__MAIN_TEXT__

Page 1

36.

za 3 0 -6- ' 88 :

Dagtocht n a ar Bou t e rsem. V e r t r i jk , e a . (Snoekengracht . B l auwschuurbroek .. . . ) Leiding: G e e r t Abts ( 0 1 6 / 7 3 3 0 2 31 Meebrengen: tja. de gewone z a k e n . Afspraak: 9u0 0 S t a t ion Leuven. met d e fiets.

JNM-werkkarnp

ma

11

tem.

zo 1 7-7- ' 88 :

ma

18

tem.

zo 24-7- ' 88 : BNVR-werkkarnp

Voor

informatie

vind

je

De Beckcr

1

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15° JAARGANG N°2 APR - JULI '88

in de Doode B e mde

ove r beide werkkampen kan j e s t e eds tere c h t �ij Piet of Jan P r i mo ( 0 1 6 / 2 02 5 7 4 ) . Voor het JNM-kamp

1016/2216891

alle

J)J� 1r11I"I�l�I

informatie

in de

Kampeneuglena.

;. .

,,

. ".

Verder worden er de komende maanden n og e nk e l e akt i vit e i t e n guo 1yan1seenl in/voor/rond de Doode Bemde ... (01·ganisatie: BNVR. VHBMWl 15-5-'88:

l ente-exp l orat i e i n de Doode Bemde. Afspraak: 14u30 Kerk Neerijse

Afstand:

ong.

5

km.;

einde

In

olv .

Piet

De

zomer-exp l or a t i e:

z;e 15-5 .

.�·: "

.

.

·::J���;;)

... ': •. .. .

. ..

,

..-.- -

/�� (!t : · .

Bci;ko1

·

.

t egen 1 7u30 .

:-.�t. weekend v:in 4 (>P 5 Juni wordt liet rese rva a t off i cieel geope n d . (er ku111·�n 1:du1�ül1evB f·dnelen (,'? eèn aantal plaa�sen. ei:!n aunlcil wan��lroutes cnzo . . . dankzij het Europees LeefmilieuJaar) 10-7-'88:

···:·

. /'.���::>:;j

..;.· "'"····'" .......

1

..

·

.;J.�j;:; " .

.

·���� . :·· . �-::-� �. ��'"' ���

� " ...

..... ".$.� . -.)

. ;-:·t.:,�i�r;·� :,. ,

,,,

... ·f:; � .

..

. ::�-.

l!!l

. �� - .-.::. �

"tfri�L ·

E::·,·"jilf,Fb . .

•"-'·:

Gerda Cammaer,

.

en

,:f'.�:l>'ii •

_;j... .':if";.:,:_l/·:> . . · . .. ·. . ·.

Cansgang

� Gerda Car111na�r, Lerberghe

·;·,s��I::L

3, 3000

Maarten Hens,

Bart

Vercoutere .

LEUVEN.

Stefaan

Van Der Aawera,

--

Freek

-

Van


t.

voorwoara

Jnhoua

lieve kijkbuiskint!cren •

Duc

se

ilicr zij 11 nieuwe

contactblo•dje de

voor

C11"!

\'leer,

re·lJl-:tie

�e

in

en

een t·.•1el�<ic•

t :il

c:·:e··1pJ.;1:1r

een excuu�

bus:

eindelijk

iets

le�erspubliek!

hoo��cacht

eu�.

.stud e nte n

":;erieu7.e"

sponnea)

• •

elka:.ir gefb'1ste \/;1] :'..ei.

in

om

rooet

(coen

om te doen

niet

tijd

zich

voor de

vult èit

tijd

moeten blokken

te

:'.ich op

door de

een

·:·1n

Ne t op

Voorwoord

ont­

en stond

vervelend!

;;ebhen wij,

o n de r de nen

knie

en

dat

de

niet

"en

heL;;•!ne

zaad

c;e::i:;t!"),

ook een

schijnt

1'•'1dbouwkrc:üek ver:iieuwini;

(jaju, Doo<lE

Ben;<le en

besproken, der

nae;

Om dan (2)

die

alle

{3)

de

het

<lilt

koun'!11)1

waard in:

lezen

van J·.�t een

sroaak),

jong!)

maar

die

een

w " nse n

natuurgenot,

me�ste hooc•ohtin�,

"1

:

:

zijn),

15 - �5

het

·.':ij

u

"wcrk-"jaar

(1) weer

van

wat

pleect

� '-<!\_

ï - )C'i

,",",

1-1er;,i

:?4

l1i11111

1111

e;o<"1l1·

en de

te

, aarten flens, Pascale

v11n

velo

J.

Zwarts,

Herwig

le bau t.

Panne,

Gerda

il lockx, i3. Ca 1-

lln

V/ill dl.

''"'''

au11 ""''"'

r.icn

Bart

Vande:·au-

1.ov:d.lna.

1•11l1l'lnl<

word1111 " '' "

een

,

illustraties:

(:•,1 1111.­

11,1111.

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu.

lnnln,

w111"'

11schooJ.-",

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr.

noemen.

>r'o.A"'I(\

26

Stefaan

1.1,111

nlr11wo

inbe�rcpc11)

01ooic

be:�indiging

or

11or.s11 re:p\1·v1111I

toe vo�gt

en

;

:

Gerda Cammaer,

Vanlerberc;he,

ïercoutere,

knlf.1011, "" ' '" '

een

ge-"1ijd

14

:

?rederick

11lw11111·

dr'

dLo

retro

producers:

·Jl. - 1 ·1

·1.: - 'l:i

Je�de

1':.E.E

11111

de red�ktleploeg ...

(J. ().A.

Doode

:

juni

1<1111111111

nnoopo11

te

(koetjes en

zal

wr

r;ecenc;urcur·olu

van

(werkk;\rn�)en

betitelt

eindigen

"ac::idemiP-" of

yv-d°'-

niet

u op i3.R.'r.1

.:·;.-:cesvo!.le

�".,_k_

:; te eds

reilen en ze ilen van

zelf

ern�t te

respecticvi:?lijk Met

moet

nktiviteitenlijst

een

burst

nemingen,

goede

'ioudt ons

wa.:.ir

leesvoer

in

mijn

fenologie om

:.illerhande wee tjes

"De Piep" opspoorde,

voor de

daar in

Kneepjes al a;"trdi� overweg

de noc

wintervet weg),

uw

l.•'<rnn:.i.lL1

'l'er:en 15

op het red ctieac�es.

3

-'+.

:

1:a1ent.ler :

volledig hel v•dt

niet

'J nu aa nbiedS'l be st het

we

'ocht

( lac:i

heeft

d.:1t pn.pier .:J:..tntal

noJ

·1er.3111aden v e rsla�en (11sta ik erin?" of "shit,

te

toffe

nalia

een

met

.�:·: , ...

Versla:",...:n

lletro

kopij:

2

:

Waarnemin�dn

reda c tie led en,

doet

("w.:it

dat we

t och

In1·1oud,

V:.i.lkcn

j e 1q;cJ i g cr raasvukanticganr;ers.

Mi.s:;chien

3

9000 Gent

140

091/234781

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " 150 fr " " " " (bij lid: broer of zus) " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw.

op bovenstaand adres

(vermeld geboortedatum).

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena " en het afde 1 ingstijdschritt "De Vallei" Konto.ktadres voor afdeling Leuven is:

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat 82 ,3200 Kessel-Lo 016/253243


t.

voorwoara

Jnhoua

lieve kijkbuiskint!cren •

Duc

se

ilicr zij 11 nieuwe

contactblo•dje de

voor

C11"!

\'leer,

re·lJl-:tie

�e

in

en

een t·.•1el�<ic•

t :il

c:·:e··1pJ.;1:1r

een excuu�

bus:

eindelijk

iets

le�erspubliek!

hoo��cacht

eu�.

.stud e nte n

":;erieu7.e"

sponnea)

• •

elka:.ir gefb'1ste \/;1] :'..ei.

in

om

rooet

(coen

om te doen

niet

tijd

zich

voor de

vult èit

tijd

moeten blokken

te

:'.ich op

door de

een

·:·1n

Ne t op

Voorwoord

ont­

en stond

vervelend!

;;ebhen wij,

o n de r de nen

knie

en

dat

de

niet

"en

heL;;•!ne

zaad

c;e::i:;t!"),

ook een

schijnt

1'•'1dbouwkrc:üek ver:iieuwini;

(jaju, Doo<lE

Ben;<le en

besproken, der

nae;

Om dan (2)

die

alle

{3)

de

het

<lilt

koun'!11)1

waard in:

lezen

van J·.�t een

sroaak),

jong!)

maar

die

een

w " nse n

natuurgenot,

me�ste hooc•ohtin�,

"1

:

:

zijn),

15 - �5

het

·.':ij

u

"wcrk-"jaar

(1) weer

van

wat

pleect

� '-<!\_

ï - )C'i

,",",

1-1er;,i

:?4

l1i11111

1111

e;o<"1l1·

en de

te

, aarten flens, Pascale

v11n

velo

J.

Zwarts,

Herwig

le bau t.

Panne,

Gerda

il lockx, i3. Ca 1-

lln

V/ill dl.

''"'''

au11 ""''"'

r.icn

Bart

Vande:·au-

1.ov:d.lna.

1•11l1l'lnl<

word1111 " '' "

een

,

illustraties:

(:•,1 1111.­

11,1111.

De Jeugdbond voor Natuurstudie en Milieubescherming staat open voor alle jongeren tussen 8 en 25 jaar die geinteresseerd zijn in natuur en milieu.

lnnln,

w111"'

11schooJ.-",

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr.

noemen.

>r'o.A"'I(\

26

Stefaan

1.1,111

nlr11wo

inbe�rcpc11)

01ooic

be:�indiging

or

11or.s11 re:p\1·v1111I

toe vo�gt

en

;

:

Gerda Cammaer,

Vanlerberc;he,

ïercoutere,

knlf.1011, "" ' '" '

een

ge-"1ijd

14

:

?rederick

11lw11111·

dr'

dLo

retro

producers:

·Jl. - 1 ·1

·1.: - 'l:i

Je�de

1':.E.E

11111

de red�ktleploeg ...

(J. ().A.

Doode

:

juni

1<1111111111

nnoopo11

te

(koetjes en

zal

wr

r;ecenc;urcur·olu

van

(werkk;\rn�)en

betitelt

eindigen

"ac::idemiP-" of

yv-d°'-

niet

u op i3.R.'r.1

.:·;.-:cesvo!.le

�".,_k_

:; te eds

reilen en ze ilen van

zelf

ern�t te

respecticvi:?lijk Met

moet

nktiviteitenlijst

een

burst

nemingen,

goede

'ioudt ons

wa.:.ir

leesvoer

in

mijn

fenologie om

:.illerhande wee tjes

"De Piep" opspoorde,

voor de

daar in

Kneepjes al a;"trdi� overweg

de noc

wintervet weg),

uw

l.•'<rnn:.i.lL1

'l'er:en 15

op het red ctieac�es.

3

-'+.

:

1:a1ent.ler :

volledig hel v•dt

niet

'J nu aa nbiedS'l be st het

we

'ocht

( lac:i

heeft

d.:1t pn.pier .:J:..tntal

noJ

·1er.3111aden v e rsla�en (11sta ik erin?" of "shit,

te

toffe

nalia

een

met

.�:·: , ...

Versla:",...:n

lletro

kopij:

2

:

Waarnemin�dn

reda c tie led en,

doet

("w.:it

dat we

t och

In1·1oud,

V:.i.lkcn

j e 1q;cJ i g cr raasvukanticganr;ers.

Mi.s:;chien

3

9000 Gent

140

091/234781

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 737-4263074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " (pieplid van 8 tot 12 jaar) " " 250 fr " 150 fr " " " " (bij lid: broer of zus) " (abonnement voor de overigen) 500 fr " " van JNM vzw.

op bovenstaand adres

(vermeld geboortedatum).

Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena " en het afde 1 ingstijdschritt "De Vallei" Konto.ktadres voor afdeling Leuven is:

Frederick Van Lerberghe Kerkstraat 82 ,3200 Kessel-Lo 016/253243


1t:

��r��-

ver$1agetr-Wegens

wei-k met

veel

nekockennamiddag;

Aa nwezi g:

Bart

Aug ..

L. . L"

lino

Hans

"de

maar

Gerda C ..

Sandra D. . St"!faan

zo'n . .

Vr_•1·0ntschuld1gd: Wey�ns

ce1-3t

·'

Steven

uitstapje

D"

Bart Vdn

iet wat laat

het een

ee n

studies",

beter laat dan

Stefaan VDA .. -�

s

B

..

d�

Jan V"

V. .

(benen van

Me t een

Piet

C ..

Marina

DB ..

C-V..

Pa8ca­

L" Koen en Gt:iütl 50% Maarten H ...

..

en

Jnq1 1<1

Karin.

ll"

David

Freek V

afdeling

aankomen

lodt ver s ldg van de pan­

(aldus de schrijfster) ...

N .. Dirk

Johan

Herwig B . .

50%

gemaakt.

nogd l

nooit

vertegenwoordigt. en

armen)

Maarten

verwachte VIr

enkele

ll. rv . . werd er """ oan't

fr!sse n eus konden W<'

beginnen . .. Ei- wer d een aktiv1teitenkalendcr 01• 1111111 yezet tz1e vor i ge Vallei}. Een tocht werd niet goedgekeurd 10!1111l�1i111d d u s }: de fanne wou op 2 0 februari kost wat kost winterju(fe1 n ""'"1 »IJserve­ pr-ogramma

ren:

je hebt

Tja,

Ook

van

gelegd en

een

De vorige

tochten en de

Karin, er

he ...

rietmaaikamp voor

nieuw bestuur

>lf

11111 1 I,

011

t:111 WJJ

I'/ '/)

in de winter.

piep werden

nog even

en Stefaan ponnekoeken aan

Piet

een

die mensen,

(Anne

komt

maand

zo

de Vries) had enige pn::blemen. "manrt eerst?". Ook een zornerwerkkaJ.T p (van 1 1 Lol

Bartje

besproken

· t ineenprutsen

welke.

wnnl

W1"'i111,

vost­

1

wf'rd

"verkozen" ...

h1ot 11t1 11u11 ''"n leuke hodd•n1. ) . En laten we vooral het afscheid van onze ex-voorz1Llc1 lllil1 111•1L ver­ geten (nvdr. zeer ontroerende passage in deze tekst), d10 011<t1i1 l.ussen ook al tot oude sok gedegenereerd is... En Len fu1f

slotte:

\al

het verorberen

waren

VOORZ I'l'TER / SECRE'l'AR IS Johan Nysten P.

Eeckelaerslaan

Lieve

82

320Q Kessel-Lo· 016 / 25 J2 43 Vercoulere

3üb0 Berte m

97 45

Maarten

Hens

ZWG

Hens

Geert Abts

Vanlerberghe

Schildekelaan

47 3031 Oud-lieverlee 016 / 22 38 35 Maarten

7

PIEPVERANTWOORDELIJKEN Katie Versluys Kwakkelbosstraat

20

3043 Bierbeek 016/46 20 85 Ingrid

3200 Kess e l -Lo

MartelarenstraaL

3370 l3outenn•111 016/73 JO PWG

Bart Ven'o11 I ril

Lammerant

Platte LostraaL

22

3009 Winksele 016/48 89 18

Beslaan

89

BouJJon

Schoonzichtlaan

Pascale Lovadina

'l'heresiastraat

016 / 48

VWG

KAMPENORGANISATOR

3000 Leuven 016/22 82 31

Bart

79

Steven

13

Cammaer

Kerkstraat

Frederick Vanlerberghe

St-Jansbergsteenweg

Leuven

Frederick

KON'l'AK'l'ADRES

Maarten Hens

RED/\C'fIE M.

met

verwacht

NA'l'UURHIS'fORISCH SECRETARIS

Devis

Gerda

meer

3030 Heverlee 016/20 06 67

Valkerijgang

3000

pannekoeken

11

3200 Kessel-Lo 016/25 60 60 PING

van

er wel die kennenlijk

494

M\'IG

Pa:icoJ."

r.11v11d f 1i.1

15


1t:

��r��-

ver$1agetr-Wegens

wei-k met

veel

nekockennamiddag;

Aa nwezi g:

Bart

Aug ..

L. . L"

lino

Hans

"de

maar

Gerda C ..

Sandra D. . St"!faan

zo'n . .

Vr_•1·0ntschuld1gd: Wey�ns

ce1-3t

·'

Steven

uitstapje

D"

Bart Vdn

iet wat laat

het een

ee n

studies",

beter laat dan

Stefaan VDA .. -�

s

B

..

d�

Jan V"

V. .

(benen van

Me t een

Piet

C ..

Marina

DB ..

C-V..

Pa8ca­

L" Koen en Gt:iütl 50% Maarten H ...

..

en

Jnq1 1<1

Karin.

ll"

David

Freek V

afdeling

aankomen

lodt ver s ldg van de pan­

(aldus de schrijfster) ...

N .. Dirk

Johan

Herwig B . .

50%

gemaakt.

nogd l

nooit

vertegenwoordigt. en

armen)

Maarten

verwachte VIr

enkele

ll. rv . . werd er """ oan't

fr!sse n eus konden W<'

beginnen . .. Ei- wer d een aktiv1teitenkalendcr 01• 1111111 yezet tz1e vor i ge Vallei}. Een tocht werd niet goedgekeurd 10!1111l�1i111d d u s }: de fanne wou op 2 0 februari kost wat kost winterju(fe1 n ""'"1 »IJserve­ pr-ogramma

ren:

je hebt

Tja,

Ook

van

gelegd en

een

De vorige

tochten en de

Karin, er

he ...

rietmaaikamp voor

nieuw bestuur

>lf

11111 1 I,

011

t:111 WJJ

I'/ '/)

in de winter.

piep werden

nog even

en Stefaan ponnekoeken aan

Piet

een

die mensen,

(Anne

komt

maand

zo

de Vries) had enige pn::blemen. "manrt eerst?". Ook een zornerwerkkaJ.T p (van 1 1 Lol

Bartje

besproken

· t ineenprutsen

welke.

wnnl

W1"'i111,

vost­

1

wf'rd

"verkozen" ...

h1ot 11t1 11u11 ''"n leuke hodd•n1. ) . En laten we vooral het afscheid van onze ex-voorz1Llc1 lllil1 111•1L ver­ geten (nvdr. zeer ontroerende passage in deze tekst), d10 011<t1i1 l.ussen ook al tot oude sok gedegenereerd is... En Len fu1f

slotte:

\al

het verorberen

waren

VOORZ I'l'TER / SECRE'l'AR IS Johan Nysten P.

Eeckelaerslaan

Lieve

82

320Q Kessel-Lo· 016 / 25 J2 43 Vercoulere

3üb0 Berte m

97 45

Maarten

Hens

ZWG

Hens

Geert Abts

Vanlerberghe

Schildekelaan

47 3031 Oud-lieverlee 016 / 22 38 35 Maarten

7

PIEPVERANTWOORDELIJKEN Katie Versluys Kwakkelbosstraat

20

3043 Bierbeek 016/46 20 85 Ingrid

3200 Kess e l -Lo

MartelarenstraaL

3370 l3outenn•111 016/73 JO PWG

Bart Ven'o11 I ril

Lammerant

Platte LostraaL

22

3009 Winksele 016/48 89 18

Beslaan

89

BouJJon

Schoonzichtlaan

Pascale Lovadina

'l'heresiastraat

016 / 48

VWG

KAMPENORGANISATOR

3000 Leuven 016/22 82 31

Bart

79

Steven

13

Cammaer

Kerkstraat

Frederick Vanlerberghe

St-Jansbergsteenweg

Leuven

Frederick

KON'l'AK'l'ADRES

Maarten Hens

RED/\C'fIE M.

met

verwacht

NA'l'UURHIS'fORISCH SECRETARIS

Devis

Gerda

meer

3030 Heverlee 016/20 06 67

Valkerijgang

3000

pannekoeken

11

3200 Kessel-Lo 016/25 60 60 PING

van

er wel die kennenlijk

494

M\'IG

Pa:icoJ."

r.11v11d f 1i.1

15


6

MECHELS �F�F K z

i.1c t

1

1.:et

er �eer

Si.nt-

r1Lkl::.os.

en

s t o pte n

sfeer

we

docht

je

60 ho

liet Londs(;hop eLzenkont<:n,

putten, Het

ene Ls

twee

u;_t

rLjen

Het

brul k t

s�rvoot.

�et

op

gebi..ed

het

grotendeels

hooLl!JeLden

oen de

von

en

van

zc:ien

convoer

's

�JJOrc':

Sctrntse

en

�c

«:_� --:"":"" -

- //

.. -=��-.· . �..," •

.

� _ ..... .

-

·.

.

�-� ,•

No

te

ncoLt

stade.

ons

zLen

zolang

tu:ee

Door

�e

.

.

gezwegen.

)

grote

vers

Op

. :---:

smLPnten,

het

-=.:i.�· --

-

�-'----

"busten"

noor "om

hLj

heeft

noor

Hef-,

aalschol-

k u Lfeend o n,

smLenten,

t of e l een d en en ve el reLqers. strand

k reeg

Fonne

't

zal

te

DLkkLe

l!eL.-ot,

zond

hem

!::!.o��n rond

we�r

1ue

�fa �f

cnthoold,

I

te

wat

de

bLjten.

Leren

ofschoLd, v e r lot e n no or

bLLj

ui.10

tl1ui_s

v e r g e te n .

reçresoLLles

deed

en

�i�Vt:ntL0n

m0rJom,

een bolwos­

zol

rrovoceren

ons

we

1uoor

om

LLcht

h oong ela c h

op

een ontroerend

J��_:J

�An

zijn

t:Je

zeven

voorbereLde

(

uLt

pLnt bLe r

subllcm

en

sprok:

vretmn,

resultaat:

zaagbekken,

vertrokken

.,,__

te

ZLjn

Jon

10)

enthou­

(doedel)?ol-

zot

nLet

::o �

on?0

was

q�UJP.e:.t

ende

het enkel te

PosLtLcf

't

rroe

zal

eerste

rust

o�

Vredestroot

d L e hLj

"er'.'.02n

met

persoon

sLn;

r ·1c::

·-.----

-::-�/����-��:_ --

bleek

mLj

b•,'!roosd

..... - ..._,_

zljn

o.ukke l oor Ln

�LeLrij�r

op

en verder

futen,

Fonne kont.

VerschLLLende

hcroemde

om

relc:Leve

vi..2r

. !"

zljn bokes

Loter

joo man

uurtjes zaten

CLrks'

crLmeur

')ieten.

doen"

te

zo'n

braafjes

drLP

't vcrschLeten

zennc . .

r1•n

wLnte r s

tofeleendr.:;-,

'

nog

rest

��n

(

nernl'n

::eten

verpLLct1t

slechts

te

omver van

crobcerden

0of

huLs

bo:ten uit

Ol'­

c.i..ntFr�aLLng<"r.

- - -

de

het

zor'.Jd'!,. 't jongske

n a ar

k ons t

u l le

sLoRteLLnoen

zwoor

n·ee

vLel bL j

t�rwLjl

olhoeLel

1w

>--,..-. ---.�.l. 1� ;w�� ;' - .x---- �- ·;p ,��� :2;� ----�� - � ----� � :::0------�... ---------- �

ti1

hooç.Londrunderen.

-� -

MorLnc

Ln dP

�Ll�r � Lr k s k �n 111orrcl

_jenç0Len

Zf'kers . .. )

en vloog

l.i.ter

(rnLLi.)

. on hel

ver

komen

c,ebLed

tUe

sleet

het

v:ior

zLjn

(

/\\IHI

�ro

de r e s t

�edeelten

LL j k e nd e

een

dLc

benae

11oin'•n

nn

woter·sporL

de

coor

on�

�os

het reservoot,

buizerden

keppel

vn

lor.�schnp

een

s1ML�1jass

jcnoclende

van

:ochti..;

cJfll 011.

::wolJ

uLt

LnterfL�vLum

voor

wordt

H0t r1,Losl:e

zc;.dwLnnLr.r;sputten fute;r.

zuLdkon:

hnm­

ecJLoqL�.rh

houtkonte:i

met

on t s t ond door

b""'rtjes

OOl'u•e.:i gtHJ{JI

C!n

van

bLnncn

l'n

u10l'd1•n)

tolrij�I'

open

de DLj Le en

de Lcoqstc

"toon.

en

r e s erv aa t bes toot

een

a

dcor op t:'..eLn•i �ui. f:'P.nrH::-,

a ch t e r

'f

; edc�Lte

epen

zi.. j n ru;izokj e

enkeLLnQ

b"�

wLLqen-

g e k op t

de

van

gedeelte

gedeelteLLjk

terrein

tn

dLe

vnn

van

verbredLng

uLt:zonderLLjk

een

r e s e rv aat

çescheiden

wct�r

In dLe

Ls

nu

Di..t

oversLog��onden,

onrlcr

Het

Ligt

d:_e

wcrdt.

dLj k

iileer

"olle�ool

of

res�"rvont:

Dot

d�chtLg

g evolg

van

JNl.I -

erbLj,

s tL n k e r. n e

oLe

p r o c h t L � e knoteLken.

de!L

winni..ngsç-Jt

.

v·::>cl�tLge

woc�ondar

Het ond2r�

(

moerossLg

g e bL ed

was

beemden,

vachtLge

vnn

door

�ont

typt.scha

plootselLjke

Als

homoqeen

ce�

beek_'.es.

staande

hooe

het

" u1 c t lon d "

als

Long

uLt

a k kerland.

leeft

Rr 0 e k .

els

i:;,opuLLerebosjes

een L L t 0 e s t re k t

van

Fonne

Leu-

Ln

er�ernLs

burencfc1eLLng

de

Ln

noo r d en van

ten

bestaat

u1tLnLg

een

een

op

LLgt

het dLjleoLluvLum,

�.'eer

t"'1flt

naar

•e

nomen

0rote

n Le u u 1 e

de

stede,

5),

�echelen...

wandelden

onsevcer

en

Tet

(noot v an onderte�ende:

110ger9en�ernde

l!lOt

uLt de

Jon

en

Ann

don

Ln

cf

echter

we

C01.Y".

7ekere

een

het

n

krooL�n

waren

1

"cJF

stond

Costrop

't

x

onzer

f'.tln

DLrk

treLn naar

n

cle

ven

o. l. v .

1

;::oon

11ur .

doptht�

/1nn,

ho�d0n,

onz8

eLoen�te

voldaan

ocrok("n

/1.,;/ G

t::-en

'?r

! ;

v�,

oon-

Lnn ....

,,�f-

'k;,.ui "Q


6

MECHELS �F�F K z

i.1c t

1

1.:et

er �eer

Si.nt-

r1Lkl::.os.

en

s t o pte n

sfeer

we

docht

je

60 ho

liet Londs(;hop eLzenkont<:n,

putten, Het

ene Ls

twee

u;_t

rLjen

Het

brul k t

s�rvoot.

�et

op

gebi..ed

het

grotendeels

hooLl!JeLden

oen de

von

en

van

zc:ien

convoer

's

�JJOrc':

Sctrntse

en

�c

«:_� --:"":"" -

- //

.. -=��-.· . �..," •

.

� _ ..... .

-

·.

.

�-� ,•

No

te

ncoLt

stade.

ons

zLen

zolang

tu:ee

Door

�e

.

.

gezwegen.

)

grote

vers

Op

. :---:

smLPnten,

het

-=.:i.�· --

-

�-'----

"busten"

noor "om

hLj

heeft

noor

Hef-,

aalschol-

k u Lfeend o n,

smLenten,

t of e l een d en en ve el reLqers. strand

k reeg

Fonne

't

zal

te

DLkkLe

l!eL.-ot,

zond

hem

!::!.o��n rond

we�r

1ue

�fa �f

cnthoold,

I

te

wat

de

bLjten.

Leren

ofschoLd, v e r lot e n no or

bLLj

ui.10

tl1ui_s

v e r g e te n .

reçresoLLles

deed

en

�i�Vt:ntL0n

m0rJom,

een bolwos­

zol

rrovoceren

ons

we

1uoor

om

LLcht

h oong ela c h

op

een ontroerend

J��_:J

�An

zijn

t:Je

zeven

voorbereLde

(

uLt

pLnt bLe r

subllcm

en

sprok:

vretmn,

resultaat:

zaagbekken,

vertrokken

.,,__

te

ZLjn

Jon

10)

enthou­

(doedel)?ol-

zot

nLet

::o �

on?0

was

q�UJP.e:.t

ende

het enkel te

PosLtLcf

't

rroe

zal

eerste

rust

o�

Vredestroot

d L e hLj

"er'.'.02n

met

persoon

sLn;

r ·1c::

·-.----

-::-�/����-��:_ --

bleek

mLj

b•,'!roosd

..... - ..._,_

zljn

o.ukke l oor Ln

�LeLrij�r

op

en verder

futen,

Fonne kont.

VerschLLLende

hcroemde

om

relc:Leve

vi..2r

. !"

zljn bokes

Loter

joo man

uurtjes zaten

CLrks'

crLmeur

')ieten.

doen"

te

zo'n

braafjes

drLP

't vcrschLeten

zennc . .

r1•n

wLnte r s

tofeleendr.:;-,

'

nog

rest

��n

(

nernl'n

::eten

verpLLct1t

slechts

te

omver van

crobcerden

0of

huLs

bo:ten uit

Ol'­

c.i..ntFr�aLLng<"r.

- - -

de

het

zor'.Jd'!,. 't jongske

n a ar

k ons t

u l le

sLoRteLLnoen

zwoor

n·ee

vLel bL j

t�rwLjl

olhoeLel

1w

>--,..-. ---.�.l. 1� ;w�� ;' - .x---- �- ·;p ,��� :2;� ----�� - � ----� � :::0------�... ---------- �

ti1

hooç.Londrunderen.

-� -

MorLnc

Ln dP

�Ll�r � Lr k s k �n 111orrcl

_jenç0Len

Zf'kers . .. )

en vloog

l.i.ter

(rnLLi.)

. on hel

ver

komen

c,ebLed

tUe

sleet

het

v:ior

zLjn

(

/\\IHI

�ro

de r e s t

�edeelten

LL j k e nd e

een

dLc

benae

11oin'•n

nn

woter·sporL

de

coor

on�

�os

het reservoot,

buizerden

keppel

vn

lor.�schnp

een

s1ML�1jass

jcnoclende

van

:ochti..;

cJfll 011.

::wolJ

uLt

LnterfL�vLum

voor

wordt

H0t r1,Losl:e

zc;.dwLnnLr.r;sputten fute;r.

zuLdkon:

hnm­

ecJLoqL�.rh

houtkonte:i

met

on t s t ond door

b""'rtjes

OOl'u•e.:i gtHJ{JI

C!n

van

bLnncn

l'n

u10l'd1•n)

tolrij�I'

open

de DLj Le en

de Lcoqstc

"toon.

en

r e s erv aa t bes toot

een

a

dcor op t:'..eLn•i �ui. f:'P.nrH::-,

a ch t e r

'f

; edc�Lte

epen

zi.. j n ru;izokj e

enkeLLnQ

b"�

wLLqen-

g e k op t

de

van

gedeelte

gedeelteLLjk

terrein

tn

dLe

vnn

van

verbredLng

uLt:zonderLLjk

een

r e s e rv aat

çescheiden

wct�r

In dLe

Ls

nu

Di..t

oversLog��onden,

onrlcr

Het

Ligt

d:_e

wcrdt.

dLj k

iileer

"olle�ool

of

res�"rvont:

Dot

d�chtLg

g evolg

van

JNl.I -

erbLj,

s tL n k e r. n e

oLe

p r o c h t L � e knoteLken.

de!L

winni..ngsç-Jt

.

v·::>cl�tLge

woc�ondar

Het ond2r�

(

moerossLg

g e bL ed

was

beemden,

vachtLge

vnn

door

�ont

typt.scha

plootselLjke

Als

homoqeen

ce�

beek_'.es.

staande

hooe

het

" u1 c t lon d "

als

Long

uLt

a k kerland.

leeft

Rr 0 e k .

els

i:;,opuLLerebosjes

een L L t 0 e s t re k t

van

Fonne

Leu-

Ln

er�ernLs

burencfc1eLLng

de

Ln

noo r d en van

ten

bestaat

u1tLnLg

een

een

op

LLgt

het dLjleoLluvLum,

�.'eer

t"'1flt

naar

•e

nomen

0rote

n Le u u 1 e

de

stede,

5),

�echelen...

wandelden

onsevcer

en

Tet

(noot v an onderte�ende:

110ger9en�ernde

l!lOt

uLt de

Jon

en

Ann

don

Ln

cf

echter

we

C01.Y".

7ekere

een

het

n

krooL�n

waren

1

"cJF

stond

Costrop

't

x

onzer

f'.tln

DLrk

treLn naar

n

cle

ven

o. l. v .

1

;::oon

11ur .

doptht�

/1nn,

ho�d0n,

onz8

eLoen�te

voldaan

ocrok("n

/1.,;/ G

t::-en

'?r

! ;

v�,

oon-

Lnn ....

,,�f-

'k;,.ui "Q


S.

Z'"

o.l.v.

1 L

Free�,

Frederi..ck,

cuh

Free,

De

di..nge�" .olléc ...

v oo t

bi..nnen.

achterste

. 1 erJPreen r ooi..

op

,,r.

Llonk

(

.';nen tét_c.

erf,

ti..ç 5ti..p

orf )

arf,

m i.. n ut c n

woarcp

we

de

ui..t

gendc

uie i.. Lo nde n

z�i..nbosjes

T:::en ·stond tot

op

hun

u ni..et Laatste

oonvuLLi..ng

gepi..gmcntcerde

puber ue,

zogen

ovcrkor:

Lende

dui..rpc.n.

kennen en do orb i.. j ,

Leet

blote

vo etj e s

i..n de

er.

Uovencp de

do's van

on dere

kon

d:�r

rn

1 c<-, n

11\;-

·.•··�

··.-_r :.n,1LJ101·1 en

b0�oorJcn r�l..;,

.

L·Jupe

-- �l c·1t

;-.t_Ln'J

;·Ljn bokc�

"

:�

·.:-idnr :at

de

\

l.i:.

.-

(

L01.�s

-..... -1l·n ·-

:. k c:n

•.1

.

(wot

:e

t uLt

n 0 L �.

rner

�os,

bon�

-,.

1 .., -:i ç ::-. t: l:.:

u·os

c�zer .

mee� c:cr-

DL� flol

ver-

r

u•O'•

worden).

lr

t1f''ffl

vnn �e

Norn.ool wnLc

cnder

s chorre

het

1 crsL-e

ki... jl l

zeker ni..el

r,n

drOOC).

do o r

hrL

,- 0f f..in n

��

...Ju

ci'�

u:oL

Lk,

eLg�nLLjk

vond

connes:oeLCe,

r

·.o

wel.

zljn den toch

mLn

wi..j

don

ttJe

d�or

vlcJg

Toen

u·e

ons om

ln

ons

a ll e r

vroeg.

:io

studenten

weo

surrounded de

w0

kreek

on d e r

by

ons

�cl

een

woorlor�s

voter.

wo t e r

the

ll"!e'"

zL_in.

wos

dljk qrrookt. opvli..eqen

grutto's

Il

.

�e

enkele

Vooral

de stootvogel-

oondocht

veel

en de

c��r

Von

en

opzoeken.

DPt

dcskundi..ge

dec�n "!r

ui...:­

de o r en.

Knok k c-clt� orri..veerden wos Ln

Il

woorheld

Fonne naar een

te

zer.<:e

nlet i..n

oewoon

't

De

veru:orrLng

woorori

hebGen

reterkP.

mPter

oorden

Il

naakte

door

opkomen .

oJn

effe

het

zoeken,

een

montPLmceuL

drogere

Een toxi..chouffeur, de

kwamen,

Toen

exn';'­

an d e r h a l v e

hadden

O·"·

?oqer

i...n het v��clpork.

steltlcperskooi...en kregen lcq

Il

rosse

v e i.. L lg er en

moor

zo

ol

�eer droog

of

l10nderdtol

een

ook

stJnd

op

�eer over,

�os.

çlekken

� o ter

het

wor e n ,

ons nle

we

:pkomen

doorrnoodbere

s t o nden

Ui...tei...ndelljk

naar hi..er

;.espopi..c

beetjP

Je zog

ge1Lcht.

Le

oon't

ti..j

de

ze

kunnen

Heel eenvoudlg;

e•'n

hle r gekomen

zo ge n

wlj

<:·eer

�os

Ln het

Gndece

J rote

een

ze

en

kreek�e

zo!::l')n nog

s�onnend toen

rond

In dot

j

reser­

vlotte

ofgezwi...erd

pi..t:i...ge

),

Lcktuur

veelde 1Lch

het �i...chtste trelnrels

ln

cn�e

ol o ord i... �

verdi...ept

enlgzi... ns

UJe

po�s

somen

donker,

(onçetwljfeld

betrapt

en goedkoopste

u:erden

elçen

�et

toen

frletkot

met

(ui..tsprpol::

�en

pP j

meL":�

i.c).

-:

É·6n voor

1jl..t al-

t-or'

ç

1"'0n

:: :') (: 0 r 111 t ,:: n ,

oor·;-}:.poeld !J1l_nr

dochten

TO<)n

"ol het

het

opvlcog

v olk

het

heel pok

t.:!erce.;

':;f'nor.ir�n .

)

wc

verderop

pos

f11�ce,

voorzlc�ti..0

��t

�oter.

di..c

g Lj le r.Lks. " ! mot

geen

enkele =.:holck:ster�.

ttJOren.

stLcl1ten:"

de

tureluur,

)on von d en

benaderen

el•jenl\.:::

nc�

Llep

bljnc

door

:::holekstPrs,

eer

en

monteLf:lPet.:.1

-: ::-

een

OVPrsporLd.

Le _esc,:-io;_, ·-

Aan

wln.

çe

sllkkc

cok

m:J:.��_. t1:1�)·��·:_::;,)�Lri�·n --;n

vcrget��

t"�L=--1er

t•n grc

�,

uii..j

he:

trout�ens,

oeverlc�ers

wulpen,

zLL. -::r-, klci..nt·-

oncJer

;'.1:-... ::: �"

'.> t Ond0n u:el cn:·ela

k lut e n ,

hadden

zee!

en

door

en

Lcngs

1111�L

zworte rulters

op

'.jeZe<Jd

wos

Z8€GC�er

zee slerk

vrrschi..L­

verder,

dag

e n k e l �et

Ltoot

�oor nu

sce0nlopcr:,

ce

CE:

�ergeven

�ouw

dr

�ri..jqnn.

te

te

�i...jle

stond

'.:lolt::.cnde

�i..rhoel

stond drco�.

Hlcr

stuk

ploren �:omc-n

eni..g

mannen,

Laarzen.

,\Ll&e jon

1?1�rste

i.n) en

:..och ten:

te

welbeçooldn,

dui..nen

i (.'\erö,

ook

n·�

een

gen ade r d

omli..o­

urn

(c.Moi..

ov e r ka nt Li..gt een

ui..tzi..cht

reokL.e:.

de

n c t u u r l i..jk

Komaan

�eter

vi..jfti..g

Op

steloe me echter

ri..chtLng

11i..tqe<eerdc

çroch:lg

lli..er

de

oon

jui..ste

zo'n

en

op

Ik

greep:.

nodi..g

was

ti..jd-

stopten.

scharrf'Len.

mei..nen

tot

het

res erv o o t .

ot:st:frel

eers:e

cen

d r i..eënd e r­

en er

b e r g eend e n en

te

o n d er g e lo p e n

sci..de

ende

Deze

de

l)i..jee'1

uur

Leuven

te

ni..euu·komers

verti..ndi..ngen. "

vi..er

het

we

gonzen,

IC-lr�

Zoute

Het

kostje door

ons

i..n

bus

berei..kten

grcuwe

di..jroogte

l:crdoat

er ëelqet:elc

u·eren

het ofsprcakuur

de

,

wac.r•irHJ<.or tuiee

l:L:(vc.sre

d0.

�i..j

tussen

Lon1s

00i..evnnr0•

Z e ven ;;;on

ti..jd.

we

zelf

Zwln�0.ul

eerst

h�j

do t

hi..j

het qewonn

rot:endc

zno� C"IPI

Gi� 1� ,"-

.J

1 1� · � .,,..

"'�

•L

")rl'

r-�

:· ·'


S.

Z'"

o.l.v.

1 L

Free�,

Frederi..ck,

cuh

Free,

De

di..nge�" .olléc ...

v oo t

bi..nnen.

achterste

. 1 erJPreen r ooi..

op

,,r.

Llonk

(

.';nen tét_c.

erf,

ti..ç 5ti..p

orf )

arf,

m i.. n ut c n

woarcp

we

de

ui..t

gendc

uie i.. Lo nde n

z�i..nbosjes

T:::en ·stond tot

op

hun

u ni..et Laatste

oonvuLLi..ng

gepi..gmcntcerde

puber ue,

zogen

ovcrkor:

Lende

dui..rpc.n.

kennen en do orb i.. j ,

Leet

blote

vo etj e s

i..n de

er.

Uovencp de

do's van

on dere

kon

d:�r

rn

1 c<-, n

11\;-

·.•··�

··.-_r :.n,1LJ101·1 en

b0�oorJcn r�l..;,

.

L·Jupe

-- �l c·1t

;-.t_Ln'J

;·Ljn bokc�

"

:�

·.:-idnr :at

de

\

l.i:.

.-

(

L01.�s

-..... -1l·n ·-

:. k c:n

•.1

.

(wot

:e

t uLt

n 0 L �.

rner

�os,

bon�

-,.

1 .., -:i ç ::-. t: l:.:

u·os

c�zer .

mee� c:cr-

DL� flol

ver-

r

u•O'•

worden).

lr

t1f''ffl

vnn �e

Norn.ool wnLc

cnder

s chorre

het

1 crsL-e

ki... jl l

zeker ni..el

r,n

drOOC).

do o r

hrL

,- 0f f..in n

��

...Ju

ci'�

u:oL

Lk,

eLg�nLLjk

vond

connes:oeLCe,

r

·.o

wel.

zljn den toch

mLn

wi..j

don

ttJe

d�or

vlcJg

Toen

u·e

ons om

ln

ons

a ll e r

vroeg.

:io

studenten

weo

surrounded de

w0

kreek

on d e r

by

ons

�cl

een

woorlor�s

voter.

wo t e r

the

ll"!e'"

zL_in.

wos

dljk qrrookt. opvli..eqen

grutto's

Il

.

�e

enkele

Vooral

de stootvogel-

oondocht

veel

en de

c��r

Von

en

opzoeken.

DPt

dcskundi..ge

dec�n "!r

ui...:­

de o r en.

Knok k c-clt� orri..veerden wos Ln

Il

woorheld

Fonne naar een

te

zer.<:e

nlet i..n

oewoon

't

De

veru:orrLng

woorori

hebGen

reterkP.

mPter

oorden

Il

naakte

door

opkomen .

oJn

effe

het

zoeken,

een

montPLmceuL

drogere

Een toxi..chouffeur, de

kwamen,

Toen

exn';'­

an d e r h a l v e

hadden

O·"·

?oqer

i...n het v��clpork.

steltlcperskooi...en kregen lcq

Il

rosse

v e i.. L lg er en

moor

zo

ol

�eer droog

of

l10nderdtol

een

ook

stJnd

op

�eer over,

�os.

çlekken

� o ter

het

wor e n ,

ons nle

we

:pkomen

doorrnoodbere

s t o nden

Ui...tei...ndelljk

naar hi..er

;.espopi..c

beetjP

Je zog

ge1Lcht.

Le

oon't

ti..j

de

ze

kunnen

Heel eenvoudlg;

e•'n

hle r gekomen

zo ge n

wlj

<:·eer

�os

Ln het

Gndece

J rote

een

ze

en

kreek�e

zo!::l')n nog

s�onnend toen

rond

In dot

j

reser­

vlotte

ofgezwi...erd

pi..t:i...ge

),

Lcktuur

veelde 1Lch

het �i...chtste trelnrels

ln

cn�e

ol o ord i... �

verdi...ept

enlgzi... ns

UJe

po�s

somen

donker,

(onçetwljfeld

betrapt

en goedkoopste

u:erden

elçen

�et

toen

frletkot

met

(ui..tsprpol::

�en

pP j

meL":�

i.c).

-:

É·6n voor

1jl..t al-

t-or'

ç

1"'0n

:: :') (: 0 r 111 t ,:: n ,

oor·;-}:.poeld !J1l_nr

dochten

TO<)n

"ol het

het

opvlcog

v olk

het

heel pok

t.:!erce.;

':;f'nor.ir�n .

)

wc

verderop

pos

f11�ce,

voorzlc�ti..0

��t

�oter.

di..c

g Lj le r.Lks. " ! mot

geen

enkele =.:holck:ster�.

ttJOren.

stLcl1ten:"

de

tureluur,

)on von d en

benaderen

el•jenl\.:::

nc�

Llep

bljnc

door

:::holekstPrs,

eer

en

monteLf:lPet.:.1

-: ::-

een

OVPrsporLd.

Le _esc,:-io;_, ·-

Aan

wln.

çe

sllkkc

cok

m:J:.��_. t1:1�)·��·:_::;,)�Lri�·n --;n

vcrget��

t"�L=--1er

t•n grc

�,

uii..j

he:

trout�ens,

oeverlc�ers

wulpen,

zLL. -::r-, klci..nt·-

oncJer

;'.1:-... ::: �"

'.> t Ond0n u:el cn:·ela

k lut e n ,

hadden

zee!

en

door

en

Lcngs

1111�L

zworte rulters

op

'.jeZe<Jd

wos

Z8€GC�er

zee slerk

vrrschi..L­

verder,

dag

e n k e l �et

Ltoot

�oor nu

sce0nlopcr:,

ce

CE:

�ergeven

�ouw

dr

�ri..jqnn.

te

te

�i...jle

stond

'.:lolt::.cnde

�i..rhoel

stond drco�.

Hlcr

stuk

ploren �:omc-n

eni..g

mannen,

Laarzen.

,\Ll&e jon

1?1�rste

i.n) en

:..och ten:

te

welbeçooldn,

dui..nen

i (.'\erö,

ook

n·�

een

gen ade r d

omli..o­

urn

(c.Moi..

ov e r ka nt Li..gt een

ui..tzi..cht

reokL.e:.

de

n c t u u r l i..jk

Komaan

�eter

vi..jfti..g

Op

steloe me echter

ri..chtLng

11i..tqe<eerdc

çroch:lg

lli..er

de

oon

jui..ste

zo'n

en

op

Ik

greep:.

nodi..g

was

ti..jd-

stopten.

scharrf'Len.

mei..nen

tot

het

res erv o o t .

ot:st:frel

eers:e

cen

d r i..eënd e r­

en er

b e r g eend e n en

te

o n d er g e lo p e n

sci..de

ende

Deze

de

l)i..jee'1

uur

Leuven

te

ni..euu·komers

verti..ndi..ngen. "

vi..er

het

we

gonzen,

IC-lr�

Zoute

Het

kostje door

ons

i..n

bus

berei..kten

grcuwe

di..jroogte

l:crdoat

er ëelqet:elc

u·eren

het ofsprcakuur

de

,

wac.r•irHJ<.or tuiee

l:L:(vc.sre

d0.

�i..j

tussen

Lon1s

00i..evnnr0•

Z e ven ;;;on

ti..jd.

we

zelf

Zwln�0.ul

eerst

h�j

do t

hi..j

het qewonn

rot:endc

zno� C"IPI

Gi� 1� ,"-

.J

1 1� · � .,,..

"'�

•L

")rl'

r-�

:· ·'


-10.

Eannalia

1'1.

L E N T E

eE

q;

Niet meer werken in de Doode Bem d e

i!_ �1

Geen ellende tot ze ons de rekening zenden

"Kchrchrchrchrchr blip . . OX-86 c ome in please .. " "kcl1rchrchrch b l a p.. yes, here OX-86 ta lking, what is 11p?"

</ you � t hey

"kchrchrchrchr blap..Oh no, Jizus "kchrchrchrchr blip.. I w arn

,�e";l

"kchrchrchrchrchr blap.. slik... "

Dit grappi g ges prekj e vond ik

'

must make 'F'arinal ia 1" ' ,_ :"is an d dev il, I ha v e n t the time for

"kchrchrchrchrchr bl ip . . a d isaster

'

11

s en d you too a penal establishment

in één van de do s s ier s op de a fdeling

in St-Niklaas"

'afl11istercn'

van

=�(Bf @D�GfJIJ&��"1,�,�<j(!!flllf

de BOB (in een verlaten stopcontacten-fabriek).

.".� 1°'{ • �"-":: ,!-

/

•1v•·

Een man,

Scheve,

-> �(li î �� J""��,�\�,

wcero111

De man

actie f

op ver­

zo z e l dzame

de ul

lokt

meisj� naar zijn hu is met het

I

Planten die uit een f

kle

:� :; .

s

1

*

_ y,v. 1

'

1

1

· '

""'-."l..

,,.--

. 0ee'

'1l

� l loer a ,

-t:::o

��� ACH,

;

ik zo hard

'k kc::

)

gr oot aan all en moet je eens ruil<en

. . Jll:�' er s ZlJ n stee ds op p ad,

"'��'"'

� ·

TmtfNAaYMiV/JJ � -t.11v

grondontluiken

" n cecn ren""" over het b ospad en t rappen klein• . pl at e s lakjes

,

ga der inge n van clc .JNM.

&P,.._9\)l•;(

ja,want met die stra lende zon shott

�q-�_,_�;,, ,,.

vaar�chljnlijk Jef de

is

kapotte rui ten''

..--- �� �,-___.....,

��� t, ' '

· · zeg hé zi ,, 00"' '"" ''"

/,

-

"'

ze lopen heen en weer want ze ac htervolgen . een klerne z1gzagpeer

Wel,

dat hang t

af van Armand Pien

daar komt reeds de eerste regenwolk gelukkig dat Boer Vanderveken reeds al zijn koeien molk

Alle koppeltjes onder één grote reg e n jas

Kikkervisjes

in iedere plas

't doet me allemaal smelten als was

bekende zinnetju:"En ik h eb thuis nog veel meer modder!"

De meeste meisjes van de JNM kun­

Stefaantastische spreuk

l•:anden

�e ook

a

en n gel s

rnJet

a

bijv�lcn).U

weet dat deze �·ezent.>

Thuis ge komen ontwapend de man ze

uitstekende waakhonden zijn maar dat u

a ng eve n bij de belastingen!Door vrouwenvolk uit de vr i j e

snapt men h i e r UH11.Dus u b egr i j pt h�t al

het is

v �lkine dat de man gc:paY.t wor-dt. (nvdf':11lho�:,,..·el gezogeri,

i.s

er

toch

een

daling •:an

Jtlfkwl�;�1���a�:,

heel

�#

deze ped3e,ogisch niet Vt..!r;tnt·.;0rde

. t-�:� is

in tiet belang van

natuur te

·w��

Belgisct1e bc-

de

teen

tekst ·�1t mijn dikke

;:

vrou .ol ijke a c tie "

_<j; - -"'t �J.!>%1:?. §� �

halen ont­

het is moeilijk om erdoor

Waarnemingentjes

1-�

goed geraden,

een ap r i l v i s

(hahahahaha)

30-3

onze poes {Choco-Mousse) is in verwachting

3-4

paashazen rondgestrooid door paaseiere11

2-4

4-4

sperwer die frontaal op paasklok botst e

n

bvdtretyfhjgujtgcv-beestje ( la gst de weg

-»·

.

,

\

. ,.. ·� )

...

·

y '�; . '·

.1

,

aan

Neerijse kliniek) eerstt

'crec�1-�-la-glace1

leden ...)

e"�1 '

v

Het le en is als het rietveld, te komen ...

nen mo e i l i j k aan db verl e iding

weerstaan en gaan 1nec met de man.

.

- - _, -

.

Zouden ze een speciale vlinder zien ?

..

Een zal ig pasen aan allen die deze ov erha ast geschreven rubriek lezen .

i t 1"

Vogels die fluiten

fi

---

op het

.


-10.

Eannalia

1'1.

L E N T E

eE

q;

Niet meer werken in de Doode Bem d e

i!_ �1

Geen ellende tot ze ons de rekening zenden

"Kchrchrchrchrchr blip . . OX-86 c ome in please .. " "kcl1rchrchrch b l a p.. yes, here OX-86 ta lking, what is 11p?"

</ you � t hey

"kchrchrchrchr blap..Oh no, Jizus "kchrchrchrchr blip.. I w arn

,�e";l

"kchrchrchrchrchr blap.. slik... "

Dit grappi g ges prekj e vond ik

'

must make 'F'arinal ia 1" ' ,_ :"is an d dev il, I ha v e n t the time for

"kchrchrchrchrchr bl ip . . a d isaster

'

11

s en d you too a penal establishment

in één van de do s s ier s op de a fdeling

in St-Niklaas"

'afl11istercn'

van

=�(Bf @D�GfJIJ&��"1,�,�<j(!!flllf

de BOB (in een verlaten stopcontacten-fabriek).

.".� 1°'{ • �"-":: ,!-

/

•1v•·

Een man,

Scheve,

-> �(li î �� J""��,�\�,

wcero111

De man

actie f

op ver­

zo z e l dzame

de ul

lokt

meisj� naar zijn hu is met het

I

Planten die uit een f

kle

:� :; .

s

1

*

_ y,v. 1

'

1

1

· '

""'-."l..

,,.--

. 0ee'

'1l

� l loer a ,

-t:::o

��� ACH,

;

ik zo hard

'k kc::

)

gr oot aan all en moet je eens ruil<en

. . Jll:�' er s ZlJ n stee ds op p ad,

"'��'"'

� ·

TmtfNAaYMiV/JJ � -t.11v

grondontluiken

" n cecn ren""" over het b ospad en t rappen klein• . pl at e s lakjes

,

ga der inge n van clc .JNM.

&P,.._9\)l•;(

ja,want met die stra lende zon shott

�q-�_,_�;,, ,,.

vaar�chljnlijk Jef de

is

kapotte rui ten''

..--- �� �,-___.....,

��� t, ' '

· · zeg hé zi ,, 00"' '"" ''"

/,

-

"'

ze lopen heen en weer want ze ac htervolgen . een klerne z1gzagpeer

Wel,

dat hang t

af van Armand Pien

daar komt reeds de eerste regenwolk gelukkig dat Boer Vanderveken reeds al zijn koeien molk

Alle koppeltjes onder één grote reg e n jas

Kikkervisjes

in iedere plas

't doet me allemaal smelten als was

bekende zinnetju:"En ik h eb thuis nog veel meer modder!"

De meeste meisjes van de JNM kun­

Stefaantastische spreuk

l•:anden

�e ook

a

en n gel s

rnJet

a

bijv�lcn).U

weet dat deze �·ezent.>

Thuis ge komen ontwapend de man ze

uitstekende waakhonden zijn maar dat u

a ng eve n bij de belastingen!Door vrouwenvolk uit de vr i j e

snapt men h i e r UH11.Dus u b egr i j pt h�t al

het is

v �lkine dat de man gc:paY.t wor-dt. (nvdf':11lho�:,,..·el gezogeri,

i.s

er

toch

een

daling •:an

Jtlfkwl�;�1���a�:,

heel

�#

deze ped3e,ogisch niet Vt..!r;tnt·.;0rde

. t-�:� is

in tiet belang van

natuur te

·w��

Belgisct1e bc-

de

teen

tekst ·�1t mijn dikke

;:

vrou .ol ijke a c tie "

_<j; - -"'t �J.!>%1:?. §� �

halen ont­

het is moeilijk om erdoor

Waarnemingentjes

1-�

goed geraden,

een ap r i l v i s

(hahahahaha)

30-3

onze poes {Choco-Mousse) is in verwachting

3-4

paashazen rondgestrooid door paaseiere11

2-4

4-4

sperwer die frontaal op paasklok botst e

n

bvdtretyfhjgujtgcv-beestje ( la gst de weg

-»·

.

,

\

. ,.. ·� )

...

·

y '�; . '·

.1

,

aan

Neerijse kliniek) eerstt

'crec�1-�-la-glace1

leden ...)

e"�1 '

v

Het le en is als het rietveld, te komen ...

nen mo e i l i j k aan db verl e iding

weerstaan en gaan 1nec met de man.

.

- - _, -

.

Zouden ze een speciale vlinder zien ?

..

Een zal ig pasen aan allen die deze ov erha ast geschreven rubriek lezen .

i t 1"

Vogels die fluiten

fi

---

op het

.


RETR(} l• • •J

• •• • • • •• •• • • • •

In

deze

" RE TRO "

k e r e n we

le i : he t e e r s t e ge

t i jdje

is

er

1 4 j . ) ( S IC ! ) . ge � d e

een

we

en

wn t,

ook

' M i nd e r

bij

de

ze

d i re c t

n n 1n e n

op

3roep

j a a r ga n g

te

van

t o e nmal i -

( 1 2j . t o t

me t

n i e tdzeg­

la�gs d e

voorzien

e r ·rn r i n ee n

Val­

"reeds e e n

aa nwe z i g

p l a 11 t j c

a v o 11 r l

o n ze

de

ove rdonderen elk

en

e i ,:;e n

van

n a n g e k o wl i gd :

W . J . -ers

voor

uitstap

h c:n

.

voorwoordje

reeds

j o n ge

en

� c g b e r n1

�evens

b la d ( • • , ) "

i n ons

Zn

e e n w n nd e l i n g .

k e n ne n .

we

Kunnen

k o �e n

& � n mu3 1

iets

duur

��n

t<>

hun

OF

p a g i na a c h t

1 o e n •1o o r

de

k r i j gt

Dat

ven

(sic ! ) .

voor

W.E.

d e·

d!'

l e ze r

meer

ui t l -e g

9 fd e l i n g L e u v e n

Deze

d e ze

gro e p h e t

C a c �a e r

In

kalender

( e i e r e r. )

( r,e

op

van

d ie o o k

plan i e t s

graag aan

e n t lw u s i a c t e l i ng e n

(werden z o

Scrda de

WJ - e r s ,

j o n ge

zijn

g e n o c r:: d ,

"doet" iin

zijn moet

vu n

b1H i j s t do

niet

pa s s i e f

h e t ver­

vo r i ge

s pe c i. :i l e

n c e :r.e n

bladzij­

ak t i vi t e i te n

vra g,c n : n . v . d . r . )

o pBe n u m c n . v ., n

d i e j o rq;� s pr u i t e n w a 3 o n d •0 11 ; e t e k e � d e

J a j <.t ,

één

w i e ns

sc h r i j v e r 3 c a r i i r e

t o p pe n

::ou s c h e r e n

:·� '! Il � • .

De

toen

bcwo j s t

V F: R l l A A I .1'J E :·.-c

: J :.i ::

d u nk L

al

dil

de

t! u c; ·l:t t

Zf�

ha.. a r

�.01:w n

( t oe n

i k l ite�a i r

op

tw t

h ·� l e :-:: ;l a l

z,1 11

12

j c; a r ) ,

n oo i t

hcge • • •

z e g maar

pi e p- a r t i k e l ,

d r i j f t:

a v n r: r: u r e n

z1) .:. :l e · 1

Da �

s t ar t e . eerste

.v ·t t r 1· l e � i ·"'

d i 0 ·: e l e

d .:.1 t;

i n :-; e c l : e n

d o l : -� r ·� n U c

·,•1 :J. t e :- .

b � j f! ll e n

.".:l nd e :-e

0 pc r1

b r 0 n ge n :

:..:. o u

z i j !'l. .

1�n e ·; � n l: ue e l :�o J e r

h e lr; i , j k e n

i c ma11d i n h & �� r k o 1 n e n N o n e n . Z e v � r l u n c t � � a r· d i e b e � o ne r ,

w�nt

nu

z�

is

D�ar i a d e 1 � 6

c e n z� a � .

waa�cp z e a l

ze

kree� sl•chts

tc

b l o e m b l a a :i j e 3

�� n<l }: J d. n

keek

wus

Zo

dit

de

lee f t i j d

den

een

d uc

·:; : t s .

•-��r

m 1 1 i; j "

�e t

de

o p<: >n.

h a a 1·

�m.

c. � : t r !": " " �

zol ang

g r o c t :J t c

De

i n3 e c t e n

T o e 11

toe

en

wn c h t t � .

�o· i te

k�am vroeg

��ar

v l o g<>n er

Maar • . •

a la n k c

\·o o r b i j

ze

Tit­

e r.

nie­

u i t � ± nd e l i j k e e n

haar

"c

dicht

r. e

!J l i j -

om

o v '! r En

mo o i e r . "

n;J.r:1 m

g e k r e gt"'! n ,

d�e

dit

a ls

v e r �1.a r1:c l n: i a :TI

a l i. s t i s c h c r

en

een

konden

en

groe pje

t e r u L uur

is

van

te

d <?

· � .

maa r " ,

m E..t r c n " , ze i d e :7'. u g , g.:i f t o e . S:-: d �

lelie

1 1 pi e re r :-=; " ,

t uc s e n

ge l u k k i g o o k

we

en

Ka r e n He t

�o u d e n i mm e r a

de

le 11kc

8

en

hc c

dje

lo�g

h e g r i p hee ft

i u v u l l i 1 1 g i:;e k r e gc n

:i l l P !"'l e i.

voor

l 1: d e n

Er

o v e c n e me n .

lw n :.: r e t e r e

in

p i e p - w ·? r l: i n e;

en

nu kan

::i. k t i ·ri. t c l : e n ,

·1 2 j .3 ;i r .

� e ä v o l ue e r d ,

en

ik

De

nu

O I�

tot

een

d i e n :; L a p;1 1· �

voo r z i e r. e

h o e p h e t ze l f J e

R � h r i j ve r s p r o <l uc t i e .

h«d-

n i e u we l i n g e n

gc l �k k i ç

� r:.- n

ge -

We

d ra g e n

ge e �

"ik rnug

• • •

Le u v e n s e . nog

13

s t o t t erde

! ! !

een

1 6 i 1 7 j au r l

vun

label

E I : I DE

star t

de

re­

d o e ll boekje

p� e p- l i ­ van

mij n

'1-

����---- �

-·- ·

NOOT VOOR JONGERE LEZERS :

W i e l e waa l j o n g e r e n " : Was

o r n i t o logische

d e " Pi c p- \Y i. e l e wa:i l "

n.v. d . e. ) . den

" �l i e t :.;

veel

11Ma."\ r

gr o e i d e � e r J e r i n e e n w u t e r l A l i e d i e ge l uk k i g en slo ten

' ' De

a l l e r j o n gs t e

t r e k k e n kome n .

haa l t j e

zo

en

( IV . E . )

W i e l e ·•:a a l

w i e lewna l j ongeren

<. i c h

je

doen?

o n t m i k ke l i nge � :

De

'N J. t e r l e l i c .

vindt

z. o u o n z e s 1 o g a n :iw o t e n z i j n . 1' T o t z.o v c r d e ze

lf . J . - l e i J e r . " Pi ep"

de

t i j d i s da l; n i e uw e l e d e n moe i li j l<

laa t s t e

n i e ma n d

i n d i v i d ua l i s f

d e ze

de

vi j fd e

he t

zeer

niet

voor

o p-111 l t

k o r. t a k t k r i j ge n m� t b l i j v e n w e g o m rl a t

In

spec i al e

o pe n g e l u t e n

mi j

v o o rm:1 l i ge

gro e p

mensen

een

de

wordt h e t

i n ge w i k k e l 1le

t w e e n1�;1 l

plaateje

"Iets

ac t i e ve

naar

1 97 8 .

in

B o 1'a P. r t

O m d u ze

l a t i j nsc

hebben n e r.

n umme r

v oo r z i t t e r J o h n n

t e rug

? o/> ' � _ \\l{: \\ � -

'

EN TOEN WA S ER E E N PIE P

000

oind :l t z e a n d e r s k o u h<J d .

·1e n

tot

een

La t e r ,

ze l f s t a nd i ge

nu

vere n i gi n g zo

de

u

v e r e n i gi n g

pr e � i e s zich

v e re n i g i n g

die

" De

W i e l e w aa l "

v e re n i 5d e

v e r e n i g i ng rr.e t

·d j f

me t

w e l. b e k e n d e

een

de

j :i a r

gc l 1, è e n ,

Helgis�he

d e. j o n ge r e

:i fd e l i n g e n ·1 e r s 1 n o l t

J c ugd b o � d

over d e ze

voor

en

leden

die

vn n

de

u i t Gr o c i d c

gans h�t

land .

j o n g e r e n - _1 :.il n u r ­

N a t u ur s t ud i e

en

werd

J e ugd b o n d . v o o r N a t u u r s t ud i e e"n M i l i " u b e s c '1 e r m i n 1 ; .


RETR(} l• • •J

• •• • • • •• •• • • • •

In

deze

" RE TRO "

k e r e n we

le i : he t e e r s t e ge

t i jdje

is

er

1 4 j . ) ( S IC ! ) . ge � d e

een

we

en

wn t,

ook

' M i nd e r

bij

de

ze

d i re c t

n n 1n e n

op

3roep

j a a r ga n g

te

van

t o e nmal i -

( 1 2j . t o t

me t

n i e tdzeg­

la�gs d e

voorzien

e r ·rn r i n ee n

Val­

"reeds e e n

aa nwe z i g

p l a 11 t j c

a v o 11 r l

o n ze

de

ove rdonderen elk

en

e i ,:;e n

van

n a n g e k o wl i gd :

W . J . -ers

voor

uitstap

h c:n

.

voorwoordje

reeds

j o n ge

en

� c g b e r n1

�evens

b la d ( • • , ) "

i n ons

Zn

e e n w n nd e l i n g .

k e n ne n .

we

Kunnen

k o �e n

& � n mu3 1

iets

duur

��n

t<>

hun

OF

p a g i na a c h t

1 o e n •1o o r

de

k r i j gt

Dat

ven

(sic ! ) .

voor

W.E.

d e·

d!'

l e ze r

meer

ui t l -e g

9 fd e l i n g L e u v e n

Deze

d e ze

gro e p h e t

C a c �a e r

In

kalender

( e i e r e r. )

( r,e

op

van

d ie o o k

plan i e t s

graag aan

e n t lw u s i a c t e l i ng e n

(werden z o

Scrda de

WJ - e r s ,

j o n ge

zijn

g e n o c r:: d ,

"doet" iin

zijn moet

vu n

b1H i j s t do

niet

pa s s i e f

h e t ver­

vo r i ge

s pe c i. :i l e

n c e :r.e n

bladzij­

ak t i vi t e i te n

vra g,c n : n . v . d . r . )

o pBe n u m c n . v ., n

d i e j o rq;� s pr u i t e n w a 3 o n d •0 11 ; e t e k e � d e

J a j <.t ,

één

w i e ns

sc h r i j v e r 3 c a r i i r e

t o p pe n

::ou s c h e r e n

:·� '! Il � • .

De

toen

bcwo j s t

V F: R l l A A I .1'J E :·.-c

: J :.i ::

d u nk L

al

dil

de

t! u c; ·l:t t

Zf�

ha.. a r

�.01:w n

( t oe n

i k l ite�a i r

op

tw t

h ·� l e :-:: ;l a l

z,1 11

12

j c; a r ) ,

n oo i t

hcge • • •

z e g maar

pi e p- a r t i k e l ,

d r i j f t:

a v n r: r: u r e n

z1) .:. :l e · 1

Da �

s t ar t e . eerste

.v ·t t r 1· l e � i ·"'

d i 0 ·: e l e

d .:.1 t;

i n :-; e c l : e n

d o l : -� r ·� n U c

·,•1 :J. t e :- .

b � j f! ll e n

.".:l nd e :-e

0 pc r1

b r 0 n ge n :

:..:. o u

z i j !'l. .

1�n e ·; � n l: ue e l :�o J e r

h e lr; i , j k e n

i c ma11d i n h & �� r k o 1 n e n N o n e n . Z e v � r l u n c t � � a r· d i e b e � o ne r ,

w�nt

nu

z�

is

D�ar i a d e 1 � 6

c e n z� a � .

waa�cp z e a l

ze

kree� sl•chts

tc

b l o e m b l a a :i j e 3

�� n<l }: J d. n

keek

wus

Zo

dit

de

lee f t i j d

den

een

d uc

·:; : t s .

•-��r

m 1 1 i; j "

�e t

de

o p<: >n.

h a a 1·

�m.

c. � : t r !": " " �

zol ang

g r o c t :J t c

De

i n3 e c t e n

T o e 11

toe

en

wn c h t t � .

�o· i te

k�am vroeg

��ar

v l o g<>n er

Maar • . •

a la n k c

\·o o r b i j

ze

Tit­

e r.

nie­

u i t � ± nd e l i j k e e n

haar

"c

dicht

r. e

!J l i j -

om

o v '! r En

mo o i e r . "

n;J.r:1 m

g e k r e gt"'! n ,

d�e

dit

a ls

v e r �1.a r1:c l n: i a :TI

a l i. s t i s c h c r

en

een

konden

en

groe pje

t e r u L uur

is

van

te

d <?

· � .

maa r " ,

m E..t r c n " , ze i d e :7'. u g , g.:i f t o e . S:-: d �

lelie

1 1 pi e re r :-=; " ,

t uc s e n

ge l u k k i g o o k

we

en

Ka r e n He t

�o u d e n i mm e r a

de

le 11kc

8

en

hc c

dje

lo�g

h e g r i p hee ft

i u v u l l i 1 1 g i:;e k r e gc n

:i l l P !"'l e i.

voor

l 1: d e n

Er

o v e c n e me n .

lw n :.: r e t e r e

in

p i e p - w ·? r l: i n e;

en

nu kan

::i. k t i ·ri. t c l : e n ,

·1 2 j .3 ;i r .

� e ä v o l ue e r d ,

en

ik

De

nu

O I�

tot

een

d i e n :; L a p;1 1· �

voo r z i e r. e

h o e p h e t ze l f J e

R � h r i j ve r s p r o <l uc t i e .

h«d-

n i e u we l i n g e n

gc l �k k i ç

� r:.- n

ge -

We

d ra g e n

ge e �

"ik rnug

• • •

Le u v e n s e . nog

13

s t o t t erde

! ! !

een

1 6 i 1 7 j au r l

vun

label

E I : I DE

star t

de

re­

d o e ll boekje

p� e p- l i ­ van

mij n

'1-

����---- �

-·- ·

NOOT VOOR JONGERE LEZERS :

W i e l e waa l j o n g e r e n " : Was

o r n i t o logische

d e " Pi c p- \Y i. e l e wa:i l "

n.v. d . e. ) . den

" �l i e t :.;

veel

11Ma."\ r

gr o e i d e � e r J e r i n e e n w u t e r l A l i e d i e ge l uk k i g en slo ten

' ' De

a l l e r j o n gs t e

t r e k k e n kome n .

haa l t j e

zo

en

( IV . E . )

W i e l e ·•:a a l

w i e lewna l j ongeren

<. i c h

je

doen?

o n t m i k ke l i nge � :

De

'N J. t e r l e l i c .

vindt

z. o u o n z e s 1 o g a n :iw o t e n z i j n . 1' T o t z.o v c r d e ze

lf . J . - l e i J e r . " Pi ep"

de

t i j d i s da l; n i e uw e l e d e n moe i li j l<

laa t s t e

n i e ma n d

i n d i v i d ua l i s f

d e ze

de

vi j fd e

he t

zeer

niet

voor

o p-111 l t

k o r. t a k t k r i j ge n m� t b l i j v e n w e g o m rl a t

In

spec i al e

o pe n g e l u t e n

mi j

v o o rm:1 l i ge

gro e p

mensen

een

de

wordt h e t

i n ge w i k k e l 1le

t w e e n1�;1 l

plaateje

"Iets

ac t i e ve

naar

1 97 8 .

in

B o 1'a P. r t

O m d u ze

l a t i j nsc

hebben n e r.

n umme r

v oo r z i t t e r J o h n n

t e rug

? o/> ' � _ \\l{: \\ � -

'

EN TOEN WA S ER E E N PIE P

000

oind :l t z e a n d e r s k o u h<J d .

·1e n

tot

een

La t e r ,

ze l f s t a nd i ge

nu

vere n i gi n g zo

de

u

v e r e n i gi n g

pr e � i e s zich

v e re n i g i n g

die

" De

W i e l e w aa l "

v e re n i 5d e

v e r e n i g i ng rr.e t

·d j f

me t

w e l. b e k e n d e

een

de

j :i a r

gc l 1, è e n ,

Helgis�he

d e. j o n ge r e

:i fd e l i n g e n ·1 e r s 1 n o l t

J c ugd b o � d

over d e ze

voor

en

leden

die

vn n

de

u i t Gr o c i d c

gans h�t

land .

j o n g e r e n - _1 :.il n u r ­

N a t u ur s t ud i e

en

werd

J e ugd b o n d . v o o r N a t u u r s t ud i e e"n M i l i " u b e s c '1 e r m i n 1 ; .


1't ---

\,

191� ltttttltl� ISl�i\\IDI� . . . Meer leven Dan N a t u ur l i j k

wij

dit

ten

e 11

O fl : i

u l ler

ni e t

W�a�

.

u :·.e l f ,

hij

dit

we

��o

v c r t r 0 uw d e

t i lt

1 �8 7 w e r d

wi lle n

•ij

bi j

rubriek

de

& f ge s l o t e n

een

me t

k l e i ne

een

>e

27

r i e t ve l d .

En

telt

Bemde

t e l ma c h i e n e

ha .

38

a . ;

,sro o t

b e kkcn

te

dat

he t ze

�eeJs

niet

niel

ne t

de

s e r i e uze

'! . 11 . M . l'I .

voor

::; t u 1 Y. e l b l o k

-je

rt a n

gaa t

met

van�f

nu

ann

r e ge � t

rust

reeds bezi t

Mi j n

l e ge n d a r i sc h e

jaar

een

dat

vo l g e n d e

op

ge s laagde Na > r o n d e r

jaar

en

De

me

o p pe r v l a k t e

dat

van

beslaat nu

M i s sc h i e n

o v e r h e d e n o:n

9

Froject

een

tD•

zegt is

dus

=ijn

z o n n e - e ne r g e t i s c he

over

w e r l< ;ie r i. o d e ,

u

'.l i e

naur

de

er

he e l

zo m o o i

a laook

s J u :-. pe l t c r " ,

t� e n

.s t u l< l-:e n

gemuak t ,

o m c -: z .J H gd , P. ri

t icvc

.J � t "i v i t e i t e: :-.

O p d t.:

f: :,.l

p J .:.l n t

en

:. n

i n s t u l< j e �i

·1.; e r rl

t...' r

J l e t· W P J" d 1: :: 1•: i 1 1 L C T' •� ook

V o n- ..: k z

mate

�� c k e r e

�i,·e r d

To t

Z.·) v e r

d i t o v 1..: :-- :: i.. c h t j c ,

hoe

1 1 t o f"

het

t ! fl l -H:! l è

-; �l t.

rn l 11 1 1 r l i j k

in

:i e

A f r e a g� r � n

na

de

P a a s e x u 1ne n s ?

O n t • �nnni ng

��

;)o o d e

de

B e r.:,i�

J uni

ha rJ i)e n !

( r<>cÄ cJ <>-'. k.

0. <>-"'\

op

d o o l'

he t

een

die we r d

op

s l e e p-

.s t a pe l -

d t:.· s t r u c -

1 0 :1 g e n

o n rno � -:: L i .i k go 3. n

s te e k

eens

1:an

mee

vc.9\.

cA�

ÏLtll/:e-

v co r :--� i c n . w e ·� r r, e v e n

werke n ,

b lok? G a e e n s w a t

6 <V-- J o... r� ,',,!-

cc -:: l .:i<:a n :

1;,·: i d o n r :.

· � rl

Pi e t

riet-

eerste

en

deze

de

voorgc-

ria t u u r b e h e e r

r;r o :.:: !"ie

te

G e d urende

o p de

î h .,1. a s t

.-:;l e f' • • J u O :' i.

n L e :.I".'J C

om

mouwe n !

lJ r o k j e s

;:;.:� l t e µ pe n d

:. .:.;

wel

Ka u t e r 1 1

po p u l i e r e n en

( · ; ·.;;e n ,

:.._ k ,

'J ö :l

v o l ge n gc�aa i d

v e r w l j rl e r d .

<J .'.l n

-:i o k

ko11 wat

op "de

aan tal

: �. d r u k \h� kt:-e n cl

r e ke nmac h i e ne

aktivitei ten.

een

wat

dP

een

handj e

l' e s e r v a a t -

,:....._ �-0'\ """"""

L)

"

rLe

o r t Lk e ls

vnn

moterLool

Het

de

Ls

ook

d l o>.

e en

1

groepen

en

De

tweede

en

e Lndlg t

b l j d r og � ,

een

s t e v lg e

blj d ro g e

slotte j ac h t

ePn

s l tuerlng

een

en

blj Ls

een er

t: c

hLervon m . b . t .

von

': r e n g en . ceze

l l L P rdoo r

p u b l i. k n t L P s

an ven

de

co� ce

bes chrLjv Lng en

teru; .

rttl.JI) .

/

von

zelf.

o n de r

de

de

je

O�Pr

( 1 0p . �

andere

v e r we r k e n .

beg r l o

l oo t s t e

��

voed Lngsmet hoden

leesgen o t

ondPr

bover­

k r Lj 9

omvongrl j k s t e

on o t om L e t e

brok

der je

z i. j n .

v o l k en

b e g l n t b Lj h e t

e en

o o k d e b L b l L og r o f L e vee l

ç u b L L Y. o t L r. s .

om h�t beste

b Lj

se-

n dPZP

v n n t e k s t - e n fo t c -

ç 0m o o k t

h r t o o n ::-. c • o f f .o n tuoo rcJ

eerste

je

vLer-tol

ult t re � s e ls

o v e r i. g e n s

een

gcbruLk

bedoe LLng

on d e r w e r p

enkele

krljg

Ten

wordt

:.i r ; r: � ­

V ,\ L K [î i ,

v t, N

,\ .' .' , P ,'., S ', l l J G f' N

A N A T Ot.' 1 °. C H E

non b e �

b L j d r ag e

een

komt

Volle L ' s

volgende

TR E K K 1 �IG T O T J i\ ( l i T - E N ·: ::; := t: l ' ! G ;) :,11 :: n 1ou E N "

Alvast vo l ­

W3cht­

dat

drLP

de

o v ,, r

de

z o n ne ä n e r g i e - we rk e n ­

vertelt

en

P. e n

deze

aangekoc h t ,

het

b e t r e f fe n d e

"de

1-: r e c g "

a m b i a nc e !

nu

In

In

aanbieden :

ba lans

leesvaert . . .

s t oo n d

h e r z i e n• we•r

en o p

l uc h t

die

Di j levalle i !

b rok

veld

de

laat

in

lilt

werd

uit

goed

·•e r d e n

me e r .

w e r kd o 5 e n - l i j s t ,

n o e m c.J e

bedoelen

akt i v i tei­

een

he t

half"cc

u i t ge ge v e n

k laar

is

d1ü

lie t

ha .

1 1 , 511

5 , 39 ha .

nog

i.s.m.

een

n u a f r.;c s l o t ·� n

beurt

zo

Do c h

tonen

e�

rescrvaut

nog

zijn

slaat

ll . N . V . R .

doe nde

Daar

le nte !

e c o no�ische

a a n k o pe n .

het

de

te

r e 3 e r· v a a t j e ,

o n d e r gaa n ,

van

immers

o rn z o a a n

v e r d u u b e l i n. g h a d

de

is

Wt! g .

A l l cre�rst

Doo d e

het

a r t i ke l t je aan w i j d e n

a a n ir n o p - o v e r z i c h t ,

G O k m a a r·

n l:.1 a t

u

z e gt

JJ fi

Dacht !

U

\_..

15

"

AS P E C T - R A T ! ) "

p o t en . deel

d o t g o ot

H Lerochter

v Ln d

c �er

je


1't ---

\,

191� ltttttltl� ISl�i\\IDI� . . . Meer leven Dan N a t u ur l i j k

wij

dit

ten

e 11

O fl : i

u l ler

ni e t

W�a�

.

u :·.e l f ,

hij

dit

we

��o

v c r t r 0 uw d e

t i lt

1 �8 7 w e r d

wi lle n

•ij

bi j

rubriek

de

& f ge s l o t e n

een

me t

k l e i ne

een

>e

27

r i e t ve l d .

En

telt

Bemde

t e l ma c h i e n e

ha .

38

a . ;

,sro o t

b e kkcn

te

dat

he t ze

�eeJs

niet

niel

ne t

de

s e r i e uze

'! . 11 . M . l'I .

voor

::; t u 1 Y. e l b l o k

-je

rt a n

gaa t

met

van�f

nu

ann

r e ge � t

rust

reeds bezi t

Mi j n

l e ge n d a r i sc h e

jaar

een

dat

vo l g e n d e

op

ge s laagde Na > r o n d e r

jaar

en

De

me

o p pe r v l a k t e

dat

van

beslaat nu

M i s sc h i e n

o v e r h e d e n o:n

9

Froject

een

tD•

zegt is

dus

=ijn

z o n n e - e ne r g e t i s c he

over

w e r l< ;ie r i. o d e ,

u

'.l i e

naur

de

er

he e l

zo m o o i

a laook

s J u :-. pe l t c r " ,

t� e n

.s t u l< l-:e n

gemuak t ,

o m c -: z .J H gd , P. ri

t icvc

.J � t "i v i t e i t e: :-.

O p d t.:

f: :,.l

p J .:.l n t

en

:. n

i n s t u l< j e �i

·1.; e r rl

t...' r

J l e t· W P J" d 1: :: 1•: i 1 1 L C T' •� ook

V o n- ..: k z

mate

�� c k e r e

�i,·e r d

To t

Z.·) v e r

d i t o v 1..: :-- :: i.. c h t j c ,

hoe

1 1 t o f"

het

t ! fl l -H:! l è

-; �l t.

rn l 11 1 1 r l i j k

in

:i e

A f r e a g� r � n

na

de

P a a s e x u 1ne n s ?

O n t • �nnni ng

��

;)o o d e

de

B e r.:,i�

J uni

ha rJ i)e n !

( r<>cÄ cJ <>-'. k.

0. <>-"'\

op

d o o l'

he t

een

die we r d

op

s l e e p-

.s t a pe l -

d t:.· s t r u c -

1 0 :1 g e n

o n rno � -:: L i .i k go 3. n

s te e k

eens

1:an

mee

vc.9\.

cA�

ÏLtll/:e-

v co r :--� i c n . w e ·� r r, e v e n

werke n ,

b lok? G a e e n s w a t

6 <V-- J o... r� ,',,!-

cc -:: l .:i<:a n :

1;,·: i d o n r :.

· � rl

Pi e t

riet-

eerste

en

deze

de

voorgc-

ria t u u r b e h e e r

r;r o :.:: !"ie

te

G e d urende

o p de

î h .,1. a s t

.-:;l e f' • • J u O :' i.

n L e :.I".'J C

om

mouwe n !

lJ r o k j e s

;:;.:� l t e µ pe n d

:. .:.;

wel

Ka u t e r 1 1

po p u l i e r e n en

( · ; ·.;;e n ,

:.._ k ,

'J ö :l

v o l ge n gc�aa i d

v e r w l j rl e r d .

<J .'.l n

-:i o k

ko11 wat

op "de

aan tal

: �. d r u k \h� kt:-e n cl

r e ke nmac h i e ne

aktivitei ten.

een

wat

dP

een

handj e

l' e s e r v a a t -

,:....._ �-0'\ """"""

L)

"

rLe

o r t Lk e ls

vnn

moterLool

Het

de

Ls

ook

d l o>.

e en

1

groepen

en

De

tweede

en

e Lndlg t

b l j d r og � ,

een

s t e v lg e

blj d ro g e

slotte j ac h t

ePn

s l tuerlng

een

en

blj Ls

een er

t: c

hLervon m . b . t .

von

': r e n g en . ceze

l l L P rdoo r

p u b l i. k n t L P s

an ven

de

co� ce

bes chrLjv Lng en

teru; .

rttl.JI) .

/

von

zelf.

o n de r

de

de

je

O�Pr

( 1 0p . �

andere

v e r we r k e n .

beg r l o

l oo t s t e

��

voed Lngsmet hoden

leesgen o t

ondPr

bover­

k r Lj 9

omvongrl j k s t e

on o t om L e t e

brok

der je

z i. j n .

v o l k en

b e g l n t b Lj h e t

e en

o o k d e b L b l L og r o f L e vee l

ç u b L L Y. o t L r. s .

om h�t beste

b Lj

se-

n dPZP

v n n t e k s t - e n fo t c -

ç 0m o o k t

h r t o o n ::-. c • o f f .o n tuoo rcJ

eerste

je

vLer-tol

ult t re � s e ls

o v e r i. g e n s

een

gcbruLk

bedoe LLng

on d e r w e r p

enkele

krljg

Ten

wordt

:.i r ; r: � ­

V ,\ L K [î i ,

v t, N

,\ .' .' , P ,'., S ', l l J G f' N

A N A T Ot.' 1 °. C H E

non b e �

b L j d r ag e

een

komt

Volle L ' s

volgende

TR E K K 1 �IG T O T J i\ ( l i T - E N ·: ::; := t: l ' ! G ;) :,11 :: n 1ou E N "

Alvast vo l ­

W3cht­

dat

drLP

de

o v ,, r

de

z o n ne ä n e r g i e - we rk e n ­

vertelt

en

P. e n

deze

aangekoc h t ,

het

b e t r e f fe n d e

"de

1-: r e c g "

a m b i a nc e !

nu

In

In

aanbieden :

ba lans

leesvaert . . .

s t oo n d

h e r z i e n• we•r

en o p

l uc h t

die

Di j levalle i !

b rok

veld

de

laat

in

lilt

werd

uit

goed

·•e r d e n

me e r .

w e r kd o 5 e n - l i j s t ,

n o e m c.J e

bedoelen

akt i v i tei­

een

he t

half"cc

u i t ge ge v e n

k laar

is

d1ü

lie t

ha .

1 1 , 511

5 , 39 ha .

nog

i.s.m.

een

n u a f r.;c s l o t ·� n

beurt

zo

Do c h

tonen

e�

rescrvaut

nog

zijn

slaat

ll . N . V . R .

doe nde

Daar

le nte !

e c o no�ische

a a n k o pe n .

het

de

te

r e 3 e r· v a a t j e ,

o n d e r gaa n ,

van

immers

o rn z o a a n

v e r d u u b e l i n. g h a d

de

is

Wt! g .

A l l cre�rst

Doo d e

het

a r t i ke l t je aan w i j d e n

a a n ir n o p - o v e r z i c h t ,

G O k m a a r·

n l:.1 a t

u

z e gt

JJ fi

Dacht !

U

\_..

15

"

AS P E C T - R A T ! ) "

p o t en . deel

d o t g o ot

H Lerochter

v Ln d

c �er

je


16

AtJAT OJ·; I S C H E MET

AA f i P A S S i tJG rn T OT

D E T R EK K I NG

VAN

J AC H T -

E

V A L K E tl V O E D I NG S W I J Z E N ,

EN

De

I

S i t u e r j ng

van

E l k e v og e l d i e

en

op

t e rm

van

te

e t en

beperkt

val ken

g e woon zou

als

z i ch

onde r

is

Deze

g i e ren

k e d i even ,

wouwe n ,

Voo r

d u i d e l i j k he i d

A

de

and e r e ,

l e vende

kun n e n tot

ec h t e r

o mv a t

de

h av i k e n ,

d i ve r s e

en

vo l g e n

v a l ken ,

de

te

vangen

b e s c h o uwd .

l e den

a n d e re

hier

d i e ren

wo r d e n

van

de

"

De

g ro e p e n ,

G I E R EN

Enorme zeer

v l e u g e l v l ak ken ,

l an i z a m e

zwevend .

In

z e e rk l e i n e

v l e ug e l s l a g ,

ons

l an d

vaak

kop

en

doen

veel

aan

kere

v l eug e l s ,

g ro � e r

breedte

hebben

F HAV I K

EN

l an g e

v l e uge l s ,

de

bon t e

k r aa l .

l an g z am e

h e r k e n ba a r

aan

de

me l ende

g l i j v l uc h t

met

schuin

v l euge l s ,

vorige

g ro e p e n . varieert

v l aam s e

gaai

Meestal tussen

kleine

denken ,

maar hebben

de

l eng t e

hele

l an [ e r

sn e l l e

v l euge l s l a g ,

die

van

d an

bui zerd

D

spi tse

l i chaam

var i e e r t forser

v l e ug e l s ,

dan

de

P o l s ge w r i c h t vor i g e

S t aa r t l e n g t e

tussen

d an

bij

vo g e l s .

spitser.

n l. e t

f [: ,

1

jk

opval t ,

L an g z am e

veel

op

de

van

g ro t e

i e ts

fo r s e r

d an

bij

S ne l l e

G ro o t t e

k r aai

en

i ets

l i j ster.

.�·'

v l eu­

" " .. ..

;

, "; . " '

. " ;

. ·�

g evorkte 1-1 a n n e e r

dan

s t <-< a r · t

er,

de

d e bon t e k r & a i .

g raa g .

h o r i 7.c•n t B a .I .

l an P, z a:-,e H ou d e n

mP.t

. ..

s ta a rt

B re d e ,

··

via t

s t a a rt ,

ge­

l an g e

Z 1·1even e n

"

. � . , .

d e v l euge l s m e e s t ­ 'f"; • ' • ..t .

t�.

9 Lerv0Lk ,

\

"

',"'/ �··�:ä;�,>·);,;.

Z w e d e n / m ee r t

·-

. ... "�i.::�h· ..-��� : ·

.

s t om p e pur� t e n .

v l e u s e l s l af. .

d a a rb i j

.··. , ·

k i e ke d i e v e n ,

v l e u;;e l s l ag .

1 1 f e \· i n E, e rc e 1 1 v l � l� 0 P. l s

s c h r o e ver al

L i j ken

Duidel

d l rc • c t

Uu i de l i j � g r o t e r i. e t �

en

d i ch te r

g r o ep e n .

varieert .

· •. .

B U I Z. E P. D E N

J•: o r t e

bi j

. ... ; �

B u i z e r dg ro t e

spreid

s l an­ g e l i j ke

S t a ar t

c wouwrn

echter

een

z i jn .

gels

V l eug • • l s

k l e i ne soorten

VALKEN

schom­

opgeh even

De

d i e p g e v i n g e rd

en

G ro o t t e

Onm i d ­

e i g en a& rd i g e

over

s l a n ke ,

s taart ,

d i ep

en

s t o� p e ,

v l e u g e l s l ag ,

de l l i j k

die

s t ompe

Lange ,

Vri j

ko r t e

v l e u g e l s l ag .

Brede

S PERWER

v l euge l s l ag ,

dan

on ve rw i s s e l b a a r ,

b u i z e rd e n

Korte ,

s p o ra d i s c h .

K I EK ED [ EV E N

Iets

v l e u ge l s , l an g z ame

het B

z i jn

Zeer

G

s ta a r t ,

s c h ro e ve n d

soorten

kie­

g ro e p e n .

ve rs c h i l l e n d e

Kop .

orde

a re n d e n ,

g ro t e

gevingerde

"

g ro e p e n .

andere

roo fvo g e l

doo r g a a n s

F a l � on i fo r m e s .

al le

om

1'{-

ARENDEN

,

•.'·

' .::" : \ ..

:. . ·I

::. -y-,

--- - · ·

;.

· '· ·.'

", \'·:.:' .,

'?:<·�; ...

_

... ."

(K . E .

··,,-:;"... ._ · r:�

"� .:: .... . -: �

-·�.

'

'

�) ·

"

r�

y.


16

AtJAT OJ·; I S C H E MET

AA f i P A S S i tJG rn T OT

D E T R EK K I NG

VAN

J AC H T -

E

V A L K E tl V O E D I NG S W I J Z E N ,

EN

De

I

S i t u e r j ng

van

E l k e v og e l d i e

en

op

t e rm

van

te

e t en

beperkt

val ken

g e woon zou

als

z i ch

onde r

is

Deze

g i e ren

k e d i even ,

wouwe n ,

Voo r

d u i d e l i j k he i d

A

de

and e r e ,

l e vende

kun n e n tot

ec h t e r

o mv a t

de

h av i k e n ,

d i ve r s e

en

vo l g e n

v a l ken ,

de

te

vangen

b e s c h o uwd .

l e den

a n d e re

hier

d i e ren

wo r d e n

van

de

"

De

g ro e p e n ,

G I E R EN

Enorme zeer

v l e u g e l v l ak ken ,

l an i z a m e

zwevend .

In

z e e rk l e i n e

v l e ug e l s l a g ,

ons

l an d

vaak

kop

en

doen

veel

aan

kere

v l eug e l s ,

g ro � e r

breedte

hebben

F HAV I K

EN

l an g e

v l e uge l s ,

de

bon t e

k r aa l .

l an g z am e

h e r k e n ba a r

aan

de

me l ende

g l i j v l uc h t

met

schuin

v l euge l s ,

vorige

g ro e p e n . varieert

v l aam s e

gaai

Meestal tussen

kleine

denken ,

maar hebben

de

l eng t e

hele

l an [ e r

sn e l l e

v l euge l s l a g ,

die

van

d an

bui zerd

D

spi tse

l i chaam

var i e e r t forser

v l e ug e l s ,

dan

de

P o l s ge w r i c h t vor i g e

S t aa r t l e n g t e

tussen

d an

bij

vo g e l s .

spitser.

n l. e t

f [: ,

1

jk

opval t ,

L an g z am e

veel

op

de

van

g ro t e

i e ts

fo r s e r

d an

bij

S ne l l e

G ro o t t e

k r aai

en

i ets

l i j ster.

.�·'

v l eu­

" " .. ..

;

, "; . " '

. " ;

. ·�

g evorkte 1-1 a n n e e r

dan

s t <-< a r · t

er,

de

d e bon t e k r & a i .

g raa g .

h o r i 7.c•n t B a .I .

l an P, z a:-,e H ou d e n

mP.t

. ..

s ta a rt

B re d e ,

··

via t

s t a a rt ,

ge­

l an g e

Z 1·1even e n

"

. � . , .

d e v l euge l s m e e s t ­ 'f"; • ' • ..t .

t�.

9 Lerv0Lk ,

\

"

',"'/ �··�:ä;�,>·);,;.

Z w e d e n / m ee r t

·-

. ... "�i.::�h· ..-��� : ·

.

s t om p e pur� t e n .

v l e u s e l s l af. .

d a a rb i j

.··. , ·

k i e ke d i e v e n ,

v l e u;;e l s l ag .

1 1 f e \· i n E, e rc e 1 1 v l � l� 0 P. l s

s c h r o e ver al

L i j ken

Duidel

d l rc • c t

Uu i de l i j � g r o t e r i. e t �

en

d i ch te r

g r o ep e n .

varieert .

· •. .

B U I Z. E P. D E N

J•: o r t e

bi j

. ... ; �

B u i z e r dg ro t e

spreid

s l an­ g e l i j ke

S t a ar t

c wouwrn

echter

een

z i jn .

gels

V l eug • • l s

k l e i ne soorten

VALKEN

schom­

opgeh even

De

d i e p g e v i n g e rd

en

G ro o t t e

Onm i d ­

e i g en a& rd i g e

over

s l a n ke ,

s taart ,

d i ep

en

s t o� p e ,

v l e u g e l s l ag ,

de l l i j k

die

s t ompe

Lange ,

Vri j

ko r t e

v l e u g e l s l ag .

Brede

S PERWER

v l euge l s l ag ,

dan

on ve rw i s s e l b a a r ,

b u i z e rd e n

Korte ,

s p o ra d i s c h .

K I EK ED [ EV E N

Iets

v l e u ge l s , l an g z ame

het B

z i jn

Zeer

G

s ta a r t ,

s c h ro e ve n d

soorten

kie­

g ro e p e n .

ve rs c h i l l e n d e

Kop .

orde

a re n d e n ,

g ro t e

gevingerde

"

g ro e p e n .

andere

roo fvo g e l

doo r g a a n s

F a l � on i fo r m e s .

al le

om

1'{-

ARENDEN

,

•.'·

' .::" : \ ..

:. . ·I

::. -y-,

--- - · ·

;.

· '· ·.'

", \'·:.:' .,

'?:<·�; ...

_

... ."

(K . E .

··,,-:;"... ._ · r:�

"� .:: .... . -: �

-·�.

'

'

�) ·

"

r�

y.


18

I I A n at om i e ,

b o uw

en

In het

l ev e n sw f j z e .

op

r. e t De

z i jn

b i j z on d e r

be t r e k k e l i j k f u n d a me n t e l e

zijn

vol l edi g

vl iegen ) ,

( o�

A n d e re

een

s taart

) .

vorm

de

man i e r

van

B i o t oop , v o r:n e n zijn

rol

A

OGEN

ogen

in

de

haast

v an

De

g ro t e

in

hun

58

kassen ,

goed

De

die

als

ogen

s t aa n

zijn.

kun n e n

kan en

b i jna

Om

en

he t

4

tot

ve rmo g e n

o p l os send

k e e r zo

gevoe l i g e

g ro o t

al s

bij

v o g e l o g en

v o o r z i en v a n t w e e

z i j wa a r d s

is

waa rd s

vour

ge r i

ch t

van

het

In

g e de e l t e l i j k

de

foveae ,

stoot­

z i jn

w a a rvan

z i en e n

foveae

k eg e l ­

of

ongeve e r

is

B o ven rl 1 e n

de

mono c u l a i r

vi s i e .

g e p po j e c t e e r d en

n e tv l i e s

mens .

de

dat

oog ,

g e z i c h t sc e l l en

g r o e ve n ,

voor het

b i n o c u l a i re

bee l d

grote

gezi cht ,

êên

z i jn

de

�6n

zij­ kegeltjes

&1'!<11*•' . tfi.IMffll!-� n

nog m e e r g e c o n � en t r e e rd .

in

b i o t oo p

bos

een

s t aa r t .

ook

Kop

doo r

b e p aa l d

is

v;1n ecu

wn

l i (' t prooidier

hrckt·n.

b ep aa l d e

Ik

1cr

....· i j l

'k nel< 1 c

hei ronde

'rnohhchjc lii1111rn het m·11.;�;1t

p roo i en

u i t g e rus �

L.:rnncr\';il \.. .

gct;rnd<" o;nan·I .... urd1 J.! C' h r u i i. 1

p ro o i e n

k l auwe n .

w e l l i c h t de lud1is1100111

hij

voor

.... rn- m t

i; . rotc snelheid . \';111•.C'n

hcl1bc11 �"w1Hu1l1jk d1111k1·rc

\

z i j de l i n g s

1 50 °

a an

kop

te

ze

d raa i e n ,

hoe­

\

\ \

B

en

jk

be s t ri j ­

ca.

s t e v i gh e i d van

�et

de

wijze

v an

o p voge l s ko r t e r

are n d en ,

een

vari e e r t

kun n e n

b e s l aa t

SNAVEL

ding

in

d at

DE

V o rm

nek .

s o o r t en . nie t

---�-+-

zijn

a f zo n d e r l i

k an t ;

h

ri ch­

hij

g e z i c h t sv e l d

v e rs c h i l l e � de v l e k waar i n

alle

z i en

d e ogen

e l ke

zijn

z i j de l i n g s e

kan

/ \ / y !\ /f\\ \

p r i ::ia i r

o n b e we e g l i j k

in

binoc u l a i r

ca. de

is.

k i j k en

met

van

bu i z e r d

m i n i mal e

een

de

het

b e p aa l de

en

van d e m e n s ,

zwaa r

van

zonder

l even

wo rd t

voor

vo l l e d i g

zijn de

zo

3 5- � : 0

bl inde

voo r

3

de

het

zeer

van

ngl'n .

van

hij

wat bij

dat

(

p o t en

aan

v o o r k e ur v o o r

op e e n z e e r s o e p e l e

s tootvogel

ker.

ogen

h o e we l

te

Een

van

de

organ i sm e

mog e l i j k

draa i e n

ke�

De

keer

kop

hoe�

en

de

en

z i jn

het

poten

s n ave l

en de

Het

van

v an

he t

van

s c h e rp

g e v aa r l i j k s t .

van . vl e ug e l s

s n av e l s ,

in

d ag s t oo t vog e l s

ronde

b e we g i n g e n t i n;en

b e s t u ring )

voorkeur

1J

tjes.

g roo t t e

netvl i es

dichthe id

n a t uu r .

g ro o t

even

deze

vl e u e e l s

vooral

s t oo tvoge l s

de

d o o r de

het

b i j z on d e r

l\i11nt:11l.1 i 1 1· " ï-.il·

l ev e n s b e l a ng .

wel

de

l i c h aams d e l e n De

j ac h t m e t h o d e n

samen een

eten ) ,

aang e p as t

v o rm

de

kop

het

door

in

l ev e n sw i j z e .

de

zi jn

leeft ;

t we e

hun

me t

k ra c h t

v e r b a z i ngwe k ke n d .

van

zijn

voor d e

de

j ag e n .

door

t�

kun n e n

aan

deze

van

en

l aa t s t e

s to o t v og e l

we r � t v oo r a l

De

(

De z e

e i s en

hoge

De

CE

h o ren

l i ch a c;::i s d e l en

waë r i n

stelt

de

d o d en

te

e i g e n s c h a p pe n

te

v e rn i e l en d e

e i g e n s c h ap p e n

i n ove r e e n s t e m m i n g

z i en ,

te

d·�

l i c h t e l j c h a arn i s

en

kleine

a n a t o ffi i s c h e

De b e l angr i j k s te ( om

sterk ;

s t o o tv o g e l s

z i jn

g e de e l t e l i j k wordt

S t oo t v o g e l s

veld

z i en ,

20 ° .

l ï � li Hnw"'

\':tll .tTll

h o e hij

\ ,I J \

l. 1 1 p 1 · 1 1 t 1�:• 1 1

"'''ol \ o� d . a;1 1 1 l 1 1 1 w 1 u l

\'1",r

11d1 u i t r11in11d11k

1.kl ( l l i 1 1n1.:11l.ii1c \'hie l (a) Bm·1· 11"1;ivcl l h ) \\'.l \ l 1 1 1 1 d (() Cornea ( d /

(1)

l.,.:11l·ralc

l...çll'i (c;)

Pn Ina

fm('ól (dn.·1 v ; 1 1 1 lu·1

IH'lVIÎt''i) l r.! 1 Tc111po1;ilt- ru\T;\.

·� ,f

�ij �eer

de

van

j ag en d e

en

die

z 0 aa r d e r

mee s t e

gebogen

van grotere

de

s n av e l

voe d s e l z o e ke n val ken

van en

de

s t aan m e e s t a l

en

en

g ro t e ,

de

in

v e rb a n d

s o o r t p ro o i .

Snavels

h a v i ken

z i jn

kra c h t i g e ,

naar

v e rh o u ­

z c o g d i e re t en d e

l an ge r .

soor�en

hebten

snav e l

dan de

p ro o i e n

l ev e n .

de

v rou�t j e s

manne t j e s ,

ee�

z ro t e re ,

� i s sc � i e n

ordat

ze

1J


18

I I A n at om i e ,

b o uw

en

In het

l ev e n sw f j z e .

op

r. e t De

z i jn

b i j z on d e r

be t r e k k e l i j k f u n d a me n t e l e

zijn

vol l edi g

vl iegen ) ,

( o�

A n d e re

een

s taart

) .

vorm

de

man i e r

van

B i o t oop , v o r:n e n zijn

rol

A

OGEN

ogen

in

de

haast

v an

De

g ro t e

in

hun

58

kassen ,

goed

De

die

als

ogen

s t aa n

zijn.

kun n e n

kan en

b i jna

Om

en

he t

4

tot

ve rmo g e n

o p l os send

k e e r zo

gevoe l i g e

g ro o t

al s

bij

v o g e l o g en

v o o r z i en v a n t w e e

z i j wa a r d s

is

waa rd s

vour

ge r i

ch t

van

het

In

g e de e l t e l i j k

de

foveae ,

stoot­

z i jn

w a a rvan

z i en e n

foveae

k eg e l ­

of

ongeve e r

is

B o ven rl 1 e n

de

mono c u l a i r

vi s i e .

g e p po j e c t e e r d en

n e tv l i e s

mens .

de

dat

oog ,

g e z i c h t sc e l l en

g r o e ve n ,

voor het

b i n o c u l a i re

bee l d

grote

gezi cht ,

êên

z i jn

de

�6n

zij­ kegeltjes

&1'!<11*•' . tfi.IMffll!-� n

nog m e e r g e c o n � en t r e e rd .

in

b i o t oo p

bos

een

s t aa r t .

ook

Kop

doo r

b e p aa l d

is

v;1n ecu

wn

l i (' t prooidier

hrckt·n.

b ep aa l d e

Ik

1cr

....· i j l

'k nel< 1 c

hei ronde

'rnohhchjc lii1111rn het m·11.;�;1t

p roo i en

u i t g e rus �

L.:rnncr\';il \.. .

gct;rnd<" o;nan·I .... urd1 J.! C' h r u i i. 1

p ro o i e n

k l auwe n .

w e l l i c h t de lud1is1100111

hij

voor

.... rn- m t

i; . rotc snelheid . \';111•.C'n

hcl1bc11 �"w1Hu1l1jk d1111k1·rc

\

z i j de l i n g s

1 50 °

a an

kop

te

ze

d raa i e n ,

hoe­

\

\ \

B

en

jk

be s t ri j ­

ca.

s t e v i gh e i d van

�et

de

wijze

v an

o p voge l s ko r t e r

are n d en ,

een

vari e e r t

kun n e n

b e s l aa t

SNAVEL

ding

in

d at

DE

V o rm

nek .

s o o r t en . nie t

---�-+-

zijn

a f zo n d e r l i

k an t ;

h

ri ch­

hij

g e z i c h t sv e l d

v e rs c h i l l e � de v l e k waar i n

alle

z i en

d e ogen

e l ke

zijn

z i j de l i n g s e

kan

/ \ / y !\ /f\\ \

p r i ::ia i r

o n b e we e g l i j k

in

binoc u l a i r

ca. de

is.

k i j k en

met

van

bu i z e r d

m i n i mal e

een

de

het

b e p aa l de

en

van d e m e n s ,

zwaa r

van

zonder

l even

wo rd t

voor

vo l l e d i g

zijn de

zo

3 5- � : 0

bl inde

voo r

3

de

het

zeer

van

ngl'n .

van

hij

wat bij

dat

(

p o t en

aan

v o o r k e ur v o o r

op e e n z e e r s o e p e l e

s tootvogel

ker.

ogen

h o e we l

te

Een

van

de

organ i sm e

mog e l i j k

draa i e n

ke�

De

keer

kop

hoe�

en

de

en

z i jn

het

poten

s n ave l

en de

Het

van

v an

he t

van

s c h e rp

g e v aa r l i j k s t .

van . vl e ug e l s

s n av e l s ,

in

d ag s t oo t vog e l s

ronde

b e we g i n g e n t i n;en

b e s t u ring )

voorkeur

1J

tjes.

g roo t t e

netvl i es

dichthe id

n a t uu r .

g ro o t

even

deze

vl e u e e l s

vooral

s t oo tvoge l s

de

d o o r de

het

b i j z on d e r

l\i11nt:11l.1 i 1 1· " ï-.il·

l ev e n s b e l a ng .

wel

de

l i c h aams d e l e n De

j ac h t m e t h o d e n

samen een

eten ) ,

aang e p as t

v o rm

de

kop

het

door

in

l ev e n sw i j z e .

de

zi jn

leeft ;

t we e

hun

me t

k ra c h t

v e r b a z i ngwe k ke n d .

van

zijn

voor d e

de

j ag e n .

door

t�

kun n e n

aan

deze

van

en

l aa t s t e

s to o t v og e l

we r � t v oo r a l

De

(

De z e

e i s en

hoge

De

CE

h o ren

l i ch a c;::i s d e l en

waë r i n

stelt

de

d o d en

te

e i g e n s c h a p pe n

te

v e rn i e l en d e

e i g e n s c h ap p e n

i n ove r e e n s t e m m i n g

z i en ,

te

d·�

l i c h t e l j c h a arn i s

en

kleine

a n a t o ffi i s c h e

De b e l angr i j k s te ( om

sterk ;

s t o o tv o g e l s

z i jn

g e de e l t e l i j k wordt

S t oo t v o g e l s

veld

z i en ,

20 ° .

l ï � li Hnw"'

\':tll .tTll

h o e hij

\ ,I J \

l. 1 1 p 1 · 1 1 t 1�:• 1 1

"'''ol \ o� d . a;1 1 1 l 1 1 1 w 1 u l

\'1",r

11d1 u i t r11in11d11k

1.kl ( l l i 1 1n1.:11l.ii1c \'hie l (a) Bm·1· 11"1;ivcl l h ) \\'.l \ l 1 1 1 1 d (() Cornea ( d /

(1)

l.,.:11l·ralc

l...çll'i (c;)

Pn Ina

fm('ól (dn.·1 v ; 1 1 1 lu·1

IH'lVIÎt''i) l r.! 1 Tc111po1;ilt- ru\T;\.

·� ,f

�ij �eer

de

van

j ag en d e

en

die

z 0 aa r d e r

mee s t e

gebogen

van grotere

de

s n av e l

voe d s e l z o e ke n val ken

van en

de

s t aan m e e s t a l

en

en

g ro t e ,

de

in

v e rb a n d

s o o r t p ro o i .

Snavels

h a v i ken

z i jn

kra c h t i g e ,

naar

v e rh o u ­

z c o g d i e re t en d e

l an ge r .

soor�en

hebten

snav e l

dan de

p ro o i e n

l ev e n .

de

v rou�t j e s

manne t j e s ,

ee�

z ro t e re ,

� i s sc � i e n

ordat

ze

1J


!f) v a l ke n-

Alle en

b o s vü l ke n -

den"

po ten ;

(r

ze

de

zl�n

er. i i e

, "l�

l " , \ c u·.u,1\'t· I

n e usga t � n

de

neusg�t en

n e usgaten . de

me t

maal

vooral

z oa l s

s l ec h t s

tan­

met

b 1. j

het

zodat

komt

hun

b e we ren ,

s n e : he i d v a n niet

bij

v l i e gc ap r i o l en

h e rh a a l d e

a a n p as s i ng

of

hoge

uit

3B m/s

h aa l t ,

is

kl ein

v l e u g e l o p p e rv l ak t e

en

de

vari a t i e

in

de

t;u11ln1;

re 1 1k ­

oren

1. n

een

de

n.e t

! : i .:1

s

de

sne l he i d l o ng e n

de

va l k

we l

te ­

glerv�Lk

n o r­

de a l

kale

v e ren .

ze

1 fs

het

is

f: i e 1 • e k or:·

s t o o tv o g e l s

zijn

g e r i ng s te

is

s l ech t s liet

ni et ,

ge 1 uJ è

de

bij

bal t s .

bij

heeft

een

bedekt

'l o c ! i h e b t e n s t oo tvop e l r i

r re q 1 1 e n t : e : ) e f' l� l �:

G r. :i:. t; .

·} fl t.• ev e e �·

een

zoa l s op

het

hij

die

te

De

dui ken

zo ' n

en

o c L ;-: F:. :'

z ijn

ffie t

De � o sv a l. k e n

k l e i ne

� e b�en

s : i j v e ve�en

die

een een

p roo i

te

hun

k ra a g j e

t u re l uur en

bij

maar

bij

af

de

omw i k lrn l rl h o e ·oie l cl 2 n

van

om r i n g d

v o rmen ,

:1et

de

:ne t ze

wel

zijn te

af

v e rg e l e ke n

wllde

e en d ,

veel

v l e ug e l s

met

de

a fme ­

Zweden/moort

in

te

niet

F r i.. d z é n )

een

Hij

h a l en . z i en

te

d uu r t .

v l i e �e rs

·; l e ug e l s

di e

i n s p an n i n g e n

uit

te

sp re i d e n ,

ten

ze

hard

dui f

of

�ijn

ove r

een

waa rdoo r

we r k e n v o o r

de

g ro t e

g e l a n c e e rd

doden

als

he t

korte

mu i s

als

hav l 1,

en

j .3- Ji: e n

hoek

die

druk

ze

de

de

de

èe h oog t e van­

a c h t er­

wo uwen

van

on c :·t::', e b rc !". � n

draa i e n .

door h un

o p wanrdse

i e d e re

door­

zel fs

is

waadvo ge l

t o renva l k en

k u n n en m i n d e re n

ge s t a d i g

van a f

open

het

en

De ? oi.; n s l él a n b i j

z <:

een

in

o � hun

::: e n

i n ha l en

de

die

v l uc h t

vone l s

deze

gri jpen .

l an g

g e :: l ac h t r·: l :J.nus .

c1 f s t an den

l an ee

mo e t

fa z an t

te

v a l ke n

sne l l e

voe re n

te

in

moeten

h av i k en

en

hoon o p

r e c h t s t re ej< se

In

kan een

kruc� t i gs t e de

g ro t e

s taat

in

s p e rwe rs

p l o t s e l i n�

s t aa t

in

ve r r as s .l ng

h un

De

l eggen .

niet

vu i s t ,

vo l g i n g De

:-i r. t

v l i e g t emp o

bemac h t i ge n ,

j a ge n

oor

o ç; s p o re n

g ro t e 2 e hoo rop� n i ng l i ch t

een

j ag e n d e

vo g e l s

op

ac t i ev e

s t aa t

l iet

2 e ho o r

l c. � e r 1 i p t

T n d i c h t b o s i s h e t ;; e h o o r t e l. G n;; r i J l: . .� i j h e t

�ro o i .

gat ,

v e r11 1 o e d e l i j k

s c h e rf.,

ui l ,

een

van

v an 6 e n .

k l e i n r on d

e e r:

klein

de

spec­

eve n

no d i g .

� a g s t o o t � og e l s

vaak

die

vogel .

a c h t e r v o lg t

s l ec htval k

van

z1 jn

is

bo r s t s p i e re n

(K . E .

v l i egend

L a a t om

mees te

de

rte

v e r h o u­

~

s l echt­ van

C l ! E'l' OOH 1n

die

maar

van

in Er

en

'

veld

De

groo t t e

l icht

ve re nma ss a .

aanpa13 s 1. 1 1 g · h e m

s l e c h t va l k

een

s t oo t v og e l

de

van

een

.2,1

POTr'.N

me t

U. c ha arn

S om m i ge

j ag end e

met

l i11\ •"fhll:H ' t ' I

g e en

b i nnen z i j d e

d e rg e l i j ke

j &g e n

van

EN

v e r s c h i l l en d e

v o o ro v e rbc; i g en d e een

l ie t

bedi enen ,

• • 1 n . i lk 1 1dt·

a d emha l i ng .

voge l s

l uc h t s t room

s t erke

••

l\\1T

op

z i jn

v l i egen

STAJ\RT

t i ng e n

s t o o tv og e l s

de

D VLEUGELS ,

d i ng

dat doen .

die

de

op aan

het

bij

een

s o mm i g en

een

s� e c i a l e

s ne l l e ,

rr.oet

ademen ,

vaak

t ac u l a 1. re , Als ,

om

d i ene n

pas

van

voo r

enkel

de

en

h e bb e n

k n ob b e l t j e s

opgewe k t e

b l i jven

de

e.an

' ' t o ral e v <in g e n

ze

11w1

regel

d i e ne n narre

!Ja l u u r l i j k

.

" t an d e n "

/

wash u i d

de

r. l s

benige

Ze

daardoor

h o ud e n

l ac hva l k

(r �:;;; 1 K u i U w l � l(-1,. ,,-,,11"

lln1dc 1;111d 111

in

l i ggen

h e bbe n

va l k ,

ol ·' · '

ó.angep a s t .

s t o o tv o ge l s ,

de

deze

c1 1 e

d a g s t o o t v oc e l s

,

/'

. ;.::;.:;__,

man i e r e n

of met

z oo gd J e re n

"�

'..

zin,

breken

/

h � De

en

voi;e l s

c a rac a r a ' s

de

i n Y. e p i n g e n

va l k e n

echte

van

nek

de

twee

l1 e b b en De

b o v e n s nave l .

ve rwa n t e n

hun

en

l an e. e

l l o e \'. � l s t n<l r t

g ro t e r w o rd t ,

van g e n

.

moe­


!f) v a l ke n-

Alle en

b o s vü l ke n -

den"

po ten ;

(r

ze

de

zl�n

er. i i e

, "l�

l " , \ c u·.u,1\'t· I

n e usga t � n

de

neusg�t en

n e usgaten . de

me t

maal

vooral

z oa l s

s l ec h t s

tan­

met

b 1. j

het

zodat

komt

hun

b e we ren ,

s n e : he i d v a n niet

bij

v l i e gc ap r i o l en

h e rh a a l d e

a a n p as s i ng

of

hoge

uit

3B m/s

h aa l t ,

is

kl ein

v l e u g e l o p p e rv l ak t e

en

de

vari a t i e

in

de

t;u11ln1;

re 1 1k ­

oren

1. n

een

de

n.e t

! : i .:1

s

de

sne l he i d l o ng e n

de

va l k

we l

te ­

glerv�Lk

n o r­

de a l

kale

v e ren .

ze

1 fs

het

is

f: i e 1 • e k or:·

s t o o tv o g e l s

zijn

g e r i ng s te

is

s l ech t s liet

ni et ,

ge 1 uJ è

de

bij

bal t s .

bij

heeft

een

bedekt

'l o c ! i h e b t e n s t oo tvop e l r i

r re q 1 1 e n t : e : ) e f' l� l �:

G r. :i:. t; .

·} fl t.• ev e e �·

een

zoa l s op

het

hij

die

te

De

dui ken

zo ' n

en

o c L ;-: F:. :'

z ijn

ffie t

De � o sv a l. k e n

k l e i ne

� e b�en

s : i j v e ve�en

die

een een

p roo i

te

hun

k ra a g j e

t u re l uur en

bij

maar

bij

af

de

omw i k lrn l rl h o e ·oie l cl 2 n

van

om r i n g d

v o rmen ,

:1et

de

:ne t ze

wel

zijn te

af

v e rg e l e ke n

wllde

e en d ,

veel

v l e ug e l s

met

de

a fme ­

Zweden/moort

in

te

niet

F r i.. d z é n )

een

Hij

h a l en . z i en

te

d uu r t .

v l i e �e rs

·; l e ug e l s

di e

i n s p an n i n g e n

uit

te

sp re i d e n ,

ten

ze

hard

dui f

of

�ijn

ove r

een

waa rdoo r

we r k e n v o o r

de

g ro t e

g e l a n c e e rd

doden

als

he t

korte

mu i s

als

hav l 1,

en

j .3- Ji: e n

hoek

die

druk

ze

de

de

de

èe h oog t e van­

a c h t er­

wo uwen

van

on c :·t::', e b rc !". � n

draa i e n .

door h un

o p wanrdse

i e d e re

door­

zel fs

is

waadvo ge l

t o renva l k en

k u n n en m i n d e re n

ge s t a d i g

van a f

open

het

en

De ? oi.; n s l él a n b i j

z <:

een

in

o � hun

::: e n

i n ha l en

de

die

v l uc h t

vone l s

deze

gri jpen .

l an g

g e :: l ac h t r·: l :J.nus .

c1 f s t an den

l an ee

mo e t

fa z an t

te

v a l ke n

sne l l e

voe re n

te

in

moeten

h av i k en

en

hoon o p

r e c h t s t re ej< se

In

kan een

kruc� t i gs t e de

g ro t e

s taat

in

s p e rwe rs

p l o t s e l i n�

s t aa t

in

ve r r as s .l ng

h un

De

l eggen .

niet

vu i s t ,

vo l g i n g De

:-i r. t

v l i e g t emp o

bemac h t i ge n ,

j a ge n

oor

o ç; s p o re n

g ro t e 2 e hoo rop� n i ng l i ch t

een

j ag e n d e

vo g e l s

op

ac t i ev e

s t aa t

l iet

2 e ho o r

l c. � e r 1 i p t

T n d i c h t b o s i s h e t ;; e h o o r t e l. G n;; r i J l: . .� i j h e t

�ro o i .

gat ,

v e r11 1 o e d e l i j k

s c h e rf.,

ui l ,

een

van

v an 6 e n .

k l e i n r on d

e e r:

klein

de

spec­

eve n

no d i g .

� a g s t o o t � og e l s

vaak

die

vogel .

a c h t e r v o lg t

s l ec htval k

van

z1 jn

is

bo r s t s p i e re n

(K . E .

v l i egend

L a a t om

mees te

de

rte

v e r h o u­

~

s l echt­ van

C l ! E'l' OOH 1n

die

maar

van

in Er

en

'

veld

De

groo t t e

l icht

ve re nma ss a .

aanpa13 s 1. 1 1 g · h e m

s l e c h t va l k

een

s t oo t v og e l

de

van

een

.2,1

POTr'.N

me t

U. c ha arn

S om m i ge

j ag end e

met

l i11\ •"fhll:H ' t ' I

g e en

b i nnen z i j d e

d e rg e l i j ke

j &g e n

van

EN

v e r s c h i l l en d e

v o o ro v e rbc; i g en d e een

l ie t

bedi enen ,

• • 1 n . i lk 1 1dt·

a d emha l i ng .

voge l s

l uc h t s t room

s t erke

••

l\\1T

op

z i jn

v l i egen

STAJ\RT

t i ng e n

s t o o tv og e l s

de

D VLEUGELS ,

d i ng

dat doen .

die

de

op aan

het

bij

een

s o mm i g en

een

s� e c i a l e

s ne l l e ,

rr.oet

ademen ,

vaak

t ac u l a 1. re , Als ,

om

d i ene n

pas

van

voo r

enkel

de

en

h e bb e n

k n ob b e l t j e s

opgewe k t e

b l i jven

de

e.an

' ' t o ral e v <in g e n

ze

11w1

regel

d i e ne n narre

!Ja l u u r l i j k

.

" t an d e n "

/

wash u i d

de

r. l s

benige

Ze

daardoor

h o ud e n

l ac hva l k

(r �:;;; 1 K u i U w l � l(-1,. ,,-,,11"

lln1dc 1;111d 111

in

l i ggen

h e bbe n

va l k ,

ol ·' · '

ó.angep a s t .

s t o o tv o ge l s ,

de

deze

c1 1 e

d a g s t o o t v oc e l s

,

/'

. ;.::;.:;__,

man i e r e n

of met

z oo gd J e re n

"�

'..

zin,

breken

/

h � De

en

voi;e l s

c a rac a r a ' s

de

i n Y. e p i n g e n

va l k e n

echte

van

nek

de

twee

l1 e b b en De

b o v e n s nave l .

ve rwa n t e n

hun

en

l an e. e

l l o e \'. � l s t n<l r t

g ro t e r w o rd t ,

van g e n

.

moe­


.u

ee

e e n l op e n d e nen te

de

om

z i ch ,

;

de

!O t a a r t

n i et

m e N; t a l vo� e l .

om de

meer

c: f

k l ap v1 i e k e n d te

om

d oele n

om

te

lopen ,

s t o o t voge l s

het

In

en

en

behalve

door

o n h an d i g

lopen

de

in

de

en m e t

t�

u i t­ die­

l uc h t

s tu re n ;

houd e n .

te

vast

de

algemeen

zweve n j ,

m nn o e u v r e re n

te

aan

a a n g ep a s t

l i c h aa-:: .

r "oo i

2 e b r1_1 t k t

meeste

Ue

het

dan

v l e ug e l s

d i enen

zi jn

p o t en

l �v e n sw i � z e n

vc rF l aa ts e n

p o t en

en

[; t aar t

v l t, ug e l s ,

Ze

en

de

wo rd e n

s e c re t a r i s ­ teg en z i n

.

h e t z e l fd e

Rechts :

oon

en

r i.. c h t i.. n g e n de

Loodrecht

e v e n w i.. j d L Q

b e c e J i.. n g s r i.. c h t i.. n g

op .

e lkoor

hn ffen

volk )

v/d

zwoo r t e k ro c h t , Z

o n t b o n d e n i.. n

( b e l. d e

s e s c h c m o t i.. s e e r d .

verder

d r u k , U en

C p wo o r d s e

d i.. e

op

e n d e r e s u l t a n t en v a n

de

van

s c hema

C· L o b o o l

p i.. j l )

( _, i._ t t e

�oords e ... �

gestreepte

-.

d o d r uo g v l c k � e n

( zware ,

p i.. j l e n :

b e � e g i.. n � s r L c h t i.. n g l u c t« t

v/d

t . c" v .

volk . v l i e gt u i g

p ro p e l l e r ga at

Hij

sp rong zijn

soker

v o lk ,

T s j e c �, o s l o w o k i.. j e

(K.

A l l een

i.; r o t e

rol

mo e i l i j k

Een

v e rk l aren

ie

w e l fde

de

zwe e fv l u c h t

a a rd i g e

dingen

te

z i en ,

D a ar t o e

zijn.

ik

zal

even

die

ov e r

een

v l i e gt u i g

d aa l t

e en

v og e l

niet dit

de

e�1

b o e l< m a a l : '.:

p ro f i e l

van

b i j ve rsc h i j n s e l e n

ce (

clo o rda t met

een

e ven a l s

v l euge l s ,

heen

het

o p 1, e rv l ak de

mate

d o o rd a t

zi jn

v l e ug e l

het

vl iegtui g ,

t _u

v l Gk

zijn

�erve l v o r m i n g

)

e rvoo r

dat

v e r�e d e n

de

v l eu g e l s

b e vie g i n ;; s r i c h t i n g . zo rg t

op-

t.o.v.

bewee�t

van

een

l ie t

ge­

s c had e l i j k e

wo rd e n

.

(

b l i j ft , Nu

l l o e l< dit

l1 u n

v an

de

t us s e n

gel de

de

v o i:; c l �;

en

v e rk l e i ne n van

de

in

de

de

b i nn en v l ag

b i n n e n z i j de .

van

d e z e l fde daal t .

g ro t e r ,

l ucht

t o en e em t ,

in

en

z o l ang

he t

t. i t

hoo2 t e s t u r i n g

de

mo,;e l i j k .

n aa rm at e

1<o r d t

deze

en

1-;i : d e r

v o o rn am•= l

-s �aart

E lke

s l ag v an

z o r� e n ) .

v l: L ee t ·ü g e n b i j �j k

v l. e u g e l o p µ e r v l a k k e r. •

on d e r � e b ui t e nv l ag

naar­

klein

hoek

t r o 1 1wer: s

de

en

de

n a a r'-, a t e

v l euge l v l ;; k

a l 13ern e e n

t e <; e n s t e l l l. nr, en

dus m o tor

wo r d t

g ro t e r g em a a k t

v o g e l v l euge l

g ro o t t ev e ran d e r i ng e n met

de

al l e en

vog e l s

de

c o n s t ruc t i e

vl eug e l

v l e:.i g e l

i n eve n w i c h t

stei l .

b e 1·1e t; i ng s r i c h t i n g

l aa t s t e

he bb e n

a fg e z e t t e

met

dat

e l kaa r

We

een

zweven

zwaart e k r ä c h t

de

t nwerken

twee met

bewe g i n g .

t.o.v.

s n e l h e:i. d s re e u l. e r i n ,;

v e rg ro t e n

h em

die

minde r

de

v oge l

waarvoor

werken

op

druk

van de

sn e l he i d

wordt

k"i j g t ,

vogel

l u ::: h t 0111 z i c l1 kl e i n e

spe e l t

u i twn i den .

zwevende

w n a r d s c d ru k op een

prooi

de

zi jn

d a a r a ar.

en

onderwe rp

vnn

zijn

een

opwaar d s e

De a c h t e rv o l g e n

het

v og e l

de

op

die Als

als

t o e s t and

Bij

kr a c ht en

en i g e

�et

het

'l' i j de n s

niet .

vogel

zich

hi j

die

zi jn

�et

pe i l

zwev e nd e

e en

heeft .

v l i e g e n d g e.;(ev en

al

hou d t

kan

Dat

b eg i n sne l he i d ,

een

van

l u c h t we e rs t and .

zijn ,

Kovor)

of

de

de

en

s t raal mo t o r .

of uit

op

s t ee d s

sne l h e i d

z i jn

houdt

op­

b eweg Ln g s r � c h t Ln g

çLj L :

g e t ro k k en

dunne ,

____-

Een

een

zwoo r t e k r o c l 1 t

UJe r k e n :

p i..j l c n )

z _orte

op

druk

k r o c r, ;: e n

de

vogel

o .- L o o g z w e v e n d e

maa kt

en

e � o rm e

s t a a rQ en

zijn

r;: e r

De

b u u rn1an

i igt aan

de


.u

ee

e e n l op e n d e nen te

de

om

z i ch ,

;

de

!O t a a r t

n i et

m e N; t a l vo� e l .

om de

meer

c: f

k l ap v1 i e k e n d te

om

d oele n

om

te

lopen ,

s t o o t voge l s

het

In

en

en

behalve

door

o n h an d i g

lopen

de

in

de

en m e t

t�

u i t­ die­

l uc h t

s tu re n ;

houd e n .

te

vast

de

algemeen

zweve n j ,

m nn o e u v r e re n

te

aan

a a n g ep a s t

l i c h aa-:: .

r "oo i

2 e b r1_1 t k t

meeste

Ue

het

dan

v l e ug e l s

d i enen

zi jn

p o t en

l �v e n sw i � z e n

vc rF l aa ts e n

p o t en

en

[; t aar t

v l t, ug e l s ,

Ze

en

de

wo rd e n

s e c re t a r i s ­ teg en z i n

.

h e t z e l fd e

Rechts :

oon

en

r i.. c h t i.. n g e n de

Loodrecht

e v e n w i.. j d L Q

b e c e J i.. n g s r i.. c h t i.. n g

op .

e lkoor

hn ffen

volk )

v/d

zwoo r t e k ro c h t , Z

o n t b o n d e n i.. n

( b e l. d e

s e s c h c m o t i.. s e e r d .

verder

d r u k , U en

C p wo o r d s e

d i.. e

op

e n d e r e s u l t a n t en v a n

de

van

s c hema

C· L o b o o l

p i.. j l )

( _, i._ t t e

�oords e ... �

gestreepte

-.

d o d r uo g v l c k � e n

( zware ,

p i.. j l e n :

b e � e g i.. n � s r L c h t i.. n g l u c t« t

v/d

t . c" v .

volk . v l i e gt u i g

p ro p e l l e r ga at

Hij

sp rong zijn

soker

v o lk ,

T s j e c �, o s l o w o k i.. j e

(K.

A l l een

i.; r o t e

rol

mo e i l i j k

Een

v e rk l aren

ie

w e l fde

de

zwe e fv l u c h t

a a rd i g e

dingen

te

z i en ,

D a ar t o e

zijn.

ik

zal

even

die

ov e r

een

v l i e gt u i g

d aa l t

e en

v og e l

niet dit

de

e�1

b o e l< m a a l : '.:

p ro f i e l

van

b i j ve rsc h i j n s e l e n

ce (

clo o rda t met

een

e ven a l s

v l euge l s ,

heen

het

o p 1, e rv l ak de

mate

d o o rd a t

zi jn

v l e ug e l

het

vl iegtui g ,

t _u

v l Gk

zijn

�erve l v o r m i n g

)

e rvoo r

dat

v e r�e d e n

de

v l eu g e l s

b e vie g i n ;; s r i c h t i n g . zo rg t

op-

t.o.v.

bewee�t

van

een

l ie t

ge­

s c had e l i j k e

wo rd e n

.

(

b l i j ft , Nu

l l o e l< dit

l1 u n

v an

de

t us s e n

gel de

de

v o i:; c l �;

en

v e rk l e i ne n van

de

in

de

de

b i nn en v l ag

b i n n e n z i j de .

van

d e z e l fde daal t .

g ro t e r ,

l ucht

t o en e em t ,

in

en

z o l ang

he t

t. i t

hoo2 t e s t u r i n g

de

mo,;e l i j k .

n aa rm at e

1<o r d t

deze

en

1-;i : d e r

v o o rn am•= l

-s �aart

E lke

s l ag v an

z o r� e n ) .

v l: L ee t ·ü g e n b i j �j k

v l. e u g e l o p µ e r v l a k k e r. •

on d e r � e b ui t e nv l ag

naar­

klein

hoek

t r o 1 1wer: s

de

en

de

n a a r'-, a t e

v l euge l v l ;; k

a l 13ern e e n

t e <; e n s t e l l l. nr, en

dus m o tor

wo r d t

g ro t e r g em a a k t

v o g e l v l euge l

g ro o t t ev e ran d e r i ng e n met

de

al l e en

vog e l s

de

c o n s t ruc t i e

vl eug e l

v l e:.i g e l

i n eve n w i c h t

stei l .

b e 1·1e t; i ng s r i c h t i n g

l aa t s t e

he bb e n

a fg e z e t t e

met

dat

e l kaa r

We

een

zweven

zwaart e k r ä c h t

de

t nwerken

twee met

bewe g i n g .

t.o.v.

s n e l h e:i. d s re e u l. e r i n ,;

v e rg ro t e n

h em

die

minde r

de

v oge l

waarvoor

werken

op

druk

van de

sn e l he i d

wordt

k"i j g t ,

vogel

l u ::: h t 0111 z i c l1 kl e i n e

spe e l t

u i twn i den .

zwevende

w n a r d s c d ru k op een

prooi

de

zi jn

d a a r a ar.

en

onderwe rp

vnn

zijn

een

opwaar d s e

De a c h t e rv o l g e n

het

v og e l

de

op

die Als

als

t o e s t and

Bij

kr a c ht en

en i g e

�et

het

'l' i j de n s

niet .

vogel

zich

hi j

die

zi jn

�et

pe i l

zwev e nd e

e en

heeft .

v l i e g e n d g e.;(ev en

al

hou d t

kan

Dat

b eg i n sne l he i d ,

een

van

l u c h t we e rs t and .

zijn ,

Kovor)

of

de

de

en

s t raal mo t o r .

of uit

op

s t ee d s

sne l h e i d

z i jn

houdt

op­

b eweg Ln g s r � c h t Ln g

çLj L :

g e t ro k k en

dunne ,

____-

Een

een

zwoo r t e k r o c l 1 t

UJe r k e n :

p i..j l c n )

z _orte

op

druk

k r o c r, ;: e n

de

vogel

o .- L o o g z w e v e n d e

maa kt

en

e � o rm e

s t a a rQ en

zijn

r;: e r

De

b u u rn1an

i igt aan

de


ltr.

Door

s t rekk i n g

ken ,

waarover

het

t o t a a l op p e rv l a k v a n

van

e l l ebo og-

liet de van

heeft

ziet

r o o fvoge l ,

de

van

de

en

te

z i en .

dan &:; i j n b e d r e l. g d e vog e l hij 1·, e t

vot; e l

kalm een

ook

kost

zo

stei l

b e re i k e n , or:1 l aas

s t otende

mog e l i j k

veel

hoger

v e r k r e ge n ,

hi j

z i jn

prooi

rooFvb,s e l s a an

het

boomv a l k

s l e c h tv a l k

van

de

de

in

r:ie t

de

Keulense

de

roo :f­

m i n de r

rr.e e

naar

ook

te

voor

Do� 6 6 m / s .

zwa a r t e k r ac h t ,

en

met

het m/s

vaal<

n at u u r l i j k bij

Gestel d ,

dat bij

g l i jsnelheid

zeer een

is

onder

de

en

nu zo op

l an g z ame snel l e

hij

;;! e t e n o rrn

een

groo t t e b e p a é l de

doordat

l an g s

een

een

de

van

met

de

een

met

met

stoo t ,

s t e rke

g l i j r i c h t ing .

groot

roof­

r lots

opwa a :- d s e

omhoog

Ü·'.l k

d r aagv l a k On z e

h e b b en

d J. t

bl t : rt ,

z i jn d ru k , te

1. s �an

e e n bepa a l de roo fv o � e l s

zowe l

hoo g t e v e r l

h o o g t e v e rl i e s .

met

s t e i l e b aa r

een

V e rg r o o t

onve ran d e rd

m i n i rn a a l

vo o rwa a r t s e

m i n de r

s i e r l i j ke _zwaa i

h et

d oo r -

v l eugel druk

s n e l h e i d s ve r l i e s .

s t e e ds

gaat

s n e l h e i d sv e rm i n d e r i n z

oml aag zo

vog e l

de

snelhe i d ,

o p n i e uw e v e nw i c h t

z e h e t v e rm o g e n

g l i j v l uc h t

g l i j v l uc h t

de

dan

drangvl a k k e n ,

:" i e n .

v l e uc e l h o e k

i e dere

maakt

v l e ug e l s

krijgt

l u c l1 t s t o t e ro. t e

h oo r t d u s val l en

dan

Dbor

en

vo o rt zwe e ft ,

sn e lh e i d

van

m e e r �aakt

d e vo ge l

zodat

m og e l i j k

h em

het

af

a ang e l e g d e

met

die

vog e l ,

e v e nw i c h t we e r

m e t e en

c ompone n t

zwa a r t e k rac h t ,

de

g e r i n ge re

z w a a r t e krac h t ,

de

ge ri chte

v l eu g e l druk

de

g a an ,

teneden

Een

de

neemt

g e en

en

t o en e e m t

zijn

plots

maar ve r l i e s t

o m l aag ,

d at de a c h t e rwaards

dat

In

z i � n gcr:1ak 40

B r e i. d e r )

roo fv o g e l

v l e ug e l druk

de

stei l

v l euge lvl akken ,

maakt

d an

jl o t en

fa� t as t i s c � e . op

de

omdat

s c h i e t en ,

t 1 : :"! c n s h e :

haa: t

komen

te

Heeft

stijgt .

z i c h v o o ro v e r

� re n z e n

ge­

op

t af e r e l en

moe i t e ,

l aa t

z e i l. en d e

Dit

die

( J JL

Maj o r ca

zwev e n d e

een

V e rg ro o t overtreft

toe­

is

va l k ,

c ompon e n t v a n

en

kl e j n

trécht

m e e s tal

hoog t ew i n s t

g e ·-: e n s t e

de

vl eu�e l s

roofvo g e l

de

p rob e e r t Da t

De sn e l h e d e r: d j_ e

�chie ten

en

regel

v o o r!J i j g a a n

r: e rn e n .

oo['.

de

j ac h t w i l d .

r o o fvoge l ,

h e e r l i j k woe s t e

geeft

l uc h t

de

in

v l e u ge l s ,

s t o t en .

gaat

j aag t ,

prooi

andere

of

geworde n .

oml aag

st e i l e r

is

boomva l k

e en

e leonoro ' s

sn e l ­

aan

de

sne l h e i d

de

maar

g e l i j km a t i g ,

weer

druk t eg e n

wegen

o p n i e u w o ph e f fe n .

e l kaar

zwaar t e k r a c h t

en

r i c h t ing

h o o'g

e e nmanl

zijn

te

g aat

voge l

De

wordt de

In

opwaar d s e

op

daar d o o r

wann e e r

jacht

7.o ' n

de

om

z i jn

onde r

vl i egende

l uc h t

aanvan k e l i j k

d ru k

v l e u g e l d ru k

beurt ,

v e rk l e i n t

hij

en

v l i e ge n

of

wint

zodat

g en o m e n

oan .

d a l en ,

k r i j gt

b e we g i ng

de v e r h a u ­

h i e r d o o r we e r e e n g r o t e re

zwaar t e k ra c h t .

he i d ,

De

geven

oppe rvla k k en

vol doende

niet

vleugel

zijn

onder

zal

dan

v l euge l v l a i·<J< e n ,

z i jn

de

zweven

lrnmt

aan

v/an n e e r e e n v og e l

en

o m l o o -; z w e v e n cj

Ge t a l l e n

sto tend . d Ln�

h i e ron d e r .

men

s c h r o � v e n cJ ,

l ! o o rn v o l k ,

van

hou-

v e rsc h i l l e n d e

� f� v an

d i ngen

en

o p p e rv l a k t e n

de

Hoeveel bij

l op e n

kan

u i teen

draag v l a k k en

de

buig ing

s a;r,envouw i n g

en

S p re i d i n g werk i n G .

s o o r t g e l i j ke

s t ro ­ en

gro t e r

s t ro k e n

deze

worden

Door

toe .

neemt

vleugel

kl einer.

v l e ug e l op p e rv l ak s t aa r t

de

p o l sg ewr i c n t

en

de

v e rk l e i nd

b e de k ke n ,

e l kaar

s l ag p e n n e n

worden

p o l sge·";r i c h t ,

en

e l l eboog

van de

.r,5

i es

tot als

eer

tot


ltr.

Door

s t rekk i n g

ken ,

waarover

het

t o t a a l op p e rv l a k v a n

van

e l l ebo og-

liet de van

heeft

ziet

r o o fvoge l ,

de

van

de

en

te

z i en .

dan &:; i j n b e d r e l. g d e vog e l hij 1·, e t

vot; e l

kalm een

ook

kost

zo

stei l

b e re i k e n , or:1 l aas

s t otende

mog e l i j k

veel

hoger

v e r k r e ge n ,

hi j

z i jn

prooi

rooFvb,s e l s a an

het

boomv a l k

s l e c h tv a l k

van

de

de

in

r:ie t

de

Keulense

de

roo :f­

m i n de r

rr.e e

naar

ook

te

voor

Do� 6 6 m / s .

zwa a r t e k r ac h t ,

en

met

het m/s

vaal<

n at u u r l i j k bij

Gestel d ,

dat bij

g l i jsnelheid

zeer een

is

onder

de

en

nu zo op

l an g z ame snel l e

hij

;;! e t e n o rrn

een

groo t t e b e p a é l de

doordat

l an g s

een

een

de

van

met

de

een

met

met

stoo t ,

s t e rke

g l i j r i c h t ing .

groot

roof­

r lots

opwa a :- d s e

omhoog

Ü·'.l k

d r aagv l a k On z e

h e b b en

d J. t

bl t : rt ,

z i jn d ru k , te

1. s �an

e e n bepa a l de roo fv o � e l s

zowe l

hoo g t e v e r l

h o o g t e v e rl i e s .

met

s t e i l e b aa r

een

V e rg r o o t

onve ran d e rd

m i n i rn a a l

vo o rwa a r t s e

m i n de r

s i e r l i j ke _zwaa i

h et

d oo r -

v l eugel druk

s n e l h e i d s ve r l i e s .

s t e e ds

gaat

s n e l h e i d sv e rm i n d e r i n z

oml aag zo

vog e l

de

snelhe i d ,

o p n i e uw e v e nw i c h t

z e h e t v e rm o g e n

g l i j v l uc h t

g l i j v l uc h t

de

dan

drangvl a k k e n ,

:" i e n .

v l e uc e l h o e k

i e dere

maakt

v l e ug e l s

krijgt

l u c l1 t s t o t e ro. t e

h oo r t d u s val l en

dan

Dbor

en

vo o rt zwe e ft ,

sn e lh e i d

van

m e e r �aakt

d e vo ge l

zodat

m og e l i j k

h em

het

af

a ang e l e g d e

met

die

vog e l ,

e v e nw i c h t we e r

m e t e en

c ompone n t

zwa a r t e k rac h t ,

de

g e r i n ge re

z w a a r t e krac h t ,

de

ge ri chte

v l eu g e l druk

de

g a an ,

teneden

Een

de

neemt

g e en

en

t o en e e m t

zijn

plots

maar ve r l i e s t

o m l aag ,

d at de a c h t e rwaards

dat

In

z i � n gcr:1ak 40

B r e i. d e r )

roo fv o g e l

v l e ug e l druk

de

stei l

v l euge lvl akken ,

maakt

d an

jl o t en

fa� t as t i s c � e . op

de

omdat

s c h i e t en ,

t 1 : :"! c n s h e :

haa: t

komen

te

Heeft

stijgt .

z i c h v o o ro v e r

� re n z e n

ge­

op

t af e r e l en

moe i t e ,

l aa t

z e i l. en d e

Dit

die

( J JL

Maj o r ca

zwev e n d e

een

V e rg ro o t overtreft

toe­

is

va l k ,

c ompon e n t v a n

en

kl e j n

trécht

m e e s tal

hoog t ew i n s t

g e ·-: e n s t e

de

vl eu�e l s

roofvo g e l

de

p rob e e r t Da t

De sn e l h e d e r: d j_ e

�chie ten

en

regel

v o o r!J i j g a a n

r: e rn e n .

oo['.

de

j ac h t w i l d .

r o o fvoge l ,

h e e r l i j k woe s t e

geeft

l uc h t

de

in

v l e u ge l s ,

s t o t en .

gaat

j aag t ,

prooi

andere

of

geworde n .

oml aag

st e i l e r

is

boomva l k

e en

e leonoro ' s

sn e l ­

aan

de

sne l h e i d

de

maar

g e l i j km a t i g ,

weer

druk t eg e n

wegen

o p n i e u w o ph e f fe n .

e l kaar

zwaar t e k r a c h t

en

r i c h t ing

h o o'g

e e nmanl

zijn

te

g aat

voge l

De

wordt de

In

opwaar d s e

op

daar d o o r

wann e e r

jacht

7.o ' n

de

om

z i jn

onde r

vl i egende

l uc h t

aanvan k e l i j k

d ru k

v l e u g e l d ru k

beurt ,

v e rk l e i n t

hij

en

v l i e ge n

of

wint

zodat

g en o m e n

oan .

d a l en ,

k r i j gt

b e we g i ng

de v e r h a u ­

h i e r d o o r we e r e e n g r o t e re

zwaar t e k ra c h t .

he i d ,

De

geven

oppe rvla k k en

vol doende

niet

vleugel

zijn

onder

zal

dan

v l euge l v l a i·<J< e n ,

z i jn

de

zweven

lrnmt

aan

v/an n e e r e e n v og e l

en

o m l o o -; z w e v e n cj

Ge t a l l e n

sto tend . d Ln�

h i e ron d e r .

men

s c h r o � v e n cJ ,

l ! o o rn v o l k ,

van

hou-

v e rsc h i l l e n d e

� f� v an

d i ngen

en

o p p e rv l a k t e n

de

Hoeveel bij

l op e n

kan

u i teen

draag v l a k k en

de

buig ing

s a;r,envouw i n g

en

S p re i d i n g werk i n G .

s o o r t g e l i j ke

s t ro ­ en

gro t e r

s t ro k e n

deze

worden

Door

toe .

neemt

vleugel

kl einer.

v l e ug e l op p e rv l ak s t aa r t

de

p o l sg ewr i c n t

en

de

v e rk l e i nd

b e de k ke n ,

e l kaar

s l ag p e n n e n

worden

p o l sge·";r i c h t ,

en

e l l eboog

van de

.r,5

i es

tot als

eer

tot


waarnemingen

/j,

... ... . .. ... ...

. . .

.

.

.

.

.

. •:::::· :: : :: :: . .•••

••.

de

van

. .

.

.

di t

o n :: e

·:::::: ::::::: ::::!!! .

.

ten

. . " .. ". . .. ". . :: : ::::: : :

nu

v o l g e nd e

i ets

v e rw i j ze n

Vee l

we U

v 1 J v e 1·

te

wa ar om

ze l f

behoeven

krooneend

met

en

� . -

-

_

_

een

Je

bo nd i g

er

e r m a a r we i n i g

we 1 n 1 g

de

naar

?J

t ek e n i ng e t j e 3

niet

op

uit

de

" zwe e r " .

c omme n t a a r : zoa l s

zo me r t a l i ng .

( ze k e r

Rode .

eens

S t - ll g a t h a

soorten .

p l e z i er door

ml sschien

dit

ze l f

ove r z i c h t

( u i tgesp l i tst

' 88

--

...

�-

d a ar

Voor

de

zoa l s zijn :

t rekke n ;

1 0- 1 0 :

T r ek t e l po s t

1 7- 1 0 :

Hens . W i nkse l e :

g e wo o n ­

a l gemene

soor ­

j a a r v e r s l og e n .

(M.

T r ek t e

roodpoot­

--.._) :�� ��-

de

g e v l euge l d e

1 8- 1 0 :

�- ''l -'..é""'�--�

(''�

ll �v

19-1 0 : 2 0- 1 0 : 2 4- 1 0 : 25-10 : 3 0- 1 2 :

,,/',,...

A. v

Ao l s cho l v e r 40 o 5 0 e x .

Hever l e e :

\,Î"·>"�f�-

.-- ----� ., _..,

"f � >F :� '

/'

V Grouwe 20-1 1 : 21-1 1 :

9 u55 : 25 e x . ove r t r e kk e nd l l u 05 : 6 4 e x . - > Z W ( BOS ) l p o s t He v e r l e e : 1 0 u l 2 : 1 6 e x . Hever l ee :

T r ek t e l p o s t

naar

Z O om

l l u30

( BO S ! l a ag

naar

(M.

ZZO

He n s )

1 7u05 : l l u20 :

2 o nv e x . l a ag bov e n L e u v e n < BOS ) o n g . 9 0 e x . z e e r v e r - > ZO ( B LH .

1 2u l � :

36 e x .

1 1 e x . o v e r t r e kk e nd t e 3 e x . t e B e r t em ( WA F ) 25 e x . o m 1 4 u 3 0 n a a r Z 9 e x . zeer l a a g na ar Z 2 e x . t e H e ve r l e e ( JVT) 1 e x . ove r c i rk e l e nd t e

SAR

M.

He n s .

BOS )

naar

( i d em)

( BOS )

t e Heve r l e e

bov e n Heve r l e e

SAR

ZO

< WA F )

! BO S )

( BLG )

gons

70

re s p .

25 e x .

en

17 ex .

9u00 : 9u30 :

ong .

l OuOO : 5

���- :

ver

zeer

BOS )

l e esgenot .

Maart en .

..,,; · .,.,.

za l

daar

i n t eressant ere

zwar t k o pm-� e uw .

v i nd

' 87 t em. 15 mo o r t

t em e e r

Ma a r

afge l at en

de

ve r s l a g e n de

b l odz i j d e n ok t o b e r

l e ctuur .

opf l eure n . . .

De

a l l een

va n

" n i e t - i ng e w i j d e n "

V 0or

s aa i e

a ls

sug g e s t i e :

vo l k .

.

t1

••..•. . . . •..•••

de

Op

v e r s l ag

1Jk

.

v o g e l ak t i v 1 t e i t

ove r k om e n

l

.

2 vers l agen)

in

oktober - december '87

.

.. ... . . ..... . .... . .. .. ...... ....... ... ....... ... ....... .... .. . .... .. . .. .. . ..... . . . .. ... .. .. .... ... . . .. . . . ... .. ... ... .. .... . . ... .. . . .. . . . . .. . . ... ...

. .. .

��

te

St-Jor i s

naar

NW

te

ove r t rekk e nd

ex .

op

ex .

ex.

naar

SAR

te

" t egent rek"

naar

t e Ove r i j s e Z

( PE S J (G.

Abts .

ea . )

( i dem)

( BO S )

(G .

NW

Abts . te

ea . l

W i nk s e l e

( BO S )

( PE S )

Haasrode

te

W a t e r -OH

We e r t

W i nk s e l e

ex . en 5

t e Ove r i j s e Zoe t

boven h e t

ex .

50

ex.

60 1 3u 35 : 29 resp . 120 2 1 - 1 1 : 48 l l uOO :

doo r t r e k

op

naar Z

( BLG )

R i e tgons 1 3- 1 2

Van

U

e r z e k e r o l v a n g e hoord o f U h e b t e r a l o v e r g e l e z e n : h e t f e no­ l og 1 e p r o j e k t van d e VWG . Even o p f r i s s e n : f e no l og i e i s e e n vorm van w e ­ t e n s c h a p . d l e h e t s e i z o e n s g e bo n d e n g e d r a g v a n be p a a l d e d i e rs o o r t e n u n d e r z o e k l . 1 n o n s g e v a l d e a a nk oms t v a n d e t r e k � og e l s 1 n h e t voo r J a a r

tot

m i ns t e ns

g o � � v o o r e e � l l) t a a l v a n 5 5 s s0 r t e n . J d J a . rnoo i � t h e o i- 1 e . m a a r w a t � e n 1 Y. d d a r n u m·:•:: . :: a l j f! d o o r s n i: e - l e ::� ö t� :: 1 c h a. l l 1 c � t a. t v 1- ag � n . We l . l.J s c: r. o , 1 · e 1 t d e: l a d t s t e E u g l e n a v a n o n d e r h e t s t o f e n h a a l t e r h e t f e no­ l o g 1 e f o rmu l i � r 1 9 8 8 u i t . U wa nde l t r u s t i g n a a r b u 1 t e 1 1 . o p e n t o r e n e n 0 g e n . n e emt e e n b i c e 1 1 vu l t h e t r e s u l t a a t 1 n . V e r vo l g e n s s t u u r t U h e t f o rmu l i e r ( me t d e s n o od s m a a r 1 g e g e v e n op . . . ) o p n a a r P h i l i p Dumor t 1 e r l ad r· e s o p f ormu l i e r ) e n l i e f s t o o k e e n c o p i e t j e n a a r mij ( - Ma a r t e n H e n s : adc e s U WE• l b e k e n d ) . V e e 1 s u c c e s !

2 0- 1 2 :

8 ex . te

hebt

VG a ns

( subsp .

" ro s s i c u s " )

OH e n K o r b e e k - D i j I e

(M.

i n de

we i d e r.

H e n s . WEJ . BC 3 1

spe c i e s

1 8- 1 2 :

2

ex .

naar

N

te

W i nk s e l e

I BO S J

B e rg e e nd ·J 2 7 V an Von

en

25 28

28-1 1 : t em . tem .

1 e x . op de a f g e l o t e n v i j ve r t e S A R ( PES . B . d e W 1 t t e ) 2 7 - 1 2 : 1 � t e OH Z < BUI . B O S ) 2 3 - 1 - 8 8 ( z i e o o k vo l g e nd v e r s l a g ) : 2 d'd' t e O H Z ( ve r s c h . w a a rneme rs )


waarnemingen

/j,

... ... . .. ... ...

. . .

.

.

.

.

.

. •:::::· :: : :: :: . .•••

••.

de

van

. .

.

.

di t

o n :: e

·:::::: ::::::: ::::!!! .

.

ten

. . " .. ". . .. ". . :: : ::::: : :

nu

v o l g e nd e

i ets

v e rw i j ze n

Vee l

we U

v 1 J v e 1·

te

wa ar om

ze l f

behoeven

krooneend

met

en

� . -

-

_

_

een

Je

bo nd i g

er

e r m a a r we i n i g

we 1 n 1 g

de

naar

?J

t ek e n i ng e t j e 3

niet

op

uit

de

" zwe e r " .

c omme n t a a r : zoa l s

zo me r t a l i ng .

( ze k e r

Rode .

eens

S t - ll g a t h a

soorten .

p l e z i er door

ml sschien

dit

ze l f

ove r z i c h t

( u i tgesp l i tst

' 88

--

...

�-

d a ar

Voor

de

zoa l s zijn :

t rekke n ;

1 0- 1 0 :

T r ek t e l po s t

1 7- 1 0 :

Hens . W i nkse l e :

g e wo o n ­

a l gemene

soor ­

j a a r v e r s l og e n .

(M.

T r ek t e

roodpoot­

--.._) :�� ��-

de

g e v l euge l d e

1 8- 1 0 :

�- ''l -'..é""'�--�

(''�

ll �v

19-1 0 : 2 0- 1 0 : 2 4- 1 0 : 25-10 : 3 0- 1 2 :

,,/',,...

A. v

Ao l s cho l v e r 40 o 5 0 e x .

Hever l e e :

\,Î"·>"�f�-

.-- ----� ., _..,

"f � >F :� '

/'

V Grouwe 20-1 1 : 21-1 1 :

9 u55 : 25 e x . ove r t r e kk e nd l l u 05 : 6 4 e x . - > Z W ( BOS ) l p o s t He v e r l e e : 1 0 u l 2 : 1 6 e x . Hever l ee :

T r ek t e l p o s t

naar

Z O om

l l u30

( BO S ! l a ag

naar

(M.

ZZO

He n s )

1 7u05 : l l u20 :

2 o nv e x . l a ag bov e n L e u v e n < BOS ) o n g . 9 0 e x . z e e r v e r - > ZO ( B LH .

1 2u l � :

36 e x .

1 1 e x . o v e r t r e kk e nd t e 3 e x . t e B e r t em ( WA F ) 25 e x . o m 1 4 u 3 0 n a a r Z 9 e x . zeer l a a g na ar Z 2 e x . t e H e ve r l e e ( JVT) 1 e x . ove r c i rk e l e nd t e

SAR

M.

He n s .

BOS )

naar

( i d em)

( BOS )

t e Heve r l e e

bov e n Heve r l e e

SAR

ZO

< WA F )

! BO S )

( BLG )

gons

70

re s p .

25 e x .

en

17 ex .

9u00 : 9u30 :

ong .

l OuOO : 5

���- :

ver

zeer

BOS )

l e esgenot .

Maart en .

..,,; · .,.,.

za l

daar

i n t eressant ere

zwar t k o pm-� e uw .

v i nd

' 87 t em. 15 mo o r t

t em e e r

Ma a r

afge l at en

de

ve r s l a g e n de

b l odz i j d e n ok t o b e r

l e ctuur .

opf l eure n . . .

De

a l l een

va n

" n i e t - i ng e w i j d e n "

V 0or

s aa i e

a ls

sug g e s t i e :

vo l k .

.

t1

••..•. . . . •..•••

de

Op

v e r s l ag

1Jk

.

v o g e l ak t i v 1 t e i t

ove r k om e n

l

.

2 vers l agen)

in

oktober - december '87

.

.. ... . . ..... . .... . .. .. ...... ....... ... ....... ... ....... .... .. . .... .. . .. .. . ..... . . . .. ... .. .. .... ... . . .. . . . ... .. ... ... .. .... . . ... .. . . .. . . . . .. . . ... ...

. .. .

��

te

St-Jor i s

naar

NW

te

ove r t rekk e nd

ex .

op

ex .

ex.

naar

SAR

te

" t egent rek"

naar

t e Ove r i j s e Z

( PE S J (G.

Abts .

ea . )

( i dem)

( BO S )

(G .

NW

Abts . te

ea . l

W i nk s e l e

( BO S )

( PE S )

Haasrode

te

W a t e r -OH

We e r t

W i nk s e l e

ex . en 5

t e Ove r i j s e Zoe t

boven h e t

ex .

50

ex.

60 1 3u 35 : 29 resp . 120 2 1 - 1 1 : 48 l l uOO :

doo r t r e k

op

naar Z

( BLG )

R i e tgons 1 3- 1 2

Van

U

e r z e k e r o l v a n g e hoord o f U h e b t e r a l o v e r g e l e z e n : h e t f e no­ l og 1 e p r o j e k t van d e VWG . Even o p f r i s s e n : f e no l og i e i s e e n vorm van w e ­ t e n s c h a p . d l e h e t s e i z o e n s g e bo n d e n g e d r a g v a n be p a a l d e d i e rs o o r t e n u n d e r z o e k l . 1 n o n s g e v a l d e a a nk oms t v a n d e t r e k � og e l s 1 n h e t voo r J a a r

tot

m i ns t e ns

g o � � v o o r e e � l l) t a a l v a n 5 5 s s0 r t e n . J d J a . rnoo i � t h e o i- 1 e . m a a r w a t � e n 1 Y. d d a r n u m·:•:: . :: a l j f! d o o r s n i: e - l e ::� ö t� :: 1 c h a. l l 1 c � t a. t v 1- ag � n . We l . l.J s c: r. o , 1 · e 1 t d e: l a d t s t e E u g l e n a v a n o n d e r h e t s t o f e n h a a l t e r h e t f e no­ l o g 1 e f o rmu l i � r 1 9 8 8 u i t . U wa nde l t r u s t i g n a a r b u 1 t e 1 1 . o p e n t o r e n e n 0 g e n . n e emt e e n b i c e 1 1 vu l t h e t r e s u l t a a t 1 n . V e r vo l g e n s s t u u r t U h e t f o rmu l i e r ( me t d e s n o od s m a a r 1 g e g e v e n op . . . ) o p n a a r P h i l i p Dumor t 1 e r l ad r· e s o p f ormu l i e r ) e n l i e f s t o o k e e n c o p i e t j e n a a r mij ( - Ma a r t e n H e n s : adc e s U WE• l b e k e n d ) . V e e 1 s u c c e s !

2 0- 1 2 :

8 ex . te

hebt

VG a ns

( subsp .

" ro s s i c u s " )

OH e n K o r b e e k - D i j I e

(M.

i n de

we i d e r.

H e n s . WEJ . BC 3 1

spe c i e s

1 8- 1 2 :

2

ex .

naar

N

te

W i nk s e l e

I BO S J

B e rg e e nd ·J 2 7 V an Von

en

25 28

28-1 1 : t em . tem .

1 e x . op de a f g e l o t e n v i j ve r t e S A R ( PES . B . d e W 1 t t e ) 2 7 - 1 2 : 1 � t e OH Z < BUI . B O S ) 2 3 - 1 - 8 8 ( z i e o o k vo l g e nd v e r s l a g ) : 2 d'd' t e O H Z ( ve r s c h . w a a rneme rs )


.ey_ J Ru igpootbu i zerd

Smi e n t 1

e n 3- 1 0 : r e s p . 2 e n 3 e x . t e S A R ( WAF : HAF . BOS ) - V a n 6 t e m . 1 4 - 1 0 : l d' i n e c l i p s t e S A R ( v e r s c h . waa r n . l � 1 6 - 1 0 : 2 e x . t e S A R I WA F I 1 7 - 1 0 : l e x . te OHN . n i e t s t e SAR ( M . H e n s ) - 2 2- 1 0 : 1 t e S A R ( WA F ) _

29 e n 3 0 - 1 0 : 1 & 2 'f t e S A R ( WA F I 3 1 - 1 0 : 2 e x . t e OHZ ( BOS . M . H e n s . e a . ) 1 4 e x . t e S A R ( M . He ns ) 1 - 1 1 : 4 e x . te N K V ( HA F . e a . J 2 - 1 1 : 5 e x . te S A R ( V B A . J V T J 3- 1 1 : 6 e x . t e S A R ( M . H e n s . WAF . B . N e f . VZG . BOS ) V a n a f 1 5 - 1 1 r e g e l m a t i g 1 n h e t LP te K e s s e l -Lo : ma x . : 5 e x . 2 7 - 1 1 : l� 3 � te S A R ( B . de W i t t e ! N a 2 0 - 1 1 g e e n w a a r n e m i ng e n me e r ( t o t e i nde v a n h e t j a a r ) .

7-1 0 :

op

2 1-1 1

19-1 0 : 22-1 0 :

en 6-12 :

resp .

1 ko p p e l

1 8- 1 2 : .

en 1

BOS )

ex .

.J Bru i ne te

OHZ

( BOS)

1 ad .

ex .

te G a s t u c h e

C V ZG )

op t rek

( BLH J

1

ex .

t e W i nk s e l e

( BOS )

k i ek e nd i e f 4- 1 0 :

1 onv .

ex .

t e G a s t uc h e

( V ZG J

l 'f /j uv . n a b i j de B r e mberg te H a a s rode ( BOS ) - 1 0 - 1 0 : Trek t e l p o s t Hever l e e : 1 i n � -k l e e d n a a r Z ( M . H e n s . BOS ! � 1 8- 1 0 : i dem : 2 x 1 e x . d o o r t r e k k e n d ( BLH . BOS . M . H e n s ) 2 2 - 1 0 : l f t e S A R ( WA F ) 4 - 1 1 : 1 f' / j uv . t e Hanune-·M i l l e ( T . V e rwae s t ) 1 4 - 1 1 : 1 i n � -k l e e d door t rekk e n d - > Z t e W i nkse I e ( BOS ) I n d e c emb e r nog 5 waarnem i ng e n . a l l e n vog e l s in f -k l e e d ( B LG . BOS . M . Hens )

van 4 ex

tem .

28-1 2 :

1 'f te

SAR

( v � rs c h .

1 8- 1 0 :

t r e k t e l p os t :

om 1 2 u 0 3 1 j uv .

ex .

o p e e n k l e i ne

1 00 c .

a f s t a nd . D r a a i t e nk e l e ma l e n rond e n zwenkt d a n a f i n NNW- r i '.:"°.­ t i ng , w a a r z e / h e t na e n i ge t i j d u i t het z i c h t verdw i j n t ( BOS . M . H e n s . B L H )

waarn . )

Sme ! l ek e n - ------

i n h e t LP t e K e s s e l -Lo

( V ZG J

Br i ! d u i k e r VZG)

p l a t e i\u

1 7- 1 0 :

1 ex . ove r " s c h i e t e nd "

20-1 0 :

1 e x . t e Heve r l e e ( WA F ) om 1 0 u 5 0 1 e x . n a a r Z t e W i n k s e l e 1 e x . t e S A R ! WA F )

14-1 1 : 1 8- 1 1 :

C B LH .

Heve r l e e

.

N o n n e tj e

2� i n h e t LP

2 6 -9 :

Roodpootva lk

G r o t e z a agbek

28-1 1 :

om 1 2u 0 0

� E e rs t e n aj aarsme l d i ng op

G e d u r e nde de 3 m a a nd e n g e r e g e l d wa a r g e nome n ( m i nd e r i n d e c e mbe r ) o p ve r s c h i l l e n de p l a a t s e n ( S A R . OH . NGB . L P . . . . ) . doch n o o i t i n g ro t e a a n t a l l e n ( ma x . 4 J .

2 'f

4-1 0 :

t r ek t e l p o s t Hever l e e : 1 e x . 1 e x . n a a r Z te SAR ( WAF )

La a t s t e waarnem i ng :

S l o b e e nd

29-1 2 :

( WAF I

'..,/ B l auwe k i ek e nd i e f

- 3 0 e n 3 1 - 1 0 : r e s p . 2 'f e n 3 e x . t e S A R ( WAF : M . H e n s ) l 'f t e S A R ( v e r s ch . w a a r n . l - 4 - 1 1 : l 'f t e FLO ( M . H e n s . WAF ) 15-1 1 : 1 t e S A R ( WEJ ) Tus s e n 2 1 - 1 1 e n 1 7 - 1 2 5 waa r n e m i n ge n i n h e t LP . met e e n max . o p 2 1 - 1 1 C V ZG I 2 3- 1 2 : l � t e OH ( d ' H o o r e )

22

l age hoog t e ove r c i rk e l e n d t e S AR

i s a r e nd

- 3- 1 1 :

Van

op

L a a t s t e waarnem i ng :

P i j ! s t aart

V

ex .

-./ Rode wouw

1 en 3- 1 0 : 1 e x . t e S A R ( WA F : HAF 1 0 - 1 0 : l� t e F LO ( WA F . M . H e n s ) 3 - 1 1 : l 'f t e SAR ( v ers c h . w a a r n . ) 1 5 - 1 1 : 1 k o p p e 1 i n L P ( V ZG J

J

1

J We spend i e f

v Krak e e nd

2 8- 1 1

.t:J

(M.

Hens )

op

het

te

! BO S )

Neer i j

s e - L e e f d a a 1,


.ey_ J Ru igpootbu i zerd

Smi e n t 1

e n 3- 1 0 : r e s p . 2 e n 3 e x . t e S A R ( WAF : HAF . BOS ) - V a n 6 t e m . 1 4 - 1 0 : l d' i n e c l i p s t e S A R ( v e r s c h . waa r n . l � 1 6 - 1 0 : 2 e x . t e S A R I WA F I 1 7 - 1 0 : l e x . te OHN . n i e t s t e SAR ( M . H e n s ) - 2 2- 1 0 : 1 t e S A R ( WA F ) _

29 e n 3 0 - 1 0 : 1 & 2 'f t e S A R ( WA F I 3 1 - 1 0 : 2 e x . t e OHZ ( BOS . M . H e n s . e a . ) 1 4 e x . t e S A R ( M . He ns ) 1 - 1 1 : 4 e x . te N K V ( HA F . e a . J 2 - 1 1 : 5 e x . te S A R ( V B A . J V T J 3- 1 1 : 6 e x . t e S A R ( M . H e n s . WAF . B . N e f . VZG . BOS ) V a n a f 1 5 - 1 1 r e g e l m a t i g 1 n h e t LP te K e s s e l -Lo : ma x . : 5 e x . 2 7 - 1 1 : l� 3 � te S A R ( B . de W i t t e ! N a 2 0 - 1 1 g e e n w a a r n e m i ng e n me e r ( t o t e i nde v a n h e t j a a r ) .

7-1 0 :

op

2 1-1 1

19-1 0 : 22-1 0 :

en 6-12 :

resp .

1 ko p p e l

1 8- 1 2 : .

en 1

BOS )

ex .

.J Bru i ne te

OHZ

( BOS)

1 ad .

ex .

te G a s t u c h e

C V ZG )

op t rek

( BLH J

1

ex .

t e W i nk s e l e

( BOS )

k i ek e nd i e f 4- 1 0 :

1 onv .

ex .

t e G a s t uc h e

( V ZG J

l 'f /j uv . n a b i j de B r e mberg te H a a s rode ( BOS ) - 1 0 - 1 0 : Trek t e l p o s t Hever l e e : 1 i n � -k l e e d n a a r Z ( M . H e n s . BOS ! � 1 8- 1 0 : i dem : 2 x 1 e x . d o o r t r e k k e n d ( BLH . BOS . M . H e n s ) 2 2 - 1 0 : l f t e S A R ( WA F ) 4 - 1 1 : 1 f' / j uv . t e Hanune-·M i l l e ( T . V e rwae s t ) 1 4 - 1 1 : 1 i n � -k l e e d door t rekk e n d - > Z t e W i nkse I e ( BOS ) I n d e c emb e r nog 5 waarnem i ng e n . a l l e n vog e l s in f -k l e e d ( B LG . BOS . M . Hens )

van 4 ex

tem .

28-1 2 :

1 'f te

SAR

( v � rs c h .

1 8- 1 0 :

t r e k t e l p os t :

om 1 2 u 0 3 1 j uv .

ex .

o p e e n k l e i ne

1 00 c .

a f s t a nd . D r a a i t e nk e l e ma l e n rond e n zwenkt d a n a f i n NNW- r i '.:"°.­ t i ng , w a a r z e / h e t na e n i ge t i j d u i t het z i c h t verdw i j n t ( BOS . M . H e n s . B L H )

waarn . )

Sme ! l ek e n - ------

i n h e t LP t e K e s s e l -Lo

( V ZG J

Br i ! d u i k e r VZG)

p l a t e i\u

1 7- 1 0 :

1 ex . ove r " s c h i e t e nd "

20-1 0 :

1 e x . t e Heve r l e e ( WA F ) om 1 0 u 5 0 1 e x . n a a r Z t e W i n k s e l e 1 e x . t e S A R ! WA F )

14-1 1 : 1 8- 1 1 :

C B LH .

Heve r l e e

.

N o n n e tj e

2� i n h e t LP

2 6 -9 :

Roodpootva lk

G r o t e z a agbek

28-1 1 :

om 1 2u 0 0

� E e rs t e n aj aarsme l d i ng op

G e d u r e nde de 3 m a a nd e n g e r e g e l d wa a r g e nome n ( m i nd e r i n d e c e mbe r ) o p ve r s c h i l l e n de p l a a t s e n ( S A R . OH . NGB . L P . . . . ) . doch n o o i t i n g ro t e a a n t a l l e n ( ma x . 4 J .

2 'f

4-1 0 :

t r ek t e l p o s t Hever l e e : 1 e x . 1 e x . n a a r Z te SAR ( WAF )

La a t s t e waarnem i ng :

S l o b e e nd

29-1 2 :

( WAF I

'..,/ B l auwe k i ek e nd i e f

- 3 0 e n 3 1 - 1 0 : r e s p . 2 'f e n 3 e x . t e S A R ( WAF : M . H e n s ) l 'f t e S A R ( v e r s ch . w a a r n . l - 4 - 1 1 : l 'f t e FLO ( M . H e n s . WAF ) 15-1 1 : 1 t e S A R ( WEJ ) Tus s e n 2 1 - 1 1 e n 1 7 - 1 2 5 waa r n e m i n ge n i n h e t LP . met e e n max . o p 2 1 - 1 1 C V ZG I 2 3- 1 2 : l � t e OH ( d ' H o o r e )

22

l age hoog t e ove r c i rk e l e n d t e S AR

i s a r e nd

- 3- 1 1 :

Van

op

L a a t s t e waarnem i ng :

P i j ! s t aart

V

ex .

-./ Rode wouw

1 en 3- 1 0 : 1 e x . t e S A R ( WA F : HAF 1 0 - 1 0 : l� t e F LO ( WA F . M . H e n s ) 3 - 1 1 : l 'f t e SAR ( v ers c h . w a a r n . ) 1 5 - 1 1 : 1 k o p p e 1 i n L P ( V ZG J

J

1

J We spend i e f

v Krak e e nd

2 8- 1 1

.t:J

(M.

Hens )

op

het

te

! BO S )

Neer i j

s e - L e e f d a a 1,


30. ..J

31. Goudp l e v i e r 1 1-11 :

t e W i nk s e l e p as s e r e n r e s p . t o t ZW ( BOS }

8

a 9 ,

25 .

6 ,

7

en

1

ex . .

januari

a l len

n a ar Z

14- 1 1 :

2 2- 1 1 :

25

ex .

d o o r t r e k k e nd te Ove r i j s e n a a r Z t e W i nk s e l e ( BO S } e x . t e Ove r i j s e ( PE S )

1

ex .

1

aud .

25

( PE S }

V wu lp 14-1 1 :

maart '88

15

-

A a l scho l ve r doo r t r e k k e nd om 1 2 u 5 0

te

W i nk s e l e

( BOS )

8-3 : 5 ex . 1 1 - 3 1 SAR :

J W i tga tj e V a n h a l f ok t . t o t e i nd d e c . nage n o e g c o n s t a n t a a nwez i g te S A R . i n w i s s e l e nd e a a n t a l l e n . me t e e n max . v a n 1 3 e x . o p 2 8 e n 2 9 - 1 1 I PE S , A nd e re : 1 7 - 1 0 : 3 t e NKV I M . He ns ) 1 3- 1 2 : 2 e x . te OH-we i d e s ( WEJ } 1 9 - 1 2 : 1 e x . te NKV ( M . He n s ) 2 9 - 1 2 : 5 t e OHZ < BOS )

ea)

n a a r N O t e Ove r i j s e ( P E S ) 1 6 u 0 5 : 1 a d . i n broedk l e e d n a a r N O ( PE S ) 1 6 u4 0 : ong . 4 5 e x . o v e r t r e k k e n d n a a r NO I PE S J

G r auwe gans 20 24 Bij

en 2 1 - 2 : 1 tem . 28-2 : •

e x . t e SAR < BOS . 1 k o p p e l t e SAR .

B . Nef . waarb i j

( WAF . V SK , M . H e n s , b e i d e w a a r ne m i ng e n i s de

deze

M . Hens . e a . ) o a . b a l t s w a a r g e nome n

PES l w i l de

herkom s t

v a n de

wo r d t

voge l s

twi j ­

f e l a cht i g . . .

v'wat e r s n ip B i j n a u i t s l u i t e nd w a arge nomen op de a f g e l a t e n v i j ve r t e S A R , 4 - 1 1 : 2 e x . ( M . H e ns ) : 7 - 1 1 : 5 ex . ( G . V a n d e p u t t e } ; 2 2 - 1 1 : 3 V e rd e r op 1 3- 1 2 1 e x . te OHN ( WEJ ) .

oa . : ex . ( BOS )

v Z_w a r t k opme euw

29-1 2 :

1 i n e e r s t e w i n t erk l e e d samen me t Ove r i j s e ( PE S J .

2 7- 2 : 6 e x . p l e i s t e r e nd t u s s e n NKV e n NGB I M . H e n s ) 5 - 3 : t e Ove r i j s e p as s e r e n r e s p . 3 0 . 2 6 . 1 6 en 1 8 e x . 1 e x . te OHZ ( M . H e n s )

( PE S }

6 - 3 : 1 e x . n a a r W te W i nk s e l e om 1 8u 0 0 ( BOS > 1 1 - 3 : 1 1 e x . n a a r N om 9 u 0 0 bove n Leuve n ( BOS )

G a n s spe c i e s een 30-t a l

k ok me e uwe n

1 3- 2 : o n g . 1 5 e x . n a a r W te Ove r i j s e ( PE S } 8 - 3 : e e n 5 0 - t a l e x . n a a r N bove n Waver o m 6 u 3 5

te

Nef )

B e rge e n d

Ysvoge l I n o k � . e n nov . e nk e l waarge nomen t e S A R ( n - 6 ) . me t e e n max . 2 e x . o p 1 8- 1 0 " ( WE J . B LG J V e 1· d e r nog i n d e c embe r : 1 3- 1 2 : 1 t e NGB ( WEJ J 1 7- 1 2 : 1 e x . te OHZ l M . H e n s ) 2 2 - 1 2 : 2 e x . t e S A R ( G . V a nde p u t t e )

<B .

De 2 c!J waarn . }

van

te OHZ

(zie

Van 1 6 tem . 2 3 - 1 : 1 5 t em . 1 7- 3 : 2 C/

vor i g vers l ag }

10 te

b l i j ve n d a a r

( ! } e x . t e S A R ( ve r s c h . S A R (WAF , BOS , M . H e n s .

nog

tot

23-1

( ve r s c h .

wa a r n . ) ea . l

Smi e n t Van 16 tem 3 1 - 1 : 6 - 2 : 3 <1 4 � t e S A R

W a t e rpi eper

V r e emd g e n o e g g e e n o k t o b e rme l d i n ; e n . . . � - 1 1 : o n u . 2 0 e x . o p d e s l a a p p ] a � t s t e üH-Doode Be�de I V B A ) 4 -- 1 1 : l e :< . t e S A R ! WA F . M . He n s ! I n de J oo p van nov . g e r e g e l d g e s i g n a l e e r d op h e t s l i k t e SAR . o a . m i n . 20 e :< . op 8- 1 1 ( WAF J . e v e n a ! s e i nd d e c . op OHZ ( z e l f d e 1· e d e n : ge l aten . . . ) .

B oom_l e e uwe r i k 1 0 - 1 0 : Trek t e ! p o s t Hever l e e : 4 e x . n a a r Z I M . H e n s . BOS ) ." . BLH J 1 0 - 1 0 : i d em : 2 x 1 e x . Qve r t r ekk e nd ( " " " 2 5 - 1 0 : 1 e x . n a a r Z t e � e v e r l e e ! 30 S ) 3 e n 1 5 - 1 1 : r e s p . 1 e n 4 e x . p a s s e r e n t e W i nk s e l e I BOS )

1 7- 2 : 6-3 :

af­

l ' res p . IB.

t e OHN .

te S A R ( G . A b : s . ( D05 . G . Abt s i

1 koppe l l î t e OHZ

SAR .

Nef }

M.

OHZ

He ns .

en

SAR

( ve r s c h .

waa r n . J

BOS !

K r a k e e nd Van 8 19 en

t em . 1 4- 2 : l rl t e S A R 1 ·1 e r s c h . wa a r n . ) 2 0 - 2 ; 1 k o p p e l a c h t e r e e nv o l g e n s t e S A R e n NGB

28-2 :

eerst

Van 4

t em .

7 e n 8-3 :

l 'f? .

6-3 :

l ater 1 1/ t e

2 6' 1 , t e

9-3 : 1 koppe l 15 e n 16-3 : 1

SAR

1 SAR

k o p ;:i e l I P:':S ,

( WAF .

t e S A R ( BO S } k O P F e l t e S AR

te

SAR

BOS ,

PES . '. WAF ,

D .

M.

( V S!< ; Hens .

BOS ) ea . l

S l a bb r n c k }

ea . }

I PE 5 ;

M.

Hens )


30. ..J

31. Goudp l e v i e r 1 1-11 :

t e W i nk s e l e p as s e r e n r e s p . t o t ZW ( BOS }

8

a 9 ,

25 .

6 ,

7

en

1

ex . .

januari

a l len

n a ar Z

14- 1 1 :

2 2- 1 1 :

25

ex .

d o o r t r e k k e nd te Ove r i j s e n a a r Z t e W i nk s e l e ( BO S } e x . t e Ove r i j s e ( PE S )

1

ex .

1

aud .

25

( PE S }

V wu lp 14-1 1 :

maart '88

15

-

A a l scho l ve r doo r t r e k k e nd om 1 2 u 5 0

te

W i nk s e l e

( BOS )

8-3 : 5 ex . 1 1 - 3 1 SAR :

J W i tga tj e V a n h a l f ok t . t o t e i nd d e c . nage n o e g c o n s t a n t a a nwez i g te S A R . i n w i s s e l e nd e a a n t a l l e n . me t e e n max . v a n 1 3 e x . o p 2 8 e n 2 9 - 1 1 I PE S , A nd e re : 1 7 - 1 0 : 3 t e NKV I M . He ns ) 1 3- 1 2 : 2 e x . te OH-we i d e s ( WEJ } 1 9 - 1 2 : 1 e x . te NKV ( M . He n s ) 2 9 - 1 2 : 5 t e OHZ < BOS )

ea)

n a a r N O t e Ove r i j s e ( P E S ) 1 6 u 0 5 : 1 a d . i n broedk l e e d n a a r N O ( PE S ) 1 6 u4 0 : ong . 4 5 e x . o v e r t r e k k e n d n a a r NO I PE S J

G r auwe gans 20 24 Bij

en 2 1 - 2 : 1 tem . 28-2 : •

e x . t e SAR < BOS . 1 k o p p e l t e SAR .

B . Nef . waarb i j

( WAF . V SK , M . H e n s , b e i d e w a a r ne m i ng e n i s de

deze

M . Hens . e a . ) o a . b a l t s w a a r g e nome n

PES l w i l de

herkom s t

v a n de

wo r d t

voge l s

twi j ­

f e l a cht i g . . .

v'wat e r s n ip B i j n a u i t s l u i t e nd w a arge nomen op de a f g e l a t e n v i j ve r t e S A R , 4 - 1 1 : 2 e x . ( M . H e ns ) : 7 - 1 1 : 5 ex . ( G . V a n d e p u t t e } ; 2 2 - 1 1 : 3 V e rd e r op 1 3- 1 2 1 e x . te OHN ( WEJ ) .

oa . : ex . ( BOS )

v Z_w a r t k opme euw

29-1 2 :

1 i n e e r s t e w i n t erk l e e d samen me t Ove r i j s e ( PE S J .

2 7- 2 : 6 e x . p l e i s t e r e nd t u s s e n NKV e n NGB I M . H e n s ) 5 - 3 : t e Ove r i j s e p as s e r e n r e s p . 3 0 . 2 6 . 1 6 en 1 8 e x . 1 e x . te OHZ ( M . H e n s )

( PE S }

6 - 3 : 1 e x . n a a r W te W i nk s e l e om 1 8u 0 0 ( BOS > 1 1 - 3 : 1 1 e x . n a a r N om 9 u 0 0 bove n Leuve n ( BOS )

G a n s spe c i e s een 30-t a l

k ok me e uwe n

1 3- 2 : o n g . 1 5 e x . n a a r W te Ove r i j s e ( PE S } 8 - 3 : e e n 5 0 - t a l e x . n a a r N bove n Waver o m 6 u 3 5

te

Nef )

B e rge e n d

Ysvoge l I n o k � . e n nov . e nk e l waarge nomen t e S A R ( n - 6 ) . me t e e n max . 2 e x . o p 1 8- 1 0 " ( WE J . B LG J V e 1· d e r nog i n d e c embe r : 1 3- 1 2 : 1 t e NGB ( WEJ J 1 7- 1 2 : 1 e x . te OHZ l M . H e n s ) 2 2 - 1 2 : 2 e x . t e S A R ( G . V a nde p u t t e )

<B .

De 2 c!J waarn . }

van

te OHZ

(zie

Van 1 6 tem . 2 3 - 1 : 1 5 t em . 1 7- 3 : 2 C/

vor i g vers l ag }

10 te

b l i j ve n d a a r

( ! } e x . t e S A R ( ve r s c h . S A R (WAF , BOS , M . H e n s .

nog

tot

23-1

( ve r s c h .

wa a r n . ) ea . l

Smi e n t Van 16 tem 3 1 - 1 : 6 - 2 : 3 <1 4 � t e S A R

W a t e rpi eper

V r e emd g e n o e g g e e n o k t o b e rme l d i n ; e n . . . � - 1 1 : o n u . 2 0 e x . o p d e s l a a p p ] a � t s t e üH-Doode Be�de I V B A ) 4 -- 1 1 : l e :< . t e S A R ! WA F . M . He n s ! I n de J oo p van nov . g e r e g e l d g e s i g n a l e e r d op h e t s l i k t e SAR . o a . m i n . 20 e :< . op 8- 1 1 ( WAF J . e v e n a ! s e i nd d e c . op OHZ ( z e l f d e 1· e d e n : ge l aten . . . ) .

B oom_l e e uwe r i k 1 0 - 1 0 : Trek t e ! p o s t Hever l e e : 4 e x . n a a r Z I M . H e n s . BOS ) ." . BLH J 1 0 - 1 0 : i d em : 2 x 1 e x . Qve r t r ekk e nd ( " " " 2 5 - 1 0 : 1 e x . n a a r Z t e � e v e r l e e ! 30 S ) 3 e n 1 5 - 1 1 : r e s p . 1 e n 4 e x . p a s s e r e n t e W i nk s e l e I BOS )

1 7- 2 : 6-3 :

af­

l ' res p . IB.

t e OHN .

te S A R ( G . A b : s . ( D05 . G . Abt s i

1 koppe l l î t e OHZ

SAR .

Nef }

M.

OHZ

He ns .

en

SAR

( ve r s c h .

waa r n . J

BOS !

K r a k e e nd Van 8 19 en

t em . 1 4- 2 : l rl t e S A R 1 ·1 e r s c h . wa a r n . ) 2 0 - 2 ; 1 k o p p e l a c h t e r e e nv o l g e n s t e S A R e n NGB

28-2 :

eerst

Van 4

t em .

7 e n 8-3 :

l 'f? .

6-3 :

l ater 1 1/ t e

2 6' 1 , t e

9-3 : 1 koppe l 15 e n 16-3 : 1

SAR

1 SAR

k o p ;:i e l I P:':S ,

( WAF .

t e S A R ( BO S } k O P F e l t e S AR

te

SAR

BOS ,

PES . '. WAF ,

D .

M.

( V S!< ; Hens .

BOS ) ea . l

S l a bb r n c k }

ea . }

I PE 5 ;

M.

Hens )


3.t S l obe e nd Beg i n j anuar i

3 w a a r n em i n g e n t e S A R ( ma x . 3 e x . ) : d a a r n a i s h e t wach­ 1 8- 2 voor we t e r u g s l obbe n te z i e n k r i j g e n ( 4 e x . te WLS ( Z l l . Er d i e n l we l g e z e g d � a t e r d e he l e w i n t e r 1 � v e r b l e e f i n LP t e K e s s e l ­ tot

ten Lo

( vn l .

sl

ag . .

WLS ) .

NGB .

SAR .

20-2

na

E e nma a l

ea . ) .

( V ZG ,

v i nd e n

a l t i j d we l

er

zij n

va l t

D e d o o r t re k p i ek

e r ge ns

2

l A

ex .

We i n i g wa a r n em i n g e n

dit

j aar

l igt

nog

J ag e r d a n d e

het %

ook

vo l g t

als

ad . �

w i j ten

( te

aan

de

voorgaand e

za ch t e

j ar e n .

wi n t e r

?l

en

W a a r n em i �g e n

v e r de e l d :

te

b u i t e n d i t v e r­

net

33.

k i ek e nd i e f

B l auwe

We spend i e f · s ame n m e t

lex .

31-1 :

3 B u i ze rd e n / B u s e s bove n de h u t

te

SAR

( V .'O K )

P ij ! s t a a r t Van

1 2-1

c o n s t an t

1-2

tem .

u i t s l u i t e n d t e OHZ en t e O H Z ( WA F ) . en 2

V a n de k l as s i e k e

t em

2

6-3 :

.

4-3 :

l ei"

2 \1

1 � te te

7 ex .

1 1-3 :

1 4 tot

SAR en

SAR

naar

1 8- 3 :

dit

was

NO

j a ar maa r

< PE S .

WAF .

6 cl' 2 \1 t e NGB

te

SAR

1 \1 t e WLS I Z I

b i j na

aanta l l e n .

18-1 :

e e n ma x i mum op

voo r j a a r s d o o r t r e k

w a a r n em i ng e n :

a l le

i n w i s s e l e nd e

a a nwez i g met

SAR .

1 koppe l we i n i g M.

Hens )

( BOS .

( PE S )

te

me r k e n :

te

G.

SAR

Ab t s l

( BOS )

Sme ! l e k e n

30-1 : 5-3 :

1 2- 3 :

1

koppe

1

te

SAR

(M.

ex .

t e i-

achter een ( M . H .� 1 1 s )

p l aatse

te

ve l d l e e uwe r i k Ove r i

j

se

op

het

p l at e au

te

Neer i j se­

( PE S )

S c h o l ek s t e r

9-3 : Zome r t a l i ng

1

1 \1 j a g e n d Lee f d a a l

4 ex .

te

SAR

IS.

C ar i o n )

K l uut

H e ns )

1

1 4-3 :

ex .

te

SAR

( WAF )

Kroone e nd

1 7-2 : 2 Ó' 2 \1

te

" g ekk e "

M.

Zwa r t e

1 1-1 : 1 6-3 :

Hens ,

Wa t e r . goed

zo

s ! e chts

als

een dag

a a nwez i g .

Ondanks

voge l s . . . ( BOS .

zeker w i l d e

G .

de Ab t s .

1 \1 t e S A R

( BLH .

WAF )

l d' komt t i j de n s e e n bu i a l s l at e r in e n v e r t r e k t 4 rr: i n .

2

ex .

te

NGB

een

steen

u i t de heme l v a l l e n te S A R l at e r o p d e dag < PES I ;

( BOS )

tot

7-3 :

4

1 1-3 :

ex .

1

ex

t e SAR ( S . Car i on ) . t e S A R ( M . He ns :

s t r a nd l ope r

1

ex .

te

SAR

D.

I P ES .

S l ab b i nck .

1 7 - 3 1 k o p i: e i

WEJ ,

e� . J

t e WLS ( N ) ;

ea . )

Tus s e n 8 - 1 e n 6 - 2 1 3 w a a r n em i ng e n op de a f g e l a t e n v i j ve r t e OH: e e n max i mum v a n 9 e x . op 1 7 - 1 ( WEJ . M . H e ns ) 1 1 - 3 : 3 e x . n a a r NO te S A R ( P E S l

Grut t o

9-3 :

ex .

1

in

w 1 n t e rk l e e d

te

Wu lp

Hens .

PESI

W a t e r s n ip

z a agbek

M.

max .

en

NO- r i c h t i n g

N o nn e t j e ( BOS .

9-3 :

Bonte

4 - 1 : 2 \1 t e SAR ( PE S I 0 - 1 : 1 \1 t e S A R ( P ES , WAF I 2 3- 1 : 1 \1 t e S A R ( M . Ee n s ) V a n 1 8 - 2 t o t m i n . 1 8 - 3 c o n s t a n t a a nw e z i g t e WLS I Z I : t o t 2 - 3 1 k o p p e l . v .r n 2 t o t 1 1 (1 f 1 2 - 3 2J' e n 1 \1 o p 1 3 e n 1 4 - 3 z e l f s 3 1 1\1 e n v a n a f 1 5 e I DOS . "! . l i >o? n s . T . V e r w a e s t . WE:J . e a . ) t e r ug 1 k O P l ' ·� l

Van

Bont bekp l ev i e r

10

z e e ëe nd

h e t ze l f d e

Grote

O H - Zoe t

p l aa t s ea . )

op

13.

1 4 en 1 5 - 3 ze l f s 2 d' e n 1\1

1 0- 3 :

1 ex .

te

SAR

(M.

te

SAR

( WA F )

Hens >

Ture l uur

1 4- 3 :

7

ex .

SAR

I BOS .

G.

Ab t ! l

me t


3.t S l obe e nd Beg i n j anuar i

3 w a a r n em i n g e n t e S A R ( ma x . 3 e x . ) : d a a r n a i s h e t wach­ 1 8- 2 voor we t e r u g s l obbe n te z i e n k r i j g e n ( 4 e x . te WLS ( Z l l . Er d i e n l we l g e z e g d � a t e r d e he l e w i n t e r 1 � v e r b l e e f i n LP t e K e s s e l ­ tot

ten Lo

( vn l .

sl

ag . .

WLS ) .

NGB .

SAR .

20-2

na

E e nma a l

ea . ) .

( V ZG ,

v i nd e n

a l t i j d we l

er

zij n

va l t

D e d o o r t re k p i ek

e r ge ns

2

l A

ex .

We i n i g wa a r n em i n g e n

dit

j aar

l igt

nog

J ag e r d a n d e

het %

ook

vo l g t

als

ad . �

w i j ten

( te

aan

de

voorgaand e

za ch t e

j ar e n .

wi n t e r

?l

en

W a a r n em i �g e n

v e r de e l d :

te

b u i t e n d i t v e r­

net

33.

k i ek e nd i e f

B l auwe

We spend i e f · s ame n m e t

lex .

31-1 :

3 B u i ze rd e n / B u s e s bove n de h u t

te

SAR

( V .'O K )

P ij ! s t a a r t Van

1 2-1

c o n s t an t

1-2

tem .

u i t s l u i t e n d t e OHZ en t e O H Z ( WA F ) . en 2

V a n de k l as s i e k e

t em

2

6-3 :

.

4-3 :

l ei"

2 \1

1 � te te

7 ex .

1 1-3 :

1 4 tot

SAR en

SAR

naar

1 8- 3 :

dit

was

NO

j a ar maa r

< PE S .

WAF .

6 cl' 2 \1 t e NGB

te

SAR

1 \1 t e WLS I Z I

b i j na

aanta l l e n .

18-1 :

e e n ma x i mum op

voo r j a a r s d o o r t r e k

w a a r n em i ng e n :

a l le

i n w i s s e l e nd e

a a nwez i g met

SAR .

1 koppe l we i n i g M.

Hens )

( BOS .

( PE S )

te

me r k e n :

te

G.

SAR

Ab t s l

( BOS )

Sme ! l e k e n

30-1 : 5-3 :

1 2- 3 :

1

koppe

1

te

SAR

(M.

ex .

t e i-

achter een ( M . H .� 1 1 s )

p l aatse

te

ve l d l e e uwe r i k Ove r i

j

se

op

het

p l at e au

te

Neer i j se­

( PE S )

S c h o l ek s t e r

9-3 : Zome r t a l i ng

1

1 \1 j a g e n d Lee f d a a l

4 ex .

te

SAR

IS.

C ar i o n )

K l uut

H e ns )

1

1 4-3 :

ex .

te

SAR

( WAF )

Kroone e nd

1 7-2 : 2 Ó' 2 \1

te

" g ekk e "

M.

Zwa r t e

1 1-1 : 1 6-3 :

Hens ,

Wa t e r . goed

zo

s ! e chts

als

een dag

a a nwez i g .

Ondanks

voge l s . . . ( BOS .

zeker w i l d e

G .

de Ab t s .

1 \1 t e S A R

( BLH .

WAF )

l d' komt t i j de n s e e n bu i a l s l at e r in e n v e r t r e k t 4 rr: i n .

2

ex .

te

NGB

een

steen

u i t de heme l v a l l e n te S A R l at e r o p d e dag < PES I ;

( BOS )

tot

7-3 :

4

1 1-3 :

ex .

1

ex

t e SAR ( S . Car i on ) . t e S A R ( M . He ns :

s t r a nd l ope r

1

ex .

te

SAR

D.

I P ES .

S l ab b i nck .

1 7 - 3 1 k o p i: e i

WEJ ,

e� . J

t e WLS ( N ) ;

ea . )

Tus s e n 8 - 1 e n 6 - 2 1 3 w a a r n em i ng e n op de a f g e l a t e n v i j ve r t e OH: e e n max i mum v a n 9 e x . op 1 7 - 1 ( WEJ . M . H e ns ) 1 1 - 3 : 3 e x . n a a r NO te S A R ( P E S l

Grut t o

9-3 :

ex .

1

in

w 1 n t e rk l e e d

te

Wu lp

Hens .

PESI

W a t e r s n ip

z a agbek

M.

max .

en

NO- r i c h t i n g

N o nn e t j e ( BOS .

9-3 :

Bonte

4 - 1 : 2 \1 t e SAR ( PE S I 0 - 1 : 1 \1 t e S A R ( P ES , WAF I 2 3- 1 : 1 \1 t e S A R ( M . Ee n s ) V a n 1 8 - 2 t o t m i n . 1 8 - 3 c o n s t a n t a a nw e z i g t e WLS I Z I : t o t 2 - 3 1 k o p p e l . v .r n 2 t o t 1 1 (1 f 1 2 - 3 2J' e n 1 \1 o p 1 3 e n 1 4 - 3 z e l f s 3 1 1\1 e n v a n a f 1 5 e I DOS . "! . l i >o? n s . T . V e r w a e s t . WE:J . e a . ) t e r ug 1 k O P l ' ·� l

Van

Bont bekp l ev i e r

10

z e e ëe nd

h e t ze l f d e

Grote

O H - Zoe t

p l aa t s ea . )

op

13.

1 4 en 1 5 - 3 ze l f s 2 d' e n 1\1

1 0- 3 :

1 ex .

te

SAR

(M.

te

SAR

( WA F )

Hens >

Ture l uur

1 4- 3 :

7

ex .

SAR

I BOS .

G.

Ab t ! l

me t


311:

Kalenaer W i tga tj

35 -

e

d e h e l e w i n t e r p e r i od e a a nwez i g : I n j a nuar i b i j n a u i t s l u i ­ t e nd t e OHZ ( ma x i m a a l 1 0 e x . o p 2 7 - 1 1 . La a t s t e wa a r n e m i ng d a a r : 4 e x . op 6 - 2 . V an 2 9 - 1 t o t 2 0 - 2 ve rvo l ge n s i n hoo f d z a ak t e NKV : d e a a n t a l l e n h i e r s t i j g e n e c h t e r n i e t bov e n d e 8 ( 8 - 2 ) . Na e e n e e r s t e w a a r n em i ng t e SAR op 1 8 - 2 ( 5 e x . ) . b l i j f t de soort d a a r n a g e n o e g c o ns t a n t a a nwez i g , we l i sw a a r i n s t e r k s c �omme l e nd e a a n t a l l e n . M a x . : 1 2 e x . op 6 - 3 . G e du r e nd e

v'

Zwar tk opmeeuw 27-2

en 5 -3 :

1

i n e e r s t e w i n t e rk l e e d te O v e r i j s e

< PES :

cf r .

2 9 - 1 2-871

Ysv oge l

6 wa a r n e m i n ge n ,

t e OHN .

OHZ .

NGB .

S A R e n G a s t uche .

za

2 3- 4 - " 8 8 :

vr

2 2 -4- ' BB :

tem . zo 2 4 - 4 - ' 8 8

za

30-4- ' 8 8 :

za

7 - 5 - ' 88 :

vr

1 3- 5 - ' 88 :

K l apek s t e r t u s s e n 3 - 1 e n 7 - 2 1 ad . g e r e ge l d w a a r g e nome n t e FLO ( ve r s c h . 2 7 - 1 : 1 e x . z a ngv l u c h t t e NKV-Doode B emde ( P . D e B e ck e r )

waarn . )

Tj i f tj af 5 - 1 : 1 e x . te W i nk s e l e ( BOS ) 1 4 - 1 : 1 e x . te H e ve r l e e ( WA F ) 1 4 - 2 : 1 e x . z i n g e n d t e OHZ ! BO S .

a f k o r t i n� :

- G e e r t B l eys B Ll l - l l c nn g El l o c k x BUS - S t e v e n Bou i l l o n HAF - Fran c o i s Ha l o t BLG

J VT • J o o s t V a n t r a p p e n PES - S t e p han P e t e n V B A � A n d r e Ve r bove n V SK = K r i s V a n S c h ar e n V Z G - G e r t V a nd e z a n d e WAF - F r a n s Wa l t e r u s WEJ = J a n We l l ek e n s

Voor

de me n s e n d i e n i e t n a a r G e n t e n / o f de V l a amse A r d e n n e nd a g k ome n . o r g a n i s e r e n we e e n week e ndj e n a t u u r s t ud i e i n d e D i j l eva l l e i . G e i n t e r e s s e e r d e n neme n c o n t a c t op �e t Ma a r t e n H e n s 1 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 1 VOOR 2 0 - 4 .

i b i e e n & re p t i e l e n . . . D a g t o ch t . o a . n a a r de S p r i ng p u t ­ ten . Le i d i ng : J o h a n Ny s t e n ( 0 1 6 / 2 5 6 0 6 0 ) A f s p r a ak : 8 u 3 0 S t a t i o n Leuve n me t d e f i e t s 9 u 1 5 The r e s i ak a p e l . N a dI'.l s e s twg . M e e b r e n g e n : s c h e p n e t j e s . d e t e rm i n a t i e g i d s . p i ck n i ck . Amf

Vroegochte ndwande l i ng i n Me e rda a l /M·:> l l e n d a a l

( B i e rbeek) . Le i d i ng : Ma a r t e n H e n s ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 5 u 3 0 Leuve n S t a t i o n . me t d e f i e t s 6 u 1 5 We e r t s e D re e f 1. B i e r b-e e k l . B r i s e -To u t . A l l e n daarheen . . .

WEJ I

�� � �

G e br u i k t e

De J NM be s t a a t 5 j a a r ! Om d e ze b l i j d e g e b e u r t e n i s i r. d e b l o emet j e s t e ze t t e n . word t e r d i e d a g i n G e n t e e n f e e s t ­ J e / b i j e e nkoms t / h e r d e nk i n g s p l e c h t i g he i d g e o r g a n i s e e r è. . 'J oor me e r i n f ormat i e k a n j e s t e e d s i n j e Eug l e n a te rade n gaan .

WLS ( N J (ZJ LP OH N NG B NKV

SJW SAR FLO

z

Wi lse l e

\ .::. o r d

:::: u i d L e o p o l d :o � a r k

Oud-Hev� � l e e =

=

Ne er i J Ne e r i j

za 14-5- · 88 :

V e rgader i ng i n h e t

I n f o c e n t r um v a :. d e V r i e nd e n i V HBl·�.i i . d e e l geme e n t e h u i s He v e r l e e . A f s p r a ak : v a n a f 2 0 u 0 0 a l d a a r P r o g r amma : p i e p ( ! ) . V a l l e i . werkkamp , ak t i v i t e i t e n . . . .

V o e t t o c h t d oo r he e n d e D i j 1 e v a 1 1 e i . Hever l e e . . . L e i d i ng : J o h a n Nys t e n

s � Gro t e Bron s � K l i n i ek

S t -J o r i s We e r t - S t - Ag a t h i Rode - F l o r i va l

t o t ·:iud­

( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) . o f v o o r w i e me t z a n d . voge l s w i l sm i j t e n . S t e f a a � V a nde r au w e r a ( 0 1 6 / k i j k m a a r i n ' t t e l e f o o n t J e k J M e e b1· e ng e n : g e l d ( t re i n ) . e t e n . l a a r z e n ( ? ) . e t c . . . e ,_c . . . bome n .

za

2 1 - 5 - ' 88 :

v i j vers .

E e n d ag i n d e Doode Bemde . N a m i ddag : p l a n t e n t o c h t . w a a r· keken

za l

L e i d i ng :

A f s p r a ak :

Noord

Zu i d

v a n G a s t u ch e

A vo nd :

word e n .

niet

·i l l e e 11

naar

� l an t � � g e ­

B a r t V e r c ou t e r e ( 0 1 6 / 4 S 1 7 4 5 ; 1 4 u 0 0 S t a t i o n � e u v e n me t d e

1 4 u 3 0 Wave r s e � a a n .

f iets Z o e t Wa : e r

z a ngvo g e l t o c h t ( r i e t.vog e l s . e d . ) Le i d i ng : Ma a r t e n He ns ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 1 9 u 3 0 Wave r s e b a a � . Z o e t Wat e r


311:

Kalenaer W i tga tj

35 -

e

d e h e l e w i n t e r p e r i od e a a nwez i g : I n j a nuar i b i j n a u i t s l u i ­ t e nd t e OHZ ( ma x i m a a l 1 0 e x . o p 2 7 - 1 1 . La a t s t e wa a r n e m i ng d a a r : 4 e x . op 6 - 2 . V an 2 9 - 1 t o t 2 0 - 2 ve rvo l ge n s i n hoo f d z a ak t e NKV : d e a a n t a l l e n h i e r s t i j g e n e c h t e r n i e t bov e n d e 8 ( 8 - 2 ) . Na e e n e e r s t e w a a r n em i ng t e SAR op 1 8 - 2 ( 5 e x . ) . b l i j f t de soort d a a r n a g e n o e g c o ns t a n t a a nwez i g , we l i sw a a r i n s t e r k s c �omme l e nd e a a n t a l l e n . M a x . : 1 2 e x . op 6 - 3 . G e du r e nd e

v'

Zwar tk opmeeuw 27-2

en 5 -3 :

1

i n e e r s t e w i n t e rk l e e d te O v e r i j s e

< PES :

cf r .

2 9 - 1 2-871

Ysv oge l

6 wa a r n e m i n ge n ,

t e OHN .

OHZ .

NGB .

S A R e n G a s t uche .

za

2 3- 4 - " 8 8 :

vr

2 2 -4- ' BB :

tem . zo 2 4 - 4 - ' 8 8

za

30-4- ' 8 8 :

za

7 - 5 - ' 88 :

vr

1 3- 5 - ' 88 :

K l apek s t e r t u s s e n 3 - 1 e n 7 - 2 1 ad . g e r e ge l d w a a r g e nome n t e FLO ( ve r s c h . 2 7 - 1 : 1 e x . z a ngv l u c h t t e NKV-Doode B emde ( P . D e B e ck e r )

waarn . )

Tj i f tj af 5 - 1 : 1 e x . te W i nk s e l e ( BOS ) 1 4 - 1 : 1 e x . te H e ve r l e e ( WA F ) 1 4 - 2 : 1 e x . z i n g e n d t e OHZ ! BO S .

a f k o r t i n� :

- G e e r t B l eys B Ll l - l l c nn g El l o c k x BUS - S t e v e n Bou i l l o n HAF - Fran c o i s Ha l o t BLG

J VT • J o o s t V a n t r a p p e n PES - S t e p han P e t e n V B A � A n d r e Ve r bove n V SK = K r i s V a n S c h ar e n V Z G - G e r t V a nd e z a n d e WAF - F r a n s Wa l t e r u s WEJ = J a n We l l ek e n s

Voor

de me n s e n d i e n i e t n a a r G e n t e n / o f de V l a amse A r d e n n e nd a g k ome n . o r g a n i s e r e n we e e n week e ndj e n a t u u r s t ud i e i n d e D i j l eva l l e i . G e i n t e r e s s e e r d e n neme n c o n t a c t op �e t Ma a r t e n H e n s 1 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 1 VOOR 2 0 - 4 .

i b i e e n & re p t i e l e n . . . D a g t o ch t . o a . n a a r de S p r i ng p u t ­ ten . Le i d i ng : J o h a n Ny s t e n ( 0 1 6 / 2 5 6 0 6 0 ) A f s p r a ak : 8 u 3 0 S t a t i o n Leuve n me t d e f i e t s 9 u 1 5 The r e s i ak a p e l . N a dI'.l s e s twg . M e e b r e n g e n : s c h e p n e t j e s . d e t e rm i n a t i e g i d s . p i ck n i ck . Amf

Vroegochte ndwande l i ng i n Me e rda a l /M·:> l l e n d a a l

( B i e rbeek) . Le i d i ng : Ma a r t e n H e n s ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 5 u 3 0 Leuve n S t a t i o n . me t d e f i e t s 6 u 1 5 We e r t s e D re e f 1. B i e r b-e e k l . B r i s e -To u t . A l l e n daarheen . . .

WEJ I

�� � �

G e br u i k t e

De J NM be s t a a t 5 j a a r ! Om d e ze b l i j d e g e b e u r t e n i s i r. d e b l o emet j e s t e ze t t e n . word t e r d i e d a g i n G e n t e e n f e e s t ­ J e / b i j e e nkoms t / h e r d e nk i n g s p l e c h t i g he i d g e o r g a n i s e e r è. . 'J oor me e r i n f ormat i e k a n j e s t e e d s i n j e Eug l e n a te rade n gaan .

WLS ( N J (ZJ LP OH N NG B NKV

SJW SAR FLO

z

Wi lse l e

\ .::. o r d

:::: u i d L e o p o l d :o � a r k

Oud-Hev� � l e e =

=

Ne er i J Ne e r i j

za 14-5- · 88 :

V e rgader i ng i n h e t

I n f o c e n t r um v a :. d e V r i e nd e n i V HBl·�.i i . d e e l geme e n t e h u i s He v e r l e e . A f s p r a ak : v a n a f 2 0 u 0 0 a l d a a r P r o g r amma : p i e p ( ! ) . V a l l e i . werkkamp , ak t i v i t e i t e n . . . .

V o e t t o c h t d oo r he e n d e D i j 1 e v a 1 1 e i . Hever l e e . . . L e i d i ng : J o h a n Nys t e n

s � Gro t e Bron s � K l i n i ek

S t -J o r i s We e r t - S t - Ag a t h i Rode - F l o r i va l

t o t ·:iud­

( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) . o f v o o r w i e me t z a n d . voge l s w i l sm i j t e n . S t e f a a � V a nde r au w e r a ( 0 1 6 / k i j k m a a r i n ' t t e l e f o o n t J e k J M e e b1· e ng e n : g e l d ( t re i n ) . e t e n . l a a r z e n ( ? ) . e t c . . . e ,_c . . . bome n .

za

2 1 - 5 - ' 88 :

v i j vers .

E e n d ag i n d e Doode Bemde . N a m i ddag : p l a n t e n t o c h t . w a a r· keken

za l

L e i d i ng :

A f s p r a ak :

Noord

Zu i d

v a n G a s t u ch e

A vo nd :

word e n .

niet

·i l l e e 11

naar

� l an t � � g e ­

B a r t V e r c ou t e r e ( 0 1 6 / 4 S 1 7 4 5 ; 1 4 u 0 0 S t a t i o n � e u v e n me t d e

1 4 u 3 0 Wave r s e � a a n .

f iets Z o e t Wa : e r

z a ngvo g e l t o c h t ( r i e t.vog e l s . e d . ) Le i d i ng : Ma a r t e n He ns ( 0 1 6 / 2 0 0 6 6 7 ) A f s p r a ak : 1 9 u 3 0 Wave r s e b a a � . Z o e t Wat e r


36.

za

30-6- ' 88 :

ma

1 1

ma

1 8 t em .

t em .

zo

J)J� l�ll�l.il�I

Dagtocht naar Bout e r s e m . V e r t r i j k .

e a . ( S noek e ng r o c l 1 L . B l a uws c h u u r broek . . . . ) Le i d 1 n g : G e e r t Abts 1 0 1 6 / 7 3 3 0 2 3 ) Me e b r e n g e n : t j a . d e g ewone z a k e n . . . A f s p r a ak : 9 u 0 0 S t a t i o n Leuve n , me t d e f i e t s .

1 7 -7- ' 88 :

zo 2 4 - 7 - ' 8 8 :

DRIEMAANDELIJKS KONTAKTBLAD JNM - LEUVEN 15e JAARGANG N°2 APR - JULI '88

J NM-werkkamp i n de Doode B e md e BNVR-werkkamp

i n f orma t i e over b e i d e w e r k k 3m p e n kan j e s t e e d s t e r e c h t l> t 1 l ' l t1 I l 0 1 6 / 2 2 1 6 8 'i l o f J a n P r i mo ( 0 1 6 / 2 0 25 7 4 ) V o o r h e t J NM k r1 1 1 1 1 • v i nd j e a l l e i n f ormat i e i n de Kamp e n e ug l e n a .

Voor

D e Becker

..

.

V e r d e r worde n e i- de k ome n d e m a. 3 n d e n nog e nk e l e ak t i v i t e i t e n q o " 1 see n.l i n / v oo r / r o n d de Doode Bemde . . ( 0 1· g a n i s o t i e : B NV R . V l l l )MW l 1 5 - 5 - ' 88 :

l e n t e -exp l or a t i e i n de Doode Bemd e . A f s p 1· a ak : A f s t a nd :

1 n

olv.

Piet

ong .

17u30 .

:-. '" t. w e e k e nd v � n -l r> p 5 J u n i wo r d t l i e t r e s e 1-v a a t o f f i c i e e 1 < 1 t1 1 1 1 > t1 1 1d ( e r ku111• ) f 1 t�dur� d t. 1e'1':! r.· a n e l ,� n 1:. ;:> ei�n a ct n t a l p l a o t:. s e n . e 1;n d a n t n l wan� � l routes e n z o . . . dankz i j h e t E u r o p e e s L e e f m i l i e u j a a r ) 1 0- 7 - ' 88 :

zome r - e x p l o r a t i e :

z;e

1 5 -5 .

..

. .

: h1.�·2.;:;}

,-;:�; ;;�

. ..··

"> · < :�{W!t=· ·

.,".s�1<:. .•

,,#,

.�-··.·

l

'..- ·.;: :. '.

. :•

De l l •JI k " '

1 4 u30

K e rk N e e r i j s e 5 km . : e i nd e t e g e n

.

1 1 11 1 1 1

• , "

(

.

.

·

.· ·,·-=· �

. �

.,;.. ·

. ,,':."...� ......

.·,:; .;. .

. \

·

"· : . · -

.

.

r::!/l/)

•: :

.

DL

. .

.� ' . ;-:-t.\�i'.r;�

• · ' / ; j! . ' · · · : ; ;�1f,' 5• · •.:r:

. ·.:·.

..;.:,)<:;·

"

V'

Cansgang

Maar t e n Hens,

e n Bart

:'::.-..··j�..,.;.:,:X!.'< .

3000 LEUVEN .

G e r d a Cammae r , G e r d a Cammae i: , Lerberghe

3,

.

Verc o utere.

S t e f;ian

V a n Dec

. ·� .

' "-' " •

Fee•>

'••

1

Profile for Natuurstudiegroep Dijleland

De Vallei April 1988  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

De Vallei April 1988  

Deze publicatie kadert binnen het digitalisatieproject van de Natuurstudiegroep Dijleland, waarbij zoveel mogelijk nummers van De Boomklever...

Profile for nsgd
Advertisement