De Boomklever April 1987

Page 18

Bijzondere Waarnemingen

Ondanks, of misschien juist omwille van het aanhoudende strenge winter­ weer was het de voorbije maanden bijzonder boeiend vogelkijken in en om de Di jlevallei. Omwille van het groot aantal waarnemingen worden hier enkel de meest in het oog springende zaken vermeld. Vallen dus uit de boot slobeend, krakeend, dodaars, blauwe kiekendief .....

:

smient,

fuut,

Denk er ondertussen aan dat ook al uw waarnemingen (ook van die soorten die hier niet vermeld werden) verwacht worden bij Herwig Blockx of Andre Verboven. We hopen ook dit jaar weer al die waarnemingen te bundelen in een uitgebreid jaaroverzicht. *

Roerdomp - Botaurus stellaris 1-3

:

1 exemplaar vliegt vlak voor de hut te SAR en gaat neer in de ZO-hoek van de vijver.

*

1 1 1 1

2 ad.

Cygnus cygnus

in de weides te SAR

(HAF)

(PES)

8 ex. in de weides te SAR (BLH) 16 ex. naar N te SAR (M. Hens, VZG) 19 ex. naar het N te Heverlee (COi) +- 50 ex. naar het NO te Overijse om 17h00

(PES)

Rietgans en Kolgans - Anser fabalis en Anser albifrons 1 ad. en 3 juv. kolganzen in de weides te SAR (PES) 1 ad. en 3 juv. kolganzen + 1 rietgans in de weides te SAR (M. Hens, WAM) 1 ad. en 2 juv. kolganzen + 2 rietganzen in de weides te SAR (PES) 1 ad. en 3 juv. kolganzen + 2 rietganzen in de weides te SAR (PES) 3 kolganzen te SAR CBLH) 1 ad. en 3 juv. kolganzen + 1 rietgans in de weides te SAR (M. Hens)

30-1 31-1 6-2 9-2 11-2 14-2

Ooievaar - Ciconia ciconia 26-3

",

NS (PES) NGB (BLH) SAR CM.HENS) SAR (BLG)

Grauwe Gans - Anser anser

16-3

*

te te te te

11 adulte en 4 juveniele vogels naar Z-ZW te SAR 2 ad. in de weides te SAR (PES)

25-2 3-3

*

adult adult adult adult

Wilde Zwaan 12-1 6-2 9-2

*

(BLH)

Kleine Zwaan - Cygnus bewickii 1-1 2-1 3-1 5-1

*

Verdwijnt dan onmiddelijk uit zicht

:

1 ex.

op doortrek om 14h00 te SAR

(PES)