De Boomklever Januari 1987

Page 8

SPROKKELS Vondst van Hamster Cricetus

cricetus ten

ZW van Leuven

Op 16 aueustus 1956 werd door wandelaars langs een veldwee te Bertem een intakt mannetjesdier van Hamster eevonden. Het dier werd gevonden aan de rand van een tarweveld lanes de wee die loopt van Bertem naar Korbeek-Dijle.

Het dier werd waarschijn­

lijk verrast tijdens het fouraeeren door een laat werkende pikdorser. Naar aanleidine van deze vondst werd op

1.11

door de JNM een speur­

tocht [eoreaniseerd naar meer hamsters. Resultaat

:

2 burchten waarvan er minstens één noe steeds bewoond was.

Dirk wist me te vertellen dat er ook op een derde plaats in de streek weerschijnvlinders werden eesignaliseerd.

Op 28-12 waren wij aan het eenden kijken op de put te Walem als André plots een vreemde eend in de "bijt"

ziet

:

tamelijk ver uit de oever :

een

dobbert een ons welbekend stuk

"gevoeelte"

fazant

!

Na een tijdje verwoed peddelen

(soms met de staart omhooe

;

zich dus niet alleen op de beeane grond belachelijk oever waar we ons bereidwillig over de voeel Als U nu de "entre-parentheses"

combineert

van deze petite-histoire zelf reconstrueren

,)

ontfermden.

beste lezer, •

ze maken

bereikte ze de

kan U de afloop

Dankzij onze veelvuldige Gaume-escapades wisten we dit jaar 4 van grauwe kiekendieven te lokaliseren.

aan de beren Decrem en Dumonceaux die ons lieten weten dat, onze bekommernis om deze broedsels

dankzij

(allemaal in graanvelden� 8

grauwe kiekendieven ontsnapten aan de pikdorser. enkele van deze vogels dit jaar terug

nesten

We speelden deze info door

?

jonge

Misschien zien we