De Vallei Oktober 1987

Page 1

20 zo 22- 11-'87:

Veld- en boswandeling in en rond Mollendaal. Afspraak: 9u00 Station Leuven met de fiets 9u45 Parking Weertse Dreef aan de bosrand te Bierbeek ("Brise-Tout") Leiding: Bart Augustijns (0 16/25 1599) Einde tegen de middag.

1

In de kerstvakantie is er een rietmaaikamp in de Doode Bemde gepland. Meer informatie hierover krijg je bij Stefaan Dondeyne (0 16/250869) .

Tussen 26 en 31 december gaat naar jaarlijkse gewoonte het kongrea door. De exacte data's staan echter nog niet vast. zodat we je weeral naar een van de volgende Euglena's moeten doorsturen. Laat je snoet eens zien (al is het maar op de bonte fuifavond...)

zo 3- 1-'88

za 9- 1-'88

J)J� 1r11 IJ I� I� 1 DRIEMAAN DELIJKS KO NTAKTBLAD JNM - LEUVEN 14' JAARGANG N°4 OKT - DEC '87

Amusante JNM-biJee nkomat; praat-. lach-. kijk- en uit­ raapavond op kot bij Bart Augustijns (Vaartstraat 99. 3000 Leuven). Iedereen welkom vanaf 17u 30. Van 18u20 tot 19u 30 zitten we allemaal aan de beeldbuis gekluisterd om Gil en Marina's capriolentoeren te zien... (wie weet. zie je juist boven het ondervraagdenbankje een klein. bekend kopje steken) . Iedereen van harte welkom !

: Blauwe kiekentocht van Vossem tot SAR. Steeds iets te

·.� . :.·.-:�À .ïJ•:?f;{�:.��.�

zien ! Afspraak: 8 u 30 Station Leuven. hoek Post Leiding: Frederick Vanlerberghe (0 16/2532 4 3) Meebrengen: warme kleding. laarzen/stapschoenen. nick. geld. verrekijker. Verplaatsing met de bus en trein.

pick-

:."� �

za

16- 1-'88:

Wintertocht in het Mechels Broek en te Hofstade. Een klassieker vanonder het stof gehaald! Afspraak: 8u 30 Station Leuven. hoek Post. Verplaatsing met de bus en trein. Einde rond 17u00. Leiding: Dirk Costrop Meebrengen: geld. verrekijker/telescoop. eten, etc.

{

t!1

Maarten Hens

;

Gert Vandezande Maarten Hens

Sint-Jansbergsesteenweg ;

P.K.

Eeckelaerslaan

5

79 3030 Heverlee 3200 Kessel-Lo

1


2

voorwoora

3

fh ua Jfo

Met deze woorden beginnen we dan weer aan het saaiste en meest vervelende rubriekje van dit hele tijdschrift. Bij gebrek aan inspiratie (of kunnen we het kortweg onkunde noemen... ) vult men het voorwoord op met wat ironisch geformuleerde insiders. gezwans over de komende aktiviteiten en dit alles met zoveel mogelijk woordspelingen en domme moppen doorweven ... Als U deze dingen nog verder wenst te lezen sturen we U graag door naar onze nieuwe rubriek "Fannalia": de Piepkrant voor de groten...

illustraties:

Voorwoord: 2 Inhoud. JNM • . . . : 3 Mededelingen & oproepen: 4 - 9 Fannalia: 10 - 11 Mi 1 ieuniews: 12 Waarnemingen vogels: 1 3 - 16 zoogdieren: 16 libe 1 1 en: 17 Kalender: 18 - 20

Omdat het waarschijnlijk toch m'n laatste voorwoordje is. zal ik de hierboven aangeklaagde stelregel toch maar negeren en je wegwijs maken in de gebeurtenissen van de komende maanden. Wat de kalender betreft kunnen we je zeker de pannekoekennamiddag. de Hoge Venen-bustocht en het Kongres aanraden .... wat niet wil zeggen dat de overige activiteiten niet de moeite lonen.

Voorpag.. 15. 17: Herwig Blockx Pag. 8. 20: Bruno Callebaut Pag. 1 3: J. Zwarts Pag. 11: St. Van der Auwera

producers:

Voor de rest bevinden zich achter deze bladzijde nog een heleboel mededelingen en oproepen. een afscheidsbrief van Cozy. wat waarnemingen en nog wat zin en onzin ... Je ziet het. onze ultieme oproep voor artikels (zie vorig voorwoord) heeft niet al te veel res­ pons gekregen. wat wij enigszins betreuren. temeer dat een tijdschrift zoals de Vallei nog altijd geproduceerd wordt onder het motto "gemaakt voor en door leden".

Dirk Costrop. Stefaan Van der Auwera. Bart Vercoutere. Ste­ faan Hublou en zij die hun waar­ nemingen binnenstuurden.

kopij:

Langs deze weg zou ik graag ook miJn verlangen uitdrukken om volgend jaar in het bestuur een grote groep mensen te zien met een zeker natuurstudiepeil. Per slot van rekening vormt het feit dat wij geinteresseerde jongeren iets over de natuur kunnen bijleren een van de basiselementen bij het verwerven van nieuwe leden... Ook daarom is het nuttig dat er in dit tijdschrift regelmatig natuurstudiearti­ kels en verslagen gepubibliceerd worden.

Artikels voor de volgende Vallei tegen 1-12-'87 op het redaktie­ adres. Waarnemingen tegen 15-12.

In de hoop dat U niet overdonderd wordt door deze zware woorden. groet ik U tot op een van de activiteiten.

Maarten. zijn

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 1 40 9000 Gent 091/2 34781 Denk nog niet te veel aan Kerstmis of Nieuwjaar....

"

....

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 7 37-426 3074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " 250 fr " " " (pieplid van 8 tot 12 jaar) 150 fr " " " " (bijlid: broer of zus) 500 fr " " " " (abonnement voor de overigen) van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboorted atum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena'" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Frederick Van Lerbergh e Kerkstraat 82 3200 Kessel- Lo 016/25 32 4 3


2

voorwoora

3

fh ua Jfo

Met deze woorden beginnen we dan weer aan het saaiste en meest vervelende rubriekje van dit hele tijdschrift. Bij gebrek aan inspiratie (of kunnen we het kortweg onkunde noemen... ) vult men het voorwoord op met wat ironisch geformuleerde insiders. gezwans over de komende aktiviteiten en dit alles met zoveel mogelijk woordspelingen en domme moppen doorweven ... Als U deze dingen nog verder wenst te lezen sturen we U graag door naar onze nieuwe rubriek "Fannalia": de Piepkrant voor de groten...

illustraties:

Voorwoord: 2 Inhoud. JNM • . . . : 3 Mededelingen & oproepen: 4 - 9 Fannalia: 10 - 11 Mi 1 ieuniews: 12 Waarnemingen vogels: 1 3 - 16 zoogdieren: 16 libe 1 1 en: 17 Kalender: 18 - 20

Omdat het waarschijnlijk toch m'n laatste voorwoordje is. zal ik de hierboven aangeklaagde stelregel toch maar negeren en je wegwijs maken in de gebeurtenissen van de komende maanden. Wat de kalender betreft kunnen we je zeker de pannekoekennamiddag. de Hoge Venen-bustocht en het Kongres aanraden .... wat niet wil zeggen dat de overige activiteiten niet de moeite lonen.

Voorpag.. 15. 17: Herwig Blockx Pag. 8. 20: Bruno Callebaut Pag. 1 3: J. Zwarts Pag. 11: St. Van der Auwera

producers:

Voor de rest bevinden zich achter deze bladzijde nog een heleboel mededelingen en oproepen. een afscheidsbrief van Cozy. wat waarnemingen en nog wat zin en onzin ... Je ziet het. onze ultieme oproep voor artikels (zie vorig voorwoord) heeft niet al te veel res­ pons gekregen. wat wij enigszins betreuren. temeer dat een tijdschrift zoals de Vallei nog altijd geproduceerd wordt onder het motto "gemaakt voor en door leden".

Dirk Costrop. Stefaan Van der Auwera. Bart Vercoutere. Ste­ faan Hublou en zij die hun waar­ nemingen binnenstuurden.

kopij:

Langs deze weg zou ik graag ook miJn verlangen uitdrukken om volgend jaar in het bestuur een grote groep mensen te zien met een zeker natuurstudiepeil. Per slot van rekening vormt het feit dat wij geinteresseerde jongeren iets over de natuur kunnen bijleren een van de basiselementen bij het verwerven van nieuwe leden... Ook daarom is het nuttig dat er in dit tijdschrift regelmatig natuurstudiearti­ kels en verslagen gepubibliceerd worden.

Artikels voor de volgende Vallei tegen 1-12-'87 op het redaktie­ adres. Waarnemingen tegen 15-12.

In de hoop dat U niet overdonderd wordt door deze zware woorden. groet ik U tot op een van de activiteiten.

Maarten. zijn

Het Bondssecretariaat is gevestigd in de Kortrijksepoortstr. 1 40 9000 Gent 091/2 34781 Denk nog niet te veel aan Kerstmis of Nieuwjaar....

"

....

Lid worden kan door overschrijving van: 400 fr op rek.nr. 7 37-426 3074-64 (gewoon lid van 12 tot 25 jaar) " 250 fr " " " (pieplid van 8 tot 12 jaar) 150 fr " " " " (bijlid: broer of zus) 500 fr " " " " (abonnement voor de overigen) van JNM vzw. op bovenstaand adres (vermeld geboorted atum). Als lid van afdeling Leuven ontvang je het nationale tijdschrift "Euglena'" en het afdelingstijdschrift "De Vallei" Kontaktadres voor afdeling Leuven is:

Frederick Van Lerbergh e Kerkstraat 82 3200 Kessel- Lo 016/25 32 4 3


4

MecletleHng�en������

5

Afscheidsbrief van de voorzitter Of beter : de voorzitter ie dood,

leve de voorzitter

Met enige weemoed schrijf ik deze afscheidsbrief. . . Heel lang geleden. toen had ik nog al mijn haren. ik geloof dat het in het najaar van '76 was, ging ik voor het eerst mee op tocht met de toenmalige Wielewaaljongeren (WJ). Sindsdien had de natuurmikroob mij helemaal te pakken en ik heb een heleboel watertjes van WJ en JNM doorzwommen. In die elf jaar heb ik veel interessante en prachtige dingen gezien (en voortdurend kraanvogels gemist. . . ). geweldige mensen leren kennen. vrienden (en een vrouw) voor het leven gevonden; en veel plezier en leute gemaakt. Achter mijn toffe JNM-leven zal dus weldra een punt ge­ zet worden. Toch zal het op de rest van mijn leven een belangrijke stempel blijven drukken.

WHO '� tV��.,.

Primo (nee, niet conservator Jan): de JNM groepeert jongens en meisjes die geinteresseerd zijn in alle facetten van de natuur. Het ia deze interesse in het natuurgebeuren die de groep samenhoudt. Indien deze interesse ontbreekt. zal de groep versplinteren, de afdeling uiteen­ vallen.

king,

Nu genoeg gezedepreekt: wil je iets doen: voor de JNM, voor de natuur. voor de ambiance: stel je kandidaat voor een bestuursfunk­ tie (zie de lijst wat verder) en tracht dan je ideeen· en idealen te realiseren. Een bestuurstaak opnemen is heus niet zo veeleisend.

zo is de toekomst verzekerd.

Tot binnenkort op een van de tochten,

Secundo <- ten tweede voor niet-Latinisten): een essentieel verschil­ punt met andere jeugdverenigingen (Chiro. Scouts. . .. ) ia het feit dat jongens en meisjes volledig gelijk worden behandeld, jongens en meis­ jes vormen een groep. Wellicht zullen sommige ouders nu hun wenkbrau­ wen fronsen . Nochtans leidt dit vrijwel nooit tot problemen: de sfeer in de groep verhindert dit (zie lager). Jammer genoeg blijkt in sommi­ ge afdelingen de sfeer "meisjesonvriendelijk " zodat ze er zich niet in de groep thuisvoelen. Dit is gelukkig in Leuven niet het geval. zorg dat dit zo blijft.

Ten laatste (wat is ten vierde in het Latijn ?) : In de JNM kan men als jongere al heel snel zelf iets doen, een taak (je) op zich nemen, ver­ antwoordelijkheid opnemen. Bij de JNM bepalen de leden zelf de werking en als het slecht draait. is dit eenvoudig omdat men niets doet.

tl

Nog een laatste tip voor de toekomst: tracht voortdurend leden te werven, maar zorg ook voor een goede nieuwe-ledenopvang: praat met de nieuwe leden op de tochten. en maak het niet te gespe­ cialiseerd voor hen. Zorg ook voor de verdere uitbouw van de piepwer­

De voorbije weken heb ik eens nagedacht wat de JNM zo een bijzondere vereniging maakt.. .

Tertio: door het ontbreken van een echte "leiding ", zoale bij Scouts en Chiro. is het noodzakelijk dat ieder lid zijn verantwoordelijkheid moet opnemen t.o.v. de groep om de goede sfeer in de groep te bewaren. Jongeren die niet leren zich sociaal te gedragen horen dus eigenlijk niet thuis in de JNM (dit voelen ze zelf ook we 1 snel aan) . Gelukkig is dit meestal geen probleem.

7 7

i>

Dirk Coatrop Egenhovenweg 51/31 3030 Heverlee

of vanaf 24-10:

Vredestraat 10 2800 Mechelen

IWt

�--?.!·

Ji1iij.jij•·i· �estuursverkiezing ....

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de pannekoekennamiddag gepaard met een bestuursverkiezing. . . Misschien een zwaar woord. de inhoud ia het des te minder. Iedereen van JNM-afd. Leuven mag zich kandidaat stellen voor een of meerdere funkties. hieronder vermeld. In de hoop dat het briefje van opperhoofd Cocozy en blanke squaw Mamiarina U ervan over­ tuigd heeft dat het allemaal niet zo moeilijk is. verwachten wij (dat is dan de redaktie) een massale en enthousiaste Leuvense opkomst op ' 14 november.


4

MecletleHng�en������

5

Afscheidsbrief van de voorzitter Of beter : de voorzitter ie dood,

leve de voorzitter

Met enige weemoed schrijf ik deze afscheidsbrief. . . Heel lang geleden. toen had ik nog al mijn haren. ik geloof dat het in het najaar van '76 was, ging ik voor het eerst mee op tocht met de toenmalige Wielewaaljongeren (WJ). Sindsdien had de natuurmikroob mij helemaal te pakken en ik heb een heleboel watertjes van WJ en JNM doorzwommen. In die elf jaar heb ik veel interessante en prachtige dingen gezien (en voortdurend kraanvogels gemist. . . ). geweldige mensen leren kennen. vrienden (en een vrouw) voor het leven gevonden; en veel plezier en leute gemaakt. Achter mijn toffe JNM-leven zal dus weldra een punt ge­ zet worden. Toch zal het op de rest van mijn leven een belangrijke stempel blijven drukken.

WHO '� tV��.,.

Primo (nee, niet conservator Jan): de JNM groepeert jongens en meisjes die geinteresseerd zijn in alle facetten van de natuur. Het ia deze interesse in het natuurgebeuren die de groep samenhoudt. Indien deze interesse ontbreekt. zal de groep versplinteren, de afdeling uiteen­ vallen.

king,

Nu genoeg gezedepreekt: wil je iets doen: voor de JNM, voor de natuur. voor de ambiance: stel je kandidaat voor een bestuursfunk­ tie (zie de lijst wat verder) en tracht dan je ideeen· en idealen te realiseren. Een bestuurstaak opnemen is heus niet zo veeleisend.

zo is de toekomst verzekerd.

Tot binnenkort op een van de tochten,

Secundo <- ten tweede voor niet-Latinisten): een essentieel verschil­ punt met andere jeugdverenigingen (Chiro. Scouts. . .. ) ia het feit dat jongens en meisjes volledig gelijk worden behandeld, jongens en meis­ jes vormen een groep. Wellicht zullen sommige ouders nu hun wenkbrau­ wen fronsen . Nochtans leidt dit vrijwel nooit tot problemen: de sfeer in de groep verhindert dit (zie lager). Jammer genoeg blijkt in sommi­ ge afdelingen de sfeer "meisjesonvriendelijk " zodat ze er zich niet in de groep thuisvoelen. Dit is gelukkig in Leuven niet het geval. zorg dat dit zo blijft.

Ten laatste (wat is ten vierde in het Latijn ?) : In de JNM kan men als jongere al heel snel zelf iets doen, een taak (je) op zich nemen, ver­ antwoordelijkheid opnemen. Bij de JNM bepalen de leden zelf de werking en als het slecht draait. is dit eenvoudig omdat men niets doet.

tl

Nog een laatste tip voor de toekomst: tracht voortdurend leden te werven, maar zorg ook voor een goede nieuwe-ledenopvang: praat met de nieuwe leden op de tochten. en maak het niet te gespe­ cialiseerd voor hen. Zorg ook voor de verdere uitbouw van de piepwer­

De voorbije weken heb ik eens nagedacht wat de JNM zo een bijzondere vereniging maakt.. .

Tertio: door het ontbreken van een echte "leiding ", zoale bij Scouts en Chiro. is het noodzakelijk dat ieder lid zijn verantwoordelijkheid moet opnemen t.o.v. de groep om de goede sfeer in de groep te bewaren. Jongeren die niet leren zich sociaal te gedragen horen dus eigenlijk niet thuis in de JNM (dit voelen ze zelf ook we 1 snel aan) . Gelukkig is dit meestal geen probleem.

7 7

i>

Dirk Coatrop Egenhovenweg 51/31 3030 Heverlee

of vanaf 24-10:

Vredestraat 10 2800 Mechelen

IWt

�--?.!·

Ji1iij.jij•·i· �estuursverkiezing ....

Naar jaarlijkse gewoonte gaat de pannekoekennamiddag gepaard met een bestuursverkiezing. . . Misschien een zwaar woord. de inhoud ia het des te minder. Iedereen van JNM-afd. Leuven mag zich kandidaat stellen voor een of meerdere funkties. hieronder vermeld. In de hoop dat het briefje van opperhoofd Cocozy en blanke squaw Mamiarina U ervan over­ tuigd heeft dat het allemaal niet zo moeilijk is. verwachten wij (dat is dan de redaktie) een massale en enthousiaste Leuvense opkomst op ' 14 november.


"/

6 Over welke bestuursf unkties gaat het nu allemaal 7

tochtjes/weekendjes organiseren.

etc.

U hebt de keuze uit: vogels (VWGJ. milieu

(MWGJ. zoogdieren (ZWGJ. planten CPWGJ. amfibieen en reptielen CARWGJ. libellen !LWGJ. natuurbehoud en viezebeeeten.

Voorzitter: het hele bestuurszootje staat onder zijn/haar leiding.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en vertegenwoordigt de afdeling naar buitenuit. Ook het uitvoeren van allerhande kleine en praktische zaken be­ rust, bij hem/haar.

.

Secretaris: een funktie die eigenlijk niet veel inhoud (althans bij

ons . . . J: verslagen van vergaderingen maken, subsidiefor­ mulieren invullen en daarmee is de kous zo goed als af. ..

: voor deze funkties kunnen/worden meerde re personen verkozen .

.

.

Hoe kan U zich nu kandidaat stellen voor een of meerdere funkties ? Simpeler dan pap eten. . . enkel en alleen door onderstaande strook volledig ingevuld terug te zenden, te overhandigen. door te telefone­ ren VOOR 15 OKT 87 naar/aan : Dirk Costrop, Egenhovenweg 51/31 3030 Heverlee . De namen van alle kandidaten zal op de pannékoekennamiddag zelf be­ kend gemaakt worden met daarna de verkiezing ...

Penningmeester: houdt zich bezig met de financiele kant van de zaak.

Regelt in- en uitgaven en houdt alles nauwkeurig bij. Gemakkelijk als het goed gebeurt. . .

Redaktie*: verantwoordelijk voor het ineentimmeren van de Vallei...

Typen. plakken. tekenen. knippen. gommen. copieren en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Kortom. geweldig leuk als je met enkelen hieraan samen kunt werken.

��������xBESTUURSVERKIEZING

JNM-L•uv•n

1987

Yep,

J:S>

"QD_-�-�D-

Piepverantwoordelijke*:

Ik wou alleen maar zeggen dat ik • . . . . . . . . . . mij kandidaat stel voor volgende funktie (e): omdat ik graag in het bestuur zou zitten. PS. :

onder ons gezegd Dirk. zen wordt ?

.

.

...

.

·

·

·

·

·

·

·

·

L1

·

·

·

.

· ·

jij kan er toch voo·

n

.

.

· · · ·

inr.::

.

"

Kontaktadree: ZlJn naam komt iedere keer in Euglena... en in ruil

hiervoor krijgt hij allerhande korrespondentie aan . Mensen die om informatie verzoeken. allerlei aankondi­ gingen. . . .

" ' "

.

" ·

.

· ·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. . .

.

.

.

.

.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

·

·

·

·

i�

" zorgen deV :

.

"·�'f'.:{�;;.:-;;pitf/J.�"i

Natuurhistorisch sekretarie: organiseert tochtjes en weekends. ev.

WerkgroepverantwoordeliJke:

.

·

··

·

. .:..>

.

.

.

,

.. . ..

�·

verko -

�mn ' m:: "l!ill mt ' qJ,Dm;!I 'Il1 1; 11.' c.� M�d.m 1nJ1.!l1lm;!I uuU•l!�M e.�tj � secre1

zorgen voor de begeleiding van de 8 tot 1 2 jarigen door aangepaste tochten. spelletjes­ namiddag en. kampen en nog veel meer te orga­ niseren. Tevens redaktie van het Valleike. tijdschrift van de piepers.

zelfs een kamp en ie verantwoordelijk voor het natuurstudiepeil binnen de af­ delingen. Overkoepelt ahw. de verschil­ lende werkgroepen (zie hieronder).

.

_;,,...

,

./

,/

.

.

•.

mensen die zich toegelegd hebben op een of meer natuurstudiedomeinen. kunnen zich kandidaat stellen als WG-verantwoordelij­ ke : 1 of meer artikels voor de Vallei schrijven. kontakt houden met de nationa­ le verantwoordelijken. gespecialiseerde

··::-:::..-::---

:...-------

.

.


"/

6 Over welke bestuursf unkties gaat het nu allemaal 7

tochtjes/weekendjes organiseren.

etc.

U hebt de keuze uit: vogels (VWGJ. milieu

(MWGJ. zoogdieren (ZWGJ. planten CPWGJ. amfibieen en reptielen CARWGJ. libellen !LWGJ. natuurbehoud en viezebeeeten.

Voorzitter: het hele bestuurszootje staat onder zijn/haar leiding.

Hij/zij is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken en vertegenwoordigt de afdeling naar buitenuit. Ook het uitvoeren van allerhande kleine en praktische zaken be­ rust, bij hem/haar.

.

Secretaris: een funktie die eigenlijk niet veel inhoud (althans bij

ons . . . J: verslagen van vergaderingen maken, subsidiefor­ mulieren invullen en daarmee is de kous zo goed als af. ..

: voor deze funkties kunnen/worden meerde re personen verkozen .

.

.

Hoe kan U zich nu kandidaat stellen voor een of meerdere funkties ? Simpeler dan pap eten. . . enkel en alleen door onderstaande strook volledig ingevuld terug te zenden, te overhandigen. door te telefone­ ren VOOR 15 OKT 87 naar/aan : Dirk Costrop, Egenhovenweg 51/31 3030 Heverlee . De namen van alle kandidaten zal op de pannékoekennamiddag zelf be­ kend gemaakt worden met daarna de verkiezing ...

Penningmeester: houdt zich bezig met de financiele kant van de zaak.

Regelt in- en uitgaven en houdt alles nauwkeurig bij. Gemakkelijk als het goed gebeurt. . .

Redaktie*: verantwoordelijk voor het ineentimmeren van de Vallei...

Typen. plakken. tekenen. knippen. gommen. copieren en zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan. Kortom. geweldig leuk als je met enkelen hieraan samen kunt werken.

��������xBESTUURSVERKIEZING

JNM-L•uv•n

1987

Yep,

J:S>

"QD_-�-�D-

Piepverantwoordelijke*:

Ik wou alleen maar zeggen dat ik • . . . . . . . . . . mij kandidaat stel voor volgende funktie (e): omdat ik graag in het bestuur zou zitten. PS. :

onder ons gezegd Dirk. zen wordt ?

.

.

...

.

·

·

·

·

·

·

·

·

L1

·

·

·

.

· ·

jij kan er toch voo·

n

.

.

· · · ·

inr.::

.

"

Kontaktadree: ZlJn naam komt iedere keer in Euglena... en in ruil

hiervoor krijgt hij allerhande korrespondentie aan . Mensen die om informatie verzoeken. allerlei aankondi­ gingen. . . .

" ' "

.

" ·

.

· ·

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.. . .

.

.

.

.

.

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

·

·

·

·

i�

" zorgen deV :

.

"·�'f'.:{�;;.:-;;pitf/J.�"i

Natuurhistorisch sekretarie: organiseert tochtjes en weekends. ev.

WerkgroepverantwoordeliJke:

.

·

··

·

. .:..>

.

.

.

,

.. . ..

�·

verko -

�mn ' m:: "l!ill mt ' qJ,Dm;!I 'Il1 1; 11.' c.� M�d.m 1nJ1.!l1lm;!I uuU•l!�M e.�tj � secre1

zorgen voor de begeleiding van de 8 tot 1 2 jarigen door aangepaste tochten. spelletjes­ namiddag en. kampen en nog veel meer te orga­ niseren. Tevens redaktie van het Valleike. tijdschrift van de piepers.

zelfs een kamp en ie verantwoordelijk voor het natuurstudiepeil binnen de af­ delingen. Overkoepelt ahw. de verschil­ lende werkgroepen (zie hieronder).

.

_;,,...

,

./

,/

.

.

•.

mensen die zich toegelegd hebben op een of meer natuurstudiedomeinen. kunnen zich kandidaat stellen als WG-verantwoordelij­ ke : 1 of meer artikels voor de Vallei schrijven. kontakt houden met de nationa­ le verantwoordelijken. gespecialiseerde

··::-:::..-::---

:...-------

.

.


8

�;tOPROEP

9

4ïi......

Verslagen kampen

' 87

De zomer ligt alweer achter de rug (nou ja, zomer ...) en velen onder ons zullen wel op vakantie geweest zijn... Estremadura. Bos­ porus. Falsterbo. Pyreneeen en misschien ook wel een JNM-kamp. Daa­ rom zouden we jullie willen vragen een kort verslagje van het JNM­ kamp dat jij gedaan hebt op te sturen. Gewoon om eens te zien hoe het er daar aan toe ging, zodat deze verslagen je misschien helpen bij je kampenkeuze voor volgend jaar.

Waarnemingen zoogdieren Zag u daar niets lopen wat U. mits enige moeite. als een zoogdier kan determineren? Ligt daar geen schedel. teennagel of een beetje haar van een "tepelbeest". Twijfel niet en schrijf wat u gevonden of gezien hebt op een briefje en stuur het op naar uw tepelbeest bij uitstek: Fanne de Verschrikkelijke Berkelareveld 3 3060 Bertem Indien het echt niet anders kan. bel dan maar op nummer 900 (be­ zet? Probeer dan eens 016/4 89426) . U zult bijtijds een verslag krijgen van de binnengekomen waarnemingen... Dank bij voorbaat!

JNM T-shirt Begin juli verscheen het enige echte supersexy JNM T-shirt op de markt. Met een elegante. verleidelijke boomkikker en de letters JNM op je buik door het leven ... Roos voor romantische mensen. blauw voor de liberalen. wit voor de engeltjes en groen voor de freaks... Te verkrijgen aan 350 Bfr. op het Bondssecretariaat te Gent. Kleuren: wit/roos/koningsblauw/licht- en donkergroen. Maten: S/M/L/XL

NWDDering jaargangen

"De Vallei"

De snuggere en/of oudere J NM'ers zullen hun oogje er al wel eens op laten vallen hebben... De nwrrnering van de jaargangen van de Vallei maakt inderdaad eigenaardige bokkensprongen; waar er in ' 86 nog 11 stond. staat nu ('87) 14. Vanaf 1977 liep het mis... Gelieve hier rekening mee te houden bij eventuele referenties.

jaar 1974 1975 1976 1977 197 8 1979 1980

op

"Vallei"

werkelijk

jaar

1 2 3 4 5 6 7

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1 2 3 4/5/5/5 4/5/3/3 4 5

op "Vallei" 6 7 B 9 10 11 14

werkelijk B 9 10 11 12 13 14

Oude nW1111ers "De Vallei" '""

Waarnemingen vogel• Voor de 3-maandelijkse pluimveeverslagen worden al je waarnemingen nog steeds verwacht bij Maarten Hens St.-Jansbergsestwg. 79 3030 Heverlee Gelieve ze driemaandelijks door te sturen tegen 15 sept. (nr.4) . l!S dec. (nr.ll. 15 maart (nr.2) . 15 juni (nr.3) . Hartelijk dank.

.!Il

Om mijn collectie volledig te maken heb ik nog volgende nwrrners 1982 9e jg. nrs.2.3. 4 nodig : 1974 le jg. nr.l 1983 lOe jg. nr .l 1979 6e jg. nr.l 1981 Be jg . nr.3 Is er iemand zo vriendelijk om mij deze (of een copie ervan) te bezorgen ? Maarten Hens. St.-Jansbergsestwg. 79 te 3030 Heverlee


8

�;tOPROEP

9

4ïi......

Verslagen kampen

' 87

De zomer ligt alweer achter de rug (nou ja, zomer ...) en velen onder ons zullen wel op vakantie geweest zijn... Estremadura. Bos­ porus. Falsterbo. Pyreneeen en misschien ook wel een JNM-kamp. Daa­ rom zouden we jullie willen vragen een kort verslagje van het JNM­ kamp dat jij gedaan hebt op te sturen. Gewoon om eens te zien hoe het er daar aan toe ging, zodat deze verslagen je misschien helpen bij je kampenkeuze voor volgend jaar.

Waarnemingen zoogdieren Zag u daar niets lopen wat U. mits enige moeite. als een zoogdier kan determineren? Ligt daar geen schedel. teennagel of een beetje haar van een "tepelbeest". Twijfel niet en schrijf wat u gevonden of gezien hebt op een briefje en stuur het op naar uw tepelbeest bij uitstek: Fanne de Verschrikkelijke Berkelareveld 3 3060 Bertem Indien het echt niet anders kan. bel dan maar op nummer 900 (be­ zet? Probeer dan eens 016/4 89426) . U zult bijtijds een verslag krijgen van de binnengekomen waarnemingen... Dank bij voorbaat!

JNM T-shirt Begin juli verscheen het enige echte supersexy JNM T-shirt op de markt. Met een elegante. verleidelijke boomkikker en de letters JNM op je buik door het leven ... Roos voor romantische mensen. blauw voor de liberalen. wit voor de engeltjes en groen voor de freaks... Te verkrijgen aan 350 Bfr. op het Bondssecretariaat te Gent. Kleuren: wit/roos/koningsblauw/licht- en donkergroen. Maten: S/M/L/XL

NWDDering jaargangen

"De Vallei"

De snuggere en/of oudere J NM'ers zullen hun oogje er al wel eens op laten vallen hebben... De nwrrnering van de jaargangen van de Vallei maakt inderdaad eigenaardige bokkensprongen; waar er in ' 86 nog 11 stond. staat nu ('87) 14. Vanaf 1977 liep het mis... Gelieve hier rekening mee te houden bij eventuele referenties.

jaar 1974 1975 1976 1977 197 8 1979 1980

op

"Vallei"

werkelijk

jaar

1 2 3 4 5 6 7

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987

1 2 3 4/5/5/5 4/5/3/3 4 5

op "Vallei" 6 7 B 9 10 11 14

werkelijk B 9 10 11 12 13 14

Oude nW1111ers "De Vallei" '""

Waarnemingen vogel• Voor de 3-maandelijkse pluimveeverslagen worden al je waarnemingen nog steeds verwacht bij Maarten Hens St.-Jansbergsestwg. 79 3030 Heverlee Gelieve ze driemaandelijks door te sturen tegen 15 sept. (nr.4) . l!S dec. (nr.ll. 15 maart (nr.2) . 15 juni (nr.3) . Hartelijk dank.

.!Il

Om mijn collectie volledig te maken heb ik nog volgende nwrrners 1982 9e jg. nrs.2.3. 4 nodig : 1974 le jg. nr.l 1983 lOe jg. nr .l 1979 6e jg. nr.l 1981 Be jg . nr.3 Is er iemand zo vriendelijk om mij deze (of een copie ervan) te bezorgen ? Maarten Hens. St.-Jansbergsestwg. 79 te 3030 Heverlee


11

Eannália

10

VERHALEN UIT DE OUDE DOOS... Op 1 aug '87 sliep een U welbekend per­

sonage zijn roes uit van de ECOCl\MP-fuif. De redactie bracht hem een bezoekje en vroeg hem een anekdote uit zijn leven te vertellen...

"� S'f'��r Ne� Ht!L. WAi 'r'l QESEIJREN !

( (

TAK TAKKETAKTAK WAAAAAAA PIOENG DOEOEF KLING BANG RHAAA JA KIAAA SMJl.SHA BJETAMA euh hallo, even dit nieuw hoogstaand wetenschappelijk roddelrubriekje voorstellen. Het is de bedoeling van dit curiosum de kaakspieren, die een opheffing van de lippen veroorzaken (of zijn dat de lipspieren?), in werking te stellen. Snapt U de meestal inside­ jokes niet, dan moet je maar meer naar wandelingen komen en dergelij­ ke. Uiteraard kunnen ook serieusere zaken besproken worden. En U kan dan ook met al Uw problemen bij mij terecht! Dus weet U iets "fanny", stuur op! Wat is grappig? Wel, een voorval (M's prikkeldraad in de war), iets raars (M. die zijn bril tweemaal heeft laten vallen op 1 dag),

een roddeltje, ... STUUR OP

heavY greets,

f@)�\11

'

�"'/. 'I "� .

o "o �,.

aS

11"" "

.

;

<• o0• ••• 2••".,• • "" , "° •<• . \• •6 . ""'" �e , •'" <• t .,e i• _., ". ,... e ö. •" n• � ó• \\lV\"î• 0•' ge .' •"°' n 1 \n .,. \1 o \ "i • . t\.

�" • .--.

\�·

-:;

·-�

sl'.P�eV. �g 1 \ev.ee��\e !"'lfll ) --,-o e et\ û "et\ .... ö.ûitt' -z,O Ö. g1n ""\"""' \ e � e ,,i · • ...., . -;_e,.� \1\nd� 11\v. 'lll d ·e •• ' et 1-ul· el""

- ;.'t° I" .� ", •""' 1-u

;v.&e "t>•\

en ·_"\� t'01\ 111•"g .,.ond !!Ó""'· ge"'1"""-"'":e1�oO�·n

"e\ \ll 11•nd· d ged v.en11\V.• .,e .,:,"1ete d�..." •

'f..CT.

15-8: 17-8:

TE KOOP :

\

"1:. ö.e o t\

l

st.

(

1 Siberische tijger (ad. in rui) steekt Weertse Dreef over omstreeks 24u13. 2 huismussen in onze tuin. onze goudvis ie dood.

U,.O

stickers op 100 m), opdruk: I " FANNALIA Ideaal voor op je schooltas!

Daarom stel ik voor om verder te doen met die initiatietochten, de Vallei boeiend te houden (een pluim voor al diegenen die er aan mee­ werken), combi-weekends te organiseren (meestal zijn dit goede voor­ beelden van "JNM", alsook het werkkamp), eventuele afdelingskampen, enz ... (eigen voorstellen ...?) .

iû e ..,_!111\ î""t\at.

DARNEMINGEN : 29-7:

Nu vraagt u zich natuurlijk af wat ik wil bereiken met deze lofzang... Wel, het volgende: een verandering binnen de "Jeugdbond voor Natuur­ studie en Milieubescherming". Een volgende verandering zal plaats vin­ den: de opvang van nieuwe leden. Of er op nationaal gebied iets zal veranderen weet ik niet, maar er zal althans binnen afdeling Leuven een degelijke opvang zijn. Zo moet ik er U op wijzen dat die nationa­ le weekendjes een niet al te goed voorbeeld zijn van de JNM (geen uit­ leg bij nodig), evenals sorranige kampen. Begrijp me nu niet verkeerd, want op nationaal vlak is er ook heel wat te beleven (ook qua natuur­ studie), alleen moet je een beetje weten welke kampen en weekends er uit te pikken. Nu weet ik dat ik ook geen engel ben, maar ik doe mijn best om alles binnen de perken te houden en naar de JNM te komen om miJ te amuseren, maar ook om iets bij te leren (en ev. anderen iets bij te leren) .

ö.a \Ö. \) t. o "et. ,,ie t\ t\ >e e e -o "t\i'.l \'­ "e 'O t\ ot'-z, ,._\ e ö.""'- ö.e """ ie 'C ot' o� oe ö. \<. t\ _ eü..,ie tt>et. üi t. ..,_-1 'C \<.o e t\> a tt> �aö. 'Ca ? e ee '":_ l\>e ) uit. y. !111' ö.'C..:)!- · �o t, e ' e• '{\'l) .;ie""" t.e e9 e. ö.i9 e e \ i •• e "1:. ö. _ 't\ tn tg'I:. t' t, e t' ;) '(ic'°' -z,e \ "c e•' 0 •• • " -oe o . t\ g "

'�\�ce�"�"�n".-·"-· �1ft. • · e<J'

.

!

Zoals jullie weten of niet was er de voorbije zomer een ECOCAMP in de Kluis te Sint-Joris Weert. Dit kamp was een initiatief van de Scouts (er waren Scouts uit heel Europa). Uiteraard was het eens de moeite om er een kijkje te gaan nemen (ook omdat er iemand was die deelgenomen heeft aan het werkkamp) en het te vergelijken met de JNM (het hele kamp stond irrmers in het teken van de natuur en het milieu). Ik moet zeggen dat we (ik en Maarten) onze oogjes openge­ trokken hebben..., was dit Scouts? De sfeer was er uitermate goed (toch waren er geen alcoholische dranken) en er werd aan degelijke natuurstudie gedaan!

'lf!tf (j f» () 0 e;�

.!'i

et

t\

1'-1'-

t\ \J 1'-

-:bit 1ttDet Je lezen .

ö.• et\ e'i-

ö. e

'C

"a ,..ie

,._u

..,�\)'!��

....

N

.

.

.

!


11

Eannália

10

VERHALEN UIT DE OUDE DOOS... Op 1 aug '87 sliep een U welbekend per­

sonage zijn roes uit van de ECOCl\MP-fuif. De redactie bracht hem een bezoekje en vroeg hem een anekdote uit zijn leven te vertellen...

"� S'f'��r Ne� Ht!L. WAi 'r'l QESEIJREN !

( (

TAK TAKKETAKTAK WAAAAAAA PIOENG DOEOEF KLING BANG RHAAA JA KIAAA SMJl.SHA BJETAMA euh hallo, even dit nieuw hoogstaand wetenschappelijk roddelrubriekje voorstellen. Het is de bedoeling van dit curiosum de kaakspieren, die een opheffing van de lippen veroorzaken (of zijn dat de lipspieren?), in werking te stellen. Snapt U de meestal inside­ jokes niet, dan moet je maar meer naar wandelingen komen en dergelij­ ke. Uiteraard kunnen ook serieusere zaken besproken worden. En U kan dan ook met al Uw problemen bij mij terecht! Dus weet U iets "fanny", stuur op! Wat is grappig? Wel, een voorval (M's prikkeldraad in de war), iets raars (M. die zijn bril tweemaal heeft laten vallen op 1 dag),

een roddeltje, ... STUUR OP

heavY greets,

f@)�\11

'

�"'/. 'I "� .

o "o �,.

aS

11"" "

.

;

<• o0• ••• 2••".,• • "" , "° •<• . \• •6 . ""'" �e , •'" <• t .,e i• _., ". ,... e ö. •" n• � ó• \\lV\"î• 0•' ge .' •"°' n 1 \n .,. \1 o \ "i • . t\.

�" • .--.

\�·

-:;

·-�

sl'.P�eV. �g 1 \ev.ee��\e !"'lfll ) --,-o e et\ û "et\ .... ö.ûitt' -z,O Ö. g1n ""\"""' \ e � e ,,i · • ...., . -;_e,.� \1\nd� 11\v. 'lll d ·e •• ' et 1-ul· el""

- ;.'t° I" .� ", •""' 1-u

;v.&e "t>•\

en ·_"\� t'01\ 111•"g .,.ond !!Ó""'· ge"'1"""-"'":e1�oO�·n

"e\ \ll 11•nd· d ged v.en11\V.• .,e .,:,"1ete d�..." •

'f..CT.

15-8: 17-8:

TE KOOP :

\

"1:. ö.e o t\

l

st.

(

1 Siberische tijger (ad. in rui) steekt Weertse Dreef over omstreeks 24u13. 2 huismussen in onze tuin. onze goudvis ie dood.

U,.O

stickers op 100 m), opdruk: I " FANNALIA Ideaal voor op je schooltas!

Daarom stel ik voor om verder te doen met die initiatietochten, de Vallei boeiend te houden (een pluim voor al diegenen die er aan mee­ werken), combi-weekends te organiseren (meestal zijn dit goede voor­ beelden van "JNM", alsook het werkkamp), eventuele afdelingskampen, enz ... (eigen voorstellen ...?) .

iû e ..,_!111\ î""t\at.

DARNEMINGEN : 29-7:

Nu vraagt u zich natuurlijk af wat ik wil bereiken met deze lofzang... Wel, het volgende: een verandering binnen de "Jeugdbond voor Natuur­ studie en Milieubescherming". Een volgende verandering zal plaats vin­ den: de opvang van nieuwe leden. Of er op nationaal gebied iets zal veranderen weet ik niet, maar er zal althans binnen afdeling Leuven een degelijke opvang zijn. Zo moet ik er U op wijzen dat die nationa­ le weekendjes een niet al te goed voorbeeld zijn van de JNM (geen uit­ leg bij nodig), evenals sorranige kampen. Begrijp me nu niet verkeerd, want op nationaal vlak is er ook heel wat te beleven (ook qua natuur­ studie), alleen moet je een beetje weten welke kampen en weekends er uit te pikken. Nu weet ik dat ik ook geen engel ben, maar ik doe mijn best om alles binnen de perken te houden en naar de JNM te komen om miJ te amuseren, maar ook om iets bij te leren (en ev. anderen iets bij te leren) .

ö.a \Ö. \) t. o "et. ,,ie t\ t\ >e e e -o "t\i'.l \'­ "e 'O t\ ot'-z, ,._\ e ö.""'- ö.e """ ie 'C ot' o� oe ö. \<. t\ _ eü..,ie tt>et. üi t. ..,_-1 'C \<.o e t\> a tt> �aö. 'Ca ? e ee '":_ l\>e ) uit. y. !111' ö.'C..:)!- · �o t, e ' e• '{\'l) .;ie""" t.e e9 e. ö.i9 e e \ i •• e "1:. ö. _ 't\ tn tg'I:. t' t, e t' ;) '(ic'°' -z,e \ "c e•' 0 •• • " -oe o . t\ g "

'�\�ce�"�"�n".-·"-· �1ft. • · e<J'

.

!

Zoals jullie weten of niet was er de voorbije zomer een ECOCAMP in de Kluis te Sint-Joris Weert. Dit kamp was een initiatief van de Scouts (er waren Scouts uit heel Europa). Uiteraard was het eens de moeite om er een kijkje te gaan nemen (ook omdat er iemand was die deelgenomen heeft aan het werkkamp) en het te vergelijken met de JNM (het hele kamp stond irrmers in het teken van de natuur en het milieu). Ik moet zeggen dat we (ik en Maarten) onze oogjes openge­ trokken hebben..., was dit Scouts? De sfeer was er uitermate goed (toch waren er geen alcoholische dranken) en er werd aan degelijke natuurstudie gedaan!

'lf!tf (j f» () 0 e;�

.!'i

et

t\

1'-1'-

t\ \J 1'-

-:bit 1ttDet Je lezen .

ö.• et\ e'i-

ö. e

'C

"a ,..ie

,._u

..,�\)'!��

....

N

.

.

.

!


12

���

* * * · ·-

Milieu

*

*

1

* * *

waarnemingen

*

·-�

Hier nog wat milieuweetjes. op papier gezet naar aanleiding van de nieuwsuitzending op de BRT-Radio. 22 juli ' 87.

Hallo.

Wegens een nijpend tijdgebrek (studeren, familie. zwarte ooievaars en nog vanalles.. .) enkel de iets specialere (meer zeldzame 7) soorten vermeld. Ondanks (of dankzij 77) het slechte zomerweer viel er gere­ geld wel wat te zien... Massa's zomerse wespendieven (van 15-6 tot 15-9 welgeteld 53 waarnemingen !) en bruine kiekendieven. De ijsvogels maken hun "come-back" op verschillende vijvers en er waren weer -al was het na lang wachten- de traditiegetrouwe visarenden. Dit verslagje loopt van 20 juni ' 87 tot 20 sept '87. enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Zo. in de hoop je dit najaar nog ergens tegen het lijf te lopen, veel lees- en kijkgenot.

Zoals we allemaal weten is men in de V S al jaren geleden overgegaan op het gebruik van loodvrije benzine. Tevens worden de uitlaatgas­ sen streng gereglementeerd en met goed gevolg. Vaak enkel door het ombouwen van de motor en dus zonder gebruik van filters kwam men tot veel minder schadelijke uitlaatgassen. ondermeer dankzij een meer "volledige verbranding" van de benzine of de diesel. Er bestaan foto's van drukke kruispunten in de V S die het verschil aantonen. in enkele jaren tijd, kwestie van zichtbaarheid op de baan; louter door een vermindering van de hoeveelheid uitlaatgassen De verbetering van het zicht na de instelling van de genoemde wet­ ten was frappant.

Maarten.

Vergeten we in deze kwestie tenslotte niet dat door hun grote aan­ tallen de auto's wel degelijk een grote rol spelen in de luchtver­ vuiling.

Aalpcholyer

(Phalacrocorax carbo)

26-6: 1 imm. op de dijk te SAR (HAF. M. Hens) 15-8: 1 juv. ex. naar N te SAR (WAF) 2 8 - 8: 1 ad. op dode kanada te Gastuche CVZG. M. Hens. ea) 29-8: hetzelfde ex. nog aanwezig CM. Hens) 2-9: om 15u40 komt 1 ex. uit NO. draait enkele malen en verdw1Jnt naar N te SAR CM. Hens. V P G. ea.) 5-9: 15u55: 2 ex. naar N te SAR (HAF. M. Hens. V L F) 1 ex. cirkelend boven AVP te Heverlee (WAF) 6-9: 1 ex. een 5-tal min. rondcirkelend boven de vijver te SAR (VZG. M. Hens. Geert Abts & familie)

Een laatste gegeven dat de giftigheid van auto-uitlaatgassen in perspectief stelt is de manier waarop de Nazi-Duitsers in de Tweede Wereldoorlog soms Joden hebben vergast. Zij gebruikten daarvoor ge­ woonweg een oude. dieselmotor waarvan de uitlaatgassen met een rub­ berleiding in een middelgrote kamer werden geleid. Na een tiental minuten waren er al meer dan de helft van de ter dood veroordeelde mensen bezwijmd. Na een half uur lieten ook de sterksten. zo bleek bij controle door een klein raampje, hun hoofden hangen. En dan te weten dat deze vergiftiging gebeurde met dieselgassen. die nog min­ der schadelijk zijn dan de benzinegassen. die meestal op onze druk­ ke wegen en straten vrijkomen . .. !

PurPerreiaer

(Ardea purpureal

1 8-9: te Overijse om 9u00 trekkend C P E S J

Stefaan Hublou

Op de valavond van het "Jaar van het Leefmilieu" willen we op 3 DE­ CEMBER een milieuavond organiseren. Vanuit Elcker-ik was er. i.s.m. zowat alle milieuorganisaties. de milieubeurs van 9 tot 17 mei. Ook de stad Leuven hield een milieu­ beurs. En het Staatssekretariaat deed haar best de burger/es te in­ formeren. Maar wat nu? Hoe staat het met de kontainerparken. de Leu­ vense rioleringswerken. het parkeerprobleem in de stad? Wij staan bij het ochtendgloren van de gemeenteraadsverkiezingen ..... een avond vol toekomstdromen op 3 december.

13

juli - augustus - september '87

De Europese Gemeenschap heeft normen overeengekomen voor de uit­ laatgassen van auto's. Ze zijn echter minder streng dan de Ameri­ kaanse. Greenpeace gaat daarom niet akkoord met deze normen en meent dat ze niet zullen volstaan om de zure regen en de aantasting van de ozonlaag terug te dringen.

En vanuit Elcker-ik krgen we volgend berichtje...

y.,

Zwarte ooieyog 16-9:

(Anoe etrepe ra)

4 ex. te

2 blauwe collega's over­

(Ciconia nigral

SAR: 1 ex. aan de overkant van de vijver CBLH. WEJ. ea.)

Kr4lseend 4-7:

1 ad. ex . samen met

SAR

(HAF)

(tamelijk ver)

naar ZW


12

���

* * * · ·-

Milieu

*

*

1

* * *

waarnemingen

*

·-�

Hier nog wat milieuweetjes. op papier gezet naar aanleiding van de nieuwsuitzending op de BRT-Radio. 22 juli ' 87.

Hallo.

Wegens een nijpend tijdgebrek (studeren, familie. zwarte ooievaars en nog vanalles.. .) enkel de iets specialere (meer zeldzame 7) soorten vermeld. Ondanks (of dankzij 77) het slechte zomerweer viel er gere­ geld wel wat te zien... Massa's zomerse wespendieven (van 15-6 tot 15-9 welgeteld 53 waarnemingen !) en bruine kiekendieven. De ijsvogels maken hun "come-back" op verschillende vijvers en er waren weer -al was het na lang wachten- de traditiegetrouwe visarenden. Dit verslagje loopt van 20 juni ' 87 tot 20 sept '87. enkele uitzonderingen niet te na gesproken. Zo. in de hoop je dit najaar nog ergens tegen het lijf te lopen, veel lees- en kijkgenot.

Zoals we allemaal weten is men in de V S al jaren geleden overgegaan op het gebruik van loodvrije benzine. Tevens worden de uitlaatgas­ sen streng gereglementeerd en met goed gevolg. Vaak enkel door het ombouwen van de motor en dus zonder gebruik van filters kwam men tot veel minder schadelijke uitlaatgassen. ondermeer dankzij een meer "volledige verbranding" van de benzine of de diesel. Er bestaan foto's van drukke kruispunten in de V S die het verschil aantonen. in enkele jaren tijd, kwestie van zichtbaarheid op de baan; louter door een vermindering van de hoeveelheid uitlaatgassen De verbetering van het zicht na de instelling van de genoemde wet­ ten was frappant.

Maarten.

Vergeten we in deze kwestie tenslotte niet dat door hun grote aan­ tallen de auto's wel degelijk een grote rol spelen in de luchtver­ vuiling.

Aalpcholyer

(Phalacrocorax carbo)

26-6: 1 imm. op de dijk te SAR (HAF. M. Hens) 15-8: 1 juv. ex. naar N te SAR (WAF) 2 8 - 8: 1 ad. op dode kanada te Gastuche CVZG. M. Hens. ea) 29-8: hetzelfde ex. nog aanwezig CM. Hens) 2-9: om 15u40 komt 1 ex. uit NO. draait enkele malen en verdw1Jnt naar N te SAR CM. Hens. V P G. ea.) 5-9: 15u55: 2 ex. naar N te SAR (HAF. M. Hens. V L F) 1 ex. cirkelend boven AVP te Heverlee (WAF) 6-9: 1 ex. een 5-tal min. rondcirkelend boven de vijver te SAR (VZG. M. Hens. Geert Abts & familie)

Een laatste gegeven dat de giftigheid van auto-uitlaatgassen in perspectief stelt is de manier waarop de Nazi-Duitsers in de Tweede Wereldoorlog soms Joden hebben vergast. Zij gebruikten daarvoor ge­ woonweg een oude. dieselmotor waarvan de uitlaatgassen met een rub­ berleiding in een middelgrote kamer werden geleid. Na een tiental minuten waren er al meer dan de helft van de ter dood veroordeelde mensen bezwijmd. Na een half uur lieten ook de sterksten. zo bleek bij controle door een klein raampje, hun hoofden hangen. En dan te weten dat deze vergiftiging gebeurde met dieselgassen. die nog min­ der schadelijk zijn dan de benzinegassen. die meestal op onze druk­ ke wegen en straten vrijkomen . .. !

PurPerreiaer

(Ardea purpureal

1 8-9: te Overijse om 9u00 trekkend C P E S J

Stefaan Hublou

Op de valavond van het "Jaar van het Leefmilieu" willen we op 3 DE­ CEMBER een milieuavond organiseren. Vanuit Elcker-ik was er. i.s.m. zowat alle milieuorganisaties. de milieubeurs van 9 tot 17 mei. Ook de stad Leuven hield een milieu­ beurs. En het Staatssekretariaat deed haar best de burger/es te in­ formeren. Maar wat nu? Hoe staat het met de kontainerparken. de Leu­ vense rioleringswerken. het parkeerprobleem in de stad? Wij staan bij het ochtendgloren van de gemeenteraadsverkiezingen ..... een avond vol toekomstdromen op 3 december.

13

juli - augustus - september '87

De Europese Gemeenschap heeft normen overeengekomen voor de uit­ laatgassen van auto's. Ze zijn echter minder streng dan de Ameri­ kaanse. Greenpeace gaat daarom niet akkoord met deze normen en meent dat ze niet zullen volstaan om de zure regen en de aantasting van de ozonlaag terug te dringen.

En vanuit Elcker-ik krgen we volgend berichtje...

y.,

Zwarte ooieyog 16-9:

(Anoe etrepe ra)

4 ex. te

2 blauwe collega's over­

(Ciconia nigral

SAR: 1 ex. aan de overkant van de vijver CBLH. WEJ. ea.)

Kr4lseend 4-7:

1 ad. ex . samen met

SAR

(HAF)

(tamelijk ver)

naar ZW


15

14 SteenloPer

Smient (Anaa atrepera) 11-9 :

1 ex. in eclips te SAR

CBLH.

NYJ.

BLG,

B2sl!.

wouw (Milvua milvua)

9-9:

1 juv. ex. samen met Buizerden te SAR

Blauwe/Grauwe kiekendief 3-7: B-8:

2-9:

WAF)

<Arenaria interprea)

1 ex. doortrekkend te Overijse

��-- ï�( � . .·;CJ!� =:2 --:-

CBLH.

NYJ)

(Circus cyaneua/pygargua)

om 9u30 1 nogal slank� in de clinch met een kraai; NO-richting (BOS) 1 � in het veld te Leefdaal rond 20u45 (BLG)

verdwijnt in

.

- --

)

1

'

-

-

Kemphaan (Philomachua pugnax) 5-9:

1 ex . temidden van een groep Kieviten in het veld te Leefdaal !HAF)

Wulp (Numenius arquata)

Yiaarend 21-7: 25-7:

CPandion haliaetua)

�r

rond 16u10 1 ex. in vlucht te Pecrot CBr. Nef) vanaf 8u00 tot minstens llu30 1 (ws. ad.) te SAR; zat voortdu­ rend in dode kanada CBLG. M. Hens) 31-8 : 1 juv. ex. rond 16u45 duikend in klein vijvertje aan spoorwego­ vergang in de Doode Bemde/NKV. Vangt echter niets en gaat daarna zitten in dode boom aan de Dijle. Hier krijgt hij/zij echter last met een juv. Bruine kiek. waarop hij terug begint te stoot­ duiken in "het" kleine vijvertje. Verdwijnt tenslotte in Z-ZW richting CVZG) 1-9: 16u00-16u45: 1 juv. ex. te NGB (S. Carion) 1 ex. te G.; verdwijnt boven spoorweg CBLH. C. Deviaene) 3-9: 1 VA te SAR : om 10u35 vliegt hij 2 maal rond de vijver; om llu07 terug boven de vijver CP. Melon) 5-9: van lluOO tot llulO 1 ad. en 1 juv. boven de vijver te SAR; gaan op thermiek en verdwijnen in Z-richting (WAF. VSK. ea.) llu25: te Gastuche komt 1 ad . aanvliegen met vis in de poten en zet zich neer op een van de befaamde kanada's. Vliegt nog enkele malen rond. maar bij vertrek om 14u00 nog steeds aanwezig CVLF. M. Hens) rond 14u50 1 ex. overvliegend boven SAR-dorp (Fr . Somers) 6-9: de hele voormiddag 1 ex . te Gastuche (VZG) 13u56 te SAR : 1 juv. ex. vliegt over de vijver CM. Hens. VZG) 9-9: 12u00-12u20: 1 ad. te Gastuche CBLH) 14-9 : tss SAR en SJW. 17u20: vergezeld van een bosje spreeuwen 1 ad VA richting SAR CBLH) SAR. 17u25: de sm. .. heeft al een vis vast en vliegt laag naar N. De 2 boomvalkjes vinden hem een ideaal doelwit. .. 17u30: gaat in thermiek omhoog ten N. v. de vijver. .. CBLH) 15-9: 1 ad. ex. van 10u05 tot 10u35 te SAR. Heeft geen enkele vis ge­ vangen, ondanks verschillende pogingen. Ging tenslotte in een van die dode populieren zitten CD. Vanderlinden) 16-9: 1 ex. met vis in poten naar NO afdrijvend CBLG)

21-8 :

om 15u56 komen 9 ex. laag aanvliegen vanuit N. te SAR. Ze draai­ en boven de vijver en vliegen voor de hut richting NW (M. Hens. VPG, ea. )

RegenwulP (Numenius phaeopua) 14-9 :

2 ex. laag doorvliegend naar Z te FLO

CBLH)

Groenpootruiter (Tringa nebularia) 26-8 : 16-9:

1 ex. luidroepend rondvliegend 2 ex. te SAR CBLG)

Boaruiter

../'

in LP te Kessel-Lo

CVZG)

(Tringa glareola)

9-7 :

1 ex. te FLO

CBLG)

HQV.l

(Sterna paradisaea/hirundo)

8-8:

1 juv . ex. van 15u45 tot 16u00 te SAR

CM.

Hens.

D.

Slabbinck)

Witvleugelatern (Chlidoniaa leucopterus) 24-6:

,./

1 ad. ex. verschijnt om 14u15 boven de v1Jver te SAR en ver­ trekt 10 minuutjes later in ZO-richting (HAF)

Witwanqatern (Chlidonias hybridua) 26-6:

1 ex. komt om 15u35 te SAR aan en verdwijnt rond 15u45 in ooste­ lijke richting (HAF)


15

14 SteenloPer

Smient (Anaa atrepera) 11-9 :

1 ex. in eclips te SAR

CBLH.

NYJ.

BLG,

B2sl!.

wouw (Milvua milvua)

9-9:

1 juv. ex. samen met Buizerden te SAR

Blauwe/Grauwe kiekendief 3-7: B-8:

2-9:

WAF)

<Arenaria interprea)

1 ex. doortrekkend te Overijse

��-- ï�( � . .·;CJ!� =:2 --:-

CBLH.

NYJ)

(Circus cyaneua/pygargua)

om 9u30 1 nogal slank� in de clinch met een kraai; NO-richting (BOS) 1 � in het veld te Leefdaal rond 20u45 (BLG)

verdwijnt in

.

- --

)

1

'

-

-

Kemphaan (Philomachua pugnax) 5-9:

1 ex . temidden van een groep Kieviten in het veld te Leefdaal !HAF)

Wulp (Numenius arquata)

Yiaarend 21-7: 25-7:

CPandion haliaetua)

�r

rond 16u10 1 ex. in vlucht te Pecrot CBr. Nef) vanaf 8u00 tot minstens llu30 1 (ws. ad.) te SAR; zat voortdu­ rend in dode kanada CBLG. M. Hens) 31-8 : 1 juv. ex. rond 16u45 duikend in klein vijvertje aan spoorwego­ vergang in de Doode Bemde/NKV. Vangt echter niets en gaat daarna zitten in dode boom aan de Dijle. Hier krijgt hij/zij echter last met een juv. Bruine kiek. waarop hij terug begint te stoot­ duiken in "het" kleine vijvertje. Verdwijnt tenslotte in Z-ZW richting CVZG) 1-9: 16u00-16u45: 1 juv. ex. te NGB (S. Carion) 1 ex. te G.; verdwijnt boven spoorweg CBLH. C. Deviaene) 3-9: 1 VA te SAR : om 10u35 vliegt hij 2 maal rond de vijver; om llu07 terug boven de vijver CP. Melon) 5-9: van lluOO tot llulO 1 ad. en 1 juv. boven de vijver te SAR; gaan op thermiek en verdwijnen in Z-richting (WAF. VSK. ea.) llu25: te Gastuche komt 1 ad . aanvliegen met vis in de poten en zet zich neer op een van de befaamde kanada's. Vliegt nog enkele malen rond. maar bij vertrek om 14u00 nog steeds aanwezig CVLF. M. Hens) rond 14u50 1 ex. overvliegend boven SAR-dorp (Fr . Somers) 6-9: de hele voormiddag 1 ex . te Gastuche (VZG) 13u56 te SAR : 1 juv. ex. vliegt over de vijver CM. Hens. VZG) 9-9: 12u00-12u20: 1 ad. te Gastuche CBLH) 14-9 : tss SAR en SJW. 17u20: vergezeld van een bosje spreeuwen 1 ad VA richting SAR CBLH) SAR. 17u25: de sm. .. heeft al een vis vast en vliegt laag naar N. De 2 boomvalkjes vinden hem een ideaal doelwit. .. 17u30: gaat in thermiek omhoog ten N. v. de vijver. .. CBLH) 15-9: 1 ad. ex. van 10u05 tot 10u35 te SAR. Heeft geen enkele vis ge­ vangen, ondanks verschillende pogingen. Ging tenslotte in een van die dode populieren zitten CD. Vanderlinden) 16-9: 1 ex. met vis in poten naar NO afdrijvend CBLG)

21-8 :

om 15u56 komen 9 ex. laag aanvliegen vanuit N. te SAR. Ze draai­ en boven de vijver en vliegen voor de hut richting NW (M. Hens. VPG, ea. )

RegenwulP (Numenius phaeopua) 14-9 :

2 ex. laag doorvliegend naar Z te FLO

CBLH)

Groenpootruiter (Tringa nebularia) 26-8 : 16-9:

1 ex. luidroepend rondvliegend 2 ex. te SAR CBLG)

Boaruiter

../'

in LP te Kessel-Lo

CVZG)

(Tringa glareola)

9-7 :

1 ex. te FLO

CBLG)

HQV.l

(Sterna paradisaea/hirundo)

8-8:

1 juv . ex. van 15u45 tot 16u00 te SAR

CM.

Hens.

D.

Slabbinck)

Witvleugelatern (Chlidoniaa leucopterus) 24-6:

,./

1 ad. ex. verschijnt om 14u15 boven de v1Jver te SAR en ver­ trekt 10 minuutjes later in ZO-richting (HAF)

Witwanqatern (Chlidonias hybridua) 26-6:

1 ex. komt om 15u35 te SAR aan en verdwijnt rond 15u45 in ooste­ lijke richting (HAF)


16

17

�warte .1.1.tJ:n

(Chlidonias niger)

De libellenzomer

2 1-8: 3 ad. ex. te SAR (WAF, BLG, M. Hens, VPG. 22-8: 2 ad. 1 juv. te SAR (versch. waarnemers) 23-8: 8 ex. gedurende 10 min. te SAR (VSK, WAF, 2-9: 9 ex. te NGB (M. Hens) 4-9: 1 ex. te SAR (PES, HAF, WAF)

""'

ea.l W.

Claes)

Bijeneter CMerops apiaster) Rond 5-7 werden 4 ex. waargenomen te Terlanen Nadere gegevene ontbreken nog...

DuinPiePer 22-8:

1 ex.

(Ottenburg/Overijse).

(Anthus campestris) in het veld te Neerijse/Korbeek-Dijle

(M.

Hens)

Gebruikte afkortingen: BLG BLH BOS HAF NYJ PES VLF VPG VSK

-

Geert Bleys Herwig Blockx Steven Bouillon Francois Halot Johan Nysten Stephan Peten Freek Vanlerberghe Geert Vandeputte Kris Van Scharen

VZG - Gert Vandezande WEJ - Jan Wellekens WAF - Frans Walterus SAR FLO NGB AVP LP

-

St. -Agatha Rode Florival Neerijse Grote Bron Abdij van 't Park Leopoldspark

Veel vlindernetjes zwaaiden er niet rond deze zomer... met als lo­ gisch gevolg dat ook het aantal gedetailleerde libellenwaarnemingen aan de lage kant ligt. Toch werd er nog een "nieuwe" soort voor de D ijlevallei aangetroffen: 2-7 Paddenpoel SJW: verschillende d'J' Smaragdlibel - Cordulia aenea rondsnorrend (BLH) Te SAR werden eind aug./begin sept. door enkele waarnemers Van der Auwera, M. Hens) volgende soorten genoteerd: Gewone pantserjuffer - Lestes eponsa Houtpantserjuffer - Chalcoleetes viridie Breedscheenjuffer - Platycnemie pennipes Lantaarntje - Iechnura elegans Watersnuffel - Enallagma cyathigerum Grote roodoogjuffer - Erythromma najae Blauwe glazenmaker - Aeschna cyanea Bruine glazenmaker - Aeschna grandis Paardenbijter - Aeschna mixta Grote ke izerlibel - Anax imperator Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum en ws. nog wel enkele andere...

'"::-

0 0

Zoogdieren

0

0 Bunzing (Mustela putorius) 28-8: 1 VSO te Korbeek-Dijle !BLH, VLF, M. Hens) eind aug. 2 ex. VSO te Boutersem (Geert Abte & familie) 2-9: 1 VSO te Kesseldal !BLH) 16-9: 1 VSO op de Brusselsestwg. te Winksele (BOS) 20-9: 1 ander ex. eervol gesneuveld te Winksele !BOS)

Hermelijn (Mustela enninea) 10-7: 1 ex. rent op de dijk te SAR 7-8: 1 ex. te SAR (HAF)

.:Jll

(P. Deruisseau)

0

·�/,?/"Q?�

0o0

-;�

'J) (7- �

- .. 11.\ /ff.-:-.:_;,

/{&il.ur. 1MC""-:

.tui

',lt<<{.l(�·

f.w.,tf.w_,,J.(_ ,g,.;rr,,J.·

'

/ .

1,

J

\\ 1 J'

/

� .'\·l !!/f/

-

\

. '

,/

,.

�.

".,___

<BLH,

··�-

S.


16

17

�warte .1.1.tJ:n

(Chlidonias niger)

De libellenzomer

2 1-8: 3 ad. ex. te SAR (WAF, BLG, M. Hens, VPG. 22-8: 2 ad. 1 juv. te SAR (versch. waarnemers) 23-8: 8 ex. gedurende 10 min. te SAR (VSK, WAF, 2-9: 9 ex. te NGB (M. Hens) 4-9: 1 ex. te SAR (PES, HAF, WAF)

""'

ea.l W.

Claes)

Bijeneter CMerops apiaster) Rond 5-7 werden 4 ex. waargenomen te Terlanen Nadere gegevene ontbreken nog...

DuinPiePer 22-8:

1 ex.

(Ottenburg/Overijse).

(Anthus campestris) in het veld te Neerijse/Korbeek-Dijle

(M.

Hens)

Gebruikte afkortingen: BLG BLH BOS HAF NYJ PES VLF VPG VSK

-

Geert Bleys Herwig Blockx Steven Bouillon Francois Halot Johan Nysten Stephan Peten Freek Vanlerberghe Geert Vandeputte Kris Van Scharen

VZG - Gert Vandezande WEJ - Jan Wellekens WAF - Frans Walterus SAR FLO NGB AVP LP

-

St. -Agatha Rode Florival Neerijse Grote Bron Abdij van 't Park Leopoldspark

Veel vlindernetjes zwaaiden er niet rond deze zomer... met als lo­ gisch gevolg dat ook het aantal gedetailleerde libellenwaarnemingen aan de lage kant ligt. Toch werd er nog een "nieuwe" soort voor de D ijlevallei aangetroffen: 2-7 Paddenpoel SJW: verschillende d'J' Smaragdlibel - Cordulia aenea rondsnorrend (BLH) Te SAR werden eind aug./begin sept. door enkele waarnemers Van der Auwera, M. Hens) volgende soorten genoteerd: Gewone pantserjuffer - Lestes eponsa Houtpantserjuffer - Chalcoleetes viridie Breedscheenjuffer - Platycnemie pennipes Lantaarntje - Iechnura elegans Watersnuffel - Enallagma cyathigerum Grote roodoogjuffer - Erythromma najae Blauwe glazenmaker - Aeschna cyanea Bruine glazenmaker - Aeschna grandis Paardenbijter - Aeschna mixta Grote ke izerlibel - Anax imperator Gewone oeverlibel - Orthetrum cancellatum Bloedrode heidelibel - Sympetrum sanguineum Bruinrode heidelibel - Sympetrum striolatum Steenrode heidelibel - Sympetrum vulgatum en ws. nog wel enkele andere...

'"::-

0 0

Zoogdieren

0

0 Bunzing (Mustela putorius) 28-8: 1 VSO te Korbeek-Dijle !BLH, VLF, M. Hens) eind aug. 2 ex. VSO te Boutersem (Geert Abte & familie) 2-9: 1 VSO te Kesseldal !BLH) 16-9: 1 VSO op de Brusselsestwg. te Winksele (BOS) 20-9: 1 ander ex. eervol gesneuveld te Winksele !BOS)

Hermelijn (Mustela enninea) 10-7: 1 ex. rent op de dijk te SAR 7-8: 1 ex. te SAR (HAF)

.:Jll

(P. Deruisseau)

0

·�/,?/"Q?�

0o0

-;�

'J) (7- �

- .. 11.\ /ff.-:-.:_;,

/{&il.ur. 1MC""-:

.tui

',lt<<{.l(�·

f.w.,tf.w_,,J.(_ ,g,.;rr,,J.·

'

/ .

1,

J

\\ 1 J'

/

� .'\·l !!/f/

-

\

. '

,/

,.

�.

".,___

<BLH,

··�-

S.


18

19

Kälenaer

zo 8-11-'87

Provinciale bustocht naar de Hoge Venen. Al wat we daar willen zien zijn Kraanvogele.. . Verder een 20 km lange wandeling door het prachtige veenland­ schap... Afspraak: 7u30 Brussel Centraal Station 8u00 Leuven Station Leiding: Maarten Hens (0 16/200667) Meebrengen: LAARZEN. stevig boterhanmenpakket. allerhan­ de determinatieboeken, zakgeld, ... Inschrijven door storting van 300 Fr. (geen lid: 350 Fr) op rek. nr. 230-0087156-70 van Hugo Hens St. -Jansbergeeetwg. 79 3030 Heverlee met vermelding: Hoge Venen + naam deelnemer + af deling en dit VOOR 20 OKTOBER ! Vergeet voor deze datum ook niet te bellen om te bevestigen dat je meegaat. De 50 eersten gaan mee..

zo 8-1 1-'88 :

Werkdag in de Doode Bemde

za

vandaag hebben wij de eer alle Leuvense JNM'ers uit te nodigen op onze spetterende PANNEKOEKENNAMIDDAG.. . Dit evenement gaat door ergens in de velden te Lovenjoel bij huize Cammaer. Ambiance verzekert met oa.: •luchtig babbeltochtje •heerlijke pannekoeken (wr) eten en als je braaf zij·�. krijg je ook iets te drinken. . . * BES11JURSVERKIEZING '88 •weemoedige vakantiedia's • een echte COZY-fuif (wie weet komen er wel Kraanvo­ gels over.. .) •nog veel meer. .. Kortom, dit mag U niet missen

...

Ook al heb je bij guur herfstweer niet al te veel zin om buiten te komen. wij bieden je een kalender aan waar zelf de grootste koukleum voor naar buiten komt. . . Een ambiance waarmee je dadelijk ontdooid en spetterende waarnemingen waarvan je lichtjes begint over te koken... Vergeet je zwembroek en je zonnebril dus niet op onze herfst- en win­ teraktiviteiten.

Je bent het misschien al beu gelezen. . . .

toch zeggen we het nog eens:

Wanneer het om een dagexcursie gaat, neem je best een pick-nick mee en een of andere versnapering. Neem ook altijd je verrekij­ ker (ev. telescoop) mee en (indien nodig) enkele determinatie­ werken. Wanneer het om een trein- of autoexcursie gaat. zorg er dan voor wat "money " op zak te hebben. .. en -indien dit gevraagd wordt­ op voorhand de verantwoordelijke te verwittigen dat je meegaat (dit om bv. een groepsticket voor de trein te kunnen bestellen. of om de auto's te kunnen vullen). En tenslotte kunnen we ongeruste ouders nog het volgende zeggen wanneer het uur van terugkomst overschreden is. wees dan niet bang: we misten onze trein, hadden geen uurwerk bij of we hadden gewoon geen zin om vroeger af te komen.

za 17-10-'87:

Dagtocht naar onze Ooetkuet (Zeebrugge-Knokke) met au­

to's, georganiseerd door Wielewaal-Leuven. Afspraak: 8u00 Station Leuven. hoek Post Leiding: Herwig Blockx (0 16/448837) Meebrengen: warme kleding, verrekijker/telescoop, lunch­ pakket. Op voorhand bellen naar Herwig om te bevestigen dat je meegaat.

zo 25-10-'87:

Anti-rakettenbetoging te Brussel. Nadere informatie volgt via Euglena. maar het is natuur­ lijk niet verboden om op eigen krachten naar ginder te gaan.

za 31-10-'87:

Trektelling in het veld te Korbeek-Dijle/Neerijse. Aalscholvers, Blauwe kieken, de eerste Kraanvogels of Grauwe ganzen, . . . Het kan allemaal. Afspraak: 7u30 Station Leuven. hoek Post met fiets/auto 8u00 aan het wit huisje in het veld (weg Korbeek-Dijle -> Bertem, splitsing Leefdaal) Leiding: Maarten Hens (0 16/200667) Einde tegen de middag. Bij slecht trekweer (mist. regen, sneeuwstorm, windhoos. orkaan, .. . ) wordt een alternatie­ ve tocht ingelast.

14-1 1-'87:

Afspraak:

(organisatie: BNVR/VHBMWl 9u00 of 13u30 aan de spoorwegovergang in de Reigerstraat te Oud-Heverlee.

Inschrijven door voor 5- 1 1 te bellen naar Gerda Canmaer (0 16/228231). Afspraak: 14u00 Station Leuven, hoek Post met de fiets vanaf 14u30 te Lovenjoel (vraag de exacte plaats maar aan Gerda, want ik weet het niet) Meebrengen: laarzen (?). gezond verstand ( ! ) • . . .


18

19

Kälenaer

zo 8-11-'87

Provinciale bustocht naar de Hoge Venen. Al wat we daar willen zien zijn Kraanvogele.. . Verder een 20 km lange wandeling door het prachtige veenland­ schap... Afspraak: 7u30 Brussel Centraal Station 8u00 Leuven Station Leiding: Maarten Hens (0 16/200667) Meebrengen: LAARZEN. stevig boterhanmenpakket. allerhan­ de determinatieboeken, zakgeld, ... Inschrijven door storting van 300 Fr. (geen lid: 350 Fr) op rek. nr. 230-0087156-70 van Hugo Hens St. -Jansbergeeetwg. 79 3030 Heverlee met vermelding: Hoge Venen + naam deelnemer + af deling en dit VOOR 20 OKTOBER ! Vergeet voor deze datum ook niet te bellen om te bevestigen dat je meegaat. De 50 eersten gaan mee..

zo 8-1 1-'88 :

Werkdag in de Doode Bemde

za

vandaag hebben wij de eer alle Leuvense JNM'ers uit te nodigen op onze spetterende PANNEKOEKENNAMIDDAG.. . Dit evenement gaat door ergens in de velden te Lovenjoel bij huize Cammaer. Ambiance verzekert met oa.: •luchtig babbeltochtje •heerlijke pannekoeken (wr) eten en als je braaf zij·�. krijg je ook iets te drinken. . . * BES11JURSVERKIEZING '88 •weemoedige vakantiedia's • een echte COZY-fuif (wie weet komen er wel Kraanvo­ gels over.. .) •nog veel meer. .. Kortom, dit mag U niet missen

...

Ook al heb je bij guur herfstweer niet al te veel zin om buiten te komen. wij bieden je een kalender aan waar zelf de grootste koukleum voor naar buiten komt. . . Een ambiance waarmee je dadelijk ontdooid en spetterende waarnemingen waarvan je lichtjes begint over te koken... Vergeet je zwembroek en je zonnebril dus niet op onze herfst- en win­ teraktiviteiten.

Je bent het misschien al beu gelezen. . . .

toch zeggen we het nog eens:

Wanneer het om een dagexcursie gaat, neem je best een pick-nick mee en een of andere versnapering. Neem ook altijd je verrekij­ ker (ev. telescoop) mee en (indien nodig) enkele determinatie­ werken. Wanneer het om een trein- of autoexcursie gaat. zorg er dan voor wat "money " op zak te hebben. .. en -indien dit gevraagd wordt­ op voorhand de verantwoordelijke te verwittigen dat je meegaat (dit om bv. een groepsticket voor de trein te kunnen bestellen. of om de auto's te kunnen vullen). En tenslotte kunnen we ongeruste ouders nog het volgende zeggen wanneer het uur van terugkomst overschreden is. wees dan niet bang: we misten onze trein, hadden geen uurwerk bij of we hadden gewoon geen zin om vroeger af te komen.

za 17-10-'87:

Dagtocht naar onze Ooetkuet (Zeebrugge-Knokke) met au­

to's, georganiseerd door Wielewaal-Leuven. Afspraak: 8u00 Station Leuven. hoek Post Leiding: Herwig Blockx (0 16/448837) Meebrengen: warme kleding, verrekijker/telescoop, lunch­ pakket. Op voorhand bellen naar Herwig om te bevestigen dat je meegaat.

zo 25-10-'87:

Anti-rakettenbetoging te Brussel. Nadere informatie volgt via Euglena. maar het is natuur­ lijk niet verboden om op eigen krachten naar ginder te gaan.

za 31-10-'87:

Trektelling in het veld te Korbeek-Dijle/Neerijse. Aalscholvers, Blauwe kieken, de eerste Kraanvogels of Grauwe ganzen, . . . Het kan allemaal. Afspraak: 7u30 Station Leuven. hoek Post met fiets/auto 8u00 aan het wit huisje in het veld (weg Korbeek-Dijle -> Bertem, splitsing Leefdaal) Leiding: Maarten Hens (0 16/200667) Einde tegen de middag. Bij slecht trekweer (mist. regen, sneeuwstorm, windhoos. orkaan, .. . ) wordt een alternatie­ ve tocht ingelast.

14-1 1-'87:

Afspraak:

(organisatie: BNVR/VHBMWl 9u00 of 13u30 aan de spoorwegovergang in de Reigerstraat te Oud-Heverlee.

Inschrijven door voor 5- 1 1 te bellen naar Gerda Canmaer (0 16/228231). Afspraak: 14u00 Station Leuven, hoek Post met de fiets vanaf 14u30 te Lovenjoel (vraag de exacte plaats maar aan Gerda, want ik weet het niet) Meebrengen: laarzen (?). gezond verstand ( ! ) • . . .


20 zo 22-11-'87:

J)J� 1r11I�I�l�I

Veld- en boswandeling in en rond Mollendaal. Afspraak:

9u00 Station Leuven met de fiets 9u45 Parking Weertse Dreef aan de bosrand te Bierbeek ("Brise-Tout") Leiding: Bart Augustijns (016/251599) Einde tegen de middag.

1

DRIEMAA NDELIJKS KO NTAKTBLAD J NM - LEUVE N 14' JAARGA NG N°4 OKT - DEC '87

In de kerstvakantie is er een rietmaaiklllllP in de Doode Bemde gepland. Meer informatie hierover krijg je bij Stefaan Dondeyne (016/250869).

Tussen 26 en 31 december gaat naar jaarlijkse gewoonte het kongree door. De exacte data's staan echter nog niet vast. zodat we je weeral naar een van de volgende Euglena's moeten doorsturen. Laat je snoet eens zien (al is het maar op de bonte fuifavond ...)

zo 3-1-'88

za 9-1-'88

.�

Amusante JNM-b1JeenkOID8t; praat-. lach-. kijk- en uit­ raapavond op kot bij Bart Augustijns (Vaartstraat 99, 3000 Leuven). Iedereen welkom vanaf 17u30. Van 18u20 tot 19u30 zitten we allemaal aan de beeldbuis gekluisterd om Gil en Marina's capriolentoeren te zien ... (wie weet. zie je juist boven het ondervraagdenbankje een klein. bekend kopje steken). Iedereen van harte welkom !

:

. .. . . . .... ",·_. .:: ..

za 16-1-'88:

Blauwe kiekentocht van Vossem tot SAR. Steeds iets te zien ! Afspraak: 8u30 Station Leuven. hoek Post Leiding: Frederick Vanlerberghe (016/253243) Meebrengen: warme kleding. laarzen/stapschoenen. picknick. geld. verrekijker. Verplaatsing met de bus en trein.

Wintertocht in het Mechels Broek en te Hof stade. Een klassieker vanonder het stof gehaald! Afspraak: Bu30 Station Leuven. hoek Post. Verplaatsing met de bus en trein. Einde rond 17u00. Leiding: Dirk Costrop Meebrengen: geld. verrekijker/telescoop, eten. etc.

{

l!!]_

Maarten Hens

;

Gert Vandezande Maarten Hens

Sint-Jansbe�gsesteenveg ;

P.K. Eeckelaerslaan

5

79 3030 Heverlee 3200 Kessel-Lo

1


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.