De Boomklever Juli 1987

Page 1

DE

BOOMKLEVER

JAARGANG 15 V.V.

A.VERBOVEN

NUMMER 3 TERVUURSEVEST 25413 3000 LEUVEN


Wat je over DE WIELEWAAL moet weten

De vereniging DE WIELEWAAL werd in "

1933

gesticht en heeft tot doel

de kennis en de bescherming van de natuur en in het bijzonder van de in het wild voorkomende voeels te bevorderen door het houden van studiedagen,

ondermeer

het uitgeven van een tijdschrift,

het verspreiden van natuurboeken en het oprichten van reservaten."

De vereniging heeft niet minder dan

70

natuurreservaten in beheer,

4000

met een totale oppervlakte van meer dan

ha.,

verspreid over

geheel Vlaanderen. Op dit oeenblik telt DE WIELEWAAL meer dan over

52

regionale afdelineen.

Eén van deze

6000 52

leden,

verspreid

is afdeling LEUVEN.

450

Lid worden van DE WIELEWAAL kan door overschrijving van rekening

000-0319785-73

Graatakker

11, 2300

Turnhout

Voor dit geld kan je deelnemen aan alle uitstappen. vang je dan

4 6

het nationaal tijdschrift van de vereniging

verschijnen enkel ornithologische artikels.

nummers van WIELEWAAL,

het ledenblad van de vereniging. Hierin

verschijnen de activiteitenkalender, reservaten,

4

Bovendien ont­

:

nummers van ORIOLUS,

Hierin

BF op

van DE WIELEWAAL

nieuws uit de afdelingen en

aankondigineen van congressen en reizen e.d.

nummers van DE BOOEKLEVER,

het regionale afdelingsblad van

afdeling LEUVEN.

Ben je gernteresseerd in �teeds terecht bij

de vereniging,

- M.arc Herremans,

Prinses Lydialaan

- Herwig Blockx ,

Langeveld

André Verboven,

of heb je vragen dan kan je

:

65, 3030

233, 3201

Tervuursevest

lieverlee

Holsbeek

254/3, 3000

{tel

Leuven

(tel

22 93 72

44 88 37) (tel

23 81 84)


VER.SLAGEN *********

11

APRIL

1987

BOSVOGELTOCHT IN HEERDAAL

8 hr 30 Leuven Station, regAnt

de lucht

ziet er grijs en grauw uit.

Af en toe

het pjjpestelen.Het is geen weer om een hond door te j�gen.

En toch staan er daar 3 wiele�alers in de lucht te staren ,kon moei J j jk anders), ondergetekende

het lief van de leider

En niet eens zonder succes

plaatsen,

de leider

(die

(die heeft geen excuus).

Vermi� s we nu toch al zo ver waren

te doen.

:

(di.e kon niet ander - s) en

�en wijfje sperwer,

besloten we toch een po�ing tot wandelen :

verschillende haviken nabij de broed­

2 buizerds,

een koppeltje goudvinken en een

groep zingende kepen. Haar dan was het af gelopen een dikke den,

:

een serieuze bui dwong ons te schuilen onder

maar toen ook die begon door te lekken moesten we de neder­

laag aanvaarden en zijn we afgedropen

23 HEI

:

DAGTOCHT NAAR DE

LIMBURGSE

naar knussere oorden.

KEMPEN

Ook deze keer was het weer ons bij het gestemd

:

deze keer

vertrek allesbehalve gunstig

plensende regen en een loodzware

lucht.

Nochtans kwamen er

8 mensen uit hun warme nest om naar het verre Limburg te trekken.

A.1 Jicht. betrouwden zij op het weerbericht van Pien die voorspelde dat de opklaringen uit het Oosten zouden komen.

wij

in Peer,

Ortolanen,

onze eerste halte,

te

veel

:

tegen de tijd dat

zonneaanbiddende zuiderlingen als het zijn kregen we echter

niet te zien of te horen. tjiftjaf,

En inderdaad

arriveerden was het gestopt met regenen.

tuinfluiter,

Wel al onze andere zangvogeltjes

:

fitis en

zwartkop en grasmus,, roodborsttapuit en geelgors,

om op te noemen.

lfa h•.d. middagmaal in een plaatselijke drinkge legenheid (wat duurt het lang om diepvriessoep te ontdooien) zetteh

we een stapje over de Nederlandse

grt-ns richt.ing Valkenswaert. In de Malpivennen aldaar was het feest geblazen zwarte sternen, boom-

heftig ruziende dodaarsen,

:

minstens 20 koppeltjes

verschillende roodborsttapuiten,

en graspiepers...

Op de heide was het de beurt aan enkele wulpen en een bosruiter die luid roepend enkele malen kwam overgevlogen. Als klap op de vuurpijl ent.dekten we tenslotte midden in een kolonie kok­ meeuwen eerst een en even later een tweede koppeltje geoorde futen. V l a kbi j

(15 meter) en voortdurend duikend zorgden zij voor een prachtig

spektakel

Ondanks he1. niet erg stralende weer was het beslist erg de moeite

!

Andre


AGENDA *� *�'**

Voor meer inlichtingen betreffende vervoer, enzoverder kan

je steeds terecht bij

al of niet doorgaan van tochten

Andre Verboven

(016/23

81 84),

OPGELET HeL

weekend naar Florenville,

aan leiders

l l

en

12

(en deelnemers)

juli

voorzien op 4 en

EEN WEEK

5 juli wordt wegens gebrek

VERPLAATST,

WE in de Gaume te Florenville. H Blockx

en A Verboven 8.00 hr Leuven Station

[,ei ding Vertrek

Gelieve een seintje t.e geven voor 5 juli om vervoer en verblijf te kunnen regelen. Geinteresseerden kunnen eventueel ook EEN dag meegaan z.a

8 augustus

gekombineerde libellenLeiding

r<ri

23 nugust.us

Gaat enkel door bij mooi nacht.

weer.

:

en Noord-Frankrijk)

WE in de Gaume

ö september

(Torgny

Einde voorzien na midder­

l.eiding

H Blockx

Vertrek

8.00 hr Leuven Station

Bellen VOOR 7,0

en nachtzwaluwtocht

A Verboven 14.00 hr Leuven Station

Vertrek

22

15 augustus voor vervoer en verblijf.

Ringexcursie Leidh1g

M Herremans

Vertrek

8.00 hr Leuven Station

Een unieke gelegenheid om onze zangvogels hand te bewonderen.

do

10

september

!

Einde

Bestuursvergadering ten Aanvang Plaats

:

:

voorzien

huize van Suzanne

20.00 hr Tervuursevest

IEDEREEN WELKOM

!

254 Leuven

ook eens in de

tegen de middag.

Nelissen.


zo

20 september

34

ste nationale natuurbeschermingsdag bij

Holsbroek te

Lokeren Voor praktische gegevens zo

27

september

Leiding

17

oktober

zie De Wielewaal.

Halve dagtocht in de velden van :

Afspraak zo

:

S Nelissen 14.00 hr Kerk Bierbeek

:

Dagtocht naar onze Oostkust Leiding Afspraak

Zuid-Oost Mollemdaal

:

H :

(Zeebrugge

Blockx 8.00 hr Leuven Station

-

Knokke)


30 HEI 1987

HARCHIES

Vijf maanden later ? Neen, vandaag zijn we 31 mei en snel wil ik al onze indrukken en waarnemingen neerschrijven. Acht deelnemers, het weer zag er maar zozo uit. Hoewel we helemaal geen regen gehad hebben en 's namiddags de zon erdoor kwam ! En of dat een invloed op ons gemoed heeft gehad, stonden we aan de verkeerde kerk te wachten. Net toen we het door hadden, had ook de gids het door - hij kwam ons tegemoet gereden ! Nog

I!

km

• • •

Het reservaat van 'Harchies', een vrij uitgestrekt terrilgebied nabij Bernissart dat door de jaren heen geleidelijk aan het zakken is ( in totaal reeds 7m in Belgie en 12m in Frankrijk). En of dat nog niet genoeg is, krijgen we er nog het gebruikelijke geharrewar bij - het spel van aankoop en verkoop, van moerasgrond en landbouwgrond. Nu lijkt het reservaat gevrijwaard. Men moet er niettemin hard aan werken om het vroegere landbouwareaal terug om te vormen n'aar het oorspronkelijke biotoop. We vinden er langs dijken een aantal afzonderlijke vijvers met ertussen wilgenstruweel en wilgenbos. Het was bitter koud voor de tijd van het jaar. Plots zal Marc H. ons, evenals de gids, verrassen. Hij meende een !xridelnEes te horen. Een typische scherpe en langgerekte toon die na Is een toon verlagend uitsterft. Aan de hand van Marc's lokroep konden we het verrukkelijke verenkleed van een prachtig mannetje bewonderen : een grijze kop met zwart masker aan de zijkant· van de kop. Een mooie bruine aflijning van de bovenrug. Een beetje verder slaat een nachtegaal met jongen alarm. Wandelend langs de oevers van een met riet omzoomd vijvertje horen we de kleine karekiet zingen. In de weide aan onze linkerhand een kievit met jongen en een afgebleekte

kwik op een prikkeldraad. Een grasmus voert haar jongen terwijl een sprink­ haanrietzanger tegen de grond tussen de slanke rietstengels over en

weer

wipt. Enkele meters verder komen we in een warmer bebost stukje. De kruidvlier en de peterselievlier staan er mooi te pronken. Een koekoek vliegt op en iets verder het bos in horen we een cetti's zanger. Terug het open terrein. In Belgie bevinden er zich 10 grote karekieten waarvan 50% van die populatie te Harchies ( i

a"en 4S).

Hopelijk maakt dit mannetje er ernstig werk van !

Terug een eindje begroeiing waar we een hoornaar-koningin met de nodige eerbied bekijken. We vissen er ook blaasjeskruid uit het water, een suggestie voor een vijvertje ? Stilaan komen we op open terril-terrein. Het zwarte gruis begint al een indruk van warmte te geven. Er vliegt een boompieper over.


Deze terril ondergrond heeft een ideale warmtegraad voor de ontwikkeling van allerhande kevers. De gids, die schijnbaar een zwak had voor insekten, vangt een groene zandloopkever. Wanneer we hem bekijken, begrijpen we zonder veel woorden dat het de grootste rover is. Opmerkelijk is dat we hier een zilte plantengroei terugvinden. Ruwe bies en waterpunge.

De verzilting lijkt ons nietemin logisch,

veroorzaakt door

de opgeloste zouten afkomstig van de terrils. Twee slobeenden en één krakeend vliegen op. Het wordt aangenaam warm.

! Spijtig

En nu lijkt de uitbundig in bloei staande gele lis nog mooier staat de zwanebloem nog niet in bloei.

Stilletjes lopen we verder, genietend.

Nog een pracht van een exemplaar blauwborst, beeldvullend in de telescoop. De weg terug is ingezet. We lopen aan de rand van het half drooggelegd kanaal. We hebben niet het geluk een zonnende schildpad te zien. Want die.zit hier ook.

Hier achtergelaten overleeft ze toch reeds twee winters.

Wordt zij het nieuwe embleem voor dit unieke reservaat ? 's Namiddags kunnen we er toch niet aan weerstaan nog eens naar de buidel­ mees te gaan kijken. Op eersttgehoor zit ze er niet meer. weg aan.

We vatten de terug­

Een beetje teleurgesteld nog een laatste blik op het wilgenbosje.

En Chris D. ziet plots een nest hangen

! Ongeveer vier meter boven de begane

grond, geen !Om van de weg. Marc fluit terug, en of het een wonder mag heten we zien de buidelmees zijn nest vlechten met wilgedons, we zien hem eten, we zien hem rietstengels beklimmen, we zien opnieuw en opnieuw Zal dit een eerste broedgeval voor Belgie wor­ den ? Is er een wijfje in de buurt want tenslotte is zij het die de laatste bek aan het nest legt

En zo kwamen we voor de vogels die we niet gezien hebben : een bruine kiekendief, een roerdomp en een woudaapje maar vogels waarvan we niet gedacht hadden ze te zien, dié hebben we dan toch wel gezien

Suzanne.

Ncd:

dt iuckfu

J Af a._cvJ:<J � ' Af� �oi LUW> :

�v

� Uu.. '

�-�

�- !lodtdv,,

áX

4 �<'19


I N HOUD ***�·**

Wat.

DE WIELEWAAL moet. weten.

je over

.

. . 2

... . . . . . . . . . . . . . . . .

. . 3

V<ersJ "ge11 . . . . Age11da

.

.

.

.

.

Vers) ag vnn

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

de t.ocht naar

.

.

.

dit

MHrc

Her w i g Blockx,

Artikels

"'"

1

.

.

.

.

.

.

.

op

.

.

30

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hei . .

.

. . ..

.

.

.

.

.

.

.

.

4

.

.

. . . . .

.

. .

.

6

.

.

.

:

waarnemingen voor

worden verwacht t e g en

.

Harchies

Werkt.en mee a<tn Herremans,

nummer

.

Suzanne

Nelissen en Andre Verboven

het volgende nummer van de

september

BOOMKLEVER