

g evolg

van

JNl.I -

erbLj,

s tL n k e r. n e

oLe

p r o c h t L � e knoteLken.

de!L

winni..ngsç-Jt

.

v·::>cl�tLge

woc�ondar

Het ond2r�

(

moerossLg

g e bL ed

was

beemden,

vachtLge

vnn

door

�ont

typt.scha

plootselLjke

Als

homoqeen

ce�

beek_'.es.

staande

hooe

het

" u1 c t lon d "

als

Long

uLt

a k kerland.

leeft

Rr 0 e k .

els

i:;,opuLLerebosjes

een L L t 0 e s t re k t

van

Fonne

Leu-

Ln

er�ernLs

burencfc1eLLng

de

Ln

noo r d en van

ten

bestaat

u1tLnLg

een

een

op

LLgt

het dLjleoLluvLum,

�.'eer

t"'1flt

naar

•e

nomen

0rote

n Le u u 1 e

de

stede,

5),

�echelen...

wandelden

onsevcer

en

Tet

(noot v an onderte�ende:

110ger9en�ernde

l!lOt

uLt de

Jon

en

Ann

don

Ln

cf

echter

we

C01.Y".

7ekere

een

het

n

krooL�n

waren

1

"cJF

stond

Costrop

't

x

onzer

f'.tln

DLrk

treLn naar

n

cle

ven

o. l. v .

1

;::oon

11ur .

doptht�

/1nn,

ho�d0n,

onz8

eLoen�te

voldaan

ocrok("n

/1.,;/ G

t::-en

'?r

! ;

v�,

oon-

Lnn ....

,,�f-

'k;,.ui "Q


6

MECHELS �F�F K z

i.1c t

1

1.:et

er �eer

Si.nt-

r1Lkl::.os.

en

s t o pte n

sfeer

we

docht

je

60 ho

liet Londs(;hop eLzenkont<:n,

putten, Het

ene Ls

twee

u;_t

rLjen

Het

brul k t

s�rvoot.

�et

op

gebi..ed

het

grotendeels

hooLl!JeLden

oen de

von

en

van

zc:ien

convoer

's

�JJOrc':

Sctrntse

en

�c

«:_� --:"":"" -

- //

.. -=��-.· . �..," •

.

� _ ..... .

-

·.

.

�-� ,•

No

te

ncoLt

stade.

ons

zLen

zolang

tu:ee

Door

�e

.

.

gezwegen.

)

grote

vers

Op

. :---:

smLPnten,

het

-=.:i.�· --

-

�-'----

"busten"

noor "om

hLj

heeft

noor

Hef-,

aalschol-

k u Lfeend o n,

smLenten,

t of e l een d en en ve el reLqers. strand

k reeg

Fonne

't

zal

te

DLkkLe

l!eL.-ot,

zond

hem

!::!.o��n rond

we�r

1ue

�fa �f

cnthoold,

I

te

wat

de

bLjten.

Leren

ofschoLd, v e r lot e n no or

bLLj

ui.10

tl1ui_s

v e r g e te n .

reçresoLLles

deed

en

�i�Vt:ntL0n

m0rJom,

een bolwos­

zol

rrovoceren

ons

we

1uoor

om

LLcht

h oong ela c h

op

een ontroerend

J��_:J

�An

zijn

t:Je

zeven

voorbereLde

(

uLt

pLnt bLe r

subllcm

en

sprok:

vretmn,

resultaat:

zaagbekken,

vertrokken

.,,__

te

ZLjn

Jon

10)

enthou­

(doedel)?ol-

zot

nLet

::o �

on?0

was

q�UJP.e:.t

ende

het enkel te

PosLtLcf

't

rroe

zal

eerste

rust

o�

Vredestroot

d L e hLj

"er'.'.02n

met

persoon

sLn;

r ·1c::

·-.----

-::-�/����-��:_ --

bleek

mLj

b•,'!roosd

..... - ..._,_

zljn

o.ukke l oor Ln

�LeLrij�r

op

en verder

futen,

Fonne kont.

VerschLLLende

hcroemde

om

relc:Leve

vi..2r

. !"

zljn bokes

Loter

joo man

uurtjes zaten

CLrks'

crLmeur

')ieten.

doen"

te

zo'n

braafjes

drLP

't vcrschLeten

zennc . .

r1•n

wLnte r s

tofeleendr.:;-,

'

nog

rest

��n

(

nernl'n

::eten

verpLLct1t

slechts

te

omver van

crobcerden

0of

huLs

bo:ten uit

Ol'­

c.i..ntFr�aLLng<"r.

- - -

de

het

zor'.Jd'!,. 't jongske

n a ar

k ons t

u l le

sLoRteLLnoen

zwoor

n·ee

vLel bL j

t�rwLjl

olhoeLel

1w

>--,..-. ---.�.l. 1� ;w�� ;' - .x---- �- ·;p ,��� :2;� ----�� - � ----� � :::0------�... ---------- �

ti1

hooç.Londrunderen.

-� -

MorLnc

Ln dP

�Ll�r � Lr k s k �n 111orrcl

_jenç0Len

Zf'kers . .. )

en vloog

l.i.ter

(rnLLi.)

. on hel

ver

komen

c,ebLed

tUe

sleet

het

v:ior

zLjn

(

/\\IHI

�ro

de r e s t

�edeelten

LL j k e nd e

een

dLc

benae

11oin'•n

nn

woter·sporL

de

coor

on�

�os

het reservoot,

buizerden

keppel

vn

lor.�schnp

een

s1ML�1jass

jcnoclende

van

:ochti..;

cJfll 011.

::wolJ

uLt

LnterfL�vLum

voor

wordt

H0t r1,Losl:e

zc;.dwLnnLr.r;sputten fute;r.

zuLdkon:

hnm­

ecJLoqL�.rh

houtkonte:i

met

on t s t ond door

b""'rtjes

OOl'u•e.:i gtHJ{JI

C!n

van

bLnncn

l'n

u10l'd1•n)

tolrij�I'

open

de DLj Le en

de Lcoqstc

"toon.

en

r e s erv aa t bes toot

een

a

dcor op t:'..eLn•i �ui. f:'P.nrH::-,

a ch t e r

'f

; edc�Lte

epen

zi.. j n ru;izokj e

enkeLLnQ

b"�

wLLqen-

g e k op t

de

van

gedeelte

gedeelteLLjk

terrein

tn

dLe

vnn

van

verbredLng

uLt:zonderLLjk

een

r e s e rv aat

çescheiden

wct�r

In dLe

Ls

nu

Di..t

oversLog��onden,

onrlcr

Het

Ligt

d:_e

wcrdt.

dLj k

iileer

"olle�ool

of

res�"rvont:

Dot

d�chtLg

g evolg

van

JNl.I -

erbLj,

s tL n k e r. n e

oLe

p r o c h t L � e knoteLken.

de!L

winni..ngsç-Jt

.

v·::>cl�tLge

woc�ondar

Het ond2r�

(

moerossLg

g e bL ed

was

beemden,

vachtLge

vnn

door

�ont

typt.scha

plootselLjke

Als

homoqeen

ce�

beek_'.es.

staande

hooe

het

" u1 c t lon d "

als

Long

uLt

a k kerland.

leeft

Rr 0 e k .

els

i:;,opuLLerebosjes

een L L t 0 e s t re k t

van

Fonne

Leu-

Ln

er�ernLs

burencfc1eLLng

de

Ln

noo r d en van

ten

bestaat

u1tLnLg

een

een

op

LLgt

het dLjleoLluvLum,

�.'eer

t"'1flt

naar

•e

nomen

0rote

n Le u u 1 e

de

stede,

5),

�echelen...

wandelden

onsevcer

en

Tet

(noot v an onderte�ende:

110ger9en�ernde

l!lOt

uLt de

Jon

en

Ann

don

Ln

cf

echter

we

C01.Y".

7ekere

een

het

n

krooL�n

waren

1

"cJF

stond

Costrop

't

x

onzer

f'.tln

DLrk

treLn naar

n

cle

ven

o. l. v .

1

;::oon

11ur .

doptht�

/1nn,

ho�d0n,

onz8

eLoen�te

voldaan

ocrok("n

/1.,;/ G

t::-en

'?r

! ;

v�,

oon-

Lnn ....

,,�f-

'k;,.ui "Q


S.

Z'"

o.l.v.

1 L

Free�,

Frederi..ck,

cuh

Free,

De

di..nge�" .olléc ...

v oo t

bi..nnen.

achterste

. 1 erJPreen r ooi..

op

,,r.

Llonk

(

.';nen tét_c.

erf,

ti..ç 5ti..p

orf )

arf,

m i.. n ut c n

woarcp

we

de

ui..t

gendc

uie i.. Lo nde n

z�i..nbosjes

T:::en ·stond tot

op

hun

u ni..et Laatste

oonvuLLi..ng

gepi..gmcntcerde

puber ue,

zogen

ovcrkor:

Lende

dui..rpc.n.

kennen en do orb i.. j ,

Leet

blote

vo etj e s

i..n de

er.

Uovencp de

do's van

on dere

kon

d:�r

rn

1 c<-, n

11\;-

·.•··�

··.-_r :.n,1LJ101·1 en

b0�oorJcn r�l..;,

.

L·Jupe

-- �l c·1t

;-.t_Ln'J

;·Ljn bokc�

"

:�

·.:-idnr :at

de

\

l.i:.

.-

(

L01.�s

-..... -1l·n ·-

:. k c:n

•.1

.

(wot

:e

t uLt

n 0 L �.

rner

�os,

bon�

-,.

1 .., -:i ç ::-. t: l:.:

u·os

c�zer .

mee� c:cr-

DL� flol

ver-

r

u•O'•

worden).

lr

t1f''ffl

vnn �e

Norn.ool wnLc

cnder

s chorre

het

1 crsL-e

ki... jl l

zeker ni..el

r,n

drOOC).

do o r

hrL

,- 0f f..in n

��

...Ju

ci'�

u:oL

Lk,

eLg�nLLjk

vond

connes:oeLCe,

r

·.o

wel.

zljn den toch

mLn

wi..j

don

ttJe

d�or

vlcJg

Toen

u·e

ons om

ln

ons

a ll e r

vroeg.

:io

studenten

weo

surrounded de

w0

kreek

on d e r

by

ons

�cl

een

woorlor�s

voter.

wo t e r

the

ll"!e'"

zL_in.

wos

dljk qrrookt. opvli..eqen

grutto's

Il

.

�e

enkele

Vooral

de stootvogel-

oondocht

veel

en de

c��r

Von

en

opzoeken.

DPt

dcskundi..ge

dec�n "!r

ui...:­

de o r en.

Knok k c-clt� orri..veerden wos Ln

Il

woorheld

Fonne naar een

te

zer.<:e

nlet i..n

oewoon

't

De

veru:orrLng

woorori

hebGen

reterkP.

mPter

oorden

Il

naakte

door

opkomen .

oJn

effe

het

zoeken,

een

montPLmceuL

drogere

Een toxi..chouffeur, de

kwamen,

Toen

exn';'­

an d e r h a l v e

hadden

O·"·

?oqer

i...n het v��clpork.

steltlcperskooi...en kregen lcq

Il

rosse

v e i.. L lg er en

moor

zo

ol

�eer droog

of

l10nderdtol

een

ook

stJnd

op

�eer over,

�os.

çlekken

� o ter

het

wor e n ,

ons nle

we

:pkomen

doorrnoodbere

s t o nden

Ui...tei...ndelljk

naar hi..er

;.espopi..c

beetjP

Je zog

ge1Lcht.

Le

oon't

ti..j

de

ze

kunnen

Heel eenvoudlg;

e•'n

hle r gekomen

zo ge n

wlj

<:·eer

�os

Ln het

Gndece

J rote

een

ze

en

kreek�e

zo!::l')n nog

s�onnend toen

rond

In dot

j

reser­

vlotte

ofgezwi...erd

pi..t:i...ge

),

Lcktuur

veelde 1Lch

het �i...chtste trelnrels

ln

cn�e

ol o ord i... �

verdi...ept

enlgzi... ns

UJe

po�s

somen

donker,

(onçetwljfeld

betrapt

en goedkoopste

u:erden

elçen

�et

toen

frletkot

met

(ui..tsprpol::

�en

pP j

meL":�

i.c).

-:

É·6n voor

1jl..t al-

t-or'

ç

1"'0n

:: :') (: 0 r 111 t ,:: n ,

oor·;-}:.poeld !J1l_nr

dochten

TO<)n

"ol het

het

opvlcog

v olk

het

heel pok

t.:!erce.;

':;f'nor.ir�n .

)

wc

verderop

pos

f11�ce,

voorzlc�ti..0

��t

�oter.

di..c

g Lj le r.Lks. " ! mot

geen

enkele =.:holck:ster�.

ttJOren.

stLcl1ten:"

de

tureluur,

)on von d en

benaderen

el•jenl\.:::

nc�

Llep

bljnc

door

:::holekstPrs,

eer

en

monteLf:lPet.:.1

-: ::-

een

OVPrsporLd.

Le _esc,:-io;_, ·-

Aan

wln.

çe

sllkkc

cok

m:J:.��_. t1:1�)·��·:_::;,)�Lri�·n --;n

vcrget��

t"�L=--1er

t•n grc

�,

uii..j

he:

trout�ens,

oeverlc�ers

wulpen,

zLL. -::r-, klci..nt·-

oncJer

;'.1:-... ::: �"

'.> t Ond0n u:el cn:·ela

k lut e n ,

hadden

zee!

en

door

en

Lcngs

1111�L

zworte rulters

op

'.jeZe<Jd

wos

Z8€GC�er

zee slerk

vrrschi..L­

verder,

dag

e n k e l �et

Ltoot

�oor nu

sce0nlopcr:,

ce

CE:

�ergeven

�ouw

dr

�ri..jqnn.

te

te

�i...jle

stond

'.:lolt::.cnde

�i..rhoel

stond drco�.

Hlcr

stuk

ploren �:omc-n

eni..g

mannen,

Laarzen.

,\Ll&e jon

1?1�rste

i.n) en

:..och ten:

te

welbeçooldn,

dui..nen

i (.'\erö,

ook

n·�

een

gen ade r d

omli..o­

urn

(c.Moi..

ov e r ka nt Li..gt een

ui..tzi..cht

reokL.e:.

de

n c t u u r l i..jk

Komaan

�eter

vi..jfti..g

Op

steloe me echter

ri..chtLng

11i..tqe<eerdc

çroch:lg

lli..er

de

oon

jui..ste

zo'n

en

op

Ik

greep:.

nodi..g

was

ti..jd-

stopten.

scharrf'Len.

mei..nen

tot

het

res erv o o t .

ot:st:frel

eers:e

cen

d r i..eënd e r­

en er

b e r g eend e n en

te

o n d er g e lo p e n

sci..de

ende

Deze

de

l)i..jee'1

uur

Leuven

te

ni..euu·komers

verti..ndi..ngen. "

vi..er

het

we

gonzen,

IC-lr�

Zoute

Het

kostje door

ons

i..n

bus

berei..kten

grcuwe

di..jroogte

l:crdoat

er ëelqet:elc

u·eren

het ofsprcakuur

de

,

wac.r•irHJ<.or tuiee

l:L:(vc.sre

d0.

�i..j

tussen

Lon1s

00i..evnnr0•

Z e ven ;;;on

ti..jd.

we

zelf

Zwln�0.ul

eerst

h�j

do t

hi..j

het qewonn

rot:endc

zno� C"IPI

Gi� 1� ,"-

.J

1 1� · � .,,..

"'�

•L

")rl'

r-�

:· ·'


S.

Z'"

o.l.v.

1 L

Free�,

Frederi..ck,

cuh

Free,

De

di..nge�" .olléc ...

v oo t

bi..nnen.

achterste

. 1 erJPreen r ooi..

op

,,r.

Llonk

(

.';nen tét_c.

erf,

ti..ç 5ti..p

orf )

arf,

m i.. n ut c n

woarcp

we

de

ui..t

gendc

uie i.. Lo nde n

z�i..nbosjes

T:::en ·stond tot

op

hun

u ni..et Laatste

oonvuLLi..ng

gepi..gmcntcerde

puber ue,

zogen

ovcrkor:

Lende

dui..rpc.n.

kennen en do orb i.. j ,

Leet

blote

vo etj e s

i..n de

er.

Uovencp de

do's van

on dere

kon

d:�r

rn

1 c<-, n

11\;-

·.•··�

··.-_r :.n,1LJ101·1 en

b0�oorJcn r�l..;,

.

L·Jupe

-- �l c·1t

;-.t_Ln'J

;·Ljn bokc�

"

:�

·.:-idnr :at

de

\

l.i:.

.-

(

L01.�s

-..... -1l·n ·-

:. k c:n

•.1

.

(wot

:e

t uLt

n 0 L �.

rner

�os,

bon�

-,.

1 .., -:i ç ::-. t: l:.:

u·os

c�zer .

mee� c:cr-

DL� flol

ver-

r

u•O'•

worden).

lr

t1f''ffl

vnn �e

Norn.ool wnLc

cnder

s chorre

het

1 crsL-e

ki... jl l

zeker ni..el

r,n

drOOC).

do o r

hrL

,- 0f f..in n

��

...Ju

ci'�

u:oL

Lk,

eLg�nLLjk

vond

connes:oeLCe,

r

·.o

wel.

zljn den toch

mLn

wi..j

don

ttJe

d�or

vlcJg

Toen

u·e

ons om

ln

ons

a ll e r

vroeg.

:io

studenten

weo

surrounded de

w0

kreek

on d e r

by

ons

�cl

een

woorlor�s

voter.

wo t e r

the

ll"!e'"

zL_in.

wos

dljk qrrookt. opvli..eqen

grutto's

Il

.

�e

enkele

Vooral

de stootvogel-

oondocht

veel

en de

c��r

Von

en

opzoeken.

DPt

dcskundi..ge

dec�n "!r

ui...:­

de o r en.

Knok k c-clt� orri..veerden wos Ln

Il

woorheld

Fonne naar een

te

zer.<:e

nlet i..n

oewoon

't

De

veru:orrLng

woorori

hebGen

reterkP.

mPter

oorden

Il

naakte

door

opkomen .

oJn

effe

het

zoeken,

een

montPLmceuL

drogere

Een toxi..chouffeur, de

kwamen,

Toen

exn';'­

an d e r h a l v e

hadden

O·"·

?oqer

i...n het v��clpork.

steltlcperskooi...en kregen lcq

Il

rosse

v e i.. L lg er en

moor

zo

ol

�eer droog

of

l10nderdtol

een

ook

stJnd

op

�eer over,

�os.

çlekken

� o ter

het

wor e n ,

ons nle

we

:pkomen

doorrnoodbere

s t o nden

Ui...tei...ndelljk

naar hi..er

;.espopi..c

beetjP

Je zog

ge1Lcht.

Le

oon't

ti..j

de

ze

kunnen

Heel eenvoudlg;

e•'n

hle r gekomen

zo ge n

wlj

<:·eer

�os

Ln het

Gndece

J rote

een

ze

en

kreek�e

zo!::l')n nog

s�onnend toen

rond

In dot

j

reser­

vlotte

ofgezwi...erd

pi..t:i...ge

),

Lcktuur

veelde 1Lch

het �i...chtste trelnrels

ln

cn�e

ol o ord i... �

verdi...ept

enlgzi... ns

UJe

po�s

somen

donker,

(onçetwljfeld

betrapt

en goedkoopste

u:erden

elçen

�et

toen

frletkot

met

(ui..tsprpol::

�en

pP j

meL":�

i.c).

-:

É·6n voor

1jl..t al-

t-or'

ç

1"'0n

:: :') (: 0 r 111 t ,:: n ,

oor·;-}:.poeld !J1l_nr

dochten

TO<)n

"ol het

het

opvlcog

v olk

het

heel pok

t.:!erce.;

':;f'nor.ir�n .

)

wc

verderop

pos

f11�ce,

voorzlc�ti..0

��t

�oter.

di..c

g Lj le r.Lks. " ! mot

geen

enkele =.:holck:ster�.

ttJOren.

stLcl1ten:"

de

tureluur,

)on von d en

benaderen

el•jenl\.:::

nc�

Llep

bljnc

door

:::holekstPrs,

eer

en

monteLf:lPet.:.1

-: ::-

een

OVPrsporLd.

Le _esc,:-io;_, ·-

Aan

wln.

çe

sllkkc

cok

m:J:.��_. t1:1�)·��·:_::;,)�Lri�·n --;n

vcrget��

t"�L=--1er

t•n grc

�,

uii..j

he:

trout�ens,

oeverlc�ers

wulpen,

zLL. -::r-, klci..nt·-

oncJer

;'.1:-... ::: �"

'.> t Ond0n u:el cn:·ela

k lut e n ,

hadden

zee!

en

door

en

Lcngs

1111�L

zworte rulters

op

'.jeZe<Jd

wos

Z8€GC�er

zee slerk

vrrschi..L­

verder,

dag

e n k e l �et

Ltoot

�oor nu

sce0nlopcr:,

ce

CE:

�ergeven

�ouw

dr

�ri..jqnn.

te

te

�i...jle

stond

'.:lolt::.cnde

�i..rhoel

stond drco�.

Hlcr

stuk

ploren �:omc-n

eni..g

mannen,

Laarzen.

,\Ll&e jon

1?1�rste

i.n) en

:..och ten:

te

welbeçooldn,

dui..nen

i (.'\erö,

ook

n·�

een

gen ade r d

omli..o­

urn

(c.Moi..

ov e r ka nt Li..gt een

ui..tzi..cht

reokL.e:.

de

n c t u u r l i..jk

Komaan

�eter

vi..jfti..g

Op

steloe me echter

ri..chtLng

11i..tqe<eerdc

çroch:lg

lli..er

de

oon

jui..ste

zo'n

en

op

Ik

greep:.

nodi..g

was

ti..jd-

stopten.

scharrf'Len.

mei..nen

tot

het

res erv o o t .

ot:st:frel

eers:e

cen

d r i..eënd e r­

en er

b e r g eend e n en

te

o n d er g e lo p e n

sci..de

ende

Deze

de

l)i..jee'1

uur

Leuven

te

ni..euu·komers

verti..ndi..ngen. "

vi..er

het

we

gonzen,

IC-lr�

Zoute

Het

kostje door

ons

i..n

bus

berei..kten

grcuwe

di..jroogte

l:crdoat

er ëelqet:elc

u·eren

het ofsprcakuur

de

,

wac.r•irHJ<.or tuiee

l:L:(vc.sre

d0.

�i..j

tussen

Lon1s

00i..evnnr0•

Z e ven ;;;on

ti..jd.

we

zelf

Zwln�0.ul

eerst

h�j

do t

hi..j

het qewonn

rot:endc

zno� C"IPI

Gi� 1� ,"-

.J

1 1� · � .,,..

"'�

•L

")rl'

r-�

:· ·'


-10.

Eannalia

1'1.

L E N T E

eE

q;

Niet meer werken in de Doode Bem d e

i!_ �1

Geen ellende tot ze ons de rekening zenden

"Kchrchrchrchrchr blip . . OX-86 c ome in please .. " "kcl1rchrchrch b l a p.. yes, here OX-86 ta lking, what is 11p?"

</ you � t hey

"kchrchrchrchr blap..Oh no, Jizus "kchrchrchrchr blip.. I w arn

,�e";l

"kchrchrchrchrchr blap.. slik... "

Dit grappi g ges prekj e vond ik

'

must make 'F'arinal ia 1" ' ,_ :"is an d dev il, I ha v e n t the time for

"kchrchrchrchrchr bl ip . . a d isaster

'

11

s en d you too a penal establishment

in één van de do s s ier s op de a fdeling

in St-Niklaas"

'afl11istercn'

van

=�(Bf @D�GfJIJ&��"1,�,�<j(!!flllf

de BOB (in een verlaten stopcontacten-fabriek).

.".� 1°'{ • �"-":: ,!-

/

•1v•·

Een man,

Scheve,

-> �(li î �� J""��,�\�,

wcero111

De man

actie f

op ver­

zo z e l dzame

de ul

lokt

meisj� naar zijn hu is met het

I

Planten die uit een f

kle

:� :; .

s

1

*

_ y,v. 1

'

1

1

· '

""'-."l..

,,.--

. 0ee'

'1l

� l loer a ,

-t:::o

��� ACH,

;

ik zo hard

'k kc::

)

gr oot aan all en moet je eens ruil<en

. . Jll:�' er s ZlJ n stee ds op p ad,

"'��'"'

� ·

TmtfNAaYMiV/JJ � -t.11v

grondontluiken

" n cecn ren""" over het b ospad en t rappen klein• . pl at e s lakjes

,

ga der inge n van clc .JNM.

&P,.._9\)l•;(

ja,want met die stra lende zon shott

�q-�_,_�;,, ,,.

vaar�chljnlijk Jef de

is

kapotte rui ten''

..--- �� �,-___.....,

��� t, ' '

· · zeg hé zi ,, 00"' '"" ''"

/,

-

"'

ze lopen heen en weer want ze ac htervolgen . een klerne z1gzagpeer

Wel,

dat hang t

af van Armand Pien

daar komt reeds de eerste regenwolk gelukkig dat Boer Vanderveken reeds al zijn koeien molk

Alle koppeltjes onder één grote reg e n jas

Kikkervisjes

in iedere plas

't doet me allemaal smelten als was

bekende zinnetju:"En ik h eb thuis nog veel meer modder!"

De meeste meisjes van de JNM kun­

Stefaantastische spreuk

l•:anden

�e ook

a

en n gel s

rnJet

a

bijv�lcn).U

weet dat deze �·ezent.>

Thuis ge komen ontwapend de man ze

uitstekende waakhonden zijn maar dat u

a ng eve n bij de belastingen!Door vrouwenvolk uit de vr i j e

snapt men h i e r UH11.Dus u b egr i j pt h�t al

het is

v �lkine dat de man gc:paY.t wor-dt. (nvdf':11lho�:,,..·el gezogeri,

i.s

er

toch

een

daling •:an

Jtlfkwl�;�1���a�:,

heel

�#

deze ped3e,ogisch niet Vt..!r;tnt·.;0rde

. t-�:� is

in tiet belang van

natuur te

·w��

Belgisct1e bc-

de

teen

tekst ·�1t mijn dikke

;:

vrou .ol ijke a c tie "

_<j; - -"'t �J.!>%1:?. §� �

halen ont­

het is moeilijk om erdoor

Waarnemingentjes

1-�

goed geraden,

een ap r i l v i s

(hahahahaha)

30-3

onze poes {Choco-Mousse) is in verwachting

3-4

paashazen rondgestrooid door paaseiere11

2-4

4-4

sperwer die frontaal op paasklok botst e

n

bvdtretyfhjgujtgcv-beestje ( la gst de weg

-»·

.

,

\

. ,.. ·� )

...

·

y '�; . '·

.1

,

aan

Neerijse kliniek) eerstt

'crec�1-�-la-glace1

leden ...)

e"�1 '

v

Het le en is als het rietveld, te komen ...

nen mo e i l i j k aan db verl e iding

weerstaan en gaan 1nec met de man.

.

- - _, -

.

Zouden ze een speciale vlinder zien ?

..

Een zal ig pasen aan allen die deze ov erha ast geschreven rubriek lezen .

i t 1"

Vogels die fluiten

fi

---

op het

.


-10.

Eannalia

1'1.

L E N T E

eE

q;

Niet meer werken in de Doode Bem d e

i!_ �1

Geen ellende tot ze ons de rekening zenden

"Kchrchrchrchrchr blip . . OX-86 c ome in please .. " "kcl1rchrchrch b l a p.. yes, here OX-86 ta lking, what is 11p?"

</ you � t hey

"kchrchrchrchr blap..Oh no, Jizus "kchrchrchrchr blip.. I w arn

,�e";l

"kchrchrchrchrchr blap.. slik... "

Dit grappi g ges prekj e vond ik

'

must make 'F'arinal ia 1" ' ,_ :"is an d dev il, I ha v e n t the time for

"kchrchrchrchrchr bl ip . . a d isaster

'

11

s en d you too a penal establishment

in één van de do s s ier s op de a fdeling

in St-Niklaas"

'afl11istercn'

van

=�(Bf @D�GfJIJ&��"1,�,�<j(!!flllf

de BOB (in een verlaten stopcontacten-fabriek).

.".� 1°'{ • �"-":: ,!-

/

•1v•·

Een man,

Scheve,

-> �(li î �� J""��,�\�,

wcero111

De man

actie f

op ver­

zo z e l dzame

de ul

lokt

meisj� naar zijn hu is met het

I

Planten die uit een f

kle

:� :; .

s

1

*

_ y,v. 1

'

1

1

· '

""'-."l..

,,.--

. 0ee'

'1l

� l loer a ,

-t:::o

��� ACH,

;

ik zo hard

'k kc::

)

gr oot aan all en moet je eens ruil<en

. . Jll:�' er s ZlJ n stee ds op p ad,

"'��'"'

� ·

TmtfNAaYMiV/JJ � -t.11v

grondontluiken

" n cecn ren""" over het b ospad en t rappen klein• . pl at e s lakjes

,

ga der inge n van clc .JNM.

&P,.._9\)l•;(

ja,want met die stra lende zon shott

�q-�_,_�;,, ,,.

vaar�chljnlijk Jef de

is

kapotte rui ten''

..--- �� �,-___.....,

��� t, ' '

· · zeg hé zi ,, 00"' '"" ''"

/,

-

"'

ze lopen heen en weer want ze ac htervolgen . een klerne z1gzagpeer

Wel,

dat hang t

af van Armand Pien

daar komt reeds de eerste regenwolk gelukkig dat Boer Vanderveken reeds al zijn koeien molk

Alle koppeltjes onder één grote reg e n jas

Kikkervisjes

in iedere plas

't doet me allemaal smelten als was

bekende zinnetju:"En ik h eb thuis nog veel meer modder!"

De meeste meisjes van de JNM kun­

Stefaantastische spreuk

l•:anden

�e ook

a

en n gel s

rnJet

a

bijv�lcn).U

weet dat deze �·ezent.>

Thuis ge komen ontwapend de man ze

uitstekende waakhonden zijn maar dat u

a ng eve n bij de belastingen!Door vrouwenvolk uit de vr i j e

snapt men h i e r UH11.Dus u b egr i j pt h�t al

het is

v �lkine dat de man gc:paY.t wor-dt. (nvdf':11lho�:,,..·el gezogeri,

i.s

er

toch

een

daling •:an

Jtlfkwl�;�1���a�:,

heel

�#

deze ped3e,ogisch niet Vt..!r;tnt·.;0rde

. t-�:� is

in tiet belang van

natuur te

·w��

Belgisct1e bc-

de

teen

tekst ·�1t mijn dikke

;:

vrou .ol ijke a c tie "

_<j; - -"'t �J.!>%1:?. §� �

halen ont­

het is moeilijk om erdoor

Waarnemingentjes

1-�

goed geraden,

een ap r i l v i s

(hahahahaha)

30-3

onze poes {Choco-Mousse) is in verwachting

3-4

paashazen rondgestrooid door paaseiere11

2-4

4-4

sperwer die frontaal op paasklok botst e

n

bvdtretyfhjgujtgcv-beestje ( la gst de weg

-»·

.

,

\

. ,.. ·� )

...

·

y '�; . '·

.1

,

aan

Neerijse kliniek) eerstt

'crec�1-�-la-glace1

leden ...)

e"�1 '

v

Het le en is als het rietveld, te komen ...

nen mo e i l i j k aan db verl e iding

weerstaan en gaan 1nec met de man.

.

- - _, -

.

Zouden ze een speciale vlinder zien ?

..

Een zal ig pasen aan allen die deze ov erha ast geschreven rubriek lezen .

i t 1"

Vogels die fluiten

fi

---

op het

.


RETR(} l• • •J

• •• • • • •• •• • • • •

In

deze

" RE TRO "

k e r e n we

le i : he t e e r s t e ge

t i jdje

is

er

1 4 j . ) ( S IC ! ) . ge � d e

een

we

en

wn t,

ook

' M i nd e r

bij

de

ze

d i re c t

n n 1n e n

op

3roep

j a a r ga n g

te

van

t o e nmal i -

( 1 2j . t o t

me t

n i e tdzeg­

la�gs d e

voorzien

e r ·rn r i n ee n

Val­

"reeds e e n

aa nwe z i g

p l a 11 t j c

a v o 11 r l

o n ze

de

ove rdonderen elk

en

e i ,:;e n

van

n a n g e k o wl i gd :

W . J . -ers

voor

uitstap

h c:n

.

voorwoordje

reeds

j o n ge

en

� c g b e r n1

�evens

b la d ( • • , ) "

i n ons

Zn

e e n w n nd e l i n g .

k e n ne n .

we

Kunnen

k o �e n

& � n mu3 1

iets

duur

��n

t<>

hun

OF

p a g i na a c h t

1 o e n •1o o r

de

k r i j gt

Dat

ven

(sic ! ) .

voor

W.E.

d e·

d!'

l e ze r

meer

ui t l -e g

9 fd e l i n g L e u v e n

Deze

d e ze

gro e p h e t

C a c �a e r

In

kalender

( e i e r e r. )

( r,e

op

van

d ie o o k

plan i e t s

graag aan

e n t lw u s i a c t e l i ng e n

(werden z o

Scrda de

WJ - e r s ,

j o n ge

zijn

g e n o c r:: d ,

"doet" iin

zijn moet

vu n

b1H i j s t do

niet

pa s s i e f

h e t ver­

vo r i ge

s pe c i. :i l e

n c e :r.e n

bladzij­

ak t i vi t e i te n

vra g,c n : n . v . d . r . )

o pBe n u m c n . v ., n

d i e j o rq;� s pr u i t e n w a 3 o n d •0 11 ; e t e k e � d e

J a j <.t ,

één

w i e ns

sc h r i j v e r 3 c a r i i r e

t o p pe n

::ou s c h e r e n

:·� '! Il � • .

De

toen

bcwo j s t

V F: R l l A A I .1'J E :·.-c

: J :.i ::

d u nk L

al

dil

de

t! u c; ·l:t t

Zf�

ha.. a r

�.01:w n

( t oe n

i k l ite�a i r

op

tw t

h ·� l e :-:: ;l a l

z,1 11

12

j c; a r ) ,

n oo i t

hcge • • •

z e g maar

pi e p- a r t i k e l ,

d r i j f t:

a v n r: r: u r e n

z1) .:. :l e · 1

Da �

s t ar t e . eerste

.v ·t t r 1· l e � i ·"'

d i 0 ·: e l e

d .:.1 t;

i n :-; e c l : e n

d o l : -� r ·� n U c

·,•1 :J. t e :- .

b � j f! ll e n

.".:l nd e :-e

0 pc r1

b r 0 n ge n :

:..:. o u

z i j !'l. .

1�n e ·; � n l: ue e l :�o J e r

h e lr; i , j k e n

i c ma11d i n h & �� r k o 1 n e n N o n e n . Z e v � r l u n c t � � a r· d i e b e � o ne r ,

w�nt

nu

z�

is

D�ar i a d e 1 � 6

c e n z� a � .

waa�cp z e a l

ze

kree� sl•chts

tc

b l o e m b l a a :i j e 3

�� n<l }: J d. n

keek

wus

Zo

dit

de

lee f t i j d

den

een

d uc

·:; : t s .

•-��r

m 1 1 i; j "

�e t

de

o p<: >n.

h a a 1·

�m.

c. � : t r !": " " �

zol ang

g r o c t :J t c

De

i n3 e c t e n

T o e 11

toe

en

wn c h t t � .

�o· i te

k�am vroeg

��ar

v l o g<>n er

Maar • . •

a la n k c

\·o o r b i j

ze

Tit­

e r.

nie­

u i t � ± nd e l i j k e e n

haar

"c

dicht

r. e

!J l i j -

om

o v '! r En

mo o i e r . "

n;J.r:1 m

g e k r e gt"'! n ,

d�e

dit

a ls

v e r �1.a r1:c l n: i a :TI

a l i. s t i s c h c r

en

een

konden

en

groe pje

t e r u L uur

is

van

te

d <?

· � .

maa r " ,

m E..t r c n " , ze i d e :7'. u g , g.:i f t o e . S:-: d �

lelie

1 1 pi e re r :-=; " ,

t uc s e n

ge l u k k i g o o k

we

en

Ka r e n He t

�o u d e n i mm e r a

de

le 11kc

8

en

hc c

dje

lo�g

h e g r i p hee ft

i u v u l l i 1 1 g i:;e k r e gc n

:i l l P !"'l e i.

voor

l 1: d e n

Er

o v e c n e me n .

lw n :.: r e t e r e

in

p i e p - w ·? r l: i n e;

en

nu kan

::i. k t i ·ri. t c l : e n ,

·1 2 j .3 ;i r .

� e ä v o l ue e r d ,

en

ik

De

nu

O I�

tot

een

d i e n :; L a p;1 1· �

voo r z i e r. e

h o e p h e t ze l f J e

R � h r i j ve r s p r o <l uc t i e .

h«d-

n i e u we l i n g e n

gc l �k k i ç

� r:.- n

ge -

We

d ra g e n

ge e �

"ik rnug

• • •

Le u v e n s e . nog

13

s t o t t erde

! ! !

een

1 6 i 1 7 j au r l

vun

label

E I : I DE

star t

de

re­

d o e ll boekje

p� e p- l i ­ van

mij n

'1-

����---- �

-·- ·

NOOT VOOR JONGERE LEZERS :

W i e l e waa l j o n g e r e n " : Was

o r n i t o logische

d e " Pi c p- \Y i. e l e wa:i l "

n.v. d . e. ) . den

" �l i e t :.;

veel

11Ma."\ r

gr o e i d e � e r J e r i n e e n w u t e r l A l i e d i e ge l uk k i g en slo ten

' ' De

a l l e r j o n gs t e

t r e k k e n kome n .

haa l t j e

zo

en

( IV . E . )

W i e l e ·•:a a l

w i e lewna l j ongeren

<. i c h

je

doen?

o n t m i k ke l i nge � :

De

'N J. t e r l e l i c .

vindt

z. o u o n z e s 1 o g a n :iw o t e n z i j n . 1' T o t z.o v c r d e ze

lf . J . - l e i J e r . " Pi ep"

de

t i j d i s da l; n i e uw e l e d e n moe i li j l<

laa t s t e

n i e ma n d

i n d i v i d ua l i s f

d e ze

de

vi j fd e

he t

zeer

niet

voor

o p-111 l t

k o r. t a k t k r i j ge n m� t b l i j v e n w e g o m rl a t

In

spec i al e

o pe n g e l u t e n

mi j

v o o rm:1 l i ge

gro e p

mensen

een

de

wordt h e t

i n ge w i k k e l 1le

t w e e n1�;1 l

plaateje

"Iets

ac t i e ve

naar

1 97 8 .

in

B o 1'a P. r t

O m d u ze

l a t i j nsc

hebben n e r.

n umme r

v oo r z i t t e r J o h n n

t e rug

? o/> ' � _ \\l{: \\ � -

'

EN TOEN WA S ER E E N PIE P

000

oind :l t z e a n d e r s k o u h<J d .

·1e n

tot

een

La t e r ,

ze l f s t a nd i ge

nu

vere n i gi n g zo

de

u

v e r e n i gi n g

pr e � i e s zich

v e re n i g i n g

die

" De

W i e l e w aa l "

v e re n i 5d e

v e r e n i g i ng rr.e t

·d j f

me t

w e l. b e k e n d e

een

de

j :i a r

gc l 1, è e n ,

Helgis�he

d e. j o n ge r e

:i fd e l i n g e n ·1 e r s 1 n o l t

J c ugd b o � d

over d e ze

voor

en

leden

die

vn n

de

u i t Gr o c i d c

gans h�t

land .

j o n g e r e n - _1 :.il n u r ­

N a t u ur s t ud i e

en

werd

J e ugd b o n d . v o o r N a t u u r s t ud i e e"n M i l i " u b e s c '1 e r m i n 1 ; .


RETR(} l• • •J

• •• • • • •• •• • • • •

In

deze

" RE TRO "

k e r e n we

le i : he t e e r s t e ge

t i jdje

is

er

1 4 j . ) ( S IC ! ) . ge � d e

een

we

en

wn t,

ook

' M i nd e r

bij

de

ze

d i re c t

n n 1n e n

op

3roep

j a a r ga n g

te

van

t o e nmal i -

( 1 2j . t o t

me t

n i e tdzeg­

la�gs d e

voorzien

e r ·rn r i n ee n

Val­

"reeds e e n

aa nwe z i g

p l a 11 t j c

a v o 11 r l

o n ze

de

ove rdonderen elk

en

e i ,:;e n

van

n a n g e k o wl i gd :

W . J . -ers

voor

uitstap

h c:n

.

voorwoordje

reeds

j o n ge

en

� c g b e r n1

�evens

b la d ( • • , ) "

i n ons

Zn

e e n w n nd e l i n g .

k e n ne n .

we

Kunnen

k o �e n

& � n mu3 1

iets

duur

��n

t<>

hun

OF

p a g i na a c h t

1 o e n •1o o r

de

k r i j gt

Dat

ven

(sic ! ) .

voor

W.E.

d e·

d!'

l e ze r

meer

ui t l -e g

9 fd e l i n g L e u v e n

Deze

d e ze

gro e p h e t

C a c �a e r

In

kalender

( e i e r e r. )

( r,e

op

van

d ie o o k

plan i e t s

graag aan

e n t lw u s i a c t e l i ng e n

(werden z o

Scrda de

WJ - e r s ,

j o n ge

zijn

g e n o c r:: d ,

"doet" iin

zijn moet

vu n

b1H i j s t do

niet

pa s s i e f

h e t ver­

vo r i ge

s pe c i. :i l e

n c e :r.e n

bladzij­

ak t i vi t e i te n

vra g,c n : n . v . d . r . )

o pBe n u m c n . v ., n

d i e j o rq;� s pr u i t e n w a 3 o n d •0 11 ; e t e k e � d e

J a j <.t ,

één

w i e ns

sc h r i j v e r 3 c a r i i r e

t o p pe n

::ou s c h e r e n

:·� '! Il � • .

De

toen

bcwo j s t

V F: R l l A A I .1'J E :·.-c

: J :.i ::

d u nk L

al

dil

de

t! u c; ·l:t t

Zf�

ha.. a r

�.01:w n

( t oe n

i k l ite�a i r

op

tw t

h ·� l e :-:: ;l a l

z,1 11

12

j c; a r ) ,

n oo i t

hcge • • •

z e g maar

pi e p- a r t i k e l ,

d r i j f t:

a v n r: r: u r e n

z1) .:. :l e · 1

Da �

s t ar t e . eerste

.v ·t t r 1· l e � i ·"'

d i 0 ·: e l e

d .:.1 t;

i n :-; e c l : e n

d o l : -� r ·� n U c

·,•1 :J. t e :- .

b � j f! ll e n

.".:l nd e :-e

0 pc r1

b r 0 n ge n :

:..:. o u

z i j !'l. .

1�n e ·; � n l: ue e l :�o J e r

h e lr; i , j k e n

i c ma11d i n h & �� r k o 1 n e n N o n e n . Z e v � r l u n c t � � a r· d i e b e � o ne r ,

w�nt

nu

z�

is

D�ar i a d e 1 � 6

c e n z� a � .

waa�cp z e a l

ze

kree� sl•chts

tc

b l o e m b l a a :i j e 3

�� n<l }: J d. n

keek

wus

Zo

dit

de

lee f t i j d

den

een

d uc

·:; : t s .

•-��r

m 1 1 i; j "

�e t

de

o p<: >n.

h a a 1·

�m.

c. � : t r !": " " �

zol ang

g r o c t :J t c

De

i n3 e c t e n

T o e 11

toe

en

wn c h t t � .

�o· i te

k�am vroeg

��ar

v l o g<>n er

Maar • . •

a la n k c

\·o o r b i j

ze

Tit­

e r.

nie­

u i t � ± nd e l i j k e e n

haar

"c

dicht

r. e

!J l i j -

om

o v '! r En

mo o i e r . "

n;J.r:1 m

g e k r e gt"'! n ,

d�e

dit

a ls

v e r �1.a r1:c l n: i a :TI

a l i. s t i s c h c r

en

een

konden

en

groe pje

t e r u L uur

is

van

te

d <?

· � .

maa r " ,

m E..t r c n " , ze i d e :7'. u g , g.:i f t o e . S:-: d �

lelie

1 1 pi e re r :-=; " ,

t uc s e n

ge l u k k i g o o k

we

en

Ka r e n He t

�o u d e n i mm e r a

de

le 11kc

8

en

hc c

dje

lo�g

h e g r i p hee ft

i u v u l l i 1 1 g i:;e k r e gc n

:i l l P !"'l e i.

voor

l 1: d e n

Er

o v e c n e me n .

lw n :.: r e t e r e

in

p i e p - w ·? r l: i n e;

en

nu kan

::i. k t i ·ri. t c l : e n ,

·1 2 j .3 ;i r .

� e ä v o l ue e r d ,

en

ik

De

nu

O I�

tot

een

d i e n :; L a p;1 1· �

voo r z i e r. e

h o e p h e t ze l f J e

R � h r i j ve r s p r o <l uc t i e .

h«d-

n i e u we l i n g e n

gc l �k k i ç

� r:.- n

ge -

We

d ra g e n

ge e �

"ik rnug

• • •

Le u v e n s e . nog

13

s t o t t erde

! ! !

een

1 6 i 1 7 j au r l

vun

label

E I : I DE

star t

de

re­

d o e ll boekje

p� e p- l i ­ van

mij n

'1-

����---- �

-·- ·

NOOT VOOR JONGERE LEZERS :

W i e l e waa l j o n g e r e n " : Was

o r n i t o logische

d e " Pi c p- \Y i. e l e wa:i l "

n.v. d . e. ) . den

" �l i e t :.;

veel

11Ma."\ r

gr o e i d e � e r J e r i n e e n w u t e r l A l i e d i e ge l uk k i g en slo ten

' ' De

a l l e r j o n gs t e

t r e k k e n kome n .

haa l t j e

zo

en

( IV . E . )

W i e l e ·•:a a l

w i e lewna l j ongeren

<. i c h

je

doen?

o n t m i k ke l i nge � :

De

'N J. t e r l e l i c .

vindt

z. o u o n z e s 1 o g a n :iw o t e n z i j n . 1' T o t z.o v c r d e ze

lf . J . - l e i J e r . " Pi ep"

de

t i j d i s da l; n i e uw e l e d e n moe i li j l<

laa t s t e

n i e ma n d

i n d i v i d ua l i s f

d e ze

de

vi j fd e

he t

zeer

niet

voor

o p-111 l t

k o r. t a k t k r i j ge n m� t b l i j v e n w e g o m rl a t

In

spec i al e

o pe n g e l u t e n

mi j

v o o rm:1 l i ge

gro e p

mensen

een

de

wordt h e t

i n ge w i k k e l 1le

t w e e n1�;1 l

plaateje

"Iets

ac t i e ve

naar

1 97 8 .

in

B o 1'a P. r t

O m d u ze

l a t i j nsc

hebben n e r.

n umme r

v oo r z i t t e r J o h n n

t e rug

? o/> ' � _ \\l{: \\ � -

'

EN TOEN WA S ER E E N PIE P

000

oind :l t z e a n d e r s k o u h<J d .

·1e n

tot

een

La t e r ,

ze l f s t a nd i ge

nu

vere n i gi n g zo

de

u

v e r e n i gi n g

pr e � i e s zich

v e re n i g i n g

die

" De

W i e l e w aa l "

v e re n i 5d e

v e r e n i g i ng rr.e t

·d j f

me t

w e l. b e k e n d e

een

de

j :i a r

gc l 1, è e n ,

Helgis�he

d e. j o n ge r e

:i fd e l i n g e n ·1 e r s 1 n o l t

J c ugd b o � d

over d e ze

voor

en

leden

die

vn n

de

u i t Gr o c i d c

gans h�t

land .

j o n g e r e n - _1 :.il n u r ­

N a t u ur s t ud i e

en

werd

J e ugd b o n d . v o o r N a t u u r s t ud i e e"n M i l i " u b e s c '1 e r m i n 1 ; .


1't ---

\,

191� ltttttltl� ISl�i\\IDI� . . . Meer leven Dan N a t u ur l i j k

wij

dit

ten

e 11

O fl : i

u l ler

ni e t

W�a�

.

u :·.e l f ,

hij

dit

we

��o

v c r t r 0 uw d e

t i lt

1 �8 7 w e r d

wi lle n

•ij

bi j

rubriek

de

& f ge s l o t e n

een

me t

k l e i ne

een

>e

27

r i e t ve l d .

En

telt

Bemde

t e l ma c h i e n e

ha .

38

a . ;

,sro o t

b e kkcn

te

dat

he t ze

�eeJs

niet

niel

ne t

de

s e r i e uze

'! . 11 . M . l'I .

voor

::; t u 1 Y. e l b l o k

-je

rt a n

gaa t

met

van�f

nu

ann

r e ge � t

rust

reeds bezi t

Mi j n

l e ge n d a r i sc h e

jaar

een

dat

vo l g e n d e

op

ge s laagde Na > r o n d e r

jaar

en

De

me

o p pe r v l a k t e

dat

van

beslaat nu

M i s sc h i e n

o v e r h e d e n o:n

9

Froject

een

tD•

zegt is

dus

=ijn

z o n n e - e ne r g e t i s c he

over

w e r l< ;ie r i. o d e ,

u

'.l i e

naur

de

er

he e l

zo m o o i

a laook

s J u :-. pe l t c r " ,

t� e n

.s t u l< l-:e n

gemuak t ,

o m c -: z .J H gd , P. ri

t icvc

.J � t "i v i t e i t e: :-.

O p d t.:

f: :,.l

p J .:.l n t

en

:. n

i n s t u l< j e �i

·1.; e r rl

t...' r

J l e t· W P J" d 1: :: 1•: i 1 1 L C T' •� ook

V o n- ..: k z

mate

�� c k e r e

�i,·e r d

To t

Z.·) v e r

d i t o v 1..: :-- :: i.. c h t j c ,

hoe

1 1 t o f"

het

t ! fl l -H:! l è

-; �l t.

rn l 11 1 1 r l i j k

in

:i e

A f r e a g� r � n

na

de

P a a s e x u 1ne n s ?

O n t • �nnni ng

��

;)o o d e

de

B e r.:,i�

J uni

ha rJ i)e n !

( r<>cÄ cJ <>-'. k.

0. <>-"'\

op

d o o l'

he t

een

die we r d

op

s l e e p-

.s t a pe l -

d t:.· s t r u c -

1 0 :1 g e n

o n rno � -:: L i .i k go 3. n

s te e k

eens

1:an

mee

vc.9\.

cA�

ÏLtll/:e-

v co r :--� i c n . w e ·� r r, e v e n

werke n ,

b lok? G a e e n s w a t

6 <V-- J o... r� ,',,!-

cc -:: l .:i<:a n :

1;,·: i d o n r :.

· � rl

Pi e t

riet-

eerste

en

deze

de

voorgc-

ria t u u r b e h e e r

r;r o :.:: !"ie

te

G e d urende

o p de

î h .,1. a s t

.-:;l e f' • • J u O :' i.

n L e :.I".'J C

om

mouwe n !

lJ r o k j e s

;:;.:� l t e µ pe n d

:. .:.;

wel

Ka u t e r 1 1

po p u l i e r e n en

( · ; ·.;;e n ,

:.._ k ,

'J ö :l

v o l ge n gc�aa i d

v e r w l j rl e r d .

<J .'.l n

-:i o k

ko11 wat

op "de

aan tal

: �. d r u k \h� kt:-e n cl

r e ke nmac h i e ne

aktivitei ten.

een

wat

dP

een

handj e

l' e s e r v a a t -

,:....._ �-0'\ """"""

L)

"

rLe

o r t Lk e ls

vnn

moterLool

Het

de

Ls

ook

d l o>.

e en

1

groepen

en

De

tweede

en

e Lndlg t

b l j d r og � ,

een

s t e v lg e

blj d ro g e

slotte j ac h t

ePn

s l tuerlng

een

en

blj Ls

een er

t: c

hLervon m . b . t .

von

': r e n g en . ceze

l l L P rdoo r

p u b l i. k n t L P s

an ven

de

co� ce

bes chrLjv Lng en

teru; .

rttl.JI) .

/

von

zelf.

o n de r

de

de

je

O�Pr

( 1 0p . �

andere

v e r we r k e n .

beg r l o

l oo t s t e

��

voed Lngsmet hoden

leesgen o t

ondPr

bover­

k r Lj 9

omvongrl j k s t e

on o t om L e t e

brok

der je

z i. j n .

v o l k en

b e g l n t b Lj h e t

e en

o o k d e b L b l L og r o f L e vee l

ç u b L L Y. o t L r. s .

om h�t beste

b Lj

se-

n dPZP

v n n t e k s t - e n fo t c -

ç 0m o o k t

h r t o o n ::-. c • o f f .o n tuoo rcJ

eerste

je

vLer-tol

ult t re � s e ls

o v e r i. g e n s

een

gcbruLk

bedoe LLng

on d e r w e r p

enkele

krljg

Ten

wordt

:.i r ; r: � ­

V ,\ L K [î i ,

v t, N

,\ .' .' , P ,'., S ', l l J G f' N

A N A T Ot.' 1 °. C H E

non b e �

b L j d r ag e

een

komt

Volle L ' s

volgende

TR E K K 1 �IG T O T J i\ ( l i T - E N ·: ::; := t: l ' ! G ;) :,11 :: n 1ou E N "

Alvast vo l ­

W3cht­

dat

drLP

de

o v ,, r

de

z o n ne ä n e r g i e - we rk e n ­

vertelt

en

P. e n

deze

aangekoc h t ,

het

b e t r e f fe n d e

"de

1-: r e c g "

a m b i a nc e !

nu

In

In

aanbieden :

ba lans

leesvaert . . .

s t oo n d

h e r z i e n• we•r

en o p

l uc h t

die

Di j levalle i !

b rok

veld

de

laat

in

lilt

werd

uit

goed

·•e r d e n

me e r .

w e r kd o 5 e n - l i j s t ,

n o e m c.J e

bedoelen

akt i v i tei­

een

he t

half"cc

u i t ge ge v e n

k laar

is

d1ü

lie t

ha .

1 1 , 511

5 , 39 ha .

nog

i.s.m.

een

n u a f r.;c s l o t ·� n

beurt

zo

Do c h

tonen

e�

rescrvaut

nog

zijn

slaat

ll . N . V . R .

doe nde

Daar

le nte !

e c o no�ische

a a n k o pe n .

het

de

te

r e 3 e r· v a a t j e ,

o n d e r gaa n ,

van

immers

o rn z o a a n

v e r d u u b e l i n. g h a d

de

is

Wt! g .

A l l cre�rst

Doo d e

het

a r t i ke l t je aan w i j d e n

a a n ir n o p - o v e r z i c h t ,

G O k m a a r·

n l:.1 a t

u

z e gt

JJ fi

Dacht !

U

\_..

15

"

AS P E C T - R A T ! ) "

p o t en . deel

d o t g o ot

H Lerochter

v Ln d

c �er

je


1't ---

\,

191� ltttttltl� ISl�i\\IDI� . . . Meer leven Dan N a t u ur l i j k

wij

dit

ten

e 11

O fl : i

u l ler

ni e t

W�a�

.

u :·.e l f ,

hij

dit

we

��o

v c r t r 0 uw d e

t i lt

1 �8 7 w e r d

wi lle n

•ij

bi j

rubriek

de

& f ge s l o t e n

een

me t

k l e i ne

een

>e

27

r i e t ve l d .

En

telt

Bemde

t e l ma c h i e n e

ha .

38

a . ;

,sro o t

b e kkcn

te

dat

he t ze

�eeJs

niet

niel

ne t

de

s e r i e uze

'! . 11 . M . l'I .

voor

::; t u 1 Y. e l b l o k

-je

rt a n

gaa t

met

van�f

nu

ann

r e ge � t

rust

reeds bezi t

Mi j n

l e ge n d a r i sc h e

jaar

een

dat

vo l g e n d e

op

ge s laagde Na > r o n d e r

jaar

en

De

me

o p pe r v l a k t e

dat

van

beslaat nu

M i s sc h i e n

o v e r h e d e n o:n

9

Froject

een

tD•

zegt is

dus

=ijn

z o n n e - e ne r g e t i s c he

over

w e r l< ;ie r i. o d e ,

u

'.l i e

naur

de

er

he e l

zo m o o i

a laook

s J u :-. pe l t c r " ,

t� e n

.s t u l< l-:e n

gemuak t ,

o m c -: z .J H gd , P. ri

t icvc

.J � t "i v i t e i t e: :-.

O p d t.:

f: :,.l

p J .:.l n t

en

:. n

i n s t u l< j e �i

·1.; e r rl

t...' r

J l e t· W P J" d 1: :: 1•: i 1 1 L C T' •� ook

V o n- ..: k z

mate

�� c k e r e

�i,·e r d

To t

Z.·) v e r

d i t o v 1..: :-- :: i.. c h t j c ,

hoe

1 1 t o f"

het

t ! fl l -H:! l è

-; �l t.

rn l 11 1 1 r l i j k

in

:i e

A f r e a g� r � n

na

de

P a a s e x u 1ne n s ?

O n t • �nnni ng

��

;)o o d e

de

B e r.:,i�

J uni

ha rJ i)e n !

( r<>cÄ cJ <>-'. k.

0. <>-"'\

op

d o o l'

he t

een

die we r d

op

s l e e p-

.s t a pe l -

d t:.· s t r u c -

1 0 :1 g e n

o n rno � -:: L i .i k go 3. n

s te e k

eens

1:an

mee

vc.9\.

cA�

ÏLtll/:e-

v co r :--� i c n . w e ·� r r, e v e n

werke n ,

b lok? G a e e n s w a t

6 <V-- J o... r� ,',,!-

cc -:: l .:i<:a n :

1;,·: i d o n r :.

· � rl

Pi e t

riet-

eerste

en

deze

de

voorgc-

ria t u u r b e h e e r

r;r o :.:: !"ie

te

G e d urende

o p de

î h .,1. a s t

.-:;l e f' • • J u O :' i.

n L e :.I".'J C

om

mouwe n !

lJ r o k j e s

;:;.:� l t e µ pe n d

:. .:.;

wel

Ka u t e r 1 1

po p u l i e r e n en

( · ; ·.;;e n ,

:.._ k ,

'J ö :l

v o l ge n gc�aa i d

v e r w l j rl e r d .

<J .'.l n

-:i o k

ko11 wat

op "de

aan tal

: �. d r u k \h� kt:-e n cl

r e ke nmac h i e ne

aktivitei ten.

een

wat

dP

een

handj e

l' e s e r v a a t -

,:....._ �-0'\ """"""

L)

"

rLe

o r t Lk e ls

vnn

moterLool

Het

de

Ls

ook

d l o>.

e en

1

groepen

en

De

tweede

en

e Lndlg t

b l j d r og � ,

een

s t e v lg e

blj d ro g e

slotte j ac h t

ePn

s l tuerlng

een

en

blj Ls

een er

t: c

hLervon m . b . t .

von

': r e n g en . ceze

l l L P rdoo r

p u b l i. k n t L P s

an ven

de

co� ce

bes chrLjv Lng en

teru; .

rttl.JI) .

/

von

zelf.

o n de r

de

de

je

O�Pr

( 1 0p . �

andere

v e r we r k e n .

beg r l o

l oo t s t e

��

voed Lngsmet hoden

leesgen o t

ondPr

bover­

k r Lj 9

omvongrl j k s t e

on o t om L e t e

brok

der je

z i. j n .

v o l k en

b e g l n t b Lj h e t

e en

o o k d e b L b l L og r o f L e vee l

ç u b L L Y. o t L r. s .

om h�t beste

b Lj

se-

n dPZP

v n n t e k s t - e n fo t c -

ç 0m o o k t

h r t o o n ::-. c • o f f .o n tuoo rcJ

eerste

je

vLer-tol

ult t re � s e ls

o v e r i. g e n s

een

gcbruLk

bedoe LLng

on d e r w e r p

enkele

krljg

Ten

wordt

:.i r ; r: � ­

V ,\ L K [î i ,

v t, N

,\ .' .' , P ,'., S ', l l J G f' N

A N A T Ot.' 1 °. C H E

non b e �

b L j d r ag e

een

komt

Volle L ' s

volgende

TR E K K 1 �IG T O T J i\ ( l i T - E N ·: ::; := t: l ' ! G ;) :,11 :: n 1ou E N "

Alvast vo l ­

W3cht­

dat

drLP

de

o v ,, r

de

z o n ne ä n e r g i e - we rk e n ­

vertelt

en

P. e n

deze

aangekoc h t ,

het

b e t r e f fe n d e

"de

1-: r e c g "

a m b i a nc e !

nu

In

In

aanbieden :

ba lans

leesvaert . . .

s t oo n d

h e r z i e n• we•r

en o p

l uc h t

die

Di j levalle i !

b rok

veld

de

laat

in

lilt

werd

uit

goed

·•e r d e n

me e r .

w e r kd o 5 e n - l i j s t ,

n o e m c.J e

bedoelen

akt i v i tei­

een

he t

half"cc

u i t ge ge v e n

k laar

is

d1ü

lie t

ha .

1 1 , 511

5 , 39 ha .

nog

i.s.m.

een

n u a f r.;c s l o t ·� n

beurt

zo

Do c h

tonen

e�

rescrvaut

nog

zijn

slaat

ll . N . V . R .

doe nde

Daar

le nte !

e c o no�ische

a a n k o pe n .

het

de

te

r e 3 e r· v a a t j e ,

o n d e r gaa n ,

van

immers

o rn z o a a n

v e r d u u b e l i n. g h a d

de

is

Wt! g .

A l l cre�rst

Doo d e

het

a r t i ke l t je aan w i j d e n

a a n ir n o p - o v e r z i c h t ,

G O k m a a r·

n l:.1 a t

u

z e gt

JJ fi

Dacht !

U

\_..

15

"

AS P E C T - R A T ! ) "

p o t en . deel

d o t g o ot

H Lerochter

v Ln d

c �er

je


16

AtJAT OJ·; I S C H E MET

AA f i P A S S i tJG rn T OT

D E T R EK K I NG

VAN

J AC H T -

E

V A L K E tl V O E D I NG S W I J Z E N ,

EN

De

I

S i t u e r j ng

van

E l k e v og e l d i e

en

op

t e rm

van

te

e t en

beperkt

val ken

g e woon zou

als

z i ch

onde r

is

Deze

g i e ren

k e d i even ,

wouwe n ,

Voo r

d u i d e l i j k he i d

A

de

and e r e ,

l e vende

kun n e n tot

ec h t e r

o mv a t

de

h av i k e n ,

d i ve r s e

en

vo l g e n

v a l ken ,

de

te

vangen

b e s c h o uwd .

l e den

a n d e re

hier

d i e ren

wo r d e n

van

de

"

De

g ro e p e n ,

G I E R EN

Enorme zeer

v l e u g e l v l ak ken ,

l an i z a m e

zwevend .

In

z e e rk l e i n e

v l e ug e l s l a g ,

ons

l an d

vaak

kop

en

doen

veel

aan

kere

v l eug e l s ,

g ro � e r

breedte

hebben

F HAV I K

EN

l an g e

v l e uge l s ,

de

bon t e

k r aa l .

l an g z am e

h e r k e n ba a r

aan

de

me l ende

g l i j v l uc h t

met

schuin

v l euge l s ,

vorige

g ro e p e n . varieert

v l aam s e

gaai

Meestal tussen

kleine

denken ,

maar hebben

de

l eng t e

hele

l an [ e r

sn e l l e

v l euge l s l a g ,

die

van

d an

bui zerd

D

spi tse

l i chaam

var i e e r t forser

v l e ug e l s ,

dan

de

P o l s ge w r i c h t vor i g e

S t aa r t l e n g t e

tussen

d an

bij

vo g e l s .

spitser.

n l. e t

f [: ,

1

jk

opval t ,

L an g z am e

veel

op

de

van

g ro t e

i e ts

fo r s e r

d an

bij

S ne l l e

G ro o t t e

k r aai

en

i ets

l i j ster.

.�·'

v l eu­

" " .. ..

;

, "; . " '

. " ;

. ·�

g evorkte 1-1 a n n e e r

dan

s t <-< a r · t

er,

de

d e bon t e k r & a i .

g raa g .

h o r i 7.c•n t B a .I .

l an P, z a:-,e H ou d e n

mP.t

. ..

s ta a rt

B re d e ,

··

via t

s t a a rt ,

ge­

l an g e

Z 1·1even e n

"

. � . , .

d e v l euge l s m e e s t ­ 'f"; • ' • ..t .

t�.

9 Lerv0Lk ,

\

"

',"'/ �··�:ä;�,>·);,;.

Z w e d e n / m ee r t

·-

. ... "�i.::�h· ..-��� : ·

.

s t om p e pur� t e n .

v l e u s e l s l af. .

d a a rb i j

.··. , ·

k i e ke d i e v e n ,

v l e u;;e l s l ag .

1 1 f e \· i n E, e rc e 1 1 v l � l� 0 P. l s

s c h r o e ver al

L i j ken

Duidel

d l rc • c t

Uu i de l i j � g r o t e r i. e t �

en

d i ch te r

g r o ep e n .

varieert .

· •. .

B U I Z. E P. D E N

J•: o r t e

bi j

. ... ; �

B u i z e r dg ro t e

spreid

s l an­ g e l i j ke

S t a ar t

c wouwrn

echter

een

z i jn .

gels

V l eug • • l s

k l e i ne soorten

VALKEN

schom­

opgeh even

De

d i e p g e v i n g e rd

en

G ro o t t e

Onm i d ­

e i g en a& rd i g e

over

s l a n ke ,

s taart ,

d i ep

en

s t o� p e ,

v l e u g e l s l ag ,

de l l i j k

die

s t ompe

Lange ,

Vri j

ko r t e

v l e u g e l s l ag .

Brede

S PERWER

v l euge l s l ag ,

dan

on ve rw i s s e l b a a r ,

b u i z e rd e n

Korte ,

s p o ra d i s c h .

K I EK ED [ EV E N

Iets

v l e u ge l s , l an g z ame

het B

z i jn

Zeer

G

s ta a r t ,

s c h ro e ve n d

soorten

kie­

g ro e p e n .

ve rs c h i l l e n d e

Kop .

orde

a re n d e n ,

g ro t e

gevingerde

"

g ro e p e n .

andere

roo fvo g e l

doo r g a a n s

F a l � on i fo r m e s .

al le

om

1'{-

ARENDEN

,

•.'·

' .::" : \ ..

:. . ·I

::. -y-,

--- - · ·

;.

· '· ·.'

", \'·:.:' .,

'?:<·�; ...

_

... ."

(K . E .

··,,-:;"... ._ · r:�

"� .:: .... . -: �

-·�.

'

'

�) ·

"

r�

y.


16

AtJAT OJ·; I S C H E MET

AA f i P A S S i tJG rn T OT

D E T R EK K I NG

VAN

J AC H T -

E

V A L K E tl V O E D I NG S W I J Z E N ,

EN

De

I

S i t u e r j ng

van

E l k e v og e l d i e

en

op

t e rm

van

te

e t en

beperkt

val ken

g e woon zou

als

z i ch

onde r

is

Deze

g i e ren

k e d i even ,

wouwe n ,

Voo r

d u i d e l i j k he i d

A

de

and e r e ,

l e vende

kun n e n tot

ec h t e r

o mv a t

de

h av i k e n ,

d i ve r s e

en

vo l g e n

v a l ken ,

de

te

vangen

b e s c h o uwd .

l e den

a n d e re

hier

d i e ren

wo r d e n

van

de

"

De

g ro e p e n ,

G I E R EN

Enorme zeer

v l e u g e l v l ak ken ,

l an i z a m e

zwevend .

In

z e e rk l e i n e

v l e ug e l s l a g ,

ons

l an d

vaak

kop

en

doen

veel

aan

kere

v l eug e l s ,

g ro � e r

breedte

hebben

F HAV I K

EN

l an g e

v l e uge l s ,

de

bon t e

k r aa l .

l an g z am e

h e r k e n ba a r

aan

de

me l ende

g l i j v l uc h t

met

schuin

v l euge l s ,

vorige

g ro e p e n . varieert

v l aam s e

gaai

Meestal tussen

kleine

denken ,

maar hebben

de

l eng t e

hele

l an [ e r

sn e l l e

v l euge l s l a g ,

die

van

d an

bui zerd

D

spi tse

l i chaam

var i e e r t forser

v l e ug e l s ,

dan

de

P o l s ge w r i c h t vor i g e

S t aa r t l e n g t e

tussen

d an

bij

vo g e l s .

spitser.

n l. e t

f [: ,

1

jk

opval t ,

L an g z am e

veel

op

de

van

g ro t e

i e ts

fo r s e r

d an

bij

S ne l l e

G ro o t t e

k r aai

en

i ets

l i j ster.

.�·'

v l eu­

" " .. ..

;

, "; . " '

. " ;

. ·�

g evorkte 1-1 a n n e e r

dan

s t <-< a r · t

er,

de

d e bon t e k r & a i .

g raa g .

h o r i 7.c•n t B a .I .

l an P, z a:-,e H ou d e n

mP.t

. ..

s ta a rt

B re d e ,

··

via t

s t a a rt ,

ge­

l an g e

Z 1·1even e n

"

. � . , .

d e v l euge l s m e e s t ­ 'f"; • ' • ..t .

t�.

9 Lerv0Lk ,

\

"

',"'/ �··�:ä;�,>·);,;.

Z w e d e n / m ee r t

·-

. ... "�i.::�h· ..-��� : ·

.

s t om p e pur� t e n .

v l e u s e l s l af. .

d a a rb i j

.··. , ·

k i e ke d i e v e n ,

v l e u;;e l s l ag .

1 1 f e \· i n E, e rc e 1 1 v l � l� 0 P. l s

s c h r o e ver al

L i j ken

Duidel

d l rc • c t

Uu i de l i j � g r o t e r i. e t �

en

d i ch te r

g r o ep e n .

varieert .

· •. .

B U I Z. E P. D E N

J•: o r t e

bi j

. ... ; �

B u i z e r dg ro t e

spreid

s l an­ g e l i j ke

S t a ar t

c wouwrn

echter

een

z i jn .

gels

V l eug • • l s

k l e i ne soorten

VALKEN

schom­

opgeh even

De

d i e p g e v i n g e rd

en

G ro o t t e

Onm i d ­

e i g en a& rd i g e

over

s l a n ke ,

s taart ,

d i ep

en

s t o� p e ,

v l e u g e l s l ag ,

de l l i j k

die

s t ompe

Lange ,

Vri j

ko r t e

v l e u g e l s l ag .

Brede

S PERWER

v l euge l s l ag ,

dan

on ve rw i s s e l b a a r ,

b u i z e rd e n

Korte ,

s p o ra d i s c h .

K I EK ED [ EV E N

Iets

v l e u ge l s , l an g z ame

het B

z i jn

Zeer

G

s ta a r t ,

s c h ro e ve n d

soorten

kie­

g ro e p e n .

ve rs c h i l l e n d e

Kop .

orde

a re n d e n ,

g ro t e

gevingerde

"

g ro e p e n .

andere

roo fvo g e l

doo r g a a n s

F a l � on i fo r m e s .

al le

om

1'{-

ARENDEN

,

•.'·

' .::" : \ ..

:. . ·I

::. -y-,

--- - · ·

;.

· '· ·.'

", \'·:.:' .,

'?:<·�; ...

_

... ."

(K . E .

··,,-:;"... ._ · r:�

"� .:: .... . -: �

-·�.

'

'

�) ·

"

r�

y.


18

I I A n at om i e ,

b o uw

en

In het

l ev e n sw f j z e .

op

r. e t De

z i jn

b i j z on d e r

be t r e k k e l i j k f u n d a me n t e l e

zijn

vol l edi g

vl iegen ) ,

( o�

A n d e re

een

s taart

) .

vorm

de

man i e r

van

B i o t oop , v o r:n e n zijn

rol

A

OGEN

ogen

in

de

haast

v an

De

g ro t e

in

hun

58

kassen ,

goed

De

die

als

ogen

s t aa n

zijn.

kun n e n

kan en

b i jna

Om

en

he t

4

tot

ve rmo g e n

o p l os send

k e e r zo

gevoe l i g e

g ro o t

al s

bij

v o g e l o g en

v o o r z i en v a n t w e e

z i j wa a r d s

is

waa rd s

vour

ge r i

ch t

van

het

In

g e de e l t e l i j k

de

foveae ,

stoot­

z i jn

w a a rvan

z i en e n

foveae

k eg e l ­

of

ongeve e r

is

B o ven rl 1 e n

de

mono c u l a i r

vi s i e .

g e p po j e c t e e r d en

n e tv l i e s

mens .

de

dat

oog ,

g e z i c h t sc e l l en

g r o e ve n ,

voor het

b i n o c u l a i re

bee l d

grote

gezi cht ,

êên

z i jn

de

�6n

zij­ kegeltjes

&1'!<11*•' . tfi.IMffll!-� n

nog m e e r g e c o n � en t r e e rd .

in

b i o t oo p

bos

een

s t aa r t .

ook

Kop

doo r

b e p aa l d

is

v;1n ecu

wn

l i (' t prooidier

hrckt·n.

b ep aa l d e

Ik

1cr

....· i j l

'k nel< 1 c

hei ronde

'rnohhchjc lii1111rn het m·11.;�;1t

p roo i en

u i t g e rus �

L.:rnncr\';il \.. .

gct;rnd<" o;nan·I .... urd1 J.! C' h r u i i. 1

p ro o i e n

k l auwe n .

w e l l i c h t de lud1is1100111

hij

voor

.... rn- m t

i; . rotc snelheid . \';111•.C'n

hcl1bc11 �"w1Hu1l1jk d1111k1·rc

\

z i j de l i n g s

1 50 °

a an

kop

te

ze

d raa i e n ,

hoe­

\

\ \

B

en

jk

be s t ri j ­

ca.

s t e v i gh e i d van

�et

de

wijze

v an

o p voge l s ko r t e r

are n d en ,

een

vari e e r t

kun n e n

b e s l aa t

SNAVEL

ding

in

d at

DE

V o rm

nek .

s o o r t en . nie t

---�-+-

zijn

a f zo n d e r l i

k an t ;

h

ri ch­

hij

g e z i c h t sv e l d

v e rs c h i l l e � de v l e k waar i n

alle

z i en

d e ogen

e l ke

zijn

z i j de l i n g s e

kan

/ \ / y !\ /f\\ \

p r i ::ia i r

o n b e we e g l i j k

in

binoc u l a i r

ca. de

is.

k i j k en

met

van

bu i z e r d

m i n i mal e

een

de

het

b e p aa l de

en

van d e m e n s ,

zwaa r

van

zonder

l even

wo rd t

voor

vo l l e d i g

zijn de

zo

3 5- � : 0

bl inde

voo r

3

de

het

zeer

van

ngl'n .

van

hij

wat bij

dat

(

p o t en

aan

v o o r k e ur v o o r

op e e n z e e r s o e p e l e

s tootvogel

ker.

ogen

h o e we l

te

Een

van

de

organ i sm e

mog e l i j k

draa i e n

ke�

De

keer

kop

hoe�

en

de

en

z i jn

het

poten

s n ave l

en de

Het

van

v an

he t

van

s c h e rp

g e v aa r l i j k s t .

van . vl e ug e l s

s n av e l s ,

in

d ag s t oo t vog e l s

ronde

b e we g i n g e n t i n;en

b e s t u ring )

voorkeur

1J

tjes.

g roo t t e

netvl i es

dichthe id

n a t uu r .

g ro o t

even

deze

vl e u e e l s

vooral

s t oo tvoge l s

de

d o o r de

het

b i j z on d e r

l\i11nt:11l.1 i 1 1· " ï-.il·

l ev e n s b e l a ng .

wel

de

l i c h aams d e l e n De

j ac h t m e t h o d e n

samen een

eten ) ,

aang e p as t

v o rm

de

kop

het

door

in

l ev e n sw i j z e .

de

zi jn

leeft ;

t we e

hun

me t

k ra c h t

v e r b a z i ngwe k ke n d .

van

zijn

voor d e

de

j ag e n .

door

t�

kun n e n

aan

deze

van

en

l aa t s t e

s to o t v og e l

we r � t v oo r a l

De

(

De z e

e i s en

hoge

De

CE

h o ren

l i ch a c;::i s d e l en

waë r i n

stelt

de

d o d en

te

e i g e n s c h a p pe n

te

v e rn i e l en d e

e i g e n s c h ap p e n

i n ove r e e n s t e m m i n g

z i en ,

te

d·�

l i c h t e l j c h a arn i s

en

kleine

a n a t o ffi i s c h e

De b e l angr i j k s te ( om

sterk ;

s t o o tv o g e l s

z i jn

g e de e l t e l i j k wordt

S t oo t v o g e l s

veld

z i en ,

20 ° .

l ï � li Hnw"'

\':tll .tTll

h o e hij

\ ,I J \

l. 1 1 p 1 · 1 1 t 1�:• 1 1

"'''ol \ o� d . a;1 1 1 l 1 1 1 w 1 u l

\'1",r

11d1 u i t r11in11d11k

1.kl ( l l i 1 1n1.:11l.ii1c \'hie l (a) Bm·1· 11"1;ivcl l h ) \\'.l \ l 1 1 1 1 d (() Cornea ( d /

(1)

l.,.:11l·ralc

l...çll'i (c;)

Pn Ina

fm('ól (dn.·1 v ; 1 1 1 lu·1

IH'lVIÎt''i) l r.! 1 Tc111po1;ilt- ru\T;\.

·� ,f

�ij �eer

de

van

j ag en d e

en

die

z 0 aa r d e r

mee s t e

gebogen

van grotere

de

s n av e l

voe d s e l z o e ke n val ken

van en

de

s t aan m e e s t a l

en

en

g ro t e ,

de

in

v e rb a n d

s o o r t p ro o i .

Snavels

h a v i ken

z i jn

kra c h t i g e ,

naar

v e rh o u ­

z c o g d i e re t en d e

l an ge r .

soor�en

hebten

snav e l

dan de

p ro o i e n

l ev e n .

de

v rou�t j e s

manne t j e s ,

ee�

z ro t e re ,

� i s sc � i e n

ordat

ze

1J


18

I I A n at om i e ,

b o uw

en

In het

l ev e n sw f j z e .

op

r. e t De

z i jn

b i j z on d e r

be t r e k k e l i j k f u n d a me n t e l e

zijn

vol l edi g

vl iegen ) ,

( o�

A n d e re

een

s taart

) .

vorm

de

man i e r

van

B i o t oop , v o r:n e n zijn

rol

A

OGEN

ogen

in

de

haast

v an

De

g ro t e

in

hun

58

kassen ,

goed

De

die

als

ogen

s t aa n

zijn.

kun n e n

kan en

b i jna

Om

en

he t

4

tot

ve rmo g e n

o p l os send

k e e r zo

gevoe l i g e

g ro o t

al s

bij

v o g e l o g en

v o o r z i en v a n t w e e

z i j wa a r d s

is

waa rd s

vour

ge r i

ch t

van

het

In

g e de e l t e l i j k

de

foveae ,

stoot­

z i jn

w a a rvan

z i en e n

foveae

k eg e l ­

of

ongeve e r

is

B o ven rl 1 e n

de

mono c u l a i r

vi s i e .

g e p po j e c t e e r d en

n e tv l i e s

mens .

de

dat

oog ,

g e z i c h t sc e l l en

g r o e ve n ,

voor het

b i n o c u l a i re

bee l d

grote

gezi cht ,

êên

z i jn

de

�6n

zij­ kegeltjes

&1'!<11*•' . tfi.IMffll!-� n

nog m e e r g e c o n � en t r e e rd .

in

b i o t oo p

bos

een

s t aa r t .

ook

Kop

doo r

b e p aa l d

is

v;1n ecu

wn

l i (' t prooidier

hrckt·n.

b ep aa l d e

Ik

1cr

....· i j l

'k nel< 1 c

hei ronde

'rnohhchjc lii1111rn het m·11.;�;1t

p roo i en

u i t g e rus �

L.:rnncr\';il \.. .

gct;rnd<" o;nan·I .... urd1 J.! C' h r u i i. 1

p ro o i e n

k l auwe n .

w e l l i c h t de lud1is1100111

hij

voor

.... rn- m t

i; . rotc snelheid . \';111•.C'n

hcl1bc11 �"w1Hu1l1jk d1111k1·rc

\

z i j de l i n g s

1 50 °

a an

kop

te

ze

d raa i e n ,

hoe­

\

\ \

B

en

jk

be s t ri j ­

ca.

s t e v i gh e i d van

�et

de

wijze

v an

o p voge l s ko r t e r

are n d en ,

een

vari e e r t

kun n e n

b e s l aa t

SNAVEL

ding

in

d at

DE

V o rm

nek .

s o o r t en . nie t

---�-+-

zijn

a f zo n d e r l i

k an t ;

h

ri ch­

hij

g e z i c h t sv e l d

v e rs c h i l l e � de v l e k waar i n

alle

z i en

d e ogen

e l ke

zijn

z i j de l i n g s e

kan

/ \ / y !\ /f\\ \

p r i ::ia i r

o n b e we e g l i j k

in

binoc u l a i r

ca. de

is.

k i j k en

met

van

bu i z e r d

m i n i mal e

een

de

het

b e p aa l de

en

van d e m e n s ,

zwaa r

van

zonder

l even

wo rd t

voor

vo l l e d i g

zijn de

zo

3 5- � : 0

bl inde

voo r

3

de

het

zeer

van

ngl'n .

van

hij

wat bij

dat

(

p o t en

aan

v o o r k e ur v o o r

op e e n z e e r s o e p e l e

s tootvogel

ker.

ogen

h o e we l

te

Een

van

de

organ i sm e

mog e l i j k

draa i e n

ke�

De

keer

kop

hoe�

en

de

en

z i jn

het

poten

s n ave l

en de

Het

van

v an

he t

van

s c h e rp

g e v aa r l i j k s t .

van . vl e ug e l s

s n av e l s ,

in

d ag s t oo t vog e l s

ronde

b e we g i n g e n t i n;en

b e s t u ring )

voorkeur

1J

tjes.

g roo t t e

netvl i es

dichthe id

n a t uu r .

g ro o t

even

deze

vl e u e e l s

vooral

s t oo tvoge l s

de

d o o r de

het

b i j z on d e r

l\i11nt:11l.1 i 1 1· " ï-.il·

l ev e n s b e l a ng .

wel

de

l i c h aams d e l e n De

j ac h t m e t h o d e n

samen een

eten ) ,

aang e p as t

v o rm

de

kop

het

door

in

l ev e n sw i j z e .

de

zi jn

leeft ;

t we e

hun

me t

k ra c h t

v e r b a z i ngwe k ke n d .

van

zijn

voor d e

de

j ag e n .

door

t�

kun n e n

aan

deze

van

en

l aa t s t e

s to o t v og e l

we r � t v oo r a l

De

(

De z e

e i s en

hoge

De

CE

h o ren

l i ch a c;::i s d e l en

waë r i n

stelt

de

d o d en

te

e i g e n s c h a p pe n

te

v e rn i e l en d e

e i g e n s c h ap p e n

i n ove r e e n s t e m m i n g

z i en ,

te

d·�

l i c h t e l j c h a arn i s

en

kleine

a n a t o ffi i s c h e

De b e l angr i j k s te ( om

sterk ;

s t o o tv o g e l s

z i jn

g e de e l t e l i j k wordt

S t oo t v o g e l s

veld

z i en ,

20 ° .

l ï � li Hnw"'

\':tll .tTll

h o e hij

\ ,I J \

l. 1 1 p 1 · 1 1 t 1�:• 1 1

"'''ol \ o� d . a;1 1 1 l 1 1 1 w 1 u l

\'1",r

11d1 u i t r11in11d11k

1.kl ( l l i 1 1n1.:11l.ii1c \'hie l (a) Bm·1· 11"1;ivcl l h ) \\'.l \ l 1 1 1 1 d (() Cornea ( d /

(1)

l.,.:11l·ralc

l...çll'i (c;)

Pn Ina

fm('ól (dn.·1 v ; 1 1 1 lu·1

IH'lVIÎt''i) l r.! 1 Tc111po1;ilt- ru\T;\.

·� ,f

�ij �eer

de

van

j ag en d e

en

die

z 0 aa r d e r

mee s t e

gebogen

van grotere

de

s n av e l

voe d s e l z o e ke n val ken

van en

de

s t aan m e e s t a l

en

en

g ro t e ,

de

in

v e rb a n d

s o o r t p ro o i .

Snavels

h a v i ken

z i jn

kra c h t i g e ,

naar

v e rh o u ­

z c o g d i e re t en d e

l an ge r .

soor�en

hebten

snav e l

dan de

p ro o i e n

l ev e n .

de

v rou�t j e s

manne t j e s ,

ee�

z ro t e re ,

� i s sc � i e n

ordat

ze

1J


!f) v a l ke n-

Alle en

b o s vü l ke n -

den"

po ten ;

(r

ze

de

zl�n

er. i i e

, "l�

l " , \ c u·.u,1\'t· I

n e usga t � n

de

neusg�t en

n e usgaten . de

me t

maal

vooral

z oa l s

s l ec h t s

tan­

met

b 1. j

het

zodat

komt

hun

b e we ren ,

s n e : he i d v a n niet

bij

v l i e gc ap r i o l en

h e rh a a l d e

a a n p as s i ng

of

hoge

uit

3B m/s

h aa l t ,

is

kl ein

v l e u g e l o p p e rv l ak t e

en

de

vari a t i e

in

de

t;u11ln1;

re 1 1k ­

oren

1. n

een

de

n.e t

! : i .:1

s

de

sne l he i d l o ng e n

de

va l k

we l

te ­

glerv�Lk

n o r­

de a l

kale

v e ren .

ze

1 fs

het

is

f: i e 1 • e k or:·

s t o o tv o g e l s

zijn

g e r i ng s te

is

s l ech t s liet

ni et ,

ge 1 uJ è

de

bij

bal t s .

bij

heeft

een

bedekt

'l o c ! i h e b t e n s t oo tvop e l r i

r re q 1 1 e n t : e : ) e f' l� l �:

G r. :i:. t; .

·} fl t.• ev e e �·

een

zoa l s op

het

hij

die

te

De

dui ken

zo ' n

en

o c L ;-: F:. :'

z ijn

ffie t

De � o sv a l. k e n

k l e i ne

� e b�en

s : i j v e ve�en

die

een een

p roo i

te

hun

k ra a g j e

t u re l uur en

bij

maar

bij

af

de

omw i k lrn l rl h o e ·oie l cl 2 n

van

om r i n g d

v o rmen ,

:1et

de

:ne t ze

wel

zijn te

af

v e rg e l e ke n

wllde

e en d ,

veel

v l e ug e l s

met

de

a fme ­

Zweden/moort

in

te

niet

F r i.. d z é n )

een

Hij

h a l en . z i en

te

d uu r t .

v l i e �e rs

·; l e ug e l s

di e

i n s p an n i n g e n

uit

te

sp re i d e n ,

ten

ze

hard

dui f

of

�ijn

ove r

een

waa rdoo r

we r k e n v o o r

de

g ro t e

g e l a n c e e rd

doden

als

he t

korte

mu i s

als

hav l 1,

en

j .3- Ji: e n

hoek

die

druk

ze

de

de

de

èe h oog t e van­

a c h t er­

wo uwen

van

on c :·t::', e b rc !". � n

draa i e n .

door h un

o p wanrdse

i e d e re

door­

zel fs

is

waadvo ge l

t o renva l k en

k u n n en m i n d e re n

ge s t a d i g

van a f

open

het

en

De ? oi.; n s l él a n b i j

z <:

een

in

o � hun

::: e n

i n ha l en

de

die

v l uc h t

vone l s

deze

gri jpen .

l an g

g e :: l ac h t r·: l :J.nus .

c1 f s t an den

l an ee

mo e t

fa z an t

te

v a l ke n

sne l l e

voe re n

te

in

moeten

h av i k en

en

hoon o p

r e c h t s t re ej< se

In

kan een

kruc� t i gs t e de

g ro t e

s taat

in

s p e rwe rs

p l o t s e l i n�

s t aa t

in

ve r r as s .l ng

h un

De

l eggen .

niet

vu i s t ,

vo l g i n g De

:-i r. t

v l i e g t emp o

bemac h t i ge n ,

j a ge n

oor

o ç; s p o re n

g ro t e 2 e hoo rop� n i ng l i ch t

een

j ag e n d e

vo g e l s

op

ac t i ev e

s t aa t

l iet

2 e ho o r

l c. � e r 1 i p t

T n d i c h t b o s i s h e t ;; e h o o r t e l. G n;; r i J l: . .� i j h e t

�ro o i .

gat ,

v e r11 1 o e d e l i j k

s c h e rf.,

ui l ,

een

van

v an 6 e n .

k l e i n r on d

e e r:

klein

de

spec­

eve n

no d i g .

� a g s t o o t � og e l s

vaak

die

vogel .

a c h t e r v o lg t

s l ec htval k

van

z1 jn

is

bo r s t s p i e re n

(K . E .

v l i egend

L a a t om

mees te

de

rte

v e r h o u­

~

s l echt­ van

C l ! E'l' OOH 1n

die

maar

van

in Er

en

'

veld

De

groo t t e

l icht

ve re nma ss a .

aanpa13 s 1. 1 1 g · h e m

s l e c h t va l k

een

s t oo t v og e l

de

van

een

.2,1

POTr'.N

me t

U. c ha arn

S om m i ge

j ag end e

met

l i11\ •"fhll:H ' t ' I

g e en

b i nnen z i j d e

d e rg e l i j ke

j &g e n

van

EN

v e r s c h i l l en d e

v o o ro v e rbc; i g en d e een

l ie t

bedi enen ,

• • 1 n . i lk 1 1dt·

a d emha l i ng .

voge l s

l uc h t s t room

s t erke

••

l\\1T

op

z i jn

v l i egen

STAJ\RT

t i ng e n

s t o o tv og e l s

de

D VLEUGELS ,

d i ng

dat doen .

die

de

op aan

het

bij

een

s o mm i g en

een

s� e c i a l e

s ne l l e ,

rr.oet

ademen ,

vaak

t ac u l a 1. re , Als ,

om

d i ene n

pas

van

voo r

enkel

de

en

h e bb e n

k n ob b e l t j e s

opgewe k t e

b l i jven

de

e.an

' ' t o ral e v <in g e n

ze

11w1

regel

d i e ne n narre

!Ja l u u r l i j k

.

" t an d e n "

/

wash u i d

de

r. l s

benige

Ze

daardoor

h o ud e n

l ac hva l k

(r �:;;; 1 K u i U w l � l(-1,. ,,-,,11"

lln1dc 1;111d 111

in

l i ggen

h e bbe n

va l k ,

ol ·' · '

ó.angep a s t .

s t o o tv o ge l s ,

de

deze

c1 1 e

d a g s t o o t v oc e l s

,

/'

. ;.::;.:;__,

man i e r e n

of met

z oo gd J e re n

"�

'..

zin,

breken

/

h � De

en

voi;e l s

c a rac a r a ' s

de

i n Y. e p i n g e n

va l k e n

echte

van

nek

de

twee

l1 e b b en De

b o v e n s nave l .

ve rwa n t e n

hun

en

l an e. e

l l o e \'. � l s t n<l r t

g ro t e r w o rd t ,

van g e n

.

moe­


!f) v a l ke n-

Alle en

b o s vü l ke n -

den"

po ten ;

(r

ze

de

zl�n

er. i i e

, "l�

l " , \ c u·.u,1\'t· I

n e usga t � n

de

neusg�t en

n e usgaten . de

me t

maal

vooral

z oa l s

s l ec h t s

tan­

met

b 1. j

het

zodat

komt

hun

b e we ren ,

s n e : he i d v a n niet

bij

v l i e gc ap r i o l en

h e rh a a l d e

a a n p as s i ng

of

hoge

uit

3B m/s

h aa l t ,

is

kl ein

v l e u g e l o p p e rv l ak t e

en

de

vari a t i e

in

de

t;u11ln1;

re 1 1k ­

oren

1. n

een

de

n.e t

! : i .:1

s

de

sne l he i d l o ng e n

de

va l k

we l

te ­

glerv�Lk

n o r­

de a l

kale

v e ren .

ze

1 fs

het

is

f: i e 1 • e k or:·

s t o o tv o g e l s

zijn

g e r i ng s te

is

s l ech t s liet

ni et ,

ge 1 uJ è

de

bij

bal t s .

bij

heeft

een

bedekt

'l o c ! i h e b t e n s t oo tvop e l r i

r re q 1 1 e n t : e : ) e f' l� l �:

G r. :i:. t; .

·} fl t.• ev e e �·

een

zoa l s op

het

hij

die

te

De

dui ken

zo ' n

en

o c L ;-: F:. :'

z ijn

ffie t

De � o sv a l. k e n

k l e i ne

� e b�en

s : i j v e ve�en

die

een een

p roo i

te

hun

k ra a g j e

t u re l uur en

bij

maar

bij

af

de

omw i k lrn l rl h o e ·oie l cl 2 n

van

om r i n g d

v o rmen ,

:1et

de

:ne t ze

wel

zijn te

af

v e rg e l e ke n

wllde

e en d ,

veel

v l e ug e l s

met

de

a fme ­

Zweden/moort

in

te

niet

F r i.. d z é n )

een

Hij

h a l en . z i en

te

d uu r t .

v l i e �e rs

·; l e ug e l s

di e

i n s p an n i n g e n

uit

te

sp re i d e n ,

ten

ze

hard

dui f

of

�ijn

ove r

een

waa rdoo r

we r k e n v o o r

de

g ro t e

g e l a n c e e rd

doden

als

he t

korte

mu i s

als

hav l 1,

en

j .3- Ji: e n

hoek

die

druk

ze

de

de

de

èe h oog t e van­

a c h t er­

wo uwen

van

on c :·t::', e b rc !". � n

draa i e n .

door h un

o p wanrdse

i e d e re

door­

zel fs

is

waadvo ge l

t o renva l k en

k u n n en m i n d e re n

ge s t a d i g

van a f

open

het

en

De ? oi.; n s l él a n b i j

z <:

een

in

o � hun

::: e n

i n ha l en

de

die

v l uc h t

vone l s

deze

gri jpen .

l an g

g e :: l ac h t r·: l :J.nus .

c1 f s t an den

l an ee

mo e t

fa z an t

te

v a l ke n

sne l l e

voe re n

te

in

moeten

h av i k en

en

hoon o p

r e c h t s t re ej< se

In

kan een

kruc� t i gs t e de

g ro t e

s taat

in

s p e rwe rs

p l o t s e l i n�

s t aa t

in

ve r r as s .l ng

h un

De

l eggen .

niet

vu i s t ,

vo l g i n g De

:-i r. t

v l i e g t emp o

bemac h t i ge n ,

j a ge n

oor

o ç; s p o re n

g ro t e 2 e hoo rop� n i ng l i ch t

een

j ag e n d e

vo g e l s

op

ac t i ev e

s t aa t

l iet

2 e ho o r

l c. � e r 1 i p t

T n d i c h t b o s i s h e t ;; e h o o r t e l. G n;; r i J l: . .� i j h e t

�ro o i .

gat ,

v e r11 1 o e d e l i j k

s c h e rf.,

ui l ,

een

van

v an 6 e n .

k l e i n r on d

e e r:

klein

de

spec­

eve n

no d i g .

� a g s t o o t � og e l s

vaak

die

vogel .

a c h t e r v o lg t

s l ec htval k

van

z1 jn

is

bo r s t s p i e re n

(K . E .

v l i egend

L a a t om

mees te

de

rte

v e r h o u­

~

s l echt­ van

C l ! E'l' OOH 1n

die

maar

van

in Er

en

'

veld

De

groo t t e

l icht

ve re nma ss a .

aanpa13 s 1. 1 1 g · h e m

s l e c h t va l k

een

s t oo t v og e l

de

van

een

.2,1

POTr'.N

me t

U. c ha arn

S om m i ge

j ag end e

met

l i11\ •"fhll:H ' t ' I

g e en

b i nnen z i j d e

d e rg e l i j ke

j &g e n

van

EN

v e r s c h i l l en d e

v o o ro v e rbc; i g en d e een

l ie t

bedi enen ,

• • 1 n . i lk 1 1dt·

a d emha l i ng .

voge l s

l uc h t s t room

s t erke

••

l\\1T

op

z i jn

v l i egen

STAJ\RT

t i ng e n

s t o o tv og e l s

de

D VLEUGELS ,

d i ng

dat doen .

die

de

op aan

het

bij

een

s o mm i g en

een

s� e c i a l e

s ne l l e ,

rr.oet

ademen ,

vaak

t ac u l a 1. re , Als ,

om

d i ene n

pas

van

voo r

enkel

de

en

h e bb e n

k n ob b e l t j e s

opgewe k t e

b l i jven

de

e.an

' ' t o ral e v <in g e n

ze

11w1

regel

d i e ne n narre

!Ja l u u r l i j k

.

" t an d e n "

/

wash u i d

de

r. l s

benige

Ze

daardoor

h o ud e n

l ac hva l k

(r �:;;; 1 K u i U w l � l(-1,. ,,-,,11"

lln1dc 1;111d 111

in

l i ggen

h e bbe n

va l k ,

ol ·' · '

ó.angep a s t .

s t o o tv o ge l s ,

de

deze

c1 1 e

d a g s t o o t v oc e l s

,

/'

. ;.::;.:;__,

man i e r e n

of met

z oo gd J e re n

"�

'..

zin,

breken

/

h � De

en

voi;e l s

c a rac a r a ' s

de

i n Y. e p i n g e n

va l k e n

echte

van

nek

de

twee

l1 e b b en De

b o v e n s nave l .

ve rwa n t e n

hun

en

l an e. e

l l o e \'. � l s t n<l r t

g ro t e r w o rd t ,

van g e n

.

moe­


.u

ee

e e n l op e n d e nen te

de

om

z i ch ,

;

de

!O t a a r t

n i et

m e N; t a l vo� e l .

om de

meer

c: f

k l ap v1 i e k e n d te

om

d oele n

om

te

lopen ,

s t o o t voge l s

het

In

en

en

behalve

door

o n h an d i g

lopen

de

in

de

en m e t

t�

u i t­ die­

l uc h t

s tu re n ;

houd e n .

te

vast

de

algemeen

zweve n j ,

m nn o e u v r e re n

te

aan

a a n g ep a s t

l i c h aa-:: .

r "oo i

2 e b r1_1 t k t

meeste

Ue

het

dan

v l e ug e l s

d i enen

zi jn

p o t en

l �v e n sw i � z e n

vc rF l aa ts e n

p o t en

en

[; t aar t

v l t, ug e l s ,

Ze

en

de

wo rd e n

s e c re t a r i s ­ teg en z i n

.

h e t z e l fd e

Rechts :

oon

en

r i.. c h t i.. n g e n de

Loodrecht

e v e n w i.. j d L Q

b e c e J i.. n g s r i.. c h t i.. n g

op .

e lkoor

hn ffen

volk )

v/d

zwoo r t e k ro c h t , Z

o n t b o n d e n i.. n

( b e l. d e

s e s c h c m o t i.. s e e r d .

verder

d r u k , U en

C p wo o r d s e

d i.. e

op

e n d e r e s u l t a n t en v a n

de

van

s c hema

C· L o b o o l

p i.. j l )

( _, i._ t t e

�oords e ... �

gestreepte

-.

d o d r uo g v l c k � e n

( zware ,

p i.. j l e n :

b e � e g i.. n � s r L c h t i.. n g l u c t« t

v/d

t . c" v .

volk . v l i e gt u i g

p ro p e l l e r ga at

Hij

sp rong zijn

soker

v o lk ,

T s j e c �, o s l o w o k i.. j e

(K.

A l l een

i.; r o t e

rol

mo e i l i j k

Een

v e rk l aren

ie

w e l fde

de

zwe e fv l u c h t

a a rd i g e

dingen

te

z i en ,

D a ar t o e

zijn.

ik

zal

even

die

ov e r

een

v l i e gt u i g

d aa l t

e en

v og e l

niet dit

de

e�1

b o e l< m a a l : '.:

p ro f i e l

van

b i j ve rsc h i j n s e l e n

ce (

clo o rda t met

een

e ven a l s

v l euge l s ,

heen

het

o p 1, e rv l ak de

mate

d o o rd a t

zi jn

v l e ug e l

het

vl iegtui g ,

t _u

v l Gk

zijn

�erve l v o r m i n g

)

e rvoo r

dat

v e r�e d e n

de

v l eu g e l s

b e vie g i n ;; s r i c h t i n g . zo rg t

op-

t.o.v.

bewee�t

van

een

l ie t

ge­

s c had e l i j k e

wo rd e n

.

(

b l i j ft , Nu

l l o e l< dit

l1 u n

v an

de

t us s e n

gel de

de

v o i:; c l �;

en

v e rk l e i ne n van

de

in

de

de

b i nn en v l ag

b i n n e n z i j de .

van

d e z e l fde daal t .

g ro t e r ,

l ucht

t o en e em t ,

in

en

z o l ang

he t

t. i t

hoo2 t e s t u r i n g

de

mo,;e l i j k .

n aa rm at e

1<o r d t

deze

en

1-;i : d e r

v o o rn am•= l

-s �aart

E lke

s l ag v an

z o r� e n ) .

v l: L ee t ·ü g e n b i j �j k

v l. e u g e l o p µ e r v l a k k e r. •

on d e r � e b ui t e nv l ag

naar­

klein

hoek

t r o 1 1wer: s

de

en

de

n a a r'-, a t e

v l euge l v l ;; k

a l 13ern e e n

t e <; e n s t e l l l. nr, en

dus m o tor

wo r d t

g ro t e r g em a a k t

v o g e l v l euge l

g ro o t t ev e ran d e r i ng e n met

de

al l e en

vog e l s

de

c o n s t ruc t i e

vl eug e l

v l e:.i g e l

i n eve n w i c h t

stei l .

b e 1·1e t; i ng s r i c h t i n g

l aa t s t e

he bb e n

a fg e z e t t e

met

dat

e l kaa r

We

een

zweven

zwaart e k r ä c h t

de

t nwerken

twee met

bewe g i n g .

t.o.v.

s n e l h e:i. d s re e u l. e r i n ,;

v e rg ro t e n

h em

die

minde r

de

v oge l

waarvoor

werken

op

druk

van de

sn e l he i d

wordt

k"i j g t ,

vogel

l u ::: h t 0111 z i c l1 kl e i n e

spe e l t

u i twn i den .

zwevende

w n a r d s c d ru k op een

prooi

de

zi jn

d a a r a ar.

en

onderwe rp

vnn

zijn

een

opwaar d s e

De a c h t e rv o l g e n

het

v og e l

de

op

die Als

als

t o e s t and

Bij

kr a c ht en

en i g e

�et

het

'l' i j de n s

niet .

vogel

zich

hi j

die

zi jn

�et

pe i l

zwev e nd e

e en

heeft .

v l i e g e n d g e.;(ev en

al

hou d t

kan

Dat

b eg i n sne l he i d ,

een

van

l u c h t we e rs t and .

zijn ,

Kovor)

of

de

de

en

s t raal mo t o r .

of uit

op

s t ee d s

sne l h e i d

z i jn

houdt

op­

b eweg Ln g s r � c h t Ln g

çLj L :

g e t ro k k en

dunne ,

____-

Een

een

zwoo r t e k r o c l 1 t

UJe r k e n :

p i..j l c n )

z _orte

op

druk

k r o c r, ;: e n

de

vogel

o .- L o o g z w e v e n d e

maa kt

en

e � o rm e

s t a a rQ en

zijn

r;: e r

De

b u u rn1an

i igt aan

de


.u

ee

e e n l op e n d e nen te

de

om

z i ch ,

;

de

!O t a a r t

n i et

m e N; t a l vo� e l .

om de

meer

c: f

k l ap v1 i e k e n d te

om

d oele n

om

te

lopen ,

s t o o t voge l s

het

In

en

en

behalve

door

o n h an d i g

lopen

de

in

de

en m e t

t�

u i t­ die­

l uc h t

s tu re n ;

houd e n .

te

vast

de

algemeen

zweve n j ,

m nn o e u v r e re n

te

aan

a a n g ep a s t

l i c h aa-:: .

r "oo i

2 e b r1_1 t k t

meeste

Ue

het

dan

v l e ug e l s

d i enen

zi jn

p o t en

l �v e n sw i � z e n

vc rF l aa ts e n

p o t en

en

[; t aar t

v l t, ug e l s ,

Ze

en

de

wo rd e n

s e c re t a r i s ­ teg en z i n

.

h e t z e l fd e

Rechts :

oon

en

r i.. c h t i.. n g e n de

Loodrecht

e v e n w i.. j d L Q

b e c e J i.. n g s r i.. c h t i.. n g

op .

e lkoor

hn ffen

volk )

v/d

zwoo r t e k ro c h t , Z

o n t b o n d e n i.. n

( b e l. d e

s e s c h c m o t i.. s e e r d .

verder

d r u k , U en

C p wo o r d s e

d i.. e

op

e n d e r e s u l t a n t en v a n

de

van

s c hema

C· L o b o o l

p i.. j l )

( _, i._ t t e

�oords e ... �

gestreepte

-.

d o d r uo g v l c k � e n

( zware ,

p i.. j l e n :

b e � e g i.. n � s r L c h t i.. n g l u c t« t

v/d

t . c" v .

volk . v l i e gt u i g

p ro p e l l e r ga at

Hij

sp rong zijn

soker

v o lk ,

T s j e c �, o s l o w o k i.. j e

(K.

A l l een

i.; r o t e

rol

mo e i l i j k

Een

v e rk l aren

ie

w e l fde

de

zwe e fv l u c h t

a a rd i g e

dingen

te

z i en ,

D a ar t o e

zijn.

ik

zal

even

die

ov e r

een

v l i e gt u i g

d aa l t

e en

v og e l

niet dit

de

e�1

b o e l< m a a l : '.:

p ro f i e l

van

b i j ve rsc h i j n s e l e n

ce (

clo o rda t met

een

e ven a l s

v l euge l s ,

heen

het

o p 1, e rv l ak de

mate

d o o rd a t

zi jn

v l e ug e l

het

vl iegtui g ,

t _u

v l Gk

zijn

�erve l v o r m i n g

)

e rvoo r

dat

v e r�e d e n

de

v l eu g e l s

b e vie g i n ;; s r i c h t i n g . zo rg t

op-

t.o.v.

bewee�t

van

een

l ie t

ge­

s c had e l i j k e

wo rd e n

.

(

b l i j ft , Nu

l l o e l< dit

l1 u n

v an

de

t us s e n

gel de

de

v o i:; c l �;

en

v e rk l e i ne n van

de

in

de

de

b i nn en v l ag

b i n n e n z i j de .

van

d e z e l fde daal t .

g ro t e r ,

l ucht

t o en e em t ,

in

en

z o l ang

he t

t. i t

hoo2 t e s t u r i n g

de

mo,;e l i j k .

n aa rm at e

1<o r d t

deze

en

1-;i : d e r

v o o rn am•= l

-s �aart

E lke

s l ag v an

z o r� e n ) .

v l: L ee t ·ü g e n b i j �j k

v l. e u g e l o p µ e r v l a k k e r. •

on d e r � e b ui t e nv l ag

naar­

klein

hoek

t r o 1 1wer: s

de

en

de

n a a r'-, a t e

v l euge l v l ;; k

a l 13ern e e n

t e <; e n s t e l l l. nr, en

dus m o tor

wo r d t

g ro t e r g em a a k t

v o g e l v l euge l

g ro o t t ev e ran d e r i ng e n met

de

al l e en

vog e l s

de

c o n s t ruc t i e

vl eug e l

v l e:.i g e l

i n eve n w i c h t

stei l .

b e 1·1e t; i ng s r i c h t i n g

l aa t s t e

he bb e n

a fg e z e t t e

met

dat

e l kaa r

We

een

zweven

zwaart e k r ä c h t

de

t nwerken

twee met

bewe g i n g .

t.o.v.

s n e l h e:i. d s re e u l. e r i n ,;

v e rg ro t e n

h em

die

minde r

de

v oge l

waarvoor

werken

op

druk

van de

sn e l he i d

wordt

k"i j g t ,

vogel

l u ::: h t 0111 z i c l1 kl e i n e

spe e l t

u i twn i den .

zwevende

w n a r d s c d ru k op een

prooi

de

zi jn

d a a r a ar.

en

onderwe rp

vnn

zijn

een

opwaar d s e

De a c h t e rv o l g e n

het

v og e l

de

op

die Als

als

t o e s t and

Bij

kr a c ht en

en i g e

�et

het

'l' i j de n s

niet .

vogel

zich

hi j

die

zi jn

�et

pe i l

zwev e nd e

e en

heeft .

v l i e g e n d g e.;(ev en

al

hou d t

kan

Dat

b eg i n sne l he i d ,

een

van

l u c h t we e rs t and .

zijn ,

Kovor)

of

de

de

en

s t raal mo t o r .

of uit

op

s t ee d s

sne l h e i d

z i jn

houdt

op­

b eweg Ln g s r � c h t Ln g

çLj L :

g e t ro k k en

dunne ,

____-

Een

een

zwoo r t e k r o c l 1 t

UJe r k e n :

p i..j l c n )

z _orte

op

druk

k r o c r, ;: e n

de

vogel

o .- L o o g z w e v e n d e

maa kt

en

e � o rm e

s t a a rQ en

zijn

r;: e r

De

b u u rn1an

i igt aan

de


ltr.

Door

s t rekk i n g

ken ,

waarover

het

t o t a a l op p e rv l a k v a n

van

e l l ebo og-

liet de van

heeft

ziet

r o o fvoge l ,

de

van

de

en

te

z i en .

dan &:; i j n b e d r e l. g d e vog e l hij 1·, e t

vot; e l

kalm een

ook

kost

zo

stei l

b e re i k e n , or:1 l aas

s t otende

mog e l i j k

veel

hoger

v e r k r e ge n ,

hi j

z i jn

prooi

rooFvb,s e l s a an

het

boomv a l k

s l e c h tv a l k

van

de

de

in

r:ie t

de

Keulense

de

roo :f­

m i n de r

rr.e e

naar

ook

te

voor

Do� 6 6 m / s .

zwa a r t e k r ac h t ,

en

met

het m/s

vaal<

n at u u r l i j k bij

Gestel d ,

dat bij

g l i jsnelheid

zeer een

is

onder

de

en

nu zo op

l an g z ame snel l e

hij

;;! e t e n o rrn

een

groo t t e b e p a é l de

doordat

l an g s

een

een

de

van

met

de

een

met

met

stoo t ,

s t e rke

g l i j r i c h t ing .

groot

roof­

r lots

opwa a :- d s e

omhoog

Ü·'.l k

d r aagv l a k On z e

h e b b en

d J. t

bl t : rt ,

z i jn d ru k , te

1. s �an

e e n bepa a l de roo fv o � e l s

zowe l

hoo g t e v e r l

h o o g t e v e rl i e s .

met

s t e i l e b aa r

een

V e rg r o o t

onve ran d e rd

m i n i rn a a l

vo o rwa a r t s e

m i n de r

s i e r l i j ke _zwaa i

h et

d oo r -

v l eugel druk

s n e l h e i d s ve r l i e s .

s t e e ds

gaat

s n e l h e i d sv e rm i n d e r i n z

oml aag zo

vog e l

de

snelhe i d ,

o p n i e uw e v e nw i c h t

z e h e t v e rm o g e n

g l i j v l uc h t

g l i j v l uc h t

de

dan

drangvl a k k e n ,

:" i e n .

v l e uc e l h o e k

i e dere

maakt

v l e ug e l s

krijgt

l u c l1 t s t o t e ro. t e

h oo r t d u s val l en

dan

Dbor

en

vo o rt zwe e ft ,

sn e lh e i d

van

m e e r �aakt

d e vo ge l

zodat

m og e l i j k

h em

het

af

a ang e l e g d e

met

die

vog e l ,

e v e nw i c h t we e r

m e t e en

c ompone n t

zwa a r t e k rac h t ,

de

g e r i n ge re

z w a a r t e krac h t ,

de

ge ri chte

v l eu g e l druk

de

g a an ,

teneden

Een

de

neemt

g e en

en

t o en e e m t

zijn

plots

maar ve r l i e s t

o m l aag ,

d at de a c h t e rwaards

dat

In

z i � n gcr:1ak 40

B r e i. d e r )

roo fv o g e l

v l e ug e l druk

de

stei l

v l euge lvl akken ,

maakt

d an

jl o t en

fa� t as t i s c � e . op

de

omdat

s c h i e t en ,

t 1 : :"! c n s h e :

haa: t

komen

te

Heeft

stijgt .

z i c h v o o ro v e r

� re n z e n

ge­

op

t af e r e l en

moe i t e ,

l aa t

z e i l. en d e

Dit

die

( J JL

Maj o r ca

zwev e n d e

een

V e rg ro o t overtreft

toe­

is

va l k ,

c ompon e n t v a n

en

kl e j n

trécht

m e e s tal

hoog t ew i n s t

g e ·-: e n s t e

de

vl eu�e l s

roofvo g e l

de

p rob e e r t Da t

De sn e l h e d e r: d j_ e

�chie ten

en

regel

v o o r!J i j g a a n

r: e rn e n .

oo['.

de

j ac h t w i l d .

r o o fvoge l ,

h e e r l i j k woe s t e

geeft

l uc h t

de

in

v l e u ge l s ,

s t o t en .

gaat

j aag t ,

prooi

andere

of

geworde n .

oml aag

st e i l e r

is

boomva l k

e en

e leonoro ' s

sn e l ­

aan

de

sne l h e i d

de

maar

g e l i j km a t i g ,

weer

druk t eg e n

wegen

o p n i e u w o ph e f fe n .

e l kaar

zwaar t e k r a c h t

en

r i c h t ing

h o o'g

e e nmanl

zijn

te

g aat

voge l

De

wordt de

In

opwaar d s e

op

daar d o o r

wann e e r

jacht

7.o ' n

de

om

z i jn

onde r

vl i egende

l uc h t

aanvan k e l i j k

d ru k

v l e u g e l d ru k

beurt ,

v e rk l e i n t

hij

en

v l i e ge n

of

wint

zodat

g en o m e n

oan .

d a l en ,

k r i j gt

b e we g i ng

de v e r h a u ­

h i e r d o o r we e r e e n g r o t e re

zwaar t e k ra c h t .

he i d ,

De

geven

oppe rvla k k en

vol doende

niet

vleugel

zijn

onder

zal

dan

v l euge l v l a i·<J< e n ,

z i jn

de

zweven

lrnmt

aan

v/an n e e r e e n v og e l

en

o m l o o -; z w e v e n cj

Ge t a l l e n

sto tend . d Ln�

h i e ron d e r .

men

s c h r o � v e n cJ ,

l ! o o rn v o l k ,

van

hou-

v e rsc h i l l e n d e

� f� v an

d i ngen

en

o p p e rv l a k t e n

de

Hoeveel bij

l op e n

kan

u i teen

draag v l a k k en

de

buig ing

s a;r,envouw i n g

en

S p re i d i n g werk i n G .

s o o r t g e l i j ke

s t ro ­ en

gro t e r

s t ro k e n

deze

worden

Door

toe .

neemt

vleugel

kl einer.

v l e ug e l op p e rv l ak s t aa r t

de

p o l sg ewr i c n t

en

de

v e rk l e i nd

b e de k ke n ,

e l kaar

s l ag p e n n e n

worden

p o l sge·";r i c h t ,

en

e l l eboog

van de

.r,5

i es

tot als

eer

tot


ltr.

Door

s t rekk i n g

ken ,

waarover

het

t o t a a l op p e rv l a k v a n

van

e l l ebo og-

liet de van

heeft

ziet

r o o fvoge l ,

de

van

de

en

te

z i en .

dan &:; i j n b e d r e l. g d e vog e l hij 1·, e t

vot; e l

kalm een

ook

kost

zo

stei l

b e re i k e n , or:1 l aas

s t otende

mog e l i j k

veel

hoger

v e r k r e ge n ,

hi j

z i jn

prooi

rooFvb,s e l s a an

het

boomv a l k

s l e c h tv a l k

van

de

de

in

r:ie t

de

Keulense

de

roo :f­

m i n de r

rr.e e

naar

ook

te

voor

Do� 6 6 m / s .

zwa a r t e k r ac h t ,

en

met

het m/s

vaal<

n at u u r l i j k bij

Gestel d ,

dat bij

g l i jsnelheid

zeer een

is

onder

de

en

nu zo op

l an g z ame snel l e

hij

;;! e t e n o rrn

een

groo t t e b e p a é l de

doordat

l an g s

een

een

de

van

met

de

een

met

met

stoo t ,

s t e rke

g l i j r i c h t ing .

groot

roof­

r lots

opwa a :- d s e

omhoog

Ü·'.l k

d r aagv l a k On z e

h e b b en

d J. t

bl t : rt ,

z i jn d ru k , te

1. s �an

e e n bepa a l de roo fv o � e l s

zowe l

hoo g t e v e r l

h o o g t e v e rl i e s .

met

s t e i l e b aa r

een

V e rg r o o t

onve ran d e rd

m i n i rn a a l

vo o rwa a r t s e

m i n de r

s i e r l i j ke _zwaa i

h et

d oo r -

v l eugel druk

s n e l h e i d s ve r l i e s .

s t e e ds

gaat

s n e l h e i d sv e rm i n d e r i n z

oml aag zo

vog e l

de

snelhe i d ,

o p n i e uw e v e nw i c h t

z e h e t v e rm o g e n

g l i j v l uc h t

g l i j v l uc h t

de

dan

drangvl a k k e n ,

:" i e n .

v l e uc e l h o e k

i e dere

maakt

v l e ug e l s

krijgt

l u c l1 t s t o t e ro. t e

h oo r t d u s val l en

dan

Dbor

en

vo o rt zwe e ft ,

sn e lh e i d

van

m e e r �aakt

d e vo ge l

zodat

m og e l i j k

h em

het

af

a ang e l e g d e

met

die

vog e l ,

e v e nw i c h t we e r

m e t e en

c ompone n t

zwa a r t e k rac h t ,

de

g e r i n ge re

z w a a r t e krac h t ,

de

ge ri chte

v l eu g e l druk

de

g a an ,

teneden

Een

de

neemt

g e en

en

t o en e e m t

zijn

plots

maar ve r l i e s t

o m l aag ,

d at de a c h t e rwaards

dat

In

z i � n gcr:1ak 40

B r e i. d e r )

roo fv o g e l

v l e ug e l druk

de

stei l

v l euge lvl akken ,

maakt

d an

jl o t en

fa� t as t i s c � e . op

de

omdat

s c h i e t en ,

t 1 : :"! c n s h e :

haa: t

komen

te

Heeft

stijgt .

z i c h v o o ro v e r

� re n z e n

ge­

op

t af e r e l en

moe i t e ,

l aa t

z e i l. en d e

Dit

die

( J JL

Maj o r ca

zwev e n d e

een

V e rg ro o t overtreft

toe­

is

va l k ,

c ompon e n t v a n

en

kl e j n

trécht

m e e s tal

hoog t ew i n s t

g e ·-: e n s t e

de

vl eu�e l s

roofvo g e l

de

p rob e e r t Da t

De sn e l h e d e r: d j_ e

�chie ten

en

regel

v o o r!J i j g a a n

r: e rn e n .

oo['.

de

j ac h t w i l d .

r o o fvoge l ,

h e e r l i j k woe s t e

geeft

l uc h t

de

in

v l e u ge l s ,

s t o t en .

gaat

j aag t ,

prooi

andere

of

geworde n .

oml aag

st e i l e r

is

boomva l k

e en

e leonoro ' s

sn e l ­

aan

de

sne l h e i d

de

maar

g e l i j km a t i g ,

weer

druk t eg e n

wegen

o p n i e u w o ph e f fe n .

e l kaar

zwaar t e k r a c h t

en

r i c h t ing

h o o'g

e e nmanl

zijn

te

g aat

voge l

De

wordt de

In

opwaar d s e

op

daar d o o r

wann e e r

jacht

7.o ' n

de

om

z i jn

onde r

vl i egende

l uc h t

aanvan k e l i j k

d ru k

v l e u g e l d ru k

beurt ,

v e rk l e i n t

hij

en

v l i e ge n

of

wint

zodat

g en o m e n

oan .

d a l en ,

k r i j gt

b e we g i ng

de v e r h a u ­

h i e r d o o r we e r e e n g r o t e re

zwaar t e k ra c h t .

he i d ,

De

geven

oppe rvla k k en

vol doende

niet

vleugel

zijn

onder

zal

dan

v l euge l v l a i·<J< e n ,

z i jn

de

zweven

lrnmt

aan

v/an n e e r e e n v og e l

en

o m l o o -; z w e v e n cj

Ge t a l l e n

sto tend . d Ln�

h i e ron d e r .

men

s c h r o � v e n cJ ,

l ! o o rn v o l k ,

van

hou-

v e rsc h i l l e n d e

� f� v an

d i ngen

en

o p p e rv l a k t e n

de

Hoeveel bij

l op e n

kan

u i teen

draag v l a k k en

de

buig ing

s a;r,envouw i n g

en

S p re i d i n g werk i n G .

s o o r t g e l i j ke

s t ro ­ en

gro t e r

s t ro k e n

deze

worden

Door

toe .

neemt

vleugel

kl einer.

v l e ug e l op p e rv l ak s t aa r t

de

p o l sg ewr i c n t

en

de

v e rk l e i nd

b e de k ke n ,

e l kaar

s l ag p e n n e n

worden

p o l sge·";r i c h t ,

en

e l l eboog

van de

.r,5

i es

tot als

eer

tot


waarnemingen

/j,

... ... . .. ... ...

. . .

.

.

.

.

.

. •:::::· :: : :: :: . .•••

••.

de

van

. .

.

.

di t

o n :: e

·:::::: ::::::: ::::!!! .

.

ten

. . " .. ". . .. ". . :: : ::::: : :

nu

v o l g e nd e

i ets

v e rw i j ze n

Vee l

we U

v 1 J v e 1·

te

wa ar om

ze l f

behoeven

krooneend

met

en

� . -

-

_

_

een

Je

bo nd i g

er

e r m a a r we i n i g

we 1 n 1 g

de

naar

?J

t ek e n i ng e t j e 3

niet

op

uit

de

" zwe e r " .

c omme n t a a r : zoa l s

zo me r t a l i ng .

( ze k e r

Rode .

eens

S t - ll g a t h a

soorten .

p l e z i er door

ml sschien

dit

ze l f

ove r z i c h t

( u i tgesp l i tst

' 88

--

...

�-

d a ar

Voor

de

zoa l s zijn :

t rekke n ;

1 0- 1 0 :

T r ek t e l po s t

1 7- 1 0 :

Hens . W i nkse l e :

g e wo o n ­

a l gemene

soor ­

j a a r v e r s l og e n .

(M.

T r ek t e

roodpoot­

--.._) :�� ��-

de

g e v l euge l d e

1 8- 1 0 :

�- ''l -'..é""'�--�

(''�

ll �v

19-1 0 : 2 0- 1 0 : 2 4- 1 0 : 25-10 : 3 0- 1 2 :

,,/',,...

A. v

Ao l s cho l v e r 40 o 5 0 e x .

Hever l e e :

\,Î"·>"�f�-

.-- ----� ., _..,

"f � >F :� '

/'

V Grouwe 20-1 1 : 21-1 1 :

9 u55 : 25 e x . ove r t r e kk e nd l l u 05 : 6 4 e x . - > Z W ( BOS ) l p o s t He v e r l e e : 1 0 u l 2 : 1 6 e x . Hever l ee :

T r ek t e l p o s t

naar

Z O om

l l u30

( BO S ! l a ag

naar

(M.

ZZO

He n s )

1 7u05 : l l u20 :

2 o nv e x . l a ag bov e n L e u v e n < BOS ) o n g . 9 0 e x . z e e r v e r - > ZO ( B LH .

1 2u l � :

36 e x .

1 1 e x . o v e r t r e kk e nd t e 3 e x . t e B e r t em ( WA F ) 25 e x . o m 1 4 u 3 0 n a a r Z 9 e x . zeer l a a g na ar Z 2 e x . t e H e ve r l e e ( JVT) 1 e x . ove r c i rk e l e nd t e

SAR

M.

He n s .

BOS )

naar

( i d em)

( BOS )

t e Heve r l e e

bov e n Heve r l e e

SAR

ZO

< WA F )

! BO S )

( BLG )

gons

70

re s p .

25 e x .

en

17 ex .

9u00 : 9u30 :

ong .

l OuOO : 5

���- :

ver

zeer

BOS )

l e esgenot .

Maart en .

..,,; · .,.,.

za l

daar

i n t eressant ere

zwar t k o pm-� e uw .

v i nd

' 87 t em. 15 mo o r t

t em e e r

Ma a r

afge l at en

de

ve r s l a g e n de

b l odz i j d e n ok t o b e r

l e ctuur .

opf l eure n . . .

De

a l l een

va n

" n i e t - i ng e w i j d e n "

V 0or

s aa i e

a ls

sug g e s t i e :

vo l k .

.

t1

••..•. . . . •..•••

de

Op

v e r s l ag

1Jk

.

v o g e l ak t i v 1 t e i t

ove r k om e n

l

.

2 vers l agen)

in

oktober - december '87

.

.. ... . . ..... . .... . .. .. ...... ....... ... ....... ... ....... .... .. . .... .. . .. .. . ..... . . . .. ... .. .. .... ... . . .. . . . ... .. ... ... .. .... . . ... .. . . .. . . . . .. . . ... ...

. .. .

��

te

St-Jor i s

naar

NW

te

ove r t rekk e nd

ex .

op

ex .

ex.

naar

SAR

te

" t egent rek"

naar

t e Ove r i j s e Z

( PE S J (G.

Abts .

ea . )

( i dem)

( BO S )

(G .

NW

Abts . te

ea . l

W i nk s e l e

( BO S )

( PE S )

Haasrode

te

W a t e r -OH

We e r t

W i nk s e l e

ex . en 5

t e Ove r i j s e Zoe t

boven h e t

ex .

50

ex.

60 1 3u 35 : 29 resp . 120 2 1 - 1 1 : 48 l l uOO :

doo r t r e k

op

naar Z

( BLG )

R i e tgons 1 3- 1 2

Van

U

e r z e k e r o l v a n g e hoord o f U h e b t e r a l o v e r g e l e z e n : h e t f e no­ l og 1 e p r o j e k t van d e VWG . Even o p f r i s s e n : f e no l og i e i s e e n vorm van w e ­ t e n s c h a p . d l e h e t s e i z o e n s g e bo n d e n g e d r a g v a n be p a a l d e d i e rs o o r t e n u n d e r z o e k l . 1 n o n s g e v a l d e a a nk oms t v a n d e t r e k � og e l s 1 n h e t voo r J a a r

tot

m i ns t e ns

g o � � v o o r e e � l l) t a a l v a n 5 5 s s0 r t e n . J d J a . rnoo i � t h e o i- 1 e . m a a r w a t � e n 1 Y. d d a r n u m·:•:: . :: a l j f! d o o r s n i: e - l e ::� ö t� :: 1 c h a. l l 1 c � t a. t v 1- ag � n . We l . l.J s c: r. o , 1 · e 1 t d e: l a d t s t e E u g l e n a v a n o n d e r h e t s t o f e n h a a l t e r h e t f e no­ l o g 1 e f o rmu l i � r 1 9 8 8 u i t . U wa nde l t r u s t i g n a a r b u 1 t e 1 1 . o p e n t o r e n e n 0 g e n . n e emt e e n b i c e 1 1 vu l t h e t r e s u l t a a t 1 n . V e r vo l g e n s s t u u r t U h e t f o rmu l i e r ( me t d e s n o od s m a a r 1 g e g e v e n op . . . ) o p n a a r P h i l i p Dumor t 1 e r l ad r· e s o p f ormu l i e r ) e n l i e f s t o o k e e n c o p i e t j e n a a r mij ( - Ma a r t e n H e n s : adc e s U WE• l b e k e n d ) . V e e 1 s u c c e s !

2 0- 1 2 :

8 ex . te

hebt

VG a ns

( subsp .

" ro s s i c u s " )

OH e n K o r b e e k - D i j I e

(M.

i n de

we i d e r.

H e n s . WEJ . BC 3 1

spe c i e s

1 8- 1 2 :

2

ex .

naar

N

te

W i nk s e l e

I BO S J

B e rg e e nd ·J 2 7 V an Von

en

25 28

28-1 1 : t em . tem .

1 e x . op de a f g e l o t e n v i j ve r t e S A R ( PES . B . d e W 1 t t e ) 2 7 - 1 2 : 1 � t e OH Z < BUI . B O S ) 2 3 - 1 - 8 8 ( z i e o o k vo l g e nd v e r s l a g ) : 2 d'd' t e O H Z ( ve r s c h . w a a rneme rs )


waarnemingen

/j,

... ... . .. ... ...

. . .

.

.

.

.

.

. •:::::· :: : :: :: . .•••

••.

de

van

. .

.

.

di t

o n :: e

·:::::: ::::::: ::::!!! .

.

ten

. . " .. ". . .. ". . :: : ::::: : :

nu

v o l g e nd e

i ets

v e rw i j ze n

Vee l

we U

v 1 J v e 1·

te

wa ar om

ze l f

behoeven

krooneend

met

en

� . -

-

_

_

een

Je

bo nd i g

er

e r m a a r we i n i g

we 1 n 1 g

de

naar

?J

t ek e n i ng e t j e 3

niet

op

uit

de

" zwe e r " .

c omme n t a a r : zoa l s

zo me r t a l i ng .

( ze k e r

Rode .

eens

S t - ll g a t h a

soorten .

p l e z i er door

ml sschien

dit

ze l f

ove r z i c h t

( u i tgesp l i tst

' 88

--

...

�-

d a ar

Voor

de

zoa l s zijn :

t rekke n ;

1 0- 1 0 :

T r ek t e l po s t

1 7- 1 0 :

Hens . W i nkse l e :

g e wo o n ­

a l gemene

soor ­

j a a r v e r s l og e n .

(M.

T r ek t e

roodpoot­

--.._) :�� ��-

de

g e v l euge l d e

1 8- 1 0 :

�- ''l -'..é""'�--�

(''�

ll �v

19-1 0 : 2 0- 1 0 : 2 4- 1 0 : 25-10 : 3 0- 1 2 :

,,/',,...

A. v

Ao l s cho l v e r 40 o 5 0 e x .

Hever l e e :

\,Î"·>"�f�-

.-- ----� ., _..,

"f � >F :� '

/'

V Grouwe 20-1 1 : 21-1 1 :

9 u55 : 25 e x . ove r t r e kk e nd l l u 05 : 6 4 e x . - > Z W ( BOS ) l p o s t He v e r l e e : 1 0 u l 2 : 1 6 e x . Hever l ee :

T r ek t e l p o s t

naar

Z O om

l l u30

( BO S ! l a ag

naar

(M.

ZZO

He n s )

1 7u05 : l l u20 :

2 o nv e x . l a ag bov e n L e u v e n < BOS ) o n g . 9 0 e x . z e e r v e r - > ZO ( B LH .

1 2u l � :

36 e x .

1 1 e x . o v e r t r e kk e nd t e 3 e x . t e B e r t em ( WA F ) 25 e x . o m 1 4 u 3 0 n a a r Z 9 e x . zeer l a a g na ar Z 2 e x . t e H e ve r l e e ( JVT) 1 e x . ove r c i rk e l e nd t e

SAR

M.

He n s .

BOS )

naar

( i d em)

( BOS )

t e Heve r l e e

bov e n Heve r l e e

SAR

ZO

< WA F )

! BO S )

( BLG )

gons

70

re s p .

25 e x .

en

17 ex .

9u00 : 9u30 :

ong .

l OuOO : 5

���- :

ver

zeer

BOS )

l e esgenot .

Maart en .

..,,; · .,.,.

za l

daar

i n t eressant ere

zwar t k o pm-� e uw .

v i nd

' 87 t em. 15 mo o r t

t em e e r

Ma a r

afge l at en

de

ve r s l a g e n de

b l odz i j d e n ok t o b e r

l e ctuur .

opf l eure n . . .

De

a l l een

va n

" n i e t - i ng e w i j d e n "

V 0or

s aa i e

a ls

sug g e s t i e :

vo l k .

.

t1

••..•. . . . •..•••

de

Op

v e r s l ag

1Jk

.

v o g e l ak t i v 1 t e i t

ove r k om e n

l

.

2 vers l agen)

in

oktober - december '87

.

.. ... . . ..... . .... . .. .. ...... ....... ... ....... ... ....... .... .. . .... .. . .. .. . ..... . . . .. ... .. .. .... ... . . .. . . . ... .. ... ... .. .... . . ... .. . . .. . . . . .. . . ... ...

. .. .

��

te

St-Jor i s

naar

NW

te

ove r t rekk e nd

ex .

op

ex .

ex.

naar

SAR

te

" t egent rek"

naar

t e Ove r i j s e Z

( PE S J (G.

Abts .

ea . )

( i dem)

( BO S )

(G .

NW

Abts . te

ea . l

W i nk s e l e

( BO S )

( PE S )

Haasrode

te

W a t e r -OH

We e r t

W i nk s e l e

ex . en 5

t e Ove r i j s e Zoe t

boven h e t

ex .

50

ex.

60 1 3u 35 : 29 resp . 120 2 1 - 1 1 : 48 l l uOO :

doo r t r e k

op

naar Z

( BLG )

R i e tgons 1 3- 1 2

Van

U

e r z e k e r o l v a n g e hoord o f U h e b t e r a l o v e r g e l e z e n : h e t f e no­ l og 1 e p r o j e k t van d e VWG . Even o p f r i s s e n : f e no l og i e i s e e n vorm van w e ­ t e n s c h a p . d l e h e t s e i z o e n s g e bo n d e n g e d r a g v a n be p a a l d e d i e rs o o r t e n u n d e r z o e k l . 1 n o n s g e v a l d e a a nk oms t v a n d e t r e k � og e l s 1 n h e t voo r J a a r

tot

m i ns t e ns

g o � � v o o r e e � l l) t a a l v a n 5 5 s s0 r t e n . J d J a . rnoo i � t h e o i- 1 e . m a a r w a t � e n 1 Y. d d a r n u m·:•:: . :: a l j f! d o o r s n i: e - l e ::� ö t� :: 1 c h a. l l 1 c � t a. t v 1- ag � n . We l . l.J s c: r. o , 1 · e 1 t d e: l a d t s t e E u g l e n a v a n o n d e r h e t s t o f e n h a a l t e r h e t f e no­ l o g 1 e f o rmu l i � r 1 9 8 8 u i t . U wa nde l t r u s t i g n a a r b u 1 t e 1 1 . o p e n t o r e n e n 0 g e n . n e emt e e n b i c e 1 1 vu l t h e t r e s u l t a a t 1 n . V e r vo l g e n s s t u u r t U h e t f o rmu l i e r ( me t d e s n o od s m a a r 1 g e g e v e n op . . . ) o p n a a r P h i l i p Dumor t 1 e r l ad r· e s o p f ormu l i e r ) e n l i e f s t o o k e e n c o p i e t j e n a a r mij ( - Ma a r t e n H e n s : adc e s U WE• l b e k e n d ) . V e e 1 s u c c e s !

2 0- 1 2 :

8 ex . te

hebt

VG a ns

( subsp .

" ro s s i c u s " )

OH e n K o r b e e k - D i j I e

(M.

i n de

we i d e r.

H e n s . WEJ . BC 3 1

spe c i e s

1 8- 1 2 :

2

ex .

naar

N

te

W i nk s e l e

I BO S J

B e rg e e nd ·J 2 7 V an Von

en

25 28

28-1 1 : t em . tem .

1 e x . op de a f g e l o t e n v i j ve r t e S A R ( PES . B . d e W 1 t t e ) 2 7 - 1 2 : 1 � t e OH Z < BUI . B O S ) 2 3 - 1 - 8 8 ( z i e o o k vo l g e nd v e r s l a g ) : 2 d'd' t e O H Z ( ve r s c h . w a a rneme rs )


.ey_ J Ru igpootbu i zerd

Smi e n t 1

e n 3- 1 0 : r e s p . 2 e n 3 e x . t e S A R ( WAF : HAF . BOS ) - V a n 6 t e m . 1 4 - 1 0 : l d' i n e c l i p s t e S A R ( v e r s c h . waa r n . l � 1 6 - 1 0 : 2 e x . t e S A R I WA F I 1 7 - 1 0 : l e x . te OHN . n i e t s t e SAR ( M . H e n s ) - 2 2- 1 0 : 1 t e S A R ( WA F ) _

29 e n 3 0 - 1 0 : 1 & 2 'f t e S A R ( WA F I 3 1 - 1 0 : 2 e x . t e OHZ ( BOS . M . H e n s . e a . ) 1 4 e x . t e S A R ( M . He ns ) 1 - 1 1 : 4 e x . te N K V ( HA F . e a . J 2 - 1 1 : 5 e x . te S A R ( V B A . J V T J 3- 1 1 : 6 e x . t e S A R ( M . H e n s . WAF . B . N e f . VZG . BOS ) V a n a f 1 5 - 1 1 r e g e l m a t i g 1 n h e t LP te K e s s e l -Lo : ma x . : 5 e x . 2 7 - 1 1 : l� 3 � te S A R ( B . de W i t t e ! N a 2 0 - 1 1 g e e n w a a r n e m i ng e n me e r ( t o t e i nde v a n h e t j a a r ) .

7-1 0 :

op

2 1-1 1

19-1 0 : 22-1 0 :

en 6-12 :

resp .

1 ko p p e l

1 8- 1 2 : .

en 1

BOS )

ex .

.J Bru i ne te

OHZ

( BOS)

1 ad .

ex .

te G a s t u c h e

C V ZG )

op t rek

( BLH J

1

ex .

t e W i nk s e l e

( BOS )

k i ek e nd i e f 4- 1 0 :

1 onv .

ex .

t e G a s t uc h e

( V ZG J

l 'f /j uv . n a b i j de B r e mberg te H a a s rode ( BOS ) - 1 0 - 1 0 : Trek t e l p o s t Hever l e e : 1 i n � -k l e e d n a a r Z ( M . H e n s . BOS ! � 1 8- 1 0 : i dem : 2 x 1 e x . d o o r t r e k k e n d ( BLH . BOS . M . H e n s ) 2 2 - 1 0 : l f t e S A R ( WA F ) 4 - 1 1 : 1 f' / j uv . t e Hanune-·M i l l e ( T . V e rwae s t ) 1 4 - 1 1 : 1 i n � -k l e e d door t rekk e n d - > Z t e W i nkse I e ( BOS ) I n d e c emb e r nog 5 waarnem i ng e n . a l l e n vog e l s in f -k l e e d ( B LG . BOS . M . Hens )

van 4 ex

tem .

28-1 2 :

1 'f te

SAR

( v � rs c h .

1 8- 1 0 :

t r e k t e l p os t :

om 1 2 u 0 3 1 j uv .

ex .

o p e e n k l e i ne

1 00 c .

a f s t a nd . D r a a i t e nk e l e ma l e n rond e n zwenkt d a n a f i n NNW- r i '.:"°.­ t i ng , w a a r z e / h e t na e n i ge t i j d u i t het z i c h t verdw i j n t ( BOS . M . H e n s . B L H )

waarn . )

Sme ! l ek e n - ------

i n h e t LP t e K e s s e l -Lo

( V ZG J

Br i ! d u i k e r VZG)

p l a t e i\u

1 7- 1 0 :

1 ex . ove r " s c h i e t e nd "

20-1 0 :

1 e x . t e Heve r l e e ( WA F ) om 1 0 u 5 0 1 e x . n a a r Z t e W i n k s e l e 1 e x . t e S A R ! WA F )

14-1 1 : 1 8- 1 1 :

C B LH .

Heve r l e e

.

N o n n e tj e

2� i n h e t LP

2 6 -9 :

Roodpootva lk

G r o t e z a agbek

28-1 1 :

om 1 2u 0 0

� E e rs t e n aj aarsme l d i ng op

G e d u r e nde de 3 m a a nd e n g e r e g e l d wa a r g e nome n ( m i nd e r i n d e c e mbe r ) o p ve r s c h i l l e n de p l a a t s e n ( S A R . OH . NGB . L P . . . . ) . doch n o o i t i n g ro t e a a n t a l l e n ( ma x . 4 J .

2 'f

4-1 0 :

t r ek t e l p o s t Hever l e e : 1 e x . 1 e x . n a a r Z te SAR ( WAF )

La a t s t e waarnem i ng :

S l o b e e nd

29-1 2 :

( WAF I

'..,/ B l auwe k i ek e nd i e f

- 3 0 e n 3 1 - 1 0 : r e s p . 2 'f e n 3 e x . t e S A R ( WAF : M . H e n s ) l 'f t e S A R ( v e r s ch . w a a r n . l - 4 - 1 1 : l 'f t e FLO ( M . H e n s . WAF ) 15-1 1 : 1 t e S A R ( WEJ ) Tus s e n 2 1 - 1 1 e n 1 7 - 1 2 5 waa r n e m i n ge n i n h e t LP . met e e n max . o p 2 1 - 1 1 C V ZG I 2 3- 1 2 : l � t e OH ( d ' H o o r e )

22

l age hoog t e ove r c i rk e l e n d t e S AR

i s a r e nd

- 3- 1 1 :

Van

op

L a a t s t e waarnem i ng :

P i j ! s t aart

V

ex .

-./ Rode wouw

1 en 3- 1 0 : 1 e x . t e S A R ( WA F : HAF 1 0 - 1 0 : l� t e F LO ( WA F . M . H e n s ) 3 - 1 1 : l 'f t e SAR ( v ers c h . w a a r n . ) 1 5 - 1 1 : 1 k o p p e 1 i n L P ( V ZG J

J

1

J We spend i e f

v Krak e e nd

2 8- 1 1

.t:J

(M.

Hens )

op

het

te

! BO S )

Neer i j

s e - L e e f d a a 1,


.ey_ J Ru igpootbu i zerd

Smi e n t 1

e n 3- 1 0 : r e s p . 2 e n 3 e x . t e S A R ( WAF : HAF . BOS ) - V a n 6 t e m . 1 4 - 1 0 : l d' i n e c l i p s t e S A R ( v e r s c h . waa r n . l � 1 6 - 1 0 : 2 e x . t e S A R I WA F I 1 7 - 1 0 : l e x . te OHN . n i e t s t e SAR ( M . H e n s ) - 2 2- 1 0 : 1 t e S A R ( WA F ) _

29 e n 3 0 - 1 0 : 1 & 2 'f t e S A R ( WA F I 3 1 - 1 0 : 2 e x . t e OHZ ( BOS . M . H e n s . e a . ) 1 4 e x . t e S A R ( M . He ns ) 1 - 1 1 : 4 e x . te N K V ( HA F . e a . J 2 - 1 1 : 5 e x . te S A R ( V B A . J V T J 3- 1 1 : 6 e x . t e S A R ( M . H e n s . WAF . B . N e f . VZG . BOS ) V a n a f 1 5 - 1 1 r e g e l m a t i g 1 n h e t LP te K e s s e l -Lo : ma x . : 5 e x . 2 7 - 1 1 : l� 3 � te S A R ( B . de W i t t e ! N a 2 0 - 1 1 g e e n w a a r n e m i ng e n me e r ( t o t e i nde v a n h e t j a a r ) .

7-1 0 :

op

2 1-1 1

19-1 0 : 22-1 0 :

en 6-12 :

resp .

1 ko p p e l

1 8- 1 2 : .

en 1

BOS )

ex .

.J Bru i ne te

OHZ

( BOS)

1 ad .

ex .

te G a s t u c h e

C V ZG )

op t rek

( BLH J

1

ex .

t e W i nk s e l e

( BOS )

k i ek e nd i e f 4- 1 0 :

1 onv .

ex .

t e G a s t uc h e

( V ZG J

l 'f /j uv . n a b i j de B r e mberg te H a a s rode ( BOS ) - 1 0 - 1 0 : Trek t e l p o s t Hever l e e : 1 i n � -k l e e d n a a r Z ( M . H e n s . BOS ! � 1 8- 1 0 : i dem : 2 x 1 e x . d o o r t r e k k e n d ( BLH . BOS . M . H e n s ) 2 2 - 1 0 : l f t e S A R ( WA F ) 4 - 1 1 : 1 f' / j uv . t e Hanune-·M i l l e ( T . V e rwae s t ) 1 4 - 1 1 : 1 i n � -k l e e d door t rekk e n d - > Z t e W i nkse I e ( BOS ) I n d e c emb e r nog 5 waarnem i ng e n . a l l e n vog e l s in f -k l e e d ( B LG . BOS . M . Hens )

van 4 ex

tem .

28-1 2 :

1 'f te

SAR

( v � rs c h .

1 8- 1 0 :

t r e k t e l p os t :

om 1 2 u 0 3 1 j uv .

ex .

o p e e n k l e i ne

1 00 c .

a f s t a nd . D r a a i t e nk e l e ma l e n rond e n zwenkt d a n a f i n NNW- r i '.:"°.­ t i ng , w a a r z e / h e t na e n i ge t i j d u i t het z i c h t verdw i j n t ( BOS . M . H e n s . B L H )

waarn . )

Sme ! l ek e n - ------

i n h e t LP t e K e s s e l -Lo

( V ZG J

Br i ! d u i k e r VZG)

p l a t e i\u

1 7- 1 0 :

1 ex . ove r " s c h i e t e nd "

20-1 0 :

1 e x . t e Heve r l e e ( WA F ) om 1 0 u 5 0 1 e x . n a a r Z t e W i n k s e l e 1 e x . t e S A R ! WA F )

14-1 1 : 1 8- 1 1 :

C B LH .

Heve r l e e

.

N o n n e tj e

2� i n h e t LP

2 6 -9 :

Roodpootva lk

G r o t e z a agbek

28-1 1 :

om 1 2u 0 0

� E e rs t e n aj aarsme l d i ng op

G e d u r e nde de 3 m a a nd e n g e r e g e l d wa a r g e nome n ( m i nd e r i n d e c e mbe r ) o p ve r s c h i l l e n de p l a a t s e n ( S A R . OH . NGB . L P . . . . ) . doch n o o i t i n g ro t e a a n t a l l e n ( ma x . 4 J .

2 'f

4-1 0 :

t r ek t e l p o s t Hever l e e : 1 e x . 1 e x . n a a r Z te SAR ( WAF )

La a t s t e waarnem i ng :

S l o b e e nd

29-1 2 :

( WAF I

'..,/ B l auwe k i ek e nd i e f

- 3 0 e n 3 1 - 1 0 : r e s p . 2 'f e n 3 e x . t e S A R ( WAF : M . H e n s ) l 'f t e S A R ( v e r s ch . w a a r n . l - 4 - 1 1 : l 'f t e FLO ( M . H e n s . WAF ) 15-1 1 : 1 t e S A R ( WEJ ) Tus s e n 2 1 - 1 1 e n 1 7 - 1 2 5 waa r n e m i n ge n i n h e t LP . met e e n max . o p 2 1 - 1 1 C V ZG I 2 3- 1 2 : l � t e OH ( d ' H o o r e )

22

l age hoog t e ove r c i rk e l e n d t e S AR

i s a r e nd

- 3- 1 1 :

Van

op

L a a t s t e waarnem i ng :

P i j ! s t aart

V

ex .

-./ Rode wouw

1 en 3- 1 0 : 1 e x . t e S A R ( WA F : HAF 1 0 - 1 0 : l� t e F LO ( WA F . M . H e n s ) 3 - 1 1 : l 'f t e SAR ( v ers c h . w a a r n . ) 1 5 - 1 1 : 1 k o p p e 1 i n L P ( V ZG J

J

1

J We spend i e f

v Krak e e nd

2 8- 1 1

.t:J

(M.

Hens )

op

het

te

! BO S )

Neer i j

s e - L e e f d a a 1,


30. ..J

31. Goudp l e v i e r 1 1-11 :

t e W i nk s e l e p as s e r e n r e s p . t o t ZW ( BOS }

8

a 9 ,

25 .

6 ,

7

en

1

ex . .

januari

a l len

n a ar Z

14- 1 1 :

2 2- 1 1 :

25

ex .

d o o r t r e k k e nd te Ove r i j s e n a a r Z t e W i nk s e l e ( BO S } e x . t e Ove r i j s e ( PE S )

1

ex .

1

aud .

25

( PE S }

V wu lp 14-1 1 :

maart '88

15

-

A a l scho l ve r doo r t r e k k e nd om 1 2 u 5 0

te

W i nk s e l e

( BOS )

8-3 : 5 ex . 1 1 - 3 1 SAR :

J W i tga tj e V a n h a l f ok t . t o t e i nd d e c . nage n o e g c o n s t a n t a a nwez i g te S A R . i n w i s s e l e nd e a a n t a l l e n . me t e e n max . v a n 1 3 e x . o p 2 8 e n 2 9 - 1 1 I PE S , A nd e re : 1 7 - 1 0 : 3 t e NKV I M . He ns ) 1 3- 1 2 : 2 e x . te OH-we i d e s ( WEJ } 1 9 - 1 2 : 1 e x . te NKV ( M . He n s ) 2 9 - 1 2 : 5 t e OHZ < BOS )

ea)

n a a r N O t e Ove r i j s e ( P E S ) 1 6 u 0 5 : 1 a d . i n broedk l e e d n a a r N O ( PE S ) 1 6 u4 0 : ong . 4 5 e x . o v e r t r e k k e n d n a a r NO I PE S J

G r auwe gans 20 24 Bij

en 2 1 - 2 : 1 tem . 28-2 : •

e x . t e SAR < BOS . 1 k o p p e l t e SAR .

B . Nef . waarb i j

( WAF . V SK , M . H e n s , b e i d e w a a r ne m i ng e n i s de

deze

M . Hens . e a . ) o a . b a l t s w a a r g e nome n

PES l w i l de

herkom s t

v a n de

wo r d t

voge l s

twi j ­

f e l a cht i g . . .

v'wat e r s n ip B i j n a u i t s l u i t e nd w a arge nomen op de a f g e l a t e n v i j ve r t e S A R , 4 - 1 1 : 2 e x . ( M . H e ns ) : 7 - 1 1 : 5 ex . ( G . V a n d e p u t t e } ; 2 2 - 1 1 : 3 V e rd e r op 1 3- 1 2 1 e x . te OHN ( WEJ ) .

oa . : ex . ( BOS )

v Z_w a r t k opme euw

29-1 2 :

1 i n e e r s t e w i n t erk l e e d samen me t Ove r i j s e ( PE S J .

2 7- 2 : 6 e x . p l e i s t e r e nd t u s s e n NKV e n NGB I M . H e n s ) 5 - 3 : t e Ove r i j s e p as s e r e n r e s p . 3 0 . 2 6 . 1 6 en 1 8 e x . 1 e x . te OHZ ( M . H e n s )

( PE S }

6 - 3 : 1 e x . n a a r W te W i nk s e l e om 1 8u 0 0 ( BOS > 1 1 - 3 : 1 1 e x . n a a r N om 9 u 0 0 bove n Leuve n ( BOS )

G a n s spe c i e s een 30-t a l

k ok me e uwe n

1 3- 2 : o n g . 1 5 e x . n a a r W te Ove r i j s e ( PE S } 8 - 3 : e e n 5 0 - t a l e x . n a a r N bove n Waver o m 6 u 3 5

te

Nef )

B e rge e n d

Ysvoge l I n o k � . e n nov . e nk e l waarge nomen t e S A R ( n - 6 ) . me t e e n max . 2 e x . o p 1 8- 1 0 " ( WE J . B LG J V e 1· d e r nog i n d e c embe r : 1 3- 1 2 : 1 t e NGB ( WEJ J 1 7- 1 2 : 1 e x . te OHZ l M . H e n s ) 2 2 - 1 2 : 2 e x . t e S A R ( G . V a nde p u t t e )

<B .

De 2 c!J waarn . }

van

te OHZ

(zie

Van 1 6 tem . 2 3 - 1 : 1 5 t em . 1 7- 3 : 2 C/

vor i g vers l ag }

10 te

b l i j ve n d a a r

( ! } e x . t e S A R ( ve r s c h . S A R (WAF , BOS , M . H e n s .

nog

tot

23-1

( ve r s c h .

wa a r n . ) ea . l

Smi e n t Van 16 tem 3 1 - 1 : 6 - 2 : 3 <1 4 � t e S A R

W a t e rpi eper

V r e emd g e n o e g g e e n o k t o b e rme l d i n ; e n . . . � - 1 1 : o n u . 2 0 e x . o p d e s l a a p p ] a � t s t e üH-Doode Be�de I V B A ) 4 -- 1 1 : l e :< . t e S A R ! WA F . M . He n s ! I n de J oo p van nov . g e r e g e l d g e s i g n a l e e r d op h e t s l i k t e SAR . o a . m i n . 20 e :< . op 8- 1 1 ( WAF J . e v e n a ! s e i nd d e c . op OHZ ( z e l f d e 1· e d e n : ge l aten . . . ) .

B oom_l e e uwe r i k 1 0 - 1 0 : Trek t e ! p o s t Hever l e e : 4 e x . n a a r Z I M . H e n s . BOS ) ." . BLH J 1 0 - 1 0 : i d em : 2 x 1 e x . Qve r t r ekk e nd ( " " " 2 5 - 1 0 : 1 e x . n a a r Z t e � e v e r l e e ! 30 S ) 3 e n 1 5 - 1 1 : r e s p . 1 e n 4 e x . p a s s e r e n t e W i nk s e l e I BOS )

1 7- 2 : 6-3 :

af­

l ' res p . IB.

t e OHN .

te S A R ( G . A b : s . ( D05 . G . Abt s i

1 koppe l l î t e OHZ

SAR .

Nef }

M.

OHZ

He ns .

en

SAR

( ve r s c h .

waa r n . J

BOS !

K r a k e e nd Van 8 19 en

t em . 1 4- 2 : l rl t e S A R 1 ·1 e r s c h . wa a r n . ) 2 0 - 2 ; 1 k o p p e l a c h t e r e e nv o l g e n s t e S A R e n NGB

28-2 :

eerst

Van 4

t em .

7 e n 8-3 :

l 'f? .

6-3 :

l ater 1 1/ t e

2 6' 1 , t e

9-3 : 1 koppe l 15 e n 16-3 : 1

SAR

1 SAR

k o p ;:i e l I P:':S ,

( WAF .

t e S A R ( BO S } k O P F e l t e S AR

te

SAR

BOS ,

PES . '. WAF ,

D .

M.

( V S!< ; Hens .

BOS ) ea . l

S l a bb r n c k }

ea . }

I PE 5 ;

M.

Hens )


30. ..J

31. Goudp l e v i e r 1 1-11 :

t e W i nk s e l e p as s e r e n r e s p . t o t ZW ( BOS }

8

a 9 ,

25 .

6 ,

7

en

1

ex . .

januari

a l len

n a ar Z

14- 1 1 :

2 2- 1 1 :

25

ex .

d o o r t r e k k e nd te Ove r i j s e n a a r Z t e W i nk s e l e ( BO S } e x . t e Ove r i j s e ( PE S )

1

ex .

1

aud .

25

( PE S }

V wu lp 14-1 1 :

maart '88

15

-

A a l scho l ve r doo r t r e k k e nd om 1 2 u 5 0

te

W i nk s e l e

( BOS )

8-3 : 5 ex . 1 1 - 3 1 SAR :

J W i tga tj e V a n h a l f ok t . t o t e i nd d e c . nage n o e g c o n s t a n t a a nwez i g te S A R . i n w i s s e l e nd e a a n t a l l e n . me t e e n max . v a n 1 3 e x . o p 2 8 e n 2 9 - 1 1 I PE S , A nd e re : 1 7 - 1 0 : 3 t e NKV I M . He ns ) 1 3- 1 2 : 2 e x . te OH-we i d e s ( WEJ } 1 9 - 1 2 : 1 e x . te NKV ( M . He n s ) 2 9 - 1 2 : 5 t e OHZ < BOS )

ea)

n a a r N O t e Ove r i j s e ( P E S ) 1 6 u 0 5 : 1 a d . i n broedk l e e d n a a r N O ( PE S ) 1 6 u4 0 : ong . 4 5 e x . o v e r t r e k k e n d n a a r NO I PE S J

G r auwe gans 20 24 Bij

en 2 1 - 2 : 1 tem . 28-2 : •

e x . t e SAR < BOS . 1 k o p p e l t e SAR .

B . Nef . waarb i j

( WAF . V SK , M . H e n s , b e i d e w a a r ne m i ng e n i s de

deze

M . Hens . e a . ) o a . b a l t s w a a r g e nome n

PES l w i l de

herkom s t

v a n de

wo r d t

voge l s

twi j ­

f e l a cht i g . . .

v'wat e r s n ip B i j n a u i t s l u i t e nd w a arge nomen op de a f g e l a t e n v i j ve r t e S A R , 4 - 1 1 : 2 e x . ( M . H e ns ) : 7 - 1 1 : 5 ex . ( G . V a n d e p u t t e } ; 2 2 - 1 1 : 3 V e rd e r op 1 3- 1 2 1 e x . te OHN ( WEJ ) .

oa . : ex . ( BOS )

v Z_w a r t k opme euw

29-1 2 :

1 i n e e r s t e w i n t erk l e e d samen me t Ove r i j s e ( PE S J .

2 7- 2 : 6 e x . p l e i s t e r e nd t u s s e n NKV e n NGB I M . H e n s ) 5 - 3 : t e Ove r i j s e p as s e r e n r e s p . 3 0 . 2 6 . 1 6 en 1 8 e x . 1 e x . te OHZ ( M . H e n s )

( PE S }

6 - 3 : 1 e x . n a a r W te W i nk s e l e om 1 8u 0 0 ( BOS > 1 1 - 3 : 1 1 e x . n a a r N om 9 u 0 0 bove n Leuve n ( BOS )

G a n s spe c i e s een 30-t a l

k ok me e uwe n

1 3- 2 : o n g . 1 5 e x . n a a r W te Ove r i j s e ( PE S } 8 - 3 : e e n 5 0 - t a l e x . n a a r N bove n Waver o m 6 u 3 5

te

Nef )

B e rge e n d

Ysvoge l I n o k � . e n nov . e nk e l waarge nomen t e S A R ( n - 6 ) . me t e e n max . 2 e x . o p 1 8- 1 0 " ( WE J . B LG J V e 1· d e r nog i n d e c embe r : 1 3- 1 2 : 1 t e NGB ( WEJ J 1 7- 1 2 : 1 e x . te OHZ l M . H e n s ) 2 2 - 1 2 : 2 e x . t e S A R ( G . V a nde p u t t e )

<B .

De 2 c!J waarn . }

van

te OHZ

(zie

Van 1 6 tem . 2 3 - 1 : 1 5 t em . 1 7- 3 : 2 C/

vor i g vers l ag }

10 te

b l i j ve n d a a r

( ! } e x . t e S A R ( ve r s c h . S A R (WAF , BOS , M . H e n s .

nog

tot

23-1

( ve r s c h .

wa a r n . ) ea . l

Smi e n t Van 16 tem 3 1 - 1 : 6 - 2 : 3 <1 4 � t e S A R

W a t e rpi eper

V r e emd g e n o e g g e e n o k t o b e rme l d i n ; e n . . . � - 1 1 : o n u . 2 0 e x . o p d e s l a a p p ] a � t s t e üH-Doode Be�de I V B A ) 4 -- 1 1 : l e :< . t e S A R ! WA F . M . He n s ! I n de J oo p van nov . g e r e g e l d g e s i g n a l e e r d op h e t s l i k t e SAR . o a . m i n . 20 e :< . op 8- 1 1 ( WAF J . e v e n a ! s e i nd d e c . op OHZ ( z e l f d e 1· e d e n : ge l aten . . . ) .

B oom_l e e uwe r i k 1 0 - 1 0 : Trek t e ! p o s t Hever l e e : 4 e x . n a a r Z I M . H e n s . BOS ) ." . BLH J 1 0 - 1 0 : i d em : 2 x 1 e x . Qve r t r ekk e nd ( " " " 2 5 - 1 0 : 1 e x . n a a r Z t e � e v e r l e e ! 30 S ) 3 e n 1 5 - 1 1 : r e s p . 1 e n 4 e x . p a s s e r e n t e W i nk s e l e I BOS )

1 7- 2 : 6-3 :

af­

l ' res p . IB.

t e OHN .

te S A R ( G . A b : s . ( D05 . G . Abt s i

1 koppe l l î t e OHZ

SAR .

Nef }

M.

OHZ

He ns .

en

SAR

( ve r s c h .

waa r n . J

BOS !

K r a k e e nd Van 8 19 en

t em . 1 4- 2 : l rl t e S A R 1 ·1 e r s c h . wa a r n . ) 2 0 - 2 ; 1 k o p p e l a c h t e r e e nv o l g e n s t e S A R e n NGB

28-2 :

eerst

Van 4

t em .

7 e n 8-3 :

l 'f? .

6-3 :

l ater 1 1/ t e

2 6' 1 , t e

9-3 : 1 koppe l 15 e n 16-3 : 1

SAR

1 SAR

k o p ;:i e l I P:':S ,

( WAF .

t e S A R ( BO S } k O P F e l t e S AR

te

SAR

BOS ,

PES . '. WAF ,

D .

M.

( V S!< ; Hens .

BOS ) ea . l

S l a bb r n c k }

ea . }

I PE 5 ;

M.

Hens )


3.t S l obe e nd Beg i n j anuar i

3 w a a r n em i n g e n t e S A R ( ma x . 3 e x . ) : d a a r n a i s h e t wach­ 1 8- 2 voor we t e r u g s l obbe n te z i e n k r i j g e n ( 4 e x . te WLS ( Z l l . Er d i e n l we l g e z e g d � a t e r d e he l e w i n t e r 1 � v e r b l e e f i n LP t e K e s s e l ­ tot

ten Lo

( vn l .

sl

ag . .

WLS ) .

NGB .

SAR .

20-2

na

E e nma a l

ea . ) .

( V ZG ,

v i nd e n

a l t i j d we l

er

zij n

va l t

D e d o o r t re k p i ek

e r ge ns

2

l A

ex .

We i n i g wa a r n em i n g e n

dit

j aar

l igt

nog

J ag e r d a n d e

het %

ook

vo l g t

als

ad . �

w i j ten

( te

aan

de

voorgaand e

za ch t e

j ar e n .

wi n t e r

?l

en

W a a r n em i �g e n

v e r de e l d :

te

b u i t e n d i t v e r­

net

33.

k i ek e nd i e f

B l auwe

We spend i e f · s ame n m e t

lex .

31-1 :

3 B u i ze rd e n / B u s e s bove n de h u t

te

SAR

( V .'O K )

P ij ! s t a a r t Van

1 2-1

c o n s t an t

1-2

tem .

u i t s l u i t e n d t e OHZ en t e O H Z ( WA F ) . en 2

V a n de k l as s i e k e

t em

2

6-3 :

.

4-3 :

l ei"

2 \1

1 � te te

7 ex .

1 1-3 :

1 4 tot

SAR en

SAR

naar

1 8- 3 :

dit

was

NO

j a ar maa r

< PE S .

WAF .

6 cl' 2 \1 t e NGB

te

SAR

1 \1 t e WLS I Z I

b i j na

aanta l l e n .

18-1 :

e e n ma x i mum op

voo r j a a r s d o o r t r e k

w a a r n em i ng e n :

a l le

i n w i s s e l e nd e

a a nwez i g met

SAR .

1 koppe l we i n i g M.

Hens )

( BOS .

( PE S )

te

me r k e n :

te

G.

SAR

Ab t s l

( BOS )

Sme ! l e k e n

30-1 : 5-3 :

1 2- 3 :

1

koppe

1

te

SAR

(M.

ex .

t e i-

achter een ( M . H .� 1 1 s )

p l aatse

te

ve l d l e e uwe r i k Ove r i

j

se

op

het

p l at e au

te

Neer i j se­

( PE S )

S c h o l ek s t e r

9-3 : Zome r t a l i ng

1

1 \1 j a g e n d Lee f d a a l

4 ex .

te

SAR

IS.

C ar i o n )

K l uut

H e ns )

1

1 4-3 :

ex .

te

SAR

( WAF )

Kroone e nd

1 7-2 : 2 Ó' 2 \1

te

" g ekk e "

M.

Zwa r t e

1 1-1 : 1 6-3 :

Hens ,

Wa t e r . goed

zo

s ! e chts

als

een dag

a a nwez i g .

Ondanks

voge l s . . . ( BOS .

zeker w i l d e

G .

de Ab t s .

1 \1 t e S A R

( BLH .

WAF )

l d' komt t i j de n s e e n bu i a l s l at e r in e n v e r t r e k t 4 rr: i n .

2

ex .

te

NGB

een

steen

u i t de heme l v a l l e n te S A R l at e r o p d e dag < PES I ;

( BOS )

tot

7-3 :

4

1 1-3 :

ex .

1

ex

t e SAR ( S . Car i on ) . t e S A R ( M . He ns :

s t r a nd l ope r

1

ex .

te

SAR

D.

I P ES .

S l ab b i nck .

1 7 - 3 1 k o p i: e i

WEJ ,

e� . J

t e WLS ( N ) ;

ea . )

Tus s e n 8 - 1 e n 6 - 2 1 3 w a a r n em i ng e n op de a f g e l a t e n v i j ve r t e OH: e e n max i mum v a n 9 e x . op 1 7 - 1 ( WEJ . M . H e ns ) 1 1 - 3 : 3 e x . n a a r NO te S A R ( P E S l

Grut t o

9-3 :

ex .

1

in

w 1 n t e rk l e e d

te

Wu lp

Hens .

PESI

W a t e r s n ip

z a agbek

M.

max .

en

NO- r i c h t i n g

N o nn e t j e ( BOS .

9-3 :

Bonte

4 - 1 : 2 \1 t e SAR ( PE S I 0 - 1 : 1 \1 t e S A R ( P ES , WAF I 2 3- 1 : 1 \1 t e S A R ( M . Ee n s ) V a n 1 8 - 2 t o t m i n . 1 8 - 3 c o n s t a n t a a nw e z i g t e WLS I Z I : t o t 2 - 3 1 k o p p e l . v .r n 2 t o t 1 1 (1 f 1 2 - 3 2J' e n 1 \1 o p 1 3 e n 1 4 - 3 z e l f s 3 1 1\1 e n v a n a f 1 5 e I DOS . "! . l i >o? n s . T . V e r w a e s t . WE:J . e a . ) t e r ug 1 k O P l ' ·� l

Van

Bont bekp l ev i e r

10

z e e ëe nd

h e t ze l f d e

Grote

O H - Zoe t

p l aa t s ea . )

op

13.

1 4 en 1 5 - 3 ze l f s 2 d' e n 1\1

1 0- 3 :

1 ex .

te

SAR

(M.

te

SAR

( WA F )

Hens >

Ture l uur

1 4- 3 :

7

ex .

SAR

I BOS .

G.

Ab t ! l

me t


3.t S l obe e nd Beg i n j anuar i

3 w a a r n em i n g e n t e S A R ( ma x . 3 e x . ) : d a a r n a i s h e t wach­ 1 8- 2 voor we t e r u g s l obbe n te z i e n k r i j g e n ( 4 e x . te WLS ( Z l l . Er d i e n l we l g e z e g d � a t e r d e he l e w i n t e r 1 � v e r b l e e f i n LP t e K e s s e l ­ tot

ten Lo

( vn l .

sl

ag . .

WLS ) .

NGB .

SAR .

20-2

na

E e nma a l

ea . ) .

( V ZG ,

v i nd e n

a l t i j d we l

er

zij n

va l t

D e d o o r t re k p i ek

e r ge ns

2

l A

ex .

We i n i g wa a r n em i n g e n

dit

j aar

l igt

nog

J ag e r d a n d e

het %

ook

vo l g t

als

ad . �

w i j ten

( te

aan

de

voorgaand e

za ch t e

j ar e n .

wi n t e r

?l

en

W a a r n em i �g e n

v e r de e l d :

te

b u i t e n d i t v e r­

net

33.

k i ek e nd i e f

B l auwe

We spend i e f · s ame n m e t

lex .

31-1 :

3 B u i ze rd e n / B u s e s bove n de h u t

te

SAR

( V .'O K )

P ij ! s t a a r t Van

1 2-1

c o n s t an t

1-2

tem .

u i t s l u i t e n d t e OHZ en t e O H Z ( WA F ) . en 2

V a n de k l as s i e k e

t em

2

6-3 :

.

4-3 :

l ei"

2 \1

1 � te te

7 ex .

1 1-3 :

1 4 tot

SAR en

SAR

naar

1 8- 3 :

dit

was

NO

j a ar maa r

< PE S .

WAF .

6 cl' 2 \1 t e NGB

te

SAR

1 \1 t e WLS I Z I

b i j na

aanta l l e n .

18-1 :

e e n ma x i mum op

voo r j a a r s d o o r t r e k

w a a r n em i ng e n :

a l le

i n w i s s e l e nd e

a a nwez i g met

SAR .

1 koppe l we i n i g M.

Hens )

( BOS .

( PE S )

te

me r k e n :

te

G.

SAR

Ab t s l

( BOS )

Sme ! l e k e n

30-1 : 5-3 :

1 2- 3 :

1

koppe

1

te

SAR

(M.

ex .

t e i-

achter een ( M . H .� 1 1 s )

p l aatse

te

ve l d l e e uwe r i k Ove r i

j

se

op

het

p l at e au

te

Neer i j se­

( PE S )

S c h o l ek s t e r

9-3 : Zome r t a l i ng

1

1 \1 j a g e n d Lee f d a a l

4 ex .

te

SAR

IS.

C ar i o n )

K l uut

H e ns )

1

1 4-3 :

ex .

te

SAR

( WAF )

Kroone e nd

1 7-2 : 2 Ó' 2 \1

te

" g ekk e "

M.

Zwa r t e

1 1-1 : 1 6-3 :

Hens ,

Wa t e r . goed

zo

s ! e chts

als

een dag

a a nwez i g .

Ondanks

voge l s . . . ( BOS .

zeker w i l d e

G .

de Ab t s .

1 \1 t e S A R

( BLH .

WAF )

l d' komt t i j de n s e e n bu i a l s l at e r in e n v e r t r e k t 4 rr: i n .

2

ex .

te

NGB

een

steen

u i t de heme l v a l l e n te S A R l at e r o p d e dag < PES I ;

( BOS )

tot

7-3 :

4

1 1-3 :

ex .

1

ex

t e SAR ( S . Car i on ) . t e S A R ( M . He ns :

s t r a nd l ope r

1

ex .

te

SAR

D.

I P ES .

S l ab b i nck .

1 7 - 3 1 k o p i: e i

WEJ ,

e� . J

t e WLS ( N ) ;

ea . )

Tus s e n 8 - 1 e n 6 - 2 1 3 w a a r n em i ng e n op de a f g e l a t e n v i j ve r t e OH: e e n max i mum v a n 9 e x . op 1 7 - 1 ( WEJ . M . H e ns ) 1 1 - 3 : 3 e x . n a a r NO te S A R ( P E S l

Grut t o

9-3 :

ex .

1

in

w 1 n t e rk l e e d

te

Wu lp

Hens .

PESI

W a t e r s n ip

z a agbek

M.

max .

en

NO- r i c h t i n g

N o nn e t j e ( BOS .

9-3 :

Bonte

4 - 1 : 2 \1 t e SAR ( PE S I 0 - 1 : 1 \1 t e S A R ( P ES , WAF I 2 3- 1 : 1 \1 t e S A R ( M . Ee n s ) V a n 1 8 - 2 t o t m i n . 1 8 - 3 c o n s t a n t a a nw e z i g t e WLS I Z I : t o t 2 - 3 1 k o p p e l . v .r n 2 t o t 1 1 (1 f 1 2 - 3 2J' e n 1 \1 o p 1 3 e n 1 4 - 3 z e l f s 3 1 1\1 e n v a n a f 1 5 e I DOS . "! . l i >o? n s . T . V e r w a e s t . WE:J . e a . ) t e r ug 1 k O P l ' ·� l

Van

Bont bekp l ev i e r

10

z e e ëe nd

h e t ze l f d e

Grote

O H - Zoe t

p l aa t s ea . )

op

13.

1 4 en 1 5 - 3 ze l f s 2 d' e n 1\1

1 0- 3 :

1 ex .

te

SAR

(M.

te

SAR

( WA F )

Hens >

Ture l uur

1 4- 3 :

7

ex .

SAR

I BOS .

G.

Ab t ! l

me t


311:

Kalenaer W i tga tj

35 -

e

d e h e l e w i n t e r p e r i od e a a nwez i g : I n j a nuar i b i j n a u i t s l u i ­ t e nd t e OHZ ( ma x i m a a l 1 0 e x . o p 2 7 - 1 1 . La a t s t e wa a r n e m i ng d a a r : 4 e x . op 6 - 2 . V an 2 9 - 1 t o t 2 0 - 2 ve rvo l ge n s i n hoo f d z a ak t e NKV : d e a a n t a l l e n h i e r s t i j g e n e c h t e r n i e t bov e n d e 8 ( 8 - 2 ) . Na e e n e e r s t e w a a r n em i ng t e SAR op 1 8 - 2 ( 5 e x . ) . b l i j f t de soort d a a r n a g e n o e g c o ns t a n t a a nwez i g , we l i sw a a r i n s t e r k s c �omme l e nd e a a n t a l l e n . M a x . : 1 2 e x . op 6 - 3 . G e du r e nd e

v'

Zwar tk opmeeuw 27-2

en 5 -3 :

1

i n e e r s t e w i n t e rk l e e d te O v e r i j s e

< PES :

cf r .

2 9 - 1 2-871

Ysv oge l

6 wa a r n e m i n ge n ,

t e OHN .

OHZ .

NGB .

S A R e n G a s t uche .

za

2 3- 4 - " 8 8 :

vr

2 2 -4- ' BB :

tem . zo 2 4 - 4 - ' 8 8

za

30-4- ' 8 8 :

za

7 - 5 - ' 88 :

vr

1 3- 5 - ' 88 :

K l apek s t e r t u s s e n 3 - 1 e n 7 - 2 1 ad . g e r e ge l d w a a r g e nome n t e FLO ( ve r s c h . 2 7 - 1 : 1 e x . z a ngv l u c h t t e NKV-Doode B emde ( P . D e B e ck e r )

waarn . )

Tj i f tj af 5 - 1 : 1 e x . te W i nk s e l e ( BOS ) 1 4 - 1 : 1 e x . te H e ve r l e e ( WA F ) 1 4 - 2 : 1 e x . z i n g e n d t e OHZ ! BO S .

a f k o r t i n� :

- G e e r t B l eys B Ll l - l l c nn g El l o c k x BUS - S t e v e n Bou i l l o n HAF - Fran c o i s Ha l o t BLG

J VT • J o o s t V a n t r a p p e n PES - S t e p han P e t e n V B A � A n d r e Ve r bove n V SK = K r i s V a n S c h ar e n V Z G - G e r t V a nd e z a n d e WAF - F r a n s Wa l t e r u s WEJ = J a n We l l ek e n s

Voor

de me n s e n d i e n i e t n a a r G e n t e n / o f de V l a amse A r d e n n e nd a g k ome n . o r g a n i s e r e n we e e n week e ndj e n a t u u r s t ud i e i n d e D i j l eva l l e i . G e i n t e r e s s e e r d e n neme n c o n t a c t op �e t Ma a r t e n H e n s 1 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 1 VOOR 2 0 - 4 .

i b i e e n & re p t i e l e n . . . D a g t o ch t . o a . n a a r de S p r i ng p u t ­ ten . Le i d i ng : J o h a n Ny s t e n ( 0 1 6 / 2 5 6 0 6 0 ) A f s p r a ak : 8 u 3 0 S t a t i o n Leuve n me t d e f i e t s 9 u 1 5 The r e s i ak a p e l . N a dI'.l s e s twg . M e e b r e n g e n : s c h e p n e t j e s . d e t e rm i n a t i e g i d s . p i ck n i ck . Amf

Vroegochte ndwande l i ng i n Me e rda a l /M·:> l l e n d a a l

( B i e rbeek) . Le i d i ng : Ma a r t e n H e n s ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 5 u 3 0 Leuve n S t a t i o n . me t d e f i e t s 6 u 1 5 We e r t s e D re e f 1. B i e r b-e e k l . B r i s e -To u t . A l l e n daarheen . . .

WEJ I

�� � �

G e br u i k t e

De J NM be s t a a t 5 j a a r ! Om d e ze b l i j d e g e b e u r t e n i s i r. d e b l o emet j e s t e ze t t e n . word t e r d i e d a g i n G e n t e e n f e e s t ­ J e / b i j e e nkoms t / h e r d e nk i n g s p l e c h t i g he i d g e o r g a n i s e e r è. . 'J oor me e r i n f ormat i e k a n j e s t e e d s i n j e Eug l e n a te rade n gaan .

WLS ( N J (ZJ LP OH N NG B NKV

SJW SAR FLO

z

Wi lse l e

\ .::. o r d

:::: u i d L e o p o l d :o � a r k

Oud-Hev� � l e e =

=

Ne er i J Ne e r i j

za 14-5- · 88 :

V e rgader i ng i n h e t

I n f o c e n t r um v a :. d e V r i e nd e n i V HBl·�.i i . d e e l geme e n t e h u i s He v e r l e e . A f s p r a ak : v a n a f 2 0 u 0 0 a l d a a r P r o g r amma : p i e p ( ! ) . V a l l e i . werkkamp , ak t i v i t e i t e n . . . .

V o e t t o c h t d oo r he e n d e D i j 1 e v a 1 1 e i . Hever l e e . . . L e i d i ng : J o h a n Nys t e n

s � Gro t e Bron s � K l i n i ek

S t -J o r i s We e r t - S t - Ag a t h i Rode - F l o r i va l

t o t ·:iud­

( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) . o f v o o r w i e me t z a n d . voge l s w i l sm i j t e n . S t e f a a � V a nde r au w e r a ( 0 1 6 / k i j k m a a r i n ' t t e l e f o o n t J e k J M e e b1· e ng e n : g e l d ( t re i n ) . e t e n . l a a r z e n ( ? ) . e t c . . . e ,_c . . . bome n .

za

2 1 - 5 - ' 88 :

v i j vers .

E e n d ag i n d e Doode Bemde . N a m i ddag : p l a n t e n t o c h t . w a a r· keken

za l

L e i d i ng :

A f s p r a ak :

Noord

Zu i d

v a n G a s t u ch e

A vo nd :

word e n .

niet

·i l l e e 11

naar

� l an t � � g e ­

B a r t V e r c ou t e r e ( 0 1 6 / 4 S 1 7 4 5 ; 1 4 u 0 0 S t a t i o n � e u v e n me t d e

1 4 u 3 0 Wave r s e � a a n .

f iets Z o e t Wa : e r

z a ngvo g e l t o c h t ( r i e t.vog e l s . e d . ) Le i d i ng : Ma a r t e n He ns ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 1 9 u 3 0 Wave r s e b a a � . Z o e t Wat e r


311:

Kalenaer W i tga tj

35 -

e

d e h e l e w i n t e r p e r i od e a a nwez i g : I n j a nuar i b i j n a u i t s l u i ­ t e nd t e OHZ ( ma x i m a a l 1 0 e x . o p 2 7 - 1 1 . La a t s t e wa a r n e m i ng d a a r : 4 e x . op 6 - 2 . V an 2 9 - 1 t o t 2 0 - 2 ve rvo l ge n s i n hoo f d z a ak t e NKV : d e a a n t a l l e n h i e r s t i j g e n e c h t e r n i e t bov e n d e 8 ( 8 - 2 ) . Na e e n e e r s t e w a a r n em i ng t e SAR op 1 8 - 2 ( 5 e x . ) . b l i j f t de soort d a a r n a g e n o e g c o ns t a n t a a nwez i g , we l i sw a a r i n s t e r k s c �omme l e nd e a a n t a l l e n . M a x . : 1 2 e x . op 6 - 3 . G e du r e nd e

v'

Zwar tk opmeeuw 27-2

en 5 -3 :

1

i n e e r s t e w i n t e rk l e e d te O v e r i j s e

< PES :

cf r .

2 9 - 1 2-871

Ysv oge l

6 wa a r n e m i n ge n ,

t e OHN .

OHZ .

NGB .

S A R e n G a s t uche .

za

2 3- 4 - " 8 8 :

vr

2 2 -4- ' BB :

tem . zo 2 4 - 4 - ' 8 8

za

30-4- ' 8 8 :

za

7 - 5 - ' 88 :

vr

1 3- 5 - ' 88 :

K l apek s t e r t u s s e n 3 - 1 e n 7 - 2 1 ad . g e r e ge l d w a a r g e nome n t e FLO ( ve r s c h . 2 7 - 1 : 1 e x . z a ngv l u c h t t e NKV-Doode B emde ( P . D e B e ck e r )

waarn . )

Tj i f tj af 5 - 1 : 1 e x . te W i nk s e l e ( BOS ) 1 4 - 1 : 1 e x . te H e ve r l e e ( WA F ) 1 4 - 2 : 1 e x . z i n g e n d t e OHZ ! BO S .

a f k o r t i n� :

- G e e r t B l eys B Ll l - l l c nn g El l o c k x BUS - S t e v e n Bou i l l o n HAF - Fran c o i s Ha l o t BLG

J VT • J o o s t V a n t r a p p e n PES - S t e p han P e t e n V B A � A n d r e Ve r bove n V SK = K r i s V a n S c h ar e n V Z G - G e r t V a nd e z a n d e WAF - F r a n s Wa l t e r u s WEJ = J a n We l l ek e n s

Voor

de me n s e n d i e n i e t n a a r G e n t e n / o f de V l a amse A r d e n n e nd a g k ome n . o r g a n i s e r e n we e e n week e ndj e n a t u u r s t ud i e i n d e D i j l eva l l e i . G e i n t e r e s s e e r d e n neme n c o n t a c t op �e t Ma a r t e n H e n s 1 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 1 VOOR 2 0 - 4 .

i b i e e n & re p t i e l e n . . . D a g t o ch t . o a . n a a r de S p r i ng p u t ­ ten . Le i d i ng : J o h a n Ny s t e n ( 0 1 6 / 2 5 6 0 6 0 ) A f s p r a ak : 8 u 3 0 S t a t i o n Leuve n me t d e f i e t s 9 u 1 5 The r e s i ak a p e l . N a dI'.l s e s twg . M e e b r e n g e n : s c h e p n e t j e s . d e t e rm i n a t i e g i d s . p i ck n i ck . Amf

Vroegochte ndwande l i ng i n Me e rda a l /M·:> l l e n d a a l

( B i e rbeek) . Le i d i ng : Ma a r t e n H e n s ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 5 u 3 0 Leuve n S t a t i o n . me t d e f i e t s 6 u 1 5 We e r t s e D re e f 1. B i e r b-e e k l . B r i s e -To u t . A l l e n daarheen . . .

WEJ I

�� � �

G e br u i k t e

De J NM be s t a a t 5 j a a r ! Om d e ze b l i j d e g e b e u r t e n i s i r. d e b l o emet j e s t e ze t t e n . word t e r d i e d a g i n G e n t e e n f e e s t ­ J e / b i j e e nkoms t / h e r d e nk i n g s p l e c h t i g he i d g e o r g a n i s e e r è. . 'J oor me e r i n f ormat i e k a n j e s t e e d s i n j e Eug l e n a te rade n gaan .

WLS ( N J (ZJ LP OH N NG B NKV

SJW SAR FLO

z

Wi lse l e

\ .::. o r d

:::: u i d L e o p o l d :o � a r k

Oud-Hev� � l e e =

=

Ne er i J Ne e r i j

za 14-5- · 88 :

V e rgader i ng i n h e t

I n f o c e n t r um v a :. d e V r i e nd e n i V HBl·�.i i . d e e l geme e n t e h u i s He v e r l e e . A f s p r a ak : v a n a f 2 0 u 0 0 a l d a a r P r o g r amma : p i e p ( ! ) . V a l l e i . werkkamp , ak t i v i t e i t e n . . . .

V o e t t o c h t d oo r he e n d e D i j 1 e v a 1 1 e i . Hever l e e . . . L e i d i ng : J o h a n Nys t e n

s � Gro t e Bron s � K l i n i ek

S t -J o r i s We e r t - S t - Ag a t h i Rode - F l o r i va l

t o t ·:iud­

( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) . o f v o o r w i e me t z a n d . voge l s w i l sm i j t e n . S t e f a a � V a nde r au w e r a ( 0 1 6 / k i j k m a a r i n ' t t e l e f o o n t J e k J M e e b1· e ng e n : g e l d ( t re i n ) . e t e n . l a a r z e n ( ? ) . e t c . . . e ,_c . . . bome n .

za

2 1 - 5 - ' 88 :

v i j vers .

E e n d ag i n d e Doode Bemde . N a m i ddag : p l a n t e n t o c h t . w a a r· keken

za l

L e i d i ng :

A f s p r a ak :

Noord

Zu i d

v a n G a s t u ch e

A vo nd :

word e n .

niet

·i l l e e 11

naar

� l an t � � g e ­

B a r t V e r c ou t e r e ( 0 1 6 / 4 S 1 7 4 5 ; 1 4 u 0 0 S t a t i o n � e u v e n me t d e

1 4 u 3 0 Wave r s e � a a n .

f iets Z o e t Wa : e r

z a ngvo g e l t o c h t ( r i e t.vog e l s . e d . ) Le i d i ng : Ma a r t e n He ns ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 1 9 u 3 0 Wave r s e b a a � . Z o e t Wat e r


36.

za

30-6- ' 88 :

ma

1 1

ma

1 8 t em .

t em .

zo

J)J� l�ll�l.il�I

Dagtocht naar Bout e r s e m . V e r t r i j k .

e a . ( S noek e ng r o c l 1 L . B l a uws c h u u r broek . . . . ) Le i d 1 n g : G e e r t Abts 1 0 1 6 / 7 3 3 0 2 3 ) Me e b r e n g e n : t j a . d e g ewone z a k e n . . . A f s p r a ak : 9 u 0 0 S t a t i o n Leuve n , me t d e f i e t s .

1 7 -7- ' 88 :

zo 2 4 - 7 - ' 8 8 :

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15e JAARGANG N°2 APR - JULI '88

J NM-werkkamp i n de Doode B e md e BNVR-werkkamp

i n f orma t i e over b e i d e w e r k k 3m p e n kan j e s t e e d s t e r e c h t l> t 1 l ' l t1 I l 0 1 6 / 2 2 1 6 8 'i l o f J a n P r i mo ( 0 1 6 / 2 0 25 7 4 ) V o o r h e t J NM k r1 1 1 1 1 • v i nd j e a l l e i n f ormat i e i n de Kamp e n e ug l e n a .

Voor

D e Becker

..

.

V e r d e r worde n e i- de k ome n d e m a. 3 n d e n nog e nk e l e ak t i v i t e i t e n q o " 1 see n.l i n / v oo r / r o n d de Doode Bemde . . ( 0 1· g a n i s o t i e : B NV R . V l l l )MW l 1 5 - 5 - ' 88 :

l e n t e -exp l or a t i e i n de Doode Bemd e . A f s p 1· a ak : A f s t a nd :

1 n

olv.

Piet

ong .

17u30 .

:-. '" t. w e e k e nd v � n -l r> p 5 J u n i wo r d t l i e t r e s e 1-v a a t o f f i c i e e 1 < 1 t1 1 1 1 > t1 1 1d ( e r ku111• ) f 1 t�dur� d t. 1e'1':! r.· a n e l ,� n 1:. ;:> ei�n a ct n t a l p l a o t:. s e n . e 1;n d a n t n l wan� � l routes e n z o . . . dankz i j h e t E u r o p e e s L e e f m i l i e u j a a r ) 1 0- 7 - ' 88 :

zome r - e x p l o r a t i e :

z;e

1 5 -5 .

..

. .

: h1.�·2.;:;}

,-;:�; ;;�

. ..··

"> · < :�{W!t=· ·

.,".s�1<:. .•

,,#,

.�-··.·

l

'..- ·.;: :. '.

. :•

De l l •JI k " '

1 4 u30

K e rk N e e r i j s e 5 km . : e i nd e t e g e n

.

1 1 11 1 1 1

• , "

(

.

.

·

.· ·,·-=· �

. �

.,;.. ·

. ,,':."...� ......

.·,:; .;. .

. \

·

"· : . · -

.

.

r::!/l/)

•: :

.

DL

. .

.� ' . ;-:-t.\�i'.r;�

• · ' / ; j! . ' · · · : ; ;�1f,' 5• · •.:r:

. ·.:·.

..;.:,)<:;·

"

V'

Cansgang

Maar t e n Hens,

e n Bart

:'::.-..··j�..,.;.:,:X!.'< .

3000 LEUVEN .

G e r d a Cammae r , G e r d a Cammae i: , Lerberghe

3,

.

Verc o utere.

S t e f;ian

V a n Dec

. ·� .

' "-' " •

Fee•>

'••

1


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.