De Boomklever Januari 1987

Page 10

lil.Il{, lil.Il{ ... •

QE ����-B���

(Anser anser)

Op

was er massale doortrek van grauwe ganzen;

2-11-'86

nagenoeg

alle groepen vlogen naar het ZW: o.a. te SAR ong.

560

ex in

groepen tussen

9

11.45

en

15.40

Niet alle groepen konden met zekerheid als "grauwe" gedeter­ mineerd worden;

de zes groepen die niet te SAR gezien werden,

waren wel allemaal grauwe ganzen

�iJ�g���

(Alopochen aegyptiacus)

3-11: 10

ex. naar N boven het veld te Korbeek-Dijle

�E�!�-���S��� 12

tot en met

Rode wouw

(COI)

(Mergus merganser)

18-12: 1 �

te OHZ

Hens)

(!1.

(Milvus milvus)

1-11: 1 om 14.30 naar N te Korbeek-Dijle, om 15.00 te Wij � maal 2-11: 1 te Kessel-Lo, daarna te Wijgmaal (VLF, T. Martens) Tss 2 en 8-11: 1 driemaal te Wijgmaal (T. Martens) 9-11: 1 te Holsbeek (F. Briké) Kluut (Recurvirostra avosetta) overvliegend te SAR

5-10: 1

���EB����� 16-11: 1

(Larus minutus)

juv.

��E��iJ�

Van Trappen)

(J.

eks. te SAR (HAF)

(Carduelis flammea)

Sinds begin oktober (of vroeger

is er een omvangrijke

?!)

invasie van grote barmsijzen (subspec. " flammea ") aan de gang; Marc Herremans ving tot eind december

400

ex tussen "de petatten

en de prei " te Heverlee.

!

�i!�!�i!��E��iJ�

(Carduelis hornernanni)

Net als bij de invasie van

'73

sijzen ook enkele witstuiten;

huizen tussen de groepen barm­ M.

Herremans wist er

2

te bemachtigen

te Heverlee.

!

�E�!�-�E�i����

(LoKia pityopsittacus)

gedurende (HEM)

18-10: 2�

10

minuten in de tuin van de buren te Heverlee


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.